Parenteel van Aert van ZIJL (van Leyden) - met een tak Hamersveld - Asschat (zuidoost van Amersfoort)

voor het laatst bijgewerkt op:  06-10-2017

 

Deze parenteel bevat gegevens zoals die door mij -samen met anderen- zijn verzameld tot en met april 2011. De afstamming, naamgeving en verspreiding van deze tak is 'verrassend', vooral ook omdat hier Van Zijl-en voorkomen die verder door het leven gaan als (Van) Zielen en Zieltjes. Veel dank ben ik verschuldigd aan Eugène van der Pijll -die mij duidelijkheid bracht in de eerste generaties- aan Dirk de Groot en aan Dick van Fulpen, via wiens uitgebreide overzicht met gezinskaarten het mogelijk werd gegevens te controleren en aan te vullen.

In maart 2011 kwam ik in contact met Andreas Swart uit Duitsland. Hij heeft intensief onderzoek gedaan naar een familie Van Zijl, die achter die naam ''van Leyden'' aangeeft en in Amersfoort -in diverse actes- voorkomt. Vanaf 'Aert van Zijl (van Leyden)' konden vier generaties in het overzicht worden opgenomen, waarvoor mijn hartelijke dank. Korte tijd later nam Wout de Jong met mij voor het eerst contact op over deze tak, waarvan een deel der nazaten te boek werd gesteld als 'van Ziel' of Zieltjens. Een deel van zijn aanvullingen is begin 2014 op de site verwerkt; met andere bronnen -'losse vogels' waarvan daadwerkelijke aansluiting nog niet is bewezen- zijn we nog bezig.
Dankzij de inbreng van Wout de Jong kwamen veel nieuwe gegevens beschikbaar. Deels zijn deze al verwerkt (maart '14) en deels worden die de komende tijd verder aangevuld.
In de laatste generatie bleken mijn gegevens van Sander van Zijl aan te sluiten: de Van Zijl-en uit Hamersveld komen dus duidelijk voort uit de tak Amersfoort (en laten dan ook de toevoeging 'van Leyden' weg).
Er is dus nog genoeg werk aan de winkel, maar nu publiceren geeft echter anderen de mogelijkheid hierop te reageren en/of aanvullingen en verbeteringen door te geven.


In verband met de wet op de privacy zijn van nog levende personen géén gegevens opgenomen, tenzij dit door betrokkenen is aangegeven op het toegezonden info-formulier of op andere wijze.

Voor reacties kunt u altijd een e-mail sturen naar: stamboom@moustache.nu 

Alvast hartelijk dank voor uw bereidwillige medewerking.                                                                                                                                                                                                                                                                                   2 afb         

 

Aanvulling 2011 >>

Nu de 'stamoudste' een Aert van Zijl (van Leyden) blijkt te zijn -op basis van uitgebreid en rijkelijk met bronnen gedocumenteerd onderzoek door Andreas Swart en Wout de Jong- wordt naar de herkomst van Aert van Zijl nader onderzoek gedaan. Op dit moment is er nog geen 'vader' uit Leyden of omgeving bekend, maar er zijn ook aanwijzingen richting Benschop/Vianen.

Vondst 2006 >>

Nader onderzoek in het trouwboek van Wijk aan Zee bracht aan het licht dat Jacob Bartholomeus van Zijl oorspronkelijk afkomstig is uit Amersfoort. Hij blijkt dezelfde als Jacob Barten van Zijl, geb. te Asschat. Daardoor konden twee takken -zie hieronder- worden samengevoegd.

Hamersveld

De wijk Hamersveld - de oorspronkelijke kern van het huidige Leusden - bestond eeuwenlang uit niet meer dan wat lintbebouwing, hoofdzakelijk langs de Hamersveldseweg. De bevolking bleef, in tegenstelling tot de bewoners van Leusbroek, tijdens en na de reformatie in hoofdzaak rooms-katholiek. Men vond zijn voornaamste middelen van bestaan in de landbouw. Na 1600 neemt de verbouw van tabak een grote vlucht. Dit bleef tot het einde van de 19e eeuw, zij het toen in steeds mindere mate, een bestaansbron. Ook de bijenteelt is ter plaatse van belang geweest.

Klik voor vergroting Om een indruk te geven van de plaats van herkomst, zie de kaartjes links en rechts (klik om te vergroten).
(Amersfoort ligt ten noordoosten van Hamersveld, dat nu gemeentelijk onder Leusden hoort)

klik voor vergroting 

  klik voor vergroting

     

Parenteel van Aert van ZIJL (van LEYDEN)

 
I.1    Aert van ZIJL (van LEYDEN) (Arent), geboren ± 1570 te Amersfoort? Hij zou dezelfde kunnen zijn als [30456].
Gehuwd op -24-02-1595 te Amersfoort (gerecht) met Aeffgen Jans van BAERN, geboren ± 1572 te Amersfoort, dochter van Jan Lamphertsz van BAERN en Marritgen Cornelisdr (Marrigje) N.N. 20-03-1597: Arent van Zill en zijn vrouw Aeffgen Jans kopen van Jan Rijcxz Nagell en Willemtgen zijn vrouw >> een huis, hof en hofstede naast het Convent van Marienhove, met een plaats van vier roeden bergen daarop (belending 1) een klein huis bij de Varkensmarkt, behorend aan Jan Rijcxz (belending 2) Evert de Wijs. Opm.:

Uit dit huwelijk:

   1.  Cornelis (zie II.1).
   2.  Maria, geboren ± 1600 te Amersfoort?
Gehuwd op -09-11-1619 te Amersfoort (gerecht), andere datum?? 05-11?? Echtgenoot is Ryck van der WAL, geboren ± 1597 te Amersfoort?

II.1    Cornelis van ZIJL (van LEYDEN), geboren ± 1596 te Amersfoort, overleden < 1661 te Amersfoort? Op 28-01-1661 wordt een hof met een houten huijsken, gelegen voor de Triesgenpoort (Sint Andriespoort) verkocht aan Paulus Bor, namens Agneta van Langevelt, weduwe van Cornelis van Zijl. Op 19-05-1638 wordt een akte opgemaaklt, met als leningnemer Mr. Johan van Langervelt en als leninggevers Henrick Henricksz. en zijn vrouw Emmitgen Cornelis, ´zeker beekvierdel land gelegen aan de |Hoge weg buiten de Kamopoort, waarvan Cornelis van Zijl de andere helft toebehoort. Zoon van Aert van ZIJL (van LEYDEN) (Arent) (zie I.1) en Aeffgen Jans van BAERN.
Gehuwd op -12-02-1622 te Amersfoort met Agnieta van LANGEVELT, geboren ± 1600 te Amersfoort, dochter van Gijsbert van LANGEVELT (´de Oude´).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arnoldus (Aert) (zie III.1).
   2.  Johan (zie III.4).

III.1    Arnoldus (Aert) van ZIJL (van LEYDEN), geboren ± 1625 te Amersfoort, overleden ± 1674 te Amersfoort? Zoon van Cornelis van ZIJL (van LEYDEN) (zie II.1) en Agnieta van LANGEVELT.
Gehuwd (1) ± 1650 te Amersfoort? Echtgenote is Anna BOR, geboren ± 1627 te Amersfoort? Overleden < 1661 te Amersfoort?
Gehuwd (2) op -25-11-1671 te Amersfoort met Maria van MONTFOORT, geboren ± 1628 te Amersfoort? Overleden > 1678.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gijsbert (zie IV.1).
   2.  Jacoba, gedoopt (oud-katholiek) op -18-02-1659 te Amersfoort.
   3.  Anna Odilia, gedoopt (oud-katholiek) op -01-08-1660 te Amersfoort.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op -13-04-1692 te Amersfoort met Otto Jacobus van GESSEL, geboren ± 1658, zoon van Mr. Clemens van GESSEL en Geertruyt van der EEM.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Alettha Maria, gedoopt (rk) op -11-05-1672 te Amersfoort.
   5.  Aleyda Maria, gedoopt (rk) op -02-07-1673 te Amersfoort (getuige(n): Daniel van Montfoort & joffr. Maria van Elderen).
   6.  Agnes Elisabeth, gedoopt (rk) op -21-09-1674 te Amersfoort (getuige(n): Gijsbert & Odilia van Zijl).

IV.1    Gijsbert van ZIJL (van LEYDEN), rechter (Mag. Juris), geboren ± 1657 te Amersfoort, overleden op -07-10-1715 te Amersfoort, zoon van Arnoldus (Aert) van ZIJL (van LEYDEN) (zie III.1) en Anna BOR.
Gehuwd op -13-08-1681 te Amersfoort met Ida Apollonia de BEER, geboren ± 1659 te Amersfoort? Overleden > 1733 te Amersfoort? Dochter van Rutger de BEER en Geertruyt van LILAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria, gedoopt (rk) op -18-06-1683 te Amersfoort.
   2.  Arnoldus Ignatius, gedoopt (rk) op -19-01-1685 te Amersfoort.
   3.  Rutgerus Arnoldus, gedoopt (rk) op -24-05-1686 te Amersfoort (getuige(n): Catharina van Dashorst).
   4.  Anna Maria, gedoopt (rk) op -27-01-1688 te Amersfoort (getuige(n): Anna Odilia van Zijl (van Leijden)).

III.4    Johan van ZIJL (van LEYDEN), geboren ± 1627 te Amersfoort? Overleden ± 1676 te Amersfoort? Op 07-06-1676 worden de bezittingen van Johan van Zijll -door hem nagelaten- verkocht op last van Aert van Zijl van Leyden en Willem van Hoorn, bloetmombers over de kinderen van voorzegde Jan van Zijl. Zoon van Cornelis van ZIJL (van LEYDEN) (zie II.1) en Agnieta van LANGEVELT.
Gehuwd ± 1651 te Amersfoort? Echtgenote is Aleijda Jabsdr van HOORN, geboren ± 1629 te Amersfoort? Dochter van Jacob Petersz van HOORN en Adriana Willemsdr N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aleida van ZIJL, geboren ± 1653 te Amersfoort?
Gehuwd op -22-12-1681 te Amersfoort met Wilhelmus (Willem) van DASHORST, zijdehandelaar, geboren < 1657 te Amersfoort, overleden op -16-04-1701 te Amersfoort, zoon van Willem van DASHORST en Johanna van LILAER.
   2.  Adriana van ZIJL, geboren ± 1655 te Amersfoort?
Gehuwd op -19-04-1682 te Amersfoort met Arent van GROENINGEN, geboren ± 1655.
   3.  Jacobus, geboren ± 1657 te Amersfoort?
   4.  Bartholomeus van ZIJL, geboren ± 1658 te Amersfoort.
   5.  Sander van ZIJL (zie IV.15).
   6.  Agnes Maria van ZIJL, geboren ± 1663 te Amersfoort? Overleden >21-01-1729 te Amersfoort?? bij de doop van een van haar dochters staat zij te boek als ´Maria van Ziel´.
Gehuwd (1) ± 1686 te Amersfoort? Echtgenoot is Aelbrecht CHRISTOFSKIJ, geboren ± 1661.
Gehuwd (2) op -27-12-1695 te Amersfoort met Justus Willemsz van ELDERT (van Elderen), geboren ± 1660.

IV.15    Sander van ZIJL, gedoopt ± 1660 te Hamersveld? Overleden < 12-1695 te ?? Zoon van Johan van ZIJL (van LEYDEN) (zie III.4) en Aleijda Jabsdr van HOORN.
Ondertrouwd op -15-10-1682 te Leusden, gehuwd op -10-11-1682 te Leusden met Stephanie Elberts N.N. Gedoopt ± 1662 te Hamersveld? 24-04-1695: Alexander van Zijl, ziek te bed liggend, en Stephania Elberts, wonend op de Brinkhorst onder den gerechte van Asschat, maken hun testament op. (not. Godert van Brinckesteyn).
06-06-1695: de erfgenamen van Pieter van Hoorn en Maria van Hoorn >> o.a. Jacobus en Bartholomeus van Zijll -voor zichzelf en als momber van de onmondige kinderen van Sander van Zijll en Steffani Elbers- en Steffani Elbers als weduwe en boedelhoudster en lijftochterse van Sander van Zijl, verkopen onroerend goed: 2/3 deel van hof of boomgaard met huisje gelegen buiten de St. Andriespoort te Amersfoort; een kamp van 2 morgen achter herberg De Sueringe, buiten de St. Andriespoort; 2 huisjes in de Mojestraat en een huis, hof en hofstede en een gemene steeg op de Langegracht uitkomend, vanouds genaamd De Sleutels (Archief Eemland).
10-02-1703: bezit van de kinderen van Sander van Zijl grenst aan een kamp bouwland, strekkende van de Utrechtseweg tot aan land, genaamd ´De Hoef´ te Amersfoort. {Zij is later ondertrouwd op -14-12-1695 te Leusden, gehuwd op -03-01-1696 te Leusden met Mor Jans N.N. wonend Snorrenhoef. Geboren ± 1660 te ??}
Uit dit huwelijk:
   1.  Bart Sanders (zie V.5).
   2.  Ariaentje Sanders, geboren ± 1690 te ??
Gehuwd voor de kerk op -06-02-1712 te Hoogland (rk) met Pelagius Goszense N.N. Geboren ± 1687 te ??

V.5    Bart Sanders van ZIJL, geboren ± 1688 te Asschat? Overleden <13-01-1758 te Asschat? 15-12-1713: Elbertus Sandersen van Zijl, wonende in Hamersveld onder Leusden, koopt van Peel Goossensen Bosch en zijn vrouw Ariaentje Sanders van Zijl, wonenden in den Achterhoek van Gelderland, een kampje bouwland, gelegen buiten de Utrechtsepoort -genmaamd: De Smidsdel- groot omtrent een halve morgen, aan de Utrechtseweg gelegen. Huurt erf en goed Brinkensteyn in Asschat tot 1745. (vr. med. Wout de Jong)
Z
oon van Sander van ZIJL (zie IV.15) en Stephanie Elberts N.N.
Ondertrouwd (1) op -18-10-1713 te Stoutenburg, gehuwd op -01-11-1713 te Stoutenburg, gehuwd voor de kerk op -31-10-1713 te Hamersveld (rk) met Annitje Claasdr N.N. Gedoopt ± 1688 te Stoutenburg? Overleden < 06-1719 te Stoutenburg? Boedelscheiding op 08-09-1719. Bart van Zijll, jongeman, wonende te Asschat, en Annitje Claasz, jongedochter, wonende ´t Vliet in Stoutenburg (EK 4/99).
Boedelscheiding op 08-09-1719. Erfgenamen: drie kinderen >> Sander Bart van Zijl, Claas Bart van Zijl en Stephania Bart van Zijl (not. S. van Brinckesteyn AT 030b006).
Ondertrouwd (2) op -03-06-1719 te Stoutenburg, gehuwd op -16-06-1719 te Stoutenburg met Willempje Ariens N.N. Gedoopt ± 1696 te Stoutenburg? Overleden < 1733 te Stoutenburg? Boedelscheiding 06-02-1733; erfgenaam: dochter uit haar eerste huwelijk >> Hendrikje Willems Haan, geh. met Wouter Claassen (bron: not. S. van Brinckesteyn AT 030b006). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk ± 1715 te ?? Echtgenoot is Willem HAAN, geboren ± 1694 te ?? Overleden < 1719 te ??}
Ondertrouwd (3) op -25-05-1736 te Asschat, gehuwd op -11-06-1736 te Asschat, gehuwd voor de kerk op -12-06-1736 te Hamersveld (rk) met Sophia Arisse (Fietje) N.N. (Fijtje), geboren ± 1716, overleden ± 1759. In dat jaar verkoop van haar goederen (Bart van Syl, Bart Sanderse van Zielen en Fijtjen Aries / Fietje Ariesse; EK 4/99), 01-11-1737: Sophia Ariens, gehuwd met Bart van Zijl (Sijl) is een van de erfgenamen van Theunis Woutersen, echtgenoot van Grietje Rutten Beers, erf Kleijn Ronselaar op Voskuilen, met den thiend uit de erbij behorenden landerijen, koeijhouderij met alle bijbehoren. (Boedelscheiding; not. S. van Brinckesteyn AT 030b008).
03-02-1741: Fijtje Ariens, gehuwd met Bart van Zijl (in Asschat), is een van de erfgenamen van Evertje Wouters, echtgenote van Wilhelmus Willemsen, wonende omtrent ´t houte Huijsje in Stoutenburg (boedelscheiding; not. V. Saab AT 032c001).
13-01-1758: Sophia Ariens, weduwe van Bart van Zijl, is een van de verkopers van seekere huysinge met land, gelegen in Hamersvelt, vanouds genaamd De Hol (de Hel?? -w.d.j.)belend Jan Aelbertsen Zuydwint, de koper, en mw. Muylwijk (bewoond door Jan Theunissen); (not. A. van Brinckesteyn AT 039a002 rep 1).
02-03-1759: Fijtje Ariens, onlangs overleden, procuratie tot openbare verkoping van have en goed door voorkinderen Klaas, Stephania en Zander Barten van Zijl. (not. A. van Bemmel AT 036a008).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Alexander Barten (Sander) (van Zielen) (zie VI.1).
   2.  Nicolaas (Claas), gedoopt (rk) op -06-03-1716 te Hamersveld (getuige(n): Evertje Jans). Claas Barten van Zijl is getuige bij het huwelijk van zijn nicht Jannetje Sandersen van Zijll te Leusden op 10-04-1784 / 01-05-1784 en bij het huwelijk van zijn neef Hermen Sandertse van Seijl in Soest op 02-07-1782.
   3.  Stephanie, gedoopt (rk) op -31-03-1718 te Amersfoort (Kromme Elleboog).
Ondertrouwd op -06-02-1743 te Leusden, gehuwd op 24-jarige leeftijd op -24-02-1743 te Leusden, gehuwd voor de kerk op -23-12-1743 te Hamersveld (rk) met Aalt Evertse N.N. Geboren ± 1710 te ?? {Hij was eerder gehuwd ± 1735 te ?? Echtgenote is Trijntie Teunisse N.N. Geboren ± 1712 te ??}
Uit het derde huwelijk:
   4.  Jan (van Zielen), geboren te Asschat, gedoopt (rk) op -17-10-1737 te Hamersveld (getuige(n): Steventje van Zielen), overleden < 01-1740 te Asschat?
   5.  Arie (van Zielen), geboren te Asschat, gedoopt (rk) op -10-10-1738 te Hamersveld (getuige(n): Steventje van Zielen).
   6.  Jan (van Zielen), geboren te Asschat, gedoopt (rk) op -03-01-1740 te Hamersveld (getuige(n): Evertje Wouters).
   7.  Jacob Barten (zie VI.10).
   8.  Dirk Barte (zie VI.12).
   9.  Annetje (van Zielen), geboren te Asschat, gedoopt (rk) op -19-02-1744 te Hamersveld (getuige(n): Jannetje Morre), overleden < 08-1745 te Hamersveld?
   10.  Jannetje Barte, gedoopt (rk) op -18-08-1745 te Hamersveld (getuige(n): Stijntje Janse).
Ondertrouwd op -16-10-1782 te Soest, afgekondigd op 19-10-1782 in Leusden en Stoutenburg. Gehuwd op 37-jarige leeftijd op -04-11-1782 te Soest, gehuwd voor de kerk op -04-11-1782 te Hamersveld (rk) met Willem Gijsbertsz N.N. Geboren ± 1743. {Hij was eerder gehuwd ± 1770 met Hendrickje Hendrikse N.N. Gedoopt ± 1740.}
   11.  Aly, geboren te ´op ´t Ouwe Lant´, gedoopt (rk) op -19-11-1746 te Hamersveld (getuige(n): Stijntje Jans).
   12.  Antonius (van Zielen), geboren te op Breevoort, gedoopt (rk) op -15-11-1747 te Hamersveld (getuige(n): Stijn Geertse).
   13.  Aeltje (van Zielen), geboren te op de Suitwind, gedoopt (rk) op -08-03-1749 te Hamersveld (getuige(n): Stephany Bartse).
   14.  Anna (van Zielen), geboren te op de Suitwind, gedoopt (rk) op -21-07-1750 te Hamersveld (getuige(n): Stephany van Zielen).
Gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op -19-04-1789 te Amersfoort, Kromme Elleboog (rk) met Gijsbert TOONE, geboren ± 1748 te ??

VI.1    Alexander Barten (Sander) van ZIJL (van Zielen), geboren te Stoutenburg, op ´t Vliet, gedoopt (rk) op -23-08-1714 te Hamersveld, woont Asschat, zoon van Bart Sanders van ZIJL (zie V.5) en Annitje Claasdr N.N.
Ondertrouwd (1) op -05-02-1740 te Asschat, gehuwd op 25-jarige leeftijd op -07-03-1740 te Asschat (Ut), gehuwd voor de kerk op -09-03-1740 te Hamersveld (rk) met Willemina Cornelisse SCHOTHORST, 34 jaar oud, gedoopt (rk) op -23-03-1705 te Hamersveld (getuige(n): Joanna Janse (vicina)), woont op de Reuf onder Stoutenburg, overleden < 06-1741 te Leusden, dochter van Cornelis Jansz SCHOTHORST en Maritje Janse van HAMERSVELT. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk ± 1730 met Cornelis Ariense N.N. Gedoopt ± 1703.}
Ondertrouwd (2) op -21-07-1741 te Stoutenburg, gehuwd op 26-jarige leeftijd op -04-08-1741 te Stoutenburg (Utr), gehuwd voor de kerk op -05-08-1741 te Hamersveld (rk) met Jannetje Fransen de HAAN, 28 jaar oud, gedoopt op -13-02-1713 te Hamersveld.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Frans (van Zielen), gedoopt op -18-12-1741 te Stoutenburg.
   2.  Antje (van Zielen), spinster, gedoopt op -28-10-1744 te Stoutenburg (Utr), overleden op -14-12-1821 te Soest op 77-jarige leeftijd, verongelukt, begraven op -18-12-1821 te Soest. Staat van Opneming 1810 te Soest:
Antje van Ziel of van Zeil (weduwe van Peter Peters Dijkman) is eigenaar van de volgende landerijen:
715 - bouwland, 489 roeden;
716 - bosch, 402 roeden;
729 - bosch, 83 roeden;
730 - bouwland, 378 roeden;
Totaal: 2 morgen, 152 roeden.
Ondertrouwd (1) op -27-09-1776 te Soest, gehuwd op 31-jarige leeftijd op -15-10-1776 te Soest, gehuwd voor de kerk op -14-10-1776 te Soest (rk) (getuige(n): Claas Barten van Zijl, oom) met Hendrik Jansz TIGGELHOVEN, gedoopt ± 1750 te Gendringen, overleden < 1803, zoon van Jan TIGGELHOVEN.
Gehuwd voor de kerk (2) ± 1803 te Soest? Echtgenoot is Pieter Petersz DIJKMAN, gedoopt (RK) op -08-02-1748 te Soest.
   3.  Ersje (van Zielen), gedoopt 1745 te Stoutenburg.
   4.  Thijmen Sandersz (Time), daghuurder, geboren te Stoutenburg, gedoopt op -16-08-1746 te Hamersveld, overleden op -06-09-1807 te Soest op 61-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) op -01-11-1782 te Soest, gehuwd op 36-jarige leeftijd op -18-11-1782 te Soest, gehuwd voor de kerk op -18-11-1782 te Soest (rk) (getuige(n): Claas Barten van Zijl; Huijg Lammertse Post) met Maria Huijgen POST, 36 jaar oud, gedoopt (rk) op -15-03-1746 te Soest, overleden op -08-09-1786 te Soest op 40-jarige leeftijd, dochter van Huijg Lammertse POST en Gertrudis (Grietje) EVERTS.
Ondertrouwd (2) op -20-01-1789 te Soest, gehuwd op 42-jarige leeftijd op -10-02-1789 te Soest, gehuwd voor de kerk op -10-02-1789 te Soest (RK) met Aaltje Peterse van DOORN, gedoopt (rk) ± 1742 te Soest, overleden op -22-08-1827 te Soest, dochter van Peter Evertse van DOORN en Geertje Gijsbertse KOELEN. {Zij was eerder gehuwd ± 1767 met Gerrit ARISSEN, geboren ± 1740.}
   5.  Harme Sandersz (zie VII.9).
   6.  Jannetje, geboren te Stoutenburg, gedoopt op -22-07-1752 te Hamersveld, overleden <03-04-1807 te Amersfoort.
Ondertrouwd op -10-04-1784 te Stoutenburg, gehuwd op 31-jarige leeftijd op -01-05-1784 te Achterveld, gehuwd voor de kerk op -02-05-1784 te Stoutenburg met Jan Cornelisse van HAMERSVELD, 33 jaar oud, arbeider; daggelder, gedoopt op -06-11-1750 te Hamersveld, overleden op -15-07-1827 te Amersfoort op 76-jarige leeftijd.
   7.  Bart, gedoopt op -19-07-1755 te Stoutenburg.

VII.9    Harme Sandersz van ZIJL, daghuurder, gedoopt (rk) op -14-07-1749 te Stoutenburg, overleden op -15-08-1820 te Soest op 71-jarige leeftijd, zoon van Alexander Barten (Sander) van ZIJL (van Zielen) (zie VI.1) en Jannetje Fransen de HAAN.
Ondertrouwd op -14-06-1782 te Soest, gehuwd op 32-jarige leeftijd op -02-07-1782 te Soest, gehuwd voor de kerk op -02-07-1782 te Soest (rk) (getuige(n): Claas Barten van Zijl, oom en Teunis Jansen van Smorenburg) met Maria Teunisse SMORENBURG, 25 jaar oud, gedoopt (RK) op -16-03-1757 te Soest (getuige(n): Letje Peters), overleden op -31-01-1816 te Soest op 58-jarige leeftijd, dochter van Theunis Jansen (van) SMORENBURG en Theuntje Reijers van HILHORST (van Keulhorst?).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannitje (van Ziel), gedoopt (rk) op -10-03-1790 te Soest (getuige(n): Antje van Zijl), overleden op -05-12-1846 te Soest op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -01-05-1816 te Soest met Harmen EVERTS, kleermaker, geboren ± 1787 te Laren, zoon van Jan Willems EVERTS en Jannetje Barends KEIJSER.
   2.  Teunisje, gedoopt (rk) op -16-07-1792 te Soest (getuige(n): Aaltje Teunisse Smorenburg).
   3.  Bart, gedoopt (RK) op -31-03-1795 te Soest (getuige(n): Antje Sandersze van Ziel), overleden op -25-01-1858 te Soest op 62-jarige leeftijd.
   4.  Antonius, gedoopt (RK) op -15-05-1798 te Soest (getuige(n): Antje Butzelaar), overleden op -10-06-1820 te Soest op 22-jarige leeftijd.

VI.10    Jacob Barten van ZIJL, geboren te Asschat, gedoopt (rk) op -14-04-1741 te Hamersveld (getuige(n): Aertje Everse). Hij is blijkbaar vertrokken naar Wijk aan Zee. Daar staat in het huwelijksregister (rk) genoemd: Jacobus van Zeelen, jm van Amersfoort! Het is -als laatste in een serie huwelijken- de enige Van Zeelen, maar er is eerder evenmin een Van Zijl in Wijk (rk) getrouwd.
Bij de overlijdens van enkele kinderen wordt hij inderdaad Jacobus van Ziele genoemd. Zoon van Bart Sanders van ZIJL (zie V.5) en Sophia Arisse (Fietje) N.N. (Fijtje).
Ondertrouwd op -12-05-1770 te Wijk aan Zee, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op -10-06-1770 te Wijk aan Zee (rk), pro deo met Catharina Christiaanse van AART (van Hart), 21 jaar oud, visventster, geboren te Wijk aan Zee, gedoopt (RK) op -13-06-1748 te Wijk aan Zee, dochter van Christiaan van AART. {Zij is later gehuwd voor de kerk op 44-jarige leeftijd op -10-02-1793 te Wijk aan Zee met Frederik BRUIJN, geboren ± 1745 te Velsen.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Bartholomeus (Bart), gedoopt (rk) op -23-08-1770 te Wijk aan Zee (getuige(n): Harme van Hart & Marijtje van Sonnevelt), overleden < 02-1777 te Wijk aan Zee.
   2.  Sophia Cobusje (Fijtje), gedoopt (rk) op -19-05-1773 te Wijk aan Zee (getuige(n): Dirk van Zeel (Zijl?) & Jannetje van Zeel (Zijl?)).
Gehuwd (1) ± 1800 te Wijk aan Zee? Echtgenoot is Godefridus GEURTS, geboren ± 1771 te Wijk aan zee?
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op -20-02-1822 te Wijk aan Zee en Duin, beroep Bg.: boerenknecht / beroep Bd.: winkelierster; weduwe van Godefridus Geurs met Pieter VOSSE, geboren ± 1797 te Velsen, zoon van Rijnier VOSSE en Jannetje RIJKE.
   3.  Haasje, geboren op -11-03-1775 te Wijk aan Zee, gedoopt (rk) op -15-03-1775 te Wijk aan Zee (getuige(n): Harme Christiaans van Aart & Aart Maria Jacobs Sonnevelt), overleden op -02-08-1780 te Wijk aan Zee op 5-jarige leeftijd, pro deo; rk.
   4.  Bartholomeus (Bart), geboren op -23-02-1777 te Wijk aan Zee, gedoopt (rk) op -23-02-1777 te Wijk aan Zee (getuige(n): Theodorus Bart & Anna Bart van Zijl), overleden op -17-04-1788 te Wijk aan Zee op 11-jarige leeftijd, pro deo; rk.
   5.  Marijtje, geboren op -11-10-1778 te Wijk aan Zee, gedoopt (rk) op -11-10-1778 te Wijk aan Zee (getuige(n): Jacob Kris van Aart & Kniertje Krelis van Zee (van Zijl?)), overleden op -08-02-1779 te Wijk aan Zee, 120 dagen oud, pro deo; rk.
   6.  Maria, geboren op -02-05-1780 te Wijk aan Zee, gedoopt (rk) op -02-05-1780 te Wijk aan Zee (getuige(n): Jacob Kris van Aart & Kniertje Krelis van Zee (van Zijl?)), overleden op -30-05-1780 te Wijk aan Zee, 28 dagen oud, pro deo; rk.
   7.  Marijtje, gedoopt (rk) op -10-04-1783 te Wijk aan Zee (getuige(n): Jacob Kris van Aart & Kniertje Krelis van Zee (van Zijl?)).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op -12-01-1817 te Wijk aan Zee en Duin, beroep Bg.: bouwman / beroep Bd.: winkelierster; weduwnaar van Hillegonda Suijen met Willem KIEKENKAMP, geboren circa 1770 te Wijk aan Zee, zoon van Jan Jansz KIEKENKAMP en Engeltje Jansdr de VRIES.
   8.  Christiaan, gedoopt (rk) op -23-02-1785 te Wijk aan Zee (getuige(n): Japik Chris van Art & Kniertje Krelis van Zee (van Zijl?)).
   9.  Hermanus (Manus) (zie VII.25).

VII.25    Hermanus (Manus) van ZIJL, dagloner, geboren op -24-02-1786 te Wijk aan Zee, gedoopt (rk) op -24-02-1786 te Wijk aan Zee (getuige(n): Japik Chris van Aart & Kniertje Krelis van Zee (van Zijl?)), overleden op -19-12-1872 te Wijk aan Zee op 86-jarige leeftijd. Hij was doopgetuige (samen met zus Marytje) bij de doop van Jacobus Geurts op 26-05-1802. Zoon van Jacob Barten van ZIJL (zie VI.10) en Catharina Christiaanse van AART (van Hart), visventster.
Gehuwd (1) ± 1807 te Wijk aan Zee? Echtgenote is Trijntje Karelse van der WOERT, geboren op -29-07-1771 te Wijk aan Zee, overleden < 1824 te Wijk aan Zee?
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op -30-01-1824 te Wijk aan Zee met Catherina Albers (Trijntje) NAGEL, 34 jaar oud, gedoopt (rk) op -20-08-1789 te Wijk aan Zee, dochter van Albert NAGEL, zeilmaker, en Agatha van der WOERD.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Klaasje, gedoopt (rk) op -14-07-1808 te Wijk aan Zee (getuige(n): Hendrik Bakkenhove & Cornelia van der Woert).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Jacobus (zie VIII.7).
   3.  Stijntje, geboren 29-02-1828 te Wijk aan Zee.
Gehuwd op -13-10-1861 te Wijk aan zee en Duin met Arie de GOEDE, arbeider, geboren ± 1828 te Beverwijk, zoon van Jan de GOEDE, arbeider, en Johanna BLOOTSHOOFD.
   4.  Albert (Nagel van Zijl) (zie VIII.11).
   5.  Karel, geboren op -12-03-1833 te Wijk aan Zee.

VIII.7    Jacobus van ZIJL, landbouwer, geboren op -11-02-1826 te Wijk aan Zee, overleden op -03-05-1886 te Wijk aan Zee op 60-jarige leeftijd, zoon van Hermanus (Manus) van ZIJL (zie VII.25) en Catherina Albers (Trijntje) NAGEL.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op -23-11-1862 te Zandvoort met Johanna van den BERG, 29 jaar oud, dienstbaar, geboren op -25-04-1833 te Bloemendaal, overleden op -30-03-1870 te Wijk aan Zee op 36-jarige leeftijd, dochter van Jacob van den BERG, werkman, en Maria Ida BATEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina, geboren op -29-10-1863 te Wijk aan Zee, overleden op -22-12-1889 te Wijk aan Zee en Duin op 26-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op -20-05-1885 te Wijk aan Zee en Duin met Johannes Matthijs SCHELLEVIS, 26 jaar oud, arbeider; grondwerker, geboren op -24-02-1859 te Wijk aan Zee en Duin, gedoopt (rk) op -24-02-1859 te Wijk aan Zee (getuige(n): Pieter Leendertse & Leentje Pieterse Schellevis), overleden op -24-08-1928 te Wijk aan Zee op 69-jarige leeftijd, begraven op -26-08-1928 te Wijk aan Zee, zoon van Cornelis SCHELLEVIS en Geertrui HETTELING.
   2.  Hermanus (zie IX.3).
   3.  Elisabeth Maria Ida, geboren op -07-02-1868 te Wijk aan Zee.

IX.3    Hermanus van ZIJL, arbeider, geboren op -02-03-1866 te Heemskerk, overleden op -07-07-1914 te Wijk aan Zee op 48-jarige leeftijd, zoon van Jacobus van ZIJL (zie VIII.7) en Johanna van den BERG, dienstbaar.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -03-02-1892 te Wijk aan zee en Duinen met Petronella ESSELING, 24 jaar oud, dienstbode, geboren op -09-10-1867 te Castricum, overleden op -21-06-1952 te Wijk aan Zee op 84-jarige leeftijd, dochter van Pieter ESSELING en Grietje MICHLENBRINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna (Jans), geboren op -08-09-1893 te Heemskerk, overleden op -20-01-1983 te Wijk aan Zee op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -31-05-1922 te Wijk aan Zee en Duin met Cornelis SNIJDERS, 32 jaar oud, geboren op -09-03-1890 te Wijk aan Zee, overleden op -10-11-1971 te Wijk aan Zee op 81-jarige leeftijd, zoon van Cornelis SNIJDERS en Jannetje SNIJDERS.
   2.  Jacobus (zie X.3).
   3.  Margaretha (Griet), geboren op -16-04-1896 te Wijk aan Zee, overleden op -25-07-1993 te Wijk aan Zee? op 97-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op -13-11-1929 te Wijk aan Zee met Josephus Wilhelmus DEKKERS, 33 jaar oud, geboren op -13-11-1896 te Ossendrecht, overleden 10-1958 te Wijk aan Zee Duin, zoon van Henricus DEKKERS en Louisa van THILLO.
   4.  Trein, geboren op -11-12-1897 te Wijk aan Zee.
   5.  Petrus (Piuet), geboren op -30-05-1901 te Wijk aan Zee, overleden op -22-02-1980 te Wijk aan Zee op 78-jarige leeftijd.
   6.  Petronella, geboren op -28-05-1902 te Wijk aan Zee, overleden op -02-02-2000 te Aerdenhout op 97-jarige leeftijd.
   7.  Aaf, geboren op -22-11-1903 te Wijk aan Zee, overleden op -07-04-1986 te Wijk aan Zee? op 82-jarige leeftijd.
   8.  Fien, geboren op -12-06-1905 te Wijk aan Zee, overleden op -23-11-1975 te Wijk aan Zee? op 70-jarige leeftijd.
   9.  Rie, geboren op -05-11-1906 te Wijk aan Zee.
   10.  Jacoby, geboren op -03-03-1908 te Wijk aan Zee.
   11.  Cornelia (Neel), geboren op -16-07-1910 te Wijk aan Zee.

X.3    Jacobus van ZIJL, geboren op -17-04-1895 te Heemskerk, overleden op -14-07-1968 te Wijk aan Zee op 73-jarige leeftijd, zoon van Hermanus van ZIJL (zie IX.3) en Petronella ESSELING, dienstbode.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op -04-06-1925 te Velsen met Dieuwertje BLOM, 20 jaar oud, geboren op -10-12-1904 te Zuid Scharwoude, overleden op -02-10-1979 te Heemskerk op 74-jarige leeftijd, dochter van Cornelis BLOM en Geertje GROOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermanus (zie XI.1).
   2.  Cornelis Josephus, geboren op -27-09-1933.
   3.  Petrus Cornelis (Piet) (zie XI.4).

XI.1    Hermanus van ZIJL, geboren op -20-04-1926 te Beverwijk, zoon van Jacobus van ZIJL (zie X.3) en Dieuwertje BLOM.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op -13-10-1955 te Beverwijk met Maria Anna DUIVENVOORDE, 23 jaar oud, geboren op -16-08-1932 te Wijk aan Zee.
Uit dit huwelijk:
   1.  Divera Cornelia (Vera), geboren op -04-07-1957 te Wijk aan Zee.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op -02-12-1976 te Beverwijk met Johannes Marinus PASMA.
   2.  Johannes Jacobus (zie XII.3).
   3.  Johannes Hermanus, geboren op -02-11-1961 te Wijk aan Zee.

XII.3    Johannes Jacobus van ZIJL, geboren op -11-04-1959 te Wijk aan Zee, zoon van Hermanus van ZIJL (zie XI.1) en Maria Anna DUIVENVOORDE.
Gehuwd ± 1983 te Beverwijk? Echtgenote is Margareta Johanna SCHEERMAN, dochter van Henk SCHEERMAN en Cornelia (Co) SMINIA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nick, geboren op -27-06-1985 te Beverwijk.
   2.  Dave, geboren op -07-11-1990 te Heemskerk.

XI.4    Petrus Cornelis (Piet) van ZIJL, magazijnbeheerder, geboren op -05-09-1936 te Beverwijk, gedoopt (RK) op -05-09-1936 te Beverwijk, zoon van Jacobus van ZIJL (zie X.3) en Dieuwertje BLOM.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -29-06-1964 te Beverwijk, gehuwd voor de kerk op -29-06-1964 te Beverwijk met Maria Elisabeth (Riet) van EGMOND, 24 jaar oud, geboren op -02-09-1939 te Beverwijk, gedoopt (RK) op -02-09-1939 te Beverwijk, dochter van Gerardus van EGMOND en N.N. WITTENBERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Paulus Jacobus Gerardus, geboren op -15-02-1966 te Velsen-Noord, gedoopt (RK) op -16-02-1966.
   2.  Ingrid Geertruida Divera, geboren op -22-08-1967 te Velsen-Noord, gedoopt (RK) op -09-09-1967.
   3.  Franciscus Petrus, geboren op -15-09-1970 te Heemskerk, gedoopt (RK) op -10-10-1970.

VIII.11    Albert van ZIJL (Nagel van Zijl), arbeider, geboren op -09-11-1830 te Wijk aan Zee en Duin, zoon van Hermanus (Manus) van ZIJL (zie VII.25) en Catherina Albers (Trijntje) NAGEL.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op -17-05-1865 te Velsen (getuige(n): Jacobus van Zijl & Abraham de Goede) met Cornelia (Neeltje) van AMERSFOORT, geboren ± 1835 te Velsen, dochter van Daniël van AMERSFOORT en Antje de GROOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina, geboren op -30-03-1866 te Wijk aan Zee.

VI.12    Dirk Barte van ZIJL, geboren te Hamersveld, gedoopt (rk) op -31-08-1742 te Hamersveld (getuige(n): Stephan van Zijl (´Stephani van Zielen´)), overleden op -21-03-1806 te Stoutenburg op 63-jarige leeftijd, woont in ´de Bytel´, Hamersveld (1765); in ´de Spiegelschuur´, Hamersveld (1766); bij ´t Vliet onder Stoutenburg (1786 en 1806). Zoon van Bart Sanders van ZIJL (zie V.5) en Sophia Arisse (Fietje) N.N. (Fijtje).
Ondertrouwd (1) op -20-04-1764 te Leusden, gehuwd op 21-jarige leeftijd op -10-05-1764 te Nieuw Leusden, gehuwd voor de kerk op -12-05-1764 te Hamersveld (rk) met Grietje Rutten N.N. Gedoopt ± 1744, overleden te Hamersveld? Begraven op -14-12-1795 te Leusden, woont bij haar huwelijk te Steenbeek. Dochter van Rut Willemsen N.N. akte van indemniteit: Leusden 20-03-1771 >> Dirk Barten van Zijl en zijn kinderen Feijtje van Zijl en Ruth van Zijl, ondersteund gem. Leusden, vertrokken uit Stoutenburg; ingekomen: Leusden.
27-06-1786: Dirk van Zijl koopt kamer en verder getimmer met bepotingen en beplantingen, gelegen onder Stoutenburg en staande op zekere erfhuur van 4 morgen land, min 300 roeden afgegraven t.b.v. Retrenerement of Linie, strekkende van ´t Vlietse weggetje tot achter het land van de heer van Borsselen (bron: RA Utr. Gerecht Stoutenburg; 1163).
Ondertrouwd (2) op -08-07-1796 te Stoutenburg, gehuwd voor de kerk op 53-jarige leeftijd op -24-07-1796 te Achterveld (rk) met Cornelia Cornelisse VOSKUIJL, 36 jaar oud, gedoopt op -21-04-1760 te Hamersveld, begraven op -01-10-1808 te Leusden op 48-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Janse VOSKUIJL en Gerritje Thijssen BROUWER, 13-01-1804: Dirk van Zijl en Cornelia Cornelisse, echtelieden, maken testament op. Dirk: ziek van lichaam te bed liggende. (RA Utr. Gerecht Stoutenburg, 1163). {Zij is later ondertrouwd op -02-10-1807 te Stoutenburg, gehuwd voor de kerk op 47-jarige leeftijd op -18-10-1807 te Hamersveld (rk) met Harmen Cornelisse BERG, geboren te ?? Begraven te Leusden.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Dirk (van Zielen), gedoopt (rk) op -18-06-1763 te Hamersveld (getuige(n): Beatrix Rutte), overleden <20-03-1771, kind wordt niet genoemd in akte van indemniteit.
   2.  Fijtje (van Zielen), gedoopt (rk) op -19-03-1765 te Hamersveld (getuige(n): Beatrix Rutte).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op -27-04-1787 te Stoutenburg, gehuwd voor de kerk op -28-04-1787 te Hamersveld (rk) met Dirk Peelen van MOORSELAAR? (van Mootzelaar), geboren ± 1763 te ?? Dirk Peelen en Fijtje Dirks laten tussen 1787 en 1802 tien kinderen rk-dopen in Amersfoort (´t Zand).
   3.  Rut (Rutger?), gedoopt (rk) op -08-08-1766 te Hamersveld (getuige(n): Atrix Rutte).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Gerritje, gedoopt (rk) op -27-07-1797 te Hamersveld (getuige(n): Gerritje Tijse), overleden op -03-08-1860 te Leusen (in Hamersveld) op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -01-05-1822 te Leusden met Hendrik KOK, 26 jaar oud, geboren te Hoogland, gedoopt (rk) op -23-03-1796 te Hoogland, zoon van Jacob Evertse KOK en Grietje Gerritse N.N.
   5.  Bart (zie VII.34).

VII.34    Bart van ZIJL, gedoopt op -20-10-1803 te Hamersveld, overleden op -27-02-1888 te Stoutenburg op 84-jarige leeftijd, zoon van Dirk Barte van ZIJL (zie VI.12) en Cornelia Cornelisse VOSKUIJL.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op -24-12-1834 te Stoutenburg met Catharina STEENKAMER, 44 jaar oud, geboren te De Vuursche, gedoopt op -16-10-1790 te Hilversum, overleden op -07-03-1840 te Stoutenburg op 49-jarige leeftijd, dochter van Aalbert STEENKAMER en Teunisje van de BREMER. {Zij was eerder gehuwd op 39-jarige leeftijd op -22-10-1829 te Eemnes met Rijk van EIJDEN, geboren ± 1788.}
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op -19-08-1840 te Stoutenburg met Reiertje SMIT, 29 jaar oud, geboren op -31-03-1811 te Leusden, overleden op -04-10-1874 te Stoutenburg op 63-jarige leeftijd, dochter van Peter SMIT en Maria VOSKUILEN.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Maria, geboren op -25-10-1841 te Stoutenburg, overleden op -26-08-1873 te Rosmalen op 31-jarige leeftijd.
   2.  Theodorus (Dirk) (zie VIII.15).
   3.  Kornelia, geboren op -15-12-1844 te Stoutenburg.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op -22-04-1874 te Stoutenburg met Philip van KIPPERSLUIJS, geboren ± 1833 te IJsselstein, overleden op -01-08-1889 te IJsselstein, zoon van Cornelis van KIPPERSLUIJS en Gijsje KIPPERSLUIJS.
   4.  Antonia, geboren op -18-02-1846 te Stoutenburg, overleden op -02-09-1884 te Leusden op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -12-05-1870 te Stoutenburg met Johannes Theodorus van den HENGEL, geboren ± 1839 te Leusden, overleden op -14-04-1918 te Stoutenburg, zoon van Hendrikus van den HENGEL en Klasina van LEUSDEN.
   5.  Gerarda (Gerritje), geboren op -22-09-1847 te Stoutenburg, overleden op -22-02-1916 te Hoogland op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op -24-04-1879 te Stoutenburg met Arie van ROSSUM, geboren ± 1855 te Houten, overleden op -17-02-1896 te Hoogland, zoon van Arie van ROSSUM en Jacoba MOKKING.
   6.  Trijntje, geboren op -04-10-1849 te Stoutenburg.
   7.  Petrus (zie VIII.24).

VIII.15    Theodorus (Dirk) van ZIJL, geboren op -04-05-1843 te Stoutenburg, overleden op -22-08-1910 te Amersfoort op 67-jarige leeftijd, zoon van Bart van ZIJL (zie VII.34) en Reiertje SMIT.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op -20-11-1878 te Amersfoort met Ruttera Hendrika SCHOONDERBEEK, 17 jaar oud, geboren op -12-02-1861 te Amersfoort, overleden op -10-01-1927 te Amersfoort op 65-jarige leeftijd, dochter van Gijsbertus SCHOONDERBEEK en Grietje van HAMERSVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marijntje, geboren op -28-09-1879 te Amersfoort.
   2.  Gijsbertus, geboren op -28-09-1880 te Amersfoort.
   3.  N.N. Geboren op -16-08-1881 te Amersfoort, overleden op -16-08-1881 te Amersfoort, 0 dagen oud, levenloos.
   4.  Albertus (zie IX.10).
   5.  Peter, geboren op -19-08-1884 te Amersfoort, overleden op -12-11-1897 te Amersfoort op 13-jarige leeftijd.
   6.  N.N. Geboren op -24-11-1885 te Amersfoort, overleden op -24-11-1885 te Amersfoort, 0 dagen oud, levenloos.
   7.  Margaretha, geboren op -13-09-1888 te Amersfoort, overleden op -27-02-1905 te Amersfoort op 16-jarige leeftijd.
   8.  Cornelia, geboren op -15-11-1889 te Amersfoort, overleden op -09-01-1890 te Amersfoort, 55 dagen oud.
   9.  N.N. Geboren op -28-01-1891 te Amersfoort, overleden op -28-01-1891 te Amersfoort, 0 dagen oud, levenloos.
   10.  Cornelis, geboren op -08-04-1892 te Amersfoort, overleden op -02-09-1892 te Amersfoor, 147 dagen oud.
   11.  Berdina, geboren op -07-01-1894 te Amersfoort.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -25-04-1918 te Amersfoort met Hendrikus van den HENGEL, geboren ± 1885 te Leusden, zoon van Gerrit van den HENGEL en Hendrica van DIJK.
   12.  Gerarda, geboren op -10-04-1896 te Amersfoort.
   13.  Cornelia Gerarda, geboren op -21-08-1897 te Amersfoort.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op -27-10-1927 te Amersfoort (getuige(n): 207) met Gijsbertus HARTMAN, geboren ± 1897 te Leusden, zoon van Jacobus HARTMAN en Hijltje THIJMESE.
   14.  Peter, geboren op -29-09-1900 te Amersfoort, overleden op -01-04-1901 te Amersfoort, 184 dagen oud.
   15.  N.N. Overleden op -30-05-1902 te Amersfoort.

IX.10    Albertus van ZIJL, geboren op -18-01-1883 te Amersfoort, overleden op -03-08-1957 te Amersfoort op 74-jarige leeftijd, zoon van Theodorus (Dirk) van ZIJL (zie VIII.15) en Ruttera Hendrika SCHOONDERBEEK.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op -21-05-1912 te Amersfoort met Johanna Maria Thecla VIAL, 24 jaar oud, geboren op -21-12-1887 te Amersfoort, overleden op -07-04-1962 te Amersfoort op 74-jarige leeftijd, dochter van Joseph VIAL en Antje WOLFSWINKEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus Albertus, geboren ± 1913, overleden op -16-12-1913 te Amersfoort.
   2.  Theodorus Joseph, geboren 1918 te Amersfoort, overleden op -02-03-1918 te Amersfoort.
   3.  Theodorus Gijsbertus (Theo) (zie X.17).

X.17    Theodorus Gijsbertus (Theo) van ZIJL, chemicus, geboren op -21-01-1921 te Amersfoort, gedoopt (RK) op -21-01-1921 te Amersfoort, zoon van Albertus van ZIJL (zie IX.10) en Johanna Maria Thecla VIAL.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op -26-05-1951 te Amersfoort, gehuwd voor de kerk op -26-05-1951 te Amersfoort met Maria Antonia Elisabeth (Riet) van de PAVERT, 24 jaar oud, geboren op -16-06-1926 te Utrecht, dochter van Johannes Antonius van de PAVERT en Johanna Maria Thecla de WILDE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Laurentius Wilhelmus (Joep) (zie XI.6).
   2.  Michaël Albertus, geboren op -26-08-1957 te ´s-Gravenhage.
Samenwonend ± 1982 te Arnhem met Wilma van der MADEN, geboren op -23-11-1964 te Heerde.
   3.  Edwin Adrianus, geboren op -11-04-1960 te Voorburg.
   4.  Thecla Wilhelmina, geboren op -14-06-1963 te Voorburg.
   5.  Maria Anna, geboren op -11-08-1965 te Voorburg.
Gehuwd ± 1990 met Vincent JORNA, geboren op -23-12-1959 te Naarden.

XI.6    Johannes Laurentius Wilhelmus (Joep) van ZIJL, landbouwkundige, geboren op -22-08-1953 te ´s-Gravenhage, gedoopt (RK) op -28-08-1953 te ´s-Gravenhage, zoon van Theodorus Gijsbertus (Theo) van ZIJL (zie X.17) en Maria Antonia Elisabeth (Riet) van de PAVERT.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -20-04-1979 te Valkenburg (L), gehuwd voor de kerk op -20-04-1979 te Valkenburg (L) (RK) met Josephine Wilhelmina Barbara (Josine) VOSSEN, 22 jaar oud, onderwijzeres, geboren op -11-09-1956 te Valkenburg (L), gedoopt (RK) op -18-09-1956 te Valkenburg (L), dochter van Jan Jozef Hubertus VOSSEN en Maria Alfonsina Gerarda JANSSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Niek Erwin Sjef, geboren op -20-06-1988 te Leiden, gedoopt (RK) op -03-09-1988 te Oegstgeest.
   2.  Thiro Michel Majo, geboren op -01-09-1992 te Leiden, gedoopt (RK) op -24-04-1993 te Geleen.

VIII.24    Petrus van ZIJL, geboren op -28-12-1852 te Stoutenburg, overleden op -03-06-1885 te Leusden op 32-jarige leeftijd, zoon van Bart van ZIJL (zie VII.34) en Reiertje SMIT.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -11-11-1880 te Leusden met Johanna van DAATSELAAR, geboren ± 1854 te Hoevelaken, overleden op -30-03-1921 te Barneveld, dochter van Antonius van DAATSELAAR, bouwman, en Johanna van den DRIFAKKER. {Zij is later gehuwd op -05-07-1888 te Stoutenburg met Jan van ESVELD, geboren ± 1858 te Stoutenburg, overleden op -30-04-1935 te Apeldoorn, zoon van Gerardus van ESVELD en Antonia VOSKUIJLEN.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Bartholomeus, geboren op -26-10-1881 te Leusden.
   2.  Antonie, geboren op -07-04-1883 te Leusden, overleden op -15-12-1884 te Leusden op 1-jarige leeftijd.
   3.  Theodorus, geboren op -01-07-1884 te Leusden, overleden op -17-02-1885 te Leusden, 231 dagen oud.
   4.  Petrus Antonius, geboren op -08-10-1885 te Leusden, sedert den derden junij deze jaars weduwe van Petrus van Zijl, overleden op -10-03-1933 te Barneveld op 47-jarige leeftijd.

 

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software