Parenteel van Willem Claeszoon van ZIJL(L) - Vianen

voor het laatst bijgewerkt op:  12-09-2017

Onderstaand een deel uit de gegevens van mijn stamboom-onderzoek, zoals deze zijn verzameld tot en met maart 2011. De parenteel van Willem Claeszoon van Zijl geeft zijn nakomelingen. waarvan een flink deel de schrijfwijze Van Zijll met dubbel -ll- aannam en zich rond Benschop /Jaarsveld verspreidde.
Willem Claeszoon van Zijl is zeer waarschijnlijk afkomstig uit Leiderdorp. Voor zijn ouders kunnen dan worden gehouden: Nicolaas van Zijl en Margriet Gerrit Heyedochter. Over deze afstamming ben ik echter nog niet geheel zeker.


Een ander probleem blijkt -op 16 juni 2009 duidelijk geworden- te zitten bij Jan Corneliszoon van Zijl, gehuwd met Catharina Gerritsdr Crieck. De gevonden bron leek  betrouwbaar,
maar blijkt dat mogelijk niet te zijn (met dank aan Bert Barendrecht, die mij daarop attent maakte). Er wordt nu nader onderzoek gedaan naar het bewijs voor verwantschap met het als ouderpaar genoemde koppel Cornelis Willemszoon van Zijl en Heilwig (Helena) van Brederode.

Mijn dank gaat uit naar diverse 'van Zijl(l)-en' en anderen die een bijdrage aan deze gegevens hebben geleverd. Deze parenteel is zeker niet compleet, maar dient voor anderen ter informatie en wellicht als mogelijkheid aanvullende gegevens te verstrekken. Vragen of opmerkingen kunt u altijd per e-mail sturen: stamboom@moustache.nu
 

Bij voorbaat dank voor inbreng van welke soort dan ook.

In verband met privacy-wetgeving zijn van nog levende personen geen data opgenomen, tenzij het daartoe toegezonden formulier is ingevuld of op andere wijze toestemming is verleend.


I.1    Willem Claeszoon van ZIJL, brouwer, geboren ± 1470 te Vianen? Overleden ± 1517 te Vianen. Leenman van land in Helsdingen {OV 1986, p. 632; 01-10-1492: Willem Nikolaasz. de Brouwer bij overdracht door Geerlof Bitter, te komen op Wouderade, zijn dochter bij Jutte Florisdr., met haar lijftocht; 12 fo. 82}. ovl. 1518;
Dit kan de zoon zijn van Claes (Nicolaas) van Zijl [1764] uit Leiderdorp x Margriet Gerijt.[1765]
3 februari 1517: Brief, verleden voor schout en schepenen van Vianen, betreffende het onderhoud van Pelgrum, Claes, Williamgen en Aeltgen, onmondige kinderen van wijlen Willem Claesz. en diens weduwe Jut. (bron: Nat. Arch. Reg. no 5; 1 charter).
Gehuwd voor de kerk ± 1485 te Vianen? Echtgenote is Jutte Florisdr. N.N. Geboren ± 1472 te Vianen?
Uit dit huwelijk:

   1.  Nicolaas Willemszoon, geboren ± 1486 te Vianen? Overleden ± 1520 te Vianen? Leenman van land in Helsdingen 06-05-1518 {OV 1986, p.632; Nikolaas Willemszoon, bij dode van Willem Nicolaasz., zijn vader; 13 fo. 36}
   2.  Pelgrim Willemszoon (van Arnefeld) (zie II.2).
   3.  Aleid Willemsdr. Geboren ± 1489 te Vianen? Leenvrouwe van land in Helsdingen 1520; 1532. {OV 1986 p. 632: 30-06-1520: Floris Willemsz. voor Aleid Willemsdr., zijn zuster, bij dode van Nicolaas Willemsz. haar broer, eventueel te komen op de jongste kinderen van Jutte, weduwe van Willem Nikolaasz.; 13 fo. 42}.
   4.  Floris Willemsz. Geboren ± 1490 te Vianen? vermeld 1520.
   5.  Wouderade, geboren ± 1492 te Vianen? vermeld 1492, 1513.

II.2    Pelgrim Willemszoon van ZIJL (van Arnefeld), schepen van Vianen, geboren ± 1488, overleden < 08-1558 te Vianen? Vermeld 1518-1557; ovl tussen aug 1557 / aug 1558; dood op 17-08-1558. Leenman van land in Helsdingen 1532 {OV 1986, p. 632; 01-01-1532: Pelgrim Willemsz. bij overdracht door Dirk Hermansz. voor Aleid Willemsdr., diens vrouw, te versterven in de boedel met 200 gouden keurvorstguldens; 17 fo. 9}; leenman-getuige van het leenhof van Vianen; zijn weduwe was nog bierbrouwer te Vianen in 1561/1562. Zoon van Willem Claeszoon van ZIJL (zie I.1) en Jutte Florisdr. N.N.
Ondertrouwd ± 1514 te Vianen? Echtgenote is N.N. van GEMERT, bierbrouwer? Geboren ± 1490, overleden >1561 te Vianen? vrouwe van Langesteyn uit de Meierij van Den Bosch.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Pelgrimszoon (van Arnefeld) (zie III.1).
   2.  Gijsberta Pegrim Willemsdr. Geboren ± 1540 te Vianen? vermeld 1539;.

III.1    Willem Pelgrimszoon van ZIJL (van Arnefeld), griffier van de lenen van Vianen, geboren ± 1518 te Vianen? Overleden <10-05-1596 te Vianen? vermeld 1554-1587; griffier van het leenhof van Vianen, vermeld 1584; leenman van land in Helsdingen 1558 {OV 1986-p. 632; 17-08-1558:Willem Pelgrimsz.bij dode van Pelgrim Willemsz. (van Zijl) zijn vader, met lijftocht van Frans Pelgrimsz., waarna hij versterving zal doen; 21 fo. 34}; rentmeester van Geertruid van Bronkhorst-Batenburg, vrouwe van Vianen en Ameide, burggravin van Utrecht, 1584-1587. Zoon van Pelgrim Willemszoon van ZIJL (van Arnefeld) (zie II.2) en N.N. van GEMERT, bierbrouwer?
Gehuwd ± 1550 te Vianen? Echtgenote is Maria van ZIJLL, geboren ± 1520.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Willemszoon (zie IV.1).

IV.1    Cornelis Willemszoon van ZIJL, secretaris van Vianen, geboren ± 1559 te Vianen, overleden ±11-1605 te Vianen. Hij verlaat de naam Van Arnefeld en neemt weer de eigen familienaam Van Zijl aan. Krijgt op 22-12-1584 zes morgen land in Helsdingen {OV 1981; p 632: Cornelis van Zijl bij overdracht van Willem Pelgrimsz., griffier van de lenen van Vianen, zijn vader; 25 fo.39v-40.

brief dd 15-08-1615, waarbij Walraven -heer van Brederode, vrijheer van Vianen enz.- consenteert aan Cornelis van Zijl en Heylwich Joostendr, echtelieden, om over de goederen die zij van hem in leen houden, te disponeren. Zoon van Willem Pelgrimszoon van ZIJL (van Arnefeld) (zie III.1) en Maria van ZIJLL.
Gehuwd ± 1580 te Vianen? Echtgenote is Heilwig (Helena) van BREDERODE, geboren 1560, overleden op 17-08-1619 te Vianen. Zij krijgt op 24-09-1580 de helft van het leen (nr. 360B) "voor haar huwelijk met Cornelis van Zijl, zoon van Willem Pelgrimszoon, dochter van Joost van BREDERODE en Anna van den RIJSENBURG (van Rysenborch). Acte van huwelijksvoorwaarden tusschen Cornelis van Zijll Willemszoon en Heylwich Joostendr. van Brederode, op 24 september 1580; verleibrief door leenmannen van het huis en de heerlijkheid van Vianen van eene halve hoeve land, groot 8 morgen, gelegen in 'den Biessen' onder het gerecht Vianen, aan Cornelis Willemsz. en Heylwich van Brederode, 'tot vorderinge van thuwelick' tusschen hen, opgedragen door Judith van Rysenborch Joostendr., huisvrouw van Andries Croll van der Mast, die de andere helft dier landen opdraagt aan haar nicht Anna van Rysenborch, moeder van voornoemde Heylwich, die deze wederom opdraagt aan hare dochter Heylwich. (bron: Nat. Arch. Stukken betreffende het Geslacht van Zijll en aanverwante geslachten; A.1.2 - 1 stuk).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pelgrim, drost van Asperen, geboren ± 1581 te Vianen? Wordt op 19-11-1606 beleend met zes morgen land in Helsdingen, bij dode van zijn vader Cornelis (OV 1986).
Gehuwd ± 1599 te Vianen? Echtgenote is N.N. Geboren ± 1582.
   2.  Joost (zie V.3).
   3.  Karel, drost en dijkgraaf van Gorinchem en Arkel, geboren ± 1586 te Vianen? Beleend met de helft van een kwart hoeve lants in de polder De Biezen, waarvan de andere helft in leen wordt gehouden door diens zuster Helena van Zijl; belend boven de erfgenamen van Joost van Zijl en beneden Anthony van Wervelikhoven. Bron: stukken betreffende het Landsbstuur, 1556 no 19, uit: 'Archief Het Land van Brederode'.
   4.  Elisabeth, geboren ± 1588 te Vianen? Overleden ± 1656, haar broer Karel krijgt op 19-11-1656 bij haar dood de helft van het leen terug.
   5.  Helena, geboren ± 1590 te Vianen? wordt met haar zus Elisabeth beleend in 1654 door haar broer Karel.
   6.  Francois (Frans) van ZIJLL (zie V.9).
   7.  Abraham, secrtetaris van Asperen (1624-1640), geboren ± 1592 te Vianen? Overleden op 22-02-1640 te Asperen?
   8.  Annichgen, geboren ± 1593 te Vianen? Overleden < 1630 te Vianen? achterlatende twee onmondige kinderen.
Gehuwd ± 1623 met Johannes BLOM, predikant te Zaltbommel, geboren ± 1594.
   9.  Jan Corneliszoon van ZIJLL (zie V.14).

V.3    Joost van ZIJL, secretaris en griffier van de lenen van Vianen; burgemeester; ontvanger van verpondingen en het zoutgeld der stad Vianen. Geboren op 31-12-1583 te Vianen, overleden <29-08-1637 te Vianen. Uit: De Leenhoven van de heren van Vianen; (OV 1986; p377)
354: Een hoeve land op de Sliterhoeve...>> 354E. 8 morgen, boven: de jonkheer van Rijsenburg, beneden: mr. Cornelis Alewijn..
03-06-1636: Mr. Reiner van Heemskerk en Joost van Zijl bij overdracht door Daniël va Merwede, 28 fo. 77.
12-06-1638: Mr. Reiner van Heemskerk, griffier in de kamer van justitie, met de andere helft bij overdracht door Frans van Zijl, drost, en Abraham van Zijl, secretaris van Asperen, voor kinderen Joost van Zijl, secretaris van Vianen en Mr. Matthijs van Viersen, oud-burgemeester van Sneek, en van Jan van Glabbeek voor kinderen Johanna van Viersen, weduwe van Samuel Coutius, hertrouwd met Joost van Zijl, 29 fo. 99-100. Zoon van Cornelis Willemszoon van ZIJL (zie IV.1) en Heilwig (Helena) van BREDERODE.
Gehuwd voor de kerk (1) op 37-jarige leeftijd op 05-05-1621 te Gorinchem met Elisabeth de ROY, 18 jaar oud, geboren op 02-08-1602 te Gorinchem? Overleden op 09-01-1633 te Gorinchem? op 30-jarige leeftijd, dochter van Jan Aertsz de ROY en Sophia Augustijnsdr. van OS.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 08-06-1634 te Heikop met Johanna van VIERSEN, geboren ± 1600 te Vianen? Dochter van Geurt van VIERSEN, schepen en burgemeester van Vianen (1610-1630). Zij is weduwe van Samuel LUNTIUS (Lontius / Coutius).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Annichgen, geboren ± 1642 te Vianen?
Gehuwd ± 1666 te Vianen? Echtgenoot is Cornelis van RODENBURCH, notaris en procureur te Vianen, geboren ± 1639, zoon van Aelbert Maartensz van RODENBURCH en Joosgen Cornelisdr N.N.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Pelgrim, geboren ± 1638, overleden <04-12-1656 te Vianen? Pelgrim komt op 08-04-1650 in het bezit van de helft van het leen (nr. 360) zie OV 1986?
   3.  Willem, geboren ± 1640 te Vianen? Filips van Zijl, ontvanger van 's-lands middelen te Hulst, ontvangt op 04-12-1656 de helft van het leen (nr. 360A) voor Willem van Zijl, bij dode van diens broer Pelgrim.
Huurcedulle dd 27-02-1641 van 9½ morgen land, gelegen aan den hoogen dijk onder het gerecht van Hagestein, verhuurd door Francois van Zijll, drossaard van Asperen, als voogd over Willem van Zijll, onmondigen zoon van wijlen Joost van Zijll, secretaris van Vianen, aan Thonis Adriaensz.
Gehuwd ± 1666 te ?? Echtgenote is Maria van der HAGE, geboren ± 1642 te ?? Deze relatie is niet zeker!

V.9    Francois (Frans) van ZIJLL, drossaart en rentmeester van de stad Asperen; ontvanger der gemeene middelen van Hulst en Hulsterambacht, geboren ± 1591 te Vianen, overleden ± 1656 te Hulst, vertrok in september 1647 naar Hulst, om zich aldaar te vestigen.
Drossaard of drost = rechterlijk en bestuurlijk ambtenaar ten plattelande. Zoon van Cornelis Willemszoon van ZIJL (zie IV.1) en Heilwig (Helena) van BREDERODE.
Gehuwd voor de kerk op 21-07-1624 te Oudewater met Cornelia Anthonysdochter van EVERDINGEN, geboren ± 1617, dochter van mr. Anthony van EVERDINGEN, secretaris en burgemeester van Oudewater, en Maria van der EGGE, jonggezel van Vianen en jongedochter van Oudewater!
Uit dit huwelijk:
   1.  Philips, Ontvanger der gemene middelen te Hulst (1655-1666), geboren ± 1630 te Asperen? Verleibreif dd 06-07-1641 door Philips Jacop van den Boetzeler, vrijheer van Asperen enz., van 19½ en 8 hont land, gelegen in die heerlijkheid, onderscheidenlijk over de nieuwen weg in de 'Reguliershoef' en in 'Groet-Lauwenhoeff', aan Philips van Zijll, zoon van Francois van Zijll, drossaard en stadhouder der leenen van Asperen, door opdracht van Mertyen Adriaansz van de Giessen.

'In den zomer van 1666 zijn de papieren van Philips van Zijll in beslag genomen en opgezonden naar Den Haag.' Bij resolutie van 10 juli 1666 heeft de Raad van State den commies der financiën Jasper van der Haer opgedragen de papieren, meublen enz., aanwezig in het comptoir en woonhuis van Philips van Zijll,te inventariseren. (bron: Arch. Raad van State; Inv. nr 2114).
   2.  Anthoni, geboren ± 1635 te Asperen? Verleibrief dd 11-03-1645 door Philips Jacob van den Boetzelaer, vrijheer van Asp[eren enz., van 2 morgen20 roeden land, gelegen in Asperen, over den Nieuwen weg in 'de hoff boven griepmanshoeff', aan Anthoni van Zijll, zoon van Francois van Zijl, drossaard en rentmeester der stad en baronie van Asperen, door opdracht van Adriaen Petersz Pelt.
   3.  Cornelis, geboren ± 1638 te Asperen? Cornelis is bekend als broer van Philips, genoemd in ''een hypothecaire schuldbrief van 261 gulden, verleden voor schepenen van Asperen: 'Cornelis van Zijll, als gemachtigde van zijn broeder philips van Zijll, ontvanger van Hulst en Hulsterambacht, ten behoeve van Willem Goosssenszoon Mosselmans te Woudrichem, verzekerd opeen huis en erf te Asperen; 05-11-1663.Bron: Nat. Archief 'van Zijl'.
   4.  Abraham Ferdinand (zie VI.9).
   5.  Carel, geboren ± 1645 te Asperen? Verleibrief dd 09-09-1658 door Philips Jacob van den Boetzeler, vrijheer van Aspren enz., van 2 morgen 20 roeden land, gelegen in die heerlijkheid over den nieuwen weg in 'de hoff boven Griepmanshoef', aan Carel van Zijl, minderjarigen zoon van Francois van Zijll, in leven ontvanger van Hulst, hem aangekomen door overlijden zijns vaders.

VI.9    Abraham Ferdinand van ZIJLL, kapitein ter zee, geboren ± 09-1642 te Asperen, overleden op 03-08-1697 te West-Indië. Hij overleed op zee (onderweg vanuit Havanna, Cuba) aan een besmettelijke ziekte. Begraven op 01-12-1697 te Benschop. Op 28, 29 en 30-11 en op 01-12-1697 3x daags geluid; begraven op 't Choor van de Nicolaaskerk, in een kelder. Het daar aanwezige grafmonument werd in 1901 gerestaureerd en opnieuw onthuld. In 1665 nam hij deel aan de zeeslag bij Lowestoft, waar hij als luitenant ter zee diende op de 'Vergulde Son' (46 stukken). In 1666 was hij luitenant ter zee op de 'Muiltromp' (46 stukken) en nam aan boord van dat schip deel aan de vierdaagse zeeslag en aan de tweedaagse zeeslag. (Bron: OV jrg 31, april 1976; jrg 31 nr. 250)
In deze laatste slag werd 'De Zeven Provinciën' - het schip van Michiel Adriaanszoon de Ruijter - bedreigd door een grote brander die er juist met dit doel op was afgevuurd door de Engelse asmiraal Mork. De Ruijter gaf onmiddelllijk bevel om vier sloepen met vrijwilligers te bemannen: één van zijn eigen schip en drie van de anderen. De sloep van 'De Muiltromp' werd gecommandeerd door Abraham. De opdracht slaagde: de Zeven Provinciën bleef behouden. Waarschijnlijk heeft Abraham hieraan zijn bevordering tot kapitein ter zee te danken.In die functie nam hij in 1666 deel aan de beroemde tocht naar Chatham.
Als commandant van de Hollandse vloot heroverde hij 'New Netherlands' (New York) op de Engelse bischop; tevens maakte hij deel uit van de vloot die Willem III (Stadhouder van Holland) naar Engeland bracht om daar koning te worden.
In 1676 waren Abraham en zijn zwager Hendrick van Toll twee van de 18 kapiteins ter zee die de lijkbaar van Michiel Adriaanszoon de Ruijter begeleidden. Zoon van Francois (Frans) van ZIJLL (zie V.9) en Cornelia Anthonysdochter van EVERDINGEN.
Gehuwd ± 1664 met Wilhelmina van NIJHOFF, geboren ± 1640, overleden op 14-03-1692 te Benschop, begraven op 19-03-1692 te Benschop. Op 14,15,16,17,18 en 19-03-1692 3x daags met beide klokken geluid en den 19e 's middag bijgezet in de nieuwe kelder op 't Choor. Het gezin bewoonde de in hun opdracht gebouwde buitenplaats Zeevliet te Benschop.
Uit dit huwelijk:
   1.  Isabella Margaretha van ZIJL, geboren op 02-11-1670 te ??
Gehuwd voor de kerk (1) op 20-jarige leeftijd op 21-12-1690 te Benschop (NH) met Johan Gijsbert RUIJSCH, ritmeester, geboren ± 1663 te 's Hertogenbosch, overleden op 17-08-1704 te Benschop, van 18-08 t/m 23-0 met beide klokken 3x daags geluid en op 't Choor in een kelder bijgezet (ontv. f 28-0-0), begraven op 23-08-1704 te Benschop, zoon van Gijsbert RUIJSCH, lt kolonel, en Theodora PLOOS van AMSTEL.
Ondertrouwd (2) op 24-09-1707 te Lopikerkapel, gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 29-09-1707 te Lopikerkapel met Louis François de PANTLEVOY, ritmeester? Geboren ± 1662, 'monsieur de la Chevallerie', huwde met attest van Benschop en Montfoort.

V.14    Jan Corneliszoon van ZIJLL, timmerman te Jaarsveld;, geboren ± 1595 te Jaarsveld, overleden <25-12-1650 te Benschop? lidmaat aldaar op 01-10-1632 (nr. 14); bezat land en hofstede in het Zuidend te Benschop. Zoon van Cornelis Willemszoon van ZIJL (zie IV.1) en Heilwig (Helena) van BREDERODE.
Gehuwd voor de kerk op 05-05-1612 te Jaarsveld? Echtgenote is Catharina Gerritsdochter (Trijntje) CRIECK, geboren ± 1598 te Jaarsveld, lidmaat nr. 15, dochter van Gerrit Cornelisz CRIECK en Barbara Adriaans van SIJLL. In het Weeskamer-archief van Jaarsveld (RA Utrecht; inv. nr. 33) en in de schepenboeken van Jaarsveld over 1669 komt de boedelscheiding voor van Jan Cornelisz van Sijl, sal. en Trijntie Gerritsdr. sal. Daarbij worden als rechthebbenden genoemd: Cornelis Jansz. van Zijl, voor een derde partij, en Aaltje Jans van Zijl (getr. met Huibert Strick) en Jan Jansz Bode (gehuwd met Pietertje Jans van Zijl).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pietertje Jans, geboren ± 1618 te Jaarsveld? Overleden ± 1656 te Jaarsveld.
Ondertrouwd op 28-11-1641 te Jaarsveld, gehuwd voor de kerk op 19-12-1641 te Jaarsveld met Jan Janszoon de BOODE, snijder (kleermaker), geboren ± 1615 te Jaarsveld, overleden ± 01-1691 te Jaarsveld. Hij hertrouwt met Gijsbertgen Fransze N.N.
   2.  Cornelis Janszoon (zie VI.14).
   3.  Aaltje Jans, geboren ± 1623 te Jaarsveld? Overleden op 23-07-1675 te Benschop, begraven op 26-07-1675 te Benschop, in de kerk.
Ondertrouwd op 09-04-1623 te Benschop, gehuwd voor de kerk op 23-04-1643 te Jaarsveld met Huybert Pietersz STRICK, geboren ± 1620 te Haastrecht, overleden op 07-09-1668 te Benschop, begraven op 14-09-1668 te Benschop, in de kerk.

VI.14    Cornelis Janszoon van ZIJLL, ghemeenlands timmerman; burgemeester en schepen van Benschop, geboren ± 1622 te Jaarsveld, overleden op 16-05-1687 te Benschop, begraven op 21-05-1687 te Benschop, in de kerk. Corneli(u)s vertrok ongeveer 1660 naar Benschop, waar hij burgemeester werd. Zijn neef is Abraham Ferdinand van Zijl [2801], in de Hollandse geschiedenis bekend door twee belangrijke gebeurtenissen. Zoon van Jan Corneliszoon van ZIJLL (zie V.14) en Catharina Gerritsdochter (Trijntje) CRIECK.
Ondertrouwd op 07-02-1647 te Jaarsveld, gehuwd op 14-03-1647 te Benschop (Ned Ger) met Hilligje Aertsdochter de LANGE, geboren ± 1622 te Benschop, overleden op 05-07-1676 te Benschop, begraven op 11-07-1676 te Benschop, ws. in de kerk, dochter van Aart Willemse de LANGE en Afje Barten RIETVELD, trouwden 'met toestemming van vrienden'. Het echtpaar woonde vgls de lidmatenlijst 1647 in 1646/47 eerst een jaar in Jaarsveld.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aeltje, geboren ± 1655, overleden op 19-09-1730 te Benschop, begraven op 26-09-1730 te Benschop.
   2.  Aefje Cornelisse (Aafje), geboren ± 1656 te Benschop? Overleden op 23-08-1688 te Benschop, begraven op 28-08-1688 te Benschop, in de kerk.
Gehuwd voor de kerk op 13-12-1668 te Benschop (Herv) met Claes Pieterszoon van LOON, geboren ± 1642 te Almkerk, overleden op 14-11-1688 te Benschop, begraven op 15-11-1688 te Benschop, in de kerk, zoon van Pieter van LOON.
   3.  Johannes Corneliszoon (van Zeyl) (zie VII.7).
   4.  Aert Cornelis (zie VII.9).
   5.  Cornelia, geboren ± 1659, overleden op 30-01-1675 te Benschop, begraven op 04-02-1675 te Benschop.
   6.  Hillichje, geboren op 30-06-1659 te Benschop?
   7.  Pieternella, geboren ± 1660 te Jaarsveld, overleden op 24-12-1717 te Benschop, begraven op 03-01-1718 te Benschop, overleden vlak na geboorte 1e kind; graf 102 in de kerk.
Gehuwd voor de kerk op 11-11-1683 te Benschop (Herv) met Jacobus Willemszoon van der KLEIJ, geboren ± 1658 te Benschop, zoon van Willem van der KLEIJ. Hij hertrouwt met Cornelia (Neeltje) van RIETVELT.
   8.  Catharina, geboren ± 1661 te Benschop?
Gehuwd voor de kerk op 05-12-1680 te Benschop, met attest van Almkerk met Hendrik Pieters van LOON, geboren ± 1658 te Almkerk, zoon van Pieter van LOON.

VII.7    Johannes Corneliszoon van ZIJLL (van Zeyl), timmerman en molenmaker, geboren ± 1657 te Benschop, grafsteen in NH kerk te Benschop (wapen met 3 bemmels), kerkmeester (1690/91); eigenaar van land en hofstede aan de zuidzijde van Benschop (1694), zoon van Cornelis Janszoon van ZIJLL (zie VI.14) en Hilligje Aertsdochter de LANGE.
Ondertrouwd op 01-06-1684 te Benschop, gehuwd te Schalkwijk, met attestatie van Benschop met Jannechie Teunisdochter van der VEER, geboren ± 1657 te Schalkwijk, dochter van Teunis van der VEER en Hillechie? N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anthony Johanneszoon (zie VIII.1).
   2.  Hillechie, geboren op 28-11-1686 te Benschop.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 09-12-1708 te Benschop (herv) met Cornelis OOSTERDAM, geboren ± 1678 te Benschop. Hij hertrouwt met Willemijntje Jansdr VERBURGH.
   3.  Catharina, geboren op 30-10-1687 te Benschop, overleden op 07-02-1688 te Benschop, 100 dagen oud, begraven op 13-02-1688 te Benschop, begraven in de kerk.
   4.  Catryntje, geboren op 28-07-1689 te Benschop?
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 29-06-1710 te Benschop (Ned.Herv) met Roelof Janze RAMP, geboren ± 1685 te Goverwelle?
   5.  Cornelia, geboren op 04-10-1691 te Benschop?

VIII.1    Anthony Johanneszoon van ZIJLL, timmerman en molenmeester, geboren op 13-09-1685 te Benschop (getuige(n): Geertie de Coole), begraven op 23-03-1746 te Benschop op 60-jarige leeftijd, zoon van Johannes Corneliszoon van ZIJLL (van Zeyl) (zie VII.7) en Jannechie Teunisdochter van der VEER.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 25-05-1710 met Aaltje Cornelisdochter de GROOT, geboren ± 1686 te Benschop, overleden <18-04-1734 te Benschop.
Gehuwd voor de kerk (2) op 48-jarige leeftijd op 18-04-1734 te Benschop met Sophia Andriesdochter van DAM, 42 jaar oud, gedoopt op 07-04-1692 te Bodegraven, overleden op 09-01-1748 te Benschop op 55-jarige leeftijd, begraven op 16-01-1748 te Benschop, dochter van Andries van DAM. Zij is weduwe van Aart STRAVER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelis, gedoopt (NH) op 08-03-1711 te Benschop (getuige(n): Catharina Sonnenberg).
   2.  Johannes, gedoopt (Herv) op 28-08-1712 te Benschop (getuige(n): Jannigje van Zijll).
   3.  Gerrit (zie IX.3).
   4.  Heymen Anthonyzoon (zie IX.5).
   5.  Marija, geboren op 18-05-1721 te Benschop, overleden op 20-11-1771 te Benschop op 50-jarige leeftijd, begraven op 29-11-1771 te Benschop, graf 114.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 01-01-1742 te Benschop (Herv) met Heijme Meesz van der GRAAF, geboren ± 1720 te Benschop, overleden op 06-02-1796 te Benschop, begraven op 11-02-1796 te Benschop, graf 114.

IX.3    Gerrit van ZIJLL, geboren te Benschop, gedoopt (NH) op 13-01-1715 te Benschop (getuige(n): Catharina van Zijll), overleden op 27-06-1782 te Benschop op 67-jarige leeftijd, begraven op 03-07-1782 te Benschop, bijgezet op 't Choor nr. 7, zoon van Anthony Johanneszoon van ZIJLL (zie VIII.1) en Aaltje Cornelisdochter de GROOT.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 01-06-1749 te Benschop, gehuwd voor de kerk op 01-06-1749 te Benschop met Maria Andriesdochter van DAM, 27 jaar oud, geboren op 08-02-1722 te Bodegraven, vgls oudheidkamer Rwk geb in Benschop ?! Overleden op 24-10-1800 te Benschop op 78-jarige leeftijd, begraven op 30-10-1800 te Benschop, op 't Choor nr. 7, dochter van Andries van DAM, bruid woont bij haar huwelijk onder Honkoop (otr. Oudewater).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus, gedoopt op 30-11-1749 te Benschop (getuige(n): Maria van Zijll & Maria van Leeuwen), overleden <14-02-1751 te Benschop.
   2.  Anthony, gedoopt (NH) op 30-11-1749 te Benschop (getuige(n): Maria van Zijll & Maria van Leeuwen), overleden op 26-03-1770 te Benschop op 20-jarige leeftijd, begraven op 02-04-1770 te Benschop, op 't Choor nr. 7.
   3.  Adrianus, gedoopt (NH) op 14-02-1751 te Benschop (getuige(n): Maria van Leeuwen), overleden <27-02-1757 te Benschop.
   4.  Aaltie, gedoopt (NH) op 13-02-1752 te Benschop (getuige(n): Maria van Zijll).
   5.  Marrigje, gedoopt (NH) op 28-03-1753 te Benschop (getuige(n): Maria van Leeuwen), overleden <02-02-1755 te Benschop, ws ivm patronym zus / zowel op 11-02-1754 als op 10-06-1754 overlijdt een kind van gerrit van Zijll.
   6.  Marrigje, geboren op 02-02-1755 te Benschop, gedoopt op 02-02-1755 te Benschop (getuige(n): Maria van Leeuwen).
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 17-07-1785 te Benschop met Maarten BLANKEN, gedoopt ± 1756 te Stolwijk, overleden op 25-09-1827 te Benschop, zoon van Jan BLANKEN en Jannetje VERBURG.
   7.  Adrianus, gedoopt (NH) op 27-02-1757 te Benschop (getuige(n): Maria van Leeuwen).
   8.  Jannigje, gedoopt (NH) op 09-03-1760 te Benschop (getuige(n): Maria van Zijll).
   9.  Trijntie, gedoopt (NH) op 10-07-1763 te Benschop (getuige(n): Kornelis Jonkers).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-03-1790 te Benschop met Willem Adrianus VERBURGH, geboren ± 1765 te Stolwijk, overleden op 22-08-1829 te Benschop, zoon van Arie VERBURGH en Neeltje VERDOOL.

IX.5    Heymen Anthonyzoon van ZIJLL, gedoopt (Herv) op 05-02-1719 te Benschop (getuige(n): Aaltje Andriesse), overleden op 16-11-1785 te Benschop op 66-jarige leeftijd, begraven op 23-11-1785 te Benschop, graf 114, zoon van Anthony Johanneszoon van ZIJLL (zie VIII.1) en Aaltje Cornelisdochter de GROOT.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-07-1745 te Benschop met Hendrina Bartholomeusdochter (Hendrijntje) de LANGE, geboren ± 1720 te Benschop, overleden op 14-03-1785 te Benschop, begraven op 23-05-1785 te Benschop, graf 121.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Hymenszoon (zie X.12).
   2.  Aaltie, gedoopt (Herv) op 12-02-1747 te Benschop (getuige(n): Maria van Zijll).
   3.  Johannes, geboren op 04-08-1748 te Benschop? Gedoopt op 04-08-1748 te Benschop (getuige(n): Maria de Lange). Gezien het patronymicum van zijn broer, kan hij vóór 15-05-1757 zijn overleden.
   4.  Bartholomeus (Bart) (zie X.16).
   5.  Anthony, geboren op 09-05-1751 te Benschop? Gedoopt op 09-05-1751 te Benschop (getuige(n): Maria van Zijl).
   6.  Egbert (zie X.20).
   7.  Elsje, geboren op 29-09-1754 te Benschop? Gezien de naam van haar jongere zus 'Elsje', kan zij zijn overleden vóór 13-01-1760.
   8.  Hendrik, geboren op 23-11-1755 te Benschop?
   9.  Johannes, geboren op 15-05-1757 te Benschop?
   10.  Elsje, geboren op 13-01-1760 te Benschop?
Ondertrouwd op 13-07-1783 te Lopikerkapel, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-08-1783 te Lopikerkapel, gehuwd voor de kerk op 03-08-1783 te Lopik Capel met Jan den OUDSTEN, geboren ± 1759 te Berkenwoude.
   11.  Jannigje, gedoopt op 25-04-1762 te Benschop (getuige(n): Maria van Zijll & Elsje Hendriks Hoogenboom).
   12.  Dirkje, gedoopt op 25-04-1762 te Benschop (getuige(n): Maria van Zijll & Els Hendriks Hoogenboom).
   13.  Dirk, geboren op 22-04-1764 te Benschop?

X.12    Cornelis Hymenszoon van ZIJLL, geboren op 30-01-1746 te Benschop, begraven op 07-04-1781 te Noord-Polsbroek op 35-jarige leeftijd, zoon van Heymen Anthonyzoon van ZIJLL (zie IX.5) en Hendrina Bartholomeusdochter (Hendrijntje) de LANGE.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-02-1770 te Polsbroek met Neeltje HAKKESTEEG, 19 jaar oud, geboren te Bergambacht, gedoopt op 12-07-1750 te Bergambacht. Zij hertrouwt met Willem BRINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hymen (zie XI.1).
   2.  Barent, geboren op 15-08-1773 te Polsbroek? Gezien de voornaam van zijn jonger broer "barent' kan hij zijn overleden vóór 04-02-1780, of zelfs vóór 02-04-1775.
   3.  Bart (van Zijl) (zie XI.5).
   4.  Arie, geboren op 27-10-1776 te Polsbroek? Gedoopt op 03-11-1776 te Polsbroek. Gezien de voornaam van zijn broer 'Arie' is hij waarschijnlijk overleden vóór 20-02-1783.
   5.  Barend (zie XI.8).
   6.  Arie, geboren op 20-02-1781 te Polsbroek, gedoopt op 25-02-1781 te Polsbroek.

XI.1    Hymen van ZIJLL, kastelein, geboren op 19-04-1772 te Noord-Polsbroek, overleden op 09-01-1825 te Zuid-Polsbroek op 52-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Hymenszoon van ZIJLL (zie X.12) en Neeltje HAKKESTEEG.
Gehuwd (1) ± 1800 te Polsbroek? Echtgenote is Lijntje SCHOUTEN (Schouts), geboren te Noord-Polsbroek, gedoopt op 25-10-1772 te Noord-Polsbroek, overleden op 22-09-1816 om 04:00 uur te Zuid-Polsbroek op 43-jarige leeftijd, dochter van Jan SCHOUTEN en Fijtje KOREVAAR.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 28-12-1820 te Polsbroek-Zuid met Grietje de SOETE, geboren ± 1777 te Benschop, overleden op 19-09-1845 te Benschop, dochter van Willem de SOETE en Aafje BOELE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Willempje, geboren op 09-03-1801 te Polsbroek, gedoopt (Herv) op 15-03-1801 te Polsbroek.
   2.  Willempje, geboren op 11-02-1805 te Polsbroek, gedoopt (Herv) op 17-02-1805 te Polsbroek.
   3.  Fija, geboren op 12-06-1806 te Polsbroek, gedoopt (Herv) op 20-06-1806 te Polsbroek.
Gehuwd op 13-jarige leeftijd op 04-05-1820 te Polsbroek-Zuid met Willem van HEES, geboren ± 1794 te Polsbroek-Zuid, zoon van Jacobus van HEES en Marrigje van den BERG.
   4.  Jan (zie XII.5).
   5.  Willem Cornelis (zie XII.7).

XII.5    Jan van ZIJLL, geboren op 06-12-1806 te Waarder, gedoopt op 14-12-1806 te Waarder, overleden op 19-08-1854 te Laren op 47-jarige leeftijd, zoon van Hymen van ZIJLL (zie XI.1) en Lijntje SCHOUTEN (Schouts).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-06-1829 te Oudewater met Johanna TUBEE (Tobe), geboren ± 1809 te Oudewater, dochter van Joanna TUBEE (Tobe).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Lambertus (zie XIII.1).
   2.  Lijntje, geboren op 21-09-1829 te Oudewater, overleden op 12-01-1911 te Oudewater op 81-jarige leeftijd.
   3.  Willem Cornelis Jansz (zie XIII.4).
   4.  Lambertus Johannes (zie XIII.6).

XIII.1    Jacobus Lambertus van ZIJLL, geboren op 04-09-1827 te Oudewater, zoon van Jan van ZIJLL (zie XII.5) en Johanna TUBEE (Tobe).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-10-1855 te Oudewater met Lamberdina Petronella van DAM, geboren ± 1836 te Oudewater, dochter van Cornelis Anthonius van DAM en Cornelia ROESTEEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba Cornelia Anthonia, geboren ± 1857 te Oudewater, overleden op 21-06-1898 te Utrecht.
Gehuwd op 08-11-1881 te Gouda met Hermanus Johannes Bernardus FLIEGER, geboren ± 1853 te Utrecht, zoon van Adrianus Felix FLIEGER en Aletta Maria Susanna VERHEUL.
   2.  Johannes Cornelis Maria, geboren ± 1857 te Laren (!).
Gehuwd op 06-05-1889 te Montfoort met Cornelia van ROOIJEN, geboren ± 1866 te Kamerik, dochter van Teunis van ROOIJEN en Elisabeth OOSTVEEN.

XIII.4    Willem Cornelis Jansz van ZIJLL, geboren ± 1834 te Oudewater, overleden op 11-07-1868 te Oudewater, zoon van Jan van ZIJLL (zie XII.5) en Johanna TUBEE (Tobe).
Gehuwd op 07-02-1860 te Oudewater met Gerdina MARTENS, geboren ± 1839 te Arnhem, dochter van Antonie MARTENS en Gerdina te VOORT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Jacobus Maria, geboren op 19-07-1861 te Oudewater, overleden op 30-12-1897 te Veenhuizen (Norg) op 36-jarige leeftijd.
   2.  Antonia Gerdina Hendrika, geboren ± 1863 te Oudewater, overleden op 11-08-1928 te Oudewater.
Gehuwd op 01-02-1922 te Oudeater met Wilhelmus Antonius van ZUIJLEN, geboren ± 1881 te Hoenkoop, zoon van Martinus van ZUIJLEN en Maria van den BERG.
   3.  Johanna Maria, geboren ± 1865 te Oudewater\, overleden op 31-12-1866 te udewater.
   4.  Jacobus Lambertus, geboren ± 1868 te Oudewater? Overleden op 01-11-1871 te Oudeater.

XIII.6    Lambertus Johannes van ZIJLL, geboren ± 1836 te Oudewater, overleden op 22-09-1926 te Oudewater, zoon van Jan van ZIJLL (zie XII.5) en Johanna TUBEE (Tobe).
Gehuwd ± 1864 te Oudewater? Echtgenote is Mechtilde Gertrud van der HORST, geboren ± 1843 te Duisburg (Pruissen; Dld), overleden op 28-11-1897 te Rotterdam, woont te Oudewater, dochter van Johan van der HORST en Allegonda van BREIJ (Bloij).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Allegonda Mechtilda Maria, geboren ± 1866 te Oudewater.
Gehuwd op 09-03-1887 te Rotterdam met Johannes Jacobus KORSTE, geboren ± 1850 te Wassuk?? moet dit wellicht Waspik zijn ?? Zoon van Adrianus KORSTE en Carolina van der PLUIJM.
   2.  Johannes Anthonius, geboren op 11-07-1867 te Oudewater.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 30-11-1898 te Rotterdam met Hendrika Catharina JANSEN, geboren ± 1877 te Haarlemmermeer, dochter van Joannes JANSEN en Johanna GEURTS.

XII.7    Willem Cornelis van ZIJLL, timmerman, geboren op 14-04-1810 te Zuid-Polsbroek, gedoopt (herv) op 22-04-1810 te Polsbroek (getuige(n): Neeltje Hakkesteeg), overleden op 04-09-1864 te Oudewater op 54-jarige leeftijd, in ovl-akte met één l, zoon van Hymen van ZIJLL (zie XI.1) en Lijntje SCHOUTEN (Schouts).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 03-01-1835 te Asperen met Willemina KOKS, 24 jaar oud, geboren op 30-11-1810 te Asperen, dochter van Willem KOKS en Maayke ZONDAG.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 17-09-1857 te Oudewater met Wilhelmina Johanetta GOSENSON, geboren ± 1795 te Oudewater, dochter van Cornelis Abraham GOSENSON en Cornelia MONTIJN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Lijntje, geboren op 28-08-1835 te Gorinchem.

XI.5    Bart van ZIJLL (van Zijl), winkelier, geboren op 02-04-1775 te Polsbroek? Gedoopt op 02-04-1775 te Polsbroek-zuid, overleden op 15-09-1855 te Ouderkerk a/d IJssel op 80-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Hymenszoon van ZIJLL (zie X.12) en Neeltje HAKKESTEEG.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 28-11-1794 te Polsbroek met Annigje STERK, 23 jaar oud, gedoopt op 22-09-1771 te Polsbroek-zuid, overleden op 04-09-1838 te Polsbroek-Zuid op 66-jarige leeftijd, dochter van Roelof STERK en Martijntje van SCHINKEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje, geboren op 14-11-1795 te Noord-Polsbroek, gedoopt (Herv) op 22-11-1795 te Polsbroek, overleden op 19-01-1869 te 's Heeraartsberg en Bergambacht op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd ± 1818 te Bergambacht? Echtgenoot is Aalbert HOOGENDOORN, geboren ± 1793.
   2.  Roelof (zie XII.12).
   3.  Martijntje, geboren op 15-12-1797 te Noord-Polsbroek, gedoopt (Herv) op 17-12-1797 te Polsbroek.
   4.  Martijntje (zie XII.15).
   5.  Cornelia van ZIJL, geboren op 13-01-1802 te Waarder, gedoopt op 17-01-1802 te Waarder.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23-10-1822 te Polsbroek-Zuid met Jan de MIK, geboren ± 1794 te Jaarsveld, zoon van Leendert de MIK en Marrigje BOER.
   6.  Willempje, geboren op 30-03-1803 te Oudewater, gedoopt op 01-05-1803 te Oudewater (getuige(n): Neeltje (H)Akkesteeg).
   7.  Annigje van ZIJL, geboren op 16-06-1804 te Oudewater, gedoopt op 24-06-1804 te Hekendorp (getuige(n): Cornelia Sterk).
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 16-06-1821 te Polsbroek-Zuid met Jan van BAAREN, geboren ± 1800 te Polsbroek-Noord, zoon van Nicolaas van BAAREN en Cornelia STERK.

XII.12    Roelof van ZIJLL, geboren op 10-12-1796 te Noord-Polsbroek, gedoopt op 18-12-1796 te Polsbroek, overleden op 14-04-1868 te Tienhoven op 71-jarige leeftijd, zoon van Bart van ZIJLL (van Zijl) (zie XI.5) en Annigje STERK.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-07-1823 te Tienhoven met Jannigje de JONGH, geboren ± 1777 te Tienhoven? Overleden op 04-08-1864 te Tienhoven, dochter van Hendrik Janszoon de JONGH en Trijntje van der LEEDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Annigje, geboren op 30-07-1823 te Tienhoven, overleden op 04-12-1838 te Tienhoven op 15-jarige leeftijd.
   2.  Hendrik (van Zijl) (zie XIII.10).
   3.  Bart (zie XIII.12).
   4.  Jannigje, geboren op 09-04-1827 te Tienhoven.
   5.  Trijntje, geboren op 24-10-1829 te Tienhoven, overleden op 03-01-1865 om 23:00 uur te Tienhoven op 35-jarige leeftijd.

XIII.10    Hendrik van ZIJLL (van Zijl), geboren op 06-09-1824 te Tienhoven, overleden op 17-10-1859 te Schoonhoven op 35-jarige leeftijd. In zijn trouwakte wordt slechts één 'l' vermeld; zijn zoon voert die schrijfwijze ook. Zoon van Roelof van ZIJLL (zie XII.12) en Jannigje de JONGH.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 11-02-1858 te Tienhoven met Maagje WIERKS (Wierinks), geboren ± 1834, overleden op 29-04-1861 te Tienhoven, dochter van Jan Dirk WIERKS en Aantje VERHOEF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof van ZIJL (zie XIV.14).

XIV.14    Roelof van ZIJL, visser, geboren op 11-07-1858 te Tienhoven, overleden op 29-01-1897 te Tienhoven op 38-jarige leeftijd, zoon van Hendrik van ZIJLL (van Zijl) (zie XIII.10) en Maagje WIERKS (Wierinks).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-02-1884 te Benschop met Maartje van den WIJNGAARD, 21 jaar oud, geboren op 19-03-1862 te Benschop, overleden op 22-02-1908 te Ameide op 45-jarige leeftijd, dochter van Jan van den WIJNGAARD en Aagje de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maagje, geboren op 08-06-1884 te Ameide, overleden op 19-07-1825 te Ameide.
   2.  Aagje, geboren op 08-06-1884 te Ameide, overleden op 27-06-1884 te Ameide, 19 dagen oud.
   3.  Maagje, geboren op 21-06-1886 te Ameide.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-08-1910 te Ameide met Reginus de GROOT, 25 jaar oud, geboren op 20-06-1885 te Ameide, zoon van Gerrit de GROOT en Willempje den HARTOG.
   4.  Aagje, geboren op 18-09-1887 te Ameide.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 20-05-1920 te Wassenaar met Dirk Martinus DRIEBERGEN, geboren circa 1896 te Rijnsburg, zoon van Dirk DRIEBERGEN en Klasina van GUGTEN.
   5.  Hendrik, geboren op 17-08-1889 te Ameide, overleden op 23-01-1974 te Ameide op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 04-12-1919 te Lexmond met Clasina de JONG, 25 jaar oud, geboren op 13-10-1894 te Lexmond, overleden op 03-10-1970 te Ameide op 75-jarige leeftijd, dochter van Gijsbert de JONG en Johanna PLIEGER.
   6.  Jan, geboren op 12-02-1891 te Ameide.
   7.  Dirk Jan, geboren op 17-03-1894 te Ameide.
   8.  Roelina, geboren op 09-05-1897 te Ameide, overleden op 26-05-1938 te Ameide op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 04-08-1917 te Ameide met Bart PLIEGER, 22 jaar oud, geboren op 31-10-1894 te Ameide, zoon van Leendert PLIEGER en Johanna WOUDENBERG.

XIII.12    Bart van ZIJLL, geboren op 09-04-1827 te Tienhoven, overleden op 15-05-1881 te Sioux Co, Iowa (VS) op 54-jarige leeftijd. Bart volgde zijn oom Koenraad de Jong in 1856 naar Amerika, waar hij zich vestigde in Pella (Iowa). Zoon van Roelof van ZIJLL (zie XII.12) en Jannigje de JONGH.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-12-1855 te Bergambacht met Trijntje KOUTSTAAL, 27 jaar oud, geboren op 20-10-1828 te Vlist, overleden op 31-12-1901 te Sioux Co, Iowa (VS) op 73-jarige leeftijd, dochter van Cornelis KOUTSTAAL en Marrigje PRINS. Het gezin kwam in 1856 in Amerika aan en vestigde zich eerst in Pella, Iowa. Later -in 1871- voegde het gezin zich bij enkele neven, van de familie De Jongh. Bart van Zijll was een van de eersten met een eigen 'hofstede' en de eerste die zich in Holland Township vestigde. Bart was een energiek mens, vol met plannen, die abrupt werden afgebroken door zijn overlijden aan een nierziekte in 1881. Zijn vrouw Trijntje en de kinderen zetten echter het levenswerk in het nieuwe land -ondanks vele tegenslagen- voort.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof, geboren op 20-01-1856 te Vlist en Bonrepas, overleden ± 1856 te op zee. Het gezin Bart van Zijl x Trijntje Koutstaal vertrok met de nog zeer jonge Roelof in 1856 naar Amerika. De reis duurde 40 dagen, maar dat bleek voor Roelof te zwaar. Hij overleed en 'werd in zee begraven'.
   2.  Roelof van ZYL (zie XIV.17).
   3.  Mary van ZYL, geboren op 22-07-1861 te Pella, Iowa (VS).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-03-1885 te Newkirk, Iowa met Chris JACOBS, geboren ± 1859.
   4.  Jannigje (Jane) van ZYL, geboren op 01-09-1864 te Pella, Iowa (VS), overleden op 17-03-1896 te Hull, Iowa op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 21-03-1894 te ?/ met Henry van 't HOF, farmer, geboren ± 1862 te ??
   5.  Cornelius van ZYL (zie XIV.23).

XIV.17    Roelof van ZYL, farmer, geboren op 22-06-1858 te Pella, Iowa (VS), overleden op 10-10-1936 te Sioux City, Iowa op 78-jarige leeftijd, zoon van Bart van ZIJLL (zie XIII.12) en Trijntje KOUTSTAAL.
Gehuwd ± 1884 te Newkirk met Johanna van BOVEN, geboren op 29-03-1862, overleden ± 1932, dochter van Jacobus van BOVEN en Cornelia (Kathy) STRAM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bart R (zie XV.13).
   2.  James (zie XV.16).
   3.  Guy (zie XV.18).
   4.  Ralph Jr, Manager of Farmer's Elevator & Lumber Yard, geboren op 10-02-1893 te Alton? Overleden 03-1984.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16-11-1922 te Res. Long Beach, California met Anna BONNECROY, 28 jaar oud, geboren op 16-03-1894 te ?/.
   5.  Tryntje, geboren op 04-10-1895 te Alton?
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-01-1917 met Henry van der HAAR, 22 jaar oud, geboren op 16-05-1894 te ?
   6.  Cornelia, geboren op 14-09-1899 te Alton?
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 13-02-1920 met Henry A. de HAAN, 25 jaar oud, geboren op 20-05-1894 te Res. Long Beach, California.
   7.  Mary, geboren op 13-12-1901 te Alton?
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21-12-1931 met Conrad Anthony MUILENBURG, 32 jaar oud, geboren op 09-05-1899, zoon van Hubert MUILENBURG en Minnie de JONG.

XV.13    Bart R van ZYL, Reverend; Minister of the first reformed Church of Chicago, geboren op 24-07-1885 te Newkirk, overleden op 08-05-1949 te Sanborn op 63-jarige leeftijd, zoon van Roelof van ZYL (zie XIV.17) en Johanna van BOVEN.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 06-05-1915 met Minnie van LEEUWEN, 16 jaar oud, geboren op 31-12-1898, overleden op 27-01-1930 op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 30-12-1930 te Res Cicero, Illanois met Hilda Leona EASON, geboren ± 1892.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Harold Ralph, geboren op 28-01-1918 te ??
   2.  Marian Ruth, geboren op 24-06-1919 te ??
   3.  Robert James, geboren op 22-02-1923 te ??
   4.  Raymond Bert, geboren op 02-09-1924 te ?/.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Frederick Stephen, geboren op 24-11-1931 te ??
   6.  George Earnest, geboren op 04-02-1934 te ??
   7.  Emilia Sue, geboren op 12-12-1934.

XV.16    James van ZYL, farmer, geboren op 04-04-1888 te Alton, Iowa (VS), overleden op 19-08-1951 op 63-jarige leeftijd, zoon van Roelof van ZYL (zie XIV.17) en Johanna van BOVEN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-02-1911 te Orange City, Iowa met Hattie van der BERG, 21 jaar oud, geboren op 03-01-1890, dochter van Trijntje Bruining van der BERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ralph James, geboren op 31-05-1915 te Alton, Iowa, overleden op 28-07-1991 op 76-jarige leeftijd.
   2.  Andrew Milton, geboren op 01-02-1916 te Melvin, Iowa, overleden op 27-11-1936 op 20-jarige leeftijd.
   3.  Anna Theresa, geboren op 08-01-1918 te Melvin, Iowa.
   4.  Lilian Mary, geboren op 20-06-1922 te Springfield, South Dakota.
   5.  Ruth Elaine, geboren op 22-08-1924 te Springfield, South Dacota.

XV.18    Guy van ZYL, farmer, geboren op 18-03-1890 te Alton? Zoon van Roelof van ZYL (zie XIV.17) en Johanna van BOVEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-02-1914 te Res. Alton, Iowa met Minnie HARMELINK, geboren ± 1892.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ralph, geboren op 19-01-1915 te ??
   2.  Guy jr, geboren op 19-07-1915 te ??
   3.  Herman, geboren op 18-01-1918 te ??
   4.  Fanny, geboren op 22-03-1921 te Newkirk, overleden op 05-01-2007 te Worthington, MN op 85-jarige leeftijd, begraven op 08-05-2007 te Worthington, MN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-02-1946 te Matlock, Iowa met Jake DEKKER, geboren ± 1919.

XIV.23    Cornelius van ZYL, geboren op 21-03-1866 te Pella, Iowa (VS), zoon van Bart van ZIJLL (zie XIII.12) en Trijntje KOUTSTAAL.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 31-10-1889 te ?/ met Helena van ES, 24 jaar oud, geboren op 02-10-1865 te ?? Overleden op 05-06-1931 op 65-jarige leeftijd, dochter van Gerrit van ES en Teuntje STERRENBURG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bert (zie XV.28).
   2.  Tilly, geboren op 24-03-1892 te ??
   3.  Dr. Gerrit (zie XV.31).
   4.  Kate, geboren op 07-05-1897 te ??
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-01-1920 te ?/ met Joe HOFFS, 26 jaar oud, geboren op 19-01-1894 te ??
   5.  Cornelius (zie XV.35).
   6.  Helena, geboren op 19-04-1902 te ??
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-12-1924 te ?? Echtgenoot is Walter WESSELINK, 25 jaar oud, geboren op 28-08-1899 te ??
   7.  Jeanne, geboren op 11-01-1905 te ??
   8.  Mary Bertha, geboren op 02-11-1910 te ?/.

XV.28    Bert van ZYL, geboren op 02-11-1890 te ?? Overleden op 17-06-1935 op 44-jarige leeftijd, zoon van Cornelius van ZYL (zie XIV.23) en Helena van ES.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-04-1916 te Newkirk met Lillian Van den BERG, 23 jaar oud, geboren op 27-09-1892 te Res. Hospers, dochter van Dries Andrew Van den BERG en Trijntje BRUINIA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kenneth C. Geboren op 03-03-1919 te ??
   2.  Lola Helena, geboren op 24-04-1924 te ?? Overleden op 25-08-1925 te ?? op 1-jarige leeftijd.
   3.  Faith Arlene, geboren op 09-12-1925 te ?? Overleden op 18-03-1933 te ?? op 7-jarige leeftijd.
   4.  Bert, geboren op 30-11-1935 te Sittleton, California.

XV.31    Dr. Gerrit van ZYL, Professor of Science, geboren op 29-07-1894, overleden op 10-12-1967 te Portland, Oregon op 73-jarige leeftijd. Hope College, Holland, Michigan, zoon van Cornelius van ZYL (zie XIV.23) en Helena van ES.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 31-08-1921 met Bertha BROUWER, 22 jaar oud, gedoopt op 29-06-1899 te Res. Holland, Michigan, overleden 08-2000 te Tacoma,Pierce, Washington.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gail Byron, geboren op 17-01-1920 te ?/.
   2.  Neal Herman, geboren op 14-09-1923 te ?/.
   3.  Allison Lynn, geboren op 15-03-1926 te ??
   4.  Vera Ruth, geboren op 26-08-1929 te ?/.

XV.35    Cornelius van ZYL, geboren op 14-12-1899 te ?? Zoon van Cornelius van ZYL (zie XIV.23) en Helena van ES.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-09-1925 te ?? Echtgenote is Helena SPAAN, 23 jaar oud, geboren op 14-11-1901 te ??
Uit dit huwelijk:
   1.  Donald Wayne, geboren op 16-11-1926 te ?/.

XII.15    Martijntje van ZIJLL, geboren op 15-04-1799 te Noord-Polsbroek, gedoopt op 07-04-1799 te Polsbroek, overleden op 28-05-1840 te IJsselstein op 41-jarige leeftijd, dochter van Bart van ZIJLL (van Zijl) (zie XI.5) en Annigje STERK.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-05-1823 te Polsbroek-Zuid met Simon SCHEER, 21 jaar oud, boerenknecht, geboren op 19-01-1802 te Zuid-Polsbroek, gedoopt op 24-01-1802 te Polsbroek, overleden op 29-10-1878 te IJsselstein op 76-jarige leeftijd, zoon van Arie SCHEER en Ariaantje van TOOR. Hij hertrouwt met Annigje (Aaltje) MIDDAG.
Kind:
   1.  Johannes van ZIJL (zie XIII.16).

XIII.16    Johannes van ZIJL, geboren ± 1818 te Zuid-Polsbroek, overleden op 18-09-1879 te Haastrecht, zoon van Martijntje van ZIJLL (zie XII.15).
Gehuwd op 23-11-1853 te Vlist met Cornelia SPEKSNIJDER, geboren ± 1820 te 's Heeraartsberg & Bergambacht, dochter van Hendrik SPEKSNIJDER en Magcheltje RIETVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie XIV.25).
   2.  Magcheltje, geboren ± 1863 te Haastrecht, overleden op 01-11-1863 te Haastrecht.

XIV.25    Hendrik van ZIJL, geboren ± 1854 te Haastrecht, overleden op 16-01-1917 te Haastrecht, zoon van Johannes van ZIJL (zie XIII.16) en Cornelia SPEKSNIJDER.
Gehuwd op 14-12-1883 te Haastrecht met Herremijntje (Meijntje) van ES (van Os), geboren ± 1847 te Sluipwijk, overleden op 17-01-1934 te Haastrecht, dochter van Karel van ES (van Os) en Marrigje HEIJ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia, geboren ± 1886 te Haastrecht.
Gehuwd op 11-06-1915 te Haastrecht met Willem Alexander Paul Frederik KOOLWIJK, geboren ± 1887 te Stolwijk, zoon van Nanne KOOLWIJK en Dirkje QUINT.
   2.  Margrietha, geboren ± 1888 te Haastrecht, overleden op 10-02-1888 te Haastrecht.
   3.  Karel, geboren ± 1892 te Haastrecht, overleden op 12-06-1892 te Haastrecht.
   4.  Aagje Machteltje, geboren ± 1892 te Haastrecht.
Gehuwd op 03-05-1923 te Haastrecht met Adriaan van DELFT, geboren ± 1895 te Benschop, zoon van Christiaan van DELFT en Japikje Jacoba de RUIJTER.

XI.8    Barend van ZIJLL, winkelier, geboren op 04-02-1780 te Zuid-Polsbroek, gedoopt op 13-02-1780 te Polsbroek, overleden op 14-04-1845 te Polsbroek-zuid op 65-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Hymenszoon van ZIJLL (zie X.12) en Neeltje HAKKESTEEG.
Gehuwd (1) ± 1798 met Aaltje STIGTER, geboren ± 1775 te Lopik, overleden op 23-02-1814 te Polsbroek.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 09-02-1815 te Polsbroek met Jannigje PLOMP, 23 jaar oud, geboren op 14-08-1791 te Bodegraven, overleden op 10-10-1860 te Woudenberg op 69-jarige leeftijd, dochter van Jan Dirk PLOMP en Hendrina van der BIJL.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Neeltje, werkster, geboren op 26-06-1798 te Polsbroek, gedoopt op 15-07-1798 te Polsbroek, overleden op 22-01-1829 te Ameide op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 20-11-1817 te Polsbroek met Jan Johanniszoon de JONG, geboren ± 1796 te Polsbroek? Zoon van Hannes de JONG en Luca van ERP.
   2.  Janna, geboren op 27-08-1799 te Noord-Polsbroek, gedoopt op 08-09-1799 te Polsbroek.
   3.  Cornelis (zie XII.25).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Hendrikus (zie XII.27).
   5.  Willempje, geboren op 07-12-1818 te Polsbroek-zuid, overleden op 12-02-1819 te Polsbroek-zuid, 67 dagen oud.
   6.  Arie Ariese (zie XII.30).
   7.  Hendrika, geboren op 28-12-1826 te Polsbroek-zuid.

XII.25    Cornelis van ZIJLL, geboren op 14-02-1802 te Polsbroek, gedoopt op 21-02-1802 te Polsbroek, overleden op 20-12-1883 te Haastrecht op 81-jarige leeftijd, vgls GenLias: 20-02-1873 !! Zoon van Barend van ZIJLL (zie XI.8) en Aaltje STIGTER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-12-1828 te Papekop met Elisabeth van DAM, 26 jaar oud, geboren op 06-11-1802 te Honkoop, overleden op 27-10-1883 te Haastrecht op 80-jarige leeftijd, dochter van Pieter van DAM en Bastiaantje UITTENBOGAART.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje, geboren ± 1829 te Haastrecht? Overleden op 24-11-1835 te Haastrecht.
   2.  Barend (zie XIII.19).
   3.  Pieter (zie XIII.21).
   4.  Bastiaan (zie XIII.23).
   5.  Cornelis (zie XIII.26).
   6.  Aaltje, geboren ± 1838 te Haastrecht.
Gehuwd op 22-04-1859 te Haastrecht met Adrinaus LEEUWENHOEK, geboren ± 1836 te Stein, zoon van Jacob LEEUWENHOEK en Jacoba ten BRUMMELER.

XIII.19    Barend van ZIJLL, arbeider, geboren op 10-09-1831 te Haastrecht, overleden op 05-06-1904 om 16.00 uur te Aarlanderveen op 72-jarige leeftijd, zoon van Cornelis van ZIJLL (zie XII.25) en Elisabeth van DAM.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-05-1857 te Oudshoorn met Gerritje van der NEUT, 20 jaar oud, geboren op 14-03-1837 om 08.00 uur te Oudshoorn, overleden op 18-04-1915 om 05:30 uur te Koudekerk op 78-jarige leeftijd, dochter van Jan van der NEUT, bouwman, en Naatje van HEYNINGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan van ZIJL (zie XIV.28).
   2.  Cornelis van ZIJL, geboren op 01-06-1859 te Oudshoorn, gedoopt (NH) op 26-06-1859 te Oudshoorn. Hij vertrekt op 16-05-1884 naar Alkemade, 'bij zijn vader'.
   3.  Karel van ZIJL (zie XIV.31).
   4.  Bertus (zie XIV.34).
   5.  Kaatje van ZIJL, geboren op 15-02-1864 te Oudshoorn, gedoopt (NH) op 27-03-1864 te Oudshoorn, overleden op 12-03-1867 om 23.00 uur te Oudshoorn op 3-jarige leeftijd.
   6.  Kaatje van ZIJL, geboren op 29-09-1867 te Oudshoorn, gedoopt (NH) op 27-10-1867 te Oudshoorn.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 14-10-1886 te Alphen aan den Rijn met Bernardus VERKERK, schipper, geboren ± 1863 te Alphen aan den Rijn, zoon van Gerrit VERKERK, schepenjager, en Pietje HULSCHER.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 28-08-1912 te Gouda met Willem Jacob LODDER, geboren ± 1873 te Harenkarspel, zoon van Jan LODDER en Margaretha Maria van LOENEN.
   7.  Bastiaan (zie XIV.40).
   8.  Adrianus van ZIJL, geboren op 15-04-1871 om 11.30 uur te Oudshoorn, gedoopt op 14-05-1871 te Oudshoorn, overleden op 15-06-1874 om 21.00 uur te Oudshoorn op 3-jarige leeftijd.
   9.  Elisabeth van ZIJL, geboren op 06-10-1874 te Oudshoorn, gedoopt (NH) op 25-10-1874 te Oudshoorn. Zij vertrekt op 22-05-1883 naar Oudshoorn.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-03-1896 te Aarlanderveen met Hendrik SPRUIJT, 23 jaar oud, klompmaker, geboren op 04-07-1872 om 16:30 uur te Oudshoorn, op 20-03-1896 oud 23 jaar; wonende te Alphen, zoon van Arie SPRUIJT, klompmaker, en Trijntje WINKEL.
   10.  Aaltje van ZIJL, geboren op 01-07-1877 te Oudshoorn, gedoopt (NH) op 29-07-1877 te Oudshoorn, overleden op 28-11-1878 om 19.00 uur te Oudshoorn op 1-jarige leeftijd.

XIV.28    Jan van ZIJL, (boeren)arbeider, geboren op 21-10-1857 om 16.30 uur te Oudshoorn (gezindte: NH), zoon van Barend van ZIJLL (zie XIII.19) en Gerritje van der NEUT.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 12-05-1893 te Aarlanderveen met Anna Cornelia GELDERBLOM, 26 jaar oud, geboren op 01-07-1866 te Berkenwoude, gem. Stolwijk, dochter van Johannes GELDERBLOM, arbeider, en Adriana de DEUGD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerritje Adriana, dienstbode, geboren op 26-02-1894 om 06.00 uur te Aarlanderveen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-05-1917 te Aarlanderveen met Gerrit BOER, 27 jaar oud, agent v politie, geboren op 09-03-1890 om 22.00 uur te Aarlanderveen. Op het moment van huwelijk wonende te Haarlem, zoon van Jan BOER, arbeider, en Jaapje van der SLUIS.
   2.  Adriana, geboren op 05-12-1895 om 20.00 uur te Aarlanderveen.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 07-07-1927 te Alphen a/d Rijn met Paul Albertus HENRY, 33 jaar oud, metselaar, geboren op 08-10-1893 om 08:30 uur te Aarlanderveen, bij huwelijk wonende te Alphen, zoon van Jean Antoine HENRY en Christina SIJPESTIJN.
   3.  Johanna, geboren op 09-10-1897 te Aarlanderveen. Johanna vertrok op 31-12-1912 naar Zevenhoven.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-05-1919 te Alphen a/d Rijn met Cornelis ROOS, arbeider, geboren ± 1895 te Oudshoorn, bij huwelijk wonende te Rijnsaterwoude, zoon van Jan ROOS, winkelier, en Trijntje LAROS.
   4.  Barendina, geboren op 19-03-1900 om 13.00 uur te Aarlanderveen.
   5.  Johannes van ZIJLL (zie XV.54).
   6.  Barend, geboren op 09-11-1906 te Aarlanderveen, overleden op 07-11-1909 te Aarlanderveen op 2-jarige leeftijd, overleden op de leeftijd van 2 jaar.

XV.54    Johannes van ZIJLL, geboren op 29-08-1903 te Aarlanderveen. Johannes staat als enige in het gezin genoteerd met dubbel 'll'. Zoon van Jan van ZIJL (zie XIV.28) en Anna Cornelia GELDERBLOM.
Gehuwd ± 1929 met N.N. Geboren ± 1905.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes (Jan), geboren ± 1932.
   2.  Leendert (Leen) (zie XVI.28).
   3.  ?? Geboren ± 1937.

XVI.28    Leendert (Leen) van ZIJLL, geboren ± 1934, zoon van Johannes van ZIJLL (zie XV.54) en N.N.
Gehuwd ± 1963 met N.N. Geboren ± 1936.
Uit dit huwelijk:
   1.  Richard, geboren ± 1970.

XIV.31    Karel van ZIJL, arbeider, geboren op 25-04-1861 te Oudshoorn, gedoopt (NH) op 26-05-1861 te Oudshoorn, overleden op 05-01-1930 te Voorschoten op 68-jarige leeftijd. Hij vertrekt op 23-04-1884 naar Alphen, zoon van Barend van ZIJLL (zie XIII.19) en Gerritje van der NEUT.
Gehuwd (1) ± 1883 te Aarlanderveen? Echtgenote is Adriana Johanna de HAAN, geboren op 07-02-1862 te Leiderdorp, overleden op 29-07-1919 te Voorschoten op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 60-jarige leeftijd op 13-10-1921 te Voorschoten met Stijntje van der ELST, geboren ± 1872 te Sassenheim, dochter van Nicolaas van der ELST en Martje SCHUITEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gerarda Hillegonda, geboren op 13-01-1884 te Aarlanderveen. Vader vermeld met dubbel -l-, dochter niet!
Gezin op 23-04-1884 naar Alphen.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 16-12-1915 te Voorschoten met Hendrik van DAATSELAAR, geboren ± 1874 te Scherpenzeel.
   2.  Gerritje, geboren ± 1886 te Oegstgeest.
Gehuwd op 27-04-1916 te Voorschoten met Bernardus Hendrikus PLETTENBURG, geboren ± 1884, zoon van Bernardus Hendrikus PLETTENBURG en Elisabeth KASTERMANS.

XIV.34    Bertus van ZIJLL, landbouwer; veerman, geboren op 08-11-1862 om 11:00 uur te Oudshoorn, gedoopt (NH) op 30-11-1862 te Oudshoorn, overleden op 29-08-1930 om 09:00 uur te Voorschoten op 67-jarige leeftijd, zoon van Barend van ZIJLL (zie XIII.19) en Gerritje van der NEUT.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-06-1885 te Zegwaard met Maria BORST, 17 jaar oud, geboren op 10-07-1867 om 10:00 uur te Zegwaard, overleden op 10-09-1926 om 09:45 uur te Voorschoten op 59-jarige leeftijd, dochter van Arend BORST en Catharina WINDMEIJER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerritje, geboren op 10-12-1885 te Voorschoten, overleden op 07-01-1959 te Leiderdorp op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-05-1910 te Voorschoten met Arie van WINKEL, 25 jaar oud, tuinder, geboren op 04-02-1885 te Zoeterwoude, overleden op 18-04-1953 te 's Gravenhage op 68-jarige leeftijd, begraven op 22-04-1953 te 's-Gravenhage, zoon van Hendrik van WINKEL, bloemistknecht; bediende wasserij, en Geertruida van BEMMEL.
   2.  Arend, geboren op 02-09-1888 te Zoeterwoude, overleden op 22-12-1889 om 01:00 uur te Zoeterwoude op 1-jarige leeftijd.
   3.  Maria, geboren op 20-09-1889 te Zoeterwoude, overleden op 15-03-1961 te Leiderdorp op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd ± 1912 te Zoeterwoude? Echtgenoot is Karel van WINKEL, geboren op 19-12-1889 te Zoeterwoude, overleden op 08-10-1882 te Leiderdorp.
   4.  Catharina (Kaatje), geboren op 19-05-1892 te Zoeterwoude, overleden te Woerden.
Gehuwd ± 1912 met Pieter van VOORBERGEN, geboren op 18-05-1892 te Zoeterwoude.
   5.  Alida Johanna (Adriana), geboren op 24-05-1893 te Zoeterwoude, overleden te 's Gravenhage.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-06-1916 te Voorschoten met Jacob (Kobus) van der ZWART, geboren ± 1894 te Zoeterwoude, zoon van Jacob van der ZWART en Margaretha Adriana Catharina SJARDIN.
   6.  Barend (Arend) (zie XV.70).
   7.  Hendrica, geboren op 22-08-1897 te Zoeterwoude.
   8.  Elisabeth, geboren op 04-09-1898 te Zoeterwoude.
   9.  Niesje, geboren op 02-04-1902 te Zoeterwoude, overleden 04-1978 te Leiderdorp.
Gehuwd ± 1927 te Zoeterwoude? Echtgenoot is Cornelis KOENEN, geboren ± 1900 te Zoeterwoude? Overleden 03-1975 te Zoeterwoude?
   10.  Bertha, geboren op 26-07-1904 te Zoeterwoude.

XV.70    Barend van ZIJLL (Arend), hoofdkantonnier; hoofd bruggenwachter, geboren op 19-11-1895 te Zoeterwoude, overleden op 23-08-1973 te Middelharnis op 77-jarige leeftijd, zoon van Bertus van ZIJLL (zie XIV.34) en Maria BORST.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-10-1919 te Voorschoten met Arendje van der ZWART, geboren ± 1897 te Voorschoten, dochter van Jacob van der ZWART en Margaretha Adriana Catharina SJARDIN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barend (zie XVI.31).
   2.  Bertha (Bep), geboren ± 1929.
Gehuwd op 27-02-1957 met Jan van EGMOND, 27 jaar oud, geboren op 24-10-1929, overleden op 08-01-1971 op 41-jarige leeftijd, zoon van Cornelis van EGMOND en Janke PAL.

XVI.31    Barend van ZIJLL, geboren op 21-10-1927 te Veur, zoon van Barend van ZIJLL (Arend) (zie XV.70) en Arendje van der ZWART.
Gehuwd ± 1950 met Gerritje van der VALK, geboren op 08-12-1930 te Middelharnis.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barend Teunis (zie XVII.2).

XVII.2    Barend Teunis van ZIJLL, onderwijzer, geboren op 08-09-1952 te Middelharnis, gedoopt (Ger) op 07-06-1953 te Middelharnis, zoon van Barend van ZIJLL (zie XVI.31) en Gerritje van der VALK.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-01-1974 te Oud-Beijerland, gehuwd voor de kerk op 23-01-1974 te Oud-Beijerland met Maartje Neeltje (Marja) EDEL, 19 jaar oud, peuterleidster, geboren op 20-11-1954 te Oud-Beijerland, gedoopt (Ger) op 05-12-1954 te Oud-Beijerland, dochter van Cornelis EDEL en Kaatje GOUDSWAARD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Merijn, geboren op 17-11-1977 te Dirksland, gedoopt (Ger) op 05-03-1978 te Middelharnis.
   2.  Sanneke, geboren op 20-08-1979 te Dirksland, gedoopt (Ger) op 14-10-1979 te Rockanje.

XIV.40    Bastiaan van ZIJLL, geboren op 23-07-1869 te Oudshoorn, gedoopt (NH) op 08-08-1869 te Oudshoorn, zoon van Barend van ZIJLL (zie XIII.19) en Gerritje van der NEUT.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-11-1898 te Amsterdam met Anna WOLKERS, 23 jaar oud, geboren op 02-01-1875 te Amsterdam, dochter van Gerrit Johannes WOLKERS en Hendrika Cornelia MIDDENDORP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barend (zie XV.77).
   2.  Hendrika Cornelia, geboren op 13-07-1903.
   3.  Gerrit Johannes, geboren op 08-08-1905.
   4.  Bastiaan, geboren op 30-11-1907.
   5.  Gerritje, geboren op 09-10-1914.

XV.77    Barend van ZIJLL, geboren op 16-09-1899 te Amsterdam, zoon van Bastiaan van ZIJLL (zie XIV.40) en Anna WOLKERS.
Gehuwd ± 1927 te Amsterdam met Helena Christina SCHINKEL, geboren op 17-03-1905 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bastiaan, geboren op 07-05-1928 te Amsterdam.
   2.  Helena Christina, geboren op 10-12-1929.

XIII.21    Pieter van ZIJLL, tapper; kastelein, geboren op 17-07-1833 te Haastrecht, overleden op 14-05-1883 om 17.30 uur te Reeuwijk op 49-jarige leeftijd. Bij de geboorte van oudste zoon Pieter was hij 37 jaar, zoon van Cornelis van ZIJLL (zie XII.25) en Elisabeth van DAM.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-06-1860 te Haastrecht met Rookje van HERK, 22 jaar oud, geboren op 02-08-1837 te Berkenwoude, overleden >31-07-1902, dochter van Cornelis van HERK en Kuindertje van der WAL. Zij hertrouwt met Nicolaas van VLIET.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis, geboren ± 1861 te Haastrecht, overleden op 25-01-1861 te Haastrecht.
   2.  Kuindertje, geboren ± 1861, overleden op 15-12-1861 te Stein.
   3.  Elizabeth, geboren op 26-10-1862 te Stein.
   4.  Adriana Grietje, geboren op 04-11-1864 te Stein.
   5.  Cornelis Adrianus, geboren op 05-05-1866 te Stein.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-11-1892 te Hekendorp met Hendrikje van EIJK, geboren ± 1867 te Hekendorp, dochter van Jan van EIJK en Jaapje VERWEIJ.
   6.  Kuindertje, geboren op 04-08-1867 te Stein, overleden op 29-05-1868 te Stein, 299 dagen oud.
   7.  Elisabeth, geboren op 13-09-1868 te Stein. Gezien haar geb. plaats en die van haar broers/zussen is het gezin ± 1870 verhuisd van Stein naar Reeuwijk.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 10-02-1888 te Reeuwijk met Nicolaas LOTTE, geboren ± 1867 te Haastrecht, zoon van Johannes LOTTE en Cornelia ROTH (Klok).
   8.  Kuindertje, geboren op 29-04-1870 te Stein, overleden op 22-06-1870 te Stein, 54 dagen oud.
   9.  Pieter, geboren op 05-06-1871 om 09.00 uur te Reeuwijk.
   10.  Kuindertje, dienstbode, geboren op 02-09-1872 om 08.00 uur te Reeuwijk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-02-1898 te Hilversum met Martinus Antonius van den BERG, barbier, geboren ± 1869 te Arnhem, zoon van Franciscus van den BERG en Anna Elisabeth SIKKINK. Hij is eerder getrouwd geweest met Elizabeth van AMERONGEN.
   11.  Adriana, geboren op 25-11-1873 om 17.00 uur te Reeuwijk, overleden <28-01-1952 te Reeuwijk? Losse notitie in DTB-Reeuwijk: 'Aan de gemeentelijke dienst voor Sociale Belangen, Prinsengracht 25, afdeling kas te 's-Gravenhage op 28-01-1952 een geboortebewijs toegezonden van Adriana. Bij eventuele aanvraag van geboorte- of overlijdensakte voor wijlen bovengenoemde persoon door anderen dan de gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen, afdeling 'Adm. V.Z.' van genoemde dienst, Beeklaan 267a, tel 334160, hiermede in kennis te stellen.'.
   12.  Jan, geboren op 24-08-1875 om 15.00 uur te Reeuwijk.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 31-07-1902 te Alphen a/d Rijn met Anna Antonetta HOFMAN, geboren ± 1877 te Waddinxveen, dochter van Cornelis HOFMAN, kantonnier, en Gerdina van TILBORG.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 02-11-1905 te Dordrecht met Teuntje BLOMMERS, geboren ± 1874 te Zwijndrecht, dochter van Cornelis BLOMMERS en Macheltje BEZEMER.
   13.  Adrianus, geboren op 02-10-1876 om 04.00 uur te Reeuwijk, overleden op 03-10-1877 om 16.00 uur te Reeuwijk op 1-jarige leeftijd.
   14.  Grietje van ZIJL, geboren op 13-11-1877 om 06.00 uur te Reeuwijk, overleden op 14-11-1877 te Reeuwijk, 1 dag oud.
   15.  Grietje, geboren op 10-11-1878 om 03.00 uur te Reeuwijk.
   16.  Aaltje, geboren op 04-09-1880 te Reeuwijk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-03-1904 te Haastrecht met Albertus Johannes van MANEN, geboren ± 1879 te Renkum, zoon van Albert Jan van MANEN en Antonia TIJHOF.

XIII.23    Bastiaan van ZIJLL, geboren op 15-11-1834 te Haastrecht, overleden >14-05-1883 te Haastrecht? Zoon van Cornelis van ZIJLL (zie XII.25) en Elisabeth van DAM.
Gehuwd (1) op 38-jarige leeftijd op 03-01-1873 te Stolwijk met Cornelia VERBURG, geboren ± 1853 te Stolwijk, overleden op 18-01-1875 te Haastrecht, dochter van Klaasje VERBURG.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 31-03-1876 te Stolwijk met Adriana VERBURG, geboren ± 1855, dochter van Klaasje VERBURG.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Elisabeth, geboren ± 1874 te Haastrecht, overleden op 28-01-1874 te Haastrecht.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Cornelia, geboren ± 1876 te Haastrecht, overleden op 21-10-1876 te Haastrecht.
   3.  Willem (zie XIV.70).
   4.  Elisabeth, geboren ± 1880 te haastrecht, overleden op 29-03-1880 te Haastrecht.
   5.  NN, geboren op 27-03-1881 te Haastrecht, overleden op 27-03-1881 te Haastrecht, 0 dagen oud.
   6.  Elisabeth, geboren ± 1882 te Haastrecht, overleden op 21-09-1882 te Haastrecht.
   7.  Elisabeth, geboren ± 1883 te Haastrecht, overleden op 01-10-1883 te Haastrecht.
   8.  Cornelis (zie XIV.76).
   9.  Clasina Cornelia, geboren ± 1886 te Haastrecht, overleden op 23-12-1886 te Haastrecht.
   10.  Pieter Bertus, geboren op 21-02-1890 te Noordeloos.

XIV.70    Willem van ZIJLL, geboren ± 1879 te Haastrecht, overleden op 24-01-1947 te Sliedrecht, zoon van Bastiaan van ZIJLL (zie XIII.23) en Adriana VERBURG.
Gehuwd op 11-11-1904 te Klaaswaal met Magdalena Elisabeth van der WILT, geboren ± 1875 te Klaaswaal, dochter van Marinus van der WILT en Adriaantje QUARTEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bastiaan, geboren ± 1908, overleden op 13-06-1909 te Sliedrecht.

XIV.76    Cornelis van ZIJLL, landarbeider, geboren ± 1884 te Gouderak? Zoon van Bastiaan van ZIJLL (zie XIII.23) en Adriana VERBURG.
Gehuwd op 06-02-1901 te Bleskensgraaf & Hofwegen met Adriana KERSBERGEN, geboren ± 1885, overleden op 03-04-1930 te Gouda, dochter van Jan KERSBERGEN en Grietje BAAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bastiaan Jan, schippersknecht, geboren ± 1909 te Krimpen aan den IJssel, overleden op 28-11-1925 om 13:00 uur te Hurwenen, aangegeven door Teunis Trelouw, schipper en Harm Christogger van der Wal, gemeentesecretaris.

XIII.26    Cornelis van ZIJLL, geboren ± 1838 te Haastrecht, zoon van Cornelis van ZIJLL (zie XII.25) en Elisabeth van DAM.
Gehuwd (1) op 14-12-1866 te Giessendam met Plonia de HOOG, 20 jaar oud, geboren op 15-02-1846 te Giessendam, overleden < 09-1900, dochter van Cornelis de HOOG en Plonia van ENTE.
Gehuwd (2) op 14-09-1900 te Meerkerk met Annigje BODEN, 50 jaar oud, geboren op 16-09-1849 te Noordeloos, dochter van Barend BODEN en Maaike SCHAKEL. Zij is weduwe van Johannes VERSLUIJS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelis (zie XIV.80).
   2.  Pieter, bakker, geboren op 27-11-1868 te Giessen Nieuwkerk.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 19-09-1908 te Dalfsen met Hermina OVERWEG, geboren ± 1869 te Dalfsen, dochter van Willem OVERWEG en Derkje GROLLEMAN.
   3.  Gijsbert, geboren op 12-06-1870 te Giessen-Nieuwkerk.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 01-10-1903 te Giessen-Nieuwkerk met Jacobje VINK, 26 jaar oud, geboren op 08-04-1877 te Giessen-Nieuwkerk, dochter van Aart VINK en Neeltje BRON.
   4.  Elisabeth, geboren op 20-04-1872 te Giessen-Nieuwkerk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-08-1897 te Giessen-Nieuwkerk met Frans BENDERS, geboren ± 1867 te Giessendam, zoon van Cornelis BENDERS en Adriana Janna AMBACHTSHEER.
   5.  Jorinus, geboren op 21-03-1875 te Giessen-Nieuwkerk.

XIV.80    Cornelis van ZIJLL, geboren op 18-11-1867 te Giessen-Nieuwkerk, zoon van Cornelis van ZIJLL (zie XIII.26) en Plonia de HOOG.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-08-1894 te Woudenberg met Johanna van de WETERING (zie XIV.94).
Uit dit huwelijk:
   1.  Plonia Elizabeth, geboren op 07-05-1895 te Giessen-Nieuwkerk.
   2.  Jannigje Adriana Mathilda, geboren op 13-12-1896 te Giessen-Nieuwkerk.
   3.  Cornelis, geboren op 30-03-1898 te Giessen-Nieuwkerk.

XII.27    Hendrikus van ZIJLL, broodbakkersknecht; tolgaarder; kantonnier, geboren op 29-08-1815 te Polsbroek, overleden op 31-01-1897 te Woudenberg op 81-jarige leeftijd, zoon van Barend van ZIJLL (zie XI.8) en Jannigje PLOMP.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 24-02-1836 te Gouda met Johanna van der WAAS (van Waas), 28 jaar oud, geboren op 09-04-1807 te Stolwijk, overleden op 19-01-1889 te Woudenberg op 81-jarige leeftijd, dochter van Gerrit van WAAS, herbergier, en Adriana van der LINDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barend (zie XIII.31).
   2.  Jannetje Adriana (Jannigje) (zie XIII.34).

XIII.31    Barend van ZIJLL, geboren op 01-01-1837 te Schoonhoven, overleden op 04-03-1909 te Woudenberg op 72-jarige leeftijd, zoon van Hendrikus van ZIJLL (zie XII.27) en Johanna van der WAAS (van Waas).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 18-03-1871 te Woudenberg met Cornelia van de WETERING, geboren ± 1833 te Woudenberg, overleden op 07-04-1906 te Woudenberg, dochter van Barend van de WETERING en Dirkje van BEEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirkje, geboren op 04-06-1871 te Woudenberg, overleden op 07-12-1871 te Woudenberg, 186 dagen oud.
   2.  Dirkje, geboren op 29-06-1872 te Woudenberg, overleden op 01-12-1923 te Amersfoort op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 14-08-1902 te Woudenberg met Pieter Philippus Gregorius van de WETERING, geboren ± 1872 te Abcoude-Baambrugge, zoon van Philippus Andreas GREGORIUS en Pietertje van LEEUWEN.
   3.  Hendrikus, geboren ± 1875 te Woudenberg.
Gehuwd op 11-07-1907 te Amersfoort met Johanna Gerarda van de LAGEMAAT, geboren ± 1878 te Amsterdam, dochter van Tijmen van de LAGEMAAT en Jaoba Maria EMOUS.
   4.  Hendrika, geboren op 20-02-1875 te Woudenberg.

XIII.34    Jannetje Adriana (Jannigje) van ZIJLL, geboren op 21-09-1840 te Polsbroek-Zuid, overleden op 19-05-1924 te Amersfoort op 83-jarige leeftijd, dochter van Hendrikus van ZIJLL (zie XII.27) en Johanna van der WAAS (van Waas).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-10-1865 te Woudenberg met Mathijs van de WETERING, 25 jaar oud, geboren op 05-11-1839 te Woudenberg, overleden op 28-01-1917 te Woudenberg op 77-jarige leeftijd, zoon van Gerrit van de WETERING en Jeannette SWART.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna (zie XIV.94).

XIV.94    Johanna van de WETERING, geboren ± 1874 te Woudenberg, dochter van Mathijs van de WETERING en Jannetje Adriana (Jannigje) van ZIJLL (zie XIII.34).
Gehuwd op 09-08-1894 te Woudenberg met Cornelis van ZIJLL, 26 jaar oud (zie XIV.80).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder XIV.80).
 
XII.30    Arie Ariese van ZIJLL, geboren op 07-09-1822 te Polsbroek-Zuid, overleden op 30-05-1851 te Haastrecht op 28-jarige leeftijd, zoon van Barend van ZIJLL (zie XI.8) en Jannigje PLOMP.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-06-1845 te Breukelen-St. Pieters met IJtje van DOORN, 23 jaar oud, geboren op 08-05-1822 te Breukelen-St. Pieters, overleden ± 1902 te Breukelen, dochter van Klaas van DOORN en Ariaantje SLAGT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika, geboren ± 1847 te Haastrecht, overleden op 16-05-1847 te Haastrecht.
   2.  Hilletje, geboren ± 1849 te Haastrecht, overleden op 13-09-1849 te Haastrecht.
   3.  Nicolaas (zie XIII.37).

XIII.37    Nicolaas van ZIJLL, geboren op 22-09-1850 te Haastrecht, overleden op 21-08-1911 te Breukelen op 60-jarige leeftijd, zoon van Arie Ariese van ZIJLL (zie XII.30) en IJtje van DOORN.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 12-03-1886 te Breukelen-Sint Pieters met Margaretha (Greetje) OTTEN, 27 jaar oud, geboren op 13-07-1858 te Tienhoven, overleden op 27-03-1914 te Breukelen op 55-jarige leeftijd, dochter van Gijsbert OTTEN en Jannetje SLAGT. Zij is eerder getrouwd geweest met Cornelis van SCHAIK.
Uit dit huwelijk:
   1.  IJda, geboren op 01-12-1886 te Breukelen St.Pieters, overleden op 19-10-1939 te Breukelen-Nijenrode op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 19-01-1912 te Breukelen Sint Pieters met Tijs Gerrits BAKKER, geboren ± 1880 te Tietsjerksteradeel, overleden < 1918, zoon van Gerrit Baukes BAKKER en Hendrikje Jacobs VIERSEN.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 04-07-1918 te Breukelen-Nijenrode met Christiaan KAPPER, geboren ± 1871 te Breukelen-Nijenrode, zoon van Jan KAPPER en Maria VORKINK.
   2.  Arie Ariese (zie XIV.98).

XIV.98    Arie Ariese van ZIJLL, spoorwachter (station Heemstede-Aerdenhout), geboren op 15-05-1890 te Breukelen, overleden op 08-02-1973 te Bloemendaal op 82-jarige leeftijd, begraven te Haarlem, zoon van Nicolaas van ZIJLL (zie XIII.37) en Margaretha (Greetje) OTTEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-11-1914 te Breukelen-Nijenrode met Hendrika (Riek) DIJKSLAG, 23 jaar oud, geboren op 18-03-1891 te Loenen, overleden op 22-04-1973 te Haarlem op 82-jarige leeftijd, begraven te Haarlem, dochter van Hendrik DIJKSLAG en Arendina Johanna APOOL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas Hendrik (Nico), geboren op 30-12-1915 te Wijk aan Zee, overleden op 19-02-1990 te Heemstede op 74-jarige leeftijd, begraven te Bennebroek.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-10-1944 te Heemstede met Antje (Annie) DIEMERSEN, 24 jaar oud, geboren op 24-07-1920 te Drachten, overleden op 31-10-2007 te Bennebroek op 87-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk vier kinderen.
   2.  Hendrik (Henk), geboren op 14-08-1919 te Wilnis, overleden op 03-08-1990 te Heemstede op 70-jarige leeftijd, begraven te Bennebroek.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 23-06-1954 te Heemstede met Tjitske (Tjits) N.N., 35 jaar oud, geboren op 16-07-1918 te Emmen, overleden op 23-08-2003 te Hof van Twente op 85-jarige leeftijd, begraven te Leusden, kinderloos huwelijk.
   3.  Gerard (zie XV.92).

XV.92    Gerard van ZIJLL, geboren op 04-09-1923 te Wilnis, overleden op 10-08-2007 te Amersfoort op 83-jarige leeftijd, begraven te Leusden, zoon van Arie Ariese van ZIJLL (zie XIV.98) en Hendrika (Riek) DIJKSLAG.
Gehuwd met N.N. Geboren ± 1925.
Uit dit huwelijk:
   1.  Paul Alexander, geboren ± 1952.

X.16    Bartholomeus (Bart) van ZIJLL, gedoopt op 09-11-1749 te Benschop (getuige(n): Elsje Hendriks Hoogeboom), overleden te Amsterdam?? vertrekt in 1810 (60 jr. oud) naar Amsterdam. Bart komt op 16-02-1786 met zijn dochter Andrina (bron: akte v indemniteit) van Hazerswoude naar Benschop. In 1810 (hij is dan 60 jr) vertrekt hij naar Amsterdam. Zoon van Heymen Anthonyzoon van ZIJLL (zie IX.5) en Hendrina Bartholomeusdochter (Hendrijntje) de LANGE.
Ondertrouwd (1) op 08-05-1779 te Hazerswoude, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23-05-1779 te Bodegraven met Neeltje de WIT, geboren ± 1750 te Bodegraven, begraven op 25-06-1783 te Hazerswoude, in GHA-lijst staat Van Zijl met enkele -l-.
Ondertrouwd (2) op 19-11-1785 te Hazerswoude, gehuwd ±26-11-1785 te Gouderak, op 17-11-1785 attest gegeven door Benschop aan Gouderak met Marrigje AMOREUS, geboren ± 1755 te Gouderak, overleden op 05-03-1811 te Benschop.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Andrina Barentsdr, gedoopt op 12-03-1780 te Hazerswoude, zij komt (na ovl moeder) op 16-02-1786 met vader Bart naar Benschop (aket v indemniteit).
Ondertrouwd op 02-07-1801, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-07-1801 te Benschop, gehuwd voor de kerk op 23-07-1801 te Benschop met Hendrik Corneliszoon LANGHOUT, geboren ± 1775 te Waddinxveen, woont bij huwelijk te Nieuwkoop.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Jannigje, gedoopt op 10-06-1787 te Benschop (getuige(n): Wijntie Amoureus).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-09-1811 te Benschop met Hendrik LEKKERKERKER, geboren ± 1765 te Benschop, overleden op 10-05-1835 te Benschop, zoon van Pieter Gerritse LEKKERKERKER en Neeltje BOELE.

X.20    Egbert van ZIJLL, geboren op 25-12-1752 te Benschop? Gedoopt op 25-12-1752 te Benschop (getuige(n): Elsje Hendriks Hoogeboom), zoon van Heymen Anthonyzoon van ZIJLL (zie IX.5) en Hendrina Bartholomeusdochter (Hendrijntje) de LANGE.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-09-1774 te Haastrecht met Maria van der STORM, geboren ± 1748 te Haastrecht? Overleden op 19-11-1824 te Haastrecht, dochter van Cornelis van der STORM en Cornelia KLAREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrina van ZIJL, gedoopt op 06-12-1775 te Haastrecht.
   2.  Cornelis (van Zijl), gedoopt op 29-11-1778 te Haastrecht, overleden op 01-09-1830 te Haastrecht op 51-jarige leeftijd.
   3.  Heime Bart van ZIJL (van Zijll) (zie XI.18).

XI.18    Heime Bart van ZIJL (van Zijll), geboren te Haastrecht, gedoopt op 30-07-1790 te Haastrecht, zoon van Egbert van ZIJLL (zie X.20) en Maria van der STORM.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 10-02-1824 te Oudenrijn met Jacoba Maria LEIJDEL, geboren ± 1806 te Batavia, dochter van Joseph LEIJDEL van der HAM van VELTHUIZEN en Everdina van HALL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Egberda Everdina Jacoba, geboren ± 1824 te Utrecht.
Gehuwd op 27-08-1846 te Oudenrijn met Jacob Paulus AMERSFOORDT, geboren ± 1817 te Amsterdam, zoon van Jacob AMERSFOORDT en Elizabeth Constantia HUIZINGA.

VII.9    Aert Cornelis van ZIJLL, geboren ± 1658 te Benschop? Overleden op 17-03-1730 te Benschop, overleed ten huize van zijn dochter Neeltje. Begraven op 25-03-1730 te Benschop, grafsteen in NH kerk te Benschop. Testeert 01-03-1730. Schout en schepenen gingen daarvoor bij hem op bezoek en vonden hem in het achterhuis van zijn hofstede, ziekelijk zittend in een stoel, ''doch zijn verstand en memorie wel machtig zijnde''. Hij vermaakt dan alles, uitgenomen 800 gld, aan zijn dochter Neeltje van Zijl, gehuwd met Willem Jacobs de Lange. Die 800 gld moesten worden uitgekeerd aan des Testateurs zoon kind, met name Cornelis Cornelisse van Zijl [ ], in huwelijk verwekt bij Cornelis van Zijll en Geertruijt Gladbeek, wonende tot Meerkerk.
Ten slotte bleek dat Geertruijt Gladbeek, wed. en boedelhoudster van Cornelis Aarts van Zijll, een eis had ingediend, want er waren omtrent de geldigheid van de voornoemde dispositie veel speculatiën gevallen en differenten ontstaan. Later verzocht zij om een nieuwe voogd voor haar nog onmondige zoon, daar de door grootvader Aart van Zijll aangestelde voogden hadden verzuimd nieuwe voogden in hun plaats te benoemen, voordat zijzelf waren overleden, ofschoon dit wel in het testament was bepaald. Zoon van Cornelis Janszoon van ZIJLL (zie VI.14) en Hilligje Aertsdochter de LANGE.
Gehuwd op 08-08-1680 te Benschop met Geertje Ariens (de) COOLE, 26 jaar oud, gedoopt op 06-08-1654 te Benschop. Geertje erft 1e en 5e part van Grietje Frans (haar moeder), wed. van Adriaen de Coole. Executeurs en verzorgers van haar begrafenis: Aart van Zijll en Abel de Coole, procureur voor den Ed. Gerechte van de stad Utrecht. Aart als voogd en momber genoemd. Dochter van Arien Huijghen (de) COOLE en Grietje Fransse N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Huych, gedoopt (Herv) op 04-09-1681 te Benschop (getuige(n): Neeltie Ariendr de Coole).
   2.  Cornelis Aerts (zie VIII.11).
   3.  Hillechie Aartse, gedoopt op 24-08-1684 te Benschop (getuige(n): Pieternelle Cornelisse van Zijl), overleden op 18-06-1714 te Benschop op 29-jarige leeftijd, begraven op 20-06-1714 te Benschop, f 3-15-0 op 't Choor.
Gehuwd ± 1706 te Benschop? Echtgenoot is Cornelis Jansz OOSTERDAM, geboren ± 1682. Hij hertrouwt met Willemijntje Jans VERBURG.
   4.  Neeltje, gedoopt (NH) op 14-11-1686 te Benschop (getuige(n): Neeltie Ariense de Coole), overleden op 26-10-1730 te Benschop op 43-jarige leeftijd, ...Uit een schepenacte van Benschop blijkt dat na haar overlijden o.a. aan bezit aanwezig was: Aan huizen en land voor een waarde van f 2400,-; waaronder een hofstede, huysinge en twee schuurbergen, met 6 Morgen allodiaal land aan de zuidzijde van Benschop, beneden de kerke. Nog een morgen land met volle propriëteit en eijgendomme van huysinge, hof, berg en schuur, liggende in een 'weer' van 7 Morgen aan de zuidsijde van Benschop, beneden de kerke; obligaties en rentebrieven van 420 gulden.
Het goed van haar ouders, Aart C. van Zijll en Geertje A. de Coole had bestaan uit: ... Begraven op 30-10-1730 te Benschop, in de kerk.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 20-12-1711 te Benschop met Willem Jacobs de LANGE, 30 jaar oud, gedoopt op 06-11-1681 te Benschop, overleden op 24-04-1744 te Benschop op 62-jarige leeftijd, begraven op 30-04-1744 te Benschop, zoon van Jacob de LANGE en Maria WOUTERS. Hij hertrouwt met Stijntje Govertse VIELEMAN.

VIII.11    Cornelis Aerts van ZIJLL, gedoopt op 17-06-1683 te Benschop (getuige(n): Pietertje Cornelisse van Zijl), of: 17-07 ?? Overleden < 1730, zoon van Aert Cornelis van ZIJLL (zie VII.9) en Geertje Ariens (de) COOLE.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 03-08-1704 te Meerkerk met Claartje Abrahams N.N. Geboren ± 1685 te Meerkerk.
Gehuwd (2) ± 1719 te Meerkerk met Geertruij GLABBEEK (Gladbeek), gedoopt ± 1696 te Meerkerk?
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Aart (van Zijl), gedoopt op 01-11-1720 te Meerkerk, overleden <11-1728 te Meerkerk?
   2.  Ariaantje, gedoopt op 25-12-1723 te Meerkerk, 'jong overleden'.
   3.  Cornelis, gedoopt op 14-07-1726 te Meerkerk, overleden ± 1781. Hij erft van zijn grootvader Aart [9668] 800 gls. Hij gebruikt als wapen de drie bemmels. (zie ook Archief Bommelerwaard; wapenboek).
Ondertrouwd op 24-05-1769 te Zuilichem, gehuwd op 42-jarige leeftijd op 14-06-1769 te Zuilichem met Willemina TIMMER, geboren ± 1730 te Zuilichem.
   4.  Aart, gedoopt op 07-11-1728 te Meerkerk.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software