overzicht van de wijzigingen op de stamboom-pagina's                                             voor het laatst bijgewerkt op:  06-10-2017

Inhoud genealogie

  • U bent op deze pagina
    in de genea-overzichten

  • naar het begin van de stambomen

  • Naar de privé-pagina's van Léon van Zijl
     

naar de zakelijke pagina's van Moustache teskt & beeld

 

maandelijkse blog
over mijn speurtocht
naar naamgenoten.

 

 

nieuw:

GeneabloG-12 verschenen!

Om het geregelde bezoekers van deze site wat makkelijker te maken om aanvullingen te vinden, staat hieronder een overzicht:  

NIEUW: september 2017: Het aantal leden op de Facebook VanZyl-group groeit op dit moment explosief. De teller staat bijna op 750. Daardoor komen er ook veel bijdragen van naamgenoten en van hen die met Van Zyl-en zijn gerelateerd. Mede dankzij de bijdrage van Jan (JL) van Zyl kon vooral de tak Albertus (b2) worden aangevuld. Hij ontving ook van prof. Diko van Zyl -mondeling- aanvullingen, die dus niet in de bronnen zijn vermeld.
23 januari is uitgeroepen tot Stamouer_Van_Zijl-dag, vooral ook om nog meer verbindingen tussen de diverse groepen Van Zyl-en duidelijk te krijgen. Er ligt nog werk genoeg.

 

 

In mijn laatste vakantie heb ik veel gegevens van Zuid-Afrika ingevoerd. De vier takken zijn daarom in september 2017 weer aangevuld en op de site gezet, met samen 7186 personen. Het totale genealogie bestand bevat nu meer dan 35.600 personen.

 

Wereldwijd contact Via Facebook is het mogelijk dat mensen met de achternaam Van Zijl /Van Zeijl / van Zyl -of direct aan een Van Zijl zijn gerelateerd- zich aanmelden als lid van de groep:
Van Zijl wereldwijd. Deze is gestart om direct contact tussen naamdragers te bevorderen en gegevens - ook recente- uit te wisselen.
zie:
http://www.facebook.com/groups/vanzijl/

Voor een abonnement op de GeneabloG: klik op het logo links.

 

Bovendien is goed merkbaar dat steeds meer nazaten van Van Zijl-en de website weten te vinden.

Zij sturen vele aanvullingen, waarvoor mijn hartelijke dank.

 

Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen,  dan kunt u daarvoor altijd telefonisch contact opnemen:
(030) 637 67 08 of een e-mail sturen (zie de linkerbalk).
 

Eerdere wijzigingen


 (chronologisch terug; tot maart 2012;
zie voor de start: onderaan pagina)

Ook op een andere manier heb ik geprobeerd daarin verbetering te brengen: het nageslacht van Willem van Zijl in Zuid-Afrika is nu opgesplitst in de vier takken van zijn zonen. Daarmee is de laadtijd per pagina aanzienlijk bekort en krijgt de lezer een duidelijker inzicht in de afstamming. Deze gegevens staan in eerste instantie nog steeds onder de knop 'Zuid-Afrika', maar zijn daarna onder vier aparte knoppen toegankelijk. Voor de duidelijkheid heb ik daaraan voorafgaand een schema van het gezin toegevoegd.

 

september 2013: De tak Zuid-Afrika blijft gestaag groeien (nu ruim 4.000 personen), maar ook in Langeraar en Ter Aar zijn ontwikkelingen en aanvullingen te melden. Dankzij Gijs van Rijn zijn er verbanden tussen families duidelijker geworden. Met dank aan allen die mij van nieuwe gegevens voorzien.

 

mei 2013: De stamboom in Zuid-Afrika groeit nog steeds stevig. Door bemiddeling van Suzette Laas Bothma kreeg ik de beschikking over de gegevens van de eGGSA cd-17. Daarop blijken nog honderden Van Zyl-en te staan die niet op de site te traceren waren. Door contacten met enkele beheerders van sites onder My Heritage kon eveneens een flinke berg Van Zyl-en worden toegevoegd. Daardoor is het aantal aan van Zijl / van Zyl gerelateerde personen inmiddels over de 28.000 gestegen.  

 

april 2013: In de loop van maart en april zijn honderden nieuwe personen toegevoegd aan het overzicht ''nazaten van Willem van Zijl (Zuid-Afrika)''. Ik beschik nu over de gegevens op de cd van Gisa en dat betekent tientallen nieuwe gegevens. Ook bij de 'Hollandse' takken zijn verschillende ontwikkelingen, dankzij toegezonden gegevens, onder meer van Sanne van Zijl.

 

augustus2012:Een mijlpaal! Begin deze maand kon ik de 25.000ste persoon invoeren in mijn bestand. Die eer heb ik 'gegund' aan Josua Pieter Christiaan van Zyl, geboren op 31 maart 1838 in het Zuid-Afrikaanse Swellendam. Daarmee wil ik ook benadrukken hoe belangrijk het is dat zoveel naamgenoten mij van gegevens voorzien om mee te helpen bouwen aan de stamboom. Flink wat recente gegevens, oa. uit Montagu en Riviersonderend, konden worden toegevoegd. Diverse takken zijn opnieuw 'uitgedraaid' op de site, om recent verkregen gegevens te kunnen toevoegen.

 

juni 2012:Opnieuw zijn aan diverse takken nieuwe gegevens toegevoegd. Dat geldt met name voor Zuid-Afrika: niet alleen door bijdragen van diverse 'naamgenoten' uit dit continent, maar ook door een bijdrage die ik ontving via Dewald Jean: de tak vanaf Daniël Petrus, gedoopt op 07-10-1798 te Graaff-Reinet. De tak is nog niet compleet: ik ben nog druk bezig deze tak in te voeren, met dank aan de -voor mij onbekende- samensteller. Trysie van Zyl stuurde een nog ontbrekende tak vanaf 'Hendrik van Zyl (1814, Piketberg) en Jacoba Smit.

 

mei 2012:Dankzij de -uitgebreide- gegevens die ik van mw. Madeleine Joubert -dankzij Manie van Zyl- uit Zuid-Afrika ontving, zijn geheel ingevoerd. Wellicht geeft dat voor anderen weer een mogelijkheid tot verdere aansluiting. Door het volharden in zijn speurtocht heeft Dewald Jean Vogts-Vanzyl de aansluiting gevonden van de tak waaruit hij stamt- vanaf George Frederik van Zijl- met vader Christoffel van Zijl. Er zijn ook ontwikkelingen in 'het Goudse'. Door een toevoeging van Jacob van Zijl als eerstbekende stamvader van de Goudse Verzijlen, zou er mogelijk een link kunnen worden gelegd naar Van Zijl uit Alphen. Samen met Pim Verzijl wordt dit momenteel nader onderzocht. Er is op de pagina inleiding een knop ´Nieuwer-Amstel´ toegevoegd. Deze geeft de parenteel van Cornelis Janszoon van Zijl, geboren in 1669 in Langeraar. Hij is zo goed als zeker de vader van de reeds bekende Severinus Cornelis van Zijl. Mijn dank hiervoor gaat uit naar Rudi de Vries in Australië, die hiervoor veel onderzoekswerk verrichtte.

 

maart 2012: Dankkzij een bijdrage van Manie van Zyl uit Zuid-Afrika kon een ontbrekende tak vanaf Izak Daniel van Zyl, geboren 01-12-1816. Anderen zullen hierop mogelijk weer aanknopingspunten vinden. Met dank aan Mevr Madelein Joubert. Via Koot Swanepoel (VS) mocht ik eveneens veel gegevens over Van Zyl-en ontvangen. Op de pagina 'Zuid-Afrika' zijn daarom twee links toegevoegd. Onder een nieuwe knop 'Zuid-Afrika-2'is een uitdraai opgenomen die nog niet op de juiste plek aan de stamboom kon worden vastgemaakt. Wellicht heeft iemand daar de ''gouden tip'' voor.

december 2015: De vier takken (b2, b3, b5 en b6) met het nageslacht van Willem van Zijl en Christina van Loveren (Zuid-Afrika) zijn waar mogelijk aangevuld. Om voor de nazaten het reugvinden van diverse personen makkelijker te maken, is de nummering aangehouden zoals die in Zuid-Afrika gebruikelijkis.

 

juli 2015: De tak Krommenie kon dankzij voortgaand speurwerk van Gied van Zeijl met een generatie worden opgehoogd. De oudst bekende Dirk blijkt blijkt een Dirk Cornelissen van Zijl te zijn, volgens zijn huwelijksakte afkomstig uit Amsterdam! De tak "Krommenie" telt nu 140 personen.

De contacten met naamgenoten Van Zijl / van Zyl worden steeds intensiever. Mede dankzij de drie groepen op Facebook krijg ik van verschillende personen aanvullingen op diverse takken. De meest recente aanvulling komt binnenkort van Leoni en Gideon van Zyl: hij is een nazaat van Petrus Erasmus van Zyl (tak b5).

 

november 2014: De vondst van een boek over Nederland rond 1839 -op het moment dat de eerste trein reed- meer te weten gekomen over logementhouder Joost van Zijl uit Vianen. Die info is opgenomen in de tak Schalkwijk/Vianen. Daarnaast vond ik een boedelscheiding voor de kinderen van Pieter van Adegeest. Aeltje Pietersdr was getrouwd met Willem van Zijl. Dankzij de hulp van Corney Keller zijn we de tekst aan het transcriberen. Dankzij een bijdrage van Jan Langenhoven kreeg ik de beschikking over de gegevens van tientallen Zuid-Afrikaanse Van Zyl-en van de Hermitage. Inmiddels zijn er in die tak (b5 / Gideon van Zijl) 150 extra personen toegevoegd. De rest volgt.

 

juli 2014: De afgelopen twee maanden natuurlijk elke veertien dagen bezig geweest met het schrijven van een nieuwe GeneabloG. Nummer 7 over Amersfoort is verschenen. De gegevens uit het Rijnland zijn -mede dankzij Gijs van Rijn- weer geactualiseerd. Ook Zuid-Afrika werd bijgewerkt. Imposant om te zien hoeveel nazaten van Willem van Zijl en Christina van Loveren er inmiddels bekend zijn. Door contact met Mariska ter Haak kon ik de gegevens die ik had over Van Zijl-en uit Sloten -maar afkomstig uit de Kromme-Rijnstreek (Schalkwijk)- nu als aparte tak ''Sloten'' opnemen. Aan het info-bestand over de geschiedenis van de Zijlhof zijn enkele teksten en een tekening toegevoegd.

 

mei 2014: Op 12 mei verscheen -ter gelegenheid van mijn verjaardag- de eerste GeneabloG. Eens per veertien dagen verschijnt er een nieuwe genealogieblog over mijn naspeuringen naar Van Zijlen wereldwijd. De eerste heeft dan ook als titel: Mijn motivatie. Door onze vakantie van zes weken naar Hongarije lagen de aanpassingen aan de site wat stil, maar het was natuurlijk wel een mooie gelegenheid de Zuid-Afrikaanse Van Zyl-en 'achter de schermen' flink op te voeren. Die komen eind juni op de site.

 

maart 2014: Dankzij de inbreng van Marion Voskamp konden nieuwe gegevens worden toegevoegd aan de tak Bunnik. Daarom is ook de info onder de knop Kromme-Rijn aangepast. Door een vraag van Ferdi van Zyl is het nageslacht van Pieter van Zijl (b6) in Zuid-Afrika nogeens onder de loep genomen en aangepast. Tussentijds ingevoerde wijzigingen zijn ook verwerkt.

Dankzij een aantal mails van Wout de Jong is ook hard gewerkt aan het actualiseren van de tak van de familie Van Zijl van Leijden, met daarin Van Zijl en Zieltje(n)s. Deze info staat onder de knop Amersfoort, maar wordt ook de komende tijd nog geactualiseerd en uitgebreid.

 

januari 2014: Een nieuwe mijlpaal is bereikt: mijn genealogisch bestand telt meer dan 30.000 personen. Weliswaar gaat het niet om aantallen, maar het geeft vooral aan dat het inzicht en overzicht van van Zijl-en wereldwijd -in welke spellingsvorm ook- nog steeds groeit. Diverse verbanden tussen takken zijn de afgelopen maanden duidelijker geworden. >>

 

Moustache  / Van Zijl
Vlas-oord 15
3991 XC HOUTEN
telefoon:  030 - 637 67 08
m
obifoon: 06 - 113 17 813

 

voor aanvullingen, informatie of wijzigingen: stuur een mail

 

 

 

 

 

stuur een mail voor info

 

Zoekt u een genealogische term? Klik hiervoor het vademecum!

Op de ''recente zoekpagina'' staan losse takken, die nog niet aan de stam kunnen worden gekoppeld. Klik om de pagina te bekijken.

maart 2006:
Op 'veler verzoek' zijn mijn eigen voorouders toegevoegd als eerste onderdeel onder de knop 'Westland'. Deze wordt nog met andere afstammings-lijnen -zie ook de link 'Aelbrecht van Zijl' op de pagina inleiding- uitgebreid.

 

 

 

Eerste wijzigingen 
(vanaf de start op internet)

september 2007: Er is een nieuwe tak toegevoegd: Van Zijl uit Twello, mede dankzij de gegevens van Dirk de Groot. Opmerkelijk is de naamsverandering naar Zieltje(n)s. Dit zou veroorzaakt kunnen zijn door de dialectische uitspraak van een zeil(tje) als ziel. Het is mogelijk dat deze tak verwant is aan de tak Hamersveld/Woudenberg, maar daarvoor zijn nog geen bewijzen.
Door nader onderzoek kon de 'zelfstandige' tak Ridderkerk aan IJsselmonde worden geknoopt. Gerrit van Zijl stond genoteerd met als moeder Trijntje Nachvlast, maar in de trouwakte wordt Maaike de Ruiter als moeder genoemd. De tak 'Kethel/Schiedam'' kon worden gekoppeld aan de Westlandse stamboom.

 

oktober 2007: De tak met het nageslacht uit Delfland (o.a. rond Pijnacker) is voor de duidelijkheid met twee generaties opgehoogd. Daardoor zijn nu ook de afstammelingen met de spellingvariant Van Zeijl opgenomen. Hiermee hoop ik ook het overzicht naar de voorouders (uit Hazerswoude) duidelijker te hebben weergegeven. Enkele takken zijn geactualiseerd met aanvullende gegevens, o.a. de tak Bunnik (met een generatie uitgebreid) en Zuid-Afrika (diverse kinderen toegevoegd).

 

november 2007: In de uitdraai van de tak 'Pijnacker' bleek een storende fout te zitten> Het nageslacht van Gerrardina van Zijl en haar zoon Sander werd niet automatisch opgenomen. Dit is hersteld, met dank aan John van Zijl te Schiedam. Daarnaast zijn zowel bij de tak Vianen / Schalkwijk als de tak Jaarsveld / Benschop door nader onderzoek diverse 'losse vogels' aan de stambom geknoopt.
De tak Woudrichem is met flink wat Van
Z(e)ijlen uitgebreid. Mede dankzij een bijdrage van Floor van Zijl uit Vlaardingen konden diverse gegevens in deze tak worden aangevuld en/of verbeterd. De kinderen van Frans van Zijl en Grietje ter Burg bleken zich van de naam Van Zeijl te bedienen.

 

december 2007: Het nageslacht van Cornelis van Sijl uit Ter Aar is toegevoegd. Deze tak bleek 'verdwenen' in het overzicht, doordat de nakomelingen van Ghisekijn Uyter Liere waren opgenomen onder de knop Leiden. Omdat kinderen en (achter)kleinkinderen van Cornelis van Sijl uitwaaierden over Zuid-Holland, maar voor een flink deel over het Rijnland, zijn zij onder de nieuwe knop Rijnland opgenomen.

 

januari 2008: Gelukkig blijkt het nog steeds mogelijk nadere aansluitingen en uitbreidingen te kunne toevoegen. Dat dank ik onder meer aan bijdragen van anderen -onder onder naamdragers Van Zijl- maar ook archief-onderzoek brengt steeds nieuwe inzichten. Bij de start van dit jaar kon de tak Van Zijll uit Benschop drie generaties worden opgehoogd, tot Willem Claeszoon van Zijl.
Daarnaast zijn wat takken omgezet naar de nieuwe indeling -die ook door Explorer 7 te lezen is- en die werden meteen met recente gegevens aangevuld.

april 2008: De laatste twee maanden reageerden diverse Van Z(e)ijlen op de tak 'Woudrichem'. Ook Jaap den Ouden  zorgde voor een belangrijke bijdrage. Daardoor kon deze tak niet alleen worden voorzien van veel recent materiaal, maar ook van veel gegevens tussen 1800 en 1900. De resultaten daarvan zijn in een nieuwe uitdraai opgenomen.

 

juni 2008: In de tak Esselijckerwoude is een fout hersteld en zijn wat kleine aanvullingen toegevoegd. Dat zelfde geldt ook voor enkele andere takken, die ik kon aanpassen dankzij bijdragen van zowel naamgenoten als van andere stamboom-onderzoekers, die Van Zijl-en in hun genealogie en/of kwartierstaat hebben. Graag wil ik op deze plek daarvoor mijn hartelijke dank uitspreken. Daarnaast kwam ik in contact met Alice van Straalen, die mij een flink aantal toevoegingen en correcties leverde op de tak 'Woudrichem''. De speurtocht naar de vader van Frans Verzijl (van Zijl) is daardoor weer een stapje dichterbij een oplossing gekomen. Vermoedelijk is zijn vader niet Willem, maar Jan Verzijl. Zodra daarvoor bewijs is gevonden, zal deze tak met -ten minste- één generatie kunnen worden opgehoogd.

 

september 2008: De takken 'Utrecht', 'Woudrichem' en Bunnik zijn met enkele recente gegevens aangevuld. Op basis van de notariële aktes over Frans Verzijl is de tak Woudrichem nu definitief (het vermoeden was er, maar het bewijs nog niet) met één generatie opgehoogd.

De tak Rotterdam heeft er in de eerste generatie een ''zoon bij gekregen''. Op basis van de vermelde doopgetuigen was het mogelijk met zekerheid aan te nemen dat Frans Jacobse dezelfde vader had als Johannes Jacobs van Zijl. Er zijn nog twee kinderen die mogelijk deze zelfde vader hebben; naar die mogelijkheid wordt op dit moment verder onderzoek gedaan. Helaas is de moeder nog onbekend, maar wellicht valt ook die te achterhalen. Diverse takken kregen de afgelopen maanden recente aanvullingen, mede dankzij bijdragen van diverse ''Van Zijl-en'' of aan hen gerelateerden.

 

De tak Wilnis/Mijdrecht is met recente gegevens aangevuld: een groot aantal overlijdensgegevens werd opgenomen en er zijn in diverse gezinnen nog niet eerder vermelde kinderen opgenomen.

 

november 2008: In de tak Krommenie zijn recente vondsten toegevoegd. De twee zonen van Klaas van Zijl bleken elk een andere moeder te hebben. Dit is aangevuld en mede daardoor kon als vader van Klaas nu Dirk van Zijl worden opgenomen in de reeks. Andere kinderen zijn (nog) niet bekend, evenmin waar Dirk van oorsprong vandaan kwam (waarschijnlijk niet uit Krommenie). Bij twee takken zijn recent gevonden gegevens toegevoegd. Dankzij de inbreng van Jos Slieker kan in de tak Woudrichem bij Frans Gerrit van Zijl zijn echtgenote worden opgenomen. Hun nageslacht volgt zodra betrokkenen toestemming tot publicatie hebben gegeven.
Ook naar wijnkoper Van Zijl(l) van Valckendael uit Utrecht loopt op dit moment nader onderzoek.

 

december 2008: In de tak Mijdrecht zijn recente uitbreidingen toegevoegd, dankzij de medewerking van Alfons van Zijl uit Hilversum. Binnenkort komen daar nog naamgenoten bij door de bereidwillige medewerking van prof. Tony van Zijl uit Nieuw Zeeland.

 

januari 2009: dankzij een bijdrage van Mme. Sylvie van den Brink (Paris) kon aan de tak Krommenie (Dirk van Zijl) een nog onbekend deel van het nageslacht worden toegevoegd. Via Cora van Zijl (Australië) en Corry van Zijl kreeg ik opnieuw aanvullingen in de tak Mijdrecht.

 

maart 2009: Op enkele pagina's zijn wat technische aanpassingen gedaan: in de nieuwste browser-versies bleken de teksten te verspringen. Dit is hersteld. Mocht u nog 'vreemde' of moeilijk leesbare teksten tegenkomen, geef dat dan svp door (met vermelding van de browser. Daarnaast zijn dankzij diverse nieuwe toevoegingen van aktes in GenLias en het Rotterdams archief gegevens verder uitgebreid en geactualiseerd.

 

april 2009: De tak Nieuwkoop staat de laatste maanden volop in de belangstelling. Diverse aanvullingen op deze tak konden worden toegevoegd. Dankzij het intensieve contact met Rudi de Vries uit Australië zijn diverse stukjes puzzel compleet gemaakt. Naast van Zijl-en hou ik me op dit moment -met dank aan Wim Vernes- ook bezig met de parenteel van de familie Vernes, de naam van mijn vorig jaar overleden moeder. Volgende maand wordt deze parenteel op de site opgenomen.

 

juni 2009: Dankzij contacten met Gijs van Rijn kon ik zowel in de tak 'Corteraar-1' als in een nieuwe tak 'Ter-Aar' belangrijke gegevens toevoegen en familieleden koppelen. De Van Zijl-en in Ter Aar (Corteraar / Langeraar) blijven nog voor de nodige hoofdbrekens zorgen. Gezien diverse vernoemingen van kinderen lijken de nu 'losse vogels' allen gerelateerd te zijn. Daar zijn echter nog geen bewijzen voor, met uitzondering dus van de genoemde twee takken. Daarnaast komen er steeds meer contacten met nazaten van Willem van Zijl, die naar Zuid-Afrika vertrok. Hierover hoop ik binnenkort meer te kunnen publiceren.

 

juli 2009: Jos van Zijl heeft veel van zijn rechtstreekse familieleden benaderd met het verzoek hun gegevens door te geven voor publicatie op de site. Daardoor en door het aangeven van enkele ontbrekende 'takjes' kon vooral de parenteel van Claes van Zijl uit Wilnis/Mijdrecht flink worden uitgebreid. Mijn hartelijke dank daarvoor. Ook de tak Bunnik werd met recente gegevens aangevuld en opnieuw uitgedraaid, evenals de tak Zuid-Adrika.

 

oktober 2009: Dankzij contacten met Ann Tiran uit Zuid-Afrika kon aan deze tak weer het nodige aan gegevens worden toegevoegd cq verbeterd. Vooral een 'verkeerd' huwelijk van Gideon van Zyl is nu rechtgezet.

 

december 2009: Er wordt nog steeds zeer intensief onderzoek gedaan -vooral door Rudi de Vries uit Australië- naar het voorgeslacht van Cornelis van Zijl uit Nieuwkoop. Recente gegevens zijn aan deze tak toegevoegd. Ook van de takken Streefkerk/Lekkerkerken van het nageslacht van Claes van Zijl uit Wilnis zijn recente data toegevoegd. Daarnaast benaderden diverse personen mij om aanvullingen te geven. Ook een aantal aanvullingen vanuit GenLias is opgenomen. Opnieuw mijn oprechte dank voor allen die aan deze stamboom bijdragen.

februari 2010: Dankzij het doorspitten van het doopboek Loevestein -met dank aan Dick van Vugt- durf ik de stelling aan dat de vader van Frans van Zijl (Verzijl) Claes Matthijszoon is, getrouwd met Mayke Verweij. Zie hiervoor de tak Woudrichem . Dit echtpaar heeft vier zonen met exact dezelfde namen als Frans en zijn drie broers, en laten -zo blijkt uit het doopboek- daarna nog een Neeltje en Hendrik dopen. Deze parenteel is bijgewerkt, ook met enkele recente gegevens. Ook de tak Schalkwijk/Vianen is aangepast. Tevens is er een tak Oud-Wulven toegevoegd. Hierin staan de nazaten van Willem Arendszoon van Zijl en Margriet van Grevenbroek. Er is nog een tweede -eveneens bescheiden tak met Van Zijl-en in Oud-Wulven, maar beide takken kunnen nog niet aan elkaar worden gekoppeld.

 

september 2010: Trouwe bezoekers van deze pagina vroegen zich wellicht af of er geen nieuwe resultaten te melden zijn. Gelukkig wel. Ik krijg nog steeds veel e-mail van nazaten van de familie van Zijl, in alle varianten geschreven. Vooral Zuid-Afrika is de laatste maanden erg actief. Via contacten met Johan van Zyl (Namibië) kon zijn gezin en rechte familielijn in het grote bestand worden opgenomen. De tak van Harry van Zyl (Phalaborwa, Zuid-Afrika) kon nog niet worden gekoppeld, maar we blijven doorzoeken naar de vader van Hermanus Adriaan van Zyl (geb. 10-1898/x Engela Peens).

Voor 99% zeker kon de Zuid-Afrikaanse tak met één generatie worden opgehoogd: opnieuw een Willem van Zijl, waarvan niet alleen zijn zoon Willem, maar ook een tweede zoon Hubertus tinnegieter bleek te zijn in Delft.

 

november/december 2010: Naast enkele kleine aanvullingen en verbeteringen is vooral de Zuid-Afrikaanse tak met een flink aantal nazaten uitgebreid. Met dank aan Johan, Harry en Hannes van Zyl. Bovendien is er -via een link- een info-pagina toegevoegd over tinnegieter Willem van Sijl / van Zijl, de vader van Willem van Zijl in Zuid-Afrika. Daarnaast kon ik de tak 'Willem van Zijl' uit IJsselmonde aanvullen en die van 'Cornelis van Zijl' uit Corteraar, dankzij de aanvullingen van Trudy van Zeijl.

 

januari 2011: Dankzij de inbreng van Jan van Zyl uit Zuid-Afrika, kon ik het nageslacht van Frederik Jacobus van Zyl (x Christina Jordaan) aanvullen. Een geweldige uitbreiding van het Zuid-Afrikaans overzicht. Wederom dank!

maart 2011: De takken Zuid-Afrika en Rotterdam zijn flink gewijzigd. Dankzij steeds meer bijdragen van nazaten kon ik voor Rotterdam 'recente gegevens' toevoegen. Dat geldt zeker ook voor Zuid-Afrika:door de bijdragen van Willem van Zijl kon aan de reeds bekende Willem Jacobus (* 1829) een groot deel van zijn nageslacht worden toegevoegd. Daarmee naderen de 'Zuid-Afrikaanse van Zijl-en /van Zyl-en' nu de bijna 1000 naamdragers. Het gehele bestand telt inmiddels meer dan 22.500 personen, voor een groot deel 'verzameld' dankzij inbreng van velen.

 

mei 2011: In maart 2011 kwam ik in contact met Andreas Swart uit Duitsland. Hij deed intensief onderzoek naar een familie Van Zijl, die achter die naam ''van Leyden'' aangeeft en in Amersfoort -in diverse actes- voorkomt. Vanaf 'Aert van Zijl (van Leyden)' konden vier generaties in het overzicht worden opgenomen, waarvoor mijn hartelijke dank. In die laatste generatie bleken mijn gegevens van Sander van Zijl aan te sluiten: de Van Zijl-en uit Hamersveld komen dus duidelijk voort uit de tak Amersfoort (en laten dan ook de toevoeging 'van Leyden' weg). Deze tak staat onder : Van Zijl - Amersfoort

Hannes van Zijl (ZA) kon mij het antwoord bezorgen op de vraag naar 'Willem Hendrik van Zyl' die 'met sy niggie troude (Anna)'.Daardoor kon deze tak worden uitgebreid en diverse recente gegevens worden toegevoegd.

Dankzij de site Big Familytree van Christa van Zyl konden eveneens Zuid-Afrikaanse 'hiaten' worden aangevuld.

november 2011: In de afgelopen maanden is er veel achter de schermen gewerkt. Daardoor was er niet zo heel veel op de site zichtbaar van wijzigingen en toevoegingen. Mede dankzij hulp van anderen konden er nu echter belangrijke aanpassingen worden gedaan.

Toegevoegd is nu een overzicht van de tak uit Utrecht die ook wel bekend is onder de naam Van Zijl van Valckendaal.

 

Dankzij de inbreng van Annemarie Verburg (Fr) kon een storende fout in de tak IJsselmonde worden hersteld. Er bleek 'een Willem teveel' in te staan, doordat niet duidelijk was dat Willem Willemsz bij zijn huwelijk met Ploontgen Verschoor al weduwnaar was. Dat bleek uit de acte van huwelijks voorwaarden. Ook daarna is hij nogmaals getrouwd: met Lidewij Dirks. Het kan zijn dat hij in Dordrecht overleed, waar zijn jongste zoon werd geboren.

Ook uit Zuid-Afrika kreeg ik weer diverse aanvullingen, onder meer van Berto Labuschange uit Canada. Hij stelde een uitwerking van de tak die begint met Pieter van Zijl, de zoon van Pieter van Zijl & Hester van Wijk beschikbaar. Bovendien bleek uit zijn onderzoek dat Christina van Zijl, dochter van de 'Zuid-Afrikaanse stam-ouders' -Willem van Zijl & Christina van Looveren- drie keer trouwde. Ook die gegevens zijn opgenomen. Hartelijk dank voor al deze steun.

augustus 2003: eerste plaatsing van genealogische gegevens. Voorbeeldbestanden van Jan van Zijl- Vianen en Jacob van Zijl - Rotterdam.

december 2003: de gegevens van de takken uit Alkemade en Ter Aar zijn opgenomen.

maart 2004: de zeer uitgebreide tak Van Zijl uit Bunnik, bewoners van het landgoed ter Hul, is toegevoegd.

augustus 2004: Een eerste resultaat van de familie Kaptein uit Wieringen, de voorouders van mijn echtgenote.

september 2004: de Kapteinen zijn met een generatie uitgebreid: de vader van Jan Kaptein is gevonden en blijkt acht kinderen te hebben gehad.
Aan de Van Zijl'en-kant is de familie met dubbel-l toegevoegd: Van Zijll uit Benschop.

 

december 2004: publicatie van Van Zijl - Esselijckerwoude en van de tak uit IJsselmonde. Het aantal te doorzoeken gegevens is nu flink groot, dus is er een zoekmodule toegevoegd.

 

januari 2005: de hoofdpagina is geheel vernieuwd. Hierdoor kan voor nieuwe bezoekers een duidelijker verantwoording en overzicht worden gepresenteerd. Op de hele website zijn de knoppen aangepast, zodat zoeken en doorklikken is verbeterd. Daarnaast is het eerste resultaat van de Van Zijl'en uit Haarlem opgenomen, een tak die mij vooral dit eerste kwartaal bezighoudt.

 

februari 2005: de tak 'Frans van Zijl (Verzijl)' uit Woudrichem is toegevoegd. Met dank aan Leo van Zijl uit Haaften.

 

maart 2005: de Kapteinen zijn uitgebreid. Als stam-oudste wordt nu Gerhard Kaptein uit Atteln aangenomen; diverse generaties zijn aangevuld.

De tak 'Pijnacker' is aangevuld en met één generatie verhoogd.`Daarnaast zijn de takken 'Haarlem-2' en 'Mijdrecht'  toegevoegd.
 

mei 2005: de takken Ridderkerk en IJsselmonde zijn toegevoegd.

 

juni 2005: de opzet van het onderdeel genealogie is ter verduidelijking simpeler van opzet geworden. Tevens is een tak Lekkerkerk / Streefkerk toegevoegd.
Dankzij enkele bijdragen vanuit de familie Kaptein (o.a. Jan Kaptein), konden twee takken definitief worden samengevoegd.

 

september 2005: Bij de Van Zijl-en zijn twee takken toegevoegd: Een tak uit de regio  Kethel/Schipluiden -die aansluit op de parenteel Aelbrecht van Zijl uit het Westland- en een tak 'Bodegraven', waarvan de nazaten zich onder andere in Reeuwijk vestigen. Met dank aan Ad van Zijl.

Later deze maand is laatstgenoemd bestand met twee generaties ''opgehoogd'', dankzij archiefonderzoek in Vlaardingen. Dirk Gielen van Zijl bleek gehuwd te Leiden: deze tak staat nu onder de knop 'Leiden'.

 

februari 2006: de pagina 'bakermat' heeft een link gekregen naar ''Van Zijl'' uit Leiderdorp. Dit bestandje bevat een overzicht van de eerste generaties die -nadat Jan van Ammers het had laten bouwen- zich vestigden op de Zijlhof: een waterkasteel aan de splitsing van Oude Rijn in de Zijl. Zijn nazaten nemen vervolgens de naam 'Van Zijl' aan (nadat de eerdere spelling 'van den Sile' was).
Tevens zijn de gegevens van enkele takken geactualiseerd, met dank aan Ben van Zijl en Henny Bos. 

De tak Claes van Zijl -Wilnis/Mijdrecht is aangevuld, met dank aan Cees Vermeulen.

 

maart 2006: de tak 'Woudrichem' is -met dank aan Danielle Hendriks-Van Zijl- aangevuld.

 

mei 2006: de pagina 'Dirck van Zijl' te Pijnacker is vernieuwd en uitgebreid: dankzij archief-onderzoek in Rotterdam kon 'een losse tak van Pieter van Zijl' te Delfshaven aan de stam worden verbonden.

 

juli 2006: Er is een parenteel toegevoegd van Jan van Zijl en zijn nakomelingen uit -de omgeving van- Leimuiden. Bovendien is de parenteel van Willem van Zijl - Utrechts hoveniersgeslacht op vele punten met recente gegevens aangevuld.

 

augustus 2006: De tak IJsselmonde, startend met Willem van Zijl, is opnieuw doorgevlooid en aangevuld.

 

september 2006: De tak Nieuwkoop is toegevoegd, met daarin de nakomelingen van Cornelis van Zijl. Deze vertrokken naar het Amstelland, rond Ouder- en Nieuwer-Amstel.

 

Daarnaast is de tak 'Hendrik Willem van Zijl' opgenomen; het vermoeden bestond dat deze mogelijk uit Middelharnis zou komen, maar recent archiefonderzoek toont nu een oorsprong vanuit Emden (Dld) aan.

oktober 2006:  De takken in en rond het Amstelland houden me nog even bezig. Mede dankzij de inbreng van Rijk Kouwenhoven is de tak van Cornelis uit Nieuwkoop uitgebreid.
De tak Hendrik Willem van Zijl is met één generatie opgehoogd (vader = Hiske van Zijl) en verder uitgebreid.

 

november 2006:  Er is een parenteel toegevoegd van Bartholomeus van Zijl, waarschijnlijk afkomstig van Wijk aan Zee. Nader onderzoek moet meer aanknopingspunten gaan bieden.

Als tweede nieuwe tak is ''Hamersveld'' toegevoegd. Tot nu toe waren dit voor mij drie losse takjes, maar dankzij hulp van Eugène van der Pijll via de Yahoo-groep Utrecht werden de verbanden in de oudste generaties duidelijk. Mede dankzij de gezinskaarten van Dick van Fulpen betreffende families in de wijde omgeving van Soest, kon een en ander worden aangevuld.

 

december 2006:  Allereerst is dankzij archiefonderzoek de afkomst gevonden Jacob Bartholomeus van Zijl uit Wijk aan Zee. Hij blijkt oorspronkelijk afkomstig uit Amersfoort en is dezelfde persoon als Jacob Barten van Zijl, geb. te Asschat. Daardoor konden twee takken worden samengevoegd. Daarnaast is dankzij de inbreng van Ton van Zijl uit Rotterdam de parenteel van Jacobus van Zijl aangevuld en verbeterd.

januari 2007: Door contacten met Darleene Van Zijl (Van Zyl) uit Amerika kon een flinke aanvulling worden gevonden op de tak van Lambertus van Zijl uit Streefkerk. Maarten van Zijl emigreerde in 1920 naar de States en reisde van Ellis Island door naar Utah.

 

De tak van Frans Verzijl (Woudrichem) kreeg een belangrijke uitbreiding door de inbreng van Leo van Zijl. Een deel van het  nageslacht van de Verzijlen bleef onder die naam bekend, een ander deel kreeg Van Zijl als familienaam.

 

maart 2007: Het aantal e-mail verzoeken om nadere informatie over de Zuid-Afrikaanse tak nam plots explosief toe. Hoewel ik nog bezig ben veel gegevens in te typen -en ook andere takken 'strijden' om aandacht- heb ik alvast hetgeen ik nu beschikvaar heb in een aparte pagina op de site gezet. Zie  Van Zijl - Zuid-Afrika

 

Daarnaast kreeg ik van Ton van Zijl uit Rotterdam weer het nodige ''inklopvoer'' voor de Rotterdamse tak. Ook de 'recente' bijdragen van Wil Ketting-van Zijl zijn in deze tak verwerkt.

 

juni/juli 2007: De nieuwste versie van het genealogieprogramma Pro-Gen lost het probleem op dat is ontstaan in Explorer-7. Daarom ben ik deze maanden bezig de bestanden te vernieuwen en aan te passen, zodat ze weer 'werken'. Daarnaast zijn enkele bestanden aangevuld met recente gegevens en is de tak Krommenie toegevoegd.