Parenteel van Gerrit van den ZIJL - Kromme-Rijnstreek

voor het laatst bijgewerkt op:  25-04-2022

Onderstaand een deel uit de gegevens van het onderzoek naar de eerste generaties van de familie Van Zijl uit Cothen/ Langbroek. De parenteel van Gerrit is zeker niet compleet, maar dient voor anderen ter informatie en wellicht als mogelijkheid aanvullende gegevens te verstrekken. Op deze parenteel sluit via Gijsbert Arendszoon van Zijl (gehuwd met Anna Cornelia Odijk) het vervolg aan van de tak 'Bunnik', de bewoners van het landgoed Ter Hul. De andere broer -Willem Arendszoon van Zijl- vertrok naar Oud-Wulven bij Houten. Via zijn nageslacht ontstaan 'dubbele kwartieren'' >> deze zijn opgenomen onder de knop Bunnik.

De gegevens zijn gebaseerd op historisch onderzoek van drs. C. Dekker en van genealogisch onderzoek door Ber Hommelberg. Mijn bijzondere dank gaat uit naar Piet Loogman, die waardevolle data voor deze tak bijdroeg.

Vragen of opmerkingen kunt u altijd per e-mail sturen: stamboom@moustache.nu 

Bij voorbaat dank voor inbreng van welke soort dan ook.

 

 

 

Over Ter Hul is door Sanne van Zijl een Facebookpagina gemaakt:  De geschiedenis van Ter Hul en haar bewoners                               Zij belicht daarin niet alleen de geschiedenis van het landgoed, maar besteedt ook aandacht aan de bewoners.

 
I.1    Gerrit van den ZIJL, geboren ± 1225 te Langbroek ?? De familie Van Zijl is afkomstig van het Goed Ten Zijl, gelegen juist ten noorden van het dorp Cothen. richting Langbroek. Dit goed wordt in 1449 omschreven als ´twee hoeven lands geheiten dat guet The Zijl also groet ende cleyn als die gelegen sijn tot Cothen, strekkende uut den stroem van den Rijn tot in die Hoeftwetering... lancks aan den Coterweg´. In de 14e en 15e eeuw bestond het blijkbaar alleen uit grond, want over een huis Ten Zijl wordt in die tijd nergens gerept. Toch is het denkbaar dat er in die tijd een huis stond, waar de ´oudste´ Van Zijl-en hebben gewoond.
Gehuwd ± 1249 te Langbroek?
Uit dit huwelijk:

   1.  Pontiaan (zie II.1).
   2.  Berthoud (zie II.3).

Van Zijl Lunenburg Heerlijkheidswapen
Heerlijkheidswapen Lunenburg / van Zijl

II.1    Pontiaan van den ZIJL, geboren ± 1250 te Cothen? Overleden < 1317 te Cothen? vermeld 1279, zoon van Gerrit van den ZIJL (zie I.1).
Kinderen:
   1.  Gherard (Gerrit) (van den Zile) (zie III.1).
   2.  Willem Pontiaans (zie III.2).
   3.  Adam Pontiaans van ZIJL, geboren ± 1284.
   4.  Johann van ZIJL, knaap, geboren ± 1285.
   5.  Theodor (Dirk) van ZIJL, knaap, geboren ± 1287.

III.1    Gherard (Gerrit) van den ZIJL (van den Zile), schout (1333 en 1343), geboren ± 1280 te Langbroek? Overleden < 1370 te Langbroek? vermeld 1313 - 1340. Gherard van den Zile van Lunenburg; opvallend is dit gebruik van de naam ´Van den Zile´:de eerste Van Zijl-en in Leiderdorp gebruiken deze variant ook!
Gherart/Gheraet was rechter in Nederlangbroek. Hij zal daar een woning hebben gehad, vermoedelijk met een ´stok´ > houten kooien, waarin de gevangen werden opgesloten. Het kan zijn dat hij over een stenen huis beschikte, waarin zich dan een kelder bevond >> Lunenburg?? Hij noemet zich echter niet naar dit bezit!! In een oorkonde van 13134 wordt hij aangeduid als ´famulo´ (schildknaap; iemand die nogniet in de ridderstand is verheven). Van Lunenburg senior was dat wel: die wordt in een oorkonde in 1341 aangeduid als ´Arnoldus de Lunenborch, miles´ (=ridder). Zoon van Pontiaan van den ZIJL (zie II.1) en N.N.
Gehuwd ± 1311.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pontiaan, geboren ± 1312 te Langbroek? Overleden > 1394 te Langbroek? vermeld 1330 - 1391. Pontiaan is mogelijk stichter van het huis Noordwijk: ´´Pontiaen van den Zile van syn steenhuys tot Noertwiic met 5 merghen lants daer ´t op staet en die naest den voerscheyden huyse gheleghen siin te broecwaerts daer nu boven naest ghelant is Dirc Pawe ende Meeus, viscopers ende borghers t´Utrecht ende beneden naest ghelant is here Robbrecht van Arkel.´´
.
   2.  Jan, richter / schout, geboren ± 1315 te Langbroek, vermeld 1348 - 1394. Jan was richter van Nederlangbroek (1366 en 1385) en schout van Overlangbroek. Hij had Sandenburg in leen, dat voor het eerst wordt genoemd in 1391.

III.2    Willem Pontiaans van den ZIJL, geboren ± 1282, overleden > 1350, vermeld 1307-1336; Hij was knaap in 1348 en wordt in 1350 als ridder genoemd. Op 28 november 1333 treedt hij op als getuige te Doorn. Op 8 december 1336 staat hij borg voor Gijsbert de Gravel, voor het gerecht te Zeist. Zoon van Pontiaan van den ZIJL (zie II.1).
Kinderen:
   1.  Arnold (Arnt) van ZIJL (van Lunenburg sr) (zie IV.3).
   2.  Dirk Willemszoon (Theodoricus) (zie IV.6).
   3.  Loef, geboren ± 1306, vermeld 1339. Waarschijnlijk is hij dezelfde als Loef van den Zile die op 04-07-1324 26 morgen land in Rijswijckerbroec verkoopt met het erop staande huis met berg tegen 7 pond 10 sc. hollants per morgen, ten behoeve van een capelrie, gesticht door wijlen heer Dirc van Outrop. Verkoop aan heer Arnoud, commandeur van Sint Janshuus te Haarlem en heer Hughe Mensenz., monnik te Egmond. Het huis en land worden voor 5 jaar aan de verkoper (Loef, dus) verhuurd tegen 16sc. per morgen en onderhoudsplicht voor het huis, met ingang van 22-02-1325. (Bron: OV jrg. 52, No 486 (okt 1997) --> Kloosterarchieven van Haarlem; Het cartularium van de Sint Jansheren te Haarlem, inv. nr. 5).
   4.  Gijsbert Willems van ZIJL (zie IV.8).

IV.3    Arnold (Arnt) van ZIJL (van Lunenburg sr), geboren ± 1303 te Cothen? Overleden te Cothen? Hij nam in 1339 drie hoeven land in pacht op de Merewijk onder Langbroek; dit grensde aan land van Gijsbrecht resp. Loef van den Zijl. Dit waren -blijkt uit andere aktes- zijn broers, ondanks dat hij -als enige in de familie der naam Lunenburg voert. Zoon van Willem Pontiaans van den ZIJL (zie III.2).
Gehuwd (1) ± 1330 met Alheid van BEUSICHEM.
Gehuwd (2) ± 1340 met Mechteld van HARDENBROEK, overleden voor 1353, dochter van Gijsbert van HARDENBROEK en Johanna Gerritsdochter (Janna) van WOERDEN.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Geertruy, geboren ± 1342.
Gehuwd met Henrick Jansz de RIDDER, geboren ± 1343 te Nederlangbroek? Overleden ± 1379.

IV.6    Dirk Willemszoon van den ZIJL (Theodoricus), geboren ± 1304 te Langbroek? Overleden < 1377 te Langbroek? vermeld 1336 - 1369. Pachter van land, grenzend aan het goed Ten Zijl (Cothen); hield in 1336 en 1347 land in ´t Goy (Westerem / Westrom) in tijns van het domkapittel. Zoon van Willem Pontiaans van den ZIJL (zie III.2).
Kinderen:
   1.  Willem, geboren ± 1322 te Langbroek? vermeld 1340 - 1401. Hij is grondbezitter te Nederlangbroek en komt voor als belending aan het goed Ten Zijl. Samen met zijn (half)broer Jan is hij borg voor Adam van Bloemenweerde van Cothen . Op 12-03-1377 doet hij afstand van de erfpacht van een ½ hoeve land te Nederlangbroek in de nabijheid van Ten Zijl, de zogenoemde Zijlmaat, nu nog bekend als De Maat. t.b.v. het kapittel van St. Pieter.
   2.  Arend, geboren ± 1324, vermeld 1361.
   3.  Jan (bast), geboren ± 1326, vermeld 1361.
   4.  Elisabet (bast), geboren ± 1326, vermeld 1361.

IV.8    Gijsbert Willems van ZIJL, geboren ± 1310, overleden < 1367, vermeld 1339, zoon van Willem Pontiaans van den ZIJL (zie III.2).
Gehuwd ± 1340 met N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Folkwijn, geboren ± 1342, vermeld 1367. Bezit samen met broer Arend het goed Ten Zijl in Cothen, in leen van de domproosdij. Zij verkopen het aan Jan Lambrechts Mouwer, blijkbaar een Utrechts burger.
   2.  Arend Gijsberts van LUNENBURG JR (van Zijl) (zie V.8).

V.8    Arend Gijsberts van LUNENBURG JR (van Zijl), geboren ± 1344, overleden ± 1411. Vermeld tussen 1361 en 1411. Hij zegelt met het wapen van Van Zijl (de drie bemmels). (1361 > knaap); (1372-1375 > ridder). Zoon van Gijsbert Willems van ZIJL (zie IV.8) en N.N.
Gehuwd (1) ± 1370 met Aagte FIWIARLIJN, overleden < 1376 te Cothen? Haar man Arend stelt op 03-05-1361 voor haar een lijftocht vast.
Gehuwd (2) ± 1376 met Elisabeth SWIARLIJN (van Vleuten), geboren ± 1349, overleden > 1411 te Cothen?
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Lambert van ZIJL, geboren ± 1374, komt voor in 1415.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Gerrit van ZIJL, geboren ± 1378.
   3.  Gijsbert Arends van ZIJL (zie VI.3).

VI.3    Gijsbert Arends van ZIJL, geboren ± 1380 te Langbroek? vermeld tussem 1411 en 1440, zoon van Arend Gijsberts van LUNENBURG JR (van Zijl) (zie V.8) en Elisabeth SWIARLIJN (van Vleuten).
Gehuwd ± 1408 te Wijk bij Duurstede?
Uit dit huwelijk:
   1.  Arend Gijsbertszoon (zie VII.1).

VII.1    Arend Gijsbertszoon van ZIJL, geboren ± 1412 te Wijk bij Duurstede, overleden <07-06-1473 te Wijk bij Duurstede, ovl tussen 1463 en 1473. Arend draagt op 08-08-1463 samen met zijn (2e) vrouw Magriet een stuk land op de Brink in Wijk over aan Steven en Maria van Zijl, twee kinderen uit zijn eerste huwelijk. Zoon van Gijsbert Arends van ZIJL (zie VI.3).
Gehuwd (1) ± 1436 met Heilwich (ZOUDENBALCH ??), geboren ± 1412.
Gehuwd (2) ± 1448 te Wijk bij Duurstede met Margriet van GREVENBROEK, geboren ± 1414 te Wijk bij Duurstede, overleden ± 1475 te Wijk bij Duurstede? Zij is een nazaat uit het hoogadelijk geslacht Van Arkel, dochter van Robbrecht van GREVENBROEK en Hadewich WOUTERSE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria, geboren ± 1437 te Wijk bij Duurstede, overleden <07-06-1473 te Wijk bij Duurstede? ovl tussen 08-08-1463 en 07-06-1473. Zij ontvang van haar ouders een stuk land op De Brink te Wijk bij Duurstede.
   2.  Steven Arendse, geboren ± 1438 te Wijk bij Duurstede, overleden >08-08-1463 te Wijk bij Duurstede?
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Gijsbert Arendszoon (zie VIII.3).
   4.  Jan Arendszoon, geboren ± 1452 te Wijk bij Duurstede? werd in 1467 poorter van de stad Utrecht.
   5.  Willem Arendszoon (zie VIII.6).

VIII.3    Gijsbert Arendszoon van ZIJL, geboren ± 1449 te Wijk bij Duurstede? Overleden ± 1513 te Bunnik. Zijn uitgebreide nageslacht onder de knop ´BUNNIK´ op deze website.
Poorter van Utrecht (1463). Dit was waarsch. de eerste pachter uit de familie Van Zijl van het landgoed Ter Hul. Zowel in 1501 als in 1511 komt hij voor als belastingplichtige in Bunnik voor 32 morgen (n.b.: in 1501 staat daar bij: betaelt bij den rentmeester van Beverweert). Hij pacht dus van de Vrouwe van Beverweert (mogelijk is zijn pacht al vóór 1497 ingegaan).
Bij het opmaken van zijn testament vermeldt de vorige eigenaar -Proost Willem van Montfoort- dat hij legateert voor de kosten van zijn zielmissen aan de kerk van Oudmunster: "twee hoeven land met toebehoren, zoals zij vanouds gelegen zijn in Bunnik, in de volksmond genaamd "´t goed ten Hulle", door mij gekocht van Daniel van Boechout en thans in gebruik bij Gijsbert van Zijl, tegen een jaarlijkse pacht van 36 gouden schilden, 10 kapoenen (gecastreerde hanen) en 10 hoenders.
In 1513 werd hij als zodanig opgevolgd door Cornelis Janszoon Witboom.
In 1511 betaalde Gijsbert ook oudeschildgeld voor een andere hoeve land in Bunnik, die in 1501 nog deel uitmaakte van een complex van twee hoeven, waarvoor Jan van Werkhoven werd aangeslagen. In 1510 werd dit gekocht door de abdij van St Laurens te Oostbroek bij De Bilt. Deze verpachtte de ene hoeve blijkbaar aan Gijsbert, de andere hoeve aan Belie, de weduwe van Jan van Werkhoven. In 1523 wordt de belasting voor het huis - waarvoor Belie in 1519 nog huisgeld betaalde - opgebracht door Gijsberts zoon Jan.
In 1596 pacht Peter Anthoniszoon van Zijl de hofstede, die dan verder in de familie blijft. Zoon van Arend Gijsbertszoon van ZIJL (zie VII.1) en Margriet van GREVENBROEK.
Gehuwd ± 1496 te Bunnik? Echtgenote is Anna Cornelia ODIJK, geboren ± 1460.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Gijsbertsz (zie IX.1).

IX.1    Jan Gijsbertsz van ZIJL, geboren ± 1500, overleden 1570. In 1535 pacht hij twee hoeven land in Bunnik van de S.Laurensabdij. Omdat hij vindt dat hij te hoog is aangeslagen in het huisgeld, dient Jan in dat jaar een rekest in bij het Hof van Utrecht om vermindering in deze belasting te verkrijgen. Jan zegt daarin dat hij geen eigen land heeft, maar twee hoeven van de abdij pacht onder Bunnik en nog eens 12 morgen in het gerecht van Kattenbroek tussen Bunnik en Zeist. Hij noemde dit land "zeer dor" en aangezien hij er met vrouw en negen kinderen van moet leven, moet het Hof de overtuiging krijgen dat hij maar een arm man is. Vermoedelijk stelt hij zijn positie slechter voor dan ze is. Uit een omschrijving in 1574, als zijn zoon Anthonis hem is opgevolgd, blijkt dat zijn pachtgoed in Bunnik de Nieenhof was, een uithof van de S.Laurensabdij, groot 40 morgen. Verder had hij nog de 12 morgen in Kattenbroek, sinds 1541 nog 8 morgen van de Duitse Orde aan de Koppeldijk onder Zeist en sinds 1542 nog 8 morgen van het kapittel van S.Pieter, eveneens onder Zeist. Zoon van Gijsbert Arendszoon van ZIJL (zie VIII.3) en Anna Cornelia ODIJK.
Gehuwd met N.N. Geboren ± 1502.
Uit dit huwelijk:
   1.  Steven Janszoon (zie X.1).
   2.  Anthonie Janszoon (zie X.3).

X.1    Steven Janszoon van ZIJL, geboren ± 1532, zoon van Jan Gijsbertsz van ZIJL (zie IX.1) en N.N.
Gehuwd ± 1560 met N.N. Geboren ± 1535.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaan Stevens (zie XI.1).
   2.  Cornelis Stevensz, geboren ± 1562. In 1599 is hij eigenaar van twee morgen land te Bunnik.

XI.1    Adriaan Stevens van ZIJL, geboren ± 1561 te Bunnik? Zijn zoon bij een onbekende vrouw; Op 05-08-1598 verkoopt hij ten overstaan van het gerecht van Bunnik zijn Kromme-Rijnschuit. Zoon van Steven Janszoon van ZIJL (zie X.1) en N.N.
Kind:
   1.  Steven Adriaanszoon (zie XII.1).

XII.1    Steven Adriaanszoon van ZIJL, schipper, geboren ± 1606 te Bunnik? Hij laat tussen 1630 en 1639 vier kinderen dopen in de hervormde kerk te Bunnik. Zoon van Adriaan Stevens van ZIJL (zie XI.1) en N.N.
Gehuwd voor de kerk ± 1629 te Bunnik? Echtgenote is N.N. Geboren ± 1610.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aeltgen Stevensdochter, gedoopt (Herv) op -31-01-1630 te Bunnik.
   2.  Jannigen Stevensdochter, gedoopt (Herv) op -16-09-1632 te Bunnik.
   3.  Jacob Stevensz, gedoopt (Herv) op -17-04-1636 te Bunnik.
   4.  Gijsbertus Stevens (zie XIII.4).

XIII.4    Gijsbertus Stevens van ZIJL, gedoopt (Herv) op -06-06-1639 te Bunnik, woont in de Langstraat in Bunnik, in een huis van de hervormde kerk. Zoon van Steven Adriaanszoon van ZIJL (zie XII.1) en N.N.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op -09-11-1662 te Bunnik (Ger) met Jannichje Henricus N.N. Geboren ± 1640.
Uit dit huwelijk:
   1.  Steven Gijsberts, gedoopt (Herv) op -27-09-1663 te Bunnik, overleden < 1696 te Bunnik? Hij sterft kort na de geboorte van zijn enige zoon.
Ondertrouwd op -14-10-1693 te Bunnik, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op -29-10-1693 te Bunnik (Ger) met Helena Leenderts van NIEUWENDIJK (Schippers), geboren ± 1665 (getuige(n): in 1719 (als Helena Schippers)), overleden > 1696 te Bunnik? Dochter van Leendert van NIEUWENDIJK. {Zij is later gehuwd voor de kerk op -24-11-1696 te Bunnik (Ger) met Huybert Joosten van STERKENBURGH, geboren ± 1668 te Bunnik, overleden ± 1741 te Bunnik, zoon van Joost van STERKENBURGH.}
   2.  Petrus (Petertjen), gedoopt (Ger) op -24-12-1665 te Bunnik.
   3.  Lijsbeth, gedoopt (Ger) op -12-02-1671 te Bunnik.
   4.  Hermen Gijsbertz, gedoopt (Ger) op -16-10-1673 te Bunnik.

X.3    Anthonie Janszoon van ZIJL, schepen van Bunnik, geboren ± 1535. Hij was in 1574 pachter van de Nieënhof in Bunnik. In 1582 bekleedt hij het ambt van schepen van Bunnik en Vechten. Van 1586 tot 1595 pacht hij samen met zijn zwager Cornelis Hermansz Schijf, 5 morgen land te Bunnik van het Brigitteklooster. Zoon van Jan Gijsbertsz van ZIJL (zie IX.1) en N.N.
Kinderen:
   1.  Andries Antonisz (Arris) (zie XI.4).
   2.  Peter Anthonisz (zie XI.7).
   3.  Jan, geboren ± 1570 te Bunnik. In 1594 was hij pachter van land in Zeist, zoon van Marrichje Hermansdr SCHIJF.
   4.  Laurens Antonisz (zie XI.9).
   5.  Daem Antonisz (zie XI.10).
   6.  Hillegond, geboren ± 1575 te Bunnik? Dochter van Marrichje Hermansdr SCHIJF.
Gehuwd met Cornelis Gerritsz, geboren ± 1580.
   7.  Judith Anthonisdr, geboren ± 1579, overleden 1632, dochter van Marrichje Hermansdr SCHIJF.
Gehuwd voor de kerk ± 1601 met Cornelis GOES, gedoopt ± 1577.

XI.4    Andries Antonisz (Arris) van ZIJL, geboren ± 1565 te Bunnik? Zoon van Anthonie Janszoon van ZIJL (zie X.3) en Marrichje Hermansdr SCHIJF.
Gehuwd voor de kerk (1) ± 1588 met Aeltje Claesdr, geboren ± 1568, overleden ± 1622. Op 21-11-1622 krijgt haar zoon Sebastiaan een huizing en hofstede met timmering in Vleuten zoals begraven is, enz. Bron:repertorium op de lenen van Gaasbeek.
Gehuwd (2) op -27-04-1616 te Utrecht (ondertr) met Gerrichgen Willemsdr van WIJCK, geboren ± 1578.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Bastiaen Andrieszn van SIJLL (zie XII.3).
   2.  Dirckgen, gedoopt ± 1596 te Vleuten?
Gehuwd voor de kerk ± 1626 te Vleuten? Echtgenoot is Jan Antonisz de LANGE, gedoopt ± 1594.

XII.3    Bastiaen Andrieszn van SIJLL, schepen van Vleuten, geboren ± 1586 te Vleuten? Overleden ± 1639. In 1617 wordt hij beleend met een hofstede te Vleuten en twee akkers, na het overlijden van zijn moeder Aeltie. In 1642 - na zijn overlijden, gaat het leen over op zijn zoon Cornelis. In 1622 wordt Bastiaen ook beleend met een leen van de hofstede van Abcoude: 21-11-1622: Een huizing en hofstede met timmering te Vleuten, zoals begraven is, (eigendom vanaf 1408; daarna: 03-03-1424: Hugo Gijsbertsz van Belie, zijn vrouw) en dan op 21-11-1622: Sebastiaan Andrieszoon van Zijl, bij dode van Aaltje (= zijn moeder), dochter van Nicolaas Jacobszoon en Aris Tonisz, zijn ouders met lijftocht van Elisabeth Cornelisdr., zijn vrouw. Bron: Repertorium op de lenen van Gaasbeek; 100 fol. 149v-150v)
17-02-1644: Cornelis van Zijl (zie verder onder deze zoon).
Blijkens een overzicht van grondgebruikers van Oudmunster (1635) gebruikt Bastiaen 80½ morgen te Vleuten en 10 morgen te Themaat. In 1668 verklaren Cornelis van Sijl in Vleuten en Aeltgen van Sijl te Houten -weduwe van Gerrit van Schaijck- en Dirck Gosenszn van Schaijck op de Daal -weduwnaar van Gauchgen van Sijl- dat hun moeder Elisabeth Cornelisdr is overleden. Zij willen haar ´uyt kinderlijcke liefde´ begraven, maar aanvaarden niet haar boedel. Zoon van Andries Antonisz (Arris) van ZIJL (zie XI.4) en Aeltje Claesdr.
Gehuwd op -15-02-1612 te Utrecht (gerecht) met Elisabeth Cornelisdr, geboren 1592 te Hogenham, Vleuten, ovl tussen 20-12-1653 en 29-02-1668, dochter van Cornelis Thonisz N.N. en Weijntgen Gijsbertsdr N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Sebastiaensz van ZIJL (zie XIII.6).
   2.  Aeltgen Bastiaensdr van ZIJL, geboren ± 1616 te Vleuten?? Overleden >05-10-1681 te Houten? woont 1667-1669 te Houten.
Gehuwd ± 1641 met Gerrit Jans van SCHAIK, Schepen van Vleuten, geboren ± 1613 te Vleuten? Overleden ± 1666 te Vleuten? Zoon van Jan de With Gijsbertszn van SCHAIK en Hermken Cornelis Joostendr. N.N.
   3.  Emmichgen Bastiaensdr van ZIJL, geboren ± 1618 te Vleuten, overleden ± 1632 te Vleuten? jong overleden.
   4.  Gouda Sebastiaensdr van ZIJL, geboren ± 1619 te Vleuten?? Overleden 1653 te Utrecht, overlijden op 05-10-1653 te Utrecht aangegeven.
Gehuwd op -05-07-1645 te Utrecht, huw. vw. opgemaakt door notaris Gijsbert Wttewael op 05-07-1643 met Dirck Gosenszn van SCHAIJCK, geboren ± 1617 te ?? Overleden op -19-08-1672 te Utrecht, ovl op die datum aangegeven. Hij koopt in 1641 de hofstede ten Dael van zijn moeder.

XIII.6    Cornelis Sebastiaensz van ZIJL, schepen van Vleuten, geboren ± 1614 te Vleuten ?? Overleden ± 1674 te Vleuten, ovl tussen 30-03-1672 en 09-05-1679. Huizing en hofstede te Vleuten (zie bij zijn vader): Cornelis van Zijl, bij dode van zijn vader, Sebastiaan Andrieszoon van Zijl, met lijftocht van Elisabeth Cornelisdr (zijn moeder); 104 fol. 168-169 uit: Repertorium op de lenen van Gaasbeek. Zoon van Bastiaen Andrieszn van SIJLL (zie XII.3) en Elisabeth Cornelisdr.
Gehuwd (1) op -18-07-1647 te Veldhuizen (gerecht), attestatie naar Harmelen en Vleuten met Maijchgen Adriaensdr van VELTHUYSEN, geboren ± 1620, begraven op -12-08-1700 te Vleuten, dochter van Adriaan Wernaarts van VELTHUYSEN en Elisabeth Hendriksdr de VEER (Spijcker).
Gehuwd (2) > 1656 te ?? Echtgenote is Maeychie van RIJN, geboren ± 1640.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Bastiaen cornelisz (van Sijl), geboren ± 1649 te Vleuten??
Gehuwd ± 1671 te ?? Echtgenote is Hendrickje Paulusdr van ZUILEN, geboren ± 1651, dochter van Paulus Thonisz van ZUILEN.
   2.  Arien (van Sijl), geboren ± 1651 te Vleuten?? Overleden ± 1696 te Werkhoven?? woont op 25-07-1696 te Werkhoven.`.
Gehuwd ± 1677 te Vleuten? Echtgenote is Sophia Dircksdr. DEURGOED, geboren ± 1653.
   3.  Dirckje Cornelisse (van Sijl), geboren ± 1656 te Vleuten??

XI.7    Peter Anthonisz van ZIJL, landbouwer, geboren ± 1569 te Bunnik? Overleden -00-03-1639 te Bunnik, notaris G. van Way; boedelscheiding. In de persoon van Peter komt in 1595 opnieuw een van Zijl op Ter Hul, nadat het goed tussentijds was gepacht door moa. Witboom. De pacht door Peter van Zijl gaat officieel in op 22-02-1595. Hij komt in 1602 voor als schepen van Bunnik. Dit is ook de tijd (na 1596) dat de uit zijn kerk verdreven pastoor gaat mislezen op boerderijen en kastelen, zoals Ter Hul.
Uit 1626 is een tekening bekend van de situatieschets van Ter Hul. De Groeneweg of Kerkweg had een aftakking naar de Odijkerweg. Juist ten zuiden van deze zijweg en met de voorgevel naar de Groeneweg lag de hofstede, met zijn ruim 3 meter boven NAP het hoogste punt van de omgeving. Dat blijkt ook uit de naam: een hul of hil is een verhevenheid in het terrein. Zoon van Anthonie Janszoon van ZIJL (zie X.3) en Marrichje Hermansdr SCHIJF.
Gehuwd ± 1600 te Bunnik? Echtgenote is Maechje Aerts van ZIJL (zie XII.34).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonis Peters, geboren ± 1602, bewoner en pachter ( <1624 - 1640) van hofstede Overdam aan de Rietdijk in Houten.
   2.  Jan Petersz (zie XII.8).
   3.  Jan Peters, geboren ± 1606.
   4.  Jacob Peters, geboren ± 1609.
Gehuwd te Utrecht? notaris B. van Eck
acte
25 Jan 1654 met Petertje Petersdr van de GEER, gedoopt ± 1610. Haar achternaam is niet zeker. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk ± 1635 met Jan Hendrikszoon van RHIJN, geboren ± 1612.}
   5.  Marrichje, geboren ± 1610.
Gehuwd met Antonis Jacobs VERHOEF.
   6.  Neeltje, geboren ± 1612.
Gehuwd op -22-09-1627 te Utrecht (ondertr) met Joost Peters.
   7.  Truichje, geboren ± 1614.
Gehuwd op -01-02-1632 te (huw vw), notaris G. van Way
huw vw
1 Feb 1632 met Cornelis Jans van OOSTWEERD.

XII.8    Jan Petersz van ZIJL, landbouwer, geboren ± 1605 te Bunnik? Overleden 1672 te Bunnik. Hij was sinds 1639 boer op Ter Hul. Eerst was hij waarsch. pachter, maar moet kort daarop plaats maken voor kanunnik Andries van der Meulen. Hij blijft echter wel op Ter Hhul wonen.
Naast een klein stukje eigen grond, was hij een van de grootste pachtboeren van Bunnik. Hij was rijk, had knechten en meiden en was een steunpilaar van de Katholieke gemeenschap. Bij gebrek aan een geschikte hervormde kerkmeester wordt Jan Petersz van Zijl van Ter Hul als zodanig in 1648 gekozen. In 1649 maakt hij de kerkmeestersrekening op. In 1650 is hij weer de enige pachter van Ter Hul.
Op 17 Apr 1672 is Jan Petersz van Zijl nog schepen, maar als later dat jaar de Franse bezettingsmacht overgaat tot het vorderen van paarden en wagens, is het zijn weduwe die wagens moet leveren voor troepenvervoer naar Harderwijk.
De schout van Bunnik tekende achter op een instructie voor een te innen belasting het volgende aan: "De 3 novembris 1672 heeft Cornelis Wouterz ende Teunis Janssoon van Jan Petersz questie gehad ende is Cornelis Woutersz met hagel in syn hant geschoten ende meynich dagh te voren heeft Claas Woutersz de knegt van Jan Petersz met een mes in de hand gesneden.", zoon van Peter Anthonisz van ZIJL (zie XI.7) en Maechje Aerts van ZIJL (zie XII.34).
Gehuwd op -01-03-1634 te Bunnik (getuige(n): Jasper Hermans van der Meer; Marrichje Spruyt alias van Meerwijck). Huw.vw. opgemaakt dd 01-03-1634 bij notaris G. van Way, gehuwd voor de kerk op -19-07-1634 met Marrichje Elberts SPRUYT, landbouwster, geboren ± 1600 te Utrecht? Overleden na 1672, dochter van Elbert Cornelisz SPRUYT en Elsgen Hermans van der MEER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter Jansz (zie XIII.14).
   2.  Antonis, gedoopt ± 1640 te Bunnik? *Hij was ongehuwd.
   3.  Maria Jansdr, geboren ± 1642 te Bunnik?
Gehuwd op -24-06-1668 te Bunnik. Huw. vw. gemaakt op 24-06-1668 bij notaris B. van Eck. Echtgenoot is Anthonis Jansz (Thonis) van RHIJN (van Rijn), gedoopt ± 1640 te Utrecht? Overleden <01-05-1700 te Utrecht? Zoon van Jan Hendrikszoon van RHIJN en Petertje Petersdr van de GEER.
   4.  Neeltje.
Gehuwd met Arie Aalberts van OOSTWEERD, overleden voor 1700.

XIII.14    Peter Jansz van ZIJL, landbouwer, geboren ± 1638 te Bunnik, overleden ± 1719 te Bunnik? Eigenaar/bewoner Boerderij Ter Hul. Hij was schepen van Bunnik in 1677. Hij treedt in akten van 1696 op namens zijn schoonmoeder. Met ingang van 01-01-1678 wordt Ter Hul aan hem verpacht. Hij neemt dan op zich ´de waegeschuur ende schaepshock behoorlijk te doen repareren ende alles nodigh daertoe te leveren, maar nog eens zestig jaar later staat de schuur op instorten.
De datum van zijn laatste pachtcontract van Ter Hul is 06-02-1717. Op 24-06-1720 worden bij een belending zijn kinderen als eigenaars opgegeven.
Hij was ook pachter van de hofstede Runnenburg tussen Bunnik en Vechten. Uit zijn boedelscheiding van 09-05-1722 blijkt dat hij het 37 morgen land in eigendom had. Hiervan 8 morgen in Schonauwen, 5½ in Kattenbroek tussen Bunnik en Zeist, het overige rond Ter Hul. De taxatiewaarde bedroeg 6300 guldens. Het erfdeel van zijn oudste dochter Maria zat al niet meer in deze boedel.
Verder worden alleen de roerende goederen van de boerderij genoemd ten bedrage van 3634 guldens en 10 stuivers. Deze worden toebedeeld aan Klaas Petersz van Zijl, die zijn vader op Ter Hul opvolgde. Zoon van Jan Petersz van ZIJL (zie XII.8) en Marrichje Elberts SPRUYT, landbouwster.
Gehuwd op -28-01-1690 te Jutphaas Overeind met Weijntje Claesdr VOSCH, landbouwster, geboren ± 1660 te Bunnik? Overleden < 1715 te Bunnik? Dochter van Claes Adriaansz VOSCH en Jannichje Luyten van SCHAIK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, gedoopt ± 1693 te Bunnik?
Gehuwd op -17-06-1713 te Bunnik met Jan van SCHAIK, gedoopt ± 1686 te Bunnik?
   2.  Nicolaas Peterszoon (Klaas), gedoopt ± 1699 te Bunnik, begraven op -06-10-1762 te Bunnik. Vanaf 01-01-1720 wordt Ter Hul aan hem verpacht. Hij is schepen van Bunnik tussen 1723 en 1753. Hij was ook pachter van de hofstede Runnenburg tussen Bunnik en Vechten.
Gehuwd op -20-07-1723 te Wijk bij Duurstede met Gertrudis de CRUIJF, 24 jaar oud, geboren te Amerongsedijk, gedoopt op -04-03-1699 te Wijk bij Duurstede.
   3.  Aart Petersz (Arnoldus), schepen, geboren ± 1700 te Bunnik? Overleden 1777, begraven op -06-08-1777 te Bunnik. In 1722 is hij onmondig. Zijn voogd is Aelbert Arisse van Oostweert.
Hij was schepen van 1740 tot 1749.
Op 20 Okt 1772 geeft hij aan schout en schepenen van Bunnik te kennen dat hij "niet van zijne geringe goederen konde bestaan en wegens zijne hoge jaren en swakkelijken toestand buiten staat geraakte na behoren sijn kost te kunnen winnen". Met instemming van zijn zonen Pieter, Jan, Adriaan en Hendrik draagt hij alles wat hij nog heeft - "roerende en onroerende goederen, schuiten, huiscieraden, inboedel" - over aan zijn zoon Gerrit, in ruil voor kost en inwoning.
Gehuwd voor de kerk (1) op -18-04-1730 te Bunnik (RK) met Hendrica van RIJN, 25 jaar oud, gedoopt (RK) op -16-03-1705 te Vechten (getuige(n): Aelbertie Geurtse), dochter van Berend Arisse van RIJN en Teuntje Baars van MALSEN.
Gehuwd (2) op -15-05-1742 te Bunnik met Johanna van SCHERPENZEEL, overleden -00-02-1772, begraven op -20-02-1772 te Bunnik, gerecht Bunnik acte 20 Feb 1772.
   4.  Cornelia Petersdr, gedoopt ± 1700 te Bunnik? Overleden 1769 te Bunnik, begraven op -10-05-1769 te Bunnik in de Oude Dorpskerk. Boedelscheiding op 23-06-1770 bij notaris Helmert van Dam.
Gehuwd (1) op -21-06-1723 te Bunnik met Jacob Hendricks de CRUIJF, geboren ± 1695 te ´t Goy, overleden 1728-1729 te Vechten. Hij pacht boerderij "de Prins" te Vechten. Hij overleed rond de geboorte van zijn derde kind.
Gehuwd (2) op -25-10-1729 te Bunnik (RK), bron: Houtens/Bunniks Nieuws; twee artikelen (19-01/09-02-1995): ´Geschiedenis van de Prins´ door Henk Reinders. Echtgenoot is Elias Hendrikse van MILTENBURG, pachtboer, overleden op -10-08-1761 te Bunnik. In 1751 bewerkt hij 82 morgen land en heeft hij 9 koeien. Hij pachtte onder andere ook boerderij "de Prins" te Vechten.
   5.  Jan Petersz, landbouwer, gedoopt ± 1702 te Bunnik? Overleden op -15-06-1730 te Bunnik.
Gehuwd op -30-11-1723 te Bunnik, notaris H. Dons
acte
10 Jan 1733 met Mechtelt Hendriks van SWESERIJN, 19 jaar oud, geboren te Vechten, gedoopt op -15-03-1704 te Utrecht achter Tweystraat (RK) (getuige(n): Magtelt Hendriks (van Segvelt?)), overleden 1772, begraven op -09-04-1772 te Bunnik, dochter van Hendrik Hermansz van SWESERIJN (van Zweserengh) en Sybilla Hendriksdr van ZEGVELD. {Zij is later gehuwd op 28-jarige leeftijd op -01-07-1732 te Bunnik, gehuwd voor de kerk op -01-07-1732 te Bunnik (RK) met Gerrit den HARTOG, 29 jaar oud, gedoopt (RK) op -21-06-1703 te Werkhoven. Zij is later gehuwd ± 1746 met Hendrik van de HAM, geboren ± 1700.}
   6.  Johanna, gedoopt ± 1703 te Bunnik. In 1722 is zij onmondig. Haar voogd is Aelbert Arisse van Oostweert.
Gehuwd op -05-04-1728 te Bunnik en Vechten, gehuwd voor de kerk op -20-04-1728 te Bunnik (RK) met Cornelis TERWEIJ, geboren te Breukelen, gedoopt ± 1701.
   7.  Gertruyd, gedoopt ± 1704 te Bunnik?
   8.  Meynsje, gedoopt ± 1705, begraven op -16-06-1777 te Bunnik.
Gehuwd op -26-01-1722 te Bunnik met Claas HAASBERG.

XI.9    Laurens Antonisz van ZIJL, geboren ± 1571 te Bunnik? *Hij was schepen van Bunnik 1598-1625 en woonde op de Niënhof.
Hij behoorde in 1618 tot de "principaelste" inwoners van Bunnik. Zoon van Anthonie Janszoon van ZIJL (zie X.3) en Marrichje Hermansdr SCHIJF.
Gehuwd op -13-12-1597 te Utrecht (ondertr) met Adriaantje Aertsdr van ZIJL (zie XII.35).
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonis, geboren ± 1599 te Bunnik? Hij was schepen van Bunnik 1630-1640.
   2.  Dirck, gedoopt ± 1600 te Bunnik?
   3.  Jan, geboren ± 1602.
   4.  Neeltje, geboren ± 1606.
Gehuwd op -09-07-1631 te Utrecht (ondertr) met Gerrit Claes de jongste.
   5.  Jannichje, geboren 1612. In 1630 was ze 18 jaar.
   6.  Marrichje, geboren ± 1612. In 1630 was ze 18 jaar.

XI.10    Daem Antonisz van ZIJL, geboren ± 1573. In 1624 geland in Driebergen. Zoon van Anthonie Janszoon van ZIJL (zie X.3) en Marrichje Hermansdr SCHIJF.
Gehuwd ± 1598 met N.N. Geboren ± 1580.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaen, geboren ± 1599. Hij was op 16 Feb 1626 schepen van Cattenbroek (Zeist).
   2.  Aert, geboren ± 1601.
   3.  Cornelis, geboren ± 1603.
   4.  Jan, geboren ± 1605.

VIII.6    Willem Arendszoon van ZIJL, Schout van Oudwulven (1489), geboren ± 1454 te Wijk bij Duurstede? Overleden > 1489. Vertrok naar Oudwulven onder Houten (± 1486); geeft in datzelfde jaar aan een kollekte voor de St. Nicolaaskerk in Utrecht, waaronder Oudwulven ressorteert. Zoon van Arend Gijsbertszoon van ZIJL (zie VII.1) en Margriet van GREVENBROEK.
Gehuwd ± 1480 te Oudwulven? Echtgenote is N.N. Geboren ± 1460.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arend Willemszoon (zie IX.3).

IX.3    Arend Willemszoon van ZIJL, geboren ± 1482, overleden < 1534 te Oud-Wulven? komt van 1497 tot 1525 voor als bezitter van grond en een huis in Oudwulven. Zoon van Willem Arendszoon van ZIJL (zie VIII.6) en N.N.
Gehuwd ± 1510 met Aleid N.N. Geboren ± 1480.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem, geboren ± 1511.
   2.  Adriaan, geboren ± 1512.
   3.  Steven Arendsz (zie X.7).
   4.  Gijsbert, geboren ± 1515.

X.7    Steven Arendsz van ZIJL, geboren ± 1514, overleden ± 03-1561 te Oudwulven, wordt op 02-03-1560 beleend met 4 morgen land op Heemstede, maar sterft kort daarna. Zoon van Arend Willemszoon van ZIJL (zie IX.3) en Aleid N.N.
Gehuwd ± 1544 te Wulven? Echtgenote is Geertruijd Hillebrandsdr van ROSSUM, geboren ± 15, dochter van Hillebrand Eersten van ROSSUM en Geertruyd Aertsdr van REUMST? {Zij is later gehuwd <23-05-1562 te Houten? Echtgenoot is Anthonis Janszoon de WIT, schepen ´t Goy & Houten, geboren ± 15, overleden ± 1583. Stichts leenman.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Aert Stevens (zie XI.16).
   2.  Geertruyt Stevensdr. (Truychgen) (zie XI.20).

XI.16    Aert Stevens van ZIJL, schout, geboren ± 1546 te Oudwulven, overleden 1624. Volgt zijn vader op in het leen van 4 morgen land op Heemstede.
Hij is pas in 1566 meerderjarig, maar in 1570 al schout van Oudwulven. Zoon van Steven Arendsz van ZIJL (zie X.7) en Geertruijd Hillebrandsdr van ROSSUM.
Gehuwd (1) ± 1572 te Oudwulven? Echtgenote is Neeltje N.N. Geboren ± 1548.
Gehuwd (2) met Lijsje. {Zij was ook ooit gehuwd met Aert Jacobsz N.N.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jannichgen Aertsdr (zie XII.31).
   2.  Steven Aerts (zie XII.32).
   3.  Maechje Aerts (zie XII.34).
   4.  Adriaantje Aertsdr (zie XII.35).

XII.31    Jannichgen Aertsdr van ZIJL, geboren ± 1574 te Bunnik? Overleden voor 1641, dochter van Aert Stevens van ZIJL (zie XI.16) en Neeltje N.N.
Gehuwd circa 1595 te Oudwulven? Echtgenoot is Johan (Jan Pauwelsz) van SLACHMAET, landbouwer, geboren ± 1572 te Oudwulven? Overleden >16-07-1641. Op die datum wordt in een verkoopakte van zijn zoons Adriaan en Jan gesproken van ´gevolmachtigd van hun vader, weduwnaar van Jannichgen Aartsdr. van Zijl´. Jan leefde in Waeijen (nabij Oud-Wulven). Uit een charter in het archief van het kapittel van St Jan te Utrecht (RAU721) blijkt, dat Jan Pauwelsz op 26-09-1595 van dat kapittel in pacht nam ruim 37 morgen land in Slagmaat en nog 11 morgen onder Vechten (totaal ongeveer 41 ha).
De jaarlijkse pacht bedroeg 131 oude schilden van 42 stuivers ´t stuk
(ongeveer 275 gld), bovendien nog 131 "goede pacht capoenen" (gemeste jonge
haantjes), waarvan er 65 "in pluijmen" geleverd moesten worden, de rest dus
blijkbaar geplukt, (waarde in totaal ongeveer 52,-). Met pasen moesten nog
twee vette lammeren geleverd worden.
Borg bij het huurcontract bleef Aert Stevensz van Zijl (Jans schoonvader). Zoon van Pauwel van SLACHMAET.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pauwel Jansz, landbouwer, gedoopt ± 1598 te Oud-Wulven? Overleden <16-07-1641. Op die datum wordt in een verkoopakte van zijn broers Adriaan en Jan gesproken van ´als voogden over de minderjarige kinderen van hun overleden broer Pauwel´. woont aan het Overeind van Jutphaas. In juni 1630 zet de nieuwe heer van Wulven (naam??) hem af. In 1638 en volgende jaren is hij schout van Heemstede. Gehuwd ± 1624 met Annichje Cornelisdr de RIDDER, geboren ± 1600, dochter van Cornelis Adriaansz de RIDDER en Neeltje Jansdr N.N.

XII.32    Steven Aerts van ZIJL, geboren ± 1574 te Oud-Wulven, overleden 1627. Hij overlijdt vrij jong. Bezit grond te Oud-Wulven. Zoon van Aert Stevens van ZIJL (zie XI.16) en Neeltje N.N.
Gehuwd voor de kerk ± 1599 te Oudwulven? Echtgenote is Hendrikje Aert Jacobsdr N.N. Gedoopt ± 1576, dochter van Aert Jacobsz N.N. en Lijsje. Het echtpaar laat op 21-02-1622 te Utrecht een testamnet opmaken.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arend Stevensz (de Oude), gedoopt ± 1602 te Oud-Wulven. Hij volgt zijn vader op in diens bezit te Oudwulven.
   2.  Arend Stevensz (de Jonge), gedoopt ± 1605 te Oudwulven, overleden op -18-09-1638 te Odijk. Omgekomen bij een handgemeen: Hij kreeg het aan de stok met Cornelis Jansz Beuchman. Die zou praatjes hebben rondgestrooid dat Arend zijn gelag niet zou hebben betaald. Cornelis wilde dat goe maken en er ´´op drinken´, maar de eveneens bij het voorval aanwezige Cornelis Anthonissen van Wijckersloot voegde Aart toe dat hij de dienstmaagd van Van Wijckersloot zou hebben verleid. Beuchman wil naar juis lopen, maar Aart komt hem met een stuk hout achterna en slaat tweemaal. Daarop heeft Beuchman ter verdediging Aart van Zijl in zijn zij gestoken. Een verwonding dit hoed te genezen zoou zijn geweest als Art vervolgens ter behadeling naar de chirurgijn was gegaan. Daardoor werd hem doodslag en geen moord ten laste gelegd.
Zie de link op https://www.facebook.com/pages/Ter-Hul/467612136588319 met het verhaal over de toedracht. Zijn toevoeging ´de Jonge´ heeft hij te danken aan het feit dat beide opa´s -van vaders en moederszijde- Arend heetten.
Hij trekt naar zijn ooms en tantes in Bunnik om als boerenknecht op Ter Hul, de Nieënhof en andere boerderijen om de kost te verdienen, tot hij in 1638 te Odijk wordt doodgeslagen. Info: zie bij overlijden.
   3.  Hendrick Stevensz (zie XIII.25).
   4.  Annichje, geboren ± 1614 te Wulven.
Gehuwd op -22-12-1652 te Wulven. Het huwelijk werd aangetekend bij de Commissarissen tot den Huwelijkschen Zaken te Utrecht. Echtgenoot is Joannis Mathijsz van STAMPROIJ (van Roij), geboren ± 1612, zoon van Matthijs Stevensz van STAMPROIJ.
   5.  Trijntgen Stevensdr, geboren ± 1616 te ?? Begraven op -03-04-1665 te Utrecht, Buurkerk, begraven met 12 dragers; groefbidder: Segerman.
Gehuwd ± 1639 te Wulven? Echtgenoot is Joost Joostensz PROESTINGH, geboren ± 1615.
   6.  Rutgerus Stevensz, geboren ± 1618 te Wulven? Overleden ± 03-1659 te Wulven? Op 16-03-1659 verklaart zijn broer Hendrick het momberschap van de nagelaten kinderen van Rutgerus aan te nemen.
Gehuwd ± 1645 met Cunera Jansdr N.N. Geboren ± 1620.

XIII.25    Hendrick Stevensz van ZIJL, bakker, geboren ± 1610 te Wulven, begraven op -13-11-1671 te Utrecht, Buurkerk, begraven met 12 dragers; groefbidder: Sluijs. burger van Utrecht, genoemd op 07-03-1640. Koopt op 17-12-1640 Cleijn Lunenborch aan de Steenwech, hoek Donkerstraat, van Augustijn Vosch en Catharina Ridderrsbach.
Op 16-03-1659 verschijnt Hendrickvoor de Momboirkamer van utrecht en accepteert het momberschap over de nagelaten kinderen van Rutgerus Stevensz van Zijl en Cunera Jansdr. De andere momber is Jan Thijs van Roeijen, oom van vaderszijde.
Boedelscheiding op 01-09-1676. Erfgenamen zijn Willem van de Boom en Grietgen van Zijl, en Cornelis Spoor en Ariaantje van Zijl. Het huis Cleyn Lunenborch gaat op 15-12-1676 over in eigendom naar Willem van den Boom. Zoon van Steven Aerts van ZIJL (zie XII.32) en Hendrikje Aert Jacobsdr N.N.
Gehuwd ± 1636 te Utrecht? Echtgenote is Elisabeth van EYNTHOVEN, geboren ± 1612, begraven op -02-06-1673 te Utrecht, Buurkerk, begraven met 12 dragers; groefbidder: Versaet.
Uit dit huwelijk:
   1.  N.N. Begraven op -29-08-1659 te Utrecht, Buurkerk.

XII.34    Maechje Aerts van ZIJL, geboren ± 1576 te Oudwulven, overleden voor 1634, dochter van Aert Stevens van ZIJL (zie XI.16) en Neeltje N.N.
Gehuwd ± 1600 te Bunnik? Echtgenoot is Peter Anthonisz van ZIJL (zie XI.7).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder XI.7).
 
XII.35    Adriaantje Aertsdr van ZIJL, geboren ± 1582 te Oudwulven, dochter van Aert Stevens van ZIJL (zie XI.16) en Neeltje N.N.
Gehuwd op -13-12-1597 te Utrecht (ondertr) met Laurens Antonisz van ZIJL (zie XI.9).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen (zie onder XI.9).
 
XI.20    Geertruyt Stevensdr. (Truychgen) van ZIJL, geboren ± 1556 te Wulven? Overleden >24-06-1624 te Wulven? In een proces op 24-06-1624 wordt Truychgen Stevensdr. weduwe van Daem Adriaansz. (van Schayk) genoemd. bron: Utrechtse parentelen, dochter van Steven Arendsz van ZIJL (zie X.7) en Geertruijd Hillebrandsdr van ROSSUM.
Gehuwd <01-02-1580 te Houten? Echtgenoot is Daem Adriaansz van SCHAYK, kerkmeester en schepen te Houten, geboren ± 1554 te Houten? Overleden 07-1600 te Houten? Begraven te Utrecht, Geertruidenkerk. Daem is een van de grootste boeren in Houten en komt al rond 1576 voor als opvolger van zijn moeder (Sophia Jansdr. de Wit), zoon van Adriaen Daemen van SCHAYK, schepen van ´t Goy en Houten, en Sophia Jansdr de WIT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsbert Adriaensz, schepen van Schonauwen, geboren ± 1582.

II.3    Berthoud van den ZIJL, geboren ± 1252, zoon van Gerrit van den ZIJL (zie I.1).
Kind:
   1.  Hendrik Berthoudszoon (zie III.6).

III.6    Hendrik Berthoudszoon van den ZIJL, geboren ± 1285 te Langbroek? vermeld 1317-1322. Zoon van Berthoud van den ZIJL (zie II.3).
Kinderen:
   1.  Willem, kanunnik, geboren ± 1320 te Cothen, overleden ± 1393. Hij werd in 1347 kanunnik van Oudmunster en kanunnik van S. Andries te Kkeulen. In 1350 kreeg hij een kanonikaat in de Dom te Utrecht. In de loop van de jaren ´50 werd hij bovendien kanunnik van S. Vincent te Zinnik en van SA. Bartholomeus te Luik. Tevens werd hij pastoor van de S. Geertekerk te Utrecht en van de parochioekerk in Almkerk. Hij is -op niet al te jonge leeftijd- gaan studeren: in 1357 in Montpellier. In 1361 krijgt hij de proosdij van St. Odiliënberg, een beneficie van de dom te Utrecht.
   2.  Gerrit, kanunnik, geboren ± 1322, overleden ± 1394, vermeld 1341 - 1392. Hij wordt in 1341 aangesteld door Arend van Lunenburg als eerste geestelijke van de nieuw gestichte vicarie op het OLV-altaar in de parochiekerk van Nederlangbroek.
   3.  Gijsbert, kanunnik, geboren ± 1323, overleden ± 1382, vermeld 1361 - 1381. Hij begint in 1361 als pastoor van Leusden. Een jaar later wordt ook hij, net als zijn broers, kanunnik van de dom te Utrecht. Daarmee is het illustere drietal -de frates of gebroeders van Zijl- compleet: zij gaan de geschiedenis in met weinig fraaie acties op hun kerfstok (bron: zie Jaarboek Oud-Utrecht 1981 pag. 61 t/m 84).
   4.  Zwaneld, geboren ± 1325, vermeld 1364-1369.
Gehuwd voor de kerk (1) ± 1350 met Jan PAWE, geboren ± 1324.
Gehuwd voor de kerk (2) ± 1360 met Otto van WOUDENBERG, geboren ± 1326.
   5.  Hendrik ? Kanunnik, geboren ± 1326, overleden 1376, vermeld 1367.

 

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software