Triomf:
de plek waar mijn liefde voor marsmuziek begon

Tambourcorps bij Soli Deo Gloria

 

Zo vlak na de bevrijding in 1945 werden overal in Nederland tambourcorpsen opgericht. In Bodegraven bestond toen nog -sinds 1922- de "Christelijke Muziekvereniging Soli Deo Gloria". Leden van dit harmonie-orkest hadden het plan opgevat om ook in Bodegraven een eigen tambourcorps op te richten. Via advertenties werden jongelui opgeroepen om zich als tambour aan te melden. Daarnaast werd ook onder andere plaatselijke verenigingen aan ledenwerving voor dit initiatief gedaan.

  • Platencollectie

  • Marsmuziek geschiedenis

Een vleugje geschiedenis

 

I: Start van de muziekvereniging:

  De oprichting: 1948

 

Ontstaan uit de Bodegraafse muziekvereniging
Soli Deo Gloria

Muziekvereniging "Triomf" opgericht 7 april 1948

Op  7 april 1948 was het zover: maar liefst 27 geïnteresseerde jongemannen uit Bodegraven waren naar de kleine benedenzaal van Hotel Van Rossum gekomen. Zij werden verwelkomd door de voorzitter van Soli Deo Gloria, de heer M. Stapper. Deze opende precies om half acht de vergadering met gebed. Onder de aanwezigen was ook de heer Poot uit Woerden. Hij wilde wel -als oud-inwoner van Bodegraven en militair tambour- wekelijks naar zijn geboortedorp komen om les te geven aan de kersverse tambours.

Nadat aldus tot de oprichting van een corps was besloten, begon men met het inschrijven van de namen. Afgesproken werd dat er op de woensdagavonden zou worden geoefend, iets dat in de loop van vijftig jaar niet m,eer is veranderd. Als naam werd gekozen voor: "Triomf".
De contributie zou ƒ 0,20 per week bedragen. De eerste repetitie werd gehouden in de bovenzaal van Van Rossum. Ondanks het vlotte verloop ervan, hield ongeveer de helft van de leden het na enkele repetities voor gezien.

De overigen gingen onverdroten voort, met als doel: het op een goede en verantwoorde manier maken van tambourmuziek. Nadat de eerste 'Modelmarsen' min of meer konden worden geslagen, moest het marcheren worden geoefend. Het Esto-veld aan de Oud-Bodegraafseweg leek daarvoor de aangewezen plek. Het kreeg er naast voetballertjes  nu muikanten bij.

Het eerste optreden was op woensdag 29 juni 1948, ofwel krap drie maanden na de oprichting!

Het eerste optreden van Triomf in 1948: nog zonder uniform, maar wel begeleid door een diender.

Burgerkleren

Twaalf leden namen aan dit optreden deel en er werd niets anders gespeeld dan twee Moldelmarsen. Afgaande op de foto's uit die tijd was er nog geen uniform en droeg men dus gewone burgerkleding. De muziek werd gespeeld op platte concerttrommels. Het Tambourcorps, nog als onderdeel van Soli Deo Gloria, had kennelijk meteen de smaak te pakken. Nog datze;lfde jaar werd zeven keer opgetreden: serenades voor een 50-jarig bruidspaar, voor de heer Gelderblom -dekselslager van SDG, die 40 jaar bij Hero de Groot werkte- en voor4 het bruidspaar Blonk.  Ook werd een optreden verzorgd ter gelegenheid van Koninginnedag op 31 augustus en op 1 en 2 september 1948 bij het Kroningsfeest ter gelegenheid van de inhuldiging van prinses Juliana tot koningin.

Een collecte -met muzikale ondersteuning van SDG- ten bate van het tambourcorps bracht ruim ƒ 300,= op!

Zelfstandig

Op aanraden van het bestuur van SDG werd eind september '48 een 'eigen' bestuur voor de tambours gekozen. Dat bestond vanaf dat moment uit de heren Buitelaar -secretaris- Gelderblom penningmeester- en Anker als materiaalbeheerder.

Uitbreiding met blaasinstrumenten

Later werd het korps uitgebreid met de signaalhoorn, een blaasinstrument zonder ventielen. Daarna volgden er nog uitbreidingen door trompetten. In die tijd droeg het korps als naam "Tamboer, Trompetter en Majorettenkorps Triomf".

In de loop der jaren groeide het korps verder uit tot een compleet orkest met onder meer sousafoons, baritons, saxofoons, trombones en een lyra. In de jaren '70 ging men zich ook toeleggen op de show, wat de huidige naam opleverde: Show- en Drumfanfare Triomf".

 

Goede naam in binnen- en buitenland

Het korps bouwde in Nederland en de omliggende landen zoals Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en België een zeer goede naam op. Van de vele buitenlandse hoogtepunten willen we er twee noemen: de reis naar het Zwitserse Winterthur en het vijf dagen durende optreden tijdens het grootste carnaval in het Zuid-Franse Nice.

Dergelijke hoogtepunten stimuleren de leden om met nog meer enthousiasme letterlijk hun beste beentje (links!) voor te zetten. In ons eigen land blijft een aantal optredens ook heel lang in herinnering: Taptoe Breda, Fruitcorso Tiel, Bloemencorso Aalsmeer, Rijnsburg en Bollenstreek, maar bijvoorbeeld ook het Jeugdbloemencorso Roelofarendsveen. In Bodegraven bewaren we de goede herinneringen aan tientallen serenades, intochten, Koninginnedagen en de najaarsmarkten.

Op de volgende pagina's wordt steeds een stukje van de geschiedenis behandeld met veel informatie over het wel en wee.