Parenteel van Willem van ZIJL  / van Zyl  - Zuid-Afrika (vanaf 1699)

                              voor het laatst bijgewerkt op:  14-10-2020

De Zuid-Afrikaanse takken komen steeds beter in beeld -en kunnen daardoor met elkaar worden verbonden- dankzij de medewerking van een flink aantal nazaten van Willem van Zijl /van Zyl in Zuid-Afrika. Daar ben ik heel dankbaar voor en dat heeft als resultaat dat nu -januari 2017- de totale uitdraai van het nageslacht van de vier zoons 7800 personen bevat. Daardoor kan ik anderen die nog zoekende zijn, vaak ook weer op het juiste spoor zetten.

Om dat wat makkelijker te maken, ben ik bij de mannelijke nazaten de persoonscodes -zoals in Zuid-Afrika gebruikelijk- aan het toevoegen, b.v.:
b6.c4.d1.e2.f5
Dankzij Suzette Laas Bothma kan ik beschikken over de gegevens van cd-17 van de SAG. Zij kon daardoor ook de aansluiting van haar eigen voorgeslacht vinden tot Albertus van Zyl. Waar hij aansluit is nog onbekend>> daarom staat die tak onder Zuid-Afrika 2', zodat anderen wellicht een connectie vinden.
Recent zijn gegevens toegevoegd van Barry van Zyl en gegevens die ik verkreeg via Carel Barry en van Robert van Zyl en zijn zoon Gerrie. Ook de aansluiting naar Harry van Zyl (Phalaborwa) kon worden gevonden. Ook van Ferdi van Zyl en van Manie van Zyl ontving ik recente toevoegingen. Dank ook aan Jan van Zyl uit Pretoria, aan Rico van Zyl aan Mathilda van Zyl. Ook kreeg ik aanvullende info over de voorouders van Marietta Gouws via Dewald van Zyl.
Johan Brink
stelde een tak met herkomst van Montagu beschikbaar, alsmede het nageslacht van Gideon Pieter van Zyl (x Anna Maria van Zijl) en
Lucas Rinken gaf aanvullingen.
Trysie van Zyl stuurde mij een nog 'ontbrekend' nageslacht van Hendrik van Zyl en Jacoba Smit. Dankzij de bijdrage van Manie van Zyl ontving ik een nog ontbrekende tak -vanaf Izak Daniel van Zyl (* 01-12-1816)- gebaseerd op onderzoekswerk van Mev. Madeleine Joubert. Bovendien was het mogelijk -door het 'volhardende speurwerk' van Dewald Jean Vogt-Vanzyl- de tak vanaf zijn oupa oupa oupa grootjie (George Frederik) aan de grote stamboom 'te knopen'' en een uitdraai vanaf DaniŽl Petrus van Zyl (~ 07-10-1798 te Graaff-Reinet).
 
Ik nodig u, lezer, graag uit mij aanvullingen te sturen, vooral wat betreft geboorteplaatsen en partners van Van Zyl-en. Baie dankie aan Van Zylen uit Zuid-Afrika die mij tot nu toe hebben geholpen.
Mijn bijzondere dank gaat uit naar Ann Tiran: een foutief vermeld huwelijk (eveneens onjuist SAG-register) kon worden 'hersteld'. Vele gegevens van diverse generaties werden toegevoegd. Ook dankzij Pieter van Zyl kon een 'foutief gezin' worden hersteld.

Met medewerking van Johan van Zyl uit NamibiŽ mocht ik resultaten van zijn naspeuringen publiceren. Opnieuw een bewijs dat we door samenwerking veel kunnen bereiken. Hannes van Zyl zond mij onder meer een uitgebreide tak vanaf Willem Hendrik van Zyl, getrouwd met zijn 'nicht Sarah Magdalena van Zyl trouwde. Willem van Zijl, Bellville (Kaapstad), voorzag mij van het nageslacht van Willem Jacobus van Zijl (*1829) en Berto Labuschange uit Canada stuurde een uitwerking van de tak van Pieter van Zijl, de zoon van Pieter van Zijl & Hester van Wijk. Bovendien bleek uit zijn onderzoek dat Christina van Zijl, dochter van de 'Zuid-Afrikaanse stam-ouders' Willem van Zijl & Christina van Looveren drie keer trouwde. Joep van Zyl kon ik verder helpen met de aansluiting van zijn voorouders op ''de grote stamboom'' en van zijn gegevens kon ik weer recente data overnemen.

Veel steun -en gegevens- mocht ik ontvangen via webmaster JJ Swanepoel -getrouwd met een Van Zijl- die de resultaten van zijn onderzoek publiceerde op:
Swanepoel descendents  Ook de website van Christa van Zyl is op Tribal pages te vinden en bevat een schat aan informatie: Big familytree
Baie dankie!

Uit nader onderzoek in Leiden bleek het mogelijk met 99% zekerheid de vader van Willem van Zijl (Willem 2) toe te voegen: >> wederom een Willem (hier genoemd: Willem-1).Zijn zoon Hubrecht Willems was eveneens tinnegieter.
Bovenaan deze pagina staat een link naar een extra informatie-pagina over het gezin Willem van Zijl, dat zich bij Kaap de Goede Hoop vestigde.
Belangstelling voor Van Zyl-en in Zuid-Afrika?
Kijk dan eens op de ''Van Zyl - group' op facebook >>> Van Zijl - group
Van diverse leden van deze groep ontving ik recente info over Van Zyl-en -hartelijk dank- en kon ook hen helpen hun weg te vinden door het stamboombos.

 
Vragen of opmerkingen kunt u altijd per e-mail sturen: stamboom [at] moustache.nu Uiteraard ontvang ik graag aanvullingen op gepubliceerde gegevens, zodat ook deze tak 'zo volledig mogelijk' is.

Bij voorbaat dank voor inbreng van welke soort dan ook.                                                                                                                                                                                                                                         Afb: 7 + 3 link

Als uitvoertaal is Zuid-Afrikaans gekozen, maar de opmerkingen staan in standaard-Nederlands
 
I.1    Willem van ZIJL (Willem-1), gebore ± 1573 te Leiden?
Getroud ± 1595 te Leiden? Vrou is N.N. Gebore ± 1575 te Leiden? De relatie naar zoon Hubrecht staat nog niet 100% vast, maar het is opvallend dat tegelijkertijd twee van Zijlen in Leiden tinnegieter zijn, die beiden als vader een Willem van Zijl hebben.
Uit hierdie huwelik:

   1.  Willem (Willem-2) (kyk II.1).
   2.  Hubrecht Willems (Huybert), tinnegieter, gebore ± 1602 te Leiden. Notarieel Leiden: 1629; A 506/343 f.022. Huybert komt voor in de bonboeken van Leiden in 1628 (arch. nr 501A; inv. nr. 6625; fol. 202. Woont dan: in het bon Marendorp-Rijnzijde. In 1642 nadere plaatsaanduiding in 1642: Korte Pancraskerksteeg (bron: bonboek), maar verhuist kennelijk in datzelfde jaar naar het Noordeinde.
Testament op 10-10-1654 bij notaris Haas te Leiden.
Gebooie op -03-04-1626 te Leiden, getroud op -19-04-1626 te Leiden (getuies: Mathijs Matthijsz, bekende & Niesgen Tijssendr, moeder) met Geertge Claesse N.N. Gebore ± 1604 te Leiden, dogter van Claes N.N. en Niesgen Tijssendr N.N.


II.1    Willem van ZIJL (Willem-2), tinnegieter, gebore ± 1597 te Leiden, vertrok naar Delft, begrawe op -05-02-1650 te Delft. Nieuwe Kerk, seun van Willem van ZIJL (Willem-1) (kyk I.1) en N.N.
Getroud ± 1622 te Leiden? Vrou is N.N. Gebore ± 1599 te Delft? Begrawe op -07-08-1624 te Delft, Nieuwe kerk.

overlijdensakte van de huysvrou van Willem van Zijl (klik voor vergroting)


Uit hierdie huwelik:

   1.  Margarita (van Sijl), gebore ± 1623.
Gebooie op -06-06-1658 te Leiden, getroud op -22-06-1658 te Wassenaar (getuies: Jan Bagijn (vader) & Mary Aerlebouts (bekende)), getroud in die kerk op -04-06-1658 te Leiden (RK staatsie Bakkersteeg) (getuies: Willem van Zijl & Jacob Willemsen). Blijkbaar is het stel zowel Hervormd als RK getrouwd ?? Man is Abraham BAGIJN, kunstschilder, gebore ± 1626 te Leiden? Seun van Jan BAGIJN.
   2.  Willem (Willem-3) (kyk III.3).

III.3    Willem van ZIJL (Willem-3), tinsmid, gebore ± 1624 te Leiden, oorlede < 12-1699 te Delft? Willem bezat een huis in de Wijnstraat te Delft. Hij was ´ijkmeester van de ronde maten´ >> Seun van Willem van ZIJL (Willem-2) (kyk II.1) en N.N.
Gebooie (1) op -27-03-1649 te Delft. Ondertrouw te Leiden (Bron: Ned. Herv.- Leiden digi / arch. nr. 1004/14 fol. O - 049v) op 02-04-1649. Opm.: niet gecompareerd. Attestatie overgebracht. Getroud in die kerk op -25-04-1649 te Delft (NH), in Delft digi staat als achternaam: Van der Werf (bij ondertouw gewoon Van der Elst). Vrou is Margrieta Gerrits (Grietge) van der ELST (van der Werf), gebore ± 1622 te Delft, begrawe op -11-12-1653 te Delft, Nieuwe kerk, dogter van Gerrit van der ELST. Willem woonde bij zijn huwelijk in Marendorp te Leiden; zijn bruid in de Voorstraat in Delft.
Gebooie (2) op -31-07-1655 te Delft, getroud in die kerk op -07-08-1655 te Voorschoten? Vrou is Aeltgen Pieters van ADEGEEST, gebore ± 1628 te Voorschoten, begrawe op -08-12-1699 te Delft, Nieuwe kerk, dogter van Pieter Gijsbrechtsz van ADEGEEST en Maertge Jansdr Kuijper, attestatie van Voorschoten op 15-08-1655; Willem woont: ´op de Markt´.


huwelijksakte Willem van Zijl met Aeltgen Adegeest
(klik voor vergroting)        handtekening van Aaltge bij verdeling van goederen van haar overleden vader

Uit die eerste huwelik:

   1.  N.N. Gebore ± 1650 te Delft? Oorlede op -05-02-1650 te Delft, vader is tinnegietere ´op de Warmoesbrugge´.
Uit die tweede huwelik:
   2.  Margarita Willems, gebore ± 1657 te Delft. Zij is doopgetuige bij Simon van Zijl (1688), kind van haar broer Huybertus.
Getroud in die kerk op -02-11-1687 te Delft (RK St Joseph) met Lodewijk Willemse van der AERDE, gebore ± 1655 te Delft? Seun van Willem van der AERDE.
   3.  Huybertus (Albertus van Sijl) (kyk IV.4).
   4.  Frans Willemszoon, gebore ± 1663 te Delft? Oorlede ± 08-1699 te Azië. Frans meldt zich aan bij de VOC; hij vertrekt naar Kaap de Goede Hoop en heeft blijkbaar zijn broer Willem daarna overgehaald om zich ook aldaar te vestigen.
Mogelijk ging hij ´Frans van Zeijl´ op 10-12-1698 met het schip Kattendijk mee; in het soldijboek worden geen nadere gegevens vermeld.
Vermoedelijk is hij de Frans van Zijl die op 01-02-1699 met het schip Isselt als matroos (bootsgezel) vanuit Delft vertrekt naar Azië (via Kaap). Op 13-08-1699 is hij in de VOC-registers uitgeschreven: uit dienst vanwege overlijden.
   5.  Willem (Willem-4) (kyk IV.7).
   6.  N.N. Begrawe op -27-11-1661 te Delft.
   7.  N.N. Begrawe op -02-02-1662 te Delft.

IV.4    Huybertus van ZIJL (Albertus van Sijl), tinnegieter, gebore ± 1658 te Leiden? Bij zijn ondertrouw staat Huybertus als ´geboortig van Leyden´. Hij volgt zijn vader Willem op als ijkmeester, omschreven als: ´ykmeester van de tinne kannen, maten ende gewichten´. Seun van Willem van ZIJL (Willem-3) (kyk III.3) en Aeltgen Pieters van ADEGEEST.
Gebooie op -01-09-1685 te Leiden, getroud op -30-09-1685 te Leiden (getuies: Willem Claesz, bekende van de bruidegom & Maria Pieters, bekende van de bruid) met Aeffge Willems van den BERGH, gebore ± 1661 te Delft, dogter van Willem van den BERGH. Willem woont aan de Hogewoert; zijn bruid in de Schoolsteegh.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria, gedoop (RK) op -22-08-1680 te Delft (getuies: Dierickien Mentinckx & Engeltien Cornelis).
   2.  Guilielmus, gedoop (RK) op -16-04-1682 te Delft (getuies: Aleijdis van Zijl), gezien naam van zijn broertje, ws jong ovl.
   3.  Guilielmus (Willem), gedoop (RK) op -06-02-1685 te Delft (getuies: Aleidis van Zijl), duidelijk is bij de inschrijving de Latijnse schrijfwijze gebruikt.
   4.  Catharina, gedoop (RK) op -01-08-1686 te Delft (getuies: Maria van Zijl).
   5.  Simon, gedoop (RK) op -05-04-1688 te Delft (getuies: Margarita van Seijl). Hij is mogelijk op 29-12-1707 als soldaat met het VOC-schip Schellenberg vertrokken naar Azië, waar hij op 05-04-1710 uit dienst ging wegens overlijden.
 


IV.7    Willem van ZIJL (Willem-4), onderbaastuinier in dienst VOC; boer op Simondium, gebore 1666 te Delft, oorlede op -08-03-1727 te Kaap de Goede Hoop (Z-A). In ´Familia´ jrg XXVIII (1991) staat een artikel van N. Smith: "Een (Zuidafrikaanse) tak van de familie van Zijl - nageslacht van Willem van Zijl x Christina van Loveren"
Hij treedt niet in de voetsporen van zijn vader en grootvader -beiden tinsmid- maar bekwaamt zich in het vak van tuinier. Hij verlaat in eerste instantie zijn ouderlijk huis in Delft en gaat dan naar Amsterdam om daar te werken. Hij trouwt daar ook.
Hij vertrekt met zijn gezin vanuit Texel naar Kaap de Goede Hoop, met het schip ´De Drie Croonen´. Dat behoort tot hetzelfde convooi als waarmee de nieuwe gouverneur Willem Adriaan van der Stel reist, tot dan schepen van Amsterdam. Op 23 januari 1699 komen zij daar aan. (bron: Nationaal Archief Nederland nr. 12653; monsterrol 1700)
Willem ontvangt 12 gulden per maand; zijn ´baas´ Jan Hertog krijgt 24 gld.
Zij werken op de Kompagniestuin bij Rustenburg, het 'verversingsstation van de VOC' aan de Kaap, waar schepen verse groenten en fruit kunnen inladen.   

Data:
1702: Willem kocht een deel van boerderij ´Vrede en Lust´, vlakbij Simondium, in de Drakenstein-vallei.
1714: Kocht op 11 augustus boerderij ´Leeuwenhoek´met 60 morgen land, in ´de hoek van de 24 rivieren´.
Volgens een opgave uit 1728 bezit de familie ook De Honingh Fonteijn, bij de Hooningbergh
1728: zijn weduwe verkoopt Leeuwenhoek en keert terug naar Drakenstein. Seun van Willem van ZIJL (Willem-3) (kyk III.3) en Aeltgen Pieters van ADEGEEST.
Gebooie op -12-11-1694 te Amsterdam. Bij het inschrijven van het ondertrouwregister verklaarde Willem dat hij ´van Delft´ kwam, 26 jaar oud en dat zijn ouders waren overleden.
Bij zijn testament in 1713 echter verklaart hij 47 jaar te zijn: een verschil van twee jaar.
In dat gezamenlijk testament verklaren Willem en Christina ´als grootouders´ dat zij aan Hendrik Elbertsz, kant van de overleden Johanna Cok en Gerrit Elbertsz eeen gelijk deel zullen nalaten als aan hun kinderen. Getroud op -28-11-1694 te Amsterdam, getroud in die kerk te Amsterdam (Oude Kerk) met Christina van LOVEREN (van Looveren), 21 jaar oud, gedoop (Ned. Herv.) op -07-06-1673 te Amsterdam. Zij is in Haarlem ingeschreven als Catharina van Loveren en bekeerde zich tot het katholiek geloof van haar man. Oorlede ± 07-1730 te Kaapstad. Zij stelde haar testament op 11-02-1730 op en overleed kort daarna. Op 08-08-1730 wordt het testament aan de Weesmeesteren van Kaapstad voorgelezen -als executeurs van den boedel- bij J.b Lever, secretaris.
Het betreft ´´haer agt naargelatene kinderen: Willemina, Albertus, Johannes, Gideo, Pieter, Hester, Christina en Johanna (oud 11 jaren).
Er is een uitgebreide lijst van alle bezittingen, die zij, inclusief een slavin, heeft vermaakt aan haar minderjarige dochter Johanna.
bron: Masters of the Orphan Chamber MOOC8/5.62. Dogter van Jan Juriaansz van LOVEREN en Annetje Jans N.N. Kort na hun trouwen verhuist het gezin naar Haarlem, en laat daar hun kinderen dopen in de rk-kerk Vier Heemskinderen; uit die inschrijving blijkt dat moeder Christina protestants was. Uit hierdie huwelik:

   1.  Wilhelmina, gebore op -21-10-1695 te Haarlem, gedoop (RK / St. Anna) op -21-10-1695 te Haarlem (getuies: Jan van Zijl & Annetje Franken van Rijn).
Getroud (1) op 18-jarige ouderdom op -06-05-1714 te Stellenbosch, Cape Province (SA) met Jean DURAND, chirurgijn; boer te Drakenstein, gebore ± 1666 te La Motte Chalançon -Dauphine (Fr), oorlede op -01-03-1727 te Drakenstein. Hij komt in 1690 aan in Kaap de Goede Hoop, als gevluchte Hugenoot.
Getroud (2) op 31-jarige ouderdom op -04-10-1727 te Drakenstein, Kaap de Goede Hoop (SA) met Jacobus Pietersz LOUW, 27 jaar oud, gedoop op -16-05-1700, oorlede 08-1778, seun van Pieter Jansz LOUW en Elizabeth WENDELS.
   2.  Albertus, veeboer / korporaal vir ´agter die Piquetberg´, gebore ± 1697 te Velsen. Albertus nam samen met zijn jongste broer Pieter deel aan de trek van veeboeren naar het noordwesten van de Kaapkolonie. Aanvankelijk vetsigde Albertus zich met zijn vrouw Martha Vivier in Sandveld, op Brandwagt (tussen het huidige Leipoldtville en Lambertsbaai). Zo´n tien jaar daarna vertrok hij naar Koebee, de vallei tussen het Koebeegebergte en de Bokkeveldberg. Hier was hij een van de leidende veeboerpioniers in de wijk ´Onder-Olifantsrivier´. Van 1739 tot 1753 was hij namens de VOC veldkorporaal. Aan die functie waren waren onder meer bestuurlijke verplichtingen verbonden, hoofdzakelijk militair van aard. Het directe nageslacht van Albertus en Martha vestigde zich in de omgeving van Vanrhynsdorp. Later vertrok een deel van de familie naar aangrenzende gebieden als Bo-Olifantsrivier, Boesmanland, Sandveld en Namakwaland.
Getroud op -06-03-1729 te Drakenstein met Martha VIVIER, 17 jaar oud, gedoop op -29-09-1711 te Cape Town (SA), dogter van Abraham VIVIER en Jacomina des PRÉZ.
   3.  Johannes, gebore op -04-07-1700 te Drakenstein (RSA). Hij werd in 1732 Vrijburgher: het moment waarop iemand die diende voor de VOC werd ontslagen van zijn contractuele verplichtingen en toestemming kreeg zelfstandig in zijn levensonderhoud te gaan voorzien (als boer, werkman of anders).
Getroud (1) op 31-jarige ouderdom op -19-04-1732 te Stellenbosch met Catharina van EEDEN, 19 jaar oud, gedoop (Nederd Ger) op -24-10-1712 te Stellenbosch (getuies: Hinrich Loos & Lijsbeth Jans), dogter van Jacobus van EEDEN en Regina van AHRENTSDORF.
Getroud (2) ± 1746 met Regina Christina DEETLOF, gebore ± 1703.
   4.  Hendrina, gedoop op -30-10-1701 te Cape Town, jong ovl.
   5.  Gideon, gedoop op -09-12-1703 te Drakenstein (RSA), oorlede ± 1750, vernoemd naar de vader -zo goed als zeker- van moeder Christina: chirurgijn Gideon van Looveren, gevestigd te Zaandam. Dit vraagt nog nader onderzoek!
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -20-11-1729 te Drakenstein, Cape (SA) met Maria Elisabeth (Betty) van EEDEN, 20 jaar oud, gebore op -20-11-1709, gedoop op -19-04-1711 te Cape province, dogter van Jacobus van EEDEN en Regina van AHRENTSDORF. Het gezin verlaat Kaap de Goede Hoop en vestigt zich bij de Olifantsrivier. Hun nakomelingen wonen in de omgeving Tullenbagh, Stellendam en Graaf Reinet.
   6.  Pieter, boer aan Olifantsrivier, gebore op -02-12-1706, gedoop op -12-12-1706 te Drakenstein (RSA), oorlede ± 1782. Burger van Drakenstein. ´´Pieter was nog maar een jongkerel, toen hij in juni 1732 de plaats ´Aan die Oliphantsrivier´ in leenbezit kreeg. Dit land lag zuidelijk van de rivier, ongeveer recht tegenover Klaweren. In 1748 kreeg hij ook Vreedensdal en een paar jaar later ´Vaderlandse Rietkuyl´ (Atties), een stuk verderaf van de Oliphantsrivier gelegen.´´.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -26-09-1734 te Drakenstein, Kaap de Goede Hoop (SA) (Nederd ger) met Hester van WIJK, 21 jaar oud, gedoop op -23-10-1712 te Stellenbosch, oorlede te Cape, dogter van Arie van WIJK (van AMSTERDAM) en Cornelia HELM.
   7.  Hester, gedoop op -20-04-1709 te Drakenstein (RSA).
Getroud (1) op 14-jarige ouderdom op -28-11-1723 te Stellenbosch met Hendrik NUSSCHER, gebore ± 1696 te Höngen, Aken (Dld), oorlede ± 1733.
Getroud (2) op 24-jarige ouderdom op -15-11-1733 te kaapstad met Barend SMIT, gebore ± 1707.
   8.  Christina, gedoop op -14-09-1709 te Stellenbosch.
Getroud (1) ± 1724 met Friedrich CORBACH, gebore ± 1690 te Hausberge? Oorlede 02-1725 te Tulbagh? Uit het Archief van Kaapstad: ´10 februari 1725; Testator(s): Fredrik Corbach. R:Tulbagh
"Inventaris mitsgaders taxatie van alle sodanige goederen, als ´er sijn naargelaten en met ´er dood ontruijmt door den burger Fredrik Corbach, ten voordeele van sijn nagelatene vrouw Christina van Zijl ter eener, en desselfs onbekende erfgenamen ter andere zijde door de ondergetekende gecommitterde Weesmeesteren volgens opgave van haar, onder presentatie van eeden, namentlijk...."
Alsus geïnventariseerd en getaxeeert aan Cabo de Goede Hoop den 10:e Februarij 1725 etc.
Getroud (2) op 15-jarige ouderdom op -22-07-1725 te Tulbagh? Man is Hendrik FRAPPE, Diaken en ouderling van de kerk in Kaapstad. Gebore ± 1678 te Amsterdam (NL), oorlede 1748. Hendrik reisde in 1699 voor de VOC naar Batavia. In 1706 vertrok hij voor de VOC naar de Kaap als Adelborst (midshipman).In 1715 wordt hij aangesteld als First Commissionair voor de slavenhandel op Madagaskar..
Getroud (3) op 39-jarige ouderdom op -31-08-1749 met Jan de WINNAAR, gebore ± 1700 te ?? (Ned).
   9.  Johanna, gedoop (Nederd Ger) op -11-12-1718 te Drakenstein, Cape province (getuies: Wilhelmina van Zyl).
Getroud op 16-jarige ouderdom op -10-07-1735 met Johan Martyn ZANG, gebore ± 1710.

Het nageslacht van Willem van Zijl is talrijk. De dragers van de naam Van Zijl en de steeds meer ingeburgerde Zuid-Afrikaanse variant Van Zyl zijn door zijn vier zonen tot op heden ten dage over Zuid-Afrika en zelfs daarbuiten verspreid. De vier zoons van Willem en Christina namen deel aan de Groter Trek, mede omdat er steeds minder grond beschikbaar was voor landbouw. Door naar nog onontgonnen gebieden te trekken en over te schakelen naar veeboer, waren er meer mogelijkheden. Dat ging die eerste jaren echter wel ten koste van veel leed, want op hun weg noord- en oostwaarts ondervonden ze flinke tegenstand van de oorspronkelijke bevolking. Albertus, Johannes, Gideon en Pieter verrichtten samen met andere Hollands-Afrikaanse families baanbrekerswerk om het Kaapse binnenland voor de boeren bewoonbaar te maken. 

Weet u al in welk van de vier Suid-Afrikaanse ''stamboom-takken" u moet zoeken? Ga  dan naar het schema hieronder en klik op een van de gele knoppen.

Heeft u (nog) geen idee van welk van de vier zoons van stamouer Willem van Zijl uw voouders afstammen? Klik dan op deze knop >>  
U komt dan in de verzamelindex van de tot nu toe gevonden afstammelingen in Suid-Afrika. Klik in het alfabet eerst op de eerste letter van de achternaam en kies dan de juiste naam. Daarachter staat een klein cijfer, b.v. 3 >> dat verwijst naar parenteel 3. Tip: zoeken op de 'vanne' van een vrouw geeft vaak sneller resultaat.

Om te zorgen dat de laadtijd van de pagina's met informatie over het nageslacht niet te hoog oploopt, heb ik ervoor gekozen de nazaten van de vier zoons onder aparte knoppen op te nemen. Daarom eerst het grafisch schema, met daaronder de knoppen.

Klik voor het nageslacht van Albertus van Zijl, zoon van Willem van Zijl    Klik voor het nageslacht van Johannes van Zijl, zoon van Willem van Zijl    Klik voor het nageslacht vanGideon van Zijl, zoon van Willem van Zijl    Klik voor het nageslacht van Pieter van Zijl, zoon van Willem van Zijl

Let op:
in de ''oude nummering'' is het vierde kind -Hendrina, jong ovl- niet opgenomen. Zij wordt ook wel aangeduid als 3(a),
maar volgens het nummersysteem is dat niet juist. Op deze site is ervoor gekozen 'door te nummeren', dus
de afstammelingen van
Gideon hebben als eerste letter b5 en die van Pieter b6.

Albertus en Pieter trokken met andere veeboeren naar het noordwesten van de Kaapkolonie. Albertus trouwde in 1729 met Martha Vivier(s) en vestigde zich aanvankelijkin Sandveld, op de 'leningsplaats' Brandwagt tussen het huidige Leipoldtville en Lambertsbaai. Hij verhuisde ruim tien jaar later naar Koebee. Hij werd een van de leidende veeboerpioniers in de wijk Onder-Olifantsrivier. Hij werd namens de VOC aangesteld als veldkorporaal: iemand die gezien, geletterd en vermogend is en aan wie bepaalde bestuursplichten werden toegekend, hoofdzakelijk militair van aard. Zijn directe nageslacht vestigde zich in en rond Vanrhynsdorp en trok later naar aangrenzende gebieden als Bo-Olifantsrivier, Boesmanland, Namkwaland en Sandveld.

Pieter trouwde in 1734 met Hester van Wyk en kreeg al op 25-jarige leeftijd de 'leningplaats' ''Aan de Oliphantsrivier onder de Compagniesdrift''. In 1748 verkreeg hij ook Vreden(s)dal in leen en enkele jaren later ook de ''Vaderlandsche Rietkuil'' nabij Vanrhynsdorp. Zijn woning bij de Oliphantsrivier deed jarenlang dienst als 'stopplaats' voor vermoeide reizigers die noordwaarts trokken. Die plek is bekend als 'Het Heerenlogement'. Van 1753-1759 volgde hij zijn broer Albertus op als veldkorporaal. Zijn directe -en zeer talrijke- nageslacht vestigde zich hoofdzakelijk bij de Benede-Olifantsrivier en nabij Vanrhynsdorp. Later trok men verder noordwaarts.

Ook het nageslacht van Gideon is talrijk. Zij vestigden zich in het zuidwestelijke, noordelijke en oostelijk deel van de Kaapkolonie. Een groot deel trok naar de kleine Karoo met dorpen als Robertson, Montagu, Ladismith, Riviersonderend, Heidelberg, Swellendam en Riviersdal. Een flink deel van het nageslacht kwam terecht op ''De Hermitage'' onder Swellendeam. Sommige gezinnen trokken nog verder en kwamen terecht in Graaff-Reinet, Colesberg, Burgersdorp en Lady Grey.

Het nageslacht van Johannes -net als Gideon getrouwd met een ''van Eeden''- is minder talrijk en vestigde zich vooral in en rond Swellendam. George en Oudtshoorn.Een deel trok verder naar de omgeving van Prins Albert en Beaufort-Wes. Een ander deel kwam terecht in de omgeving van Burgersdorp.

Slechts een klein deel van de familie nam deel aan de Grote Trek om nog verder noordwaarts te gaan. Na de stichting van Oranje Vrijstaat en Transvaal echter trokken sommigen nog verder, onder meer aangetrokken door de mooie verhalen over de goudmijnen.

Klik voor de gegevens van elk van de nageslachten op de gele knoppen hierboven. Heeft u aanvullingen of vragen, dan kunt u altijd mailen: stamboom [at] moustache.nu

 

 

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software