Terug naar hoofdpagina genealogie

De oorsprong van de familie Van Zijl nader belicht

 •  naar de resultaten van de onderzochte takken 'Van Zijl'
  takken  in onderzoek

 •  
    Huys te Zijl of Zijlhof

 •  nageslacht Aelbrecht van Zijl, stamvader van veel Zuid-Hollandse Van Zijl-en
    Hazerswoude 1515-1750

 •  vier takken Westlandse Van Zijl-en nader uitgewerkt

 •  Het nageslacht van Willem van Zijl - hoveneirsgeslacht uit Utrecht

 •  nageslacht van Gerrit van Zijl - Langbroek

 •  Het nageslacht van Gijsbert Arendsz van Zijl van Ter Hul

 •  Het nageslacht van Jacob van Zijl, geboren rond 1668 te Rotterdam

 •  Nageslacht van Cornelis van Zijl & Elisabeth Teunisse

 •  nageslacht van Henricus Captein, afkomstig uit Atteln en vertrokken naar Wieringen
    uit Wieringen

 •  handige linbks naar genealogische informatie
    naar genealogie-sites

 •  U kunt zelf helpen om de bij u bekende gegevens door te sturen.
    doorgeven van gegevens
    die u bekend zijn

   

 •  overzicht recent toegevoegde of gewijzigde stambomen
    in de stambomennaar de zakelijke pagina's van tekstbureau Moustache

 

 

We kunnen met een gerust hart stellen dat de naam Van Zijl als eerste is ontstaan in Leiderdorp. Daar vestigde zich Jan van Ammers, die op 14 juni 1292 (de zaterdag na Pinksteren) door Heynric, burggraaf van Leiden werd beleend met 'alle huysen ten Zijle die Jonaes waren (=zijn vader Jonas van den Zile). Jan noemde zich vanaf dat moment naar de plek waar hij woonde: Jan van den Sil of Van Sijl.

Die ''Zijle'' wijst op het riviertje de Zijl. Dat is eigenlijk een gegraven afwatering, om de verstopte monding van de Oude Rijn bij Katwijk te ontlasten. Via de Does en de Zijl -een woord dat letterlijk 'afwatering' of 'waterleiding' betekent- werd het water afgevoerd naar het Spaarne, via de Kagerplassen.

Uitzoeken van het nageslacht

Er zijn echter meer ''stamboomtakken'' Van Zijl, die (tot nu toe) niet bewijsbaar op dit Leiderdorpse geslacht zijn terug te voeren. Om die reden heb ik voor de bakermat een drietal bestanden / uiteenzettingen opgenomen, die u via de knoppen hieronder nader kunt bekijken.

Er zijn twee toegangen tot het ontstaan in Leiderdorp. Allereerst is dat een samenvatting op basis van de studie van ir. J.G. Kam, gepubliceerd in het Jaarboek 1964 van het Centraal Bureau voor Genealogie.

Deze is aangevuld met een studie 'Uit Liers verleden', waarin de familie Uyter Liere als 'voorouders' van Van Ammers wordt gemeld.

Handschrift Van Alkemade

Op de tweede plaats is dat een overname van het handschrift van Van Alkemade over de bezitters van de Zijlhof. Hiervan wordt nog een overzicht gemaakt, maar het is al wel mogelijk de knop onder aan deze pagina aan te klikken voor een korte geschiedbeschrijving van de Zijlhof).

De derde knop brengt u bij informatie over Hazerswoude en in het bijzonder over het gehucht Hazerswoude-Rijndijk, waar mijn eerste voorvader-in-rechte-lijn woonde: Aelbrecht van Zijl.
Deze tak is uitvoerig onderzocht en op schrift gesteld door pater Theo van Zijl. Met hem had ik vele jaren contact en zijn gegevens zijn integraal op de site opgenomen.

Heeft u nog vragen of wellicht aanvullingen? U kunt daarvoor altijd telefonisch contact opnemen: (030) 637 67 08 of een e-mail sturen.

 

voor het laatst bijgewerkt op:    30-06-2021

de eerste geslachten die de naam van Zijl aannamen         Geschiedenis van het Huys te Zijl          het dorp Hazerswoude
De eerste geslachten      (korte geschiedenis)           dorp in de Rijnstreek
in Leiderdorp