Parenteel van Pieter van ZIJL (kode: a5.b6) - Zuid-Afrika, zoon van Willem-4 van Zijl

voor het laatst bijgewerkt op:  20-08-2018

Onderstaand een deel uit de gegevens van mijn stamboom-onderzoek, ontstaan mede dankzij inbreng van anderen.
Om te zorgen dat de laadtijd op de computer niet al te groot wordt, is het nageslacht van de vier zoons van Willem (-4) en Christina van Loveren opgedeeld. De tak van Pieter van Zijl bevat op dit moment -augustus 2018- 3274 personen. Er wordt, samen met onder andere nog levende nazaten- gewerkt aan verdere complementering van deze tak.
Dank daarom mede aan Johan van Zyl, aan Martha Meyer, neé van Zyl, Joey Cordier en aan Dirk Laurie en Bas Peters. Hun beider voortgaande speurwerk leverde onder meer een aantal Van Zyl-en op van Herculesfontein.


In verband met de wet op de privacy zijn van nog levende personen géén gegevens opgenomen, tenzij hiervoor toestemming werd gegeven via het invulformulier of anderszins Mocht u desondanks onterechte gegevens tegenkomen, dan zullen deze na een e-mail uwerzijds worden verwijderd..
Vragen of opmerkingen kunt u altijd per e-mail sturen: stamboom [at] moustache.nu 
   23 januari: Stamouer_Van_Zijl-dag      >> zie:  Facebookgroup Van Zyl  

  Bij voorbaat dank voor inbreng van welke soort dan ook.                                                                                                                   1 afb. & 1 link 

Als uitvoertaal is gekozen voor het Afrikaans. De opmerkingen staan in het Nederlands.
Vo
or de Zuid-Afrikaanse stamvader en zijn voorgeslacht: zie   Willem van Zijl & Christina van Loveren

Albertus en zijn jongste broer Pieter van Zijl namen deel aan de Grote Trek van veeboeren naar het noordwesten van de Kaapkolonie. Pieter trouwde in 1734 met Hester van Wyk en kreeg al op 25-jarige leeftijd de 'leningplaats' ''Aan de Oliphantsrivier onder de Compagniesdrift''. In 1748 verkreeg hij ook Vreden(s)dal in leen en enkele jaren later ook de ''Vaderlandsche Rietkuil'' nabij Vanrhynsdorp. Zijn woning bij de Oliphantsrivier deed jarenlang dienst als 'stopplaats' voor vermoeide reizigers die noordwaarts trokken. Dit werd het Heerenlogement genoemd, een rotshol waarin de namen zijn gekerfd van 'grote reizigers' als Slotsboo, Rhenius, Gordon en Vaillant. De grot staat onder monumentenzorg.  voorzijde van de ossewakist, die Pieter op zijn trektocht meenam
Van 1753-1759 volgde hij zijn broer Albertus op als veldkorporaal. Zijn directe -en zeer talrijke- nageslacht vestigde zich hoofdzakelijk bij de Benede-Olifantsrivier en nabij Vanrhynsdorp. Later trok men nog verder noordwaarts.

Het Heerenlogement: een overhangend rotshol bij de boerderij van Pieter van Zyl, getekend door R.J. Gordon. (klik voor vergroting)

Afbeelding van de ossewakist die het gezin van Pieter
 meenam tijdens de Grote trek.

Om het opzoeken / controleren van de juiste persoon beter mogelijk te maken, is zoveel mogelijk de in Zuid-Afrika gebruikelijke codering b5.c3.d4 enz. toegevoegd per 01-01-2016 (met 'een punt tussen elke generatie! Niet vergeten ;-)).

Parenteel

I.1    Pieter van ZIJL [6989] (kode: a5.b6), boer aan Olifantsrivier, gebore op -02-12-1706, gedoop op -12-12-1706 te Drakenstein (RSA), oorlede ± 1782. Burger van Drakenstein. ''Pieter was nog maar een jongkerel, toen hij in juni 1732 de plaats 'Aan die Oliphantsrivier' in leenbezit kreeg. Dit land lag zuidelijk van de rivier, ongeveer recht tegenover Klaweren. In 1748 kreeg hij ook Vreedensdal en een paar jaar later 'Vaderlandse Rietkuyl' (Atties), een stuk verderaf van de Oliphantsrivier gelegen.'', seun van Willem van ZIJL (Willem-4) [6597] (kode: y1.z2.a5), onderbaastuinier in dienst VOC; boer op Simondium, en Christina van LOVEREN (van Looveren) [6596].
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -26-09-1734 te Drakenstein, Kaap de Goede Hoop (SA) (Nederd ger) met Hester van WIJK, 21 jaar oud, gedoop op -23-10-1712 te Stellenbosch, oorlede 1782 te Paarl, dogter van Adriaan Roelofsz (Arie) van WIJK, boer op Stellenbosch, en Cornelia HELM.
Uit hierdie huwelik:

   1.  Adriaan Jacobus (kyk II.1).
   2.  Willem (kyk II.3).
   3.  Christina Maria (kyk II.6).
   4.  Pieter, gebore ± 1739 te Paarl, oorlede op -23-08-1739, vermoedelijk doodgeboren.
   5.  Hester, gebore op -01-10-1741 te Paarl, oorlede op -02-06-1836 te Langvallei, distr. Clanwilliam op 94-jarige ouderdom, vgls ovl akte 95 jaar en 1 dag oud / ik kom op 94 jaar.
Getroud (1) op 21-jarige ouderdom op -20-05-1763 te Cape (SA) met Andries GREEFF, gebore ± 1738 te Cape (SA).
Getroud (2) op 47-jarige ouderdom op -07-05-1789 te Cape (SA) met Johan David KRIEL, gebore ± 1737 te Cape (SA).
   6.  Johannes (kyk II.11).
   7.  Pieter (kyk II.13).
   8.  Floris, gebore op -01-04-1747 te Kaapstad, jong ovl.
   9.  Gerrit (kyk II.16).
   10.  Allert (Aldert) (kyk II.18).
   11.  Gideon Johannes (kyk II.20).
   12.  Albertus (kyk II.23).

II.1    Adriaan Jacobus van ZIJL [15239] (kode: a5.b6.c1), gedoop op -09-09-1735 te Paarl / Drakenstein (ZA), oorlede ± 1777 te Kaapstad, seun van Pieter van ZIJL [6989] (kode: a5.b6) (kyk I.1) en Hester van WIJK [6334].
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -11-12-1763 te Cape SA met Sara Johanna WIESE, 20 jaar oud, gedoop op -27-07-1743, dogter van Pieter WIESE en Margaretha SWART.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hester, gedoop op -25-12-1764.
Getroud ± 1787 met Petrus Johannes LOUW, gebore ± 1762.
   2.  Pieter, gebore op -22-03-1767 te Waveren / Kaap de Goede Hoop, gedoop op -22-03-1767 te Swartland / Kaap de Goede Hoop.
Getroud in die kerk (1) op 20-jarige ouderdom op -04-11-1787 te ?? Vrou is Margaretha Johanna van SCHALKWIJK, gebore ± 1769. {sy is later getroud ± 1801 met Andries van ZIJL (kyk III.10).}
Getroud in die kerk (2) op 27-jarige ouderdom op -09-11-1794 te ?? Vrou is Christina ROOS, 18 jaar oud, gedoop op -16-06-1776 te ?? Dogter van Gysbert ROOS en Wilhelmina BOOYSEN.
   3.  Margaretha Johanna, gebore op -16-10-1768 te Swartland.
Getroud ± 1791 met Christoffel Hendrik van WIJK, gebore ± 1766.
   4.  Willem Abraham (kyk III.8).
   5.  Andries (kyk III.10).
   6.  Martha Jacomina, gebore op -13-04-1772 te Glen William, Cape SA, gedoop op -08-03-1773, oorlede op -01-06-1839 te Wirksfontein, Colesberg, Cape SA op 67-jarige ouderdom.
Getroud op 17-jarige ouderdom op -14-03-1790 te Cape Town, Cape (SA) met Abel Jacobus PIENAAR, 23 jaar oud, gedoop op -23-11-1766, seun van Jacobus PIENAAR en Hester van der MERWE.
   7.  Sara Johanna, gebore op -24-03-1776, oorlede op -17-04-1796 te Tulbagh op 20-jarige ouderdom.
Getroud ± 1798 met Gerrit Jacobus van WIJK, gedoop op -14-02-1773 te ??
   8.  Maria Elisabeth, gedoop op -15-03-1778 te Kaapstad.
Getroud op 25-jarige ouderdom op -13-11-1803 met Johannes Jacobus OBERHOLSTER, 31 jaar oud, gedoop op -01-12-1771.
   9.  Jacob (kyk III.18).
   10.  Johannes Benjamin van ZYL (kyk III.22).
   11.  Gideon Jacobus (kyk III.26).
   12.  Adriaan Jacobus (kyk III.28).
   13.  Daniël Johannes, gebore op -10-02-1788.

III.8    Willem Abraham van ZIJL [15414] (kode: b6.c1.d4), gedoop op -05-11-1769 te Swartland, oorlede ± 1796 te ?? Seun van Adriaan Jacobus van ZIJL [15239] (kode: a5.b6.c1) (kyk II.1) en Sara Johanna WIESE [15406].
Getroud op 31-jarige ouderdom op -14-12-1800 te Kaapstad (getuies: GISA) met Margaretha Johanna de KLERK, 24 jaar oud, gedoop op -21-01-1776, dogter van Cornelis de KLERK en Margaretha Aletta WIESE. Blijkbaar hebben zij drie 'voorkinderen', die zij op hun huwelijksdag laten dopen: Cornelis Johannes, Margaretha Aletta en Adriaan Jacobus.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Cornelis Johannes (kyk IV.1).
   2.  Margaretha Aletta, gebore ± 1798 te Camdebo, gedoop op -14-12-1800 te Kaapstad. Zelfde datum als huwelijk ouders.
Getroud (1) op -14-07-1816 te George met Joseph van DIJK, gebore ± 1796.
Getroud (2) ± 1830 met Hendrik VISSER, gebore ± 1800.
Getroud (3) op -04-03-1844 te Colesberg met Johannes Hendrik VORSTER, gebore ± 1801.
   3.  Adriaan Jacobus van ZYL (kyk IV.7).
   4.  Willem Abraham (Wilhelm Abraham) (kyk IV.9).
   5.  Sara Johanna, gebore op -28-08-1803, gedoop op -21-05-1804 te George.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -02-07-1821 te George met Petrus Benjamin van SCHALKWIJK, gebore ± 1801 te ??
   6.  Maria Sibella, gebore op -10-09-1805, gedoop op -11-05-1806 te George.
   7.  Hester Jacomina, gebore op -23-02-1807 te Candebo, gedoop op -05-10-1807 te George.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -26-12-1833 te George met Charl Johannes (Sarel) BLOM, gebore ± 1801 te Candebo.
   8.  Martha Elisabeth, gebore op -22-04-1808, gedoop op -04-07-1808 te George.

IV.1    Cornelis Johannes van ZIJL [18518] (kode: b5.c1.d4.e1), gebore ± 1796 te ?? Gedoop op -14-12-1800 te Kaapstad. Zelfde datum als huwelijk ouders, seun van Willem Abraham van ZIJL [15414] (kode: b6.c1.d4) (kyk III.8) en Margaretha Johanna de KLERK [15415].
Getroud op -17-11-1824 te Cradock met Stoffelina Catharina LOGGERENBERG, gebore ± 1798.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Abraham (kyk V.1).
   2.  Johannes Hendrik (kyk V.3).
   3.  Margrita Johanna, gebore op -18-10-1832, gedoop op -12-03-1833 te Cradock.
   4.  Cornelis Johannes (kyk V.6).
   5.  Adriaan Jacobus, gebore op -18-07-1835 te Brakrivier, gedoop op -28-02-1836 te Cradock.

V.1    Willem Abraham van ZIJL [27730] (kode: b6.c1.d4.e1.f1), gebore op -06-01-1827, gedoop op -08-07-1827 te Colesberg, oorlede op -16-03-1869 te 'Palmietfontein', distr. Bethule op 42-jarige ouderdom, seun van Cornelis Johannes van ZIJL [18518] (kode: b5.c1.d4.e1) (kyk IV.1) en Stoffelina Catharina LOGGERENBERG [21819].
Getroud in die kerk ± 1852 te ?? Vrou is Susanna Magdalena van HEERDEN, gebore ± 1829.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Christina Johanna van ZYL, gebore ± 1854 te ??
   2.  Petrus Arnoldus van ZYL, gebore ± 1855.
   3.  Suzanna Wilhelmina Magdalena van ZYL, gebore ± 1857.

V.3    Johannes Hendrik van ZIJL [27735] (kode: b6.c1.d4.e1.f2), gebore op -06-12-1828, gedoop op -05-02-1829 te Colesberg, seun van Cornelis Johannes van ZIJL [18518] (kode: b5.c1.d4.e1) (kyk IV.1) en Stoffelina Catharina LOGGERENBERG [21819].
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -10-09-1848 te Cradock met Anna Susanna Elsie Petronella VENTER, gebore ± 1830 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Benjamin (Jan) van ZYL, gebore op -30-10-1855, gedoop op -25-12-1855 te Cradock.
   2.  Peterus Jacobus van ZYL, gebore op -10-07-1857, gedoop op -23-08-1857 te Cradock.
   3.  Johanna Hendrina van ZYL, gebore op -05-04-1859, gedoop op -01-05-1859 te Cradock.
   4.  Anna Maria Susanna Elsje Petronella van ZYL (Petronella ook: Pieternella) (kyk VI.7).
   5.  Johannes Hendrik, gebore op -19-10-1862 te 'Vlekpoort', distr. Cradock`, gedoop op -11-01-1863 te Cradock.
   6.  Hester Magdalena van ZYL, gebore op -06-08-1864, gedoop op -17-09-1864 te Cradock.
   7.  Hester Johanna Maria van ZYL, gebore op -27-06-1866, gedoop op -05-08-1866 te Aliwal-Noord.

VI.7    Anna Maria Susanna Elsje Petronella van ZYL (Petronella ook: Pieternella) [27740], gebore op -01-12-1860, gedoop op -23-12-1860 te Cradock, oorlede op -01-04-1897 te Bokpoort, distr. Bethlehem op 36-jarige ouderdom, dogter van Johannes Hendrik van ZIJL [27735] (kode: b6.c1.d4.e1.f2) (kyk V.3) en Anna Susanna Elsie Petronella VENTER [27736].
Getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -01-01-1876 te Winburg, Oranje Vrijstaat (SA) (getuies: G. Bell m& W.A. van Zyl) met David van ZYL, 20 jaar oud (kyk V.148).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Levina, gebore op -16-03-1879 te Winburg, Oranje Vrijstaat, gedoop op -14-08-1879 te Winburg.
   2.  Hester Magdalena, gebore ± 1881 te ??
   3.  Johannes Hendrik, gebore ± 1884 te ??
   4.  Wilhelmina Jacoba, gebore ± 1889 te ?? Oorlede op -18-01-1959 te Vrede, Vrijstaat. Bij overlijden 69 jaar oud, dus geb. in 1889.
Getroud in die kerk ± 1914 te ?? Man is Gerhardus François PRINSLOO.
   5.  Hester Johana Margaretha, gebore op -28-10-1891 te Bethlehem, Oranje Vrijstaat, gedoop op -14-02-1892 te Bethlehem.
   6.  David Fourie (kyk VII.7).
   7.  Johannes Benjamin (kyk VII.10).

VII.7    David Fourie van ZYL [35107] (kode: b6.c1.d10.e14.f3.g6), gebore 11-1893 te ?? Oorlede op -26-01-1963 te Volksrust, seun van David van ZYL [32419] (kode: b6.c1.d10.e14.f3) (kyk V.148) en Anna Maria Susanna Elsje Petronella van ZYL (Petronella ook: Pieternella) [27740] (kyk VI.7).
Getroud in die kerk (1) ± 1917 te ?? Vrou is Heila Magdalena van ZYL, gebore ± 1895 te ?? Oorlede 1928 te Ladysmith, Natal.
Getroud in die kerk (2) op -17-10-1944 te Newcastle, Natal met Anna Johanna CRAFFERT, gebore ±.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Johannes Godfried, gebore ± 1918.
   2.  Willem Abraham, gebore ± 1920 te ??
   3.  Maria Elizabeth, gebore ± 1921 te ??
Getroud met Pieter H. du PLESSIS.
   4.  Anna Maria Elsie Petronella, gebore ± 1923 te ??
Getroud met Andries VENTER.
   5.  Dina, gebore ± 1925 te ??
Getroud in die kerk ± met Lewis LEWENSTEIN.
Uit die tweede huwelik:
   6.  Heila Magdalena, gebore ± 1946 te ??
Getroud met Jacobus Frederick PEENS.
   7.  Helena Dorothea, gebore op -16-09-1948 te ??

VII.10    Johannes Benjamin van ZYL [35125] (kode: b6.c1.d10.e14.f3.g7), gebore op -22-02-1897 te ?? Seun van David van ZYL [32419] (kode: b6.c1.d10.e14.f3) (kyk V.148) en Anna Maria Susanna Elsje Petronella van ZYL (Petronella ook: Pieternella) [27740] (kyk VI.7).
Getroud in die kerk (1) ± 1925 te ?? Vrou is Cornelia Susanna SAUERMAN, gebore op -01-05-1905 te ??
Getroud in die kerk (2) op 63-jarige ouderdom op -08-11-1960 te Pretoria met Dina Maria Magdalene BEUKES, 52 jaar oud, gebore op -20-12-1907 te Wakkerstroom, oorlede op -16-12-1991 te Cullinan op 83-jarige ouderdom, dogter van Jan Adam BEUKES en Ella Fanny Emma AUSTIN.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Magdalena Catharina (Lillie), gebore op -07-02-1929 te ??
   2.  Magdalena Catharina, gebore op -20-05-1931 te Reitz.
   3.  Johannes Benjamin, gebore op -20-05-1931 te Reitz, gedoop op -25-10-1931 te ?? Oorlede op -29-11-2006 te Heilbron op 75-jarige ouderdom.
Uit die tweede huwelik:
   4.  Johannes Benjamin (kyk VIII.15).
   5.  David Malan (kyk VIII.17).
   6.  Willem Hendrik (kyk VIII.19).

VIII.15    Johannes Benjamin van ZYL [35170], gebore op -03-03-1947 te Pretoria, gedoop op -27-07-1947 te Pretoria, seun van Johannes Benjamin van ZYL [35125] (kode: b6.c1.d10.e14.f3.g7) (kyk VII.10) en Dina Maria Magdalene BEUKES [35253].
Getroud in die kerk ± ?? Vrou is Anna Dorathea MEYER, gebore op -12-10-1948 te Pretoria, gedoop op -07-11-1948 te Pretoria.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jennifer Sophia, gebore op -31-01-1968 te Vanderbijlpark, gedoop op -03-03-1969 te Vanderbijlpark.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -05-03-1988 te Vanderbijlpark met Gary Patrick GARNER, 22 jaar oud, gebore op -14-10-1965 te vereeniging. Twee kinderen: Gary & Cheriette.
   2.  Anneley Dorathea, gebore op -04-06-1970 te Vanderbijlpark.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -05-12-1992 te Vanderbijlpark met Martin Lukas ANNANDALE, 22 jaar oud, gebore op -25-06-1970 te Vanderbijlpark. Twee kinderen: Alliney & Martin.

VIII.17    David Malan van ZYL [25497], gebore op -26-03-1949 te Pretoria, seun van Johannes Benjamin van ZYL [35125] (kode: b6.c1.d10.e14.f3.g7) (kyk VII.10) en Dina Maria Magdalene BEUKES [35253].
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -04-12-1971 te Pretoria met Elizabeth Helena KRIEL, 19 jaar oud, gebore op -21-09-1952 te Pretoria.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elizabeth Helena, gebore op -29-06-1973 te Vanderbijlpark.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -03-10-1998 te Vanderbijlpark met Albert Teodor ERXLIBEN, 25 jaar oud, gebore op -09-01-1973 te Vanderbijlpark. Twee kindren: Ninette & Meanke.

VIII.19    Willem Hendrik van ZYL [35139], gebore op -03-10-1953 te Pretoria, seun van Johannes Benjamin van ZYL [35125] (kode: b6.c1.d10.e14.f3.g7) (kyk VII.10) en Dina Maria Magdalene BEUKES [35253].
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -26-04-1975 te Vanderbijlpark met Sandra Priscilla le ROUX, 17 jaar oud, gebore op -16-12-1957 te Edenvale, gedoop 12-1957 te Edenvale.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Hendrik (kyk IX.7).
   2.  Werner Sandor (kyk IX.9).

IX.7    Willem Hendrik van ZYL [35262], gebore op -01-09-1977 te Vanderbijlpark, gedoop te Vanderbijlpark, seun van Willem Hendrik van ZYL [35139] (kyk VIII.19) en Sandra Priscilla le ROUX [35261].
Getroud in die kerk 15-12-23001 te Vanderbijlpark met Teressa DIEDERIKS, gebore op -24-03-1979 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Zane, gebore op -13-09-2005 te Vanderbijlpark, gedoop op -02-10-2005 te Vanderbijlpark.

IX.9    Werner Sandor van ZYL [35265], gebore op -12-03-1981 te Vanderbijlpark, gedoop op -05-04-1981 te Vanderbijlpark, seun van Willem Hendrik van ZYL [35139] (kyk VIII.19) en Sandra Priscilla le ROUX [35261].
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -04-03-2006 te Vanderbijlpark met Willemien KAPP, 25 jaar oud, gebore op -04-12-1980 te Johanesburg, gedoop 01-1981 te Brakpan.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Joshua, gebore op -02-11-2008 te Vanderbijlpark, gedoop 03-2008 te Johannesbrug.
   2.  Abigail, gebore op -02-11-2008 te Vanderbijlpark, gedoop 03-2008 te Johanesburg.

V.6    Cornelis Johannes van ZIJL [27745] (kode: b6.c1.d4.e1.f4), gebore op -18-08-1834 te Brakrivier, gedoop op -22-03-1835 te Cradock, seun van Cornelis Johannes van ZIJL [18518] (kode: b5.c1.d4.e1) (kyk IV.1) en Stoffelina Catharina LOGGERENBERG [21819].
Getroud in die kerk (1) ± 1860 te ?? Vrou is Elsie Jacoba JACOBS, gebore ± 1836 te ??
Getroud in die kerk (2) ± ?? Vrou is Johanna Helena ERASMUS, gebore ± 1838 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Cornelis Johannes van ZYL, gebore op -25-07-1861 te ?? Gedoop op -01-09-1861 te Smithfield.
   2.  Stoffelina Catharina van ZYL, gebore ± 1862 te ??
   3.  Petrus Johannes François van ZYL, gebore ± 1863 te ??
   4.  Willem Abraham van ZYL, gebore ± 1865 te ??
   5.  Daniël Jacobus van ZYL, gebore ± 1866.
   6.  Lucas Cornelis van ZYL, gebore ± 1868 te ??
   7.  Jan Andries van ZYL, gebore ± 1870 te ??
   8.  Anna Helena Elizabeth, gebore ± 1872 te ??
   9.  Adriaan Andries (kyk VI.19).

VI.19    Adriaan Andries van ZIJL [34869] (kode: b6.c1.d4.e1.f4.g9), gebore op -22-07-1873 te Bloemfontein, oorlede 1927 te ?? Seun van Cornelis Johannes van ZIJL [27745] (kode: b6.c1.d4.e1.f4) (kyk V.6) en Elsie Jacoba JACOBS [27746].
Getroud in die kerk ± met Wilhelmina Johanna Susanna ERASMUS, gebore op -01-04-1877 te ?? Oorlede op -06-05-1948 te ?? op 71-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elsie Jacoba van ZYL, verkoopsdame, gebore op -02-11-1909 te Lichtenburg, oorlede op -30-08-1975 te Johannesburg op 65-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1932 te ?? Man is Johannes Hendrik MEYER, gebore op -22-03-1905 te ?? Oorlede op -14-08-1969 te Johannesburg op 64-jarige ouderdom.

IV.7    Adriaan Jacobus van ZYL [21800] (kode: b6.c1.d4.e3), gebore 08-1800 te Camdeboo, gedoop op -14-12-1800 te Kaapstad, seun van Willem Abraham van ZIJL [15414] (kode: b6.c1.d4) (kyk III.8) en Margaretha Johanna de KLERK [15415].
Getroud op -05-02-1824 te George met Margaretha Aletta van SCHALKWIJK, gebore ± 04-1806 te 'Hoogmoedsfontein', Zeekoerivier, oorlede op -08-11-1866 te Brandwacht, distr. Albert, dogter van O.P. van SCHALKWIJK en Magdalena de KLERK.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Abraham van ZIJL (kyk V.10).
   2.  Magdalena Maria, gebore op -14-02-1827, gedoop op -09-03-1828 te George.
   3.  Okkert Johannes, gebore op -10-10-1829, gedoop op -10-01-1830 te Colesberg.
   4.  Adrian Jacobus (kyk V.14).
   5.  Cornelis Johannes (kyk V.16).
   6.  Okkert Petrus (Gideon) (kyk V.18).
   7.  Magdalena Margarita, gebore op -29-03-1841 te 'Brandwacht', distr. Burgersdorp, gedoop op -13-06-1841 te Colesberg.
Getroud in die kerk ± 1865 te Colesberg met Hendrik du PLESSIS, boer op Brandwacht, gebore ± 1839 te ??

V.10    Willem Abraham van ZIJL [26038] (kode: b6.c1.d4.e3.f1), boer op Rietvlei, gebore op -19-02-1825, gedoop op -17-04-1825 te Cradock, oorlede op -04-07-1886 op 61-jarige ouderdom, seun van Adriaan Jacobus van ZYL [21800] (kode: b6.c1.d4.e3) (kyk IV.7) en Margaretha Aletta van SCHALKWIJK [21374].
Getroud op 19-jarige ouderdom op -17-02-1845 te Colesberg met Sara Susanna de WET, 17 jaar oud, gebore op -19-02-1827, gedoop op -04-06-1827 te Caledon, oorlede op -14-09-1891 te 'Rietvlei', distr. Albert op 64-jarige ouderdom, dogter van Daniël Rudolf de WET en Magdalena Catharina de KOCK.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Adriaan Jacobus, gebore op -05-05-1846, gedoop op -30-08-1846 te Colesberg, oorlede < 1864?
   2.  Magdalena Catharina, gebore op -07-06-1848, gedoop op -20-08-1848 te Colesberg.
Getroud ± 1874 te ?? Man is Daniël Rudolph de WET, gebore ± 1845 te ??
   3.  Margaretha Aletta, gebore op -04-09-1850, gedoop op -15-09-1850 te Colesberg.
Getroud op 22-jarige ouderdom op -24-11-1872 te Middelburg Kp met Jan Joachim Lodewyk PIENAAR, 22 jaar oud, gebore op -09-10-1850, gedoop op -25-12-1850 te Colesberg, seun van Christiaan Albertus PIENAAR en Magdalena Elisabeth WERNICH.
   4.  Sara Susanna, gebore op -24-01-1853, gedoop op -20-03-1853 te Burgersdorp.
Getroud ± 1877 te ?? Man is Jan Petrus OOSTHUIZEN, gebore ± 1850.
   5.  Catharina Wilhelmina, gebore op -23-01-1855, gedoop op -05-03-1855 te Colesberg.
Getroud ± 1879 te ?? Man is Jan Mauritz POTGIETER, gebore ± 1851 te ?? Seun van Hans Jurgen POTGIETER en Margaretha Geertruyda van ZYL.
   6.  Daniël Rudolf (kyk VI.30).
   7.  Willem Abraham van ZYL, gebore op -29-08-1859.
   8.  Servaas Daniël van ZYL (kyk VI.33).
   9.  Adriaan Jacobus van ZYL, gebore op -21-09-1864, gedoop op -09-10-1864 te Middelburg Kp.
   10.  Johannes Marthinus van ZYL, gebore op -15-01-1866, gedoop op -06-02-1866 te Middelburg Kp.
   11.  Cornelis Johannes van ZYL, gebore op -27-01-1872, gedoop op -07-04-1872 te Middelburg Kp.

VI.30    Daniël Rudolf van ZIJL [26051] (kode: b6.c1.d4.e3.f1.g6), gebore op -07-06-1857, gedoop op -02-08-1857 te Burgersdorp, seun van Willem Abraham van ZIJL [26038] (kode: b6.c1.d4.e3.f1) (kyk V.10) en Sara Susanna de WET [26039].
Getroud ± 1884 te ?? Vrou is Magdalena Catharina de WET, gebore ± 1860 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Sarah Susanna van ZYL, gebore op -15-04-1883, gedoop op -14-04-1883, oorlede <10-1891 ?? verm. jong ovl >> gelijke naam zus.
   2.  Magdalena Catharina van ZYL, gebore op -06-02-1885, gedoop op -19-04-1885 te Steynsburg.
   3.  Willem Abraham van ZYL, gebore op -01-02-1887, gedoop op -20-03-1887 te Steynsburg.
   4.  Johannes Marthinus van ZYL, gebore 31-09-1888, gedoop op -14-10-1888 te Steynsburg.
   5.  Sarah Susanna van ZYL, gebore op -25-10-1891, gedoop op -13-12-1891 te Steynsburg.

VI.33    Servaas Daniël van ZYL [27759] (kode: b6.c1.d4.e3.f1.g8), boer op Steynsburg, gebore op -14-02-1861, gedoop op -02-02-1862 te Middelburg Kp, seun van Willem Abraham van ZIJL [26038] (kode: b6.c1.d4.e3.f1) (kyk V.10) en Sara Susanna de WET [26039].
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -16-09-1885 te Colesberg met Jacomina Cornelia Frederika NEL, gebore ± 1862 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Abraham, gebore op -01-07-1886, gedoop op -03-10-1886 te Steynsburg.
   2.  Jacobus Hercules, gebore op -11-01-1888, gedoop op -01-05-1888 te Steynsburg.
   3.  Servaas Daniël, gebore op -21-08-1891, gedoop op -29-11-1891 te Steynsburg.
   4.  Christiaan Pienaar, gebore op -30-11-1894, gedoop op -03-03-1895 te Steynsburg.
   5.  Daniël Rudolf, gebore op -28-03-1896 te 'Haasfontein', distr. Colesberg.

V.14    Adrian Jacobus van ZYL [21769] (kode: b6.c1.d4.e3.f4), gebore op -08-05-1831 te 'Suurberg', distr. Colesberg, gedoop op -23-10-1831 te Colesberg, seun van Adriaan Jacobus van ZYL [21800] (kode: b6.c1.d4.e3) (kyk IV.7) en Margaretha Aletta van SCHALKWIJK [21374].
Getroud op 21-jarige ouderdom op -31-05-1852 te Colesberg met Sara Johanna PIENAAR, 18 jaar oud, gebore op -19-01-1834 te Colesberg, Cape (SA), dogter van Abel Albertus PIENAAR en Magdalena Jacoba Maria KOTZE.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Magdalena Jacoba Maria, gebore op -16-07-1853 te Hantam, gedoop op -11-09-1853 te Colesberg.
   2.  Adriaan Jacobus (kyk VI.39).
   3.  Abel Adriaan, gebore op -16-12-1856 te Colesberg, Cape (SA, oorlede ± 1931 te Transvaal (SA), begrawe te Swart Ruggens.
   4.  Margaretha Aletta, gebore op -20-03-1863, gedoop op -10-05-1863 te Burgersdorp.
   5.  Susara Johanna, gebore op -25-08-1864 te Cape (SA), gedoop op -09-10-1864 te Middelburg Kp, oorlede op -24-07-1930 te Johannesburg, Transvaal (SA) op 65-jarige ouderdom.
Getroud ± 1886 met Francois Nicolaas PIENAAR, gebore ± 1860.
   6.  Jacobus Petrus, gebore ± 1868 te Johannesberg, Transvaal (SA), oorlede te Braamfontein, Johanesburg (SA).
Getroud ± 1894 met Adriana CLAASENS, gebore ± 1870 te Cape (SA).
   7.  Willem Abraham, gebore op -24-10-1869, gedoop op -28-11-1869 te Burgersdorp.
   8.  Martha Margaretha, gebore op -16-05-1871, gedoop op -23-07-1871 te Burgersdorp, ws jong ovl <1879.
   9.  Margaretha Aletta, gebore op -10-08-1872, gedoop op -13-10-1872 te Burgersdorp.
   10.  Cornelis Johannes, gebore op -12-05-1874, gedoop op -12-07-1874 te Middelburg Kp.
   11.  Christian Cornelius (kyk VI.51).
   12.  Jacobus Pienaar, gebore op -07-01-1878, gedoop op -17-02-1878 te Steynsburg.
   13.  Martha Margaretha, gebore op -13-06-1879 te Steynsburg, Cape (SA), gedoop op -24-08-1879 te Steynsburg.

VI.39    Adriaan Jacobus van ZYL [26923] (kode: b6.c1.d4.e3.f4.g2), gebore op -03-12-1854, gedoop op -05-03-1855 te Colesberg, seun van Adrian Jacobus van ZYL [21769] (kode: b6.c1.d4.e3.f4) (kyk V.14) en Sara Johanna PIENAAR [21776].
Getroud in die kerk op -05-03-1855 te Colesberg met Magdalena Catharina KRUGER, gebore ± 1856 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Adriaan Jacobus, gebore op -06-10-1877, gedoop op -09-12-1877 te Burgersdorp.
   2.  Magdalena Catharina, gebore op -02-05-1879, gedoop op -17-08-1879 te Burgersdorp.
   3.  Johannes Lodewicus, gebore op -05-01-1881, gedoop op -27-03-1881 te Steynsburg.
   4.  Abel Albertus, gebore op -19-12-1882, gedoop op -11-02-1883 te Vensterstad.
   5.  Johannes Abraham (d4), c1, gebore op -04-06-1884, gedoop op -03-08-1884 te Venterstad.
   6.  Sara Johanna, gebore op -04-07-1886, gedoop op -07-11-1886 te Venterstad.
   7.  Hester Johanna Maria, gebore op -27-08-1890, gedoop op -12-02-1892 te Colesberg.

VI.51    Christian Cornelius van ZYL [21677] (kode: b6.c1.d4.e3.f4.g11), gebore op -01-02-1876 te Steynsburg, Cape (SA), gedoop op -24-06-1876 te Middelburg Kp, oorlede op -17-03-1947 te Mark/Sims Johannesburg (SA) op 71-jarige ouderdom, begrawe te Braamfontein, Johannesburg, seun van Adrian Jacobus van ZYL [21769] (kode: b6.c1.d4.e3.f4) (kyk V.14) en Sara Johanna PIENAAR [21776].
Getroud op 29-jarige ouderdom op -13-02-1905 te Johannesburg, Witwatersrand met Johanna Petronella SMIT BENDER, 21 jaar oud, gebore op -01-05-1883 te Makwasie, Transvaal (SA), oorlede op -20-01-1942 te Johannesburg op 58-jarige ouderdom, dogter van Frederik Hendrik Jacobus SMIT BENDER en Gertruida Maria LUTTIG.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Adrian Jacobus (kyk VII.32).
   2.  Frederick Jacobus (kyk VII.34).
   3.  Christian Cornelius (kyk VII.36).
   4.  John George SMIT van ZYL (kyk VII.38).
   5.  William Abraham (kyk VII.40).
   6.  Johannes Petrus (Kotie) SMIT van ZYL (kyk VII.42).
   7.  Geertruida Maria, gebore op -05-06-1918 te Stormfontein, Johannesburg (SA), oorlede op -11-04-1993 op 74-jarige ouderdom, veras op -16-04-1993.
Getroud (1) op 44-jarige ouderdom op -03-05-1963 te Mufulira met Frank BRIDGER, 49 jaar oud, gebore op -07-12-1913.
Getroud (2) ± ?? Man is William KEENAN, gebore ± 1915, oorlede 1983 te Johannesburg.

VII.32    Adrian Jacobus van ZYL [16567] (kode: b6.c1.d4.e3.f4.g11.h1), gebore op -09-12-1905 te Johannesburg, Transvaal (SA), oorlede op -22-05-1965 te Germiston, Transvaal (SA) op 59-jarige ouderdom. Edenvale Hospital, begrawe op -26-05-1965 te Brakpan, Transvaal (SA), seun van Christian Cornelius van ZYL [21677] (kode: b6.c1.d4.e3.f4.g11) (kyk VI.51) en Johanna Petronella SMIT BENDER [21707].
Getroud op 23-jarige ouderdom op -29-12-1928 te Braamfontein, Johannesburg, Transvaal (SA) met Martha Johanna VENTER, 18 jaar oud, gebore op -19-03-1910 te Johannesburg, Transvaal (SA), oorlede op -07-12-1990 op 80-jarige ouderdom, dogter van Erasmus Albertus VENTER en Heila Magdalena SCHEEPERS. {sy is later getroud ± 1966 te Brakpan, Transvaal met Harold SMALBERGER, gebore ± 1906.}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Christian Cornelius (kyk VIII.21).
   2.  Adrian Jacobus (kyk VIII.23).
   3.  Erasmus Albertus (kyk VIII.25).
   4.  Yvonne, gebore op -25-09-1934 te Johannesburg, Transvaal (SA).
Getroud op 21-jarige ouderdom op -28-07-1956 te Springs, Transvaal (SA) met Philip Gladwin STEELE, 27 jaar oud, gebore op -29-08-1928 te Pretoria, Transvaal (SA), oorlede op -04-10-1984 te Pietersburg, Transvaal (SA) op 56-jarige ouderdom.
   5.  Hildan Mendale (kyk VIII.30).

VIII.21    Christian Cornelius van ZYL [21699] (kode: b6.c1.d4.e3.f4.g11.h1.i1), gebore op -16-06-1929 te Braamfontein, Johannesburg (SA), seun van Adrian Jacobus van ZYL [16567] (kode: b6.c1.d4.e3.f4.g11.h1) (kyk VII.32) en Martha Johanna VENTER [16568].
Getroud op 23-jarige ouderdom op -16-08-1952 te Free Church met Susanna FORIE KORB, 18 jaar oud, gebore op -14-04-1934 te Enkeldoorn, Zimbabwe.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Beverley Susan, gebore op -30-12-1952 te Mufulira, Copperbelt (Zambia).
Getroud op 22-jarige ouderdom op -03-05-1975 te Kamenza Church met Peter Stewart MOSS, 31 jaar oud, gebore op -29-10-1943 te Blenheim, Leeds (Engeland).
   2.  Christian Cornelius (kyk IX.13).
   3.  André (kyk IX.18).

IX.13    Christian Cornelius van ZYL [21737], gebore op -16-10-1954 te Mufulira, Copperbelt (Zambia), seun van Christian Cornelius van ZYL [21699] (kode: b6.c1.d4.e3.f4.g11.h1.i1) (kyk VIII.21) en Susanna FORIE KORB [21680].
Getroud (1) op 21-jarige ouderdom op -21-05-1976 te Johannesburg, Transvaal (SA) met Isabella Valentine N.N. Gebore ± 1946.
Getroud (2) op 26-jarige ouderdom op -05-08-1981 te ?? Vrou is Shirley Ann LEWIS, gebore 09-1956 te ??
Getroud in die kerk (3) op 31-jarige ouderdom op -01-02-1986 te ?? Vrou is Andrea Ukrike GOEBEL, 28 jaar oud, gebore op -12-08-1957 te Krugersdorp.
Getroud (4) op 36-jarige ouderdom op -16-10-1990 te Pretoria, Transvaal (SA) met Eugene MCGREGOR, gebore ± 1957.
Uit die vierde huwelik:
   1.  Christian Cornelius, gebore op -19-09-1989 te Pretoria, Transvaal (SA).

IX.18    André van ZYL [21738], gebore op -07-08-1956 te Mufulira, Copperbelt (Zambia), seun van Christian Cornelius van ZYL [21699] (kode: b6.c1.d4.e3.f4.g11.h1.i1) (kyk VIII.21) en Susanna FORIE KORB [21680].
Getroud op 22-jarige ouderdom op -06-04-1979 te Johannesburg, Transvaal (SA) met Magdalena Lefina SCHOLZ, 22 jaar oud, gebore op -10-09-1956 te Boksburg, Transvaal (SA).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Danielle Vicky, gebore op -23-11-1979 te Johannesburg, Transvaal (SA).
   2.  Anita Susanna, gebore op -07-08-1982 te Johannesburg, Transvaal (SA).

VIII.23    Adrian Jacobus van ZYL [21687] (kode: b6.c1.d4.e3.f4.g11.h1.i2), gebore op -20-10-1932 te Johannesburg, Transvaal (SA), seun van Adrian Jacobus van ZYL [16567] (kode: b6.c1.d4.e3.f4.g11.h1) (kyk VII.32) en Martha Johanna VENTER [16568].
Getroud op 23-jarige ouderdom op -03-03-1956 te Brakpan, Transvaal (SA) met Joan Gwendoline June ZEEMAN, gebore ± 1932.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Llewellin Arthur, gebore op -08-02-1957 te Springs, Transvaal (SA).
   2.  Michael John, gebore op -11-08-1960 te Springs, Transvaal (SA).
   3.  Lilian Dolly, gebore op -20-06-1962 te Springs, Transvaal (SA).

VIII.25    Erasmus Albertus van ZYL [21700] (kode: b6.c1.d4.e3.f4.g11.h1.i3), gebore op -20-10-1932 te Braamfontein, Johannesburg (SA), seun van Adrian Jacobus van ZYL [16567] (kode: b6.c1.d4.e3.f4.g11.h1) (kyk VII.32) en Martha Johanna VENTER [16568].
Getroud (1) ± 1954 met Elizabeth N.N. Gebore ± 1930.
Getroud (2) ± 1958 met Gillian TOBIN, gebore ± 1932.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Belinda, gebore ± 1956.
Uit die tweede huwelik:
   2.  Eric (kyk IX.24).
   3.  Auriele, gebore ± 1961 te Copperbelt, Gambia.
   4.  Charmaine, gebore ± 1963.
   5.  Valerie, gebore ± 1964 te Copperbelt, Gambia.

IX.24    Eric van ZYL [21744], gebore ± 1960, seun van Erasmus Albertus van ZYL [21700] (kode: b6.c1.d4.e3.f4.g11.h1.i3) (kyk VIII.25) en Gillian TOBIN [21743].
Getroud op -05-12-1981 te Johannesburg, Transvaal (SA) met Kathleen LEWIS, gebore ± 1961.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Natasha, gebore ± 1983 te Durban, Natal (SA).
   2.  Gary, gebore ± 1985 te Durban, Natal (SA).

VIII.30    Hildan Mendale van ZYL [21704] (kode: b6.c1.d4.e3.f4.g11.h1.i5), gebore op -10-07-1937 te Brakpan, Transvaal (SA), seun van Adrian Jacobus van ZYL [16567] (kode: b6.c1.d4.e3.f4.g11.h1) (kyk VII.32) en Martha Johanna VENTER [16568].
Getroud op 33-jarige ouderdom op -27-07-1970 te Northmead, Benoni (SA) met Maureen Veronique LOTTER, 20 jaar oud, gebore op -20-12-1949 te Johannesburg, Transvaal (SA).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Chantel, gebore op -06-11-1970 te Brakpan, Transvaal (SA).
Getroud op 17-jarige ouderdom op -30-01-1988 te Welkom, Orange Freestate (SA) met Robert CUMMING SMITH, 22 jaar oud, gebore op -04-10-1965 te Virginia, Orange Freestate (SA).
   2.  Yvonne, gebore op -22-10-1971 te Brakpan, Tansvaal (SA).
Getroud op 17-jarige ouderdom op -26-11-1988 te Welkom, Orange Freestate (SA) met Henry Thomas Gideon AUSTIN, 21 jaar oud, gebore op -07-07-1967 te Kimberley, Cape province (SA).
   3.  Shereece, gebore op -13-05-1975 te Benoni, Transvaal (SA).
   4.  Andrea Joy, gebore op -30-05-1987 te Welkom, Orange Freestate (SA).

VII.34    Frederick Jacobus van ZYL [21720] (kode: b6.c1.d4.e3.f4.g11.h2), gebore op -08-01-1908 te Johannesburg (SA), seun van Christian Cornelius van ZYL [21677] (kode: b6.c1.d4.e3.f4.g11) (kyk VI.51) en Johanna Petronella SMIT BENDER [21707].
Getroud ± 1932 met Joey van der WALT, gebore ± 1910.
Uit hierdie huwelik:
   1.  James Fredrick, gebore ± 1934.

VII.36    Christian Cornelius van ZYL [21726] (kode: b6.c1.d4.e3.f4.g11.h3), gebore op -04-07-1909 te Johannesburg, Transvaal (SA), oorlede 12-1952 te Wentworth, begrawe te Natal, seun van Christian Cornelius van ZYL [21677] (kode: b6.c1.d4.e3.f4.g11) (kyk VI.51) en Johanna Petronella SMIT BENDER [21707].
Getroud op 26-jarige ouderdom op -14-09-1935 met Catherine Martha HOPE, 25 jaar oud, gebore op -30-09-1909, oorlede op -21-06-1989 te Pretoria op 79-jarige ouderdom, begrawe op -24-06-1989 te Pretoria.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Thomas, gebore ± 1936 te Transvaal, oorlede te Wankie.
   2.  Ronald, gebore ± 1938 te Transvaal.

VII.38    John George SMIT van ZYL [21730] (kode: b6.c1.d4.e3.f4.g11.h4), gebore op -14-04-1910 te Johannesburg, Transvaal (SA), oorlede op -30-08-1982 te Pretoria op 72-jarige ouderdom, seun van Christian Cornelius van ZYL [21677] (kode: b6.c1.d4.e3.f4.g11) (kyk VI.51) en Johanna Petronella SMIT BENDER [21707].
Getroud ± 1936 met Doreen STUBBINS, gebore ± 1912.
Uit hierdie huwelik:
   1.  John George van ZYL, gebore ± 1937.
   2.  Elizabeth van ZYL, gebore ± 1939.
   3.  William van ZYL, gebore ± 1941.
   4.  Ivy, gebore ± 1942.

VII.40    William Abraham van ZYL [21731] (kode: b6.c1.de.e3.f4.g11.h5), gebore op -29-07-1913 te Braamfontein, Johannesburg (SA), oorlede op -20-01-1965 te Florida op 51-jarige ouderdom, begrawe op -24-01-1965 te Westpark cemetry, seun van Christian Cornelius van ZYL [21677] (kode: b6.c1.d4.e3.f4.g11) (kyk VI.51) en Johanna Petronella SMIT BENDER [21707].
Getroud ± 1939 met Florence BAILY, gebore op -24-04-1916 te Braamfontein.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Patricia, gebore op -12-01-1940.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -03-09-1966 te Clifton Meth. Chirch met John KERR, gebore ± 31-01-194.
   2.  Audrey, gebore op -12-08-1942.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -20-04-1966 te Clifton Method. Church met Gavin KERR, 23 jaar oud, gebore op -11-08-1942 te Transvaal.

VII.42    Johannes Petrus (Kotie) SMIT van ZYL [21734] (kode: b6.c1.d4.e3.f4.g11.h6), gebore op -08-01-1916 te Braamfontein,Johannesburg (SA), oorlede op -16-02-1977 op 61-jarige ouderdom, seun van Christian Cornelius van ZYL [21677] (kode: b6.c1.d4.e3.f4.g11) (kyk VI.51) en Johanna Petronella SMIT BENDER [21707].
Getroud op 24-jarige ouderdom op -10-05-1940 met Christina Johanna CLAASSENS, 20 jaar oud, gebore op -02-02-1920 te Koffiefontein.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Christian Cornelius van ZYL (kyk VIII.43).
   2.  Martinus Jacobus van ZYL (kyk VIII.45).

VIII.43    Christian Cornelius van ZYL [24954], gebore op -09-09-1953 te Johannesburg, seun van Johannes Petrus (Kotie) SMIT van ZYL [21734] (kode: b6.c1.d4.e3.f4.g11.h6) (kyk VII.42) en Christina Johanna CLAASSENS [24953].
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -27-06-1981 (Presbytarian) met Karen SPENCER, 21 jaar oud, gebore op -13-02-1960 te Port Elizabeth.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Clive Quintin, gebore op -19-08-1972 te Johannesburg.
   2.  Morne Sean, gebore op -23-06-1974 te Johanesburg.
   3.  Meagan, gebore op -30-08-1981 te Johannesburg.
   4.  Llewellyn Christopher, gebore op -13-02-1983 te Johannesburg, oorlede op -20-08-1988 te Alberton op 5-jarige ouderdom.

VIII.45    Martinus Jacobus van ZYL [24960], gebore op -19-10-1956 te Braamfontein, seun van Johannes Petrus (Kotie) SMIT van ZYL [21734] (kode: b6.c1.d4.e3.f4.g11.h6) (kyk VII.42) en Christina Johanna CLAASSENS [24953].
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -28-12-1974 met Odette HANEKOM, 16 jaar oud, gebore op -17-09-1958 te Johannesburg.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Adèle, gebore op -30-06-1975 te Roodepoort.

V.16    Cornelis Johannes van ZYL [27773] (kode: b6.c1.d4.e3.f5), gebore op -07-08-1832, gedoop op -09-09-1832 te Colesberg, seun van Adriaan Jacobus van ZYL [21800] (kode: b6.c1.d4.e3) (kyk IV.7) en Margaretha Aletta van SCHALKWIJK [21374].
Getroud in die kerk ± 1857 met Huibrecht Catharina Francina Florina Magdalena du PLESSIS, gebore ± 1834.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Adriaan Jacobus, gebore op -14-09-1852, gedoop op -17-09-1852 te Burgersdorp.
   2.  Johannes Albertus, gebore op -04-08-1854, gedoop op -04-12-1854 te Colesberg, ws jong ovl < 1873.
   3.  Cornelis Johannes, gebore op -05-04-1857, gedoop op -02-08-1857 te Burgersdorp.
   4.  Margaretha Aletta, gebore op -11-08-1862, gedoop op -25-01-1863 te Burgersdorp.
   5.  Johannes Albertus, gebore op -21-09-1873, gedoop op -09-11-1873 te Middelburg Kp.
   6.  Huibrecht Catharina, gebore op -14-11-1876, gedoop op -07-01-1877 te Middelburg Kp.

V.18    Okkert Petrus (Gideon) van ZYL [31956] (kode: b6.c1.d4.e3.f6), gebore op -28-07-1839, gedoop op -07-10-1839 te Colesberg, seun van Adriaan Jacobus van ZYL [21800] (kode: b6.c1.d4.e3) (kyk IV.7) en Margaretha Aletta van SCHALKWIJK [21374].
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -24-05-1857 te Cradock met Maria Margaretha HOUGH, gebore ± 1841 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Adriaan Jacobus (kyk VI.61).
   2.  Andries Petrus (kyk VI.64).
   3.  Margaretha Aletta, gebore op -23-05-1864, gedoop op -02-10-1864 te Middelburg Kp.
   4.  Ockert Petrus, gebore op -07-06-1867, gedoop op -07-07-1869 te Middelburg Kp.
   5.  Maria Isabella, gebore op -04-09-1873, gedoop op -09-11-1873 te Middelburg Kp.
   6.  Johannes Petrus, gebore op -08-02-1875, gedoop op -28-03-1875 te Middelburg Kp.
   7.  Mieta Catharina, gebore op -15-09-1878, gedoop 03/11/.

VI.61    Adriaan Jacobus van ZYL [31958] (kode: b6.c1.d4.e3.f6.g1), gebore op -09-04-1858 te 'Suurberg', distr. Colesberg, gedoop op -06-06-1858 te Colesberg, seun van Okkert Petrus (Gideon) van ZYL [31956] (kode: b6.c1.d4.e3.f6) (kyk V.18) en Maria Margaretha HOUGH [31957].
Getroud in die kerk (1) op 20-jarige ouderdom op -31-03-1879 te Steynsburg met Anna Cecilia van DIJK, gebore ± 1860 te ??
Getroud in die kerk (2) op 26-jarige ouderdom op -30-06-1884 te Steynsburg met Elizabeth Elena du PLESSIS, gebore ± 1867 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Cecilia Johanna, gebore op -12-10-1880, gedoop op -26-12-1880 te Steynsburg.
   2.  Ockert Petrus, gebore op -05-11-1881, gedoop op -11-12-1881 te Steynsburg.
   3.  Willem Adriaan, gebore op -17-06-1883, gedoop op -30-09-1883 te Steynsburg.
Uit die tweede huwelik:
   4.  Susara Maria, gebore op -07-04-1885, gedoop op -10-05-1885 te Steynsburg, ws jong ovl < 12-1891.
   5.  Adriaan Jacobus, gebore op -29-11-1887, gedoop op -18-03-1888 te Steynsburg.
   6.  Maria Margaretha, gebore op -29-10-1889, gedoop op -15-12-1889 te Steynsburg.
   7.  Susara Maria, gebore op -08-12-1891, gedoop op -14-02-1892 te Steynsburg.
   8.  Elizabeth Elena, gebore op -14-03-1896, gedoop op -15-04-1896 te Steynsburg.
   9.  Jacobus Lodewicus, gebore op -29-01-1900, gedoop op -12-02-1900 te Venterstad.
   10.  Johannes Arnoldus, gebore op -27-03-1904, gedoop op -10-05-1904 te Venterstad.

VI.64    Andries Petrus van ZYL [31971] (kode: b6.c1.d4.e3.f6.g2), boer, gebore op -04-10-1861, gedoop op -05-01-1862 te Middelburg Kp, seun van Okkert Petrus (Gideon) van ZYL [31956] (kode: b6.c1.d4.e3.f6) (kyk V.18) en Maria Margaretha HOUGH [31957].
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -13-12-1885 te Steynsburg met Elsje Carolina LIEBENBERG, gebore ± 1868 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Ockert Petrus, gebore op -08-10-1887, gedoop op -27-11-1887 te Steynsburg.
   2.  Christoffel Jacobus, gebore op -20-05-1889, gedoop op -25-08-1889 te Steynsburg.
   3.  Andries Petrus, gebore op -27-07-1891, gedoop op -13-09-1891 te Steynsburg.
   4.  Catharina Maria, gebore op -13-04-1894, gedoop op -10-06-1894 te Steynsburg.

IV.9    Willem Abraham van ZIJL (Wilhelm Abraham) [18522] (kode: b6.c1.d4.e4), gebore op -30-12-1801, gedoop op -21-05-1804 te George, oorlede op -08-09-1868 te Fauresmith op 66-jarige ouderdom, seun van Willem Abraham van ZIJL [15414] (kode: b6.c1.d4) (kyk III.8) en Margaretha Johanna de KLERK [15415].
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -16-02-1823 te Cradock met Christina Elizabeth HOUGH, gebore ± 1803 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Christina, gebore op -02-05-1824, gedoop op -15-08-1824 te Cradock.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -27-12-1840 te Cradock met Jacobus Daniël MARAIS, gebore ± 1818 te ==.
   2.  Willem Adriaan (Abraham) (kyk V.24).
   3.  Margrita Johanna Magdalena, gebore op -05-11-1829, gedoop op -05-11-1829 te Cradock.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -05-07-1847 te Cradock met Cornelius Jacobus POTGIETER, gebore ± 1827 te ??
   4.  Andries Petrus (kyk V.28).
   5.  Jacob (kyk V.31).
   6.  Cornelis Johannes Jacobus, gebore op -15-02-1836, gedoop op -04-04-1836 te Cradock.
Getroud in die kerk ± 1859 te ?? Vrou is Cornelia Petronella KOTZEE, gebore ± 1838 te ??
   7.  Christina Elizabeth, gebore op -30-10-1839 te Over Sterrenbergspruit, gedoop op -26-12-1840 te Cradock.
   8.  Johannes Benjamin (Jan) (kyk V.36).
   9.  Martha Magdalena, gebore op -30-04-1844 te 'over de grenzen' ?? Gedoop op -02-03-1845 te Cradock.
   10.  Sara Johanna, gebore op -28-06-1850 te ?? Gedoop op -09-03-1851 te Burgersdorp.

V.24    Willem Adriaan (Abraham) van ZIJL [31987] (kode: b6.c1.d4.e4.f2), gebore op -23-10-1826, gedoop op -08-10-1827 te Cradock, seun van Willem Abraham van ZIJL (Wilhelm Abraham) [18522] (kode: b6.c1.d4.e4) (kyk IV.9) en Christina Elizabeth HOUGH [31984].
Getroud in die kerk ± 1853 te ?? Vrou is Johanna Martina de BEER, gebore ± 1828 te ==.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Christina Elizabeth van ZYL, gebore op -06-06-1854, gedoop op -02-07-1857 te Smithfield.
   2.  Johanna Martina van ZYL, gebore op -23-09-1856, gedoop op -07-12-1856 te Feuresmith.
   3.  Anna Margaretha van ZYL, gebore op -03-12-1858, gedoop op -13-03-1859 te Fauresmith.
   4.  Willemina Maria van ZYL, gebore op -08-03-1861, gedoop op -31-03-1861 te Smithfield.

V.28    Andries Petrus van ZIJL [31995] (kode: b6.c1.d4.e4.f4), gebore op -08-09-1831 te Grahamstown?? Gedoop op -26-12-1831 te Cradock, oorlede op -18-01-1902 te Oranjerivier concentratiekamp op 70-jarige ouderdom, seun van Willem Abraham van ZIJL (Wilhelm Abraham) [18522] (kode: b6.c1.d4.e4) (kyk IV.9) en Christina Elizabeth HOUGH [31984].
Getroud in die kerk (1) op 22-jarige ouderdom op -17-04-1854 te Middelburgh Kp met Aletta Johanna Elizabeth NEL, gebore ± 1839 te ??
Getroud (2) met Hester Helena CLOETE, gebore ± 1844 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Maria Catharina Cornelia van ZYL, gebore op -05-05-1855, gedoop op -01-09-1855 te Smithfield, oorlede op -22-06-1913 te Kroonstad op 58-jarige ouderdom.
Getroud met Johannes Coenraad BOSHOFF, gebore op -13-09-1849 te George, Western Cape, oorlede op -09-12-1928 te Sagefield, Bothaville op 79-jarige ouderdom.
   2.  Christina Magdalena Jacoba van ZYL, gebore op -22-07-1856, gedoop op -14-09-1856 te Fauresmith.
   3.  Aletta Johanna van ZYL, gebore op -01-09-1858, gedoop op -26-12-1858 te Boshof.
   4.  Margaretha Johanna van ZYL, gebore op -05-03-1860, gedoop op -29-04-1860 te Fauresmith.
   5.  Hermanus Stephanus van ZYL, gebore op -23-07-1862, gedoop op -02-09-1862 te Philippolis.
   6.  Willem Abraham van ZYL, gebore op -23-07-1862, gedoop op -02-09-1862 te Philippolis.
Uit die tweede huwelik:
   7.  Andries Petrus van ZYL (kyk VI.82).
   8.  Jan Jaco... van ZYL, gebore ± 1866 te ?? Oorlede ± 1900.
   9.  Hester Helena van ZYL, gebore ± 1869 te ??
   10.  Jacobus van ZYL, gebore ± 1873 te ??
   11.  Cornelius Jacobus van ZYL (kyk VI.87).
   12.  Petrus Andries van ZYL, gebore ± 1879.
   13.  Daniël Petrus, gebore ± 1881 te ??

VI.82    Andries Petrus van ZYL [34781], gebore op -11-09-1864 te Koffiefontein, Oranje Vrijstaat (SA), oorlede op -19-11-1913 te Berseba, Eastern Cape op 49-jarige ouderdom, seun van Andries Petrus van ZIJL [31995] (kode: b6.c1.d4.e4.f4) (kyk V.28) en Hester Helena CLOETE [34780].
Getroud in die kerk ± te ?? Vrou is Hester Margaretha N.N. Gebore ± 1866.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Andries Petrus, gebore op -01-10-1891 te ??
   2.  Hester Margaretha, gebore ± 1893.
   3.  Henrik Johannes Stephanus, gebore op -25-02-1904 te ??
   4.  Cornelius Johannes Jacobus, gebore ±.
   5.  Cornelia Petronella, gebore ±.

VI.87    Cornelius Jacobus van ZYL [34785], gebore ± 1876 te ?? Seun van Andries Petrus van ZIJL [31995] (kode: b6.c1.d4.e4.f4) (kyk V.28) en Hester Helena CLOETE [34780].
Getroud met Anna Christina HUISSTEEN, gebore ± 1878 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Andries Petrus, gebore 11-1899 te Koffiefontein, Oranje Vrijstaat (SA), oorlede op -17-04-1902 te Oranjerivier, concentratiekamp.

V.31    Jacob van ZIJL [32000] (kode: b6.c1.d4.e4.f5), gebore op -02-08-1834, gedoop op -15-03-1835 te Cradock, oorlede op -20-06-1863 te Fauresmith op 28-jarige ouderdom, seun van Willem Abraham van ZIJL (Wilhelm Abraham) [18522] (kode: b6.c1.d4.e4) (kyk IV.9) en Christina Elizabeth HOUGH [31984].
Getroud in die kerk ± 1858 te ?? Vrou is Anna Margaretha Adriana PIENAAR, gebore op -24-04-1840 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Margaretha Adriana van ZYL, gebore op -06-05-1858, gedoop op -05-12-1858 te Boshof.
   2.  Willem Abraham van ZYL, gebore op -09-11-1859, gedoop op -25-12-1859 te Smithfield.
   3.  Christina Elizabeth van ZYL, gebore ± 1861 te ??

V.36    Johannes Benjamin (Jan) van ZIJL [32011] (kode: b6.c1.d4.e4.f8), gebore op -27-01-1842 te Over Sterrenbergspruit, gedoop op -11-02-1844 te Cradock, oorlede op -07-05-1901 op 59-jarige ouderdom, seun van Willem Abraham van ZIJL (Wilhelm Abraham) [18522] (kode: b6.c1.d4.e4) (kyk IV.9) en Christina Elizabeth HOUGH [31984].
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -03-10-1864 te Fauresmith met Maria Christina du TOIT, 18 jaar oud, gebore op -29-11-1845, gedoop op -21-05-1846 te Colesberg, oorlede op -28-01-1926 te ?? op 80-jarige ouderdom, dogter van Andries du TOIT en Maria Christina N.N.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Catharina Elizabeth van ZYL, gebore op -07-07-1865, gedoop op -01-10-1865 te Fauresmith.
Getroud in die kerk ± 1889 te ?? Man is Rudolf KLEINGELD. {hy is later getroud in die kerk ±.}
   2.  Christina Magdalena van ZYL, gebore op -10-10-1866, oorlede op -06-03-1898 op 31-jarige ouderdom, begrawe te Klippan.
   3.  Maria Christina van ZYL, gebore op -27-01-1868, oorlede op -19-07-1869 op 1-jarige ouderdom.
   4.  Maria Christina van ZYL, gebore op -19-07-1869, gedoop op -06-02-1870 te Fauresmith.
   5.  Willem Abraham van ZYL, gebore op -08-02-1871, gedoop op -09-04-1871 te Fauresmith.
   6.  Maria Christina van ZYL, gebore op -04-05-1873 te ??
   7.  Andries Bernhardus van ZYL, gedoop op -15-11-1874 te Bloemfontein, Vrijstaat.
   8.  Jan Benjamin van ZYL, gebore op -18-11-1875, gedoop op -12-12-1875 te Bloemfontein.
   9.  Jacob van ZYL, gebore op -04-10-1877, gedoop op -03-11-1877 te Fauresmith.
   10.  Elizabeth Sophia van ZYL, gebore op -24-07-1879, gedoop op -03-08-1879 te Fauresmith.
Getroud in die kerk ± 1902 te ?? Man is Willem Albertus RETIEF, gebore ±. {hy is later getroud in die kerk ±.}
   11.  Cornelis Jacob van ZYL (kyk VI.106).
   12.  Anna Elizabeth Sophia van ZYL, gebore op -21-07-1884, gedoop op -22-04-1885 te Fauresmith.
   13.  Rudolf van ZYL (kyk VI.109).
   14.  Susara Johanna Dina Rall, gebore ± 04-1888 te ?? Oorlede op -05-08-1958 te Kaalkraal, distr. Lichtenburg.
Getroud in die kerk ± 1912 te ?? Man is Jacobus Petrus PRETORIUS, gebore ± 1886, oorlede op -14-03-1943 te ??

VI.106    Cornelis Jacob van ZYL [32024], gebore op -07-09-1881 te ?? Gedoop op -22-01-1882 te Bloemfontein, Vrijstaat, oorlede op -08-12-1947 te ?? op 66-jarige ouderdom, seun van Johannes Benjamin (Jan) van ZIJL [32011] (kode: b6.c1.d4.e4.f8) (kyk V.36) en Maria Christina du TOIT [32012].
Getroud in die kerk ± 1924 te ?? Vrou is N.N. Gebore ± 1883 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Henry Benjamin, leraar Suikerbosrandgemeente, Heidelberg, gebore op -26-06-1925 te ?? Oorlede op -22-12-1996 op 71-jarige ouderdom.

VI.109    Rudolf van ZYL [32028] (kode: b6.c1.d4.e4.f8.g12), boer, gebore op -29-11-1886 te 'Kalkkraal', distr. Hartebeesfontein, gedoop op -16-04-1887 te Hartebeesfontein, oorlede op -12-05-1965 te Ventersdorp op 78-jarige ouderdom, motorongeluk, gevangen genomen tijdens de Anglo-Boerenoorlog, seun van Johannes Benjamin (Jan) van ZIJL [32011] (kode: b6.c1.d4.e4.f8) (kyk V.36) en Maria Christina du TOIT [32012].
Getroud in die kerk (1) ± 1910 te ?? Vrou is Elsie Susanna Margrita Jacoba SWANEPOEL, gebore op -06-05-1891 te ?? Oorlede op -21-09-1912 te ?? op 21-jarige ouderdom. Blijkbaar overleden bij de geboorte van haar zoon Rudolf.
Getroud in die kerk (2) op 27-jarige ouderdom op -30-12-1913 te ?? Vrou is Louisa Johanna de LEEUW, 18 jaar oud, gebore op -21-12-1895 te ?? Oorlede op -02-09-1982 te ?? op 86-jarige ouderdom.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Rudolf Jacobus (Dolf) (kyk VII.68).
Uit die tweede huwelik:
   2.  Anna Catharina Maria, gebore op -08-01-1915 te Klippan, gedoop te Ventersdorp, oorlede op -12-06-1997 te Pretoria op 82-jarige ouderdom, begrawe te Zandfontein, Pretoria.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -13-12-1941 te Ventersdorp met Arend Jacobus du PREEZ, 25 jaar oud, gebore op -15-02-1916 te ?? Oorlede op -07-05-1995 te Fauresmith op 79-jarige ouderdom.
   3.  Maria Christina, gebore op -19-11-1916 te Klippan, gedoop te Ventersdorp, oorlede op -30-11-1979 te Klerksdorp op 63-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -13-08-1935 te ?? Man is Michiel Johannes de KOCK, 25 jaar oud, gebore op -08-06-1910 te ?? Oorlede op -14-08-1981 te Klerksdorp op 71-jarige ouderdom.
   4.  Jan Johannes Benjamin (kyk VII.74).
   5.  Jacobus Cornelius Jacob (Koos) (kyk VII.77).
   6.  Louisa Johanna (Wies), gebore op -13-01-1926 te Buffelsvlei, distr. ventersdorp, gedoop op -04-04-1926 te Ventersdorp.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -22-12-1945 te Ventersdorp met Johannes Hendrik du PREEZ, 33 jaar oud, gebore op -04-07-1912 te ?? Oorlede op -09-09-1984 te ?? op 72-jarige ouderdom.
   7.  Willem Abram (kyk VII.83).
   8.  Susara Maria, gebore ± 1931 te Buffelsvlei, distr. Ventersdorp.
Getroud in die kerk op -22-12-1951 te Ventersdorp met Jacobus Johannes KRUGER, 21 jaar oud, gebore op -26-03-1930, oorlede op -14-03-1995 te Hennenman op 64-jarige ouderdom.
   9.  Andries Bernardus (kyk VII.87).
   10.  Catharina Elizabeth, gebore op -20-11-1937 te Buffelsvlei, distr. Ventersdorp.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -01-07-1961 te Ventersdorp met Andries Johannes BADENHORST, 22 jaar oud, gebore op -04-08-1938 te ?? Oorlede op -03-06-1999 te ?? op 60-jarige ouderdom.
   11.  Clasina Susanna Maria, gebore op -28-10-1940 te Buffelsvlei, distr. Ventersdorp.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -01-07-1961 te Ventersdorp met Johan Paulus GROBLER, 19 jaar oud, gebore op -07-07-1941 te ?? Oorlede op -15-10-1994 te Kroonstad op 53-jarige ouderdom.

VII.68    Rudolf Jacobus (Dolf) van ZYL [32031] (kode: b6.c1.d4.e4.f8.g12.h1), gebore op -21-09-1912 te ?? Oorlede op -01-08-1967 te ?? op 54-jarige ouderdom, seun van Rudolf van ZYL [32028] (kode: b6.c1.d4.e4.f8.g12) (kyk VI.109) en Elsie Susanna Margrita Jacoba SWANEPOEL [32029].
Getroud in die kerk ± 1936 te ?? Vrou is Maria Magdalena (Soekie) SMITH, gebore op -18-01-1916 te ?? Oorlede op -30-06-1970 te ?? op 54-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Rudolf (Japie) (kyk VIII.47).
   2.  Stephanus Johannes (kyk VIII.50).

VIII.47    Rudolf (Japie) van ZYL [32033] (kode: b6.c1.d4.e4.f8.g12.h1.i1), gebore op -16-02-1937 te ==, oorlede op -13-07-1994 te == op 57-jarige ouderdom, seun van Rudolf Jacobus (Dolf) van ZYL [32031] (kode: b6.c1.d4.e4.f8.g12.h1) (kyk VII.68) en Maria Magdalena (Soekie) SMITH [32032].
Getroud in die kerk (1) op 23-jarige ouderdom op -07-07-1960 te ?? Vrou is Hester Hermina BOSHOFF, 21 jaar oud, gebore op -25-01-1939 te ?? Oorlede op -07-09-1964 te ?? op 25-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk (2) op 30-jarige ouderdom op -09-12-1967 met Margarietha Elizabeth (Rita) BOTES, 26 jaar oud, gebore op -23-08-1941.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Mariaan, gebore op -02-03-1961 te ??
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -05-10-1985 te ?? Man is Sarel Albertus DEYSEL, 28 jaar oud, gebore op -14-07-1957 te ??
   2.  Rudolf (Boete), gebore op -28-03-1962 te ??
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -10-12-1983 te ?? Vrou is Aletta Fedrika (Freda) du PREEZ, 23 jaar oud, gebore op -20-11-1960 te ?? vier dochters.

VIII.50    Stephanus Johannes van ZYL [32040] (kode: b6.c1.d4.e4.f8.g12.h1.i2), gebore op -27-05-1947 te ?? Seun van Rudolf Jacobus (Dolf) van ZYL [32031] (kode: b6.c1.d4.e4.f8.g12.h1) (kyk VII.68) en Maria Magdalena (Soekie) SMITH [32032].
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -18-12-1971 te ?? Vrou is Cornelia (Corrie) BASSON, 22 jaar oud, gebore op -01-09-1949 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Lize, gebore op -04-12-1975 te ??
   2.  Etienne, gebore op -31-01-1979 te ?? Oorlede op -23-07-2007 te ?? op 28-jarige ouderdom.

VII.74    Jan Johannes Benjamin van ZYL [32048] (kode: b6.c1.d4.e4.f8.g12.h4), gebore op -15-08-1919 te 'Buffelsvlei', distr. Ventersdorp, oorlede op -24-04-1993 te Pretoria op 73-jarige ouderdom, seun van Rudolf van ZYL [32028] (kode: b6.c1.d4.e4.f8.g12) (kyk VI.109) en Louisa Johanna de LEEUW [32030].
Getroud in die kerk (1) op 29-jarige ouderdom op -18-12-1948 te ?? Vrou is Johanna Jacomina Androsina SCHEEPERS, 24 jaar oud, gebore op -05-06-1924 te Bethal, oorlede op -25-08-1980 te Pretoria op 56-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk (2) op 62-jarige ouderdom op -17-10-1981 te ?? Vrou is Anna Margaretha Adriana VISAGIE, 60 jaar oud, gebore op -04-12-1920 te ?? Oorlede op -17-10-1981 te ??: op 60-jarige ouderdom.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Rudolf (Rudie) (kyk VIII.52).
   2.  Francina Jacoba, gebore op -05-08-1952 te ??
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -28-05-1981 te ?? Man is Izak Johannes BISSCHOFF, 24 jaar oud, gebore op -13-10-1956 te ??
   3.  Barend Johannes (kyk VIII.56).

VIII.52    Rudolf (Rudie) van ZYL [32051] (kode: b6.c1.d4.e4.f8.g12.h4.i1), auditeur, gebore op -02-11-1949 te Johannesburg, seun van Jan Johannes Benjamin van ZYL [32048] (kode: b6.c1.d4.e4.f8.g12.h4) (kyk VII.74) en Johanna Jacomina Androsina SCHEEPERS [32049].
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -17-04-1976 te ?? Vrou is Marianne JACKSON, 23 jaar oud, gebore op -24-01-1953 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrina Jacoba, gebore op -27-10-1977 te ??
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -07-12-2007 te Moria Kampeerterrein met Thomas DRY, 27 jaar oud, gebore op -23-09-1980 te ??
   2.  Jan Johannes Benjamin, gebore op -27-10-1980 te ??
   3.  Johanna Jacomina, gebore op -01-03-1982.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -28-04-2007 te Klipfontein met Wynand Nicolaas Jacobus KOEKEMOER, gebore 20-101-1972.
   4.  Jean-Claude, gebore op -01-03-1993 te ??

VIII.56    Barend Johannes van ZYL [32069] (kode: b6.c1.d4.e4.g12.h4.i3), gebore op -22-09-1954, seun van Jan Johannes Benjamin van ZYL [32048] (kode: b6.c1.d4.e4.f8.g12.h4) (kyk VII.74) en Johanna Jacomina Androsina SCHEEPERS [32049].
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -02-12-1978 te ?? Vrou is Retha COETZEE, 22 jaar oud, gebore op -25-03-1956 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jan Johannes Benjamin, gebore op -21-01-1982 te ??
   2.  Gert Johannes, gebore op -28-05-1984 te ??
   3.  Marie, gebore op -26-07-1985 te ??

VII.77    Jacobus Cornelius Jacob (Koos) van ZYL [32074] (kode: b6.c1.d4.e4.f8.g12.h5), gebore op -30-04-1923 te 'Buffelsvlei', gedoop te Venstersdorp, oorlede op -10-08-2005 op 82-jarige ouderdom, begrawe te Klerksdorp, seun van Rudolf van ZYL [32028] (kode: b6.c1.d4.e4.f8.g12) (kyk VI.109) en Louisa Johanna de LEEUW [32030].
Getroud in die kerk (1) op 25-jarige ouderdom op -01-05-1948 te ?? Vrou is Louina Johanna de COCK, 21 jaar oud, gebore op -19-06-1926 te ?? Oorlede op -16-10-1961 te ?? op 35-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk (2) op 39-jarige ouderdom op -02-06-1962 te ?? Vrou is Charlotta Jacoba KRUGER, 31 jaar oud, gebore op -02-01-1931 te ?? Oorlede op -30-09-1993 te ?? op 62-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk (3) op 70-jarige ouderdom op -26-03-1994 te ?? Vrou is Elizabeth Magdalena KILIAN, gebore ± 1933 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Rudolf (kyk VIII.58).
   2.  Kenne Nicolaas (kyk VIII.60).
   3.  Jacobus Cornelius, gebore op -14-10-1959, oorlede op -05-11-1959 te ??, 22 dae oud.
Uit die tweede huwelik:
   4.  Hans Jurgens (kyk VIII.63).

VIII.58    Rudolf van ZYL [32086] (kode: b6.c1.d4.f8.g12.h5.i1), gebore op -27-12-1950 te ?? Seun van Jacobus Cornelius Jacob (Koos) van ZYL [32074] (kode: b6.c1.d4.e4.f8.g12.h5) (kyk VII.77) en Louina Johanna de COCK [32075].
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -06-07-1974 te ?? Vrou is Jacoba Francina Elizabeth (Kotie) KRUGER, 20 jaar oud, gebore op -13-05-1954 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elisabeth Margrietha (Elsebie), gebore op -04-04-1976 te ??
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -24-02-2001 te Bethal met Hendricus Marcus (Henk) van der MEYDEN, gebore ± 1974 te ??
   2.  Jacobus Cornelius, gebore op -13-06-1978 te ??
   3.  Louina Johanna, gebore op -02-10-1981 te ??
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -19-02-2005 te Vryheid-Wes met Christo CLACK, 27 jaar oud, gebore op -05-02-1978 te ??

VIII.60    Kenne Nicolaas van ZYL [32103], gebore op -26-12-1954 te ?? Seun van Jacobus Cornelius Jacob (Koos) van ZYL [32074] (kode: b6.c1.d4.e4.f8.g12.h5) (kyk VII.77) en Louina Johanna de COCK [32075].
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -17-02-1977 te ?? Vrou is Anna Maria Margrietha (Riekie) VENTER, 19 jaar oud, gebore op -03-02-1958 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Jacoba Johanna (Anje), gebore op -01-06-1978 te ??
   2.  Kenne Nicolaas, gebore op -16-07-1980 te ??

VIII.63    Hans Jurgens van ZYL [32108], gebore op -03-09-1963 te ?? Seun van Jacobus Cornelius Jacob (Koos) van ZYL [32074] (kode: b6.c1.d4.e4.f8.g12.h5) (kyk VII.77) en Charlotta Jacoba KRUGER [32076].
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -10-10-1990 te ?? Vrou is Christa van WYK, 26 jaar oud, gebore op -10-07-1964 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Urma, gebore op -20-09-1991 te ??
   2.  Charlotta Jacoba, gebore op -08-09-1993 te ??
   3.  Hans Jurgen, gebore op -10-07-2000 te ??

VII.83    Willem Abram van ZYL [32115] (kode: b6.c1.d4.e4.f8.g12.h7), gebore op -28-05-1928 te Buffelsvlei, distr. ventersdorp, gedoop op -05-08-1928 te Ventersdorp, seun van Rudolf van ZYL [32028] (kode: b6.c1.d4.e4.f8.g12) (kyk VI.109) en Louisa Johanna de LEEUW [32030].
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -15-12-1951 te ?? Vrou is Wilhelmina Jacoba NEL, 19 jaar oud, gebore op -06-04-1932 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Heila Johanna, gebore op -28-09-1954 te Virginia, oorlede op -01-06-2002 te ?? op 47-jarige ouderdom, begrawe te Rustenburg.
   2.  Louisa Johanna, gebore op -17-06-1962 te ??
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -20-09-1986 te Rustenburg met Leon KRIEL, 25 jaar oud, gebore op -16-09-1961 te ??

VII.87    Andries Bernardus van ZYL [32138] (kode: b6.c1.d4.e4.f8.g12.h9), gebore op -17-03-1934 te Buffelsvlei, distr. Ventersdorp, seun van Rudolf van ZYL [32028] (kode: b6.c1.d4.e4.f8.g12) (kyk VI.109) en Louisa Johanna de LEEUW [32030].
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -16-03-1957 te Lindley met Maria Magda du PREEZ, 20 jaar oud, gebore op -19-07-1936 te Ermelo, dogter van Pieter Hendrik du PREEZ en Helena Christina Wilhelmina SEVENSTER.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Heleen, gebore op -11-12-1959 te Lindley.
Getroud in die kerk (1) op 25-jarige ouderdom op -05-10-1985 te Pretoria met Abel Jacobus GEYSER, 30 jaar oud, gebore op -17-02-1955 te ??
Getroud in die kerk (2) op 48-jarige ouderdom op -01-05-2008 te Farm Inn met Johan Jacobus van GRAAN, 48 jaar oud, gebore op -10-03-1960 te ??
   2.  Pieter Hendrik, gebore op -31-12-1961 te Lydenburg.
   3.  Rudolf (kyk VIII.72).
   4.  Louie-Marie, opvoedkundige, zielkundige, gebore op -14-03-1971 te Pretoria.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -11-09-1999 te Monumentpark, pretoria met Jurie PIENAAR, 26 jaar oud, gebore op -04-04-1973 te Germiston.

VIII.72    Rudolf van ZYL [32144] (kode: b6.c1.d4.e4.f8.g12.h9.i3), gebore op -13-06-1968 te Pretoria, seun van Andries Bernardus van ZYL [32138] (kode: b6.c1.d4.e4.f8.g12.h9) (kyk VII.87) en Maria Magda du PREEZ [32139].
Getroud in die kerk op 34-jarige ouderdom op -28-09-2002 te Safrai, Pretoria met Susan BOTHMA, 31 jaar oud, gebore op -05-02-1971 te Schweizer-Reneke.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Rosanne, gebore op -22-02-2008 te Stellenbosch, gedoop op -22-06-2008 te Stellenbosch.

III.10    Andries van ZIJL [15416] (kode: b6.c1.d5), gedoop op -24-03-1771 te Kaapstad, seun van Adriaan Jacobus van ZIJL [15239] (kode: a5.b6.c1) (kyk II.1) en Sara Johanna WIESE [15406].
Getroud (1) ± 1801 met Margaretha Johanna van SCHALKWIJK, gebore ± 1769. {sy was vroeër getroud in die kerk op -04-11-1787 te ?? Man is Pieter van ZIJL, 20 jaar oud, gebore op -22-03-1767 te Waveren / Kaap de Goede Hoop, gedoop op -22-03-1767 te Swartland / Kaap de Goede Hoop, seun van Adriaan Jacobus van ZIJL (kyk II.1) en Sara Johanna WIESE.}
Getroud in die kerk (2) op 68-jarige ouderdom op -21-12-1839 te Colesberg met Cornelia NESER, gebore ± 1775 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Geertruida Margaretha, gedoop op -19-10-1794 te Kaapstad.
   2.  Adriaan (kyk IV.18).
   3.  Sara Josina, gebore op -27-07-1797, gedoop op -05-01-1800 te Swartland.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -13-03-1814 te George met Ockert Johannes van SCHALKWYK, 23 jaar oud, gebore op -17-10-1790 te Camdebo.
   4.  Margaretha Johanna, gebore op -17-09-1799, gedoop op -14-02-1802 te Swartland.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -08-02-1818 te George met Dirk Christoffel van SCHALKWYK, 20 jaar oud, gedoop op -05-11-1797 te ??
   5.  Hester Aletta, gebore op -17-09-1799, gedoop op -14-02-1802 te Swartland.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -04-12-1818 te George met Petrus Johannes BOTHA, gebore ± 1794 te Cango.
   6.  Dirk Johannes, gebore op -11-04-1804, gedoop op -20-05-1805 te George.
   7.  Martha Maria Susanna, gebore op -01-11-1808 te Nuwe Hantam, gedoop op -12-03-1809 te George.

IV.18    Adriaan van ZIJL [18530], gebore op -01-11-1795 te 24 Riviere, gedoop op -29-09-1798 te Swartland, seun van Andries van ZIJL [15416] (kode: b6.c1.d5) (kyk III.10) en Margaretha Johanna van SCHALKWIJK [15410].
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -23-06-1816 te George met Anna Catharina BOTHA, gebore ± 1803 te Swartberg, gedoop op -09-10-1803.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Andries Johannes (kyk V.40).
   2.  Anna Margaretha Adriana, gebore op -23-03-1819, gedoop op -25-04-1819 te Cradock.
Getroud in die kerk op 14-jarige ouderdom op -02-10-1833 te George met Hendrik Petrus Cornelis SWANEPOEL, gebore ± 1817 te Swartruggens.
   3.  Margritha Johanna, gebore op -07-08-1820, gedoop op -02-10-1820 te George.
Getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -21-02-1836 te George met Abel Jacobus PIENAAR, gebore ± 1818 te ??

V.40    Andries Johannes van ZIJL [32159], gebore op -30-10-1817 te ?? Gedoop op -07-12-1817 te George, seun van Adriaan van ZIJL [18530] (kyk IV.18) en Anna Catharina BOTHA [32158].
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -02-07-1836 te George met Gerharda Johanna Wilhelmina (Salomina) OBERHOLSTER, gebore ± 1815 te Winterveld, distr. Colesberg.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Petrus Zacharias van ZYL, gebore op -09-05-1848, gedoop op -07-05-1849 te Bloemfontein, ds Andrew Murray.
   2.  Andries Johannes Hendrik van ZYL, gebore op -05-03-1850, gedoop op -16-06-1850 te Bloemfontein, ds Andrew Murray.

III.18    Jacob van ZIJL [15423] (kode: a5.b6.c1.d9), gebore op -12-11-1778, gedoop op -14-03-1779 te Swartland (ZA), oorlede op -18-03-1848 te ''Speelmanskop'', distr. Caddock op 69-jarige ouderdom, burger van Stellenbosch; woont Renosterberg, seun van Adriaan Jacobus van ZIJL [15239] (kode: a5.b6.c1) (kyk II.1) en Sara Johanna WIESE [15406].
Getroud (1) op 26-jarige ouderdom op -18-11-1804 te kaapstad met Martha Magdalena VISAGIE, 15 jaar oud, gebore te Hantam (ZA), gedoop op -12-04-1789 te Kaapstad, dogter van Lucas VISAGIE en Elisabeth BURGER. {sy is later getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -18-11-1804 te Kaapstad met Jacobus van ZIJL, 28 jaar oud, gedoop op -05-07-1776 te Kaapstad, seun van Jacobus van ZIJL en Johanna LABUSCHAGNE.}
Getroud (2) op 28-jarige ouderdom op -21-11-1806 te George (ZA) met Hester Maria van den HEEVER, gebore ± 1788 te Hantam, gedoop op -12-04-1789, dogter van Christiaan Maurits van den HEEVER en Maria Susanne WIESE.
Getroud in die kerk (3) op 64-jarige ouderdom op -03-09-1843 te Cradock met Maria Christina de WEGE, 65 jaar oud, gedoop op -22-02-1778 te ?? {sy was vroeër getroud in die kerk ± 1802 te ?? Man is Andries HOUGH, gebore ± 1774 te ??}
Uit die eerste huwelik:
   1.  Marta Magdalena, gebore op -16-09-1805, gedoop op -19-01-1806 te Tulbagh.
Getroud (1) op 16-jarige ouderdom op -08-07-1822 te Cradock (ZA) met Jacobus MARAIS, gebore ± 1796.
Getroud (2) op 43-jarige ouderdom op -29-08-1849 te Cradock (ZA) met Hendrick Jacobus van HEERDEN, gebore ± 1803.
Uit die tweede huwelik:
   2.  Adriaan Jacobus Ferdinand, gebore op -18-09-1808, gedoop op -18-09-1808 te George.
   3.  Maria Susanna Elisabeth, gebore op -02-01-1810, gedoop op -23-04-1810 te George (ZA).
Getroud op 16-jarige ouderdom op -07-05-1826 te Somerset-Oos (ZA) met Daniel Petrus PIENAAR, gebore ± 1808.
   4.  Jacob Johannes (kyk IV.34).
   5.  Johannes Maurits (kyk IV.36).
   6.  Sara Johanna, gebore op -28-08-1816 te `, gedoop op -07-10-1816 te George.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -08-09-1833 te Cradock met Andries Engelbertus BESTER, gebore ± 1814 te ??
   7.  Hester Maria, gebore op -13-09-1818, gedoop op -27-09-1818 te Cradock.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -31-07-1836 te George met Isaak Johannes Benjamin van HEERDEN, gebore ± 1816 te ??
   8.  Petrus Jacobus (kyk IV.44).
   9.  Willem Evans (kyk IV.46).
   10.  Margaretha Geertruida, gebore op -18-11-1825, gedoop op -26-12-1825 te Cradock.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -02-02-1845 te Cradock met Hans Jurgens POTGIETER, gebore ± 1821 te ??
   11.  Daniel Petrus (kyk IV.50).
   12.  Dorothea Cornelia, gebore op -19-09-1829, gedoop op -15-11-1829 te cradock.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -14-03-1847 te Cradock met Jacob François van STRAATEN, gebore ± 1827 te ??`.
   13.  Christina Adriana, gebore op -06-04-1833 te 'Brakrivier', distr. Cradock, gedoop op -08-09-1833 te Cradock.
Getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -17-08-1848 te Cradock met Johannes Cornelius Hermanus van den HEEVER, gebore ± 1831 te ??

IV.34    Jacob Johannes van ZIJL [20310] (kode: a5.b6.c1.d9.e4), gebore op -27-08-1812, gedoop op -05-10-1812 te George (ZA), seun van Jacob van ZIJL [15423] (kode: a5.b6.c1.d9) (kyk III.18) en Hester Maria van den HEEVER [20304].
Getroud op 21-jarige ouderdom op -08-12-1833 te Cradock (ZA) met Johanna Elisabeth van WYK, gebore ± 1814.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Cornelia, gebore op -09-04-1836, gedoop op -22-05-1836 te Cradock (ZA).
   2.  Hester Maria, gebore op -17-05-1838 te Tarka (ZA), gedoop op -02-09-1838 te Cradock (ZA).
   3.  Jacob Johannes (kyk V.48).
   4.  Cornelia Hester Maria, gebore op -17-05-1844 te Tarka, gedoop op -04-08-1844 te Cradock.
   5.  Hester Johanna, gebore op -20-09-1847 te Brakrivier, gedoop op -14-11-1847 te Cradock.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -08-10-1868 te Colesberg met William HENNE, winkelier Philipstown, gebore ± 1845 te ??
   6.  Stephanus Johannes, gebore op -15-09-1849 te Brakrivier, gedoop op -28-10-1849 te Cradock, oorlede <20-01-1851 te Cradock, op basis geb., datum broer.
   7.  Stephanus Johannes Mourits (kyk V.55).

V.48    Jacob Johannes van ZIJL [20317] (kode: b6.c1.d9.e4.f3), gebore op -20-12-1839 te Tarka (ZA), gedoop op -26-01-1840 te Cradock (ZA), seun van Jacob Johannes van ZIJL [20310] (kode: a5.b6.c1.d9.e4) (kyk IV.34) en Johanna Elisabeth van WYK [20314].
Getroud (1) op 7-jarige ouderdom op -29-09-1847 te Cradock (ZA) met Dorothea Maria GROBBELAAR, gebore ± 1841.
Getroud (2) op 37-jarige ouderdom op -18-04-1877 te Cradock met Susanna Johanna du PLESSIS, gebore ± 1856.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Jacob Johannes van ZYL, gebore op -04-09-1858 te Brakrivier, gedoop op -24-10-1858 te Cradock.
   2.  Willem Petrus van ZYL, gebore op -20-12-1859 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -25-02-1860 te Cradock.
   3.  Johanna Elizabeth van ZYL, gebore op -20-02-1861 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -07-04-1861 te Cradock.
   4.  Willem Petrus van ZYL (kyk VI.119).
   5.  Anna Cecilia van ZYL, gebore op -21-05-1864 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -05-06-1864 te Cradock.
   6.  Dorothea Maria van ZYL, gebore op -16-01-1866, gedoop op -25-02-1866 te Cradock.
   7.  Jacob Johannes van ZYL, gebore op -19-09-1867 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -17-11-1867 te Cradock.
   8.  Hester Johanna van ZYL, gebore op -24-08-1870 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -25-09-1870 te Cradock.
   9.  Cornelia Johanna van ZYL, gebore op -05-08-1872, gedoop op -01-09-1872 te Cradock.
Uit die tweede huwelik:
   10.  Nicolaas Johannes van ZYL, gebore op -12-01-1876, gedoop op -06-02-1876 te Cradock.
   11.  Johannes Petrus van ZYL, gebore op -29-08-1878, gedoop op -15-12-1878 te Cradock.

VI.119    Willem Petrus van ZYL [32173] (kode: b6.c1.d9.e4.f3.g4), veeboer op Groot Zeekoegat, distr. Tarka, gebore op -19-11-1862 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -11-01-1863 te Cradock, seun van Jacob Johannes van ZIJL [20317] (kode: b6.c1.d9.e4.f3) (kyk V.48) en Dorothea Maria GROBBELAAR [20318].
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -24-09-1884 te Tarka met Helena Elizabeth van HEERDEN, gebore ± 1864 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Martje, gebore op -09-07-1887, gedoop op -02-10-1887 te Cradock.
   2.  Dorothea Maria, gebore op -03-02-1890 te 'Louwaterberg', distr. Cradock, gedoop op -06-04-1890 te Cradock.
   3.  Helena Rebecca Florence, gebore op -26-09-1892 te 'Louwaterberg', distr. Cradock, gedoop op -04-12-1892 te Cradock.
   4.  Wilhelmina Petronellla, gebore op -21-08-1894, gedoop op -07-10-1894 te Cradock.
   5.  Archibald, gebore op -13-01-1896 te 'Louwaterberg', distr. Cradock, gedoop op -01-03-1896 te Cradock.

V.55    Stephanus Johannes Mourits van ZIJL [32191], gebore op -20-01-1851 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -06-04-1851 te Cradock, seun van Jacob Johannes van ZIJL [20310] (kode: a5.b6.c1.d9.e4) (kyk IV.34) en Johanna Elisabeth van WYK [20314].
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -15-02-1869 te Cradock met Anna Cecilia van ZYL, 18 jaar oud (kyk V.136).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Catharina Levina van ZYL, gebore op -18-05-1870 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -05-06-1870 te Cradock.
   2.  Jacob Johannes van ZYL (kyk VI.129).
   3.  Johanna Elizabeth van ZYL, gebore op -10-05-1873, gedoop op -22-06-1873 te Cradock.
   4.  Elizabeth Helena van ZYL, gebore op -20-06-1875, gedoop op -25-07-1875 te Cradock.
   5.  Anna Cecilia van ZYL, gebore op -21-05-1877, gedoop op -01-07-1877 te Cradock.
   6.  Marthinus Christoffel van ZYL, gebore op -14-09-1879, gedoop op -01-07-1880 te Cradock, doopjr 1777 kan niet!
   7.  Stephanus Johannes Maurtitz van ZYL, gebore op -02-10-1881, gedoop op -06-11-1881 te Cradock.
   8.  Catharina Wilhelmina van ZYL, gebore op -30-10-1884, gedoop op -07-12-1884 te Cradock.
   9.  Petrus François van ZYL, gebore op -13-09-1886, gedoop op -14-11-1886 te Cradock.
   10.  Hester Johanna van ZYL, gebore op -15-09-1889, gedoop op -01-12-1889 te Cradock.
   11.  Johannes Benjamin van ZYL, gebore op -27-09-1893 te 'Louwaterberg', distr. Cradock, gedoop op -05-11-1893 te Cradock.

VI.129    Jacob Johannes van ZYL [32194] (kode: b6.c1.d9.e4.f7.g2), gebore op -27-09-1871, gedoop op -12-11-1871 te Cradock, seun van Stephanus Johannes Mourits van ZIJL [32191] (kyk V.55) en Anna Cecilia van ZYL [32192] (kyk V.136).
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -19-11-1894 te Cradock met Anna Dorothea BESTER, gebore ± 1874.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Stephanus Johannes Mourits, gebore op -22-10-1895, gedoop op -01-12-1895 te Cradock.
   2.  Catharina Maria Cornelia, gebore op -24-03-1897, gedoop op -24-04-1897 te Cradock.

IV.36    Johannes Maurits van ZIJL [25951] (kode: a5.b6.c1.d9.e5), gebore op -28-06-1814 te ?? Gedoop op -08-01-1815 te George, seun van Jacob van ZIJL [15423] (kode: a5.b6.c1.d9) (kyk III.18) en Hester Maria van den HEEVER [20304].
Getroud in die kerk (1) op 21-jarige ouderdom op -26-12-1835 te Cradock met Hester Jacomina Susanna van WIJK, 15 jaar oud, gebore op -01-08-1820 te ?? Oorlede op -28-05-1852 te ?? op 31-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk (2) op 38-jarige ouderdom op -28-08-1852 te Cradock met Anna Cecilia van HEERDEN, gebore ± 1812 te ??
Getroud in die kerk (3) op 53-jarige ouderdom op -09-03-1868 te Cradock met Elsje Elizabeth van HEERDEN, gebore ± 1816 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Jacob van ZYL (kyk V.56).
   2.  Cornelia Maria van ZYL, gebore op -10-04-1840 te Brakfontein, distr. Cradock, gedoop op -05-07-1840 te Cradock.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -18-12-1857 te Cradock met Andries Petrus PRETORIUS, 35 jaar oud, gebore op -25-02-1822 te ?? Oorlede ± 1898 te ?? Seun van Johannes Lodewikus PRETORIUS en Anna Johanna PRETORIUS.
   3.  Stephanus Johannes van ZYL, gebore op -30-08-1842 te 'Brakrivier', distr. Cradock, gedoop op -03-10-1842 te Cradock.
   4.  Hester Maria van ZYL, gebore op -02-11-1848 te 'Brakrivier', distr. Cradock, gedoop op -25-12-1848 te Cradock.
Uit die tweede huwelik:
   5.  Johannes Mourits van ZYL, gebore op -28-03-1854 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -30-04-1854 te Cradock.
   6.  Hester Johanna Maria van ZYL, gebore op -17-05-1855 te 'Brakfontein', distr. Cradock, gedoop op -02-07-1855 te Cradock.
   7.  Petrus Johannes van ZYL, gebore op -18-07-1857, gedoop ?? te Cradock, datum 06-07-1857 kan niet.

V.56    Jacob van ZYL [32256] (kode: b6.c1.d9.e5.f1), gebore op -18-01-1837, gedoop op -05-03-1837 te Cradock, seun van Johannes Maurits van ZIJL [25951] (kode: a5.b6.c1.d9.e5) (kyk IV.36) en Hester Jacomina Susanna van WIJK [25952].
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -17-12-1854 te Cradock met Gertruida Jacomina Petronella van ZYL, 20 jaar oud (kyk IV.84).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Catharina Elizabeth, gebore op -11-02-1857 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -22-03-1857 te Cradock.
Getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -23-12-1872 te Cradock met Jacob van Zyl SCRIVEN, gebore ± 1855 te ??
   2.  Hester Jacomina Susanna, gebore op -08-11-1858 te 'Brakrivier', distr. Cradock, gedoop op -26-12-1858 te Cradock.

IV.44    Petrus Jacobus van ZIJL [32268] (kode: a5.b6.c1.d9.e8), gebore op -05-10-1821, gedoop op -11-11-1821 te Cradock, oorlede op -08-08-1892 te Boshof op 70-jarige ouderdom, seun van Jacob van ZIJL [15423] (kode: a5.b6.c1.d9) (kyk III.18) en Hester Maria van den HEEVER [20304].
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -25-12-1842 te Cradock met Maria Susanna van den HEEVER, gebore ± 1823 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Adriaan Jacobus van ZYL, gebore op -01-10-1845 te 'Brakrivier', distr. Cradock, gedoop op -02-11-1854 te Cradock.
   2.  Hester Maria van ZYL, gebore op -26-02-1847, gedoop op -06-04-1847 te Cradock.
   3.  Petrus Jakobus van ZYL, gebore op -20-07-1853 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -02-10-1853 te Cradock.
   4.  Maria Susanna van ZYL, gebore op -11-10-1857, gedoop op -25-12-1857 te Cradock.

IV.46    Willem Evans van ZIJL [32274] (kode: a5.b6.c1.d9.e9), gebore op -16-08-1823, gedoop op -20-10-1823 te Cradock, seun van Jacob van ZIJL [15423] (kode: a5.b6.c1.d9) (kyk III.18) en Hester Maria van den HEEVER [20304].
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -19-01-1845 te Cradock met Elizabeth Sophia van HEERDEN, gebore ± 1825 te ?? Dogter van Frederick Andries Jacobus van HEERDEN en Petronella Catharina NEL.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacob van ZYL (kyk V.68).
   2.  Frederik Andries Jacobus van ZYL (kyk V.70).
   3.  Petronella Aletta van ZYL, gebore op -23-10-1849, gedoop op -09-12-1849 te Cradock.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -19-05-1873 te Burgersdorp met Hendrik Johannes JOHNSON, gebore ± 1847 te ??
   4.  Willem Evans van ZYL, gebore op -07-01-1853 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -28-04-1853 te Cradock.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -11-05-1881 te Colesberg met Gerbrecht Elizabeth POTGIETER, gebore ± 1858 te ??
   5.  Hester Maria van ZYL, gebore op -14-09-1854, gedoop op -26-11-1854 te Cradock.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -13-01-1873 te Burgersdorp met Nicolaas Willem JOHNSON, gebore ± 1852 te ??
   6.  Elizabeth Sophia van ZYL, gebore op -25-07-1856 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -16-11-1856 te Cradock, ws jong ovl.
   7.  Elizabeth Sophia van ZYL, gebore op -07-04-1858 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -23-05-1858 te Cradock.
   8.  Maria Susanna van ZYL, gebore op -21-01-1860 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -02-04-1860 te Cradock.
   9.  Jan Maurits van ZYL, gebore op -04-02-1862 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -20-04-1862 te Cradock.
   10.  Elizabeth Johanna van ZYL, gebore op -15-12-1863 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -28-02-1864 te Cradock.
   11.  Susara Carolina van ZYL, gebore op -29-01-1866, gedoop op -18-02-1866 te Cradock.
   12.  Carel Andries Jacobus van ZYL, gebore op -28-12-1867, gedoop op -26-01-1868 te Cradock.
   13.  Petrus Jacobus van ZYL (kyk V.85).
   14.  Stephanus Johannes van ZYL, gebore op -24-04-1873, gedoop op -13-08-1873 te Burgersdorp.

V.68    Jacob van ZYL [32276] (kode: b6.c1.d9.e9.f1), veeboer op Blaauwkaaltes, gebore op -19-05-1846 te 'Brakrivier', distr. Cradock, gedoop op -04-10-1846 te Cradock, seun van Willem Evans van ZIJL [32274] (kode: a5.b6.c1.d9.e9) (kyk IV.46) en Elizabeth Sophia van HEERDEN [32275].
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -14-11-1864 te Tarka met Maryna Elizabeth Levina van HEERDEN, gebore ± 1848 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Evans, gebore op -25-12-1867 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -15-03-1868 te Cradock.
   2.  Anna Susanna Magdalena, gebore op -25-12-1871, gedoop op -07-01-1872 te Middelburg Kp.
   3.  Elizabeth Sophia, gebore op -02-08-1873, gedoop op -11-02-1874 te Burgersdorp.
   4.  Cornelia Helena, gebore op -22-03-1876, gedoop op -19-07-1876 te Burgersdorp.
   5.  Jacoba Johanna Maria, gebore op -21-12-1881, gedoop op -11-06-1882 te Ventersburg.
   6.  Petronella Aletta Sophia, gebore op -04-05-1884, gedoop op -06-07-1884 te Ventersburg.

V.70    Frederik Andries Jacobus van ZYL [32284] (kode: b6.c1.d9.e9.f2), gebore op -16-01-1848 te 'Brakrivier', distr. Cradock, gedoop op -03-04-1848 te Cradock, seun van Willem Evans van ZIJL [32274] (kode: a5.b6.c1.d9.e9) (kyk IV.46) en Elizabeth Sophia van HEERDEN [32275].
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -22-02-1869 te Cradock met Martha Johanna PRETORIUS, gebore ± 1850 te ?/.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elizabeth Sophia, gebore op -10-09-1870, gedoop op -22-01-1871 te Middelburg Kp.
   2.  Rudolf Johannes, gebore op -24-08-1872, gedoop op -06-10-1872 te Cradock.
   3.  Willem Evans, gebore op -03-06-1874, gedoop op -18-08-1874 te Burgersdorp.
   4.  Martha Johanna, gebore op -20-01-1876, gedoop op -19-07-1876 te Burgersdorp.
   5.  Hester Maria, gebore op -14-11-1877, gedoop op -09-12-1877 te Burgersdorp.
   6.  Frederik Andries Jacobus, gebore op -24-12-1881, gedoop op -11-06-1882 te Venter.
   7.  Petronella Aletta, gebore op -22-06-1884, gedoop op -07-09-1884 te Ventersburg.
   8.  Susanna Carolina, gebore op -10-12-1886, gedoop op -15-03-1887 te Ventersburg.

V.85    Petrus Jacobus van ZYL [21612], gebore op -12-05-1870 te Middelburgh, gedoop op -08-01-1871 te Middelburgh KP (getuies: Nicholas Grobbelaar, Anna Potgieter, Willem Evans van Zyl & Hester Maria van Zyl), oorlede op -08-07-1952 te ?? op 82-jarige ouderdom, begrawe te Clarens, seun van Willem Evans van ZIJL [32274] (kode: a5.b6.c1.d9.e9) (kyk IV.46) en Elizabeth Sophia van HEERDEN [32275].
Getroud ± 1911 te ?? Vrou is Alleta Catrina APPELGRYN, gebore ± 1874, oorlede op -20-05-1960 te ?? {sy is later getroud op -04-10-1958 te ?? Man is H J van SCHALKWIJK, gebore ± 196.}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Mattys, gebore op -13-10-1912 te ??
   2.  Anna Elizabeth, gebore op -27-01-1920 te ?? Oorlede op -27-01-1990 te ?? op 70-jarige ouderdom.
Getroud ± 1960 met (Boet) van der POEL, gebore ± 1934.
   3.  Fredrik Andries Jacobus, gebore op -27-01-1922 te ??
   4.  Francois Johannes (kyk VI.161).
   5.  Elizabeth (Bessie), gebore ± 1932 te ?? Oorlede op -25-07-1991 te ??
   6.  (Bob), gebore ± 1934 te ?? verdronken op jonge leeftijd.
   7.  Piet, gebore ± 1936, oorlede op -12-06-1989 te ?? had 1 vingerstompje.
   8.  Jan Maritz (kyk VI.166).
   9.  B (Bettie), gebore ± 1937, oorlede op -08-10-2004.
Getroud ± 1961 met PIETERSEN, gebore ± 1934.
   10.  Frederik Andries, gebore 05-04-???? te ?? Oorlede op -18-04-1919 te ??

VI.161    Francois Johannes van ZYL [21600], gebore op -15-03-1924 te Clarens, Oranje Vrijstaat (SA), oorlede op -27-07-1981 te Durban? op 57-jarige ouderdom, seun van Petrus Jacobus van ZYL [21612] (kyk V.85) en Alleta Catrina APPELGRYN [21613].
Getroud op 30-jarige ouderdom op -06-08-1954 te Durban met Margritha Maria Jacoba GUNTER, gebore ± 1935 te ?? Oorlede op -29-12-2004 te Durban?
Uit hierdie huwelik:
   1.  Margritha Maria Jacoba (Marietje), gebore op -08-10-1955 te Durban?
Getroud ± 1986 met Richard DOBIE, gebore ± 1960.
   2.  Alleta Catrina (Sussie), gebore op -08-10-1958 te Durban?
   3.  Estelle, gebore op -25-09-1964 te Durban.
Getroud ± 1989 te ?? Man is Jan Johannes STRYDOM, gebore ± 1961.
   4.  Anna Elizabeth, gebore op -13-10-1966 te Durban?

VI.166    Jan Maritz van ZYL [21617], gebore op -31-07-1936 te ?? Oorlede op -18-11-1990 te ?? op 54-jarige ouderdom, seun van Petrus Jacobus van ZYL [21612] (kyk V.85) en Alleta Catrina APPELGRYN [21613].
Getroud ± 1966 met Gladys ?? Gebore ± 1939.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Vanessa, gebore ± 1967.
   2.  Veronica, gebore ± 1968 te ??

IV.50    Daniel Petrus van ZIJL [20320] (kode: a5.b6.c1.d9.e11), gebore op -26-10-1827, gedoop op -23-12-1827 te Cradock, seun van Jacob van ZIJL [15423] (kode: a5.b6.c1.d9) (kyk III.18) en Hester Maria van den HEEVER [20304].
Getroud op 20-jarige ouderdom op -17-08-1848 te Cradock (ZA) met Martha Magdalena Jacoba van den HEEVER, 17 jaar oud, gebore op -16-05-1831 te ?? Oorlede op -25-10-1883 te Venterstad op 52-jarige ouderdom, dogter van Adriaan Jacobus van den HEEVER en Martha VENTER.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacob (kyk V.88).
   2.  Adriaan Jacobus van ZYL, gebore op -03-01-1851, gedoop op -04-05-1851 te Cradock, oorlede < 1868 te ??
   3.  Daniël Petrus van ZYL (kyk V.91).
   4.  Martha Magdalena Jacoba van ZYL, gebore op -22-06-1854 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -13-08-1854 te Cradock.
   5.  Hester Maria van ZYL, gebore op -07-02-1856 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -07-04-1856 te Cradock.
   6.  Aletta Sophia Jacomina van ZYL, gebore op -07-10-1858 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -26-12-1858 te Cradock.
   7.  Andries Petrus Johannes van ZYL (kyk V.97).
   8.  Maria Susanna van ZYL, gebore op -19-06-1864 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -27-06-1864 te Cradock.
   9.  Susara Helena van ZYL, gebore ± 1866.
   10.  Adriaan Jacobus van ZYL, gebore ± 1868 te ??

V.88    Jacob van ZIJL [20322] (kode: a5.b6.c1.d9.e11.f1), boer, gebore op -29-07-1849 te Vlekpoort, distr. Cradock (ZA), gedoop op -23-09-1849 te Cradock (ZA), seun van Daniel Petrus van ZIJL [20320] (kode: a5.b6.c1.d9.e11) (kyk IV.50) en Martha Magdalena Jacoba van den HEEVER [20321].
Getroud op 20-jarige ouderdom op -04-04-1870 te Colesberg met Martha Elizabeth van den HEEVER, gebore ± 1851.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Adriaan Jacobus van ZYL, gebore op -24-06-1877, gedoop op -22-07-1877 te Cradock.
   2.  Anna Maria Margaretha van ZYL, gebore op -28-06-1880, gedoop op -26-09-1880 te Steynsburg.
   3.  Jacobus Johannes van ZYL, gebore op -28-11-1881, gedoop op -11-12-1881 te Steynsburg.
   4.  Andries Petrus Johannes van ZYL (kyk VI.174).

VI.174    Andries Petrus Johannes van ZYL [20324], gebore op -22-10-1883, oorlede op -04-08-1951 te Swartruggens op 67-jarige ouderdom, seun van Jacob van ZIJL [20322] (kode: a5.b6.c1.d9.e11.f1) (kyk V.88) en Martha Elizabeth van den HEEVER [20323].
Getroud op 22-jarige ouderdom op -07-11-1905 te Lady Greg, Eastern Cape (SA) met Margaretha Christina PRETORIUS, 19 jaar oud, gebore op -03-04-1886.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacob van ZIJL (kyk VII.108).
   2.  Andries Petrus van ZIJL, gebore ± 1910, oorlede ± 1930.
   3.  Margrieta Catharina van ZIJL, gebore op -07-07-1912.
   4.  Dirk Jacobus van ZIJL, gebore op -16-04-1925.

VII.108    Jacob van ZIJL [20326], gebore op -08-12-1906 te Lady Grey (ZA), seun van Andries Petrus Johannes van ZYL [20324] (kyk VI.174) en Margaretha Christina PRETORIUS [20325].
Getroud ± 1937 met Martha Susanna Adriana van der WATH, gebore op -05-03-1905.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Andries Petrus, gebore ± 1938, oorlede ± 1938.
   2.  Catharina Margita, gebore op -31-10-1940 te ??
Getroud ± 1965 met Johannes Petrus le ROUX, gebore ± 1938.
   3.  Cornelis Johannes, gebore op -26-03-1943 te ??
Getroud ± 1966 te ?? Vrou is Petra Laura GROBBELAAR, gebore ± 1945 te ??
   4.  Jakob (kyk VIII.81).

VIII.81    Jakob van ZIJL [20335], gebore op -10-09-1947 te ?? Seun van Jacob van ZIJL [20326] (kyk VII.108) en Martha Susanna Adriana van der WATH [20330].
Getroud ± 1973 met Joan Valerie KEYSER, gebore op -06-11-1948.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Stanley Sydney (kyk IX.66).
   2.  Jakob (kyk IX.68).
   3.  Martha Susanna Adriana, gebore op -23-10-1976 te ??
Getroud ± 2000 met Riaan François OOSTHUIZEN, gebore ± 1979.
   4.  Christo Johannes, gebore op -30-06-1982.

IX.66    Stanley Sydney van ZIJL [20338], gebore op -02-09-1967 te ?? Seun van Jakob van ZIJL [20335] (kyk VIII.81) en Joan Valerie KEYSER [20336].
Getroud ± 1998 met N.N. Gebore ± 1969.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jakob Paul, gebore op -07-12-2000 te ??

IX.68    Jakob van ZIJL [20340], gebore op -29-06-1971 te ?? Seun van Jakob van ZIJL [20335] (kyk VIII.81) en Joan Valerie KEYSER [20336].
Getroud ± 1995 met Anna Elizabeth BURGER, gebore ± 1974.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Joan Elizabeth, gebore op -04-05-2000 te ??

V.91    Daniël Petrus van ZYL [32315] (kode: a5.b6.c1.d9.e11.f3), boer op Smithfield, gebore op -22-09-1852, gedoop op -26-12-1852 te Cradock, seun van Daniel Petrus van ZIJL [20320] (kode: a5.b6.c1.d9.e11) (kyk IV.50) en Martha Magdalena Jacoba van den HEEVER [20321].
Getroud in die kerk (1) op 27-jarige ouderdom op -13-10-1879 te Kimberley met Margrieta Louisa FERREIRA, gebore ± 1854 te ??
Getroud in die kerk (2) op 48-jarige ouderdom op -18-03-1901 te Kimberley met Charlotte TRUTER, gebore ± 1855 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Martha Johanna Magdalena, gebore op -28-01-1881, gedoop op -20-02-1881 te Kimberley.
   2.  Daniël Petrus, gebore op -19-10-1882, gedoop op -17-12-1882 te ??
   3.  Jacobus Stephanus, gebore op -27-09-1885, gedoop op -06-10-1885 te Kimberley.
   4.  Edward Bowden, gebore op -05-11-1887, gedoop op -25-12-1887 te Kimberley.
   5.  Margaretha Louisa, gebore op -23-03-1889 te 'Sandberg', distr. Kimberley, gedoop op -14-04-1889 te Kimberley.
   6.  Adriana Maria, gebore op -12-01-1891, gedoop op -29-03-1891 te Kimberley.
   7.  Gertruida Sophia, gebore op -24-08-1895, gedoop op -21-09-1895 te Kimberley.
   8.  Aletta Margaretha, gebore op -06-12-1897, gedoop op -26-02-1898 te Kimberley.

V.97    Andries Petrus Johannes van ZYL [32329] (kode: a5.b6.c1.d9.e11.f7), gebore op -27-08-1860 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -07-10-1860 te Cradock, seun van Daniel Petrus van ZIJL [20320] (kode: a5.b6.c1.d9.e11) (kyk IV.50) en Martha Magdalena Jacoba van den HEEVER [20321].
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -12-06-1882 te Ventersburg met Catharina Cornelia Johanna van TONDER, gebore ± 1865 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hyla Johanna, gebore op -27-04-1883, gedoop op -20-05-1883 te Ventersburg.
   2.  Daniel Petrus, gebore op -23-10-1884 te ??
   3.  Martha Magdalena, gebore op -23-08-1885, gedoop op -25-10-1885 te Ventersburg.
   4.  Daniël Petrus, gebore op -23-10-1887, gedoop op -22-04-1888 te Aliwal-Noord.
   5.  Andreas Petrus Johannes, gebore op -01-12-1889, gedoop op -09-03-1890 te Aliwal-Noord.
   6.  Catharina Cornelia Johanna, gebore op -26-11-1891, gedoop op -10-01-1892 te Aliwal-Noord.
   7.  Willem Marthinus (kyk VI.190).
   8.  Hester Marija, gebore op -06-09-1893 te ??
   9.  Aletta Catharina, gebore op -23-06-1896, gedoop op -28-11-1896 te Kimberley.

VI.190    Willem Marthinus van ZYL [32336] (kode: a5.b6.c1.d9.e11.f7.g6), schrijnwerker, gebore op -26-11-1891 te Venterstad, gedoop op -10-01-1892 te Aliwal-Noord, oorlede op -22-05-1961 te Mayville, Pretoria op 69-jarige ouderdom, seun van Andries Petrus Johannes van ZYL [32329] (kode: a5.b6.c1.d9.e11.f7) (kyk V.97) en Catharina Cornelia Johanna van TONDER [32330].
Getroud in die kerk (1) ± 1918 te ?? Vrou is Maria Johanna Margrieta JACOBS, gebore op -04-08-1894 te ?? Oorlede op -10-10-1943 te ?? op 49-jarige ouderdom, dogter van Nicolaas Hendrik JACOBS en Johanna Maria BEZUIDENHOUT.
Getroud in die kerk (2) ± 1940 te ?? Vrou is Elizabeth Magdalena BEZUIDENHOUT, gebore ±.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Andries Johannes Petrus (kyk VII.113).
   2.  Nicolaas Hendrik, gebore ± 1922 te ??
   3.  Willem Marthinus (kyk VII.116).
   4.  Daniel Petrus, gebore ± 1925 te ??
   5.  Pieter Daniel, gebore ± 1927 te ??
   6.  Jacobus (Jacob), gebore ± 1929 te ??
Uit die tweede huwelik:
   7.  Willem Adriaan Jacobus, gebore op -09-04-1941 te ??
   8.  Abel Albertus, gebore ± 1946.

VII.113    Andries Johannes Petrus van ZYL [36314] (kode: a5.b6.c1.d9.e11.f7.g6.h1), gebore op -24-08-1920 te ?? Seun van Willem Marthinus van ZYL [32336] (kode: a5.b6.c1.d9.e11.f7.g6) (kyk VI.190) en Maria Johanna Margrieta JACOBS [36265].
Kinders:
   1.  Willem Marthinus, gebore ± 1947 te ?? Seun van S M FOUCHE.
   2.  S M, gebore ± 1949 te ?? Dogter van S M FOUCHE.
Getroud in die kerk ± met SOLMS, gebore ±.
   3.  M M, gebore ± 1951 te ?? Dogter van S M FOUCHE.
Getroud in die kerk ± met van DYK, gebore ±.
   4.  B J P, gebore ± 1953 te ?? Seun van S M FOUCHE.
   5.  E C (Emma), gebore ± 1954 te ?? Dogter van S M FOUCHE.
Getroud in die kerk ± met BOTHA, gebore ± ??
   6.  C J, gebore ± 1956 te ?? Dogter van S M FOUCHE.
Getroud in die kerk ± met GABEL, gebore ± ??
   7.  Andries Petrus Johannes, gebore ± 1957 te ?? Seun van S M FOUCHE.
   8.  M M, gebore ± 1959 te ?? Dogter van S M FOUCHE.
Getroud in die kerk ± met UYS, gebore ±.
   9.  Johanna (Hannie), gebore ± 1960 te ?? Dogter van S M FOUCHE.
Getroud in die kerk ± met STEBBING, gebore ± 1958 te ??

VII.116    Willem Marthinus van ZYL [36304] (kode: a5.b6.c1.d9.e11.f7.g6.h3), gebore op -30-11-1924 te ?? Seun van Willem Marthinus van ZYL [32336] (kode: a5.b6.c1.d9.e11.f7.g6) (kyk VI.190) en Maria Johanna Margrieta JACOBS [36265].
Getroud in die kerk ± 1948 te ?? Vrou is Magdalena Josina (Lena) GOOSEN, gebore ± 1926 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Andries Petrus Johannes, gebore ± 1949 te ??
   2.  Piet, gebore ± 1951.
   3.  Willem Marthinus (kyk VIII.100).
   4.  Johannes Jacobus Jooste Maritz (Koos) (kyk VIII.101).
   5.  Teunis, gebore ±.
   6.  Nicolaas (Nico), gebore ±.
   7.  Japie.

VIII.100    Willem Marthinus van ZYL [36305], gebore op -21-11-1953 te ?? Seun van Willem Marthinus van ZYL [36304] (kode: a5.b6.c1.d9.e11.f7.g6.h3) (kyk VII.116) en Magdalena Josina (Lena) GOOSEN [36319].
Kinders:
   1.  Willem Marthinus, gebore op -30-04-1980 te ??
   2.  Magda, gebore ± 1982 te ??
Getroud in die kerk ± 2001 te ?? Man is MEINTJIES, gebore ± 1980.

VIII.101    Johannes Jacobus Jooste Maritz (Koos) van ZYL [36313] (kode: a5.b6.c1.d9.e11.f7.g6.h3.i4), gebore op -11-04-1959 te ?? Seun van Willem Marthinus van ZYL [36304] (kode: a5.b6.c1.d9.e11.f7.g6.h3) (kyk VII.116) en Magdalena Josina (Lena) GOOSEN [36319].
Getroud in die kerk ± 1992 te ?? Vrou is Bettie Magdalena WESSELS, gebore op -23-05-1970 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hans Jacob.

III.22    Johannes Benjamin van ZYL [15425] (kode: a5.b6.c1.d10), boer; burger van Stellenbosch, gebore op -21-02-1780 te ?? Gedoop op -17-12-1780 te Swartland, oorlede op -02-10-1835 te 'Grootfontein', distr. Cradock op 55-jarige ouderdom. Over hem verscheen in 1838 een publicatie: Het lyden en afsterving van Johannes Benjamin van Zyl'.  De oorspronkelijke tekst is uit het Nederlands vertaald in het Zuid-Afrikaans door Johan van Zyl. Seun van Adriaan Jacobus van ZIJL [15239] (kode: a5.b6.c1) (kyk II.1) en Sara Johanna WIESE [15406].
Getroud (1) op 23-jarige ouderdom op -19-02-1804 te Kaapstad (ZA) met Sara Maria van SCHALKWIJK, 18 jaar oud, gebore op -01-02-1786, gedoop op -01-10-1786 te ?? Oorlede op -31-01-1821 te 'Grootfontein', distr. Cradock op 34-jarige ouderdom, dogter van Johannes van SCHALKWIJK en Susanna Jacoba van WYK.
Getroud (2) op 42-jarige ouderdom op -17-06-1822 te Cradock met Aletta Cecillia Petronella VORSTER, 15 jaar oud, gedoop op -04-01-1807, oorlede op -28-08-1833 te 'Grootfontein', distr. Cradock op 26-jarige ouderdom.
Getroud (3) op 53-jarige ouderdom op -08-12-1833 te Cradock met Catharina Elizabeth OBERHOLSTER, 21 jaar oud, gebore op -09-08-1812 te Graaff-Reinet, gedoop op -28-02-1813 te Graaff-Reinet (ZA), oorlede te Prieska, Bo-Karoo, dogter van Petrus Zacharias OBERHOLSTER en Geertruy Jacomina VILJOEN.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Susanna Jacoba, gebore op -04-04-1805, gedoop op -10-11-1805 te Swartland, oorlede op -19-02-1868 te Bloemfontein op 62-jarige ouderdom, begrawe te Bloemfontein. Oude militaire begraafplaats.
Getroud op 17-jarige ouderdom op -26-12-1822 te Cradock (ZA) met John MONTGOMERY, 19 jaar oud, gebore op -12-08-1803 te Dublin (Ierland), oorlede op -19-06-1878 te ?? op 74-jarige ouderdom, begrawe te Brandfort.
   2.  N.N. Gebore op -25-12-1806, oorlede op -01-01-1807, 7 dae oud.
   3.  N.N. Gebore op -26-06-1807, oorlede op -01-07-1807, 5 dae oud.
   4.  baba, gebore op -15-07-1808, gedoop te Graaff-Reinet, oorlede op -07-05-1811 op 2-jarige ouderdom.
   5.  Adriaan Jacobus, gebore op -15-07-1809, gedoop op -03-12-1809 te Graaff Reinet.
   6.  Sara Maria Johanna, gebore op -13-07-1811, gedoop op -14-06-1812 te Graaff Reinet, Cape Colony, oorlede op -22-05-1814 op 2-jarige ouderdom.
   7.  N.N. Gebore op -15-11-1813, oorlede op -22-11-1813, 7 dae oud.
   8.  Hester Johanna Maria, gebore op -22-02-1815, gedoop op -09-04-1815 te Graaff Reinet (ZA).
Getroud op 17-jarige ouderdom op -29-04-1832 te Cradock, Caape Colony met Johannes François BOTHA, 28 jaar oud, gedoop op -13-11-1803 te Graaff Reinet.
   9.  Sara Maria Johanna (kyk IV.67).
   10.  Johannes Benjamin (kyk IV.68).
   11.  Jacob (kyk IV.70).
Uit die tweede huwelik:
   12.  Hester Magdalena, gebore op -14-03-1823, gedoop op -14-04-1823 te Cradock (ZA), oorlede op -09-10-1862 te Damfontein, Aliwal noord op 39-jarige ouderdom.
Getroud ± 1847 met Martinus Christoffel HENNING, gebore op -10-04-1820, gedoop op -02-10-1820 te Cradock, oorlede op -05-09-1886 te Driefontein, Aliwal noord op 66-jarige ouderdom, seun van Paulus Petrus HENNING en Hester Magdalena Maria COETZEE. {hy is later getroud op 42-jarige ouderdom op -23-02-1863 te Aliwal noord met Cornelia Johanna Catharina BOTHA, gebore 10-1842 te ?? Oorlede op -29-01-1899 te Aliwal noord.}
   13.  Adriaan Jacobus, gebore op -03-12-1824, gedoop op -26-12-1824 te Cradock, oorlede op -02-02-1840 te 'Spree-kloof', distr. Molteno op 15-jarige ouderdom, getroffen door de bliksem.
   14.  Martinus Christoffel (kyk IV.75).
   15.  Willem Abraham (kyk IV.78).
   16.  N.N. Gebore op -17-06-1829, oorlede op -23-06-1829 te ??, 6 dae oud.
   17.  Andries, gebore op -28-05-1830, gedoop op -05-07-1830 te Cradock, Cape Colony, oorlede op -19-09-1830 te ??, 114 dae oud.
   18.  Johannes Hendrik, gebore op -11-12-1831, gedoop te Cradock.
   19.  Aletta Cecilia Petronella, gebore op -28-08-1833, gedoop op -07-10-1833 te Cradock.
Uit die derde huwelik:
   20.  Gertruida Jacomina Petronella (kyk IV.84).
   21.  Johanna Catharina Elizabeth, gebore op -12-03-1836 te Cradock, gedoop op -12-06-1836 te Cradock, oorlede op -24-10-1909 te ?? op 73-jarige ouderdom.
Getroud op 20-jarige ouderdom op -28-12-1856 te Cradock met Martinus Gert Johannes BOOYSEN, gebore ± 1833, oorlede 1881 - 1900 te Johannesburg, seun van Marthinus Gerhardus BOOYSEN en Catharina Maria Janse van RENSBURG.

IV.67    Sara Maria Johanna van ZYL [20428], gebore op -19-12-1817, gedoop op -18-01-1818 te Graaff Reinet (ZA), dogter van Johannes Benjamin van ZYL [15425] (kode: a5.b6.c1.d10) (kyk III.22) en Sara Maria van SCHALKWIJK [15426].
Getroud op 22-jarige ouderdom op -19-07-1840 te Cradock (ZA) met James Benjamin Dunbar MOODIE, 21 jaar oud, gebore op -26-05-1819 te Scotland, oorlede op -04-12-1894 te Ladybrand (ZA) op 75-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hester Margrietha Helena (Margaretha) (kyk V.103).

V.103    Hester Margrietha Helena (Margaretha) MOODIE [34468], gebore op -09-12-1852 te Burgersdorp, oorlede < 1964, dogter van James Benjamin Dunbar MOODIE [20432] en Sara Maria Johanna van ZYL [20428] (kyk IV.67).
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -10-07-1870 te Bethlehem met Pieter Daniël van ZYL, gebore 08-1869 te ?? Oorlede op -07-09-1907 te Queenstown, Cape Colony, seun van Casparus (Casper) van ZIJL en Susanna Isabella Johanna NEL.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Sarah Maria Johanna, gebore op -01-07-1871 te St Fort (SA), oorlede op -04-02-1892 te ?? op 20-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± ?? Man is ANDERSON.
   2.  Susan Harriet, gebore op -28-04-1875 te Snymanshoek (SA), oorlede op -14-08-1961 te Bethlehem, Vrijstaat (SA) op 86-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -24-03-1903 te Bethlehem, Vrijstaat (SA) met Daniel Jacobus Johannes MALAN, 29 jaar oud, gebore op -06-05-1873 te Bethlehem, Vrijstaat (SA), oorlede op -02-06-1883 te Bethlehem, Vrijstaat (SA) op 10-jarige ouderdom.
   3.  Jemima Martina, gebore op -09-12-1877 te Snymanshoek, oorlede op -14-06-1962 te Bethlehem, Vrijstaat (SA) op 84-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -10-05-1899 te Bethlehem met Frederick THORROLD.
   4.  James Benjamin, gebore op -02-09-1879 te Jouberts Valley, distr. Bethlehem (SA), oorlede op -19-06-1936 te ?? op 56-jarige ouderdom.
   5.  Pieter Daniel (kyk VI.202).
   6.  Hester Margaretha, gebore op -28-07-1882 te Jouberts Valley, distr. Bethlehem, oorlede op -27-06-1966 te Bethlehem, Vrijstaat op 83-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -20-06-1905 te Bethlehem, Vrijstaat met Gerhardus Coenraad SCHEEPERS, 30 jaar oud, gebore op -16-09-1874 te Vanstadensrivier, Eastern cape, oorlede op -24-08-1949 te ?? op 74-jarige ouderdom.
   7.  Jeanette Elizabeth, gebore op -25-09-1892 te Bethlehem, Oranje Vrijstaat, oorlede op -21-09-1964 te Parys (SA) op 71-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -18-12-1917 te Bethlehem, Oranje Vrijstaat met William DEALE, gebore ± 1889 te ??

VI.202    Pieter Daniel van ZYL [35549], gebore op -11-12-1880 te Snymanshoek, oorlede > 1911 te Bloukrans, Fouriesburg, seun van Pieter Daniël van ZYL [29169] en Hester Margrietha Helena (Margaretha) MOODIE [34468] (kyk V.103).
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -18-12-1906 te Ficksburg met Susara Johanna ZIETSMAN, 21 jaar oud, gebore op -19-02-1885 te ?? Oorlede op -20-05-1925 te Jouberts Vallei, Bethlehem op 40-jarige ouderdom, dogter van Paul Hendrik ZIETSMAN en Johanna Christina SCHEPERS.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Christina, gebore op -29-09-1907 te ??
   2.  Pieter Daniël (kyk VII.124).

VII.124    Pieter Daniël van ZYL [35554], gebore op -28-11-1911 te ?? Oorlede op -19-01-1974 te Empangeni op 62-jarige ouderdom, seun van Pieter Daniel van ZYL [35549] (kyk VI.202) en Susara Johanna ZIETSMAN [35550].
Getroud in die kerk ± ?? Vrou is Anna Remertha MARAIS, gebore < 1911 te ?? Oorlede > 1981 te Vryheid.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jaap (Japie), gebore > 1930 te ?? Oorlede > 1981 te ??
   2.  Pieter Daniël (Piet) (kyk VIII.107).
   3.  Alma, gebore op -09-03-1934 te ?? Oorlede op -20-10-1984 te Cape Town (SA) op 50-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± ?? Man is Willem Pieter LOUW, gebore ± 1930.

VIII.107    Pieter Daniël (Piet) van ZYL [35557], gebore op -07-09-1930 te Molteno, oorlede op -03-03-1981 te Vryheid op 50-jarige ouderdom, seun van Pieter Daniël van ZYL [35554] (kyk VII.124) en Anna Remertha MARAIS [35555].
Getroud in die kerk ± ?? Vrou is Helet SNYMAN, gebore ± 1930 te ?? Dogter van Andries Johannes Philippus SNYMAN en Hilda du PLESSIS.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gebore ± 1950 te ??
   2.  Pieter, gebore 1955 te ??
   3.  Ignatius, gebore ± 1960 te ??
   4.  Gebore ±.
   5.  Gebore ± ??

IV.68    Johannes Benjamin van ZYL [20430] (kode: b6.c1.d10.e9), gebore op -28-01-1819, gedoop op -03-02-1820 te Cradock, oorlede op -16-10-1890 te Cradock, distr. Stormberg op 71-jarige ouderdom, seun van Johannes Benjamin van ZYL [15425] (kode: a5.b6.c1.d10) (kyk III.22) en Sara Maria van SCHALKWIJK [15426].
Getroud op 21-jarige ouderdom op -19-07-1840 te Cradock (ZA) met Maria Cornelia VENTER, 17 jaar oud, gebore op -13-04-1823, oorlede op -19-05-1889 te ?? op 66-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Benjamin (kyk V.104).
   2.  Petrus Jacobus (kyk V.107).
   3.  Maria Catharina Jacoba, gebore op -10-11-1847 te 'Brakrivier', distr. Cradock, gedoop op -26-12-1847 te Cradock, oorlede 1880 te ??
Getroud in die kerk ± 1869 te ?? Man is Christiaan Josua VENTER, gebore 1847 te ?? Oorlede 1920 te ??
   4.  Susara Maria Johanna, gebore op -10-09-1849 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -04-11-1849 te Cradock.
Getroud in die kerk op 40-jarige ouderdom op -26-02-1890 te ?? Man is Nicolaas GROBLER, 21 jaar oud, gebore op -26-04-1868 te ??
   5.  Willem Petrus (kyk V.113).
   6.  Stefanus Johannes, gebore op -29-12-1853 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -12-02-1854 te Cradock.
Getroud in die kerk ± 1878 met Martha Louisa du RAND.
   7.  Jacob Jacobus Johannes (kyk V.117).
   8.  Johannes Bernardus, gebore op -11-10-1858 te 'Brakrivier', distr. Cradock, gedoop op -21-11-1858 te Cradock.
   9.  Hester Margrietha, gebore op -12-08-1860 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -07-10-1860 te Cradock.
   10.  Susanna Jacoba, gebore op -17-07-1862 te 'Brakrivier', distr. Cradock, gedoop op -17-08-1862 te Cradock.
   11.  Hester Helena Dorothea, gebore op -12-10-1863 te 'Brakrivier', distr. Cradock, gedoop op -03-01-1864 te Cradock.

V.104    Johannes Benjamin van ZYL [16357] (kode: b6.c1.d10.e9.f1), gebore op -30-09-1841 te Tarka, gedoop op -07-01-1842 te Cradock, oorlede ± 1923 te Geluksburg, Kwazula Natal, seun van Johannes Benjamin van ZYL [20430] (kode: b6.c1.d10.e9) (kyk IV.68) en Maria Cornelia VENTER [20431].
Getroud in die kerk (1) op 16-jarige ouderdom op -18-12-1857 te Cradock met Anna Cecila GROBBELAAR, gebore ± 1843 te ??
Getroud in die kerk (2) ± 1871 te ? Vrou is Cathrina Maria ELS, gebore op -14-09-1842 te ?? Oorlede op -03-04-1889 te ?? op 46-jarige ouderdom, dogter van Cornelis Wilhelmus ELS en Isabella Elizabeth Martina.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Willem Petrus, gebore op -22-02-1860 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -15-04-1860 te Cradock.
   2.  Maria Cornelia, gebore op -30-07-1861 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -15-09-1861 te Cradock.
   3.  Anna Cecilia, gebore op -21-02-1863, gedoop op -18-04-1863 te Cradock.
   4.  Dorothea, gebore op -01-10-1864 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -13-11-1864 te Cradock.
   5.  Johannes Benjamin (kyk VI.212).
   6.  Sara Margaretha Johanna, gebore op -23-09-1867 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -27-10-1867 te Cradock.
   7.  Elizabeth Catharina Helena, gebore op -23-01-1870, gedoop op -28-03-1870 te Cradock.
Uit die tweede huwelik:
   8.  Johanna Hendrina, gebore ± 1872 te ??
   9.  Catharina Maria, gebore ± 1875 te ??
Getroud in die kerk ± met de WET.
   10.  Cornelis Wilhelmus (kyk VI.219).
   11.  Willem Abraham, gebore ± 1880, oorlede 1958 te ??
   12.  Abraham Johannes Jacobus, gebore ± 1885 te ??
   13.  Anna Maria, gebore ± 1888.
   14.  David (kyk VI.224).
   15.  Margaretha, gebore op -22-10-1899, gedoop op -19-01-1899 te Bethlehem.

VI.212    Johannes Benjamin van ZYL [30509] (kode: b6.c1.d10.e9.f1.g5), gebore op -11-06-1866 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -01-07-1866 te Cradock, seun van Johannes Benjamin van ZYL [16357] (kode: b6.c1.d10.e9.f1) (kyk V.104) en Anna Cecila GROBBELAAR [30504].
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -04-01-1886 te Cradock met Aletta Dorothea Maria de KLERK, gebore ± 1870 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Abraham Petrus, gebore op -29-01-1894, gedoop op -01-07-1894 te Cradock.
   2.  Nicolaas Johannes, gebore op -29-12-1895, gedoop op -01-03-1896 te Cradock.
   3.  Benjamin Philippus, gebore op -27-10-1897, gedoop op -06-02-1898 te Maraisburg (Hofmeyer).

VI.219    Cornelis Wilhelmus van ZYL [25493], gebore ± 1879 te Winburg, oorlede op -12-08-1959 te Kliprivier, Natal, seun van Johannes Benjamin van ZYL [16357] (kode: b6.c1.d10.e9.f1) (kyk V.104) en Cathrina Maria ELS [35126].
Getroud ± 1901 te Kestell met Johanna Sophia Louisa PIETERS, gebore ± 1882 te Kestell, oorlede op -20-08-1957 te Kestell.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Benjamin, gebore ± 1902 te Kestell, oorlede 1985 te Koppies.
   2.  Johanna Sophia Louisa, gebore ± 1904 te Kestell, oorlede 1993 te Kroonstad.
   3.  Catharina Maria, gebore ± 1905 te Kestell, oorlede 2000 te Ladysmith.
   4.  Johannes Hendrik, gebore ± 1907 te Kestell, oorlede 1927 te Bethlehem.
   5.  Carolina Elizabeth Gertruida, gebore ± 1912 te Kestell, oorlede 1985 te Harrismith.
   6.  Cornelis Wilhelmus, gebore ± 1921 te Kestell, oorlede te Pretoria.
   7.  Hermanus Bernardus (kyk VII.135).

VII.135    Hermanus Bernardus van ZYL [25506], gebore ± 1929 te Kestell, seun van Cornelis Wilhelmus van ZYL [25493] (kyk VI.219) en Johanna Sophia Louisa PIETERS [25499].
Getroud ± 1955 te Germiston met Salmina Helena SCHRECK, gebore ± 1932 te Port Elizabeth, oorlede 2001 te Bethlehem.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Erwin Wilhelmus, gebore ± 1953 te Germiston.
   2.  Ferdinand Johann (kyk VIII.112).

VIII.112    Ferdinand Johann van ZYL [25509], gebore ± 1956 te Germiston, seun van Hermanus Bernardus van ZYL [25506] (kyk VII.135) en Salmina Helena SCHRECK [25507].
Getroud ± 1986 te Germiston met Magdalena Susanna COETZEE, gebore ± 1959 te Pretoria.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Bernardt, gebore ± 1987 te Pretoria.
   2.  Etienne, gebore ± 1990 te Bethlehem.
   3.  Mauritz, gebore ± 1993 te Bethlehem.

VI.224    David van ZYL [35127] (kode: b6.c1.d10.e14.f3.g6.h1), boer, gebore op -22-10-1899 te Bethlehem, gedoop op -19-01-1901 te Bethlehem (getuies: Willem Abraham van Zyl), oorlede op -11-01-1946 te distr. Wakkerstroom op 46-jarige ouderdom, seun van Johannes Benjamin van ZYL [16357] (kode: b6.c1.d10.e9.f1) (kyk V.104) en Cathrina Maria ELS [35126].
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -30-12-1929 te Dundee met Antoinette Christina DIRKS.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Benjamin, gebore op -06-06-1931.
   2.  David, gebore op -22-02-1934 te ??
   3.  Theunisina Johanna Elisabeth, gebore op -15-07-1935 te ??
   4.  Willem Abraham, gebore op -23-09-1936 te ??
   5.  Cathrina Maria, gebore op -18-01-1938 te ??
   6.  Christian Daniel, gebore op -12-02-1939 te ??

V.107    Petrus Jacobus van ZYL [16362] (kode: b6.c1.d10.e9.f2), gebore op -28-05-1842 te 'Brakrivier', distr. Cradock, gedoop op -06-08-1843 te Cradock, oorlede ± 1911, seun van Johannes Benjamin van ZYL [20430] (kode: b6.c1.d10.e9) (kyk IV.68) en Maria Cornelia VENTER [20431].
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -20-01-1861 te Cradock met Anna Sophia TROSKIE, 21 jaar oud, gebore op -06-12-1839, oorlede ± 1916.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Sophia Catharina, gebore op -04-02-1862 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -09-03-1862 te Cradock.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -28-03-1881 te Cradock met Johannes Jacobus VENTER, gebore ± 1860 te ??
   2.  Johannes Benjamin (kyk VI.229).
   3.  Christiaan Jacob Johan (kyk VI.232).
   4.  Maria Cornelia, gebore op -20-04-1869 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -29-08-1869 te Cradock.
Getroud ± 1892 met van TONDER, gebore ± 1867.
   5.  Susanna Maria Magdalena, gebore op -20-10-1871 te 'Brakrivier', distr. Cradock, gedoop op -24-12-1871 te Cradock.
Getroud ± 1893 met JOHANNSEN, gebore ± 1869.
   6.  Petrus Jacobus (kyk VI.238).
   7.  Johan Martin (kyk VI.240).
   8.  Stefanus Johannes, gebore op -16-10-1877, gedoop op -20-01-1878 te Hofmeyr, ws jong ovl, ws jong overleden.
   9.  Hendrik Willem (kyk VI.243).
   10.  Susarah Margrietha Johanna, gebore op -03-04-1882, gedoop op -09-07-1882 te Hofmeyr.
Getroud in die kerk ± 1904 te ?? Man is HARVEY, gebore ± 1880 te ??

VI.229    Johannes Benjamin van ZYL [32345] (kode: b6.c1.d10.e9.f2.g2), gebore op -03-11-1863 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -17-01-1864 te Cradock, seun van Petrus Jacobus van ZYL [16362] (kode: b6.c1.d10.e9.f2) (kyk V.107) en Anna Sophia TROSKIE [19025].
Getroud in die kerk (1) ± 1895 te ?? Vrou is Hester Maria OLIVIER, gebore op -08-07-1873 te ??
Getroud in die kerk (2) ± 1920 te ?? Vrou is Louisa Maria PRETORIUS, gebore op -18-08-1899 te ??
Uit die tweede huwelik:
   1.  Susanna Maria Magdalena, gebore op -17-05-1892, gedoop op -10-07-1892 te Hofmeyer.
   2.  Peterus Jacobus, gebore op -21-09-1893 te ??
   3.  Philippus Arnoldus, gebore op -05-07-1895 te 'Grootfontein', distr. Cradock, gedoop op -01-09-1895 te Cradock.
   4.  Catharina Elizabeth, gebore 04-05-189? Oorlede op -19-05-1930 te ??
   5.  Johannes Benjamin, gebore 18-05-?? te ??
   6.  Johannes Diederik, gebore 16-01-?? te ??

VI.232    Christiaan Jacob Johan van ZYL [16363] (kode: b6.c1.d10.e9.f2.g3), gebore op -22-03-1867, oorlede op -24-06-1952 te ?? op 85-jarige ouderdom, seun van Petrus Jacobus van ZYL [16362] (kode: b6.c1.d10.e9.f2) (kyk V.107) en Anna Sophia TROSKIE [19025].
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -14-12-1891 te ?? Vrou is Susara Margaretha BOTHA, 20 jaar oud, gebore op -24-09-1871 te ?? Oorlede ± 1950 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elizabeth Hendrina, gebore op -21-11-1892, gedoop op -22-01-1893 te Hofmeyr, oorlede op -04-11-1948 te ?? op 55-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1914 te ?? Man is Pieter Josias van den BERG, gebore ± 1890 te ??
   2.  Anna Sophia, gebore op -01-05-1894, gedoop op -15-07-1894 te Hofmeyr.
Getroud in die kerk ± 1918 te ?? Man is Adriaan Jacobus van ZYL, gebore ± 1892 te ??
   3.  Petrus Jacobus, gebore op -20-01-1897, gedoop op -11-04-1897 te Hofmeyr, oorlede op -29-10-1898 te ?? op 1-jarige ouderdom.
   4.  Susara Margaretha, gebore op -22-09-1899 te ?? Oorlede op -31-10-1968 te ?? op 69-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1921 te ?? Man is Johan Christiaan VOGEL, gebore ± 1897 te ??
   5.  Maria Cornelia, gebore op -19-03-1903 te ??
   6.  Emerensia Adriana, gebore op -17-06-1906 te ??
Getroud in die kerk ± 1929 te ?? Man is Ockert Jacobus RAAL, gebore ± 1904 te ??
   7.  Susanna Maria Magdalena, gebore op -15-02-1908 te ?? Oorlede op -30-09-1928 te ?? op 20-jarige ouderdom.
   8.  Louis Johannes Botha, gebore op -19-06-1911 te ?? Oorlede op -23-08-1927 te ?? op 16-jarige ouderdom.
   9.  Christiaan Jacob Johan Troskie, gebore op -16-07-1914 te ??
Getroud in die kerk ± 1937 te ?? Vrou is Martha Magdalena OBERHOLSTER, gebore op -26-03-1910 te Middelburg Kp.
   10.  Marthinus Johannes, gebore op -07-04-1917 te ?? Oorlede op -14-04-1917 te ??, 7 dae oud.

VI.238    Petrus Jacobus van ZYL [17276] (kode: b6.c1.d10.e9.f2.g6), gebore op -16-03-1874, gedoop op -26-04-1874 te Cradock, oorlede op -14-11-1948 op 74-jarige ouderdom, seun van Petrus Jacobus van ZYL [16362] (kode: b6.c1.d10.e9.f2) (kyk V.107) en Anna Sophia TROSKIE [19025].
Getroud ± 1899 met WOLFAARDT, gebore ± 1876, oorlede ± 1969.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Petrus Jacobus, gebore ± 1900.

VI.240    Johan Martin van ZYL [17377] (kode: b6.c1.d10.e9.f2.g7), gebore op -05-04-1876, gedoop op -18-06-1876 te Cradock, oorlede op -04-03-1958 te ?? op 81-jarige ouderdom, seun van Petrus Jacobus van ZYL [16362] (kode: b6.c1.d10.e9.f2) (kyk V.107) en Anna Sophia TROSKIE [19025].
Getroud ± 1914 met Maria Magdalena PRETORIUS, gebore op -04-03-1890.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Diederik, gebore op -12-02-1916 te Hofmeyr.
Getroud ± 1941 met Ethel ERLER, gebore ± 1918, 3 kinderen.
   2.  Johan Martin, gebore op -12-09-1918 te Hofmeyr.
Getroud (1) ± 1945 met CONRADIE, gebore ± 1920, 4 kinderen.
Getroud (2) ± 1958 met Coetzee, gebore ± 1921.
   3.  Petrus Jacobus (kyk VII.170).
   4.  Catharina Elizabeth, gebore op -08-03-1923 te Hofmeyr.
Getroud (1) ± 1949 met Colin BESTER, gebore ± 1921.
Getroud in die kerk (2) ± ?? Man is J M de KOCK, gebore ± 1918 te ??
   5.  Johannes Benjamin, gebore op -08-10-1929 te Hofmeyr, oorlede op -29-04-2013 te Port Elizabeth op 83-jarige ouderdom.
Getroud ± 1955 met Renée van der VIJVER, gebore ± 1931.

VII.170    Petrus Jacobus van ZYL [17403], gebore op -28-08-1920 te Hofmeyr, seun van Johan Martin van ZYL [17377] (kode: b6.c1.d10.e9.f2.g7) (kyk VI.240) en Maria Magdalena PRETORIUS [17379].
Getroud ± 1952 met Hester Margrieta Johanna OTTO, gebore op -20-07-1928 te Bloemfontein.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elsa Johanna, gebore op -08-10-1954.
   2.  Johan Martin, gebore op -27-04-1957.

VI.243    Hendrik Willem van ZYL [17477] (kode: b6.c1.d10.e9.f2.g9), gebore op -20-11-1879 te Hofmeyr, oorlede op -01-11-1918 op 38-jarige ouderdom, seun van Petrus Jacobus van ZYL [16362] (kode: b6.c1.d10.e9.f2) (kyk V.107) en Anna Sophia TROSKIE [19025].
Getroud op 21-jarige ouderdom op -22-07-1901 met Hester de BEER, 24 jaar oud, gebore op -01-02-1877, oorlede op -03-03-1962 te Krugersdorp op 85-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Petrus Jacobus, gebore op -03-06-1902, oorlede op -06-10-1902, 125 dae oud.
   2.  Johannes Jacobus de Beer (kyk VII.178).
   3.  Petrus Jacobus (kyk VII.181).
   4.  Hendrik Willem, gebore op -28-09-1906, oorlede op -11-12-1906, 74 dae oud.
   5.  Hendrik Willem (kyk VII.185).
   6.  Johanna, gebore op -05-12-1909, oorlede op -16-01-1910, 42 dae oud.
   7.  Anna Sophia, gebore op -24-02-1911, oorlede op -06-02-1912, 347 dae oud.
   8.  Christian Martin, gebore op -18-05-1913, oorlede op -16-07-1913, 59 dae oud.
   9.  Baba, gebore op -29-04-1915, oorlede op -29-04-1915, 0 dae oud.
   10.  Hester, gebore op -03-07-1916.
Getroud op 21-jarige ouderdom op -01-08-1937 met Petrus Arnoldus Jurgen MARAIS, 26 jaar oud, gebore op -07-02-1911 te distr. Piketberg.
   11.  Benjamin, gebore op -03-09-1918 te Hofmeyr.
Getroud (1) op 22-jarige ouderdom op -14-09-1940 met Phylippina OOSTHUIZEN, gebore ± 1920.
Getroud (2) op 33-jarige ouderdom op -15-01-1952 met Francina van EEDEN, 18 jaar oud, gebore op -27-02-1933 te Colesberg.

VII.178    Johannes Jacobus de Beer van ZYL [17671], onderwijzer in Simonstad, gebore op -03-09-1903 te Hofmeyr, seun van Hendrik Willem van ZYL [17477] (kode: b6.c1.d10.e9.f2.g9) (kyk VI.243) en Hester de BEER [17479].
Getroud (1) op 26-jarige ouderdom op -30-06-1930 te Graaff-Reinet met Elizabeth Hendrina JANSEN, 23 jaar oud, gebore op -14-03-1907 te Graaff-Reinet, oorlede op -27-03-1965 te Simonstad op 58-jarige ouderdom.
Getroud (2) ± 1965 te Vishoek met Margareta Laetitia STEYL, gebore op -09-08-1939.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Johan Roelof (kyk VIII.116).
Uit die tweede huwelik:
   2.  Marlize, gebore op -05-04-1966 te Vishoek.

VIII.116    Johan Roelof van ZYL [17674], gebore op -15-03-1946 te Vishoek, seun van Johannes Jacobus de Beer van ZYL [17671] (kyk VII.178) en Elizabeth Hendrina JANSEN [17672].
Getroud op 22-jarige ouderdom op -10-12-1968 te Simonstad met Johanna Susanna LIEBENBERG, 22 jaar oud, gebore op -12-06-1946 te Krugersdorp.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Susan Marlize, gebore op -11-11-1970 te Stellenbosch. Heeft een dochter.
   2.  Marié Laetitia, gebore op -02-05-1972 te Bloemfontein. Uit dit huwelijk twee zoons.
Getroud op 27-jarige ouderdom op -26-06-1999 te Bloemfontein met Conrad VERMEULEN, 26 jaar oud, gebore op -04-12-1972 te Vereeniging (SA).
   3.  Johannes Jacobus, gebore op -06-08-1973 te Bloemfontein.
Getroud op 25-jarige ouderdom op -19-12-1998 te Johannesburg ?? Vrou is Frieda Marié van der MERWE, 22 jaar oud, gebore op -01-08-1976 te Johannesburg.

VII.181    Petrus Jacobus van ZYL [17759], muziekonderwijzer & organist, gebore op -29-01-1905 te Oudtshoorn, oorlede op -05-01-1969 te ?? op 63-jarige ouderdom, seun van Hendrik Willem van ZYL [17477] (kode: b6.c1.d10.e9.f2.g9) (kyk VI.243) en Hester de BEER [17479].
Getroud (1) op 27-jarige ouderdom op -20-06-1932 met Frieda LOOCK, muziekonderwijzeres, gebore ± 1914.
Getroud (2) op 36-jarige ouderdom op -28-10-1941 met Helena Maria (Lena) FOURIE, 32 jaar oud, muziekonderwijzeres, gebore op -20-11-1908 te Kandelaarsrivier, oorlede op -31-08-1988 te Oudtshoorn op 79-jarige ouderdom.
Uit die eerste huwelik:
   1.  François, gebore op -26-05-1933 te Oudtshoorn.
   2.  Venita, gebore op -04-12-1935 te Oudtshoorn.
Uit die tweede huwelik:
   3.  Pietro, gebore op -07-07-1943 te Oudtshoorn.
   4.  Pieter, gebore op -12-07-1945 te Oudtshoorn.

VII.185    Hendrik Willem van ZYL [18158] (kode: b6.c1.d10.e9.f2.g9.h5), gebore op -04-11-1907, seun van Hendrik Willem van ZYL [17477] (kode: b6.c1.d10.e9.f2.g9) (kyk VI.243) en Hester de BEER [17479].
Getroud (1) op 23-jarige ouderdom op -07-07-1931 met Helena de KLERK, 23 jaar oud, gebore op -17-01-1908 te Philipolis.
Getroud (2) op 36-jarige ouderdom op -18-01-1944 met Anna Susanna Christina OOSTHUIZEN, 23 jaar oud, gebore op -01-08-1920 te distr. Oudtshoorn.
Uit die eerste huwelik:
   1.  N.N. Gebore op -02-11-1932 te Bloemfontein, oorlede op -02-11-1932 te Bloemfontein, 0 dae oud.
   2.  Hendrik Willem, gebore op -31-01-1934 te Bloemfontein, oorlede op -25-12-1950 te Bloemfontein op 16-jarige ouderdom.
Uit die tweede huwelik:
   3.  Hendrik Willem (kyk VIII.125).

VIII.125    Hendrik Willem van ZYL [18189], gebore op -21-12-1945, seun van Hendrik Willem van ZYL [18158] (kode: b6.c1.d10.e9.f2.g9.h5) (kyk VII.185) en Anna Susanna Christina OOSTHUIZEN [18186].
Getroud ± 1968 met Marina ?? Gebore ± 1947.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Carlé, gebore op -18-08-1969.

V.113    Willem Petrus van ZYL [30491] (kode: b6.c1.d10.e9.f5), gebore ± 1850 te 'Vlekpoort'?? Seun van Johannes Benjamin van ZYL [20430] (kode: b6.c1.d10.e9) (kyk IV.68) en Maria Cornelia VENTER [20431].
Getroud in die kerk op -21-02-1877 te Cradock met Johanna Elizabeth van ZYL, gebore ± 1861 te 'Louwswatersberg', distr. Cradock.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Dorothea Maria, gebore op -17-12-1879, gedoop op -22-02-1880 te Cradock.
   2.  Jan Benjamin, gebore op -16-07-1882, gedoop op -27-08-1882 te Cradock.
   3.  Johanna Elizabeth, gebore op -14-11-1895, gedoop op -27-08-1882 te Cradock.
   4.  Stephanus Johannes, boer, gebore op -28-08-1897, gedoop op -07-11-1897 te Cradock.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -05-11-1917 te Cradock met Cornelia Christina POLLARD, gebore ± 1898 te ??

V.117    Jacob Jacobus Johannes van ZYL [19029] (kode: b6.c1.d10.e9.f7), gebore 29-02-1855 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -11-05-1856 te Cradock, seun van Johannes Benjamin van ZYL [20430] (kode: b6.c1.d10.e9) (kyk IV.68) en Maria Cornelia VENTER [20431].
Getroud in die kerk (1) op -07-02-1876 te Cradock met Elizabeth Maria HOUGH, gebore ± 1859 te ??
Getroud in die kerk (2) op -28-10-1889 te Cradock met Sophia ERASMUS, gebore ± 1858 te ??
Getroud in die kerk (3) op -02-04-1901 te Cradock met Herculina Johanna van HEERDEN, gebore ± 1850 te ?? weduwe Hurter.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Maria Cornelia, gebore op -05-06-1879, gedoop op -27-07-1879 te Cradock.
   2.  Christina Elizabeth, gebore op -26-12-1882, gedoop op -18-02-1883 te Cradock.
Uit die tweede huwelik:
   3.  Petrus Johannes, gebore op -06-11-1890 te 'Grootfontein', distr. Cradock, gedoop op -14-12-1890 te Cradock.
   4.  Hester Johanna, gebore op -03-05-1892, gedoop op -05-06-1892 te Cradock.
   5.  Sara Johanna, gebore op -13-07-1894, gedoop op -02-09-1894 te Cradock.
   6.  Elizabeth Maria, gebore op -25-08-1896 te 'Spekboomberg', distr. Cradock, gedoop op -04-10-1896 te Cradock.

IV.70    Jacob van ZYL [20433] (kode: b6.c1.d10.e10), gebore op -27-01-1822, gedoop op -03-03-1822 te Cradock (ZA), seun van Johannes Benjamin van ZYL [15425] (kode: a5.b6.c1.d10) (kyk III.22) en Sara Maria van SCHALKWIJK [15426].
Getroud op 22-jarige ouderdom op -01-09-1844 te Cradock met Wilhelmina Lodewika de BEER, gebore ± 1824.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willemina Christina, gebore op -30-03-1848, gedoop op -17-07-1848 te Burgersdorp.
   2.  Susara Maria Johanna, gebore op -15-01-1850, gedoop op -15-04-1850 te Burgersdorp.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -27-12-1869 te Dordrecht met Schalk Willem OLIVIER, gebore ± 1845 te ??
   3.  Neeltje, gebore op -13-09-1851, gedoop op -23-03-1852 te Burgersdorp.
   4.  Jan Benjamin, gebore op -07-03-1854, gedoop op -11-06-1854 te Burgersdorp.
   5.  Zacharias Wilhelmus (kyk V.130).
   6.  Alketta Cecilia Petronella Vorster, gebore op -19-11-1862 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -22-02-1863 te Cradock.
   7.  Johanna Jacoba, gebore op -06-11-1864 te 'Brakpoort', distr. Cradock, gedoop op -23-04-1865 te Cradock.
   8.  Jacob, smid, gebore op -16-05-1867 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -02-06-1867 te Cradock.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -17-06-1889 te Barkly-Oos met Margaretha Johanna DURAND, gebore ± 1871 te ??

V.130    Zacharias Wilhelmus van ZYL [32389] (kode: b6.c1.d10.e10.f5), boer, gebore ± 1860 te ?? Seun van Jacob van ZYL [20433] (kode: b6.c1.d10.e10) (kyk IV.70) en Wilhelmina Lodewika de BEER [20434].
Getroud in die kerk op -18-11-1889 te Barkly-Oos met Maria Magdalena OLIVIER, gebore ± 1866 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jakob, gebore op -11-07-1890, gedoop op -05-07-1891 te Brakly-Oos.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -25-12-1918 te Barkly-Oos met Susanna Magdalena KLOPPERS, gebore ± 1897 te ??
   2.  Louwrens Wessels, gebore op -22-09-1892, gedoop op -05-02-1893 te Barkly-Oos.
   3.  Elizabeth Magdalena, gebore op -12-10-1894, gedoop op -09-12-1894 te Barkly-Oos.
   4.  Wilhelmina Lodewica, gebore op -22-04-1897, gedoop op -11-07-1897 te Barkly-Oos.

IV.75    Martinus Christoffel van ZYL [20439] (kode: b6.c1.d10.e13), gebore op -12-09-1826, gedoop op -02-10-1826 te Cradock, seun van Johannes Benjamin van ZYL [15425] (kode: a5.b6.c1.d10) (kyk III.22) en Aletta Cecillia Petronella VORSTER [20435].
Getroud (1) op 21-jarige ouderdom op -07-05-1848 te Cradock met Catharina Levina van STRAATEN, gebore ± 1828.
Getroud (2) op 33-jarige ouderdom op -30-11-1859 te Cradock met Elizabeth Helena GROBBELAAR, gebore ± 1829.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Anna Cecilia (kyk V.136).
   2.  Aletta Cecilia Petronella, gebore op -18-10-1853, gedoop op -27-11-1853 te Burgersdorp.
   3.  Petrus François (kyk V.138).
   4.  Aletta Cecilia Pieternella, gebore op -04-08-1858 te 'Brakrivier', distr. Cradock, gedoop op -04-10-1858 te Cradock.
Uit die tweede huwelik:
   5.  Anna Cecilia, gebore op -21-11-1860 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -23-12-1860 te Cradock.
   6.  Johannes Benjamin, gebore op -19-06-1864 te 'Brakrivier', distr. Cradock, gedoop op -07-08-1864 te Cradock.
   7.  Elisabeth Helena, gebore op -22-02-1866 te 'Vlekpoort', distr. Cradock, gedoop op -01-04-1866 te Cradock.

V.136    Anna Cecilia van ZYL [32192], gebore op -13-08-1850, gedoop op -07-10-1850 te Cradock, dogter van Martinus Christoffel van ZYL [20439] (kode: b6.c1.d10.e13) (kyk IV.75) en Catharina Levina van STRAATEN [20440].
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -15-02-1869 te Cradock met Stephanus Johannes Mourits van ZIJL, 18 jaar oud (kyk V.55).
Uit hierdie huwelik: 11 kinders (kyk onder V.55).
 
V.138    Petrus François van ZYL [32401] (kode: b6.c1.d10.e13.f3), gebore op -26-04-1856 te Tarka, gedoop op -08-07-1856 te Cradock, seun van Martinus Christoffel van ZYL [20439] (kode: b6.c1.d10.e13) (kyk IV.75) en Catharina Levina van STRAATEN [20440].
Getroud in die kerk (1) op 21-jarige ouderdom op -28-05-1877 te Cradock met Christina Elizabeth HOUGH, gebore ± 1861 te ??
Getroud in die kerk (2) op 27-jarige ouderdom op -10-03-1884 te Cradock met Francina Cecilia du PLESSIS, gebore ± 1867 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Marthinus Christoffel, gebore op -19-02-1879, gedoop op -13-04-1879 te Cradock.
   2.  Johannes Benjamin, gebore op -11-01-1882, gedoop op -26-02-1882 te Cradock.
   3.  Christina Elizabeth, gebore op -24-11-1883, gedoop op -20-01-1884 te Cradock.
Uit die tweede huwelik:
   4.  Petrus François, gebore op -04-01-1885, gedoop op -01-03-1885 te Cradock.
   5.  Catharina Adriana, gebore op -23-01-1886, gedoop op -07-03-1886 te Cradock.
   6.  Catharina Levina, gebore op -21-08-1887, gedoop op -02-10-1887 te Cradock.
   7.  Johannes Petrus, gebore op -11-03-1890 te 'Tygerklip', distr. Ceadock, gedoop op -06-04-1890 te Cradock.
   8.  Anna Cecilia, gebore op -21-04-1891, gedoop op -05-07-1891 te Cradock.
   9.  Christina Elizabeth, gebore op -19-02-1898 te 'Wilgerfontein', distr. Cradock, gedoop op -10-04-1898 te Cradock.

IV.78    Willem Abraham van ZYL [20442] (kode: a5.b6.c1.d10.e14), gebore op -01-10-1827, gedoop op -25-11-1827 te Cradock, oorlede te Winburg, seun van Johannes Benjamin van ZYL [15425] (kode: a5.b6.c1.d10) (kyk III.22) en Aletta Cecillia Petronella VORSTER [20435].
Getroud in die kerk ± 1851 met Johanna Levina FOURIE, gebore ± 1829, oorlede op -19-05-1889 te ?? Dogter van David FOURIE en Johanna Levina de KLERK.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Benjamin (kyk V.145).
   2.  Johanna Levina, gebore op -22-06-1854, gedoop op -19-07-1854 te Aliwal-Noord.
   3.  David (kyk V.148).
   4.  Adriaan Petrus, gebore op -14-04-1857, gedoop op -09-08-1857 te Burgersdorp.
   5.  Aletta Cecilia Petronella, gebore op -01-08-1861 te , Oranje Vrijstaat, oorlede op -27-09-1901 te Weltevreden, Oranje Vrijstaat op 40-jarige ouderdom.
   6.  Anna Elizabeth Carolina, gebore op -21-10-1861, gedoop op -09-03-1862 te Smithfield.
   7.  Lujana Jacoba, gebore op -17-07-1863 te Cradock, Eastern Cape.
   8.  Helena Dorothea, gebore op -02-10-1863 te Cradock, Cape Province.
   9.  Hester Magdalena, gebore ± 1866 te ??
   10.  Wilhelmina Jacoba, gebore op -22-12-1868.

V.145    Johannes Benjamin van ZYL [32417] (kode: a5.b6.c1.d10.e14.f1), gebore op -06-04-1852, gedoop op -05-07-1852 te Burgersdorp, oorlede op -05-06-1923 te Kranskop, Bergville, Natal (SA) op 71-jarige ouderdom, seun van Willem Abraham van ZYL [20442] (kode: a5.b6.c1.d10.e14) (kyk IV.78) en Johanna Levina FOURIE [20443].
Getroud in die kerk ± 1879 te Brandfort, Oranje Vrijstaat met Catharina Maria ELS, gebore ± 1858 te ?? Oorlede ± 1920 te ?? Dogter van Cornelis Wilhelmus ELS en Isabella Elizabeth Marthina N.N.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Abraham (kyk VI.272).
   2.  Cornelis Wilhelmus, gebore op -24-01-1879 te Isabellasfontein, Verkeerdevlei, Brandfort, Vrijstaat (SA), oorlede op -12-08-1959 te Ladysmith, Natal (SA) op 80-jarige ouderdom.
   3.  Nicholaas Jakobus, gebore ± 1880 te ??
   4.  Johanna Livinia, gebore op -28-06-1881 te ??
   5.  Izabella Elizabetha, gebore ± 1882 te ??
   6.  Johannes Benjamin, gebore op -18-08-1883 te Isabellasfontein, Verkeerdevlei,, oorlede op -31-10-1959 op 76-jarige ouderdom.
   7.  Abraham Jacobus, gebore ± 1884 te ??
   8.  Aletta Cicilia Petronella, gebore ± 1885 te ??
   9.  Stoffel Jan, gebore ± 1886 te ??
   10.  Catharina Maria, gebore op -06-01-1886 te ??
   11.  Maria Magdalena, gebore op -18-06-1888 te ??
   12.  David, gebore op -22-10-1899 te Bethlehem, Vrijstaat.
   13.  Margaretha, gebore op -22-10-1899 te Bethlehem, Vrijstaat (SA).

VI.272    Willem Abraham van ZYL [36267], gebore ± 1876 te ?? Oorlede op -05-11-1985 te Reitz, Vrijstaat (SA), seun van Johannes Benjamin van ZYL [32417] (kode: a5.b6.c1.d10.e14.f1) (kyk V.145) en Catharina Maria ELS [36266].
Getroud in die kerk op -26-05-1903 te Bethlehem met Aletta Cecilia Petronella?? N.N. Gebore ± 1881 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Hendrina, gebore op -24-02-1904 te ??
   2.  Abraham Johannes Jacobus, gebore ± 1906 te ??
   3.  Anna Maria, gebore ± 1907 te ??
Getroud in die kerk ± ?? Man is de WET.
   4.  Catharina Maria, gebore ± 1908 te ??
Getroud in die kerk ± 1930 te ?? Man is BLIGNAUT.
   5.  Johannes Benjamin, gebore op -22-10-1909, oorlede op -24-02-1976 op 66-jarige ouderdom.
   6.  Willem Abraham, gebore ± 1911 te ??

V.148    David van ZYL [32419] (kode: b6.c1.d10.e14.f3), gebore op -29-07-1855, gedoop op -09-08-1857 te Burgersdorp, oorlede op -11-06-1942 te Kwaggakop distr. Vrede op 86-jarige ouderdom, seun van Willem Abraham van ZYL [20442] (kode: a5.b6.c1.d10.e14) (kyk IV.78) en Johanna Levina FOURIE [20443].
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -01-01-1876 te Winburg, Oranje Vrijstaat (SA) (getuies: G. Bell m& W.A. van Zyl) met Anna Maria Susanna Elsje Petronella van ZYL (Petronella ook: Pieternella), 15 jaar oud (kyk VI.7).
Uit hierdie huwelik: 7 kinders (kyk onder VI.7).
 
IV.84    Gertruida Jacomina Petronella van ZYL [20446], gebore op -09-09-1834, gedoop op -09-01-1834 te Cradock, dogter van Johannes Benjamin van ZYL [15425] (kode: a5.b6.c1.d10) (kyk III.22) en Catharina Elizabeth OBERHOLSTER [20445].
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -17-12-1854 te Cradock met Jacob van ZYL, 17 jaar oud (kyk V.56).
Uit hierdie huwelik: 2 kinders (kyk onder V.56).
 
III.26    Gideon Jacobus van ZIJL [15427] (kode: b6.c1.d11), gebore op -10-03-1782 te Hantam, gedoop op -10-03-1782 te Swartland, seun van Adriaan Jacobus van ZIJL [15239] (kode: a5.b6.c1) (kyk II.1) en Sara Johanna WIESE [15406].
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -29-12-1805 te Huwelikshof Tulbagh met Sophia WIESE, 21 jaar oud, gedoop op -10-10-1784, dogter van Jacobus Johannes WIESE en Helena Johanna LOUBSER.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Sara Johanna, gebore op -30-10-1806, gedoop op -21-02-1808 te Tulbagh.
Getroud in die kerk op 35-jarige ouderdom op -22-04-1842 te Worcester met Gert Johannes van WYK, 51 jaar oud, gedoop op -01-04-1791 te ??
   2.  Johannes Jacobus, gebore op -08-05-1810 te Piketberg, gedoop op -21-11-1810 te Swartland.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -26-10-1834 te Clanwilliam met Elizabeth BOCK, gebore ± 1812 te ??
   3.  Helena Johanna Susanna, gebore op -17-01-1813 te Hantam, gedoop op -03-10-1813 te Swartland.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -15-11-1835 te Worcester met Nicolaas van WYK, gebore ± 1811 te ??
   4.  Adriaan Petrus (kyk IV.93).

IV.93    Adriaan Petrus van ZIJL [18579] (kode: b6.c1.d11.e4), gebore op -03-07-1815 te Hantam, gedoop op -06-10-1816 te Swartland, seun van Gideon Jacobus van ZIJL [15427] (kode: b6.c1.d11) (kyk III.26) en Sophia WIESE [15428].
Getroud in die kerk (1) op 24-jarige ouderdom op -17-12-1839 te Worcester met Elizabeth Frederica van WYK, gebore ± 1822 te ??
Getroud in die kerk (2) op 59-jarige ouderdom op -13-07-1874 te Victoria-Wes met Hermina Aletta BENADIE, gebore ± 1818 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Albertus Adriaan van ZYL (kyk V.156).
   2.  Elizabeth Margaretha van ZYL, gebore op -22-03-1845, gedoop op -10-09-1845 te Worcester.
   3.  Sophia Helena Johanna van ZYL, gebore op -16-06-1847, gedoop op -05-09-1847 te Worcester.
   4.  Elizabeth Frederica van ZYL, gebore op -26-10-1848, gedoop op -09-09-1849 te Worcester.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -04-06-1866 te Victoria-Wes met Frederik Jacobus ERASMUS, gebore ± 1846 te 'Jasfontein', distr. Victoria-Wes.
   5.  Adriaan Petrus van ZYL (kyk V.162).
   6.  Susarah Johanna van ZYL, gebore op -10-10-1853, gedoop op -03-07-1854 te Victoria-Wes.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -23-02-1874 te Victoria-Wes met Hendrik Johannes van der MERWE, gebore ± 1851 te ??
   7.  Gileam Jacobus van ZYL (kyk V.166).
   8.  Johannes Lodewicus van ZYL (kyk V.168).
   9.  Pieter Jacobus van ZYL (kyk V.170).
   10.  Nicolaas van ZYL (kyk V.172).

V.156    Albertus Adriaan van ZYL [32430] (kode: b6.c1.d11.e4.f1), gebore op -17-03-1842, gedoop op -11-09-1842 te Worcester, seun van Adriaan Petrus van ZIJL [18579] (kode: b6.c1.d11.e4) (kyk IV.93) en Elizabeth Frederica van WYK [32428].
Getroud in die kerk op 35-jarige ouderdom op -09-08-1877 te Fraserburg met Dina Johanna Adriana van STADEN, gebore ± 1861.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Adriaan Petrus, gebore op -29-04-1878, gedoop op -07-07-1878 te Carnarvon.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -06-06-1904 te Upington met Helletje Maria Louw NEL, gebore ± 1886 te ??
   2.  Petrus Jacobus, gebore op -18-11-1880, gedoop op -17-04-1881 te Carnarvon.
   3.  Albertus Adriaan, gebore op -14-10-1882, gedoop op -14-12-1882 te Carnarvon.
   4.  Jacobus Frederik, gebore op -03-12-1884 te 'Leeunek', distr. Victoria-Wes, gedoop op -15-03-1885 te Victoria-Wes.
   5.  Gideon Jacobus, boer op Swartkop, gebore op -16-06-1886 te 'Leeunek', distr. Victoria-Wes, gedoop op -05-09-1886 te Victoria-Wes.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -08-07-1912 te Upington met Martha Magdalena Petronella BRAND, gebore ± 1890 te ??
   6.  Elizabeth Frederika, gebore op -08-07-1888, gedoop op -10-03-1889 te Prieska.
   7.  Daniël Johannes Adriaan, gebore op -03-05-1892, gedoop op -04-09-1892 te Kenhardt.
   8.  Nicolaas, gebore op -12-09-1898, gedoop op -20-10-1898 te Upington.
   9.  David Johannes, gebore op -08-04-1900, gedoop op -03-06-1900 te Upington.
   10.  Margaretha Elizabeth, gebore op -18-09-1902, gedoop op -02-11-1902 te Upington.

V.162    Adriaan Petrus van ZYL [32447] (kode: b6.c1.d11.e4.f5), gebore op -17-03-1851, gedoop op -07-09-1851 te Worcester, seun van Adriaan Petrus van ZIJL [18579] (kode: b6.c1.d11.e4) (kyk IV.93) en Elizabeth Frederica van WYK [32428].
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -25-06-1877 te Carnarvon met Anna Johanna MEINTJES, gebore ± 1860 te 'Tygerfontein', distr. Carnarvon.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Martha Elizabeth, gebore op -12-05-1878, gedoop op -07-07-1878 te Carnarvon.
   2.  Andreas Jacobus Meintjes, gebore op -05-06-1881, gedoop op -04-09-1881 te Carnarvon.
   3.  Adriaan Petrus, boer op Rietkuil, gebore op -15-09-1884, gedoop op -30-11-1884 te Griekwastad.
Getroud in die kerk op 33-jarige ouderdom op -17-10-1917 te Niekerkshoop.
   4.  James Jubilee, gebore op -20-07-1887 te 'Doornvlei', distr. Griekwastad, gedoop op -23-10-1887 te Griekwastad.
   5.  Jan, gebore op -10-07-1889 te 'Doornvlei', distr. Griekwastad, gedoop op -01-09-1889 te Griekwastad.
   6.  Abraham van Wyk, gebore op -31-05-1891, gedoop op -20-07-1891 te Griekwastad.
   7.  Anna Deborah, gebore op -23-04-1896, gedoop op -13-06-1897 te Griekwastad.
   8.  Maria Magdalena, gebore op -23-04-1896, gedoop op -13-06-1897 te Griekwastad.

V.166    Gileam Jacobus van ZYL [32457], veeboer op Bontheuvel, distr. Griekwastad, gebore op -10-10-1855, gedoop op -18-11-1855 te Victoria-Wes, seun van Adriaan Petrus van ZIJL [18579] (kode: b6.c1.d11.e4) (kyk IV.93) en Elizabeth Frederica van WYK [32428].
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -23-08-1886 te Griekwastad met Francina Johanna Wilhelmina MANS, gebore ± 1857 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Adriaan Petrus (kyk VI.306).
   2.  Anna Maria Elizabeth, gebore op -27-07-1888 te 'Banksfontein', distr. Griekwastad, gedoop op -20-01-1889 te Griekwastad.
   3.  Johannes Nicolaas Lourens, gebore op -01-02-1891 te 'Rietdrif', distr. Griekwastad, gedoop op -05-04-1891 te Griekwastad.
   4.  Elizabeth Maria, gebore op -28-08-1892 te 'Dieprivier', distr. Griekwastad, gedoop op -02-10-1892 te Griekwastad.
   5.  Gideon Jacobus, gebore op -27-04-1894 te 'Swemkuil', distr. Griekwastad, gedoop op -30-09-1894 te Griekwastad.
   6.  Francina Johanna Wilhelmina, gebore op -06-10-1895 te 'Semkuil', distr. Griekwastad, gedoop op -17-11-1895 te Griekwastad.
   7.  Margaretha Elizabeth, gebore ± 1896 te 'Flower of Hay', distr. Griekwastad, gedoop op -18-07-1897 te Griekwastad.

VI.306    Adriaan Petrus van ZYL [32459], gebore op -25-05-1887, gedoop op -03-07-1887 te Griekwastad, oorlede op -24-11-1969 op 82-jarige ouderdom, begrawe te Amalia, distr. Schweizer Reneke, seun van Gileam Jacobus van ZYL [32457] (kyk V.166) en Francina Johanna Wilhelmina MANS [32458].
Getroud in die kerk ± 1920 te ?? Vrou is Wilhelmina LOFTY-EATON, gebore op -04-07-1897 te ?? Oorlede op -09-11-1970 te ?? op 73-jarige ouderdom, begrawe te Amalia, distr. Schweizer-Reneke, dogter van William LOFTY-EATON en Catharina Beatrix KOORZEN.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Catharina Beatrix, gebore ± 1921 te ??
   2.  Gideon Jacobus, gebore ± 1923 te ??
   3.  Francina Johanna Wilhelmina, gebore ± 1925 te ??

V.168    Johannes Lodewicus van ZYL [32466] (kode: b6.c1.d11.e4.f8), gebore op -18-12-1856, gedoop op -01-02-1857 te Victoria-Wes, seun van Adriaan Petrus van ZIJL [18579] (kode: b6.c1.d11.e4) (kyk IV.93) en Elizabeth Frederica van WYK [32428].
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -16-09-1884 te Hopetown met Elsje Rachel VENTER, gebore ± 1865 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Adriaan Petrus, gebore op -30-05-1885, gedoop op -19-07-1885 te Hopetown.
   2.  Hermanus Karel, gebore op -20-12-1886, gedoop op -03-02-1887 te Hopetown.
   3.  Elsje Rachel, gebore op -06-12-1889, gedoop op -19-01-1890 te Hopetown.
   4.  Johannes Lodewicus, gebore op -26-08-1891, gedoop op -16-09-1891 te Hopetown.
   5.  François Alwyn, gebore op -16-03-1893, gedoop op -23-04-1893 te Strydenburg.
   6.  Elizabeth Frederika, gebore op -23-12-1894, gedoop op -03-03-1895 te Strydenburg.
   7.  Hester Maria, gebore op -04-08-1896, gedoop op -04-10-1896 te Strydenburg.

V.170    Pieter Jacobus van ZYL [32475] (kode: b6.c1.d11.e4.f9), gebore op -30-04-1859, gedoop op -04-05-1859 te Victora-Wes, seun van Adriaan Petrus van ZIJL [18579] (kode: b6.c1.d11.e4) (kyk IV.93) en Elizabeth Frederica van WYK [32428].
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -07-03-1887 te Griekwastad met Heletje Margaretha Elizabeth MANS, gebore ± 1869 te 'Bontheuvel', distr. Griekwastad.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Adrian Petrus, gebore op -15-01-1888, gedoop op -27-05-1888 te Griekwastad.
   2.  Johannes Nicolaas Lourens, gebore op -24-10-1889 te 'Middelwater', distr. Griekwastad, gedoop op -13-04-1890 te Griekwastad.
   3.  Anna Maria Elizabeth, gebore op -06-02-1891, gedoop op -12-07-1891 te Griekwastad.

V.172    Nicolaas van ZYL [32480] (kode: b6.c1.d11.e4.f10), veeboer Griekwastad, gebore op -24-10-1861, gedoop op -01-12-1861 te Victoria-Wes, seun van Adriaan Petrus van ZIJL [18579] (kode: b6.c1.d11.e4) (kyk IV.93) en Elizabeth Frederica van WYK [32428].
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -20-09-1886 te Griekwastad met Johanna Christina KRUGER, gebore ± 1869 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Catharina, gebore op -25-05-1893 te 'Twweefontein', distr. Griekwastad, gedoop op -27-01-1894 te Griekwastad.
   2.  Adriaan Petrus, gebore op -12-12-1903, gedoop op -07-02-1904 te Kakamas.

III.28    Adriaan Jacobus van ZIJL [15429] (kode: b6.c1.d12), burger van Stellenbosch, gebore op -27-02-1784, gedoop op -19-03-1785 te Paarl, seun van Adriaan Jacobus van ZIJL [15239] (kode: a5.b6.c1) (kyk II.1) en Sara Johanna WIESE [15406].
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -20-02-1803 te Kaapstad met Margaretha Johanna van den HEEVER, 14 jaar oud, gedoop op -01-02-1789 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Susanna, gebore op -09-01-1804, gedoop op -11-11-1804 te Swartland.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -26-12-1821 te George met Petrus Johannes BOTHA, gebore ± 1799 te ??
   2.  Adriaan Jacobus (kyk IV.98).
   3.  Sara Johanna, gebore op -26-12-1812, gedoop op -19-12-1813 te George.
   4.  Christina Mourina, gebore op -04-09-1815, gedoop op -07-10-1816 te George.
Getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -02-07-1831 te George met Johannes Hendrik VISSER, gebore ± 1817 te Roggeveld.
   5.  Margritta Aletta, gebore op -07-03-1819, gedoop op -30-01-1820 te Cradock.
   6.  Petrus Johannes, gebore op -22-01-1827, gedoop op -08-07-1827 te Colesberg.

IV.98    Adriaan Jacobus van ZIJL [19146] (kode: b6.c1.d12.e2), gebore op -09-02-1810 te 'Klipfontein', distr. Colesberg, gedoop op -23-04-1810 te George, seun van Adriaan Jacobus van ZIJL [15429] (kode: b6.c1.d12) (kyk III.28) en Margaretha Johanna van den HEEVER [15430].
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -08-04-1832 te George met Anna Catharina Susanna VISSER, gebore ± 1812 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Adriaan Jacobus (kyk V.174).
   2.  Cornelis Johannes (kyk V.176).
   3.  Martha Margrita, gebore op -19-01-1839, gedoop op -08-04-1839 te Colesberg.

V.174    Adriaan Jacobus van ZIJL [32486] (kode: b6.c1.d12.e2.f1), boer, gebore op -27-06-1833, gedoop op -08-09-1833 te Colesberg, oorlede op -13-01-1898 te Colesberg op 64-jarige ouderdom, seun van Adriaan Jacobus van ZIJL [19146] (kode: b6.c1.d12.e2) (kyk IV.98) en Anna Catharina Susanna VISSER [32485].
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -06-11-1854 te Richmond met Sara Jacoba VILJOEN, 16 jaar oud, gebore op -06-02-1838 te ?? Oorlede op -15-12-1919 te ?? op 81-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Adriaan Jacobus van ZYL (kyk VI.326).
   2.  Johannes Hendrikus Ignatius van ZYL (kyk VI.328).
   3.  Sara Jacoba van ZYL, gebore op -15-12-1859, gedoop op -04-03-1860 te Colesberg, ws jong ovl.
   4.  Cornelis Johannes van ZYL (kyk VI.331).
   5.  Anna Catharina Susanna van ZYL, gebore op -18-04-1865, gedoop op -04-06-1865 te Colesberg.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -09-05-1887 te Colesberg met Schalk Willem STRAUSS, boer, gebore ± 1862 te ??
   6.  Sara Jacoba van ZYL, gebore op -01-10-1867, gedoop op -24-11-1867 te Colesberg, oorlede op -24-01-1952 te 'Springstraat', Richmond op 84-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -14-06-1886 te Colesberg met François Petrus NAUDÉ, 25 jaar oud, gebore op -30-01-1861 te Richmond, oorlede op -25-06-1952 te Richmond op 91-jarige ouderdom.
   7.  Margaretha Aletta van ZYL, gebore op -30-08-1871, gedoop op -08-10-1871 te Colesberg.
Getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -09-05-1887 te Colesberg met Johannes Frederik STRAUSS, boer op Philippos, gebore ± 1862 te ??
   8.  Susanna Elizabeth van ZYL, gebore op -02-09-1873, gedoop op -12-10-1873 te Colesberg.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -20-01-1896 te Colesberg met Adriaan Jacobus PEYPER, boer, distr. Philippos, gebore ± 1871 te ??
   9.  Mathilda Judith van ZYL.

VI.326    Adriaan Jacobus van ZYL [32488] (kode: b6.c1.d12.e2.f1.g1), boer & grofsmid, gebore op -17-12-1855 te Hantam, gedoop op -27-01-1856 te Colesberg, seun van Adriaan Jacobus van ZIJL [32486] (kode: b6.c1.d12.e2.f1) (kyk V.174) en Sara Jacoba VILJOEN [32487].
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -06-02-1877 te Wellington met Mathilda Judith WANNENBURG, gebore ± 1855 te Wellington, oorlede op -07-08-1922 te 'Vluchtfontein', distr. Colesberg.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Adriaan Jacobus, gebore op -06-05-1877, gedoop op -19-08-1877 te Wellington.
   2.  Daniël Nicolaas (kyk VII.209).
   3.  Johannes Ignatius, gebore op -17-08-1882, gedoop op -03-09-1882 te Colesberg.

VII.209    Daniël Nicolaas van ZYL [32491] (kode: b6.c1.d12.e2.f1.g1.h2), gebore op -12-08-1879, gedoop op -31-08-1879 te Colesberg, seun van Adriaan Jacobus van ZYL [32488] (kode: b6.c1.d12.e2.f1.g1) (kyk VI.326) en Mathilda Judith WANNENBURG [32489].
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -17-04-1906 te Kaapstad met Elizabeth Petronella BRINK, 24 jaar oud, gebore op -25-06-1881 te Riebeek-Wes.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Ignatius, gebore ± 1916 te ??
Getroud in die kerk ± 1939 te ?? Vrou is Hendrina Carolina COETZEE, gebore op -01-11-1914 te ??

VI.328    Johannes Hendrikus Ignatius van ZYL [32496] (kode: b6.c1.d12.e2.f1.g2), onderwijzer, gebore op -25-08-1857 te Hanover, gedoop op -11-01-1858 te Colesberg, oorlede op -06-11-1900 te ?? op 43-jarige ouderdom, seun van Adriaan Jacobus van ZIJL [32486] (kode: b6.c1.d12.e2.f1) (kyk V.174) en Sara Jacoba VILJOEN [32487].
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -18-10-1878 te Ceres met Anna Gertruida SNYMAN, 22 jaar oud, gebore op -13-03-1856 te Koue Bokkeveld, gedoop op -13-04-1856 te Ceres, dogter van Gerrit Francois SNYMAN en Anna Francina Barendina HUGO.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Adriaan Jacobus, gebore op -18-08-1879, gedoop op -07-09-1879 te Colesberg.
   2.  Anna Hendrina Jacoba, gebore ± 02-1881, gedoop op -13-03-1881 te Goudini.
   3.  Aletta Maria Magdalena, gebore op -11-11-1883, gedoop op -09-12-1883 te Ceres, oorlede op -13-02-1976 te Bellville op 92-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -16-01-1912 te ?? Man is Pieter Albertyn ALHEIT, 28 jaar oud, gebore op -02-05-1883 te ?? Oorlede op -27-08-1968 te Rustenburg op 85-jarige ouderdom.
   4.  Mathilda Judith, gebore op -10-04-1887 te 'Vliegfontein', distr. Colesberg, gedoop op -08-05-1887 te Colesberg.
   5.  Johanna, gebore op -19-11-1888, gedoop op -02-12-1888 te Colesberg.
   6.  Albertus Cornelius, gebore op -27-02-1892 te 'Ebenezer', distr. Colesberg, gedoop op -16-07-1893 te Colesberg.
   7.  Cornelius Johannes, gebore op -27-06-1893 te 'Ebenezer', distr. Colesberg, gedoop op -16-07-1893 te Colesberg.
   8.  Magdalena Salomé, gebore op -29-10-1896 te 'Ebenezer', distr. Colesberg, gedoop op -20-12-1896 te Colesberg.
   9.  Anna Catharina Susanna, gebore op -21-02-1898, gedoop op -03-04-1898 te Colesberg.

VI.331    Cornelis Johannes van ZYL [32508] (kode: b6.c1.d12.e2.f1.g4), boer, gebore op -17-10-1861, gedoop op -01-12-1861 te Colesberg, seun van Adriaan Jacobus van ZIJL [32486] (kode: b6.c1.d12.e2.f1) (kyk V.174) en Sara Jacoba VILJOEN [32487].
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -17-10-1887 te Colesberg met Johanna Adriana NESER, gebore ± 1863 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Regina Catharina, gebore op -24-10-1888, gedoop op -02-12-1888 te Colesberg.
   2.  Adriaan Jacobus, gebore op -17-10-1890, gedoop op -23-11-1890 te Colesberg.
   3.  Sara Jacoba, gebore op -03-05-1892 te 'Valswater', distr. Colesberg, gedoop op -31-07-1892 te Colesberg.
   4.  Johanna Adriana, gebore op -20-10-1893, gedoop op -03-12-1893 te Colesberg.
   5.  Frederik Wilhelm Neser, gebore op -31-05-1895, gedoop op -07-07-1895 te Colesberg.
   6.  Cornelis Johannes Viljoen, gebore op -31-01-1897, gedoop op -04-02-1897 te Colesberg.

V.176    Cornelis Johannes van ZIJL [33588] (kode: b6.c1.d12.e2.f2), boer op Klipfontein, gebore op -27-06-1835, gedoop op -13-09-1835 te Colesberg, oorlede op -12-09-1913 te Naudéstraat, Middelburg Kp op 78-jarige ouderdom, begrawe te Middelburg Kp, seun van Adriaan Jacobus van ZIJL [19146] (kode: b6.c1.d12.e2) (kyk IV.98) en Anna Catharina Susanna VISSER [32485].
Getroud in die kerk (1) op 21-jarige ouderdom op -23-03-1857 te Colesberg met Hermina christina SWANEPOEL, 16 jaar oud, gebore op -27-08-1840, gedoop op -28-02-1841 te Beaufort-Wes, oorlede ± 1881.
Getroud in die kerk (2) ± 1882 te ?? Vrou is Anna Sophia van der MERWE, gebore op -06-03-1860, gedoop op -06-05-1860 te Graaff-Reinet, oorlede op -27-04-1901 te Middelburg Kp op 41-jarige ouderdom.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Adriaan Jacobus van ZYL, gebore ± 1859 te ??
Uit die tweede huwelik:
   2.  Engela Susanna van ZYL, verpleegster, gebore ± 1889 te ?? Oorlede op -02-08-1941 te Kerkstraat, Burgersdorp.
Getroud in die kerk (1) ± 1920 te ?? Man is Emmanuel NEL, gebore ± 1888 te ??
Getroud in die kerk (2) ± 1930 te Burgersdorp met Matthys Johannes GREEFF, gebore ± 1886 te ??

II.3    Willem van ZIJL [15240] (kode: a5.b6.c2), gebore op -04-11-1736 te Kaapstad, oorlede ± 1770 te Paarl?? Seun van Pieter van ZIJL [6989] (kode: a5.b6) (kyk I.1) en Hester van WIJK [6334].
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -13-04-1760 te Drakenstein met Geertruy SMIT, 19 jaar oud, gedoop op -22-01-1741 te Drakenstein, dogter van Erasmus SCHMIDT en Cornelia van EMMENES. {sy is later getroud op 29-jarige ouderdom op -11-11-1770 te Paarl met Hendrik van ZIJL, 24 jaar oud, gedoop op -06-03-1746 te Paarl, seun van Albertus van ZIJL, veeboer / korporaal vir 'agter die Piquetberg', en Martha VIVIER, weduwe van Willem van Zyl.}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem (kyk III.31).
   2.  Pieter (kyk III.33).
   3.  Erasmus Albertus, gedoop op -03-02-1765 te Paarl.
   4.  Erasmus Johannes (kyk III.36).
   5.  Hester Wilhelmina (kyk III.39).

III.31    Willem van ZIJL [15433] (kode: a5.b6.c2.d1), gedoop op -22-03-1761 te Swartland, seun van Willem van ZIJL [15240] (kode: a5.b6.c2) (kyk II.3) en Geertruy SMIT [24800].
Getroud op 20-jarige ouderdom op -18-11-1781 met Rachael Maria SMIT, 19 jaar oud, gedoop op -25-04-1762 te ?? Dogter van Johan Erasmus SMIT en Rachel JORDAAN.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Johannes (kyk IV.105).
   2.  Rachel Geertruida (Susanna?), gedoop op -27-02-1785 te Kaapstad.
   3.  Geertruy Maria, gebore op -21-03-1786, gedoop op -25-03-1787 te Swartland.
   4.  Johannes Erasmus van ZYL (kyk IV.108).
   5.  Hendrik Gideon van ZYL (kyk IV.110).
   6.  Anna Sophia (kyk IV.114).

IV.105    Willem Johannes van ZIJL [17720] (kode: b6.c2.d1.e2), gebore op -26-10-1782, gedoop op -02-02-1783 te Swartland, seun van Willem van ZIJL [15433] (kode: a5.b6.c2.d1) (kyk III.31) en Rachael Maria SMIT [15434].
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -23-11-1806 te Stellenbosch met Geertruida LOUW, 16 jaar oud (kyk IV.146).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Rachel Maria Sophia, gebore op -17-07-1808 te 'Langfontein ', distr. Tulbagh, gedoop op -25-12-1808 te Kaapstad.
   2.  Hester Wilhelmina, gebore op -01-09-1810 te Oliofantsrivier, gedoop op -09-11-1810 te Swartland.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -05-10-1828 te Swartland met Christoffel Jasper JOOSTE, 34 jaar oud, gedoop op -06-07-1794 te ??
   3.  Johanna Geertruida Susanna, gebore op -29-09-1813 te Piketberg, gedoop op -16-01-1814 te Swartland.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -03-10-1841 te Piketberg met Dirk Jacobus LUCAS, gebore ± 1812 te ??
   4.  Willem Johannes (kyk V.185).
   5.  Christina Magdalena, gebore op -13-08-1822 te 'Bergrivier', distr. Swartland, gedoop op -29-09-1822 te Swartland.
   6.  Hermanus Jacobus (kyk V.187).
   7.  Hendrik Erasmus, gebore op -06-04-1829 te 'bergrivier', distr. Malmesbury, gedoop op -20-01-1830 te Malmesbury.
   8.  Martha Maria, gebore op -14-04-1830, gedoop op -03-10-1830 te Malmesbury.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -04-02-1850 te Piketberg met Hendrik Gideon van ZYL, gebore ± 1825 te ??
   9.  Johannes Albertus (kyk V.192).

V.185    Willem Johannes van ZIJL [26814] (kode: b6.c1.d12.e2.f4), gebore op -26-04-1816 te 'Jan Disselvlei', distr. Tulbagh, gedoop op -27-10-1816 te Tulbagh, seun van Willem Johannes van ZIJL [17720] (kode: b6.c2.d1.e2) (kyk IV.105) en Geertruida LOUW [19581] (kyk IV.146).
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -02-10-1843 te Piketberg met Huibrecht Elisabeth van ZYL, 19 jaar oud (kyk V.203).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Johannes, gebore op -01-11-1844, gedoop op -17-08-1845 te Piketberg.
   2.  Johannes Erasmus (kyk VI.347).
   3.  Geertruida Maria, gebore op -10-01-1851, gedoop op -20-04-1851 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -29-03-1870 te Piketberg met Willem Andries SMIT, gebore ± 1847 te ??
   4.  Hendrik Gideon, gebore 31-06-1855, gedoop op -04-11-1855 te Piketberg.
   5.  Johanna Maria, gebore op -31-01-1857 te 'Ezelshoek', distr. Piketberg, gedoop op -04-10-1857 te Piketberg.
Getroud in die kerk op -18-03-1844 te Piketberg met Alewyn Bernardus SMIT, gebore ± 1820 te 'Moutonshoek', distr. Piketberg.
   6.  Huibrecht Elizabeth, gebore op -28-05-1865, gedoop op -04-09-1870 te Piketberg.
   7.  Johanna Elizabeth, gebore op -22-02-1870, gedoop op -04-09-1870 te Piketberg.

VI.347    Johannes Erasmus van ZIJL [26816], gebore op -28-03-1847, gedoop op -09-01-1848 te Piketberg, seun van Willem Johannes van ZIJL [26814] (kode: b6.c1.d12.e2.f4) (kyk V.185) en Huibrecht Elisabeth van ZYL [19590] (kyk V.203).
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -05-03-1878 te Piketberg met Anna Johanna BASSON, gebore ± 1857 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Johanna Gloudina, gebore op -01-03-1879, gedoop op -29-06-1879 te Piketberg.
   2.  Willem Johannes Erasmus, gebore op -17-08-1880, gedoop op -23-01-1881 te Piketberg.
   3.  Huibrecht Elizabeth, gebore op -12-06-1884, gedoop op -13-07-1884 te Piketberg.
   4.  Johannes Erasmus, gebore op -22-05-1886, gedoop op -07-09-1886 te Piketberg.
   5.  Jozias Andreas, gebore op -29-03-1891 te 'Het Voetpad', distr. Piketberg, gedoop op -12-08-1891 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -06-03-1917 te Redelinghuis met Anna Margaretha LAMBRECHTS, gebore ± 1890 te 'Witwater', distr. Piketberg.
   6.  Erasmus Johannes, boer op Compagniesdrift, gebore op -29-03-1891, gedoop op -12-08-1891 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -21-01-1918 te Porterville met Margaretha Johanna GREEFF, gebore ± 1893 te 'Welgemeend', distr. Porterville.
   7.  Hendrik Johannes, boer op 'Karookop', distr. Piketberg, gebore op -11-08-1897, gedoop op -20-04-1898 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 35-jarige ouderdom op -25-04-1933 te Redelinghuis met Heletje Aletta Jacoba van ZYL, gebore ± 1914.

V.187    Hermanus Jacobus van ZIJL [26933] (kode: b6.c2.d1.e1.f6), gebore op -12-04-1825 te 'Bergrivier', distr. Swartland, gedoop op -29-01-1826 te Swartland, seun van Willem Johannes van ZIJL [17720] (kode: b6.c2.d1.e2) (kyk IV.105) en Geertruida LOUW [19581] (kyk IV.146).
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -28-01-1855 te Malmesbury met Aletta Maria RAS, gebore ± 1821 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Johannes van ZYL (kyk VI.356).
   2.  Hermanus Jacobus van ZYL (kyk VI.358).
   3.  Helena Johanna van ZYL, gebore op -03-11-1863, gedoop op -13-04-1864 te Piketberg.
   4.  Jan Albertus van ZYL, gebore op -12-11-1865, gedoop op -01-07-1866 te Piketberg.
   5.  Nicolaas Johannes van ZYL, gebore op -18-09-1868, gedoop op -28-04-1869 te Piketberg.
   6.  Daniël Johannes LOUW van ZYL, gebore op -02-07-1871, gedoop op -28-07-1872 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -10-02-1903 te Porterville met Elizabeth Christina Margaretha BASSON, gebore ± 1880 te ??

VI.356    Willem Johannes van ZYL [26935] (kode: b6.c2.d1.e1.f6.g1), gebore op -20-03-1857, gedoop op -04-10-1857 te Piketberg, seun van Hermanus Jacobus van ZIJL [26933] (kode: b6.c2.d1.e1.f6) (kyk V.187) en Aletta Maria RAS [26934].
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -07-12-1880 te Piketberg met Martha Cornelia van der WESTHUIZEN, gebore ± 1850 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hermanus Jacobus, gebore op -14-09-1881, gedoop op -05-02-1882 te Piketberg.
   2.  Huibrecht Maria Sophia, gebore op -26-03-1884, gedoop op -03-08-1884 te Piketberg.
   3.  Gert Petrus, gebore op -26-10-1886, gedoop op -06-02-1887 te Piketberg.
   4.  Willem Johannes, gebore op -05-03-1889, gedoop op -07-07-1889 te Piketberg.
   5.  Aletta Maria, gebore op -11-12-1891, gedoop op -07-08-1892 te Piketberg.
   6.  Petrus Jasper Johannes, gebore op -16-07-1894, gedoop op -30-08-1894 te Piketberg.

VI.358    Hermanus Jacobus van ZYL [26943] (kode: b6.c2.d1.e1.f4.g2), gebore op -29-10-1861, gedoop op -02-03-1862 te Piketberg, oorlede ± 1896, seun van Hermanus Jacobus van ZIJL [26933] (kode: b6.c2.d1.e1.f6) (kyk V.187) en Aletta Maria RAS [26934].
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -21-12-1886 te Piketberg met Huibrecht Elizabeth Helena SMIT, gebore ± 1869 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elizabeth Alida, gebore op -11-02-1888, gedoop op -18-09-1888 te Piketberg.
   2.  Hermanus Jacobus, gebore op -28-02-1890, gedoop op -06-04-1890 te Piketberg.
   3.  Willem Johannes, gebore op -02-02-1894, gedoop op -01-07-1894 te Piketberg.
   4.  Jacobus Johannes Petrus, gebore op -22-11-1895, gedoop op -04-10-1896 te Piketberg.

V.192    Johannes Albertus van ZIJL [26956] (kode: b6.c2.d1.e1.f9), iketberg, gebore op -05-09-1833, gedoop op -27-09-1835 te Malmesbury, seun van Willem Johannes van ZIJL [17720] (kode: b6.c2.d1.e2) (kyk IV.105) en Geertruida LOUW [19581] (kyk IV.146).
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -21-04-1856 te Piketberg met Anna Elizabeth van ZYL, gebore ± 1826 te ?? {sy was vroeër getroud in die kerk ± 1848 te ?? Man is SMIT, gebore ± 1823, oorlede < 04-1856.}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Geertruida Johanna van ZYL, gebore op -11-04-1857, gedoop op -04-10-1857 te Piketberg.
   2.  Hester Wilhelmina van ZYL, gebore op -20-08-1860, gedoop op -04-11-1860 te Piketberg.

IV.108    Johannes Erasmus van ZYL [17723] (kode: b6.c2.d1.e4), burger van Tulbagh, gebore op -25-01-1787, gedoop op -25-12-1788 te Swartland, seun van Willem van ZIJL [15433] (kode: a5.b6.c2.d1) (kyk III.31) en Rachael Maria SMIT [15434].
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -05-01-1811 te Swartland met Johanna Maria Margaretha COETSEE, gebore ± 1790.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Johannes, gebore op -20-09-1811 te Piketberg, gedoop op -23-02-1812 te Swartland.
   2.  Johanna Adriana, gebore op -19-08-1813, gedoop op -02-10-1813 te Tulbagh.
   3.  Johannes Erasmus (kyk V.196).
   4.  Rachel Maria, gebore op -19-06-1817, gedoop op -26-03-1818 te Piketberg?
Getroud in die kerk ± 1840 te ?? Man is Stephanus François COETSEE, gebore ± 1815.
   5.  Anna Elisabeth, gebore op -01-09-1819, gedoop op -06-04-1820 te Swartland.
   6.  Hester Maria, gebore op -22-03-1822 te 'Paardeberg', distr. Swartland, gedoop op -06-04-1823 te Swartland.
   7.  Huibrecht Elisabeth (kyk V.203).
   8.  Hendrik Gideon (kyk V.204).
   9.  Jacobus Gert (kyk V.207).
   10.  Dirk, gebore op -29-09-1829, gedoop op -21-03-1830 te Piketberg.
   11.  Sara, gebore op -29-08-1831 te Piketberg, gedoop op -17-03-1833 te Malmesbury.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -17-04-1854 te Piketberg met Hendrik Johannes Christiaan THIART, gebore ± 1829 te Piketberg.
   12.  Erasmus Johannes (kyk V.213).

V.196    Johannes Erasmus van ZYL [26958] (kode: b6.c2.d1.e4.f3), gebore op -09-09-1815, gedoop op -05-05-1816 te Tulbagh, seun van Johannes Erasmus van ZYL [17723] (kode: b6.c2.d1.e4) (kyk IV.108) en Johanna Maria Margaretha COETSEE [19585].
Getroud in die kerk (1) op 23-jarige ouderdom op -04-11-1838 te Kaapstad met Sarah Johanna COETSEE, gebore ± 1817.
Getroud in die kerk (2) op 38-jarige ouderdom op -20-02-1854 te Piketberg met Alida Hendrina Petronella THIART, gebore ± 1835 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Johannes Erasmus (kyk VI.367).
   2.  Huibrecht Helena, gebore op -28-02-1845, gedoop op -05-10-1845 te Piketberg.
Uit die tweede huwelik:
   3.  Hendrik Johannes Frederik, gebore op -30-08-1855, gedoop op -27-04-1856 te Piketberg.
   4.  Willem Johannes, gebore op -28-03-1857, gedoop op -23-08-1857 te Piketberg.
   5.  Jan Hendrik Marthinus Gideon (kyk VI.372).
   6.  Jacobus François (kyk VI.374).
   7.  Erasmus Johannes, gebore op -05-08-1860, gedoop op -20-01-1861 te Piketberg.
   8.  Maria Dorothea Margaretha, gebore op -07-01-1864, gedoop op -27-03-1864 te Piketberg.
   9.  Dirk Jacobus, gebore op -22-04-1865, gedoop op -17-09-1865 te Piketberg.
   10.  Gerrit, gebore op -06-11-1868, gedoop op -10-02-1869 te Piketberg.
   11.  Alida Hendrika, gebore op -16-09-1870, gedoop op -22-02-1871 te Piketberg.

VI.367    Johannes Erasmus van ZYL [26961] (kode: b6.c2.d1.e4.f3.g1), gebore op -29-11-1841, gedoop op -27-02-1842 te Piketberg, seun van Johannes Erasmus van ZYL [26958] (kode: b6.c2.d1.e4.f3) (kyk V.196) en Sarah Johanna COETSEE [26959].
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -20-04-1863 te Piketberg met Huibregt Maria Martina THIART, gebore ± 1843 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Sara Johanna, gebore op -18-12-1864, gedoop op -27-03-1864 te Piketberg.
   2.  Maria Dorothea Margaretha, gebore op -30-03-1867, gedoop op -26-07-1867 te Piketberg.
   3.  Gerrit, gedoop op -10-02-1869 te Piketberg.
   4.  Johannes Erasmus Albertus, gedoop op -08-08-1869 te Piketberg.
   5.  Hendrik Frederik Johannes, gebore op -21-12-1870, gedoop op -10-09-1871 te Piketberg.
   6.  Anna Francina Gerendina, gebore op -22-11-1875, gedoop op -13-02-1876 te Piketberg.
   7.  Willem Johannes, boer distr. Moorreesburg, gedoop op -03-02-1878 te Piketberg.
   8.  Johanna Christina, gebore op -27-03-1880, gedoop op -06-08-1880 te Piketberg.

VI.372    Jan Hendrik Marthinus Gideon van ZYL [26979] (kode: b6.c2.d1.e4.f3.g6), gebore op -08-06-1858 te Piketberg, gedoop op -06-02-1859 te Piketberg, seun van Johannes Erasmus van ZYL [26958] (kode: b6.c2.d1.e4.f3) (kyk V.196) en Alida Hendrina Petronella THIART [26960].
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -04-04-1882 te Piketberg met Maria Margaretha Dorothea van ZYL, gebore ± 1864 te ?? Oorlede 1924 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Erasmus, gebore op -09-09-1884, gedoop op -24-10-1884 te Piketberg.
   2.  Anna Catharina Francina, gebore op -11-04-1887, gedoop op -15-09-1887 te Piketberg.
   3.  Alida Hendrika Petronella, gebore op -14-04-1888, gedoop op -14-10-1888 te Piketberg.
   4.  Maria Margaretha Dorothea, gebore op -05-08-1891, gedoop op -24-01-1892 te Namakwaland.
   5.  Jacobus Gerrit, gebore op -07-01-1894, gedoop op -16-09-1894 te Vanrhynsdorp.
   6.  Jan Hendrik Marthinus, gebore 1895-1896 te ??
   7.  Huibrecht Helena, gebore op -29-03-1897, gedoop op -29-08-1897 te Vanrhynsdorp.

VI.374    Jacobus François van ZYL [26974] (kode: b6.c2.d1.e4.f3.g5), boer, gebore op -05-08-1858, gedoop op -26-12-1858 te Piketberg, seun van Johannes Erasmus van ZYL [26958] (kode: b6.c2.d1.e4.f3) (kyk V.196) en Alida Hendrina Petronella THIART [26960].
Getroud in die kerk op 33-jarige ouderdom op -05-04-1892 te Piketberg met Johanna Maria Margaretha Dorothea van ZYL, gebore ± 1860 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Francina Catharina, gebore op -07-02-1893, gedoop op -30-07-1893 te Piketberg.
   2.  Alida Hendrika, gebore op -12-11-1894, gedoop op -07-01-1895 te Piketberg.
   3.  Jacoba Francina Gerendina, gebore op -09-10-1896, gedoop op -28-02-1897 te Piketberg.

V.203    Huibrecht Elisabeth van ZYL [19590], gebore op -15-09-1824 te Piketberg, gedoop op -22-04-1825, dogter van Johannes Erasmus van ZYL [17723] (kode: b6.c2.d1.e4) (kyk IV.108) en Johanna Maria Margaretha COETSEE [19585].
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -02-10-1843 te Piketberg met Willem Johannes van ZIJL, 27 jaar oud (kyk V.185).
Uit hierdie huwelik: 7 kinders (kyk onder V.185).
 
V.204    Hendrik Gideon van ZYL [26993] (kode: b6.c2.d1.e4.f8), gebore op -01-09-1826, gedoop op -22-04-1827 te Swartland, seun van Johannes Erasmus van ZYL [17723] (kode: b6.c2.d1.e4) (kyk IV.108) en Johanna Maria Margaretha COETSEE [19585].
Getroud in die kerk (1) ± 1850 met Martha Maria van ZYL, gebore ± 1828 te ??
Getroud in die kerk (2) op 33-jarige ouderdom op -14-11-1859 te Piketberg met Helena Johanna Margaretha Elisabeth COETZEE, gebore ± 1840 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Johannes Erasmus (Jan) (kyk VI.381).
   2.  Martha Maria geertruida, gebore op -01-01-1859, gedoop te Piketberg.
Getroud in die kerk ± 1883 te Piketberg met Everhardus Johannes Jacobus BRAND, gebore ± 1857 te ??
Uit die tweede huwelik:
   3.  Adriana Catharina, gebore op -13-09-1860, gedoop op -20-01-1861 te Piketberg.
   4.  Hendrik Gideon (kyk VI.386).
   5.  Johanna Margaretha, gebore op -23-08-1863, gedoop op -27-03-1864 te Piketberg.
   6.  Anna Francina Catharina, gebore op -19-07-1866, gedoop op -21-10-1866 te Piketberg.
   7.  Huibrecht Elizabeth, gebore op -04-06-1868, gedoop op -30-08-1868 te Piketberg.
   8.  Helena Johanna Margaretha Elizabeth, gebore op -20-06-1870, gedoop op -04-09-1870 te Piketberg.
   9.  Hester Wilhelmina, gebore op -01-05-1872, gedoop op -28-07-1872 te Piketberg.
   10.  Jacobus Erasmus (kyk VI.393).
   11.  Erasmus Johannes (kyk VI.395).
   12.  Daniël Johannes, boer, gebore op -18-10-1879, gedoop op -18-01-1880 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -06-08-1901 te Piketberg met Maria Margaretha KOTZÉ, gebore ± 1881 te ??

VI.381    Johannes Erasmus (Jan) van ZYL [26996] (kode: b6.c2.d1.e4.f8.g1), gebore op -10-11-1850, gedoop op -13-04-1851 te Piketberg, seun van Hendrik Gideon van ZYL [26993] (kode: b6.c2.d1.e4.f8) (kyk V.204) en Martha Maria van ZYL [26994].
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -24-02-1873 te Piketberg met Elizabeth Johanna Catharina SMIT, gebore ± 1856 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik Gideon, gebore op -23-06-1874, gedoop op -30-08-1874 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -21-03-1899 te Piketberg met Susanna Sophia Glaudina van LILL.
   2.  Johanna Adriana, gebore op -10-10-1876, gedoop op -21-01-1877 te Piketberg.
   3.  Martha Maria, gedoop op -25-08-1878 te Piketberg.
   4.  Elizabeth Johanna Catharina, gebore op -22-08-1879, gedoop op -18-01-1880 te Piketberg.
   5.  Maertha Maria Geertruida, gebore op -26-04-1882, gedoop op -18-10-1882 te Piketberg.
   6.  Huibrecht Maria Elizabeth, gebore op -08-07-1884, gedoop op -24-10-1884 te Piketberg.
   7.  Helena Jeanetta Johanna, gebore op -30-06-1887, gedoop op -15-04-1888 te Piketberg.
   8.  Nicolaas Johannes, gebore op -08-02-1890, gedoop op -18-07-1890 te Piketberg.
   9.  Johannes Erasmus, gebore op -03-11-1892, gedoop op -29-01-1893 te Piketberg.
   10.  Catharina Helena Sophia, gebore op -01-05-1895, gedoop op -26-01-1896 te Piketberg.

VI.386    Hendrik Gideon van ZYL [27000] (kode: b6.c2.d1.e4.f8.g4), gebore op -13-03-1863, gedoop op -05-10-1862 te Piketberg, seun van Hendrik Gideon van ZYL [26993] (kode: b6.c2.d1.e4.f8) (kyk V.204) en Helena Johanna Margaretha Elisabeth COETZEE [26995].
Getroud in die kerk ± 1887 te ?? Vrou is Wilhelmina Jacoba KOTZÉ, gebore ± 1864 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik Gideon (kyk VII.277).

VII.277    Hendrik Gideon van ZYL [27002] (kode: b6.c2.d1.e4.f8.g4.h1), boer op Wittewater, gebore op -27-08-1908, gedoop op -27-06-1909 te Redelinghuys, seun van Hendrik Gideon van ZYL [27000] (kode: b6.c2.d1.e4.f8.g4) (kyk VI.386) en Wilhelmina Jacoba KOTZÉ [27001].
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -25-04-1939 te Redelinghuys met Martha Jacoba Maria SMIT, 20 jaar oud, gebore op -03-05-1918 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Albertus, gebore op -24-11-1940, gedoop op -26-01-1941 te Redelinghuys.
   2.  Anna Maria Emerensia, gebore op -29-06-1942, gedoop op -25-10-1942 te Redelinghuys.
   3.  Johannes Christiaan Jacobus, gebore op -03-05-1944, gedoop op -24-09-1944.
   4.  Jacobus Cornelius, gebore op -19-11-1946, gedoop op -26-01-1947 te Redelinghuys.
   5.  Wilhelmina Jacoba, gebore op -19-04-1952, gedoop op -27-07-1952 te Redelinghuys.
   6.  Gerrit Johannes, gebore op -11-05-1954, gedoop op -25-07-1954 te Redelinghuys.
   7.  Martha Maria (Myrna), klerk, gebore op -08-11-1957, gedoop op -12-01-1958 te Redelinghuys.
Getroud in die kerk ± 1981 te ?? Man is André van der GRYP, staatsamptenaar Belville, gebore op -28-03-1951 te ??

VI.393    Jacobus Erasmus van ZYL [30983] (kode: a5.b6.c2.d1.e4.f8.g10), gebore op -23-07-1874, gedoop op -30-08-1874 te Piketberg, seun van Hendrik Gideon van ZYL [26993] (kode: b6.c2.d1.e4.f8) (kyk V.204) en Helena Johanna Margaretha Elisabeth COETZEE [26995].
Getroud in die kerk ± ?? Vrou is Johanna Adriana van ZYL, gebore ± 1876 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik Gideon (kyk VII.279).

VII.279    Hendrik Gideon van ZYL [35407] (kode: a5.b6.c2.d1.e4.f8.g10 >>), gebore ± 1909 te ?? Seun van Jacobus Erasmus van ZYL [30983] (kode: a5.b6.c2.d1.e4.f8.g10) (kyk VI.393) en Johanna Adriana van ZYL [35406].
Getroud in die kerk ± ?? Vrou is Jacoba Wilhelmina SMIT, gebore ± 1911 te ?? Dogter van Abraham Hendrik Petrus SMIT en Hendrika Johanna Wilhelmina LAING.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacobus Erasmus, gebore ± ?? Oorlede 2001 te ??
   2.  Hendrika Johanna Wilhelmina, gebore ± ??

VI.395    Erasmus Johannes van ZYL [30984] (kode: b6.c2.d1.e4.f8.g11), boer, gebore op -16-04-1877, gedoop op -08-07-1877 te Piketberg, seun van Hendrik Gideon van ZYL [26993] (kode: b6.c2.d1.e4.f8) (kyk V.204) en Helena Johanna Margaretha Elisabeth COETZEE [26995].
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -20-03-1907 te Piketberg met Helena Catharina van der WESTHUIZEN, gebore ± 1884 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik Gideon, gebore op -17-04-1910 te Wittewater, oorlede op -16-07-1998 te ?? op 88-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1939 te ?? Vrou is Hester Wilhelmina van der WESTHUIZEN, gebore op -22-08-1918, oorlede op -22-09-1994 op 76-jarige ouderdom, begrawe te Piketberg.

V.207    Jacobus Gert van ZYL [19593] (kode: b6.c2.d1.e4.f9), gebore op -29-09-1829 te Piketberg, gedoop op -21-03-1830 te Malmesbury, seun van Johannes Erasmus van ZYL [17723] (kode: b6.c2.d1.e4) (kyk IV.108) en Johanna Maria Margaretha COETSEE [19585].
Getroud in die kerk (1) op 22-jarige ouderdom op -20-10-1851 te Piketberg met Huibrecht Hester Johanna KOTZÉ, gebore ± 1834 te ??
Getroud in die kerk (2) op 24-jarige ouderdom op -20-02-1854 te Piketberg met Anna Francina Catharina LOCHNER, gebore ± 1837 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Huibrechtje Hester Johanna, gebore op -22-04-1852, gedoop op -14-11-1852 te Piketberg??
Getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -30-12-1867 te Piketberg met Willem Hendrik Hermanus LATEGAN, gebore ± 1842 te ??
Uit die tweede huwelik:
   2.  Anna Catharina Magdalena, gebore op -23-01-1855, gedoop op -08-07-1855 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -09-03-1875 te Piketberg met Hendrik Jacobus LATEGAN, gebore ± 1852 te Malmesbury.
   3.  Jacobus Gert (kyk VI.403).
   4.  Johannes Erasmus (kyk VI.406).
   5.  Johanna Maria Margaretha Dorothea, gebore op -14-06-1862, gedoop op -05-04-1863 te Piketberg.
   6.  Judith Elizabeth Jacoba, gebore op -05-09-1864, gedoop op -30-04-1865 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -18-10-1887 te Piketberg met Arend Frederik VISSER, gebore ± 1861 te ??
   7.  Willem Johannes (kyk VI.411).
   8.  Johanna Helena Alberta Adriana, gebore op -22-04-1869, gedoop op -13-03-1870 te Piketberg.
   9.  Hester Sophia Wilhelmina, gebore op -24-01-1872, gedoop op -10-11-1872 te Piketberg.
   10.  George Philip (kyk VI.415).
   11.  Erasmus Johannes (kyk VI.417).
   12.  Dirk Jacobus, gebore op -06-09-1881, gedoop op -02-04-1882 te Piketberg.

VI.403    Jacobus Gert van ZYL [30996] (kode: b6.c2.d1.e4.f9.g3), boer op Papkuilsvlei, gebore op -22-06-1856, gedoop op -04-01-1857 te Piketberg, oorlede op -17-05-1937 op 80-jarige ouderdom, seun van Jacobus Gert van ZYL [19593] (kode: b6.c2.d1.e4.f9) (kyk V.207) en Anna Francina Catharina LOCHNER [30990].
Getroud in die kerk (1) op 27-jarige ouderdom op -11-03-1884 te Piketberg met Catharina Helena COETZEE, 22 jaar oud, gebore op -29-11-1861 te ?? Oorlede op -27-04-1904 op 42-jarige ouderdom, dogter van Jasper Daniël Alettus COETZEE en Martha Magdalena KOTZÉ. {sy was vroeër getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -05-04-1880 te Piketberg met Dirk Johannes Albertus van ZYL, 21 jaar oud (kyk VI.423).}
Getroud in die kerk (2) op 51-jarige ouderdom op -11-10-1907 te Redelinghuis met Maria Anna Elizabeth HANEKOM, 34 jaar oud, gebore op -03-10-1873 te ?? Oorlede op -11-04-1943 op 69-jarige ouderdom. Het geziin verhuist naar Transvaal en koopt de plaas Rietfontein bij Kingswood.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Jacobus Gerrit, gebore op -27-03-1885, gedoop op -17-04-1885 te Piketberg, oorlede op -18-03-1969 te ?? op 83-jarige ouderdom.
   2.  Anna Sophia Catharina, gebore op -10-11-1886, gedoop op -22-03-1887 te Piketberg.
   3.  Catharina Helena van ZIJL (kyk VII.285).
   4.  Jasper Daniël Albertus, gebore op -08-06-1890, gedoop op -23-09-1890 te Piketberg, oorlede op -11-08-1971 te ?? op 81-jarige ouderdom.
   5.  Hendrik Marthinus, gebore op -10-05-1892, gedoop op -24-07-1892 te Piketberg, oorlede op -07-12-1961 te ?? op 69-jarige ouderdom.
   6.  Coenraad Hendrik, gebore op -08-06-1895, gedoop op -28-07-1895 te Piketberg, oorlede op -06-04-1973 te ?? op 77-jarige ouderdom.
   7.  Johanna Maria Adriana, gebore op -17-12-1896, gedoop op -28-02-1897 te Piketberg.
   8.  Johannes Erasmus Hermanus, gebore op -19-08-1898 te 'Papkuilsvlei' Piketberg, gedoop op -01-09-1898, oorlede op -16-09-1973 op 75-jarige ouderdom, begrawe te Parys main, Paarl, Westkaap.
Getroud in die kerk ± 1925 te ?? Vrou is Susanna Dorothea HÖRNEMANN, gebore op -21-09-1902, oorlede op -02-08-1931 op 28-jarige ouderdom, bij de geboorte van haar tweede kind.
   9.  Willem Johannes, gebore op -20-01-1900 te ?? Oorlede op -08-07-1965 te ?? op 65-jarige ouderdom.
Uit die tweede huwelik:
   10.  Johanna Aletta Maria (Hannie), gebore op -18-05-1913 te ??
Getroud in die kerk ± 1936 met Fré (Bosxman), gebore ± 1911.

VII.285    Catharina Helena van ZIJL [30749], gebore op -27-07-1888 te ?? Gedoop op -20-09-1888 te ?? Oorlede op -14-09-1967 te ?? op 79-jarige ouderdom, dogter van Jacobus Gert van ZYL [30996] (kode: b6.c2.d1.e4.f9.g3) (kyk VI.403) en Catharina Helena COETZEE [30997].
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -03-08-1914 te Bloemhof met Stephanus François (Fanie) van ZIJL, 27 jaar oud (kyk VI.1068). Het gezin vestigt zich op Rietfontein in Kingswood.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Pieter van ZYL (kyk VIII.139).
   2.  Catharina Helena (Catrina) van ZYL, gedoop op -25-10-1918, oorlede op -11-04-1980 te ?? op 61-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -06-06-1940 met Willem Hendrik Johannes van NIEKERK, 27 jaar oud, gedoop op -26-05-1913, oorlede op -26-05-1998 te >?? op 85-jarige ouderdom. Uit dit huwelijk twee kinderen: Catharina & David.
   3.  Jacobus Gert (Koos) van ZYL (kyk VIII.143).
   4.  Maria Margaretha van ZYL, onderwijzeres, gedoop op -25-12-1922 te ?? Oorlede op -26-08-1986 te ?? op 63-jarige ouderdom.
   5.  Albertus Hermanus (Bert) van ZYL (kyk VIII.146).
   6.  Stephanus François van ZYL (kyk VIII.149).
   7.  Maria Anna Elizabeth (Bettie) van ZYL, gebore op -22-10-1929, oorlede op -01-11-1932 te ?? op 3-jarige ouderdom.
   8.  Gideon Pieter (Jan) van ZYL (kyk VIII.152).

VIII.139    Pieter van ZYL [30772], gedoop op -29-12-1916, oorlede op -29-04-1978 op 61-jarige ouderdom, seun van Stephanus François (Fanie) van ZIJL [30743] (kode: b6.c11.d2.e4.f6.g9) (kyk VI.1068) en Catharina Helena van ZIJL [30749] (kyk VII.285).
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -28-12-1946 met Susanna Elisabeth (Santjie) de VILLIERS, 26 jaar oud, gedoop op -28-02-1920, oorlede op -09-08-2002 op 82-jarige ouderdom, dogter van Jacob Louis de VILLIERS en Susanna Margaretha CILLIERS.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Stefanus François (Fanus) (kyk IX.91).
   2.  Jacob Louis de Villiers, gebore op -14-09-1951 te ??
Getroud in die kerk ± 1976 te ?? Vrou is Irma BALZUN, gebore op -10-04-1955 te ??
   3.  Pieter (kyk IX.95).

IX.91    Stefanus François (Fanus) van ZYL [30776], gebore op -09-06-1948 te Brits, seun van Pieter van ZYL [30772] (kyk VIII.139) en Susanna Elisabeth (Santjie) de VILLIERS [30773].
Getroud in die kerk op -09-06-1948 te ?? Vrou is Ina ERASMUS, gebore op -15-08-1947.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Carina, gebore op -27-02-1973 te ??
Getroud in die kerk ± 2001 te ?? Man is Jacques Christiaan de JAGER, gebore op -14-05-1974 te ?? Uit dit huwelijk drie kinderen: Gustav, Danelle & Elaine.
   2.  Lizette, gebore op -28-03-1974 te Brits??
Getroud in die kerk ± 2001 te ?? Man is Jéan Pierre RETIEF, gebore op -31-01-1973 te ?? Uit dit huwelijk drie kinderen: Lize, Jan & Leila.
   3.  Pieter, gebore op -24-09-1978 te ??
   4.  Johan, gebore op -08-05-1980 te ??

IX.95    Pieter van ZYL [30778], gebore op -17-01-1955 te ?? Seun van Pieter van ZYL [30772] (kyk VIII.139) en Susanna Elisabeth (Santjie) de VILLIERS [30773].
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -02-04-1983 te ?? Vrou is Judith Jacoba (Judette) GEYSER, 22 jaar oud, gebore op -04-02-1961 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elize, gebore op -12-06-1990 te ??
   2.  Pieter, gebore op -23-03-1993 te ??`.
   3.  Kobus, gebore op -27-04-1996 te ??

VIII.143    Jacobus Gert (Koos) van ZYL [30781], gedoop op -08-09-1920, oorlede op -27-11-1978 op 58-jarige ouderdom, seun van Stephanus François (Fanie) van ZIJL [30743] (kode: b6.c11.d2.e4.f6.g9) (kyk VI.1068) en Catharina Helena van ZIJL [30749] (kyk VII.285).
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -24-12-1949 te ?? Vrou is Anna Maria Catharina van WYK, 23 jaar oud, gedoop op -26-09-1926.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Stefanus François (Fanie) (kyk IX.97).
   2.  Gesina Helena Johanna (Ina), gebore op -09-12-1954 te ??
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -14-06-1975 te ?? Man is Gysbert Jakobus COETZEE, 22 jaar oud, gebore op -29-03-1953 te ?? Uit dit huwelijk twee kinderen: Annelize & Gysbert.

IX.97    Stefanus François (Fanie) van ZYL [30783], gedoop op -16-01-1951 te ?? Seun van Jacobus Gert (Koos) van ZYL [30781] (kyk VIII.143) en Anna Maria Catharina van WYK [30782].
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -19-12-1975 te ?? Vrou is Susan DAVEL, 24 jaar oud, gedoop op -18-09-1951 te Rietfontein??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacobus Gert, gebore op -30-06-1977.
   2.  Izak Cornelius Johannes (Sakkie), gebore op -26-02-1980.
   3.  Stefanus François (Stefan), gebore op -05-04-1984.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -01-05-2009 te ?? Vrou is Nicolene CLOETE, 124 jaar oud, gebore op -20-10-1884 te ??`.

VIII.146    Albertus Hermanus (Bert) van ZYL [30792], gedoop op -19-03-1925 te ?? Oorlede op -31-12-2004 te ?? op 79-jarige ouderdom, seun van Stephanus François (Fanie) van ZIJL [30743] (kode: b6.c11.d2.e4.f6.g9) (kyk VI.1068) en Catharina Helena van ZIJL [30749] (kyk VII.285).
Getroud in die kerk (1) ± 1954 te ?? Vrou is Mollie Elizabeth Johanna GROBLER, gedoop op -30-06-1934, oorlede op -07-10-1981 op 47-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk (2) op 57-jarige ouderdom op -29-10-1982 te ?? Vrou is Margaretha Elizabeth CONRADIE, 43 jaar oud, gebore op -09-06-1939 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Albertus (Bertus), gebore ± 1955 te ??
   2.  Mollie, gebore ± 1957 te ??
   3.  Paul, gebore ± 1959 te ??
   4.  Johannes (Hannes), gebore ± 1960 te ??

VIII.149    Stephanus François van ZYL [30800], gebore op -22-03-1928 te ?? Seun van Stephanus François (Fanie) van ZIJL [30743] (kode: b6.c11.d2.e4.f6.g9) (kyk VI.1068) en Catharina Helena van ZIJL [30749] (kyk VII.285).
Getroud in die kerk 07-1951 te ?? Vrou is Emmie Cornelia ELLIOT, gebore op -15-09-1927.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Stephanus François, gebore ± 1952 te ??
   2.  Wilhelm, gebore ± 1954 te ??
   3.  Carina, gebore ± 1955 te ??
   4.  Emile, gebore ± 1961 te ??

VIII.152    Gideon Pieter (Jan) van ZYL [30806], gebore op -28-05-1932 te ?? Seun van Stephanus François (Fanie) van ZIJL [30743] (kode: b6.c11.d2.e4.f6.g9) (kyk VI.1068) en Catharina Helena van ZIJL [30749] (kyk VII.285).
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -04-06-1955 te ?? Vrou is Hester Susanna (Hetta) van der WESTHUIZEN, 19 jaar oud, gebore op -18-07-1935 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Stefanus François (Fanie) (kyk IX.109).
   2.  Johanna Christina (Christa), gebore op -31-03-1959 te ??
Getroud in die kerk op 32-jarige ouderdom op -06-04-1991 te ?? Man is Andries Michiel JACOBS, 48 jaar oud, gebore op -20-02-1943 te ??
   3.  Nicolaas (Nico) (kyk IX.114).

IX.109    Stefanus François (Fanie) van ZYL [30808], gebore op -06-01-1957 te ?? Seun van Gideon Pieter (Jan) van ZYL [30806] (kyk VIII.152) en Hester Susanna (Hetta) van der WESTHUIZEN [30807].
Getroud in die kerk (1) op 21-jarige ouderdom op -02-12-1978 te ?? Vrou is Rozanne Elizabeth du TOIT, 22 jaar oud, gebore op -20-06-1956 te ??
Getroud in die kerk (2) op 43-jarige ouderdom op -01-12-2000 te ?? Vrou is Marié JONCK, 38 jaar oud, gebore op -24-04-1962 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Gideon Pieter, gebore op -21-12-1991 te ??
   2.  Elri, gebore op -05-01-1993 te ??
   3.  Zani, gebore op -04-04-1998 te ??

IX.114    Nicolaas (Nico) van ZYL [30815], gebore op -30-08-1960 te ?? Seun van Gideon Pieter (Jan) van ZYL [30806] (kyk VIII.152) en Hester Susanna (Hetta) van der WESTHUIZEN [30807].
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -18-12-1982 te ?? Vrou is Ilse OHLMESDAL, 21 jaar oud, gebore op -13-08-1961 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gideon Pieter, gebore op -04-06-1986 te ??
   2.  Arthur Bond, gebore op -02-08-1988 te ??
   3.  Nicola, gebore op -24-05-1994 te ??
   4.  Dané, gebore op -24-04-1997 te ??

VI.406    Johannes Erasmus van ZYL [31000] (kode: b6.c2.d1.e4.f9.g5), boer op Draaihoek, gebore op -26-07-1860, gedoop op -26-01-1861 te Piketberg, seun van Jacobus Gert van ZYL [19593] (kode: b6.c2.d1.e4.f9) (kyk V.207) en Anna Francina Catharina LOCHNER [30990].
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -17-01-1887 te Vanrhynsdorp met Anna Johanna Elizabeth LOCHNER, gebore ± 1869 te Draaihoek, distr. Piketberg.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elizabeth Johanna Maria, gebore op -26-01-1889, gedoop op -07-04-1889 te Vanrhynsdorp.
   2.  Anna Francina Catharina, gebore op -14-07-1891, gedoop op -20-09-1891 te Namakwaland.
   3.  George Philippus, gebore op -06-05-1896, gedoop op -13-08-1896 te Vanrhynsdorp.

VI.411    Willem Johannes van ZYL [31014], gebore op -05-11-1867, gedoop op -26-11-1867 te Piketberg, seun van Jacobus Gert van ZYL [19593] (kode: b6.c2.d1.e4.f9) (kyk V.207) en Anna Francina Catharina LOCHNER [30990].
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -18-03-1890 te Piketberg met Martha Magdalena COETZEE, gebore ± 1869.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Martha Magdalena, gebore op -03-07-1891, gedoop op -23-12-1891 te Piketberg.
   2.  Gert Stephanus, gebore op -12-03-1893, gedoop op -29-10-1893 te Namakwaland.
   3.  Jasper Daniël, gebore op -05-09-1895, gedoop op -13-09-1896 te Vanrhynsdorp.

VI.415    George Philip van ZYL [31021], boer, gebore op -24-07-1874, gedoop op -04-10-1874 te Piketberg, seun van Jacobus Gert van ZYL [19593] (kode: b6.c2.d1.e4.f9) (kyk V.207) en Anna Francina Catharina LOCHNER [30990].
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -25-06-1895 te Piketberg met Johanna Wilhelmina van der WESTHUIZEN, gebore ± 1876 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  N.N. Gebore op -29-05-1896, gedoop op -19-07-1896 te Piketberg.

VI.417    Erasmus Johannes van ZYL [31024] (kode: b6.c2.d1.e4.f9.g12), gebore op -07-10-1877, gedoop te Piketberg, seun van Jacobus Gert van ZYL [19593] (kode: b6.c2.d1.e4.f9) (kyk V.207) en Anna Francina Catharina LOCHNER [30990].
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -23-02-1897 te Piketberg met Jeanetta Jacoba van der WESTHUIZEN, gebore ± 1879 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Francina Catharina, gebore op -23-01-1899, gedoop op -15-04-1899 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -27-07-1926 te Koringberg met Hendrik Jacobus RUST, gebore ± 1903 te ??
   2.  Jeanetta Jacoba, gebore op -06-08-1900, gedoop op -24-10-1900 te Piketberg.
Getroud in die kerk ± 1924 te ?? Man is Johannes Nicolaas Amos van JAARSVELD, gebore ± 1899.
   3.  Jacobus Gert, gebore op -27-01-1901, gedoop op -14-05-1902 te Piketberg.

V.213    Erasmus Johannes van ZYL [33340] (kode: b6.c2.d1.e4.f12), gebore op -01-10-1834, gedoop op -12-07-1835 te Piketberg, seun van Johannes Erasmus van ZYL [17723] (kode: b6.c2.d1.e4) (kyk IV.108) en Johanna Maria Margaretha COETSEE [19585].
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -18-03-1855 te Piketberg met Belia Maria Hendrika KOETZEE, gebore ± 1838 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Margaretha Dorothea, gebore op -13-03-1856, gedoop op -05-10-1856 te Piketberg.
   2.  Erasmus Johannes (kyk VI.421).
   3.  Dirk Johannes Albertus (kyk VI.423).
   4.  Johannes Erasmus (kyk VI.424).
   5.  Jacobus Johannes Gerrit, gebore op -24-08-1862, gedoop op -19-04-1863 te Piketberg.
   6.  Johanna Maria Margaretha, gebore op -12-01-1866, gedoop op -21-10-1866 te Piketberg.
   7.  Anna Sophia Elizabeth, gebore op -05-07-1868, gedoop op -30-08-1868 te Piketberg.
   8.  Belia Maria Hendrika, gebore op -04-07-1870, gedoop op -04-09-1870 te Piketberg.
   9.  Willem Johannes (kyk VI.430).

VI.421    Erasmus Johannes van ZYL [33343] (kode: b6.c2.d1.e4.f12.g2), gebore op -28-05-1857, gedoop op -23-08-1857 te Piketberg, seun van Erasmus Johannes van ZYL [33340] (kode: b6.c2.d1.e4.f12) (kyk V.213) en Belia Maria Hendrika KOETZEE [33341].
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -14-04-1878 te ?? Vrou is Hilletje Aletta Johanna BRAND, 26 jaar oud, gebore op -13-06-1851 te ?? geb jr niet zeker (slecht leesbaar).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Sophia Catharina Elizabeth, gebore op -16-03-1879, gedoop op -29-06-1879 te Piketberg.
   2.  Erasmus Johannes, gebore op -19-07-1880, gedoop op -03-10-1880 te Piketberg, woont op plaas Ezelstreek (info: familiebijbel).
   3.  Belia Maria Hendrika, gebore op -02-04-1882, gedoop op -16-10-1882 te Piketberg.
   4.  Anna Catharina Sophia, gebore op -23-03-1884, gedoop op -24-10-1884 te Piketberg.
   5.  Maria Margaretha Dorothea, gebore op -12-12-1885, gedoop op -28-07-1886 te Piketberg.
   6.  Marthinus Melck Brand, gebore op -23-08-1887, gedoop op -15-04-1888 te Piketberg.
   7.  Hilletje Aletta Johanna, gebore op -20-12-1889, gedoop op -18-07-1890 te Piketberg.
   8.  Dirk Albertus Johannes, boer op Ezelshoek, gebore op -29-09-1891, gedoop op -24-07-1892 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -21-04-1914 te Aurora met Hilletje Aletta VISSER, gebore ± 1895 te Ezelshoek, distr. Piketberg.
   9.  Albertus Barend, gebore op -09-11-1893, gedoop op -12-09-1894 te Piketberg.

VI.423    Dirk Johannes Albertus van ZYL [33356] (kode: b6.c2.d1.e4.f12.g3), gebore op -25-11-1858, gedoop op -26-12-1858 te Piketberg, oorlede ± 1881, seun van Erasmus Johannes van ZYL [33340] (kode: b6.c2.d1.e4.f12) (kyk V.213) en Belia Maria Hendrika KOETZEE [33341].
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -05-04-1880 te Piketberg met Catharina Helena COETZEE, 18 jaar oud, gebore op -29-11-1861 te ?? Oorlede op -27-04-1904 op 42-jarige ouderdom, dogter van Jasper Daniël Alettus COETZEE en Martha Magdalena KOTZÉ. {sy is later getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -11-03-1884 te Piketberg met Jacobus Gert van ZYL, 27 jaar oud (kyk VI.403).}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Martha Magdalena, gebore op -12-01-1881, gedoop op -12-09-1881 te Piketberg.

VI.424    Johannes Erasmus van ZYL [33358] (kode: b6.c2.d1.e4.f12.g4), gebore op -10-08-1860, gedoop op -20-01-1861 te Piketberg, seun van Erasmus Johannes van ZYL [33340] (kode: b6.c2.d1.e4.f12) (kyk V.213) en Belia Maria Hendrika KOETZEE [33341].
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -04-03-1890 te Piketberg met Martha Magdalena BRABD, gebore ± 1862.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Martha Magdalena, gebore op -28-03-1891, gedoop op -23-07-1891 te Piketberg.
   2.  Erasmus Johannes, gebore op -08-11-1892, gedoop op -27-08-1893 te Piketberg.
   3.  Jan Erasmus, gebore op -17-09-1897, gedoop op -21-03-1898 te Piketberg.

VI.430    Willem Johannes van ZYL [33367] (kode: a5.b6.c2.d1.e4.f12.g9), gebore op -22-10-1872, gedoop op -10-11-1872 te Piketberg, seun van Erasmus Johannes van ZYL [33340] (kode: b6.c2.d1.e4.f12) (kyk V.213) en Belia Maria Hendrika KOETZEE [33341].
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -30-03-1897 te Piketberg met Hilletje Elizabeth Wilhelmina BRAND, gebore ± 1874 te Rietvlei, Piketberg, oorlede op -17-02-1913 te Amas, Warmbad (SA), jaartal is niet juist weergegeven >> moet 1913 zijn ipv '12.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Erasmus, gebore op -02-02-1898 te ??
   2.  Maria Magdalena, gebore op -11-04-1899 te ??
   3.  Belia Maria Hendrika, gebore op -30-07-1900 te ??
   4.  Cecilia Gesie Elizabeth, gebore op -06-12-1903 te ??
   5.  Hendrik Johannes, gebore ± 1906, oorlede < 1913.
   6.  Willem Johannes, gebore ± 1907 te ?? Oorlede op -02-11-1918 te Keetmanshoop. Britse nationaliteit.
   7.  Floris Johannes Jacobus, gebore op -20-06-1909 te ??
   8.  Hilletje Elizabeth Wilhelmina (Alice) (kyk VII.329).

VII.329    Hilletje Elizabeth Wilhelmina (Alice) van ZYL [34324], gebore op -25-06-1912 te ?? Zij is met 6 maanden oud 'verkocht' aan 'n Karl en Margaretha Baesecke. Dogter van Willem Johannes van ZYL [33367] (kode: a5.b6.c2.d1.e4.f12.g9) (kyk VI.430) en Hilletje Elizabeth Wilhelmina BRAND [33368].
Getroud in die kerk ± 1928 met Rolf Siegfried Paul SCHULZ, gebore op -29-06-1904 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Rolf Günther (kyk VIII.154).

VIII.154    Rolf Günther SCHULZ [34326], gebore op -31-05-1937 te Kolmanskuppe, Lüderitz, oorlede op -27-06-2014 te ?? op 77-jarige ouderdom, seun van Rolf Siegfried Paul SCHULZ [34325] en Hilletje Elizabeth Wilhelmina (Alice) van ZYL [34324] (kyk VII.329).
Getroud in die kerk ± met Patricia Margareth Mary SMITH, gebore op -13-10-1956 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Rolf Siegfried, gebore op -15-06-1988 te Windhoek.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -20-12-2014 te Windhoek met Tharina van ZYL, 26 jaar oud, gebore op -22-01-1988 te Windhoek, dogter van Matthys Johannes (Thys) van ZYL (kyk VIII.356) en Anna Sophia Catharina BRITS.

IV.110    Hendrik Gideon van ZYL [17724] (kode: b6.c2.d1.e5), veeboer op Kruisrivier, gebore op -16-11-1789 te Clanwilliam, gedoop op -21-03-1790 te Swartland, seun van Willem van ZIJL [15433] (kode: a5.b6.c2.d1) (kyk III.31) en Rachael Maria SMIT [15434].
Getroud (1) op 20-jarige ouderdom op -01-04-1810 te Stellenbosch met Elisabeth Huibrechts KOTZÉ, 22 jaar oud, gebore op -30-03-1788, gedoop op -08-06-1788 te Swartland, dogter van Dirk KOTZE en Elizabeth SMIT.
Getroud (2) op 55-jarige ouderdom op -25-08-1845 te Richmond (SA) met Anna Francina ESTERHUIZEN, gebore ± 1792.
Getroud (3) op 59-jarige ouderdom op -18-12-1848 te Victoria-wes (SA) met Johanna Catharina HUMAN, 57 jaar oud, gebore te ? Gedoop op -28-08-1791, dogter van Johannes Jurgen HUMAN en Anna Maria BEZUIDENHOUT. {sy was vroeër getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -21-01-1821 te Beaufort-Wes met Adam LOTRIET, gebore ± 02-10-179 te Tulbagh, Western Cape, oorlede op -09-01-1859 te Western Cape, seun van Barend LOTRIET en Gerbrecht VOSLOO.}
Uit die eerste huwelik:
   1.  Rachel Maria Catharina, gebore op -11-01-1811 te Roggeveld (SA), gedoop op -10-12-1811 te Kaapstad.
Getroud (1) op 15-jarige ouderdom op -29-10-1826 te Worcester met Gerhardus Wilhelmus Joachim SCHOLTZ, 20 jaar oud, gebore op -09-01-1806.
Getroud in die kerk (2) op 45-jarige ouderdom op -13-10-1856 te Victoria-WEs met Hendrik Jacob WERNICH, handelaar, gebore ± 1809.
   2.  Elisabeth Huibrecht Christina, gebore op -25-07-1812 te Roggeveld, gedoop op -03-10-1813 te Swartland, oorlede < 1868.
   3.  Anna Sophia, gebore op -17-05-1814 te Roggeveld, gedoop op -23-10-1814 te Kaapstad, oorlede op -26-07-1835 te St. Hansdrif op 21-jarige ouderdom.
Getroud op 17-jarige ouderdom op -11-03-1832 te Worcester (SA) met Lourens Marthinus SNYMAN, 21 jaar oud, gebore op -02-08-1810 te Tulbagh, gedoop op -09-06-1811 te Tulbagh, oorlede op -29-09-1893 te Rietpoort, Victoria-Wes op 83-jarige ouderdom, seun van Christoffel Francois SNYMAN en Anna Johanna Francina JACOBS. {hy is later getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -07-03-1841 te Beaufort-Wers met Barbara Maria BRITS, 23 jaar oud, gebore op -01-02-1818, gedoop op -11-04-1818 te Uitenhage, oorlede op -18-11-1849 te Rietpoort op 31-jarige ouderdom.}
   4.  Martha Maria, gebore op -18-10-1816 te Onder Roggeveld, gedoop op -18-10-1816 te Swartland.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -08-11-1835 te Worcester met Gerrit Stephanus MARITZ, 33 jaar oud, gebore op -31-03-1802, gedoop op -04-04-1802 te Tulbagh.
   5.  Willem Hendrik (kyk V.223).
   6.  Susanna Johanna, gebore op -05-06-1820 te Roggeveld, gedoop op -23-09-1821 te Tulbach.
Getroud op 19-jarige ouderdom op -09-06-1839 te Beaufort-wes met Louis HOLZHAUSEN, boer op Bosmansfontein, aan Brakrivier, gebore ± 1818.
   7.  Hilletje Hendrika, gebore op -17-01-1823 te Roggeveld, gedoop op -10-10-1824 te Tulbach.
Getroud op 18-jarige ouderdom op -28-02-1841 te Beaufort-wes met Hermanus Egbert Pieter KOTZEE, gebore ± 1821.
   8.  Hendrik Gideon (kyk V.230).
   9.  Johannes Erasmus (kyk V.234).
   10.  Rachel Catharina Gerharda, gebore op -21-11-1830 te Roggeveld, gedoop op -11-09-1831 te Worcester (SA).
Getroud op 17-jarige ouderdom op -03-01-1848 te Victoria-wes met Joachim Jacobus SCHOLTZ, gebore ± 1828.

V.223    Willem Hendrik van ZYL [19599] (kode: b6.c2.d1.e5.f5), boer op pagplaas Ribboksfontein, gebore op -30-04-1818 te Roggeveld, gedoop op -06-11-1818 te Swartland, een 'pagplaas' is een stuk land dat van de regering wordt gepacht. Seun van Hendrik Gideon van ZYL [17724] (kode: b6.c2.d1.e5) (kyk IV.110) en Elisabeth Huibrechts KOTZÉ [19586].
Getroud (1) op 20-jarige ouderdom op -01-04-1839 te Beaufort-wes met Anna Maria Catharina SNYMAN, 22 jaar oud, gebore op -16-04-1816 te Tulbach, gedoop op -06-10-1816 te Tulbach, oorlede op -27-05-1856 te Beaufort-Wes op 40-jarige ouderdom, dogter van Christoffel Francois SNYMAN en Anna Johanna Francina JACOBS.
Getroud (2) op 39-jarige ouderdom op -25-01-1858 te Victoria-wes met Jacoba Elizabeth Ignatia van der WESTHUIZEN, gebore ± 1820.
Uit die tweede huwelik:
   1.  Sarah Margrietha Magdalena (kyk VI.432).
   2.  Hendrik Gideon (Hennie) (kyk VI.433).
   3.  Elizabeth Huybrecht, gebore op -29-12-1862, gedoop op -01-02-1863 te Victoria-wes.
   4.  Willem, gebore ± 1864 te Ribboksfontein.
   5.  Johannes (Jan) (kyk VI.437).
   6.  Willem Hendrik (kyk VI.439).

VI.432    Sarah Margrietha Magdalena van ZYL [21884], gebore op -12-11-1858 te Ribboksfontein, gedoop op -09-01-1859 te Victoria-wes, dogter van Willem Hendrik van ZYL [19599] (kode: b6.c2.d1.e5.f5) (kyk V.223) en Jacoba Elizabeth Ignatia van der WESTHUIZEN [21880].
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -19-08-1879 te Victoria-Wes met Willem Hendrik van ZYL, 26 jaar oud (kyk VI.453).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacoba Elizabeth Ingenaas, gebore op -18-11-1880 te Suikerkolk, Vosburg, gedoop op -06-02-1881 te Victoria-Wes.
   2.  Hester Sophia, gebore op -16-08-1882 te Suikerkolk, Vosburg, gedoop op -09-09-1882 te Victoria-Wes, ongehuwd.
   3.  Sarah Margrietha Magdalena, gebore op -30-10-1884 te Nauwte, distr. Victoria-Wes, gedoop op -28-12-1884 te Victoria-Wes.
Getroud ± 1902 met Dirk Petrus HUMAN, gebore ± 1877 te Hartbeeskuil, distr. Victoria-Wes.
   4.  Hendrik Gideon (Hennie), metselaar, gebore op -13-03-1889 te Suikerkolk, Vosburg, gedoop op -26-05-1889 te Victoria-Wes.
Getroud (1) ± 1900 met Hester HUMAN, gebore ± 1878.
Getroud in die kerk (2) op 31-jarige ouderdom op -12-07-1920 te Prieska met Aletta Barendina ROSENKRANTZ, gebore ± 1899 te ??
   5.  Elizabeth Huibrecht (Bettie), gebore op -25-02-1891 te Suikerkolk, Vosburg (ZA), gedoop op -31-05-1891 te Victoria-Wes.
Getroud in die kerk op 44-jarige ouderdom op -30-12-1935 te Prieska met Pieter MARITZ, onderwijzer De Aar, gebore ± 1880 te ??
   6.  Willem Hendrik (Willie) (kyk VII.339).
   7.  Johannes Jacob (Hansie) (kyk VII.340).
   8.  Johannes (Hansie), gebore op -24-10-1902 te Suikerkolk, distr. Victoria-Wes, gedoop op -23-11-1902 te Vosburg, oorlede ± 1972 te Prieska.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -11-02-1929 te Prieska met Maria Petronella VENTER, 24 jaar oud, gebore op -30-01-1905 te Vredelus, oorlede ± 1981 te Prieska.

VII.339    Willem Hendrik (Willie) van ZYL [21885], gebore op -07-12-1894 te Suikerkolk, Vosburg, gedoop op -13-01-1895 te Victoria-Wes, seun van Willem Hendrik van ZYL [21874] (kyk VI.453) en Sarah Margrietha Magdalena van ZYL [21884] (kyk VI.432).
Getroud ± 1920 met Anna Maria van ZYL (kyk VII.402).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Hendrik, gebore op -26-10-1923, oorlede op -13-03-2004 op 80-jarige ouderdom.
Getroud ± 1955 met Catharina Margaretha (Kitty) van ZYL, gebore op -17-03-1931, oorlede op -09-02-2009 op 77-jarige ouderdom, dogter van Hendrik Gideon van ZYL (kyk VII.389) en Johanna Catharina EKKERD.
   2.  Johannes Jacob, gebore ± 1924.
   3.  Hendrik Gideon, gebore ± 1925.
   4.  Chrisjan, gebore ± 1927.
   5.  Jan, gebore ± 1929.
   6.  Catharina Margaretha (Tina), gebore ± 1930.
   7.  Frans, gebore ± 1932.

VII.340    Johannes Jacob (Hansie) van ZYL [21893], boer op Ratelplan, Prieska (ZA), gebore op -14-06-1899 te Suikerkolk, Vosburg (SA), oorlede op -07-04-1974 te Vrijheid, Natal op 74-jarige ouderdom, seun van Willem Hendrik van ZYL [21874] (kyk VI.453) en Sarah Margrietha Magdalena van ZYL [21884] (kyk VI.432).
Getroud op 27-jarige ouderdom op -04-04-1927 met Susanna Magdalena (Sannie) VENTER, 19 jaar oud, gebore op -19-08-1907 te Vredelust, Prieska (ZA), oorlede op -26-05-1972 te Durbanville, Natal op 64-jarige ouderdom, dogter van Jacob Marthinus (Japie) VENTER en Christina Gerbrach (Stienie) KRUGER.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Christina Gerbreg (Ba), gebore op -30-01-1928 te Vredelust, Prieska (ZA), oorlede op -26-08-1986 te Pretoria op 58-jarige ouderdom.
Getroud ± 1950 met Gerrit Reinier van ROOYEN, gebore op -20-01-1921, oorlede op -26-10-1981 op 60-jarige ouderdom, overleed bij een motor-ongeluk, net buiten Vryheid.
   2.  Sarah Margrietha Magdalena (Lilla), gebore op -31-01-1930 te Vredelust, Prieka (ZA).
Getroud op 18-jarige ouderdom op -20-12-1948 te Pretoria met Nicolaas Johan Jansen van RENSBURG, 22 jaar oud, gebore op -25-02-1926 te Swemkuil, Prieska (ZA), oorlede op -10-02-2008 te Augrabies op 81-jarige ouderdom.
   3.  Willem Hendrik, gebore op -30-12-1933 te Varsput, Prieska (ZA), oorlede 04-1937 te Varsput, Prieska (ZA), overleden aan 'witseerkeel'.
   4.  Jacob Martinus (Japie) VENTER van ZYL (kyk VIII.168).
   5.  Johannes Jacob (Hannes) (kyk VIII.170).

VIII.168    Jacob Martinus (Japie) VENTER van ZYL [21905], Dr. / predikant, gebore op -30-11-1935 te Varsput, Prieska (ZA), seun van Johannes Jacob (Hansie) van ZYL [21893] (kyk VII.340) en Susanna Magdalena (Sannie) VENTER [21895].
Getroud op 27-jarige ouderdom op -30-11-1962 te Reddersburg met Anna Margarietha (Annette) van ASWEGEN, 22 jaar oud, Dr. /geneeskunde, gebore op -03-06-1940 te Stellenbosch. Het gezin emigreerde in 1992 naar Canada. Wonen nu in Lethbridge.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Karel Johannes van ZYL (kyk IX.117).

IX.117    Karel Johannes van ZYL [21907], gebore op -18-11-1967, woont in Calgary, seun van Jacob Martinus (Japie) VENTER van ZYL [21905] (kyk VIII.168) en Anna Margarietha (Annette) van ASWEGEN [21906], Dr. /geneeskunde.
Getroud op 29-jarige ouderdom op -07-12-1996 te Calgary (Canada) met Catherine Christina (Cathy) CORMACK, 22 jaar oud, gebore op -28-01-1974.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Meaghen Muriel, gebore op -02-06-1999 te Calgary.
   2.  Riley Robert Martin, gebore op -23-01-2001 te Calgary.

VIII.170    Johannes Jacob (Hannes) van ZYL [21911], ambtenaar; redacteur; boer, gebore op -28-11-1941 te Vredlust, Prieska (ZA), seun van Johannes Jacob (Hansie) van ZYL [21893] (kyk VII.340) en Susanna Magdalena (Sannie) VENTER [21895].
Getroud op 25-jarige ouderdom op -01-07-1967, getroud in die kerk op -01-07-1967 te Niekerkshoop met Elizabeth Maria (Elma) KOTZÉ, 24 jaar oud, gebore op -10-09-1942 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Annemien, bedrijfspsycholoog, gebore op -18-02-1971 te Queenstown.
Getroud ± 2002 te ?? Man is Riaan Pieter van SCHALKWYK, gebore op -16-10-1969 te Bellville. UIt dit huwelijk een dochter: Kayla van Schalkwyk, geb. 13-07-2003 te Plattekoof.

VI.433    Hendrik Gideon (Hennie) van ZYL [21881] (kode: b6.c2.d1.e5.f5.g2), veeboer, gebore op -01-10-1860 te Ribboksfontein, gedoop op -28-10-1860 te Victoria-wes, seun van Willem Hendrik van ZYL [19599] (kode: b6.c2.d1.e5.f5) (kyk V.223) en Jacoba Elizabeth Ignatia van der WESTHUIZEN [21880].
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -30-07-1883 te Victoria-Wes met Anna Sophia (Annie) SNYMAN, 20 jaar oud, gebore op -04-06-1863 te Victoria-Wes, gedoop op -05-07-1863 te Victoria-Wes.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Hendrik (kyk VII.344).
   2.  Elizabeth Wilhelmina, gebore op -01-12-1887 te ?? Gedoop op -08-01-1888 te Victoria-Wes, oorlede op -04-10-1918 te ?? op 30-jarige ouderdom.
   3.  Jacoba Elizabeth Ignalius, gebore op -21-05-1891 te ?? Gedoop op -02-08-1891 te Victoria-Wes.
   4.  Anna Sophia, gebore op -29-11-1893 te Bulberg, distr. Carnarvon, gedoop op -07-01-1894 te Carnarvon.
   5.  Christoffel Frans, gebore op -25-02-1896 te Bulberg, distr. Carnarvon, gedoop op -19-04-1896 te Vosburg.
   6.  Hendrika Sara Margaretha, gebore op -08-12-1899 te ?? Gedoop op -14-01-1900 te Vosburg.

VII.344    Willem Hendrik van ZYL [25565] (kode: b6.c2.d1.e5.f5.g2.h1), gebore op -30-05-1884 te ?? Gedoop op -10-08-1884 te Victoria-Wes, seun van Hendrik Gideon (Hennie) van ZYL [21881] (kode: b6.c2.d1.e5.f5.g2) (kyk VI.433) en Anna Sophia (Annie) SNYMAN [22054].
Getroud op 32-jarige ouderdom op -12-12-1916 te ?? Vrou is Adriana Jozina TERBLANCHE, 20 jaar oud, gebore op -18-03-1896 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik Gideon, gebore op -14-05-1918 te ??
   2.  Georg Frederick TERBLANCHE van ZYL (kyk VIII.173).
   3.  Willem Hendrik (kyk VIII.175).
   4.  Petrus Johannes, gebore op -06-03-1924 te ??
   5.  Adriana Josina, gebore op -06-12-1928 te ??

VIII.173    Georg Frederick TERBLANCHE van ZYL [25652], gebore op -17-05-1920 te ?? Seun van Willem Hendrik van ZYL [25565] (kode: b6.c2.d1.e5.f5.g2.h1) (kyk VII.344) en Adriana Jozina TERBLANCHE [25566].
Getroud ± 1943 te ?? Vrou is Harriet Anne Catherine VISAGIE, gebore op -15-05-1925 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Hendrik van ZYL, gebore op -23-07-1944 te ?? Oorlede op -25-05-2012 te ?? op 67-jarige ouderdom, ongehuwd.
   2.  Gerrit Marthinus van ZYL (kyk IX.122).
   3.  George Frederick van ZYL (kyk IX.124).
   4.  Anton van ZYL (kyk IX.126).

IX.122    Gerrit Marthinus van ZYL [25664], gebore op -11-05-1951 te ?? Seun van Georg Frederick TERBLANCHE van ZYL [25652] (kyk VIII.173) en Harriet Anne Catherine VISAGIE [25662].
Getroud op 23-jarige ouderdom op -27-07-1974 te ?? Vrou is Amanda GERBER, 19 jaar oud, gebore op -05-09-1954 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gerrit George (Gerrie) (kyk X.33).
   2.  Divan, gebore op -24-11-1981 te ??
Getroud op 29-jarige ouderdom op -30-04-2011 te ?? Vrou is Karin-Leandi VENSKE, 23 jaar oud, gebore op -28-07-1987 te ??

X.33    Gerrit George (Gerrie) van ZYL [25666], gebore op -01-10-1976 te ?? Seun van Gerrit Marthinus van ZYL [25664] (kyk IX.122) en Amanda GERBER [25665].
Getroud op 21-jarige ouderdom op -18-04-1998 te ?? Vrou is Zonika CRONJÉ, 22 jaar oud, gebore op -15-01-1976 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Leyla, gebore op -22-12-2000 te ??
   2.  Carla, gebore op -15-02-2004 te ??
   3.  Viola, gebore op -21-11-2005 te ??

IX.124    George Frederick van ZYL [25721], gebore op -15-09-1956 te ?? Seun van Georg Frederick TERBLANCHE van ZYL [25652] (kyk VIII.173) en Harriet Anne Catherine VISAGIE [25662].
Getroud op 23-jarige ouderdom op -15-12-1979 te ?? Vrou is Isabella Johanna Hendrika (Rika) TAYLOR, 21 jaar oud, gebore op -20-09-1958 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Chantelle, gebore op -25-06-1982 te ??
Getroud op 19-jarige ouderdom op -08-12-2001 te ?? Man is Charl Erik SPANGENBERG, 19 jaar oud, gebore op -30-01-1982 te ?? uit dit huwelijk drie kinderen: Alecia, Erika en Isabella.
   2.  François George, gebore op -16-10-1985 te ??
Getroud op 23-jarige ouderdom op -03-10-2009 te ?? Vrou is Leonie van ZYL, 23 jaar oud, gebore op -05-12-1985 te ??
   3.  Lodewickus (Wickus), gebore op -16-02-1990 te ??

IX.126    Anton van ZYL [25728], gebore op -31-10-1961 te ?? Seun van Georg Frederick TERBLANCHE van ZYL [25652] (kyk VIII.173) en Harriet Anne Catherine VISAGIE [25662].
Getroud op 21-jarige ouderdom op -26-03-1983 te ?? Vrou is Antoinette SMITH, 21 jaar oud, gebore op -20-10-1961 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anton, gebore op -10-12-1984 te ??
Getroud op 27-jarige ouderdom op -13-04-2012 te ?? Vrou is Nicole BLIGNAULT, gebore ± 1986 te ??
   2.  Angelique, gebore op -02-09-1988 te ??
Getroud op 22-jarige ouderdom op -02-10-2010 te ? Man is Christo NEL, 26 jaar oud, gebore op -02-03-1984 te ??

VIII.175    Willem Hendrik van ZYL [25653], gebore op -19-02-1922 te ?? Seun van Willem Hendrik van ZYL [25565] (kode: b6.c2.d1.e5.f5.g2.h1) (kyk VII.344) en Adriana Jozina TERBLANCHE [25566].
Getroud op 28-jarige ouderdom op -16-12-1950 te ?? Vrou is Magdelena Jocomina BEKKER, 23 jaar oud, gebore op -10-11-1927 te ?? Dogter van ?? BEKKER en Johanna Maria Elizabeth VENTER.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Hendrik (kyk IX.128).

IX.128    Willem Hendrik van ZYL [25657], gebore op -26-02-1963 te ?? Seun van Willem Hendrik van ZYL [25653] (kyk VIII.175) en Magdelena Jocomina BEKKER [25654].
Getroud op 28-jarige ouderdom op -13-07-1991 te ?? Vrou is Dominique COFFEE, 21 jaar oud, gebore op -12-10-1969 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Annick Lauren, gebore op -29-06-1992 te ??
   2.  Willem Hendrik, gebore op -20-01-1995 te ??
   3.  Luan, gebore op -25-04-1998 te ??

VI.437    Johannes (Jan) van ZYL [21882] (kode: b6.c2.d1.e5.f5.g4), gebore op -15-05-1865 te Ribboksfontein, gedoop op -21-05-1865 te Victoria-Wes, seun van Willem Hendrik van ZYL [19599] (kode: b6.c2.d1.e5.f5) (kyk V.223) en Jacoba Elizabeth Ignatia van der WESTHUIZEN [21880].
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -15-03-1886 te Victoria-Wes met Alida Catharina SINCLAIR, gebore ± 1867 te ??`.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Hendrik, gebore op -06-11-1887, gedoop op -04-12-1887 te Victoria-Wes.
   2.  Alida Catharina Melvina, gebore op -17-01-1890 te Soutwater, gedoop op -09-03-1890 te Victoria-Wes.
   3.  Jacoba Elizabeth, gebore op -12-10-1891 te Soutwater, distr. Victoria-Wes, gedoop op -13-12-1891 te Victoria-Wes.
   4.  Anna Geertruida Sinclair, gebore op -06-12-1893 te Soutwater, distr. Victoria-Wes, gedoop op -07-01-1894 te Victoria-Wes.
   5.  Sara Margaretha Magdalena, gebore op -19-10-1896, gedoop te Vosburg.

VI.439    Willem Hendrik van ZYL [30971], gebore op -04-03-1867, gedoop op -21-04-1867 te Victoria-Wes, seun van Willem Hendrik van ZYL [19599] (kode: b6.c2.d1.e5.f5) (kyk V.223) en Jacoba Elizabeth Ignatia van der WESTHUIZEN [21880].
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -13-04-1891 te Victoria-Wes met Aletta Johanna Geertruida HUMAN, gebore ± 1872.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Hendrik, gebore op -08-01-1892 te Tabaksfontein, distr. Victoria-Wes, gedoop op -14-02-1892 te Victoria-Wes.
   2.  Cornelis Jacobus, gebore op -10-08-1893 te Duivelsnek, distr. Victoria-Wes, gedoop op -05-09-1893 te Victoria-Wes.
   3.  Petrus Jacobus, gebore op -20-04-1896 te Kareeplaat, distr. Victoria-Wes, gedoop op -21-06-1896 te Victoria-Wes.
   4.  sertrand, handelaar, gebore op -05-02-1899 te Kalkfontein, distr. Victoria-Wes, gedoop op -12-02-1899 te Victoria-Wes.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -29-07-1922 te Kaapstad met Francina Debora van der MERWE, gebore ± 1903.

V.230    Hendrik Gideon van ZYL [19592] (kode: b6.c2.d1.e5.f8), boer op Sweetfontein, Victoria-west, gebore op -23-09-1824 te Roggeveld, gedoop op -10-10-1824 te Tulbach, oorlede op -10-11-1896 te Sweetfontein, Vicoria-wes (SA) op 72-jarige ouderdom, seun van Hendrik Gideon van ZYL [17724] (kode: b6.c2.d1.e5) (kyk IV.110) en Elisabeth Huibrechts KOTZÉ [19586].
Getroud (1) op 18-jarige ouderdom op -02-10-1842 te Colesberg met Hester Sophia BRITZ, 16 jaar oud, gebore op -10-09-1826, gedoop op -02-10-1826 te Graaff-Reinet, oorlede op -26-08-1877 te Sweetfontein, Victoria-wes (SA) op 50-jarige ouderdom, dogter van Johannes Jacobus BRITZ en Anna Maria BOTHA.
Getroud (2) op 55-jarige ouderdom op -22-03-1880 te Victoria-wes met Aletta Hendrina Johanna WELSENACH, gebore ± 1826, oorlede 1884.
Getroud (3) op 61-jarige ouderdom op -30-08-1886 te Victoria-wes met Magdalena Elizabeth OBERHOLZER, gebore ± 1831, oorlede ± 1906.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Anna Maria, gebore op -09-08-1843, gedoop op -11-03-1844 te Beaufort-wes.
Getroud op 15-jarige ouderdom op -01-08-1859 te Victoria-wes met Petrus Nicolaas Jacobus MARITZ, gebore ± 1841.
   2.  Elizabeth Huybrecht, gebore op -11-11-1845, gedoop op -26-12-1845 te Victoria-wes.
Getroud op 15-jarige ouderdom op -17-02-1861 te Victoria-wes met Gysbert Nicolaas van der WESTHUIZEN, gebore ± 1843.
   3.  Hendrik Gideon (kyk VI.445).
   4.  Johannes Jacob (Hans) (kyk VI.448).
   5.  Hester Sophia, gebore op -04-02-1851, gedoop op -16-03-1851 te Victoria-wes.
Getroud op 16-jarige ouderdom op -15-07-1867 te Victoria-wes met Wynand Johannes HUMAN, gebore ± 1850.
   6.  Willem Hendrik (kyk VI.453).
   7.  Gert Nicolaas, gebore op -19-09-1854 te Sweetfontein, gedoop op -05-11-1854 te Victoria-wes, oorlede 01-1866.
   8.  Johannes Erasmus (kyk VI.455).
   9.  Theunis Johannes (kyk VI.457).
   10.  Rachel Maria Catharina, gebore op -03-08-1860, gedoop op -07-10-1860 te Victoria-wes, oorlede 1877.
   11.  Magdalena Catharina Gesina, gebore op -06-11-1862, gedoop op -18-01-1863 te Victoria-wes.
Getroud op 15-jarige ouderdom op -03-06-1878 te Victoria-wes met Barend Adries HUMAN, gebore ± 1860.
   12.  Martha Maria Petronella, gebore op -09-07-1864 te Sweetfontein, gedoop op -09-10-1864 te Victoria-wes.
Getroud op 21-jarige ouderdom op -17-05-1886 te Victoria-we met Johannes Jurie Petrus HUMAN, gebore ± 1862.
   13.  Gert Nicolaas (kyk VI.465).
   14.  Nicolaas Rudolf Johannes van ZIJL (kyk VI.467).
   15.  Hilletje Hendrika Maria (Heilie), gebore op -05-04-1870 te Sweetfontein, gedoop op -26-06-1870 te Victoria-wes.
Getroud op 16-jarige ouderdom op -29-11-1886 te Victoria-wes met Jan Jurie HUMAN, gebore ± 1868.
   16.  Anna (Annie), gebore 1872 te Sweetfontein.
Getroud ± 1898 met van der WESTHUIZEN, boer op Rassedam, Prieska.
   17.  Jan, gebore ± 1874.

VI.445    Hendrik Gideon van ZYL [21870] (kode: b6.c2.d1.e5.f8.g3), gebore op -18-06-1847 te Sweetfontein, gedoop op -01-08-1847 te Victoria-wes, oorlede op -13-07-1919 te Douglas op 72-jarige ouderdom, seun van Hendrik Gideon van ZYL [19592] (kode: b6.c2.d1.e5.f8) (kyk V.230) en Hester Sophia BRITZ [21869].
Getroud (1) op 18-jarige ouderdom op -04-06-1866 te Victoria-wes met Hester Elizabeth SNYMAN, 16 jaar oud, gebore op -11-06-1849, gedoop op -30-09-1849 te Victoria-wes, oorlede op -31-12-1902 te Vosburg, Victoria-Wes op 53-jarige ouderdom, dogter van Jacobus Johannes SNYMAN en Hester Elizabeth Aletta JANSEN.
Getroud (2) op 57-jarige ouderdom op -22-08-1904 te Vosburg met Elizabeth Gerharda Jacoba HEYL, gebore ± 1850.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Hester Elizabeth, gebore op -19-06-1867, gedoop op -14-07-1867 te Victoria-wes, oorlede op -21-03-1945 op 77-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -28-07-1890 te Victoria-Wes met Petrus Nicolaas Jacobus MARITZ, gebore ± 1877 te v Sweetfontein.
   2.  Hester Sophia, gebore op -10-04-1869, gedoop op -18-07-1869 te Victoria-wes, oorlede op -30-09-1949 te ?? op 80-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -31-10-1887 te Victoria-Wes met Jan Louis RAATH, veeboer, gebore ± 1862 te ??
   3.  Johanna Cecilia Maria Catharina, gebore op -10-06-1871, gedoop op -13-08-1871 te Victoria-wes, oorlede op -04-05-1964 op 92-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk (1) op 16-jarige ouderdom op -31-10-1887 te Victoria-Wes met Dirk Christoffel van NIEKERK, gebore ± 1868.
Getroud in die kerk (2) ± ?? Man is Nicolaas Jacobus van der WESTHUIZEN, gebore ± 1869.
   4.  Hendrik Gideon (kyk VII.368).
   5.  Jacobus Johannes (kyk VII.370).
   6.  Johannes Jacob (kyk VII.372).
   7.  Josias, gebore op -21-06-1879 te Naauwte, distr. Carnarvon, gedoop op -13-07-1879 te Carnarvon.
   8.  Anna Maria, gebore op -23-02-1882 te Naauwte, distr. Carnarvon, gedoop op -26-03-1882 te Carnarvon, oorlede ± 1910 te ??
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -05-03-1906 te Vosburg met Daniël Petrus MALAN, boer op Spreeufontein, gebore ± 1883 te ?
   9.  Christoffel Jacobus (kyk VII.378).
   10.  Elizabeth Huibrecht, gebore op -11-09-1888 te Sweetfontein, distr. Victoria-Wes, gedoop op -28-10-1888 te Victoria-Wes, oorlede op -09-12-1953 te ?? op 65-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -09-05-1904 te Vosburg met Albertus Johannes Erlank GOUS, 22 jaar oud, gebore op -21-05-1881, gedoop op -10-07-1881 te Hanover.
   11.  Anna Johanna Francina, gebore op -06-03-1891 te Sweetfontein, distr. Victria-Wes, gedoop op -17-05-1891 te Victoria-wes.
Getroud in die kerk ± 1919 met Francis Henry JOSLIN, gebore ± 1889 te v Ooskaap.

VII.368    Hendrik Gideon van ZYL [22000] (kode: b6.c2.d1.e5.f8.g3.h4), gebore op -15-12-1872, gedoop op -22-03-1873 te Victoria-wes, oorlede op -29-09-1912 op 39-jarige ouderdom, seun van Hendrik Gideon van ZYL [21870] (kode: b6.c2.d1.e5.f8.g3) (kyk VI.445) en Hester Elizabeth SNYMAN [22001].
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -11-12-1893 te Victoria-Wes met Anna Johanna Francina van NIEKERK, gebore ± 1874 te v Vlekfontein.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik Gideon, gebore op -14-09-1894 te Vlekfontein, distr. Victoria-Wes, gedoop op -14-10-1894 te Victoria-Wes.
   2.  Gilliam Hendrik (kyk VIII.180).
   3.  Jacobus Hendrik, gebore op -25-09-1898, gedoop op -18-12-1898 te Victoria-Wes, oorlede ± 1915.
   4.  Gieljam Jacobus Stephanus (kyk VIII.183).
   5.  Maria Adriana, gebore op -18-03-1906, gedoop op -27-05-1906 te Douglas.

VIII.180    Gilliam Hendrik van ZYL [30931] (kode: b6.c2.d1.e5.f8.g3.h4.i2), gebore op -21-08-1896, gedoop op -20-09-1896 te Victoria-Wes, seun van Hendrik Gideon van ZYL [22000] (kode: b6.c2.d1.e5.f8.g3.h4) (kyk VII.368) en Anna Johanna Francina van NIEKERK [30929].
Getroud op 27-jarige ouderdom op -24-04-1924 te Deben met Johanna Magdalena JACOBS, gebore ± 1898 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik Gideon, gebore op -13-10-1924, gedoop op -26-04-1925 te Deben, oorlede ± 1944 te ??
   2.  Magdalena Johanna, gebore op -09-08-1927, gedoop op -16-10-1927 te Deben.
   3.  Anna Johanna Francina, gebore op -22-09-1929, gedoop op -27-10-1929 te Deben.
   4.  Johannes Stephanus, gebore op -30-10-1931, gedoop op -28-02-1932 te Deben.

VIII.183    Gieljam Jacobus Stephanus van ZYL [30938], gebore op -19-04-1903, gedoop op -10-05-1903 te Douglas, seun van Hendrik Gideon van ZYL [22000] (kode: b6.c2.d1.e5.f8.g3.h4) (kyk VII.368) en Anna Johanna Francina van NIEKERK [30929].
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -26-09-1928 te Deben met Anna Elizabeth BLAAUW, gebore ± 1905 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anaria Frederika, gebore op -19-10-1929, gedoop op -23-02-1930 te Deben.
   2.  Hendrik Gideon, gebore op -24-12-1930, gedoop op -01-03-1931 te Deben.

VII.370    Jacobus Johannes van ZYL [22048] (kode: b6.c2.d1.e5.f8.g3.h5), gebore op -16-03-1875, gedoop op -15-04-1875 te Victoria-wes, seun van Hendrik Gideon van ZYL [21870] (kode: b6.c2.d1.e5.f8.g3) (kyk VI.445) en Hester Elizabeth SNYMAN [22001].
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -12-08-1895 te Victoria-Wes met Johanna Adriana RUST, gebore ± 1877 te v Stopfkraal, distr. Victoria-Wes.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Adriana, gebore op -10-03-1898 te Stofkraal, distr. Victoria-Wes, gedoop op -17-04-1898 te Vosburg.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -11-03-1918 te Victoria-Wes met Willem Andreas THERON, gebore ± 1894 te v Kraanvoëlvlei, distr. Victoria-Wes.
   2.  Hester Elizabeth Sophia, gebore op -18-07-1900 te Stofkraal, distr. Victoria-Wes, gedoop op -07-10-1900 te Vosburg.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -27-06-1921 te Brits met Paul Jacobus van der MERWE, onderwijzer, gebore ± 1877 te ??
   3.  Anna Jakoba Maria, gebore op -30-06-1903 te Eselsklkoof, distr. Victoria-Wes, gedoop op -12-07-1903 te Victoria-Wes.
   4.  Christina Sofia Susanna, gebore op -22-05-1906 te Eselskloof, distr. Victoria-Wes, gedoop op -08-07-1906 te Vosburg.
   5.  Elsie Sophia Christina Hough, gebore op -12-09-1910, gedoop op -25-09-1910 te Victoria-Wes.
   6.  Jacobus Johannes, gebore op -13-05-1916, gedoop op -02-07-1916 te Britstown.

VII.372    Johannes Jacob van ZYL [22049] (kode: b6.c2.d1.e5.f8.g3.h6), gebore op -15-01-1877, gedoop op -22-04-1877 te Carnarvon, oorlede ± 1969, seun van Hendrik Gideon van ZYL [21870] (kode: b6.c2.d1.e5.f8.g3) (kyk VI.445) en Hester Elizabeth SNYMAN [22001].
Getroud in die kerk (1) op 24-jarige ouderdom op -10-06-1901 te Vosberg met Margaretha Elizabeth van der MERWE, gebore ± 1879.
Getroud in die kerk (2) op 64-jarige ouderdom op -03-11-1941 te Victoria-Wes met Hester Sophia MARITZ, gebore ± 1880.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Ellie Johanna, gebore op -15-05-1902, gedoop op -15-06-1902 te Vosburg, jong ovl.

VII.378    Christoffel Jacobus van ZYL [22052] (kode: b6.c2.d1.e5.f8.g3.h9), boer op Soutwater in die Kalahari; politieman, gebore op -28-02-1885 te Naauwte, Kenhardt, gedoop op -05-04-1885 te Carnarvon, oorlede op -25-10-1918 te Tsumeb (SWA) op 33-jarige ouderdom, overleden aan de griep, seun van Hendrik Gideon van ZYL [21870] (kode: b6.c2.d1.e5.f8.g3) (kyk VI.445) en Hester Elizabeth SNYMAN [22001].
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -25-05-1908 te Vosburg met Elizabeth Willemina Catharina SWART, 20 jaar oud, gebore op -10-02-1888 te ?? Oorlede op -24-05-1959 te Kaapstad op 71-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik Gideon (Hennie) (kyk VIII.195).
   2.  Lucas Marthinus (kyk VIII.197).
   3.  Elizabeth Willemina Catharina, gebore op -14-11-1913 te Mitcham, gedoop te Dibeng, Kalahari.
   4.  Hester Elizabeth, gebore op -30-05-1916 te Mitcham, distr. Dibeng (Kalahari), gedoop te Dibeng, Kalahari.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -05-12-1944 te Kaapstad met Jacobus Heremias Albertus van ZYL, 35 jaar oud, gebore op -22-08-1909 te Koebee, distr. Vanrhynsdorp, oorlede op -16-05-1974 te Kaapstad op 64-jarige ouderdom.

VIII.195    Hendrik Gideon (Hennie) van ZYL [17663], gebore op -20-06-1909 te Daggafontein, distr. Britstown, gedoop op -01-08-1909 te Vosburg, oorlede op -29-10-1993 op 84-jarige ouderdom. Samensteller van het geslagsregister, zoals gedruklt en uitgegeven in opdracht van Percy van Zyl. - uitgave: 1999 De meeste gegevens zijn opgenomen op de cd-17 van GISA. Seun van Christoffel Jacobus van ZYL [22052] (kode: b6.c2.d1.e5.f8.g3.h9) (kyk VII.378) en Elizabeth Willemina Catharina SWART [30914].
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -26-09-1936 te Clanwilliam met Janetta Sophia van ZYL, 31 jaar oud, gebore op -05-01-1905 te Koebee, gedoop op -02-04-1905 te Vanrhynsdorp, oorlede op -23-07-1974 te Goodwood op 69-jarige ouderdom, begrawe te Woltemade, dogter van Gerrit Jacobus Heremias Albertus van ZYL en Gerdina Johanna Maria van ZYL.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Christoffel Jacobus (kyk IX.136).
   2.  Gerrit (kyk IX.138).

IX.136    Christoffel Jacobus van ZYL [30915], lector Kaapse Technikon, gebore op -20-08-1945 te Stellenbosch, seun van Hendrik Gideon (Hennie) van ZYL [17663] (kyk VIII.195) en Janetta Sophia van ZYL [10798].
Getroud in die kerk op 38-jarige ouderdom op -14-01-1984 te Parow met Sandra HÄSSE, 25 jaar oud, gebore op -19-01-1958 te Parow.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Fritz, gebore op -06-02-1985 te Goodwood.
   2.  Hugo, gebore op -01-09-1989 te Bellville.

IX.138    Gerrit van ZYL [30919] (kode: b6.c2.d1.e5.f8.g3.h9.i1.j2), ingenieur Dept. v Waterwese, gebore op -10-08-1947 te Stellenbosch, seun van Hendrik Gideon (Hennie) van ZYL [17663] (kyk VIII.195) en Janetta Sophia van ZYL [10798].
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -06-04-1974 te ?? Vrou is Anna Elizabeth MULLER, 21 jaar oud, gebore op -18-07-1952 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Margriet, gebore op -04-09-1976 te Kaapstad, gedoop op -07-11-1976 te ??
   2.  Hendrik Gideon, gebore op -23-09-1978 te Kaapstad, gedoop op -24-12-1978 te ??

VIII.197    Lucas Marthinus van ZYL [30923], gebore op -07-12-1911, gedoop te Vosburg, seun van Christoffel Jacobus van ZYL [22052] (kode: b6.c2.d1.e5.f8.g3.h9) (kyk VII.378) en Elizabeth Willemina Catharina SWART [30914].
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -14-11-1936 te Kaapstad (Anglicaans) met Olive Miriam KOCH, gebore ± 1913 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Christoffel Jacobus, gebore op -25-06-1942 te ??

VI.448    Johannes Jacob (Hans) van ZYL [21871] (kode: b6.c2.d1.e5.f8.g4), gebore op -18-03-1848 te Sweetfontein, gedoop op -15-04-1849 te Victoria-wes, seun van Hendrik Gideon van ZYL [19592] (kode: b6.c2.d1.e5.f8) (kyk V.230) en Hester Sophia BRITZ [21869].
Getroud (1) op 24-jarige ouderdom op -06-05-1872 te Victoria-wes met Elizabeth Cecilia Maria THERON, gebore ± 1851, oorlede 12-1886 te ??
Getroud (2) op 41-jarige ouderdom op -01-04-1889 te Prieska met Catharina Margaretha SMIT, gebore ± 1852.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Elizabeth Cecilia Maria, gebore op -14-02-1874, gedoop op -20-04-1874 te Victoria-Wes.
   2.  Jan Petrus Daniël, boer op Kalkput, distr. Vosberg, gebore op -16-06-1876, gedoop op -25-08-1876 te Victoria-Wes.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -20-11-1899 te Prieska met Elsie Margaretha Susanna Maria SMIT, gebore ± 1878 te v Kalkfontein`.
   3.  Johannes Jacob (kyk VII.387).
   4.  Hendrik Gideon (kyk VII.389).
   5.  Hester Sophia, gebore op -29-07-1883, gedoop op -19-08-1883 te Carnarvon.
   6.  Jacobus Wouter, gebore op -14-12-1886 te 'Klein Schietfontein', distr. Carnarvon.
Uit die tweede huwelik:
   7.  Christiaan Jacobus (Chrisjan), boer op Gryskoppie, gebore op -27-02-1890 te 'Kalkfontein', distr. Prieska, gedoop op -09-03-1890 te Prieska.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -27-09-1920 te Prieska met Johanna Jacomina MULLER, gebore ± 1896 te ??
   8.  Hendrik Gideon, gebore op -26-07-1891 te Buffelhout, distr. Carnarvon, gedoop op -27-09-1891 te Carnarvon.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -28-03-1921 te Vanwyksvlei met Johanna Catharina EKKERD, gebore ± 1898 te Stilverlaat, distr. Vanwyksvlei.
   9.  Frans Jacobus Hendrik, gebore op -01-05-1893 te Buffelhout, distr. Carnarvon, gedoop op -02-07-1893 te Carnarvon.
   10.  Willem Hendrik, boer op Suikerkolk, gebore op -27-09-1895 te Gemboksvlakte, gedoop op -24-11-1895 te Kenhardt.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -29-01-1923 te Vosburg met Anna Maria van ZYL, gebore ± 1905 te Rassedam. distr. Vosburg.
   11.  Johanna Anna (Hannie), gebore op -28-11-1899, gedoop op -14-01-1900 te Vosburg.
   12.  Catharina Margaretha (Kitty), gebore op -01-03-1902, gedoop op -30-07-1902 te Vosburg.
   13.  Anna Maria (kyk VII.402).

VII.387    Johannes Jacob van ZYL [33485] (kode: b6.c2.d1.e5.f8.g4.h3), gebore op -01-07-1878, gedoop op -22-09-1878 te Victoria-Wes, seun van Johannes Jacob (Hans) van ZYL [21871] (kode: b6.c2.d1.e5.f8.g4) (kyk VI.448) en Elizabeth Cecilia Maria THERON [22060].
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -01-07-1901 te Vosburg met Johanna Maria Catharina BURGER, gebore ± 1881 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elizabeth Cecilia Maria, gebore op -19-07-1903, gedoop op -09-08-1903 te ??
   2.  Johannes Jacob, gebore op -20-12-1905, gedoop op -25-01-1906 te ??
   3.  Philippus Jacobus, gebore op -24-04-1908, gedoop op -07-06-1908 te Vosburg.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -21-12-1936 te Carnarvon met Johanna Carolina van WYK, gebore ± 1913 te ??
   4.  Alida Margaretha, gebore op -18-05-1910, gedoop op -10-07-1910 te Vosburg.

VII.389    Hendrik Gideon van ZYL [22489] (kode: b6.c2.d1.e5.f8.g4.h4), gebore op -26-07-1881, oorlede op -19-12-1951 op 70-jarige ouderdom, seun van Johannes Jacob (Hans) van ZYL [21871] (kode: b6.c2.d1.e5.f8.g4) (kyk VI.448) en Elizabeth Cecilia Maria THERON [22060].
Getroud ± 1919 met Johanna Catharina EKKERD, gebore op -01-10-1897, oorlede op -27-12-1979 op 82-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Jacob, gebore op -26-02-1922, oorlede op -10-03-1976 op 54-jarige ouderdom.
Getroud ± 1946 met Grace NELSON, gebore ± 1924.
   2.  Johanna Catharina, gebore op -29-05-1925, oorlede op -22-01-2008 op 82-jarige ouderdom.
Getroud ± 1947 met Petrus Solomon THERON, gebore ± 1923.
   3.  Hendrik Gideon, gebore op -03-11-1929, oorlede op -09-05-1955 op 25-jarige ouderdom.
Getroud ± 1954 met Marion NELSON, gebore ± 1931.
   4.  Catharina Margaretha (Kitty), gebore op -17-03-1931, oorlede op -09-02-2009 op 77-jarige ouderdom.
Getroud ± 1955 met Willem Hendrik van ZYL, gebore op -26-10-1923, oorlede op -13-03-2004 op 80-jarige ouderdom, seun van Willem Hendrik (Willie) van ZYL (kyk VII.339) en Anna Maria van ZYL (kyk VII.402).
   5.  Joseph Nicolas Francois, gebore op -09-07-1934, oorlede op -01-08-1981 op 47-jarige ouderdom.
Getroud ± 1959 met Evonne NELSON, gebore ± 1937.
   6.  Cornelia Gertruida (Gerty), gebore op -08-08-1942.

VII.402    Anna Maria van ZYL [22495], gebore op -02-08-1904, gedoop op -05-02-1905 te Vosburg, dogter van Johannes Jacob (Hans) van ZYL [21871] (kode: b6.c2.d1.e5.f8.g4) (kyk VI.448) en Catharina Margaretha SMIT [22061].
Getroud ± 1920 met Willem Hendrik (Willie) van ZYL (kyk VII.339).
Uit hierdie huwelik: 7 kinders (kyk onder VII.339).
 
VI.453    Willem Hendrik van ZYL [21874], boer op Suikerkolk, gebore op -15-11-1852 te Sweetfontein, gedoop (NGer) op -09-01-1853 te Victoria-Wes, oorlede 1916 te Suikerkolk, seun van Hendrik Gideon van ZYL [19592] (kode: b6.c2.d1.e5.f8) (kyk V.230) en Hester Sophia BRITZ [21869].
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -19-08-1879 te Victoria-Wes met Sarah Margrietha Magdalena van ZYL, 20 jaar oud (kyk VI.432).
Uit hierdie huwelik: 8 kinders (kyk onder VI.432).
 
VI.455    Johannes Erasmus van ZYL [21879] (kode: b6.c2.d1.e5.f8.g8), gebore op -14-04-1856 te Sweetfontein, gedoop op -08-06-1856 te Victoria-wes, seun van Hendrik Gideon van ZYL [19592] (kode: b6.c2.d1.e5.f8) (kyk V.230) en Hester Sophia BRITZ [21869].
Getroud ± 1884 met Aletta Geertruida Catharina HUMAN, gebore ± 1858.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik Gideon, gebore op -16-11-1878, gedoop op -05-01-1879 te Victoria-Wes.
   2.  Willem Jacobus Wynand, gebore op -25-09-1880, gedoop op -06-03-1881 te Victoria-Wes, oorlede < 07-1893.
   3.  Johannes Erasmus, gebore op -11-10-1882 te Sweetfontein, distr. Victoria-Wes, gedoop op -10-12-1182 te Victoria-Wes.
   4.  Christina Jacoba Janetta, gebore op -11-01-1884, gedoop op -09-03-1884 te Victopria-Wes.
   5.  Johannes Jacob, gebore op -06-07-1886 te Sweetfomntein, distr. Victoria-Wes, gedoop op -03-10-1886 te Victoria-Wes.
   6.  Johannes Erasmus, gebore op -16-04-1889, gedoop op -15-05-1889 te Victoria-Wes.
   7.  Nicolaas Jacobus Johannes, gebore op -16-04-1889 te Damfontein, distr. Victoria-Wes, gedoop op -15-05-1889 te Victoria-Wes.
   8.  Hester Sophia, gebore op -25-12-1891, gedoop op -27-02-1892 te Victoria-Wes.
   9.  Nicolaas Jacobus Johannes, gebore op -26-07-1893, gedoop op -14-10-1894 te Victoria-Wes.
   10.  Willem Jacobus Wynand, gebore op -19-02-1897, gedoop op -25-04-1897 te Vosburg.

VI.457    Theunis Johannes van ZYL [21872], gebore op -24-12-1858 te Sweetfontein, gedoop op -30-01-1859 te Victoria-wes, seun van Hendrik Gideon van ZYL [19592] (kode: b6.c2.d1.e5.f8) (kyk V.230) en Hester Sophia BRITZ [21869].
Getroud (1) op 24-jarige ouderdom op -24-09-1883 te Victoria-wes met Martha Maria HUMAN, gebore ± 1861, oorlede < 09-1884 te ?
Getroud (2) op 26-jarige ouderdom op -25-05-1885 te Victoria-wes met Johanna Jacomina Sophia HUMAN, gebore ± 1866.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Martha Maria, gebore op -11-07-1884 te ?? Gedoop op -14-09-1884 te ??
Uit die tweede huwelik:
   2.  Aletta Jacomina, gebore op -11-05-1886 te Tweefontein, distr. Victoria-Wes, gedoop op -20-06-1886 te Victoria-Wes.
   3.  Hendrik Gideon, gebore op -08-10-1888 te Sweetfontein, distr. Victoria-Wes, gedoop op -02-12-1888 te Victoria-Wes.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -24-07-1911 te Brits met Hester Sophia HUMAN, gebore ± 1890 te ??
   4.  Hester Sophia, gebore op -05-07-1891 te Sweetfontein, distr. Victoria-Wes, gedoop op -06-09-1891 te Victoria-Wes.
   5.  Maria Susanna Petronella, gebore op -09-08-1893 te Weltevreden, distr. Victoria-Wes, gedoop op -05-09-1893 te Victoria-Wes.
   6.  Anna Maria, gebore op -03-06-1896, gedoop op -28-06-1896 te Vosberg.
   7.  Aletta Jacomina Sophia, gebore op -21-11-1898, gedoop op -01-01-1899 te Vosburg.

VI.465    Gert Nicolaas van ZYL [22068] (kode: b6.c2.d1.e5.f8.g13), gebore op -16-02-1866, gedoop op -06-05-1866 te Victoria-wes, seun van Hendrik Gideon van ZYL [19592] (kode: b6.c2.d1.e5.f8) (kyk V.230) en Hester Sophia BRITZ [21869].
Getroud op 23-jarige ouderdom op -02-09-1889 te Victoria-wes met Hester Magdalena HUMAN, gebore ± 1868.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gerrit Nicolaas, gebore op -06-08-1891 te Sweetfontein, distr. Victoria-Wes, gedoop op -04-10-1891 te Vicoria-Wes.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -28-03-1910 te Victoria-Wes met Michael Johannes van SCHALKWIJK, gebore ± 1889 te ??

VI.467    Nicolaas Rudolf Johannes van ZIJL [22065] (kode: b6.c2.d1.e5.f8.g14), gebore op -11-04-1868, gedoop op -06-09-1868 te Victoria-wes, seun van Hendrik Gideon van ZYL [19592] (kode: b6.c2.d1.e5.f8) (kyk V.230) en Hester Sophia BRITZ [21869].
Getroud op 20-jarige ouderdom op -30-07-1888 te Victoria-wes met Maria Jacoba Magdalena van NIEKERK, gebore ± 1870.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik Gideon, boer, gebore op -25-06-1889 te 'Sweetfontein', distr. Victoria-Wes (SA), gedoop op -01-09-1889 te Victoria-Wes.
Getroud op 26-jarige ouderdom op -26-07-1915 te Douglas met Ester Jacoba LOUW, gebore ± 1891 te Patrysfontein.
   2.  Gilliam Hendrik (Giel), gebore ± 03-1891, gedoop op -19-04-1891 te Victoria-Wes, oorlede .
   3.  Maria Magdalena, gebore op -01-02-1893, gedoop op -02-04-1893 te Victoria-Wes, oorlede.
   4.  Nicolaas Rudolf Johannes, gebore op -11-04-1895 te 'Sweetfontein', distr. Victoria-Wes, gedoop op -02-06-1895 te Vicoria-Wes.
   5.  Gileam Jacobus Stephanus, boer, gebore op -28-02-1897 te 'Kalkputs', distr. Vosburg, gedoop op -17-04-1898 te Vosburg.
Getroud op 28-jarige ouderdom op -26-10-1925 te Douglas met Wilhelmina Hendrika MARITZ LOUW, gebore ± 1900 te ??
   6.  Johannes Erasmus, gebore op -03-08-1905, gedoop op -01-10-1905 te Douglas.
   7.  Willem Hendrik (Willie) (kyk VII.431).

VII.431    Willem Hendrik (Willie) van ZIJL [26100] (kode: b6.c2.d1.e5.f8.g14.h7), boer, gebore op -13-03-1908 te Douglas (Herbert-distrik), gedoop op -12-04-1908 te Douglas, oorlede op -09-12-1988 te Campbell op 80-jarige ouderdom, seun van Nicolaas Rudolf Johannes van ZIJL [22065] (kode: b6.c2.d1.e5.f8.g14) (kyk VI.467) en Maria Jacoba Magdalena van NIEKERK [22073].
Getroud (1) ± 1930 te ?? Vrou is Rensché CLOETE, gebore ± 1910 te ?? Oorlede.
Getroud (2) ± 1938 te ?? Vrou is Johanna Catharina Adriana Magdalena CLOETE, gebore op -05-06-1921, oorlede op -25-09-2009 op 88-jarige ouderdom.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Rensché, gebore ± 1931 te ??
   2.  Nicolaas Rudolf Johannes (Nic) (kyk VIII.218).
Uit die tweede huwelik:
   3.  Rensché, gebore 1939, oorlede 1939.
   4.  Johanna Catharina (Babs), gebore op -03-01-1941, oorlede op -16-08-2009 op 68-jarige ouderdom.
Getroud met Deetlef Kühn LIEBENBERG.
   5.  Willem Hendrik (Hennie) (kyk VIII.224).
   6.  Maria Magdalena (Sus), gebore op -10-01-1945.
Getroud ± 1969 te ?? Man is Petrus Ernst WEPENER, gebore ± 1943.
   7.  Susanna Elizabeth (Susan), gebore op -24-03-1947.
Getroud ± 1971 te ?? Man is Johannes Gerhardus van der WESTHUIZEN, gebore ± 1945 te ??
   8.  Anna Johanna, gebore op -14-12-1949.
Getroud ± 1973 te ?? Man is Jan Abraham JORDAAN, gebore ± 1947 te ??
   9.  Hendrik Petrus (Hennie) (kyk VIII.232).
   10.  Rensché, gebore 1954, oorlede ± 1962.
   11.  Gieljam Jacobus Stefanus (Faan) van ZYL (kyk VIII.236).
   12.  Johan, gebore op -25-09-1961, oorlede op -21-05-1981 op 19-jarige ouderdom.

VIII.218    Nicolaas Rudolf Johannes (Nic) van ZIJL [26118], gebore op -23-05-1933 te Douglas (Herbert-distrik), seun van Willem Hendrik (Willie) van ZIJL [26100] (kode: b6.c2.d1.e5.f8.g14.h7) (kyk VII.431) en Rensché CLOETE [26102].
Getroud (1) met Mavis VILJOEN, gebore op -14-12-1931, oorlede -00-10-2009.
Getroud (2) met Joan GROENEWALD, gebore op -17-02-1941.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Willem Hendrik (Billy), gebore 1954, oorlede.
   2.  Rensché, gebore 1962.
   3.  Nicolaas, gebore 1964.
   4.  Linda.

VIII.224    Willem Hendrik (Hennie) van ZIJL [26104], gebore op -29-01-1943, oorlede op -10-04-2003 op 60-jarige ouderdom, seun van Willem Hendrik (Willie) van ZIJL [26100] (kode: b6.c2.d1.e5.f8.g14.h7) (kyk VII.431) en Johanna Catharina Adriana Magdalena CLOETE [26101].
Getroud ± 1965 te ?? Vrou is Rina BAY, gebore ± 1944 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Hendrik (kyk IX.145).

IX.145    Willem Hendrik van ZIJL [26127], gebore op -25-11-1966, seun van Willem Hendrik (Hennie) van ZIJL [26104] (kyk VIII.224) en Rina BAY [26126].
Getroud (1) op 31-jarige ouderdom op -28-03-1998 met Hannelie JORDAAN, 24 jaar oud, gebore op -09-10-1973.
Getroud (2) ± 2008 met Anita.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Leandi, gebore op -23-08-2000.
   2.  Xené, gebore op -06-10-2006.
Uit die tweede huwelik:
   3.  Willem Hendrik, gebore ± 2009 te ??
   4.  Angelique, gebore ± 2010 te ??

VIII.232    Hendrik Petrus (Hennie) van ZIJL [26108], gebore op -24-01-1952, oorlede op -12-03-2011 op 59-jarige ouderdom, seun van Willem Hendrik (Willie) van ZIJL [26100] (kode: b6.c2.d1.e5.f8.g14.h7) (kyk VII.431) en Johanna Catharina Adriana Magdalena CLOETE [26101].
Getroud (1) ± 1978 te ?? Vrou is Mariëtte de KLERK, gebore ± 1954 te ??
Getroud (2) ± 1994 te ?? Vrou is Manita VENTER, gebore op -11-04-1964 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Ryno, gebore op -20-07-1971.
Getroud ± 1997 te ?? Vrou is Natasha BENNETT, gebore op -09-08-1973.
   2.  Morné (kyk IX.150).
Uit die tweede huwelik:
   3.  Hendrik Petrus (Petri), gebore op -29-02-1996.

IX.150    Morné van ZIJL [26141], gebore ± 1974 te ?? Seun van Hendrik Petrus (Hennie) van ZIJL [26108] (kyk VIII.232) en Mariëtte de KLERK [26138].
Getroud ± 1999 te ?? Vrou is Desiree, gebore ± 1976 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Ben, gebore ± 2000 te ??
   2.  Maya, gebore ± 2002 te ??

VIII.236    Gieljam Jacobus Stefanus (Faan) van ZYL [26094], gebore op -28-03-1959 te Douglas, seun van Willem Hendrik (Willie) van ZIJL [26100] (kode: b6.c2.d1.e5.f8.g14.h7) (kyk VII.431) en Johanna Catharina Adriana Magdalena CLOETE [26101].
Getroud op 23-jarige ouderdom op -08-05-1982 te Pretoria met Helen Loret (LOret) MORKEL, 20 jaar oud, gebore op -15-04-1962 te Pretoria.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Stefanus (Stefn), gebore op -12-11-1987 te Pretoria (kerkverband: Christen).
   2.  Anneri, gebore op -08-11-1990 te Kimberley.
   3.  Karina, gebore op -03-05-1996 te Kuruman.
   4.  Willem Hendrik, gebore op -16-03-1998 te Kuruman.

V.234    Johannes Erasmus van ZYL [21958] (kode: b6.c2.d1.e5.f9), gebore op -19-01-1827 te Roggeveld, gedoop op -10-09-1828 te Worcester, seun van Hendrik Gideon van ZYL [17724] (kode: b6.c2.d1.e5) (kyk IV.110) en Elisabeth Huibrechts KOTZÉ [19586].
Getroud op 18-jarige ouderdom op -14-07-1845 te Victoria-wes met Hester Jacomina MARITZ, gebore ± 1829.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik Gideon (kyk VI.474).

VI.474    Hendrik Gideon van ZYL [26150] (kode: b6.c2.d1.e5.f9.g1), gebore op -02-04-1852, gedoop op -30-05-1852 te Victoria-Wes, seun van Johannes Erasmus van ZYL [21958] (kode: b6.c2.d1.e5.f9) (kyk V.234) en Hester Jacomina MARITZ [21959].
Getroud op 22-jarige ouderdom op -07-09-1874 te Hopetown met Maria Louisa Adriana JACOBS, gebore ± 1854 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Erasmus, gebore op -07-07-1875, gedoop te Hopetown.
   2.  Gert Christoffel, gebore op -31-03-1878, gedoop op -25-08-1878 te Du Toitspan.
   3.  Hendrik Gideon, gebore op -14-04-1880, gedoop op -11-07-1880 te Hopetown.
   4.  Anna Catharina, gebore op -06-10-1881, gedoop op -08-03-1882 te Du Toitspan.
   5.  Lourens Marthinus, gebore op -12-07-1883, gedoop op -16-09-1883 te Du Plooysburg.
   6.  Gerrit Stephanus, gebore op -24-10-1885, gedoop 201-12-1885 te Du Toitspan.
   7.  Hester jacomina, gebore op -18-07-1887, gedoop op -16-10-1887 te Du Toitspan.
   8.  Petrus Salomon, gebore op -13-07-1890, gedoop op -30-07-1890 te Griekwastad.
   9.  Maria Louisa Adriana, gebore op -06-04-1895, gedoop op -11-07-1895 te Kimberley.

IV.114    Anna Sophia van ZIJL [17725], gebore op -01-04-1792, oorlede < 1824, dogter van Willem van ZIJL [15433] (kode: a5.b6.c2.d1) (kyk III.31) en Rachael Maria SMIT [15434].
Getroud op 15-jarige ouderdom op -01-11-1807 te Stellenbosch met Albertus Petrus van ZIJL, 23 jaar oud (kyk III.126). {hy is later getroud op 40-jarige ouderdom op -08-08-1824 te Kaapstad met Sara Johanna LAMBRECHTS, 25 jaar oud, gebore te Piketberg, gedoop op -02-09-1798 te Kaapstad, oorlede op -28-12-1865 te 'Hardevlei', distr. Piketberg op 67-jarige ouderdom, dogter van Daniel LAMBRECHTS en Anna Elisabeth COETZEE.}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Albertus Jacobus, gebore op -05-01-1809 te Rhenosterhoek, gedoop op -24-09-1809 te Kaapstad.
   2.  Cornelia Geertruida, gebore op -18-09-1810 te Piketberg, gedoop op -21-10-1810 te Swartland, oorlede op -02-08-1865 te ? op 54-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -05-04-1829 te Stellenbosch met Hugo Amos LAMBRECHTS, 36 jaar oud, gebore op -22-10-1792 te 'Groenfontein', distr. Piketberg, gedoop op -11-11-1792 te Swartland, oorlede op -02-08-1865 te 'Groenfontein', distr. Piketberg op 72-jarige ouderdom.
   3.  Rachel Maria Margaretha (kyk V.241).
   4.  Martha Sophia, gebore op -12-06-1816 te Piketberg, gedoop op -19-11-1816 te Swartland.
Getroud in die kerk ± 1839 te ?? Man is Johannes Tobias SLABBER, gedoop op -20-11-1814 te ??
   5.  Hester Anna Johanna, gebore op -11-08-1819 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -17-02-1840 te Malmesbury met N.N. van SCHALKWYK, gebore ± 1817 te ??
   6.  Johannes Petrus, gebore op -08-01-1821 te Piketberg, gedoop op -09-09-1821 te Swartland.

V.241    Rachel Maria Margaretha van ZIJL [21571], gebore op -27-06-1812 te Piketberg, dogter van Albertus Petrus van ZIJL [15659] (kode: b6.c12.d2) (kyk III.126) en Anna Sophia van ZIJL [17725] (kyk IV.114).
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -06-03-1831 te Malmesbury met Dirk Pieter Faculyn van ZIJL, 19 jaar oud (kyk IV.232).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Pieter Andries Jacobus (Faculyn) (kyk VI.476).
   2.  Albertus Petrus van ZYL (kyk VI.478).
   3.  Dirk Marthinus Johannes van ZYL (kyk VI.480).
   4.  Marthinus Gideon Johannes van ZYL (kyk VI.482).

VI.476    Pieter Andries Jacobus (Faculyn) van ZIJL [30142] (kode: b6.c2.d2.e2), gebore op -18-02-1833, gedoop op -09-10-1833 te Piketberg, seun van Dirk Pieter Faculyn van ZIJL [19177] (kode: b6.c7.d2.e2) (kyk IV.232) en Rachel Maria Margaretha van ZIJL [21571] (kyk V.241).
Getroud in die kerk >25-08-1860 te ?? Vrou is Glaudina Maria KOEGELENBERG, gebore ± 1839 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hester Willemina, gebore op -03-10-1862 te Wolvepoort, gedoop op -12-02-1863 te Namakwaland.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -07-09-1884 te 'Horees', Namakwaland met Johannes Benjamin WIESE, gebore ± 1856 te ??
   2.  Dirk Petrus Faculyn van ZYL (kyk VII.445).
   3.  Jasper Johannes van ZYL, gebore op -27-07-1866, gedoop op -27-01-1867 te Nuwekerk, Namakwaland.
   4.  Rachel Maria Margaretha van ZYL, gebore op -03-05-1869, gedoop op -02-10-1870 te Bowesdorp, Namakwaland.
Getroud in die kerk >18-04-1887 te ?? Man is Johannes Augustus Hendrik AGENBACH, gebore ± 1867 te v Doornfontein.
   5.  Glaudina Maria van ZYL, gebore op -16-09-1871, gedoop op -13-02-1873 te Bowesdorp, Namakwaland.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -13-02-1893 te Bowesdorp, Namakwaland met Johannes Cornelis MULDER, gebore ± 1869 te v Skuinskraal.
   6.  Martha Johanna Cornelia van ZYL, gebore op -06-05-1874 te Horees, gedoop op -29-08-1875 te Namakwaland.
   7.  Anna Maria Glaudina van ZYL, gebore op -20-08-1876, gedoop op -30-09-1877 te Namakwaland.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -28-08-1900 te Namakwaland met Cornelis Albertus DIPPENAAR, gebore ± 1874 te ??
   8.  Johanna Maria van ZYL, gebore op -19-10-1880, gedoop op -09-01-1881 te Namakwaland.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -16-10-1901 te Namakwaland met Alwyn Johannes MOSTERT, gebore ± 1881 te v wallekraal.

VII.445    Dirk Petrus Faculyn van ZYL [30146] (kode: b6.c9.d2.e2.f1.g2), gebore op -22-07-1864, gedoop op -20-01-1866 te Namakwaland, seun van Pieter Andries Jacobus (Faculyn) van ZIJL [30142] (kode: b6.c2.d2.e2) (kyk VI.476) en Glaudina Maria KOEGELENBERG [30143].
Getroud in die kerk (1) op 24-jarige ouderdom op -17-03-1889 te Namakwaland met Anna Maria HANEKOM, gebore ± 1866 te v Kraairivier.
Getroud in die kerk (2) op 33-jarige ouderdom op -30-01-1898 te Bowesdorp, Namakwaland met Elizabeth Maria Magdalena HANEKOM, gebore ± 1868 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Elizabeth Maria Magdalena, gebore op -26-05-1891, gedoop op -13-09-1891 te Namakwaland.
   2.  Faculyn Petrus Albertus, gebore op -06-03-1893, gedoop op -09-04-1893 te Namakwaland.
   3.  Albertus Johannes, gebore op -05-09-1894, gedoop op -07-10-1894 te Namakwaland.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -19-02-1918 te Garies met Hester Willemina Jacoba BRAND, gebore ± 1899 te v Kwaggafontein.

VI.478    Albertus Petrus van ZYL [30163] (kode: b6.c9.d2.e2.f2), gebore op -04-03-1837, gedoop op -09-07-1837 te Piketberg, seun van Dirk Pieter Faculyn van ZIJL [19177] (kode: b6.c7.d2.e2) (kyk IV.232) en Rachel Maria Margaretha van ZIJL [21571] (kyk V.241).
Getroud in die kerk op 39-jarige ouderdom op -07-08-1876 te Bowesdorp, Namakwaland met Rachel Maria COETZEE, gebore ± 1856 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Dirk Petrus François (kyk VII.458).
   2.  Anna Johanna, gebore op -28-07-1884, gedoop 245-09-1884 te Namakwaland.
   3.  Johanna Elizabeth, gebore op -07-07-1887 te Karas, gedoop op -06-03-1888 te Namakwaland.
   4.  Albertus Petrus, gebore op -27-02-1890, gedoop op -21-09-1890 te Namakwaland.
   5.  Daniël Johannes, gebore op -28-04-1892, gedoop op -11-09-1892 te Namakwaland.

VII.458    Dirk Petrus François van ZYL [30165] (kode: b6.c9.d2.e2.f2.g1), wagenmaker, gebore op -19-10-1877, gedoop op -25-08-1878 te Namakwaland, seun van Albertus Petrus van ZYL [30163] (kode: b6.c9.d2.e2.f2) (kyk VI.478) en Rachel Maria COETZEE [30164].
Getroud in die kerk op 32-jarige ouderdom op -03-10-1910 te Garies met Glaudina Jeanetta Maria COETZEE, gebore ± 1889 te Rondefontein.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Dirk Petrus François (kyk VIII.243).

VIII.243    Dirk Petrus François van ZYL [36011], gebore op -03-12-1919 te ?? Seun van Dirk Petrus François van ZYL [30165] (kode: b6.c9.d2.e2.f2.g1) (kyk VII.458) en Glaudina Jeanetta Maria COETZEE [30166].
Getroud in die kerk ± 1950 te ?? Vrou is Maria Susanna Gertruida JOUBERT, gebore op -17-07-1927 te Amersfoort, Transvaal (SA), oorlede op -26-06-1983 te Schoemansville, Transvaal (SA) op 55-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Dirk Petrus (kyk IX.157).

IX.157    Dirk Petrus van ZYL [36013], gebore ± 1952 te ?? Oorlede 1996 te ?? Seun van Dirk Petrus François van ZYL [36011] (kyk VIII.243) en Maria Susanna Gertruida JOUBERT [36012].
Getroud in die kerk ± 1977 te ?? Vrou is N.N. Gebore ± 1954 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Derik, gebore ± 1979 te ??
   2.  Gebore ± 1980 te ??

VI.480    Dirk Marthinus Johannes van ZYL [30171] (kode: b6.c9.d2.e2.f3), gebore op -23-01-1839, gedoop op -19-04-1840 te Clanwilliam, seun van Dirk Pieter Faculyn van ZIJL [19177] (kode: b6.c7.d2.e2) (kyk IV.232) en Rachel Maria Margaretha van ZIJL [21571] (kyk V.241).
Getroud in die kerk op 35-jarige ouderdom op -04-01-1875 te Bowesdorp, Namakwaland met Catharina Helena Glaudina van DIJK, gebore ± 1854 te Avontuur.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Dirk Petrus Johannes, gebore op -24-01-1876, gedoop op -18-06-1876 te Horees, Namakwaland.
   2.  Christoffel Johannes, gebore op -23-04-1878, gedoop op -09-03-1879 te Namakwaland.
   3.  Catharina Helena Gerendina, gebore op -21-10-1886 te 'Soebatsfontein', distr. Namakwaland, gedoop op -02-03-1887 te Namakwaland.

VI.482    Marthinus Gideon Johannes van ZYL [30176] (kode: b6.c9.d2.e2.f4), gebore op -27-06-1841, gedoop op -04-11-1841 te Clanwilliam, seun van Dirk Pieter Faculyn van ZIJL [19177] (kode: b6.c7.d2.e2) (kyk IV.232) en Rachel Maria Margaretha van ZIJL [21571] (kyk V.241).
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -25-01-1864 te 'Wilgemhoutskloof', distr. Namakwaland met Johanna Maria KOEGELENBERG, gebore ± 1841 te v Rietpoort.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hesje Willemina, gebore op -18-02-1865, gedoop op -20-01-1866 te Namakwaland.
   2.  Rachel Maria Margaretha, gebore op -21-10-1868, gedoop op -21-02-1869 te Namakwaland.
   3.  Johanna Maria, gebore op -06-02-1871, gedoop op -09-04-1871 te Namakwaland.
   4.  Jasper Johannes, gebore op -01-11-1873, gedoop op -01-02-1874 te Bowesdorp, Namakwaland.
   5.  Anna Maria Glaudina, gebore op -08-08-1876, gedoop op -01-10-1876 te Namakwaland.
   6.  Dirk Andries Fakulein, gebore op -24-08-1879, gedoop op -21-09-1879 te Namakwaland.

III.33    Pieter van ZIJL [15435] (kode: a5.b6.c2.d2), gedoop op -24-04-1763 te Stellenbosch, seun van Willem van ZIJL [15240] (kode: a5.b6.c2) (kyk II.3) en Geertruy SMIT [24800].
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -25-08-1782 te Kaapstad met Anna Jacoba Margaretha BREEDT, 18 jaar oud, gedoop op -05-02-1764 te Stellenbosch, dogter van Jacob BREEDT en Maria STRIEGEL.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Geertruida, gebore op -21-03-1784.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -03-10-1812 te Tulbagh met Lucas STEENKAMP, 32 jaar oud, gedoop op -27-02-1780 te ??
   2.  Jacob, gebore op -01-10-1786, gedoop op -09-03-1788 te Kaapstad.
   3.  Willem Jacobus, gedoop op -09-03-1788 te Kaapstad.
   4.  Pieter Erasmus, gedoop op -21-02-1790 te Kaapsatd.
   5.  Johannes Albertus, gebore op -26-01-1791, gedoop op -06-11-1791 te Swartland.
   6.  Maria Margaretha, gebore op -11-04-1793, gedoop op -06-11-1794 te Swartland.
Getroud ± 1810 met Christiaan David RAS, gebore op -28-03-1790, oorlede 1866 te Free State.
   7.  Willem Jacobus (kyk IV.123).
   8.  Hester Wilhelmina, gebore op -24-02-1799.
   9.  Jacobus Johannes (kyk IV.126).
   10.  Wilhelmina Hendrina (kyk IV.128).

IV.123    Willem Jacobus van ZIJL [19147] (kode: b6.c2.d2.e7), gebore op -31-03-1796, gedoop op -19-02-1797 te Swartland, oorlede op -18-09-1876 te Zoekfontein op 80-jarige ouderdom, seun van Pieter van ZIJL [15435] (kode: a5.b6.c2.d2) (kyk III.33) en Anna Jacoba Margaretha BREEDT [15436].
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -07-02-1819 te Tulbagh met Susanna Maria RAS, 17 jaar oud, gedoop op -25-10-1801 te ?? Oorlede <1876, dogter van Martinus Nicolaas RAS en Anna Magdalena ENGELBRECHT.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Magdalena Jacoba Margaretha, gedoop op -04-11-1819 te ??
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -06-12-1835 te Clanwilliam met Marthinus Hendrik SPANNEBERG, gebore ± 1817 te ??
   2.  Anna Magdalena Johanna, gedoop op -25-01-1822 te ??
   3.  Christina Adriana, gebore op -04-11-1823, gedoop op -24-09-1826 te Clanwilliam.
   4.  Maria Margaretha Geertruida, gebore op -28-09-1825, gedoop op -24-09-1826 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk ± 1849 te ?? Man is Schalk Willem VISAGIE, gebore ± 1825 te ??
   5.  Susanna Maria Johanna, gebore op -06-09-1827, gedoop op -14-09-1828 te Clanwilliam.
   6.  Willem Jacobus Johannes, gebore op -27-07-1829, gedoop op -19-09-1830 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -03-03-1852 te Potchefstroom met Anna Jacoba GREEFF, gebore ± 1834.
   7.  Pieter Isaak, gebore op -24-07-1831, gedoop op -04-03-1832 te Clanwilliam.
   8.  Marthinus Nicolaas, gebore op -24-07-1831, gedoop op -04-03-1832 te Clanwilliam.
   9.  Hester Wilhelmina, gebore op -01-06-1833, gedoop op -25-08-1833 te Clanwilliam.
   10.  Johanna Magdalena, gebore op -13-01-1836, gedoop op -13-11-1836 te Clanwilliam.
   11.  Jacobus Johannes, gebore op -05-02-1838, gedoop op -16-09-1838 te Clanwilliam.
   12.  Martha Francina Christina, gebore op -22-05-1840, gedoop op -17-04-1842 te Modderrivier.

IV.126    Jacobus Johannes van ZIJL [19149] (kode: b6.c2.d2.e9), gebore op -26-04-1802, gedoop op -11-10-1802 te Swartland, seun van Pieter van ZIJL [15435] (kode: a5.b6.c2.d2) (kyk III.33) en Anna Jacoba Margaretha BREEDT [15436].
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -17-10-1824 te Swartland met Johanna Geertruida BOTHA, 21 jaar oud, gedoop op -24-11-1802 te ?? Dogter van Johannes Jacobus BOTHA en Elisabeth Maria van WYK.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elisabeth Maria, gebore op -14-07-1825, gedoop op -17-09-1826 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -20-03-1842 te Clanwilliam met Adriaan Willem Jacobus van WYK, gebore ± 1823 te ??
   2.  Jacobus Johannes, gebore op -21-09-1827, jong ovl.
   3.  Jacobus Johannes (kyk V.265).
   4.  Pieter Jacobus (kyk V.268).
   5.  Willem Johannes (kyk V.271).
   6.  Anna Jacoba Margaretha, gebore op -07-07-1834, gedoop op -05-10-1834 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -12-04-1852 te Clanwilliam met Pieter van ZYL, gebore ± 1829 te Hantam.
   7.  Johannes David Kotzé (kyk V.275).
   8.  Geesje Johanna Wilhelmina, gebore op -17-09-1842, gedoop op -18-12-1842 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -04-07-1860 te Clanwilliam met Gert Matthys BOTHA, gebore ± 1834 te 'Pakhuis', distr. Clanwilliam.

V.265    Jacobus Johannes van ZIJL [29857] (kode: b6.c2.d2.e9.f3), gebore op -16-05-1828, gedoop op -14-09-1828 te Clanwilliam, seun van Jacobus Johannes van ZIJL [19149] (kode: b6.c2.d2.e9) (kyk IV.126) en Johanna Geertruida BOTHA [29849].
Getroud in die kerk (1) op 28-jarige ouderdom op -06-10-1856 te Clanwilliam met Christina Susanna Maria van TAAK, gebore ± 1836 te ??
Getroud in die kerk (2) op 32-jarige ouderdom op -21-09-1860 te Calvinia met Anna Elizabeth Cornelia BASSON, gebore ± 1835.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Jacobus Johannes van ZYL (kyk VI.484).
Uit die tweede huwelik:
   2.  Hester Elizabeth van ZYL, gebore op -23-10-1864, gedoop op -08-01-1865 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -30-10-1882 te Clanwilliam met Frans Jacobus Petrus LUBBE, gebore ± 1862 te ??
   3.  Johanna Geertruida, gebore op -26-12-1867, gedoop op -26-04-1868 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -06-05-1889 te Clanwilliam met Jacobus Abraham MOUTON, gebore ± 1865 te v Pakhuisfontein, distr. Clanwilliam.
   4.  Pieter Andries, gebore op -16-12-1871 te Bidouw, gedoop op -14-03-1872 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op -12-04-1852 te Clanwilliam met Anna Helena Theodora NIEUWOUDT, gebore ± 1881 te Boontjieskloof, distr. Clanwilliam.

VI.484    Jacobus Johannes van ZYL [29860] (kode: b6.c2.d2.e9.f3.g1), gebore op -15-10-1857 te Bidouw, gedoop op -26-02-1858 te Clanwilliam, seun van Jacobus Johannes van ZIJL [29857] (kode: b6.c2.d2.e9.f3) (kyk V.265) en Christina Susanna Maria van TAAK [29858].
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -02-04-1877 te Clanwilliam met Frederika Sophia Christina SCHLECHTER, gebore ± 1862 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacobus Johannes, gebore op -21-01-1878, gedoop op -21-04-1878 te Clanwilliam.
   2.  Maria Anna, gebore op -05-11-1879, gedoop op -03-10-1880 te Clanwilliam.
   3.  Carel Frederik Christiaan (Carl Friedrich Christiaan), gebore op -04-02-1882, gedoop op -07-05-1882 te Clanwilliam, oorlede op -22-01-1968 te Gobabis op 85-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -01-04-1907 te Clanwilliam met Dorothea Hendrika BURGER, 24 jaar oud, gebore op -20-12-1882 te ?? Oorlede 1`6-07-1950 te Gobabis.
   4.  Petrus Andreas, gebore op -15-04-1884, gedoop op -11-01-1885 te Clanwilliam.
   5.  Johannes Gerrit Koenraad, gebore op -15-12-1886 te Pakhuis, distr. Clanwilliam, gedoop op -10-07-1887 te Clanwilliam.
   6.  Christiaan Stephanus Marthinus, gebore op -09-08-1889, gedoop op -12-01-1890 te Clanwilliam.
   7.  Christina Susanna Maria, gebore op -11-05-1893 te Pakhuis, gedoop op -01-10-1893 te Clanwilliam.

V.268    Pieter Jacobus van ZIJL [29876] (kode: b6.c2.d2.e9.f4), gebore op -12-05-1830, gedoop op -19-09-1830 te Clanwilliam, seun van Jacobus Johannes van ZIJL [19149] (kode: b6.c2.d2.e9) (kyk IV.126) en Johanna Geertruida BOTHA [29849].
Getroud in die kerk (1) op 21-jarige ouderdom op -12-04-1852 te Clanwilliam met Emma Theodora van TAAK, gebore ± 1832 te ??
Getroud in die kerk (2) op 48-jarige ouderdom op -10-02-1879 te Clanwilliam met Elsje Sophia LUBBE, gebore ± 1858 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Jacobus Johannes van ZYL (kyk VI.492).
   2.  Hester Elizabeth Catharina van ZYL, gebore op -28-03-1856 te ??
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -12-08-1874 te Clanwilliam met Willem Johannes MOUTON, gebore ± 1856 te ??
   3.  Thomas Arnoldus Theron van ZYL, boer op Neldkop, distr. Calvinia, gebore op -07-12-1861, gedoop op -22-06-1862 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -06-01-1890 te Calvinia met Maria Catharina Elizabeth HENDRIKSE, gebore ± 1870 te ??
   4.  Johannes Mattheus Jacobus van ZYL (kyk VI.499).
   5.  Johannes Petrus Spangenberg van ZYL, gebore op -09-12-1870 te 'Pakhuis', distr. Clanwilliam, gedoop op -24-02-1871 te Clanwilliam.
Uit die tweede huwelik:
   6.  Anna Magdalena Louisa van ZYL, gebore op -23-09-1881 te Clanwilliam, gedoop op -02-08-1882 te Clanwilliam, oorlede ± 1946 te ??
   7.  Johanna Gertruida van ZYL, gebore op -21-08-1883, gedoop op -29-01-1884 te Clanwilliam.
   8.  Francina Petronella van ZYL, gebore op -01-08-1885, gedoop op -11-03-1885 te Clanwilliam.
   9.  Elsje Jacoba Aletta Willemina, gedoop op -12-10-1888 te Clanwilliam.
   10.  Frans Petrus Johannes van ZYL, gebore op -22-10-1889, gedoop op -20-02-1890 te Clanwilliam.
   11.  Elizabeth Maria van ZYL, gebore op -30-04-1893, gedoop op -20-02-1890 te Clanwilliam.
   12.  Gedsina Maria van ZYL, gebore op -23-07-1896, gedoop op -06-09-1897 te Clanwilliam.

VI.492    Jacobus Johannes van ZYL [29879] (kode: b6.c2.d2.e9.f4.g1), gebore op -04-01-1854, gedoop op -16-04-1854 te 'Jan Louwskolk', distr.Clanwilliam (getuies: Jacobus Johannes van Zyl & Christina Susanna Maria van Taak), seun van Pieter Jacobus van ZIJL [29876] (kode: b6.c2.d2.e9.f4) (kyk V.268) en Emma Theodora van TAAK [29877].
Getroud in die kerk (1) op 27-jarige ouderdom op -17-01-1881 te Calvinia met Maria Martha Margrita STRAUSS, 23 jaar oud, gebore op -21-11-1857 te Calvinia, dogter van Johannes Harmse STRAUSS en Christina Anna Maria NEL.
Getroud in die kerk (2) op 41-jarige ouderdom op -29-04-1895 te Calvinia met Petronella Louisa Jacoba van NIEKERK, gebore ± 1876 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Pieter Johannes (kyk VII.481).
   2.  Johannes Jacobus, gebore op -08-09-1883 te 'Brandvlei', distr.Calvinia, gedoop op -13-08-1884 te Calvinia.
   3.  Jacobus Johannes, gebore op -11-10-1885 te 'Swartkop', distr. Carnarvon, gedoop op -09-12-1885 te Carnarvon.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -27-09-1915 te Kenhardt met Neeltje Magdalena ETSEBETH, gebore ± 1887.
   4.  Petrus Johannes, gebore op -17-12-1888, gedoop op -22-05-1889 te Calvinia.
   5.  Christina Anna Maria, gebore op -07-09-1891 te 'Jan Louwskolk', distr. Carnarvon, gedoop op -16-12-1891 te Carnarvon.
Uit die tweede huwelik:
   6.  Martha Elizabeth, gebore op -27-02-1896 te 'Kromvlei', distr. Carnarvon, gedoop op -13-08-1896 te Carnarvon.
   7.  Emarentia Martina, gebore op -07-03-1898 te 'Vanwyksvlei', distr. Carnarvon, gedoop op -08-05-1898 te Carnarvon.
   8.  Izak Andries (kyk VII.490).

VII.481    Pieter Johannes van ZYL [29882], gebore op -15-10-1881, gedoop op -23-02-1882 te Calvinia, seun van Jacobus Johannes van ZYL [29879] (kode: b6.c2.d2.e9.f4.g1) (kyk VI.492) en Maria Martha Margrita STRAUSS [29880].
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -09-11-1903 te Porth Nolloth, Cape Colony met Christina Jacoba JOONE, gebore 1886 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Pieter Johannes, gebore op -19-06-1905 te Namakwaland, Cape Colony.
Getroud in die kerk op 37-jarige ouderdom op -19-11-1942 te Grootfontein, Suidwas Afrika met Susanna Maria PRINSLOO, 22 jaar oud, gebore op -30-05-1920 te Angola.
   2.  Simon, gebore op -22-05-1915 te ??

VII.490    Izak Andries van ZYL [21303], transportrijder, gebore ± 1900 te ?? Seun van Jacobus Johannes van ZYL [29879] (kode: b6.c2.d2.e9.f4.g1) (kyk VI.492) en Petronella Louisa Jacoba van NIEKERK [29881].
Getroud in die kerk ± 1921 te ?? Vrou is THERON, gebore ± 1896. {sy was vroeër getroud in die kerk ± 1914 met Jan VISSER, gebore ± 1894 te ?? Jan is een legende op Kanoneiland: hij speelde een sleutelrol (rond 1900) toe dat eiland werd voroverd door de boeren. Zij stichtten er vervolgens een gemeenschap. }
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacobus Johannes (kyk VIII.248).

VIII.248    Jacobus Johannes van ZYL [21318], gebore ± 1924 te ?? Seun van Izak Andries van ZYL [21303] (kyk VII.490) en THERON [21341].
Kinders:
   1.  Izak Andries, gebore ± 1970.

VI.499    Johannes Mattheus Jacobus van ZYL [29894] (kode: b6.c2.d2.e9.f4.g4), gebore op -07-04-1867, gedoop op -04-08-1868 te Calvinia, seun van Pieter Jacobus van ZIJL [29876] (kode: b6.c2.d2.e9.f4) (kyk V.268) en Emma Theodora van TAAK [29877].
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -25-02-1895 te Calvinia met Susanna Hendrika Christina STRAUSS, gebore ± 1876 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Petrus Abel Johannes Louw, gebore op -06-11-1895, gedoop op -01-04-1896 te Calvinia.
   2.  Thomas Johannes, gebore op -01-10-1905, gedoop op -30-09-1906 te ??

V.271    Willem Johannes van ZIJL [29906] (kode: b6.c2.d2.e9.f5), boer op Klipfontein, distr. Clanwilliam, gebore op -14-08-1832, gedoop op -14-11-1832 te Clanwilliam, seun van Jacobus Johannes van ZIJL [19149] (kode: b6.c2.d2.e9) (kyk IV.126) en Johanna Geertruida BOTHA [29849].
Getroud in die kerk op 34-jarige ouderdom op -08-10-1866 te Victoria-Wes met Francina Carolina JACOBS, gebore ± 1834 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Carolina Elizabeth van ZYL, gebore op -13-08-1867 te Victoria-Wes.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -08-02-1886 te Carnarvon met Hendrik Andreas SMIT, gebore ± 1862 te ??
   2.  Jacobus Johannes van ZYL (kyk VI.511).
   3.  Jan Abraham Gerhardus van ZYL (kyk VI.513).
   4.  Johanna Gertruida van ZYL, gebore op -15-07-1872, gedoop op -24-07-1872 te Victoria-Wes.

VI.511    Jacobus Johannes van ZYL [29910] (kode: b6.c2.d2.e9.f5.g2), gebore op -14-07-1868, gedoop op -21-11-1868 te Victoria-Wes, seun van Willem Johannes van ZIJL [29906] (kode: b6.c2.d2.e9.f5) (kyk V.271) en Francina Carolina JACOBS [29907].
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -09-02-1892 te Carnarvon met Maria Elizabeth KRUGER, gebore ± 1876 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Johannes, gebore op -16-05-1893, gedoop op -02-07-1893 te Carnarvon.
   2.  Maria Margaretha, gebore op -21-01-1895 te Bulberg, distr. Carnarvon, gedoop op -31-03-1895 te Carnarvon.
   3.  Ockert Cornelis Jacobus, gebore op -10-01-1897 te Kareekloof, distr. Carnarvon, gedoop op -28-02-1897 te Carnarvon.

VI.513    Jan Abraham Gerhardus van ZYL [29917] (kode: b6.c2.d2.e9.f5.g3), gebore op -18-12-1870, gedoop op -26-03-1871 te Victoria-Wes, seun van Willem Johannes van ZIJL [29906] (kode: b6.c2.d2.e9.f5) (kyk V.271) en Francina Carolina JACOBS [29907].
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -30-10-1893 te Carnarvon met Cornelia Elizabeth VERMEULEN, gebore ± 1872 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Francina carolina Jacoba, gebore op -29-03-1897 te Kareekloof, distr. Carnarvon, gedoop 1306-1897 te Carnarvon.

V.275    Johannes David Kotzé van ZIJL [29922] (kode: b6.c2.d2.e9.f7), gebore op -27-09-1838, gedoop op -16-12-1838 te Clanwilliam, seun van Jacobus Johannes van ZIJL [19149] (kode: b6.c2.d2.e9) (kyk IV.126) en Johanna Geertruida BOTHA [29849].
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -28-09-1857 te Clanwilliam met Wilhelmina Maria Johanna SMIT, gebore ± 1842 te ==.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacobus Johannes Petrus van ZYL, gebore op -14-10-1859 te Pakhuis, distr. Clanwilliam, gedoop op -16-11-1859 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -25-09-1882 te Porterville met Huibrecht Helena Stoffina CILLIE, gebore ± 1861 te ==.
   2.  Alewyn Johannes van ZYL, gebore op -13-09-1861 te Pakhuis, distr. Clanwilliam, gedoop op -26-09-1861 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -17-03-1885 te Porterville met Elizabeth Jacoba Christina van der MERWE, gebore ± 1864 te ==.
   3.  Willemina Maria Johanna van ZYL, gebore op -24-09-1863, gedoop op -04-10-1863 te Clanwilliam.
   4.  Johannes David van ZYL, boer op Russouwskraal, gebore op -09-09-1865, gedoop op -05-11-1865 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk (1) op 24-jarige ouderdom op -08-09-1890 te Vanrhynsdorp met Magdalena Christina van LILL, gebore ± 1868 te ??
Getroud in die kerk (2) op 33-jarige ouderdom op -27-02-1899 te Vanrhynsdorp met Helena Wilhelmina Jacoba van TAAK, gebore ± 1867 te ??
   5.  Johanna Geertruida van ZYL, gebore op -29-06-1867, gedoop op -11-12-1868 te Clanwilliam.
   6.  Willem Johannes van ZYL, gebore op -08-06-1870, gedoop op -08-09-1870 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -03-01-1893 te Clanwilliam met Hester Elizabeth Maria van TAAK, gebore ± 1872 te ??
   7.  Gert Albertus van ZYL, gebore op -03-10-1872 te 'Pakuilsfontein ', distr. Clanwilliam, gedoop op -28-03-1873 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -13-01-1896 te Clanwilliam met Anna Louisa NIEUWOUDT, gebore ± 1874 te ??
   8.  Helena Elizabeth Maria van ZYL, gebore op -26-01-1877, gedoop op -05-03-1877 te Clanwilliam.

IV.128    Wilhelmina Hendrina van ZIJL [15458], gebore op -05-07-1804, gedoop op -13-10-1805 te Kaapstad, dogter van Pieter van ZIJL [15435] (kode: a5.b6.c2.d2) (kyk III.33) en Anna Jacoba Margaretha BREEDT [15436].
Getroud in die kerk (1) op 18-jarige ouderdom op -27-10-1822 te Swartland met Gideon Andries van ZIJL, 35 jaar oud (kyk III.57).
Getroud in die kerk (2) op 30-jarige ouderdom op -05-06-1835 te Clanwilliam met Petrus Abraham CARSTENS, 20 jaar oud, gebore op -10-07-1814 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Anna Jacoba Margaretha, gebore op -02-02-1825.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -06-11-1845 te Piketberg met Carlo del VECCHIO, koopman Hantam, gebore ± 1818.
   2.  Johannes Albertus (kyk V.281).
   3.  Pieter (kyk V.283).
   4.  Gideon Andreas Jacobus (kyk V.285).

V.281    Johannes Albertus van ZIJL [27600] (kode: b6.c6.d9.e2), gebore op -01-11-1825, gedoop op -27-09-1826 te Clanwilliam, seun van Gideon Andries van ZIJL [15457] (kode: b6.c6.d9) (kyk III.57) en Wilhelmina Hendrina van ZIJL [15458] (kyk IV.128).
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -06-11-1845 te Piketberg met Sara Johanna Geertruida LOMBAARD, gebore ± 1829 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Sara Johanna van ZYL, gebore op -07-09-1847, gedoop op -12-12-1847 te Calvinia.
   2.  Gideon Andries Petrus van ZYL (kyk VI.531).
   3.  Willemina Hendrina van ZYL, gebore op -29-10-1851, gedoop op -24-12-1851 te Calvinia.
Getroud in die kerk (1) op 18-jarige ouderdom op -14-02-1870 te Calvinia met Gert Johannes Stephanus KARSTEN, gebore ± 1849 te ??
Getroud in die kerk (2) op 25-jarige ouderdom op -04-12-1876 te Calvinia met Jan Jacobus BOOYSEN, gebore ± 1847 te ??
   4.  Christoffel Johannes van ZYL, gebore op -19-12-1853, gedoop op -08-01-1854 te Calvinia.

VI.531    Gideon Andries Petrus van ZYL [27603] (kode: b6.c6.d9.e2.f2), gebore op -22-07-1849, gedoop op -10-09-1849 te Calvinia, seun van Johannes Albertus van ZIJL [27600] (kode: b6.c6.d9.e2) (kyk V.281) en Sara Johanna Geertruida LOMBAARD [27601].
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -02-10-1876 te Calvinia met Johanna Gertruida van ZYL, 22 jaar oud (kyk VI.536).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Albertus, gebore op -17-11-1878, gedoop op -19-02-1879 te Calvinia.
   2.  Piet Johannes, gebore op -11-01-1881, gedoop op -31-07-1881 te Calvinia.
   3.  Sara Johanna Gertruida, gebore op -21-01-1886, gedoop op -08-06-1887 te Calvinia.
   4.  Gideon Andries Petrus, gebore op -01-10-1887, gedoop op -10-02-1889 te Calvinia.
   5.  Anna Jacoba Margaretha, gebore op -11-11-1889, gedoop op -14-03-1890 te Kenhardt.

V.283    Pieter van ZIJL [27616] (kode: b6.c6.d9.e3), gebore op -23-02-1828 te 'Duikerfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -16-11-1828 te Kaapstad, seun van Gideon Andries van ZIJL [15457] (kode: b6.c6.d9) (kyk III.57) en Wilhelmina Hendrina van ZIJL [15458] (kyk IV.128).
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -12-04-1852 te Clanwilliam met Anna Jacoba Margritha van ZYL.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Gertruida van ZYL (kyk VI.536).
   2.  Willemina Hendrina van ZYL, gebore op -12-06-1855, gedoop op -16-09-1855 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -10-07-1876 te Calvinia met Frederik Johannes STRAUSS, gebore ± 1814 te ??
   3.  Elizabeth Maria van ZYL, gebore op -02-08-1857 te Pakhuis, gedoop op -06-05-1859 te Clanwilliam.
   4.  Anna Jacoba Margaretha van ZYL, gebore op -20-05-1865, gedoop op -08-10-1865 te Calvinia.
   5.  Geertruida Johanna Jacoba van ZYL, gebore op -11-11-1867, gedoop op -20-02-1870 te Calvinia.
   6.  Jacobus Johannes van ZYL, gebore op -01-05-1871, gedoop op -08-10-1871 te Calvinia.
   7.  Piet van ZYL, gebore op -26-03-1872, gedoop op -15-09-1872 te Calvinia.
   8.  Johannes Albertus van ZYL, gebore op -08-11-1873, gedoop op -26-09-1875 te Calvinia.
   9.  Gideon Andries Jacobus van ZYL.

VI.536    Johanna Gertruida van ZYL [27604], gebore op -25-11-1853, gedoop op -25-03-1853 te Calvinia, dogter van Pieter van ZIJL [27616] (kode: b6.c6.d9.e3) (kyk V.283) en Anna Jacoba Margritha van ZYL [27606].
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -02-10-1876 te Calvinia met Gideon Andries Petrus van ZYL, 27 jaar oud (kyk VI.531).
Uit hierdie huwelik: 5 kinders (kyk onder VI.531).
 
V.285    Gideon Andreas Jacobus van ZIJL [27605] (kode: b6.c6.d9.e4), gebore op -29-08-1832 te Zewefontein, Calvinia, oorlede op -01-06-1916 te Klein Rooiberg, Calvinia op 83-jarige ouderdom, seun van Gideon Andries van ZIJL [15457] (kode: b6.c6.d9) (kyk III.57) en Wilhelmina Hendrina van ZIJL [15458] (kyk IV.128).
Getroud in die kerk (1) op 21-jarige ouderdom op -03-10-1853 te Clanwilliam met Regina Cecilia Jacoba BURGER, gebore ± 1833 te Bokkeveld, oorlede ± 1859 te ??
Getroud in die kerk (2) op 27-jarige ouderdom op -19-12-1859 te Calvina met Christina Glaudina LOUW, gebore ± 1837 te van Bokkeveld, oorlede op -02-04-1907 te Klein Rooiberg, Calvinia.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Alida Carolina Johanna van ZYL, gebore op -19-04-1856, gedoop op -21-09-1856 te Calvinia.
   2.  Willemina Hendrina van ZYL, gebore op -17-01-1859, gedoop op -10-07-1859 te Calvinia.
Uit die tweede huwelik:
   3.  Christina Adriana Alida van ZYL, gebore op -03-09-1860, gedoop op -23-09-1860 te Calvinia.
   4.  Gideon Andries (Giel) van ZYL (kyk VI.549).
   5.  Johannes Louw van ZYL, gebore op -06-05-1871 te ?? Gedoop op -08-10-1871 te Calvinia.

VI.549    Gideon Andries (Giel) van ZYL [27622] (kode: b6.c6.d9.e4.f4), gebore op -12-03-1862, gedoop op -21-09-1862 te Calvinia, oorlede op -15-11-1921 te ?? op 59-jarige ouderdom, begrawe te Lemoendoring, distr. Calvinia, seun van Gideon Andreas Jacobus van ZIJL [27605] (kode: b6.c6.d9.e4) (kyk V.285) en Christina Glaudina LOUW [27618].
Getroud in die kerk (1) op 21-jarige ouderdom op -21-01-1884 te Calvinia met Susanna Francina van der WESTHUIZEN, gebore ± 1866, oorlede < 1906.
Getroud in die kerk (2) op 43-jarige ouderdom op -26-02-1906 te Calvinia met Sussanna Fransina (Sienie) RAS, 26 jaar oud, gebore op -14-08-1879 te ?? Oorlede op -02-05-1962 te Kakamas op 82-jarige ouderdom, dogter van Nicolaas Johannes Francois RAS en Christina Jacoba LOUBSER (Laubscher).
Uit die eerste huwelik:
   1.  Gideon Andries Jacobus, gebore op -03-12-1884 te Kenhardt, gedoop op -26-04-1885 te Calvinia.
   2.  Anna Jacomina, gebore op -26-02-1887, gedoop op -12-05-1887 te Calvinia.
   3.  Christina Glaudina, gebore op -08-07-1888, gedoop op -09-09-1888 te Calvinia.
   4.  Josias, gebore op -04-06-1890 te 'Lemoendoorn', distr. Calvinia, gedoop op -04-07-1890 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -06-08-1917 te Brandvlei met Johanna Louisa van SCHALKWYK, gebore ± 1893 te ??
   5.  Hendrik Everhardus, gebore op -25-03-1892, gedoop op -19-06-1892 te Calvinia.
   6.  Christiaan Jacobus, gebore op -16-03-1894, gedoop op -22-04-1894 te Calvinia.
   7.  Susanna Frnacina, gebore op -22-12-1895, gedoop op -20-04-1896 te Calvinia.
Uit die tweede huwelik:
   8.  Nicolaas J (Klaas), gebore op -16-11-1906 te Lemoendoring.
   9.  Johannes (Jannie) LOUW van ZYL, gebore op -20-02-1908 te Lemoendoring, gedoop op -16-08-1908 te Brandvlei, oorlede op -04-11-1983 te ?? op 75-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1940 te ?? Vrou is Susanna Elizabeth Johanna (Sannie) N.N. Gebore 1920, oorlede 1999 te ??
   10.  Christina Jacoba (Kitty), gebore op -02-09-1909 te Lemoendoring, gedoop op -03-10-1909 te ?? Oorlede 1933.
   11.  Gideon Andries (Giel), gebore op -04-02-1913 te Lemoendoring, oorlede op -26-08-1959 te ?? op 46-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1942 te ?? Vrou is Johanna Hendrika van ZYL, gebore 1922 te ??
   12.  Susanna Francina (Sienie), gebore op -10-12-1914 te Lemoendoring, oorlede op -18-06-1999 te Kakamas op 84-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -13-01-1933 te Kakamas met Johannes (Jan) THERON, 24 jaar oud, gebore op -03-06-1908 te ?? Oorlede op -09-10-1968 te Kakamas op 60-jarige ouderdom.
   13.  Marthinus David, gebore op -12-03-1917 te Kaalmoetslaagte, oorlede op -07-10-2001 te ?? op 84-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1944 te ?? Vrou is Danielina Jacoba MALAN, gebore op -19-10-1922 te ?? Oorlede op -13-10-1984 te ?? op 61-jarige ouderdom.
   14.  Christina Gloudina Johanna (Baby), gebore op -12-04-1919 te Lemoendoring, oorlede op -23-07-2001 te ?? op 82-jarige ouderdom.
Getroud ± 1940 te ?? Man is Willem Benjamin BONTHUYS, gebore op -13-01-1903 te ?? Oorlede op -27-07-1977 te ? op 74-jarige ouderdom.
   15.  Jacobus Martin (kyk VII.523).

VII.523    Jacobus Martin van ZYL [29239] (kode: b6.c6.d9.e4.f4.g9), gebore op -25-07-1921 te Lemoendoring, oorlede op -29-05-1997 te Port Elizabeth op 75-jarige ouderdom, seun van Gideon Andries (Giel) van ZYL [27622] (kode: b6.c6.d9.e4.f4) (kyk VI.549) en Sussanna Fransina (Sienie) RAS [29231].
Getroud in die kerk (1) ± 1946 te ?? Vrou is Aletta Hendrika STEYN, gebore op -21-07-1925 te Keimoes, dogter van Barend Michael Nicolaas STEYN en Anna Maria Magdalena STADLER.
Getroud in die kerk (2) 1957 te ?? Vrou is Stefiena Anna Catharina WIESE, gebore op -24-10-1925 te ?? Oorlede op -01-01-1996 te ?? op 70-jarige ouderdom.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Gideon Andries (Deon) (kyk VIII.249).
   2.  Barend Michael Nicolaas (kyk VIII.251).

VIII.249    Gideon Andries (Deon) van ZYL [30338] (kode: a5.b6.c6.d9.e4.f4.g9.h1), gebore op -24-06-1945 te Loeriesfontein, seun van Jacobus Martin van ZYL [29239] (kode: b6.c6.d9.e4.f4.g9) (kyk VII.523) en Aletta Hendrika STEYN [29245].
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -02-12-1964 te ?? Vrou is Loretta Alida van EEDEN, 17 jaar oud, gebore op -01-03-1947 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Martin Steyn, gebore op -10-07-1965 te ??
   2.  Marius (kyk IX.161).
   3.  Lorinda, gebore op -23-01-1974 te ??
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -07-03-1998 te Port Elizabeth met Ockert Johannes BRITZ, gebore ± 1972. Uit dit huwelijk twee kinderen: Lezanne & Ruan.

IX.161    Marius van ZYL [30342], gebore op -29-04-1967 te ?? Seun van Gideon Andries (Deon) van ZYL [30338] (kode: a5.b6.c6.d9.e4.f4.g9.h1) (kyk VIII.249) en Loretta Alida van EEDEN [30340].
Getroud in die kerk ± 1996 met Jean BRASSARD, gebore op -10-12-1973 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Daniël Martin, gebore 2003 te ??
   2.  Peter Frederick, gebore 2007 te ??
   3.  Lucie, gebore 2010 te ??
   4.  Simon, gebore ± 2012 te ??

VIII.251    Barend Michael Nicolaas van ZYL [30339] (kode: b6.c6.d9.e4.f4.g9.h2), gebore op -30-06-1949 te Kakamas, seun van Jacobus Martin van ZYL [29239] (kode: b6.c6.d9.e4.f4.g9) (kyk VII.523) en Aletta Hendrika STEYN [29245].
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -17-10-1970 te Keimoes met Anna Jacomina BAARD, 19 jaar oud, gebore op -02-04-1951 te Keimoes, dogter van Sybrand Abraham BAARD en Ella Sophia van der MERWE.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacobus Martin (kyk IX.165).
   2.  Ilze Sophia, gebore op -10-12-1973 te Upington.
   3.  Sybrand Abraham, gebore op -07-01-1981 te ??
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -24-03-2012 te Spier, Stellenbosch met Sarah OOSTHUIZEN, 25 jaar oud, gebore op -23-04-1986 te ?? Dogter van Johannes Petrus (Hans) OOSTHUIZEN en Susan de WET.

IX.165    Jacobus Martin van ZYL [30347] (kode: b6.c6.d9.e4.f4.g9.h2.i1), gebore op -02-04-1971 te Kaapstad, seun van Barend Michael Nicolaas van ZYL [30339] (kode: b6.c6.d9.e4.f4.g9.h2) (kyk VIII.251) en Anna Jacomina BAARD [30344].
Getroud in die kerk op 32-jarige ouderdom op -19-04-2003 te Upington met Marida STEYN, 22 jaar oud, gebore op -10-05-1980 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Janka, gebore op -21-04-2008 te Upington.
   2.  Barend Michael Nicolaas, gebore op -23-08-2010 te Upington.

III.36    Erasmus Johannes van ZIJL [15438] (kode: a5.b6.c2.d4), gedoop op -05-04-1767 te Swartland, seun van Willem van ZIJL [15240] (kode: a5.b6.c2) (kyk II.3) en Geertruy SMIT [24800].
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -23-10-1791 te Swartland met Johanna ENGELBRECHT, 17 jaar oud, gedoop op -24-12-1773 te ?? Dogter van Jesias ENGELBRECHT en Maria Jacoba LUBBE.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Jacoba, gebore op -11-08-1791, gedoop op -28-10-1792 te Swartland.
   2.  Claudina Geertruida (kyk IV.131).
   3.  Maria Jacoba, gebore op -15-05-1798 te Swartland, gedoop op -07-10-1798 te Swartland.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -02-11-1817 te Tulbagh met Johannes Matthys LOUW, 20 jaar oud, gedoop op -15-01-1797, seun van Johannes LOUW en Maria MOUTON.
   4.  Jacoba Wilhelmina, gebore op -22-08-1800, gedoop op -02-10-1800 te Swartland.
   5.  Martha Susanna (kyk IV.135).
   6.  Willem Johannes (kyk IV.136).
   7.  Anna Maria, gebore op -06-03-1808, gedoop op -06-03-1808 te Kaapstad.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -16-11-1834 te Kaapstad met Albertus Johannes van WYK, gebore ± 1804 te ??`.
   8.  Johanna Elisabeth, gebore op -11-11-1809, gedoop op -14-11-1810 te Swartland.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -22-01-1826 te Swartland met Michiel George VISSER, gebore ± 1807 te ??
   9.  Johannes Josias Erasmus (kyk IV.141).
   10.  Hester Christina, gebore op -06-06-1814, gedoop op -09-04-1815 te Swartland.
   11.  Aletta Gloudina, gebore op -13-04-1817 te Agter Piketberg, gedoop op -02-11-1817 te Tulbagh.

IV.131    Claudina Geertruida van ZIJL [19152], gebore op -23-06-1796, gedoop op -15-01-1797 te Swartland, dogter van Erasmus Johannes van ZIJL [15438] (kode: a5.b6.c2.d4) (kyk III.36) en Johanna ENGELBRECHT [15439].
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -04-11-1815 te Tulbagh met Johannes van ZIJL, 25 jaar oud (kyk III.135). {hy was vroeër getroud op 22-jarige ouderdom op -02-10-1813 te Tulbagh met Geertruida Cecilia van ZIJL, 17 jaar oud (kyk IV.151).}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Maria (kyk V.288).
   2.  Geertruida Cornelia, gebore op -11-05-1818, gedoop op -08-10-1818 te Clanwilliam, erkend door Isak P. Bosman, Bellville.
   3.  Erasmus Johannes, gebore op -07-12-1820 te Clanwilliam, gedoop op -07-01-1821 te ??
   4.  Martha Maria, gebore op -13-02-1826, gedoop op -05-10-1826 te Clanwilliam.
   5.  Albertus Petrus Jacobus, gebore op -10-01-1836, gedoop op -01-09-1836 te 'Modderfontein', distr. Clanwilliam.
   6.  Maria Wilhelmina Aletta Christina, gebore op -18-10-1841, gedoop op -30-01-1842 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -03-10-1859 te Clanwilliam met Gert ENGELBRECHT, gebore ± 1839 te ??

V.288    Johanna Maria van ZIJL [34280], gebore op -10-02-1817 te Roggeveld, dogter van Johannes van ZIJL [15788] (kode: b6.c12.d5) (kyk III.135) en Claudina Geertruida van ZIJL [19152] (kyk IV.131).
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -06-03-1848 te Clanwilliam met Johannes David van ZIJL, 22 jaar oud (kyk IV.303).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes David van ZYL, gebore op -21-06-1849, gedoop op -25-12-1849 te Clanwilliam, oorlede < 08-1852 te ??
   2.  Glaudina Geertuida van ZYL (kyk VI.554).
   3.  Johannes David van ZYL (kyk VI.555).
   4.  Johannes Erasmus Albertus van ZYL (kyk VI.556).
   5.  Hendrik Marthinus Adriaan van ZYL (kyk VI.558).
   6.  Erasmus Johannes van ZYL (kyk VI.560).

VI.554    Glaudina Geertuida van ZYL [26622], gebore op -10-07-1851 te ?? Gedoop op -05-10-1851 te ?? Oorlede 11-1905 te ?? Dogter van Johannes David van ZIJL [33374] (kode: b6.c11.d7.e5) (kyk IV.303) en Johanna Maria van ZIJL [34280] (kyk V.288).
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -03-10-1870 te Clanwilliam met Johannes Gideon van ZYL, 23 jaar oud (kyk V.703).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Maria, gebore op -22-01-1872 te 'Troe-Troe', distr. Clanwilliam, gedoop op -15-09-1872 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk ± 1897 te ?? Man is Dirk KOTZÉ, gebore ± 1870 te ??
   2.  Hermanus Adriaan, gebore op -11-07-1873 te 'Troe-Troe', distr. Clanwilliam, gedoop op -24-08-1873 te Clanwilliam.
   3.  Jacoba Christina, gebore op -02-07-1875, gedoop op -07-08-1875 te Piketberg.
Getroud in die kerk ± 1900 te ?? Man is MULLER, gebore ± 1873.
   4.  Glaudina Geertruida, gebore op -03-02-1877, gedoop op -14-04-1877 te Piketberg.
Getroud in die kerk ± 1901 te ?? Man is DROTSKIE, gebore ± 1875 te ??
   5.  Johannes David, gebore op -01-10-1880, gedoop op -22-01-1881 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -15-05-1911 te Deben, ditsr. Reivilo met Cecilia Johanna DELPORT, gebore ± 1892 te 'Korannaberg', distr. Windhoek SWA.
   6.  Martha Maria, gebore op -14-04-1884, gedoop op -18-07-1884 te Piketberg.
Getroud in die kerk ± 1905 te ?? Man is du PLESSIS, gebore ± 1882 te ??
   7.  Hendrina Maria, gebore op -27-11-1886, gedoop op -24-01-1887 te Piketberg.
Getroud in die kerk ± 1910 te ?? Man is CELLIERS, gebore ± 1884 te ??
   8.  Petrus Adriaan (Andries), gebore op -10-12-1888, gedoop op -29-01-1889 te Piketberg.
Getroud in die kerk (1) op 25-jarige ouderdom op -13-07-1914 te Deben, distr. Reivilo met Susanna Maria Magdalena du PEENS, gebore ± 1890 te 'Gamaholie', Deben, distr. Reivilo.
Getroud in die kerk (2) op 73-jarige ouderdom op -30-03-1962 te Deben, distr. Reivilo met Hendrina Cecilia PEARSON, 60 jaar oud, gebore op -06-03-1902 te ??
   9.  Johannes Erasmus Albertus (kyk VII.542).
   10.  Catharina Sarah, gebore ± 1893 te Piketberg??
Getroud in die kerk op -29-07-1918 te ?? Man is Herdrik Hermanus SPANGENBERG, boer op Gammayana, gebore ± 1892.
   11.  Hester Wilhelmina Louisa, gebore ± 1896.
Getroud in die kerk op -11-05-1920 te ?? Man is Paul Philippus PEENS, gebore ± 1893 te v Kouwater.

VII.542    Johannes Erasmus Albertus van ZYL [26641] (kode: b6.c11.d6.e3.f1.g9), gebore op -14-05-1891, gedoop op -17-04-1892 te Kenhardt, seun van Johannes Gideon van ZYL [26621] (kode: b6.c1.d6.e3.f1) (kyk V.703) en Glaudina Geertuida van ZYL [26622] (kyk VI.554).
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -21-06-1920 te Deben, Reivilo met Martha Christina DELPORT, gebore ± 1894 te 'Korannasberg', distr. Windhoek SWA.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Gideon (kyk VIII.253).

VIII.253    Johannes Gideon van ZYL [31334], gebore 1921 te ?? Seun van Johannes Erasmus Albertus van ZYL [26641] (kode: b6.c11.d6.e3.f1.g9) (kyk VII.542) en Martha Christina DELPORT [26642].
Getroud in die kerk ± 1955 te ?? Vrou is Susanna Stoffellina PIETERSE, gebore ± 1923.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Erasmus Albertus (Jan) (kyk IX.170).

IX.170    Johannes Erasmus Albertus (Jan) van ZYL [31336], boer op Dichaking (4e generatie), gebore 1956 te Olifantshoek, seun van Johannes Gideon van ZYL [31334] (kyk VIII.253) en Susanna Stoffellina PIETERSE [31335].
Getroud in die kerk ± 1997 te Bloemfontein met Jacoba Hermina CRONJÉ, gebore 1958 te Heilbron.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elmi, gebore op -19-02-1982 te Olifantshoek.
Getroud in die kerk ± 2012 te ?? Man is Shuan Duncan BLACK, gebore op -28-12-1982 te Pietermaritzburg. Uit hierdie huwelik 2 kinderen: Daniel & Benjamin.
   2.  Johannes Gideon (kyk X.69).
   3.  Roné (kyk X.72).
   4.  Johannes Erasmus Albertus, gebore op -17-06-1991 te Vryburg.
Getroud in die kerk 2017 te Buckshee met Marnel COREEJES, gebore op -11-09-1990 te Kimberley.

X.69    Johannes Gideon van ZYL [31338], gebore op -01-09-1983 te Olifantshoek, seun van Johannes Erasmus Albertus (Jan) van ZYL [31336] (kyk IX.170) en Jacoba Hermina CRONJÉ [31337].
Getroud in die kerk 2007 met Rodien FOURIE, gebore ± 1985 te Kroonstad.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Lin-Mari, gebore op -30-03-2009 te Vryburg.
   2.  Liane, gebore op -21-06-2011 te Vryburg.
   3.  Jana, gebore op -25-08-2014 te Vryburg.
   4.  Mira Lisa, gebore op -31-07-2017 te Vryburg.

X.72    Roné van ZYL [36420], gebore op -02-01-1986 te Olifantshoek, dogter van Johannes Erasmus Albertus (Jan) van ZYL [31336] (kyk IX.170) en Jacoba Hermina CRONJÉ [31337].
Getroud in die kerk 2008 te Bloemfontein met Wian van ZYL, gebore op -16-12-1975 te Bloemfontein.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jonathan, gebore 2010 te Bloemfontein.
   2.  Ethan, gebore 2012 te Bloemfontein.

VI.555    Johannes David van ZYL [26797] (kode: b6.c11.d7.e5.f3), gebore op -27-08-1852, gedoop op -01-09-1852 te Clanwilliam, seun van Johannes David van ZIJL [33374] (kode: b6.c11.d7.e5) (kyk IV.303) en Johanna Maria van ZIJL [34280] (kyk V.288).
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -30-09-1878 te Clanwilliam met Martha Maria van ZYL, 26 jaar oud (kyk V.726).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes David, gebore op -23-03-1880, gedoop op -20-01-1881 te Clanwilliam, oorlede < 1887.
   2.  Martha Maria Hendrika, gebore op -25-03-1882, gedoop op -26-04-1882 te Clanwilliam.
   3.  Johanna Maria, gebore op -03-03-1884, gedoop op -23-03-1884 te Clanwilliam.
   4.  Gideon Johannes Petrus, gebore op -13-05-1885, gedoop op -04-08-1885 te Clanwilliam, ws jong ovl.
   5.  Johannes David, gedoop op -12-08-1887 te Clanwilliam.
   6.  Helena Maria Christina, gebore op -19-05-1889, gedoop op -20-08-1889 te Clanwilliam.
   7.  Gideon Johannes Pieter, gebore op -12-05-1892, gedoop op -27-10-1892 te Onder Langvlei, Clanwilliam.

VI.556    Johannes Erasmus Albertus van ZYL [27356] (kode: b6.c11.d7.e5.f4), gebore op -03-03-1857, gedoop op -27-09-1857 te Clanwilliam, seun van Johannes David van ZIJL [33374] (kode: b6.c11.d7.e5) (kyk IV.303) en Johanna Maria van ZIJL [34280] (kyk V.288).
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -17-08-1886 te Piketberg met Aletta Maria van ZYL, 17 jaar oud, gebore op -20-01-1869, gedoop op -12-08-1869 te Piketberg, dogter van Pieter Marthinus Albertus van ZYL en Anna Margaretha Johanna KOEGELENBERG.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes David, gebore te 'Sandfontein', Onder Langvlei, distr. Clanwilliam, gedoop op -25-04-1889 te Clanwilliam.
   2.  Pieter Marthinus Albertus (kyk VII.556).
   3.  Johanna Maria, gebore op -07-08-1893 te Klipvlei.
   4.  Johannes Erasmus Albertus, gedoop op -16-02-1896 te Onder Langvlei, distr. Clanwilliam.

VII.556    Pieter Marthinus Albertus van ZYL [34026] (kode: b6.c11.d7.e5.f4.g2), boer, gebore te 'Compagniesdrif', Ondr Langvlei, distr. Clanwilliam, gedoop op -22-04-1891 te Clanwilliam, oorlede op -27-07-1976 te ?? op 85-jarige ouderdom, begrawe te Graafwater, seun van Johannes Erasmus Albertus van ZYL [27356] (kode: b6.c11.d7.e5.f4) (kyk VI.556) en Aletta Maria van ZYL [27354].
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -20-09-1920 te Clanwilliam met Jacoba Christina (Coba) van ZYL, 27 jaar oud, gebore op -06-05-1893, oorlede op -21-05-1963 te ?? op 70-jarige ouderdom, begrawe te Graafwater, dogter van Jan Daniël van ZYL en Aletta Jacoba van LILL.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Erasmus Albertus, spoorwegklerk, gebore op -12-07-1921 te 'Bovlei', distr. Clanwilliam.
Getroud in die kerk op -22-09-1845 te Piketberg met Susanna Johanna Jacoba LOUW, gebore op -02-12-1926 te Moorreesburg, gedoop op -02-01-1927 te Moorreeesburg, oorlede op -11-10-2002 te Bellville op 75-jarige ouderdom, begrawe op -02-11-2002 te Bellville.
   2.  Jan Daniël, gebore op -01-11-1923 te ??
   3.  Aletta Johanna Jacoba, gebore op -19-09-1926 te ??
Getroud in die kerk 12-1951 te ?? Man is Johannes Erasmus GELDENHUYS, gebore op -27-09-1928 te ?? Oorlede op -24-11-2003 te ?? op 75-jarige ouderdom, begrawe te Graafwater.

VI.558    Hendrik Marthinus Adriaan van ZYL [34034] (kode: b6.c11.d7.e5.f5), gebore op -17-09-1860, gedoop op -14-02-1861 te Clanwilliam, seun van Johannes David van ZIJL [33374] (kode: b6.c11.d7.e5) (kyk IV.303) en Johanna Maria van ZIJL [34280] (kyk V.288).
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -17-09-1883 te Vanrhynsdorp met Hendrika Maria van ZYL, 19 jaar oud, gebore op -17-12-1863, gedoop op -17-04-1864 te Clanwilliam, dogter van Johannes Christiaan van ZYL en Johanna Sophia Elizabeth van der MERWE.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes David, gedoop op -27-09-1885 te Vanrhynsdorp.
   2.  Johannes Christiaan, gebore op -20-06-1889, gedoop op -07-07-1889 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -29-09-1919 te Leipoldtville met Jacomina Hendrika Gertruida de WAAL, gebore ± 1894 te ??
   3.  Hendrik Marthinus Adriaan, gebore op -23-10-1892 te ?? Gedoop op -23-10-1892 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -26-02-1918 te Redelinghuys met Maria Berendina Frederika KOTZÉ, gebore ± 1894 te ??
   4.  Erasmus Albertus, gebore op -03-09-1895, gedoop op -03-11-1895 te Vanrhynsdorp.
   5.  Johanna Sophia Elizabeth, gebore op -03-09-1895, gedoop op -03-11-1895 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -21-06-1926 te Vanrhynsdorp met Petrus Jakobus BURGER, gebore ± 1893.
   6.  Erasmus Johannes, gebore op -02-11-1898, gedoop op -22-01-1899 te Vanrhynsdorp.
   7.  Izak Johannes, boer, gebore op -02-11-1898, gedoop op -22-01-1899 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -27-09-1926 te Vanrhynsdorp met Gertruida Johanna van ZYL, gebore ± 1900 te ??

VI.560    Erasmus Johannes van ZYL [34049] (kode: b6.c11.d5.e5.f6), gebore op -16-12-1862 te 'Suurfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -13-01-1863 te Clanwilliam, seun van Johannes David van ZIJL [33374] (kode: b6.c11.d7.e5) (kyk IV.303) en Johanna Maria van ZIJL [34280] (kyk V.288).
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -08-10-1883 te Clanwilliam met Maria Christina Geertruida van ZYL, 26 jaar oud (kyk V.729).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Martha Maria Hendrika, gebore op -17-08-1884, gedoop op -03-02-1885 te Clanwilliam.
   2.  Johanna Maria, gebore op -01-06-1886, gedoop op -08-09-1886 te Clanwilliam, oorlede op -12-03-1952 te ?? op 65-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -21-09-1914 te Vanrhynsdorp met Johannes Floris Martinus KOTZÉ, 35 jaar oud, gebore op -13-10-1878 te ?? Gedoop op -10-11-1878 te Hopefield, oorlede 1966, seun van Michiel Johannes Pieter KOTZÉ.
   3.  Gideon Johannes Pieter, gebore op -10-05-1888, gedoop op -04-09-1888 te 'Compagniesdrif', distr. Clanwilliam.
   4.  Geertruida Glaudina, gebore op -08-07-1890 te 'Compagniesdrif', distr. Clanwilliam, gedoop op -21-08-1890 te Clanwilliam.
   5.  David Johannes, gebore op -24-02-1892, gedoop op -27-04-1892 te Clanwilliam.
   6.  Hendrik Marthinus Adriaan, gebore op -23-02-1895 te 'Compagniesdrif', distr. Clanwilliam, gedoop op -30-04-1895 te Clanwilliam.
   7.  Maria Elizabeth, gebore op -23-04-1898 te 'Taaiboslaagte', distr. Clanwilliam, gedoop op -31-10-1898 te Clanwilliam.
   8.  Gertruida Glaudina, gebore op -04-04-1903 te 'Taaiboslaagte', distr. Clanwilliam, gedoop op -24-02-1904 te Clanwilliam.

IV.135    Martha Susanna van ZIJL [19154], gebore op -02-04-1803, gedoop op -23-10-1803 te Swartland, dogter van Erasmus Johannes van ZIJL [15438] (kode: a5.b6.c2.d4) (kyk III.36) en Johanna ENGELBRECHT [15439].
Getroud op 24-jarige ouderdom op -23-09-1827 met Hermanus van ZYL, 27 jaar oud (kyk III.112). {hy is later getroud op 62-jarige ouderdom op -08-09-1862 te Clanwilliam (SA) met Maria Jacoba Petronella van ZYL, gebore ± 1843.}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gideon Johannes, gebore op -23-04-1830, gedoop op -11-09-1831 te Clanwilliam.
Getroud ± 1856 met N.N. Gebore ± 1832.
   2.  Johanna Maria, gebore op -27-07-1831, gedoop op -11-09-1831 te Clanwilliam.
   3.  Erasmus Johannes, gebore op -04-04-1836 te Modderfontein, Clanwilliam (SA), gedoop op -01-09-1836 te Clanwilliam.

IV.136    Willem Johannes van ZIJL [19155] (kode: a5.b6.c2.d4.e6), gebore op -10-02-1805 te Olifantsrivier, gedoop op -07-02-1806 te Swartland, seun van Erasmus Johannes van ZIJL [15438] (kode: a5.b6.c2.d4) (kyk III.36) en Johanna ENGELBRECHT [15439].
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -23-09-1827 te Malmesbury met Christina Johanna van ZIJL, 21 jaar oud (kyk III.117).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Catharina Johanna van ZYL, gebore op -19-07-1828, gedoop op -22-03-1829 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -10-06-1844 te Clanwilliam met Johannes Matthys (Jan sr.) LOUW, gebore ± 1826.
   2.  Erasmus Johannes van ZYL (kyk V.301).
   3.  Josias van ZYL, gebore ± 1831 te ??
   4.  Gideon Johannes David van ZYL (kyk V.304).

V.301    Erasmus Johannes van ZYL [26842] (kode: b6.c2.d4.e6.f2), gebore op -05-01-1830, gedoop op -16-09-1830 te Clanwillam, seun van Willem Johannes van ZIJL [19155] (kode: a5.b6.c2.d4.e6) (kyk IV.136) en Christina Johanna van ZIJL [15512] (kyk III.117).
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -20-05-1850 te Clanwilliam met Jacomina Francina Gysbertha BESTER, gebore ± 1832 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Johannes (kyk VI.561).
   2.  Erasmus Johannes (kyk VI.563).
   3.  Jacomina Francina Gysbertha, gedoop op -22-07-1855 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -20-10-1871 te Clanwilliam met Petrus Jurgens HEYNS, boer, gebore ± 1853 te ??
   4.  Christina Johanna Maria, gebore op -15-10-1857, gedoop op -02-02-1858 te Clanwilliam.
   5.  Hilletje Aletta Johanna, gebore op -12-05-1860, gedoop op -02-08-1860 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 15-jarige ouderdom op -27-03-1876 te Clanwilliam met Gert Erasmus SMIT de BEER, boer op Lambertshoek, distr. Clanwilliam, gebore ± 1858 te ??
   6.  Willem Johannes Christiaan, gebore op -29-04-1862 te 'Brandwacht', distr. Clanwilliam, gedoop op -12-08-1862 te Clanwilliam.
   7.  Theunis Gerhardus (kyk VI.571).
   8.  Gideon Johannes David (kyk VI.573).

VI.561    Willem Johannes van ZYL [26844] (kode: b6.c2.d4.e6.f2.g1), gebore op -19-03-1851, gedoop op -21-09-1851 te Clanwilliam, seun van Erasmus Johannes van ZYL [26842] (kode: b6.c2.d4.e6.f2) (kyk V.301) en Jacomina Francina Gysbertha BESTER [26843].
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -04-04-1876 te ?? Vrou is Elizabeth Hendrina Magdalena GILDENHUYS, gebore ± 1857 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Johannes, gebore op -14-10-1877 te Piketberg.
   2.  Elizabeth Hendrina Magdalena, gebore op -25-06-1880, gedoop op -06-08-1880 te Piketberg.
   3.  Catharina Christina Alberta, gebore op -24-08-1882, gedoop op -26-10-1882 te Piketberg.
   4.  Albertus Barend, boer op Visserskraal, distr. Moorreesburg, gebore op -11-03-1884, gedoop op -13-07-1884 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 34-jarige ouderdom op -24-02-1919 te Aurora met Jacoba Maria Belia, gebore ± 1901 te 'Drieheuwel', distr. Piketberg.

VI.563    Erasmus Johannes van ZYL [26851] (kode: b6.c2.d4.e6.f2.g2), gebore op -28-12-1852 te 'Compagniesdrif', distr. Clanwilliam, gedoop op -02-03-1853 te Clanwilliam, seun van Erasmus Johannes van ZYL [26842] (kode: b6.c2.d4.e6.f2) (kyk V.301) en Jacomina Francina Gysbertha BESTER [26843].
Getroud in die kerk ± 1872 met N.N.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gideon Johannes David, gebore 05-1873 te Clanwilliam?
   2.  Erasmus Johannes Jacobus, gebore op -28-01-1875, gedoop op -09-03-1876 te 'Langvlei', distr. Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -21-02-1898 te Clanwilliam met Anna Margaretha Jacoba van der WESTHUIZEN, gebore ± 1877.
   3.  Susanna Johanna Geesie, gebore op -11-08-1878, gedoop op -29-01-1879 te 'Kookfontein', distr. Clanwilliam.
   4.  Jacomina Gysberta Francina, gebore op -27-05-1881, gedoop op -08-01-1882 te Clanwilliam.
   5.  Helena Maria, gebore op -12-05-1883, gedoop op -12-07-1883 te Clanwilliam.
   6.  Jacomina Francina Gysberta, gedoop op -08-09-1886.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -31-01-1910 te Leipoldtville met Dirk Johannes Marthinus GEUSTYN, gebore ± 1880 te boer op Rietfontein. distr. Clanwilliam.
   7.  Johanna Margaretha Catharina, gebore op -11-05-1889, gedoop op -21-08-1889 te Clanwilliam.
   8.  Florendina Janetta Jacoba, gebore op -05-07-1891, gedoop op -12-08-1891 te Clanwilliam.

VI.571    Theunis Gerhardus van ZYL [26870], gebore op -01-07-1865 te 'Zuurfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -06-12-1865 te Clanwilliam, seun van Erasmus Johannes van ZYL [26842] (kode: b6.c2.d4.e6.f2) (kyk V.301) en Jacomina Francina Gysbertha BESTER [26843].
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -10-01-1887 te Clanwilliam. Uit dit huwelijk 9 kinderen met Martha Sophia KOEGELENBERG, gebore ± 1869 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Erasmus Johannes Jacobus, gebore op -26-10-1887 te Graafwater, gedoop op -08-03-1888 te Clanwilliam.
   2.  Jacobus Abraham Andries, boer op Leipoldtville, gebore op -06-07-1889 te Graafwater, gedoop op -21-08-1889 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -27-03-1916 te Leipoldtville met Martha Margaretha HOFFMASN, gebore ± 1889 te ??
   3.  Jacomina Francina Gysberta, gebore op -20-11-1891, gedoop op -10-02-1892 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -26-09-1911 te Leipoldtville met Stephanus Heremias Faculyn GOUS, gebore ± 1886 te ??
   4.  Theunis Gerhardus, gebore op -15-11-1893 te Graafwater, gedoop op -14-02-1894 te Clanwilliam.
   5.  Huibrecht Frederika Jophanna Catharina, gebore op -01-01-1896 te Graafwater, gedoop op -16-02-1896 te Clanwilliam.
   6.  Martha Sofia, gebore op -14-05-1898 te 'Onder Langvlei', distr. Clanwilliam, gedoop op -17-08-1898 te Clanwilliam.
   7.  Willem Johannes Christiaan, gebore op -29-03-1900, gedoop op -02-05-1900 te 'Onder Langvlei', distr. Clanwilliam.
   8.  Elizabeth Johanna, gebore op -02-10-1903 te 'Onder Langvlei', distr. Clanwilliam, gedoop op -13-12-1903 te Clanwilliam.
   9.  Christina Maria Johanna, gebore op -17-09-1905, gedoop op -19-11-1905 te Leipoldtville.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -04-10-1926 te Leipoldtville met Pedtrus Gelliermus Johannes BASSON, gebore ± 1895 te ??

VI.573    Gideon Johannes David van ZYL [26872] (kode: b6.c2.d4.e6.f2.g8), gebore op -19-05-1868, gedoop op -23-07-1868 te Clanwilliam, seun van Erasmus Johannes van ZYL [26842] (kode: b6.c2.d4.e6.f2) (kyk V.301) en Jacomina Francina Gysbertha BESTER [26843].
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -24-09-1888 te Clanwilliam, uit dit huwelijk 8 kinderten met Maria Berendina Johanna Elizabeth GEUSTYN, gebore ± 1869 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Helena Johanna Alberta, gebore op -21-07-1889, gedoop op -21-08-1889 te Clanwilliam, oorlede op -21-04-1963 te ?? op 73-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 11-jarige ouderdom op -11-07-1901 te Leipoldtville met Johannes Josias Albertus KOEGELENBERG, 11 jaar oud, gebore op -07-04-1890 te ?? Oorlede op -21-09-1968 te ?? op 78-jarige ouderdom.
   2.  Casper Willem Johannes, boer op Graafwater, gebore op -11-07-1893, gedoop op -08-08-1893 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -27-04-1914 te Leipoldtville met Christina Johanna Alberta GEUSTEYN, gebore ± 1895 te ??
   3.  Erasmus Johannes Gideon, gebore op -23-09-1895 te Graafwater, gedoop op -23-10-1895 te Clanwilliam.
   4.  Maria Marendina Elizabeth, gebore op -17-04-1898, gedoop op -17-08-1898 te Clanwilliam.
   5.  Gideon Johannes David, gebore op -21-10-1900, gedoop op -24-04-1901 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk ± 1923 te ?? Vrou is Sophia Catharina Gerrendina SMIT, gebore op -24-06-1908, gedoop op -01-11-1908 te Leipoldtville.
   6.  Andries Nicolaas Gerhardus, gebore op -20-10-1902, gedoop op -08-03-1903 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -01-09-1924 te Leipoldtville met Sarah Sophia SMIT, gebore ± 1905 te ??
   7.  Willem Johannes Christiaan, gebore op -24-01-1905, gedoop op -30-04-1905 te Leipoldtville.
   8.  Petrus Johannes Christiaan, gebore op -30-04-1907, gedoop op -04-08-1907 te Leipoldtville.

V.304    Gideon Johannes David van ZYL [30012] (kode: b6.c2.d4.e6.f3), gebore op -02-04-1838, gedoop op -07-10-1838 te Clanwilliam, seun van Willem Johannes van ZIJL [19155] (kode: a5.b6.c2.d4.e6) (kyk IV.136) en Christina Johanna van ZIJL [15512] (kyk III.117).
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -28-06-1858 te Clanwilliam?? Vrou is Maria Johanna BESTER, gebore ± 1841 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacomina Gysberta Francina, gebore op -24-04-1859, gedoop op -03-07-1859 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -23-04-1877 te Clanwilliam met Peter Georg SLABBER, gebore ± 1857 te ??
   2.  Gideon Johannes David Willem Christiaan, gebore op -18-01-1862 te 'Kookfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -04-03-1862 te Clanwilliam.

IV.141    Johannes Josias Erasmus van ZIJL [19157] (kode: a5.b6.c2.d4.e9), gebore op -13-11-1811 te Modderfontein, distr. Clanwilliam, gedoop op -03-10-1812, oorlede op -27-08-1881 te Brandenburg op 69-jarige ouderdom, in sterfkennis staat: ouderdom 69 jr, 9 mnd, 14 dgn, seun van Erasmus Johannes van ZIJL [15438] (kode: a5.b6.c2.d4) (kyk III.36) en Johanna ENGELBRECHT [15439].
Getroud in die kerk (1) op 21-jarige ouderdom op -07-04-1833 te Clanwilliam met Gezina Maria ENGELBRECHT, 17 jaar oud, gebore op -26-05-1815 te ?? Oorlede ± 1849 te Clanwilliam, dogter van Josias Andries ENGELBRECHT en Gesina Maria NIEUWOUDT.
Getroud in die kerk (2) op 39-jarige ouderdom op -20-01-1851 te Clanwilliam met Martha Jacoba Margaretha ROSSOUW, 17 jaar oud, gebore op -13-06-1833 te ?? Gedoop te Clanwillam, dogter van Daniel Johannes ROSSOUW en Margaretha NIEUWOUDT.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Johanna Jacoba Margaretha, gebore op -26-05-1834, gedoop op -18-07-1834 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -06-10-1856 te Clanwilliam met Gert Josias LOUW, gebore ± 1832.
   2.  Josias Andries (kyk V.308).
   3.  Geesje Maria, gebore op -23-11-1839 te 'Zuurfontein', distr. Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -13-04-1868 te Clanwilliam met Johannes Albertus VISSER, gebore ± 1836.
   4.  Erasmus Johannes (Josias) (kyk V.313).
Uit die tweede huwelik:
   5.  Daniël Johannes Rossouw van ZYL (kyk V.316).
   6.  Margaritha Maria Jacoba, gebore op -08-04-1855 te 'Brandwacht', distr. Clanwilliam, gedoop op -22-07-1855 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 32-jarige ouderdom op -11-08-1887 te Clanwilliam met Michiel Johannes de BEER, gebore ± 1840 te ??
   7.  Heremias Cornelius (kyk V.320).
   8.  Maria Geertruida Aletta, gebore op -25-03-1859, gedoop op -01-05-1859 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -12-04-1880 te Clanwilliam met Gert Heremias Albertus ROSSOUW, gebore ± 1858 te ??
   9.  Martha Jacoba Margaretha van ZYL, gebore op -19-03-1861 te 'Tuinfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -22-05-1861 te Clanwilliam, oorlede ± 1932 te ??
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -25-04-1887 te Clanwilliam met Hermanus Petrus Andreas LAUBSCHER, gebore ± 1859 te ??
   10.  Glaudina Geertruida Helena van ZYL, gebore op -13-01-1863 te 'Suurfontein', distr. Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -18-04-1881 te Clanwilliam met Johannes Matthys Hermanus LAUBSCHER, gebore ± 1859 te ??`.
   11.  Jacoba Aletta Alida van ZYL, gebore op -24-02-1866 te 'Brandwacht', distr. Clanwilliam, gedoop op -24-04-1866 te Clanwilliam.
   12.  Gideon Jacobus Christiaan van ZYL, gebore op -16-08-1868, gedoop op -27-09-1868 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -30-03-1891 te Clanwilliam met Catharina Jacoba Martinetta LAUBSCHER, gebore ± 1871 te ??
   13.  Willem Johannes van ZYL, gebore te 'Mietjiesfontein', Bidouw, distr. Clanwilliam, gedoop op -09-08-1871 te Clanwilliam.

V.308    Josias Andries van ZIJL [30031] (kode: a5.b6.c2.d4.e9.f2), gebore op -12-04-1836 te 'Modderfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -01-09-1836 te Clanwilliam, seun van Johannes Josias Erasmus van ZIJL [19157] (kode: a5.b6.c2.d4.e9) (kyk IV.141) en Gezina Maria ENGELBRECHT [30019].
Getroud in die kerk (1) op 23-jarige ouderdom op -18-04-1859 te Clanwilliam met Alida Regina ENGELBRECHT, gebore ± 1838 te ??
Getroud in die kerk (2) op 26-jarige ouderdom op -09-10-1862 te Clanwilliam met Maria Magdalena Catharina VISSER, gebore ± 1840 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Maria Jacoba van ZYL, gebore op -08-07-1860, gedoop op -31-07-1860 te Clanwilliam.
Uit die tweede huwelik:
   2.  Josias Heremias van ZYL (kyk VI.579).
   3.  Johannes Hendrik Erasmus van ZYL (kyk VI.581).
   4.  Catharina Jacoba Martinetta van ZYL, gebore op -20-02-1867 te 'Brandwacht', distr. Clanwilliam, gedoop op -28-03-1867 te Clanwilliam.
   5.  Erasmus Johannes van ZYL (kyk VI.584).
   6.  Catharina Jacoba Martinetta van ZYL, gebore op -09-12-1871 te 'Wadrif', distr. Clanwilliam, gedoop op -14-04-1872 te Clanwilliam.
   7.  Johanna Jacoba Margaretha van ZYL, gebore op -27-05-1873 te 'Brandenburg', Sandveld, distr. Clanwilliam, gedoop op -05-08-1873 te Clanwilliam.
   8.  Jacobus Daniël van ZYL (kyk VI.588).
   9.  Daniel Johannes van ZYL (kyk VI.590).
   10.  Gideon Johannes Albertus van ZYL, gebore op -16-06-1880 te 'Bo Langvlei', distr. Clanwilliam.
   11.  Catharina Anna wilhelmina van ZYL, gebore op -12-02-1884, gedoop op -26-03-1884 te Clanwilliam.
   12.  Heremias Cornelis van ZYL, gebore op -02-07-1886, gedoop op -11-02-1887 te Clanwilliam.

VI.579    Josias Heremias van ZYL [30035] (kode: b6.c2.d4.e9.f2.g2), gebore ± 1863 te Clanwilliam?? Seun van Josias Andries van ZIJL [30031] (kode: a5.b6.c2.d4.e9.f2) (kyk V.308) en Maria Magdalena Catharina VISSER [30033].
Getroud in die kerk op -01-10-1888 te Clanwilliam met Susanna Sophia Jacoba BURGER, gebore ± 1868 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Josias Andreas, gebore op -06-10-1889 te 'Rietfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -21-01-1890 te Clanwilliam.
   2.  Johanna Catharina Maria, gebore op -24-07-1891, gedoop op -12-08-1891 te Clanwilliam.
   3.  Maria Magdalena Catharina, gebore op -23-10-1893 te 'Swartfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -21-04-1896 te 'Onder Langvlei', distr. Clanwilliam.
   4.  Hendrik Dirk Jacobus, gebore op -24-03-1896 te 'Swartfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -21-04-1896 te 'Onder Langvlei', distr. Clanwilliam.

VI.581    Johannes Hendrik Erasmus van ZYL [30041] (kode: b6.c2.d4.e9.f2.g3), gebore op -09-04-1865, gedoop op -24-09-1865 te 'Onder Langvlei', distr. Clanwilliam, seun van Josias Andries van ZIJL [30031] (kode: a5.b6.c2.d4.e9.f2) (kyk V.308) en Maria Magdalena Catharina VISSER [30033].
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -04-07-1887 te 'Onder Langvlei', distr. Clanwilliam met Jacoba Johanna LOUW, gebore ± 1869 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Josias Andreas, gebore op -04-07-1888 te 'Swartfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -04-09-1888 te Clanwilliam.
   2.  Gerrit Josias Louw, gebore op -30-07-1889 te 'Swartfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -21-08-1889 te Clanwilliam (getuies: cd-17).
   3.  Gideon Johannes Albertus, gebore op -30-07-1889 te 'Swartfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -21-08-1889 te Clanwilliam.
   4.  Johanna Jacoba Margaretha, gebore op -08-10-1890 te 'Brandwacht', distr. Clanwilliam, gedoop op -07-12-1890 te Clanwilliam.
   5.  Maria Magdalena, gebore op -19-07-1893 te 'Swartfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -17-10-1893 te Clanwilliam.
   6.  Johannes Hendrik Erasmus (kyk VII.628).

VII.628    Johannes Hendrik Erasmus van ZYL [30526], gebore op -16-04-1897 te 'Swartfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -08-08-1897 te Clanwilliam, seun van Johannes Hendrik Erasmus van ZYL [30041] (kode: b6.c2.d4.e9.f2.g3) (kyk VI.581) en Jacoba Johanna LOUW [30042].
Kinders:
   1.  Johannes Hendrik Erasmus van ZIJL (kyk VIII.260).

VIII.260    Johannes Hendrik Erasmus van ZIJL [33627], gebore op -08-08-1917 te Riebeek Kasteel, oorlede ± 1967 te Heidelberg, seun van Johannes Hendrik Erasmus van ZYL [30526] (kyk VII.628) en Maria Johanna Wilhelmina GEUSTEYN [33628].
Getroud in die kerk ± 1946 te ?? Vrou is Maria Magdalena GOOSEN, gebore op -24-12-1924, oorlede 1986, dogter van Jacobus Petrus GOOSSEN en Elizabeth SCHIERHOUDT.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Elizabeth (Elsa), gebore op -11-05-1946 te Belville, Cape province.
Getroud in die kerk ± 1968 te ?? Man is Willem Adriaan JONKER, gebore ± 1944 te ??
   2.  Johannes Hendrik Erasmus (Johan), gebore ± 1948 te ??
   3.  Deon, gebore ± 1952 te ??
Getroud in die kerk ± 1973 te ?? Vrou is Mathilda HUGO, gebore ± 1951.
   4.  Petrus Cornelius (Pieter) (kyk IX.177).

IX.177    Petrus Cornelius (Pieter) van ZIJL [33625], gebore ± 1958 te Belville, oorlede >1994 te Tygerberg, Cape province, seun van Johannes Hendrik Erasmus van ZIJL [33627] (kyk VIII.260) en Maria Magdalena GOOSEN [33622].
Getroud in die kerk ± 1981 te ?? Vrou is Anne-Marie EKSTEEN.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Mariaan, gebore ± 1983 te ??
   2.  Karin, gebore ± 1984 te ??
   3.  Kobus, gebore ± 1986 te ??

VI.584    Erasmus Johannes van ZYL [30528], gebore op -20-01-1870, gedoop op -08-04-1901 te Clanwilliam, seun van Josias Andries van ZIJL [30031] (kode: a5.b6.c2.d4.e9.f2) (kyk V.308) en Maria Magdalena Catharina VISSER [30033].
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -08-04-1901 te Clanwilliam met Alida Catharina Maria VISSER, gebore ± 1872 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Martha Sophia Christina, gebore op -09-06-1902 te 'Palmietfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -10-09-1902 te Clanwilliam.
   2.  Maria Magdalena Catharina, gebore op -03-11-1903, gedoop op -28-02-1904 te Clanwilliam.
   3.  Alida Catharina Johanna, gebore op -04-08-1905 te 'Boontjiesrivier' distr. Clanwilliam, gedoop op -15-10-1905 te Clanwilliam.
   4.  Josias Andreas, gebore op -18-03-1908, gedoop op -09-06-1908 te Leipoldtville.

VI.588    Jacobus Daniël van ZYL [30536] (kode: b6.c2.d4.e9.f2.g8), gebore op -27-08-1875 te 'Langvlei', distr. Clanwilliam, gedoop op -09-03-1876 te Clanwilliam, oorlede op -18-11-1959 te ?? op 84-jarige ouderdom, seun van Josias Andries van ZIJL [30031] (kode: a5.b6.c2.d4.e9.f2) (kyk V.308) en Maria Magdalena Catharina VISSER [30033].
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -09-06-1902 te Kaapstad met Christina Johanna Wilhelmina SLABBER, 24 jaar oud, gebore op -19-03-1878 te ?? Oorlede op -06-10-1943 te ?? op 65-jarige ouderdom, let op: er is een gelijknamige Christina, maar getrouwd met een ''andere'' Jacobus Daniel (ouders niet gelijk !@!
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacomina Gysberta Francina, gebore op -14-05-1903 te Woodstock, gedoop op -12-08-1903 te Kaapstad.
   2.  Josias Andries, gebore op -28-03-1905 te 'Swartfontein', distr. Leipoldtville, gedoop op -30-04-1905 te Leipoldtville.
Getroud in die kerk op 32-jarige ouderdom op -26-05-1937 te Woodstock met Maryna Adriana Fourie, gebore ± 1907 te ??
   3.  Maria Magdalena Catharina, gebore op -02-05-1907, gedoop op -14-07-1907 te Leipoldtville.
   4.  Helena Johanna, gebore op -12-04-1909, gedoop op -13-06-1909 te Leipoldtville.
   5.  Pieter Georg Slabber, gebore op -14-07-1911, gedoop op -03-09-1911 te Leipoldtville.

VI.590    Daniel Johannes van ZYL [30542] (kode: b6.c2.d4.e9.f2.g9), gedoop op -19-02-1878 te Clanwilliam, seun van Josias Andries van ZIJL [30031] (kode: a5.b6.c2.d4.e9.f2) (kyk V.308) en Maria Magdalena Catharina VISSER [30033].
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -02-11-1903 te Clanwilliam met Anna Susanna Petronella LAUBSCHER, gebore ± 1880 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Josias Andreas, gebore op -30-10-1904 te 'Swartfontein', distr. Leipoldtville, gedoop op -31-01-1905 te Leipoldtville.
   2.  Aletta Jacoba, gebore op -03-08-1906 te 'Naauwpoort', gedoop op -07-10-1906 te Leipoldtville.
   3.  Gerhardus Jacobus, gebore op -05-10-1909, gedoop op -05-12-1909 te Leipoldtville.

V.313    Erasmus Johannes (Josias) van ZIJL [30552] (kode: a5.b6.c2.d4.e9.f4), schapenboer, gebore op -16-04-1846, gedoop op -22-07-1846 te Clanwilliam, oorlede op -10-08-1905 te Modderfontein, distr. Clanwilliam op 59-jarige ouderdom, seun van Johannes Josias Erasmus van ZIJL [19157] (kode: a5.b6.c2.d4.e9) (kyk IV.141) en Gezina Maria ENGELBRECHT [30019].
Getroud in die kerk (1) op 21-jarige ouderdom op -17-04-1867 te Clanwilliam, op cd 17 staat: 17-04-1876, maar vde kinderen zijn geboren vanaf 1869. Vermoedelijk twee cijfers omgedraaid >> niet 76 maar 67 ! Vrou is Catharina Anna Wilhelmina VISSER, 18 jaar oud, gebore op -07-08-1848 te Brandenburg, distr. Clanwilliam, oorlede op -12-06-1881 te in haar huis te Modderfontein, Langevallei; distr. Clanwilliam op 32-jarige ouderdom, dogter van Johannes Hendrik VISSER en Catharina Jacoba Martinetta LOUBSCHER.
Getroud in die kerk (2) ± 1883 te ?? Vrou is Anna Maria Elizabeth KOTZEE, gebore ±.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Josias Erasmus (Joos) van ZYL, gebore op -01-04-1869, gedoop op -29-07-1869 te Clanwilliam.
   2.  Johannes Josias Erasmus van ZYL (kyk VI.596).
   3.  Erasmus Johannes van ZYL, gebore op -11-07-1872 te 'Kookfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -29-08-1872 te Clanwilliam, ws jong ovl/ < 10-1877.
   4.  Jacobus Gerhardus Marthinus (Koos) van ZYL, boer, gebore op -14-06-1874 te 'Onder Langvlei', distr. Clanwilliam, gedoop op -21-07-1874 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -20-03-1905 te Kenhardt met Johanna Margaretha van ZYL, gebore ± 1887 te ??
   5.  Josias Andries van ZYL, gebore op -22-12-1875 te 'Langvlei', distr. Clanwilliam, gedoop op -09-03-1876 te Clanwilliam, oorlede 1900 te nabij Aggeneys, gesneuveld in de Boerenoorlog.
   6.  Erasmus Johannes (Jan) van ZYL (kyk VI.602).
   7.  Catharina Jacoba Martinetta van ZYL, gebore op -17-08-1879, gedoop op -15-02-1880 te Clanwilliam.
   8.  Gerhardus Jacobus van ZYL (kyk VI.605).
Uit die tweede huwelik:
   9.  Maria Elizabeth van ZYL, gebore op -17-06-1884, gedoop op -20-07-1884 te Clanwilliam.
   10.  Elizabeth Hendrica Jacoba van ZYL, gebore op -17-08-1885 te 'Onder Langvlei', gedoop op -04-10-1885 te Clanwilliam.
   11.  Gesina Maria van ZYL, gebore op -28-11-1886 te 'Onder Langvlei', gedoop op -09-01-1887 te Clanwilliam.
   12.  Dirk Kotzé van ZYL, gebore op -19-04-1888 te 'Onder Langvlei', gedoop op -04-09-1888 te Clanwilliam.
   13.  Andreas (Dries) van ZYL, gebore op -03-03-1890, gedoop op -06-04-1890 te Clanwilliam.
   14.  Anna Maria Elizabeth van ZYL, gebore op -04-11-1891, gedoop op -04-11-1891 te Kenhardt.
   15.  Erasina Johanna (Trinie) van ZYL, gebore op -02-03-1894, gedoop op -01-04-1894 te Kenhardt.
   16.  Jeanetta van ZYL, gebore op -20-02-1896 te 'Raaipad', distr. Kenhardt, gedoop op -08-03-1896 te Kenhardt.
   17.  Johanna Jacoba Margaretha van ZYL, gebore op -13-06-1899 te ?
   18.  David Johannes Hendrik van ZYL, gebore op -27-06-1900 te ??
   19.  Johannes Hermanus (Johny) van ZYL, gebore op -12-04-1904 te ??

VI.596    Johannes Josias Erasmus van ZYL [30556] (kode: a5.b6.c2.d4.e9.f4.g2), gebore op -31-10-1870 te 'Brandwag', distr. Clanwilliam, gedoop op -09-03-1871 te Clanwilliam, oorlede 1900 te Aggeneys, seun van Erasmus Johannes (Josias) van ZIJL [30552] (kode: a5.b6.c2.d4.e9.f4) (kyk V.313) en Catharina Anna Wilhelmina VISSER [30553].
Getroud in die kerk ± ?? Vrou is Elizabeth Hendrika Jacoba ZANDBERG, gebore op -29-03-1878 te ?? Dogter van Gerrit Albertus Johannes ZANDBERG en Elizabeth Hendrika SANDBERG.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gerhardus Albertus Johannes, gebore op -29-04-1899 te ??

VI.602    Erasmus Johannes (Jan) van ZYL [30561] (kode: b6.c2.d4.e9.f4.g6), boer op Brandenburg, distr. Clanwilliam, gebore op -20-10-1877, gedoop op -21-02-1878 te Clanwilliam, seun van Erasmus Johannes (Josias) van ZIJL [30552] (kode: a5.b6.c2.d4.e9.f4) (kyk V.313) en Catharina Anna Wilhelmina VISSER [30553].
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -29-04-1901 te Clanwilliam met Anna Maria Elizabeth ENGELBRECHT, gebore ± 1881 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Erasmus Johannes, gebore op -22-10-1901 te ?? Gedoop op -12-09-1902 te 'Brandenburg', distr. Clanwilliam.
   2.  David Jacobus Siebert, gebore op -12-10-1903, gedoop op -28-02-1904 te 'Brandenburg', distr. Clanwilliam.
   3.  Catharina Anna Wilhelmina Visser, gebore op -23-01-1906 te 'Brandenburg', gedoop op -01-04-1906 te Leipoldtville.
   4.  Gideon Johannes Albertus Visser, gebore op -04-06-1908, gedoop op -01-04-1909 te Leipoldtville. Op Gisa staat ten onrechte doopjaartal 1906.
   5.  Belia Maria Anna, gebore op -02-03-1912, gedoop op -02-06-1912 te Leipoldtville.

VI.605    Gerhardus Jacobus van ZYL [30569] (kode: a5.b6.c2.d4.e9.f4.g8), gebore op -26-05-1881, gedoop op -02-10-1881 te Clanwilliam, oorlede op -22-05-1942 te Nousees op 60-jarige ouderdom, begrawe te plaas Nousees, Pofadder. Door het overlijden van zijn moeder (hij was 16 dagen oud!) werd hij door een niggie uit Upington gevoed. Daarom is "Rossouw" aan zijn naam toegevoegd als erkentelijkheid. Seun van Erasmus Johannes (Josias) van ZIJL [30552] (kode: a5.b6.c2.d4.e9.f4) (kyk V.313) en Catharina Anna Wilhelmina VISSER [30553].
Getroud in die kerk (1) op 23-jarige ouderdom op -20-03-1905 te Kenhardt met Hester Gertruida TRUTER, 16 jaar oud, gebore op -18-01-1889 te Wolwekrans, Calvinia, oorlede op -17-03-1939 te Springbok op 50-jarige ouderdom, begrawe te plaas Nousees, Pofadder, dogter van Willem Sterrenberg TRUTER en Maria Magdalena van ZYL.
Getroud in die kerk (2) ± ?? Vrou is Cornelia Susanna Gertruida de VILLIERS, onderwyzeres, gebore ± 1891 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Erasmus Johannes, gebore op -08-03-1906 te plaas Nousees, Pofadder, gedoop op -27-11-1906 te Kenhardt, oorlede ± 1913 te Nousees, Pofadder.
   2.  Willem Sterrenberg (kyk VII.650).
   3.  Gerhardus Jacobus (kyk VII.652).
   4.  Maria Magdalena (Lenie), gebore op -11-10-1911 te plaas Nousees, Pofadder, oorlede op -14-09-1950 te Pofadder op 38-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1934 te ?? Man is Stefanus ZONDAGH, gebore ± 1909 te ?? Oorlede 1961 te ?? Ui dit huwelijk 1 kind.
   5.  Heremias Cornelius Rossouw (Mias) (kyk VII.656).
Uit die tweede huwelik:
   6.  Catharina Anna Elizabeth, gebore op -23-07-1919 te plaas Nousees, Pofadder, oorlede op -09-12-2001 te Strand op 82-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1943 te ?? Man is (Floors) van JAARSVELD, gebore ± 1916 te ??
   7.  Hester Gertuida, gebore op -30-07-1924 te plaas Nousees, Poffadder, oorlede 07-1978 te Durban.
Getroud in die kerk (1) ± 1947 te ?? Geskei ± ?? te ?? Man is SMAL, gebore ± 1922 te ?? Oorlede 1958.
Getroud in die kerk (2) ± ?? Man is Albertus (Appie) HUYSAMEN, gebore ± 1923 te ??
   8.  Johanna Maria Elizabeth, gebore op -24-02-1929 te Plaas Nousees, Pofadder, oorlede 05-2012 te Strand, ongehuwd.

VII.650    Willem Sterrenberg van ZYL [30589] (kode: a5.b6.c2.d4.e9.f4.g8.h2), boer distr. Pofadder, gebore op -23-10-1907 te plaas Nousees, Pofadder, gedoop op -29-12-1907 te Kenhardt, oorlede op -23-09-1973 te ?? op 65-jarige ouderdom, seun van Gerhardus Jacobus van ZYL [30569] (kode: a5.b6.c2.d4.e9.f4.g8) (kyk VI.605) en Hester Gertruida TRUTER [30587].
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -02-06-1936 te Noorder-Paarl met Monica Johanna Hugo STEENKAMP, 24 jaar oud, gebore op -23-05-1912 te Pofadder, oorlede te Pofadder.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hester Gertruida (Hetta), gebore op -10-03-1937 te Nousees, Pofadder, oorlede op -16-06-1955 te Kryna of George? op 18-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 38-jarige ouderdom op -28-06-1975 te ?? Man is Dirk de WET, gebore ± 1935 te ??
   2.  Elisabteh Petronella Hendrina, gebore op -12-05-1940 te Nousees, Pofadder.
Getroud in die kerk ± 1963 te ?? Man is Abraham (Braam) COETSEE, gebore ± 1938 te ?? Uit dit huwelijk 4 kinderen.

VII.652    Gerhardus Jacobus van ZYL [35913] (kode: a5.b6.d4.e9.f4.g8.h3), gebore op -05-11-1909 te plaas Nousees, Pofadder, oorlede op -26-08-1977 te ?? op 67-jarige ouderdom, seun van Gerhardus Jacobus van ZYL [30569] (kode: a5.b6.c2.d4.e9.f4.g8) (kyk VI.605) en Hester Gertruida TRUTER [30587].
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -22-08-1936 te ?? Vrou is Margaretha Jacoba OBERHOLZER, 25 jaar oud, gebore op -31-05-1911 te ?? Oorlede op -03-07-1999 te ?? op 88-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Sophia, gebore op -26-08-1937.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -10-12-1961 te ?? Man is Johannes Nicolaas KRUGER, 24 jaar oud, gebore op -05-03-1937 te ?? Oorlede op -07-08-2015 te ?? op 78-jarige ouderdom. Uit dit huwelijk drie kinderen: Jacob, Gerhardus & Erika.
   2.  Gerhardus Jacobus, gebore op -06-07-1946 te Pofadder? woont op Nousees, Pofadder.
Getroud in die kerk op 32-jarige ouderdom op -01-10-1978 met Susanna Maria SCHRÖDEL, 35 jaar oud, gebore op -26-01-1943 te ??
   3.  Maretha Oberholzer, gebore op -16-06-1955 te Germiston.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -23-03-1979 te ?? Man is Johannes Hendrik Gerhardus du PREEZ, 32 jaar oud, gebore op -11-10-1946 te ?? Uit dit huwelijk 1 kind: Johan.

VII.656    Heremias Cornelius Rossouw (Mias) van ZYL [35853] (kode: a5.b6.c2.d4.e9.f4.g8.h5), gebore op -02-03-1916 te Pofadder, distr. Kenhardt (SA), oorlede op -21-05-2001 te Boksburg op 85-jarige ouderdom, seun van Gerhardus Jacobus van ZYL [30569] (kode: a5.b6.c2.d4.e9.f4.g8) (kyk VI.605) en Hester Gertruida TRUTER [30587].
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -05-03-1937 te Upngton met Martha Petronella WEPENER, 26 jaar oud, gebore op -29-06-1910 te Upington, oorlede op -26-01-1993 te Boksburg op 82-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Rensché, gebore op -20-01-1938 te Pofakker, distr. Kenhardt.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -13-07-1957 te Springbok met Carl ENGELBOCK, gebore ± ??
   2.  Gerhardus Jacobus (Gerhard) (kyk VIII.274).
   3.  Hester Gertruida, gebore op -28-08-1946 te Pofadder.
Getroud in die kerk ± 1969 te Bloemfontein met Danie WILLIAMS, gebore ± 1944 te Bloemfontein.

VIII.274    Gerhardus Jacobus (Gerhard) van ZYL [35855] (kode: a5.b6.c2.d4.e9.f4.g8.i2), gebore op -22-10-1943 te Pofadder, distr. Kenhardt, seun van Heremias Cornelius Rossouw (Mias) van ZYL [35853] (kode: a5.b6.c2.d4.e9.f4.g8.h5) (kyk VII.656) en Martha Petronella WEPENER [35854].
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -05-03-1966 te Standerton met Catharina Elizabeth Elsa GELDENHUYS, 23 jaar oud, gebore op -30-12-1942 te Vrede.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Tanell, gebore op -19-11-1925 te Florida, distr. Roodepoort.
   2.  Marius (kyk IX.180).
   3.  Cariza, gebore op -30-01-1970 te Krugersdorp.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -02-02-1997 te ?? Man is Johan Christoffel du TOIT, 27 jaar oud, gebore op -19-12-1969 te ?? Uit dit huwelijk 3 kinderen: Gian, Milan & Tano.
   4.  Christoffel Geldenhuys, gebore op -01-03-1977 te Pretoria.

IX.180    Marius van ZYL [27539] (kode: a5.b6.c2.d4.e9.f4.g8.h5.i2.j2), gebore op -09-07-1967 te Standerton, seun van Gerhardus Jacobus (Gerhard) van ZYL [35855] (kode: a5.b6.c2.d4.e9.f4.g8.i2) (kyk VIII.274) en Catharina Elizabeth Elsa GELDENHUYS [35856].
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -07-12-1995 te ?? Geskei 07-2009 te ?? Vrou is Hermine HAMMAN, gebore ± 1969 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Mienke, gebore op -14-07-2002 te Pretoria.
   2.  Gerhard-Nico, gebore op -15-12-2005 te Pretoria.

V.316    Daniël Johannes Rossouw van ZYL [25969] (kode: b6.c2.d4.e9.f5), gebore op -26-12-1851, gedoop op -25-01-1852 te Clanwilliam, oorlede op -20-08-1906 te Leopoldtville, Western Cape (SA) op 54-jarige ouderdom, seun van Johannes Josias Erasmus van ZIJL [19157] (kode: a5.b6.c2.d4.e9) (kyk IV.141) en Martha Jacoba Margaretha ROSSOUW [25966].
Getroud ± 1883 te ?? Vrou is Johanna Catharina LOUW, gebore op -04-08-1857 te Wagendrift, Clanwilliam, Western Cape (SA), oorlede op -30-01-1925 te ?? op 67-jarige ouderdom, dogter van Jacobus Adriaan VISSER LOUW en Johanna Catharina SCHREUDER.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Josias Hermias (Joos), gebore op -08-05-1877, gedoop op -12-10-1877 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -12-03-1900 te Kaapstad met Helena Johanna SLABBER, 19 jaar oud, gebore op -25-08-1880 te ?? Oorlede op -02-11-1918 op 38-jarige ouderdom.
   2.  Jacobus Adriaan Louw (Koos) (kyk VI.621).
   3.  Martha Jacoba Margaretha, gebore op -24-05-1881, gedoop op -02-10-1881 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -02-12-1902 te Clanwilliam met Johannes Matthys LOUW, gebore ± 1882 te ??
   4.  Johanna Catharina, gebore op -20-12-1887 te 'Brandenburg', distr.Clanwilliam, gedoop op -24-01-1888 te Clanwilliam.
   5.  Geesje Maria, gebore op -06-11-1889 te 'Onder Langvlei', distr. Clanwilliam, gedoop op -21-01-1890 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -22-06-1914 te Leipoldtville met Andries Petrus BURGER, boer op Steenbokfontein, gebore ± 1894 te ?
   6.  Aletta Maria Catharina, gebore op -09-01-1892, gedoop op -10-02-1892 te Clanwilliam.

VI.621    Jacobus Adriaan Louw (Koos) van ZYL [25973], gebore op -02-02-1879 te ?? Oorlede op -28-07-1949 te Leipoldville, Western Cape (SA) op 70-jarige ouderdom, seun van Daniël Johannes Rossouw van ZYL [25969] (kode: b6.c2.d4.e9.f5) (kyk V.316) en Johanna Catharina LOUW [25970].
Getroud ± 1904 te ?? Vrou is Helena Wilhelmina VISSER, gebore op -12-08-1882 te Piketberg, Western Cape (SA), oorlede op -19-08-1959 te Leipoldville, Western Cape (SA) op 77-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Magdalena, gebore op -20-03-1906 te Leipoldtville, Western Cape (SA), oorlede op -18-10-2004 te Bellville, Western Cape op 98-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1931 met Samuel SWANEPOEL, gebore op -17-12-1907 te Beaufort West, Western Cape (SA), oorlede op -24-01-1969 te Clanwilliam, Western Cape (SA) op 61-jarige ouderdom, seun van Christiaan Gerhardus Willem SWANEPOEL en Cecilia Helena Maria BENADE.
   2.  Daniël Johannes Rossouw, gebore op -27-06-1909 te Leipoldtville, Western Cape (SA).
Getroud in die kerk ± 1937 te ?? Vrou is Maria Martha MNargaretha SMIT, gebore op -23-01-1914 te ?? Oorlede op -14-01-2005 te Malmesbury, Western Cape (SA) op 90-jarige ouderdom.
   3.  Jacobus Gerrit Visser (Oukoos) (kyk VII.668).
   4.  Josias Heremias (Joos) (kyk VII.670).

VII.668    Jacobus Gerrit Visser (Oukoos) van ZYL [25976], gebore op -21-07-1911 te ?? Oorlede op -10-02-1996 te Leipoldville, Western Cape (SA) op 84-jarige ouderdom, seun van Jacobus Adriaan Louw (Koos) van ZYL [25973] (kyk VI.621) en Helena Wilhelmina VISSER [25975].
Getroud ± 1943 te ?? Vrou is Johanna Elizabeth van ZYL, gebore op -20-08-1919 te Piketberg, dogter van Willem Hendrik van ZYL en Kitty ROUX.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Petrus Jacobus, gebore ± 1957, woont Leipoldville.
Getroud ± 1984 met Anna Augusta VORSTER, gebore op -27-06-1959 te Leipoldville? Dogter van Barend Johannes VORSTER en Sebastiana Catharina Maria van ZYL.
   2.  Willy, gebore ± 1959.
   3.  Jacobus Gerrit VISSER van ZYL, gebore ± 1961 te ??
   4.  Kitty, gebore ± 1963 te ??
Getroud ± 1884 te ?? Man is William JANSE van RENSBURG, gebore ± 1958.
   5.  Helene VISSER van ZYL, gebore ± 1964.

VII.670    Josias Heremias (Joos) van ZYL [35897], gebore op -06-04-1915 te Leipoldtville, Western Cape (SA), oorlede op -08-10-1980 te Bellville , Western Cape (SA) op 65-jarige ouderdom, seun van Jacobus Adriaan Louw (Koos) van ZYL [25973] (kyk VI.621) en Helena Wilhelmina VISSER [25975].
Getroud in die kerk ± 1945 te ?? Vrou is Hester Helena LOUBSER, gebore op -29-08-1920 te Vredenburg, Western Cape (SA), oorlede op -06-02-2010 te Strand, Stellenbosch, Western Cape (SA) op 89-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacobus Adriaan Louw (Riaan), gebore ± 1947.
   2.  Hester Helena, gebore op -08-08-1948 te Wellington, Western Cape (SA), oorlede op -10-10-1989 te ?? op 41-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1971 te ?? Man is Daniël Johannes (Danny) ROSSOUW, gebore ± 1944, seun van Jasper Daniël ROSSOUW en Mary.
   3.  Danie, gebore ± 1950.
   4.  Hendrik Loubser, gebore ± 1951 te ??

V.320    Heremias Cornelius van ZIJL [30607] (kode: b6.c2.d4.e9.f7), boer op Langvlei, distr. Vanrhynsdorp, gebore op -02-03-1857, seun van Johannes Josias Erasmus van ZIJL [19157] (kode: a5.b6.c2.d4.e9) (kyk IV.141) en Martha Jacoba Margaretha ROSSOUW [25966].
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -19-01-1880 te ?? Vrou is Johanna Maria Elizabeth ROSSOUW, 18 jaar oud, gebore op -21-12-1861 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Janetta Sophia Aletta van ZYL, gebore op -03-11-1882, gedoop op -25-03-1883 te Clanwilliam.
   2.  Josias van ZYL, gebore op -11-09-1885 te 'Brandenburg', Sandberg, distr. Clanwilliam, gedoop op -10-02-1886 te Clanwilliam.
   3.  Martha Jacoba Margaretha van ZYL, gebore op -05-01-1892 te 'Brandwag', distr. Clanwilliam, gedoop op -10-02-1892 te Clanwilliam.
   4.  Johanna Maria Elizabeth van ZYL, gebore op -05-06-1895 te 'Brandenburg', Sandberg,m distr. Clanwilliam, gedoop op -11-08-1895 te Clanwilliam.
   5.  Gerrit Heremias Albertus, gebore op -03-08-1898 te ??

III.39    Hester Wilhelmina van ZIJL [15440], gedoop op -19-03-1769 te Swartland, oorlede ± 1795 te ?? Dogter van Willem van ZIJL [15240] (kode: a5.b6.c2) (kyk II.3) en Geertruy SMIT [24800].
Getroud in die kerk op 14-jarige ouderdom op -12-10-1783 te Kaapstad met Hermanus LOUW, gebore ± 1767.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Geertruida (kyk IV.146).

IV.146    Geertruida LOUW [19581], gedoop op -03-10-1790, dogter van Hermanus LOUW [15441] en Hester Wilhelmina van ZIJL [15440] (kyk III.39).
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -23-11-1806 te Stellenbosch met Willem Johannes van ZIJL, 24 jaar oud (kyk IV.105).
Uit hierdie huwelik: 9 kinders (kyk onder IV.105).
 
II.6    Christina Maria van ZIJL [15241], gedoop op -18-05-1738 te Drakenstein, dogter van Pieter van ZIJL [6989] (kode: a5.b6) (kyk I.1) en Hester van WIJK [6334].
Getroud op 19-jarige ouderdom op -30-10-1757 te Paarl (ZA) met Abraham van WIJK, 32 jaar oud, gedoop op -19-08-1725, oorlede op -20-11-1793 te Tulbagh (ZA) op 68-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hester (kyk III.41).

III.41    Hester van WIJK [16554], gedoop op -02-10-1762, dogter van Abraham van WIJK [16555] en Christina Maria van ZIJL [15241] (kyk II.6).
Kinders:
   1.  Anna Christina (kyk IV.147).
   2.  Christina Magdalena (kyk IV.148).

IV.147    Anna Christina NEL [15446], gebore op -08-01-1780, gedoop op -27-02-1780 te Malmesbury, dogter van Willem Adriaan NEL [16553] en Hester van WIJK [16554] (kyk III.41).
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -25-03-1798 te Kaapstad met Pieter van ZIJL, 24 jaar oud (kyk III.44).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Cecilia Alberta, gebore op -07-12-1798, gedoop (Nederd Ger) op -24-03-1799 te Swartland.
Getroud in die kerk op 33-jarige ouderdom op -11-12-1831 te Malmesbury met Johannes Louis BOOYSEN, gebore ± 1794 te ??`.
   2.  Willem Adriaan, gebore op -18-05-1800, gedoop op -04-10-1800 te Swartland.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -25-04-1824 te ?? Vrou is Cecilia Johanna Christina LAUBSCHER, 22 jaar oud, gedoop op -25-10-1801 te ?? Dogter van Jacobus Maarten LOUBSER en Christina Jacomina van ZIJL (kyk III.51).
   3.  Hester Christina, gebore op -12-09-1802, gedoop op -20-02-1803 te Swartland.
   4.  Johannes Abraham (kyk V.336).
   5.  Anna Maria Magdalena, gebore op -01-06-1809, gedoop op -05-11-1809 te Tulbagh.
   6.  Martha Christina Jacomina, gebore op -13-05-1812 te Hantam, gedoop op -18-10-1813 te Swartland.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -20-10-1833 te Malmesbury met Petrus Jacobus REDELINGHUIS, gebore ± 1809 te ??
   7.  Maria Catharina, gebore op -13-02-1815 te Hantam, gedoop 101-11-1816 te Swartland.
   8.  Christina Magdalena, gebore op -23-03-1820 te Hantam, gedoop op -27-10-1821 te Swartland.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -30-09-1837 te Clanwilliam met Pieter Johannes van der MERWE, gebore ± 1818 te ??
   9.  Elizabeth Jacomina Glaudina, gebore op -02-05-1825, gedoop op -27-09-1826 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk (1) op 17-jarige ouderdom op -11-12-1842 te Calvinia met Willem Hendrik Christoffel STEENKAMP, gebore ± 1823 te ??
Getroud in die kerk (2) op 50-jarige ouderdom op -24-09-1875 te Calvinia met Heremias Nieuwoudt HENDRIKSE, gebore ± 1820 te ??

V.336    Johannes Abraham van ZIJL [19163] (kode: b6.c6.d2.e4), gebore op -26-09-1804 te Hantam, gedoop op -06-10-1805 te Swartland, seun van Pieter van ZIJL [15444] (kode: b6.c6.d2) (kyk III.44) en Anna Christina NEL [15446] (kyk IV.147).
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -10-10-1830 te Paarl met Johanna Jacoba RAS, gebore ± 1806 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Margaretha, gebore op -10-09-1831 te Hantam, gedoop op -11-09-1832 te Clanwilliam.
   2.  Anna Christina, gebore op -22-03-1834, gedoop op -23-08-1834 te Clanwilliam.
   3.  Maria Margaretha, gebore op -22-11-1841, gedoop op -02-10-1842 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -04-04-1859 te Calvinia met Pieter STEENKAMP, gebore ± 1839 te v Onder Bokkeveld.
   4.  Christiaan David Johannes, gebore op -06-01-1851, gedoop op -27-04-1851 te Calvinia.

IV.148    Christina Magdalena NEL [15447], gebore op -28-01-1787, dogter van Willem Adriaan NEL [16553] en Hester van WIJK [16554] (kyk III.41).
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -19-02-1804 te Kaapstad met Albertus van ZIJL, 30 jaar oud (kyk III.45). {hy is later getroud in die kerk op 35-jarige ouderdom op -01-04-1809 te Tulbagh met Kristina Margrita van ZIJL, 16 jaar oud (kyk III.92).}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Abraham (kyk V.347).
   2.  Hester Christina, gebore op -25-12-1806.
Getroud in die kerk op -25-12-1806 te Swartland met Johannes Gerhardus SANDBERG, gebore ± 1804 te ??

V.347    Johannes Abraham van ZIJL [19164] (kode: b6.c6.d3.e1), gebore op -03-12-1804 te Onder Bokkeveld, gedoop op -06-10-1805 te Swartland, seun van Albertus van ZIJL [15445] (kode: b6.c6.d3) (kyk III.45) en Christina Magdalena NEL [15447] (kyk IV.148).
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -17-10-1830 te Kaapstad met Susanna Francina RAS, 16 jaar oud, gedoop op -16-10-1814 te ?? Dogter van Johannes RAS en Christina van WYK.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Christina Magdalena, gebore op -15-11-1831, gedoop op -22-04-1832 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -04-12-1848 te Clanwilliam met Hendrik Benjamin LOMBAARD, gebore ± 1829.
   2.  Albertus Nicolaas Johannes, gebore op -11-01-1836, gedoop op -16-11-1846 te Clanwilliam, vermoedelijk jong overleden.
   3.  Albertus Nicolaas Johannes (kyk VI.642).
   4.  Johanna Christina Jacoba, gebore op -09-09-1839 te 'Wilgenboom'. Hantam, gedoop op -31-10-1839 te clanwilliam.
   5.  Susanna Francina, gebore op -26-07-1840 te 'Tygerhoek', gedoop op -10-09-1840 te Clanwilliam.
   6.  Hester Cecilia, gebore op -26-12-1842, gedoop op -06-07-1843 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -19-12-1859 te Calvinia met Nicolaas Johannes LOUW, gebore ± 1833 te v Onder Bokkeveld.
   7.  Johannes Abraham (kyk VI.648).
   8.  Anna Magdalena Maria Elizabeth, gebore op -28-10-1846 te Hantam, gedoop op -21-01-1847 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -02-10-1865 te Calvinia met Alewyn Jacobus Stephanus PIETERSE, gebore ± 1844 te ??
   9.  Johanna Susanna Jacoba, gebore op -07-05-1849, gedoop op -07-09-1849 te Calvinia.
   10.  Christiaan David Johannes (kyk VI.654).
   11.  Maria Martha Hendrika, gebore op -17-11-1851, gedoop op -24-12-1851 te Calvinia.
   12.  Martina Christina Josina, gebore op -06-08-1854, gedoop op -01-10-1854 te Calvinia.

VI.642    Albertus Nicolaas Johannes van ZIJL [27855] (kode: b6.c6.d3.e1.f3), gebore op -10-08-1838, gedoop op -20-09-1838 te Clanwilliam, seun van Johannes Abraham van ZIJL [19164] (kode: b6.c6.d3.e1) (kyk V.347) en Susanna Francina RAS [27849].
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -26-03-1860 te Calvinia met Johanna Christina Jacoba van ZYL, gebore ± 1840 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Jacoba van ZYL, gebore op -14-03-1861, gedoop op -16-06-1861 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -19-06-1880 te Calvinia met Albertus van ZYL, gebore ± 1859 te ??
   2.  Susanna Francina Johanna van ZYL, gebore op -04-11-1862, gedoop op -25-01-1863 te Calvinia.
   3.  Johannes Abraham, gebore op -27-05-1864, gedoop op -11-09-1864 te Calvinia.
   4.  Nicolaas Johannes Albertus van ZYL, gebore op -29-09-1866, gedoop op -07-10-1866 te Calvinia.
   5.  Anna Maria van ZYL, gebore op -12-11-1868, gedoop op -17-01-1869 te Calvinia.
   6.  Christina Magdalena, gebore op -16-11-1870, gedoop op -22-01-1871 te Calvinia.
   7.  Christiaan David Johannes van ZYL, gebore op -07-11-1872, gedoop op -12-01-1873 te Calvinia.
   8.  Albertus Nicolaas Johannes van ZYL, gebore op -23-04-1876, gedoop op -10-09-1876 te Calvinia.
   9.  Maria Margaritha van ZYL, gebore op -07-02-1878, gedoop op -31-03-1878 te Calvinia.
   10.  Johannes Abraham van ZYL, gebore op -06-02-1881, gedoop op -08-01-1882 te Calvinia.

VI.648    Johannes Abraham van ZIJL [27872] (kode: b6.c6.d3.e1.f7), gebore op -04-04-1844 te Tijgerhoek, gedoop op -11-09-1845 te Clanwillam, seun van Johannes Abraham van ZIJL [19164] (kode: b6.c6.d3.e1) (kyk V.347) en Susanna Francina RAS [27849].
Getroud in die kerk (1) op 27-jarige ouderdom op -27-11-1871 te Calvinia met Catharina Maria Susanna de LANGE, gebore ± 1855 te ?? Oorlede ± 1877 te ??
Getroud in die kerk (2) op 33-jarige ouderdom op -21-02-1878 te Calvinia met Susanna Francina (Louisa) NEL, gebore ± 1860 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Johannes Abraham van ZYL (kyk VII.683).
Uit die tweede huwelik:
   2.  Susanna Francina van ZYL, gebore op -05-11-1878, gedoop op -22-12-1878 te Calvinia.
   3.  Albertus Johannes Nicolaas van ZYL, boer op Strausskolk, gebore op -18-01-1883, gedoop op -15-07-1883 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 37-jarige ouderdom op -15-03-1920 te 'Brandvlei' met Geesje Maria van WYK, gebore ± 1887 te ??
   4.  Christina Alida Adriana van ZYL, gebore op -04-12-1884, gedoop op -19-01-1886 te Calvinia.
   5.  Nicolaas Johannes van ZYL, gebore op -06-01-1891, gedoop op -15-02-1891 te Calvinia.
   6.  Hester Maria van ZYL, gebore op -08-05-1895 te 'Blokzynkolk', gedoop op -29-11-1896 te Kenhardt.

VII.683    Johannes Abraham van ZYL [27875] (kode: b6.c6.d3.e1.f7.g1), gebore op -22-02-1873, gedoop op -13-04-1873 te Calvinia, seun van Johannes Abraham van ZIJL [27872] (kode: b6.c6.d3.e1.f7) (kyk VI.648) en Catharina Maria Susanna de LANGE [27873].
Getroud in die kerk ± 1899 te ?? Vrou is Maria Nel VISAGIE, gebore op -04-04-1880 te ?? Oorlede 04-1941 te ?? {sy is later getroud in die kerk ± 1913 te ?? Man is Willem STEENKAMP, gebore ± 1876 te ??}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Abraham, gebore 1900.
   2.  Thomas Richard (kyk VIII.291).

VIII.291    Thomas Richard van ZYL [30731] (kode: b6.c6.d3.e1.f7.g1.h1), gebore op -13-10-1905 te Calvinia, oorlede op -06-07-1983 te Pretoria op 77-jarige ouderdom, seun van Johannes Abraham van ZYL [27875] (kode: b6.c6.d3.e1.f7.g1) (kyk VII.683) en Maria Nel VISAGIE [30730].
Getroud in die kerk op 36-jarige ouderdom op -30-03-1942 te Carnavon met Johanna Petronella Cecilia MOCKE, 18 jaar oud, gebore op -23-02-1924 te Carnavon, oorlede op -11-12-2002 te Durbanville op 78-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Abraham (kyk IX.185).
   2.  Christiaan Hendrik (kyk IX.187).
   3.  Thomas Richard (kyk IX.189).
   4.  Pieter Hendrik (kyk IX.191).
   5.  Martha Sophia, gebore op -07-08-1950 te Villiersdorp.
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -09-01-1982 te Vereeniging met Petrus Jakobus MEYER, 29 jaar oud, gebore op -19-01-1952 te Rustenburg. Uit dit huwelijk twee kinderen: Hannelie & Petrus.
   6.  Jacobus Wilhelm Adriaan (kyk IX.195).
   7.  Johannes Jacobus, gebore op -08-12-1956 te Moorreesburg.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -16-06-1980 te Parow met Elsa MOCKE, 21 jaar oud, gebore op -14-06-1959 te ??
   8.  Marius Nel (kyk IX.199).
   9.  Johan Petro (kyk IX.201).
   10.  Hannelie, gebore op -08-10-1963 te Porterville.

IX.185    Johannes Abraham van ZYL [31756] (kode: b6.c6.d3.e1.f7.g1.h1.i1), gebore op -08-09-1943 te Calvinia, oorlede op -17-09-1998 te Pretoria op 55-jarige ouderdom, seun van Thomas Richard van ZYL [30731] (kode: b6.c6.d3.e1.f7.g1.h1) (kyk VIII.291) en Johanna Petronella Cecilia MOCKE [31214].
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -15-07-1967 te Roodepoort met Alida Johanna OOSTHUIZEN, 21 jaar oud, gebore op -15-07-1946 te Kimberley. {sy was vroeër getroud op -11-02-1765 te arvan de wederhelft toekomt aan Jacob Matheusz Meijburg. Geroijeerd dd 11-03-1772. Getroud in die kerk op -11-02-1765 te Geroijeerd dd 11-03-1772. Man is Melten Jansz van der ZWAAN, gebore ± 1728.}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Thomas Regardt (kyk X.80).
   2.  Hendrik Johannes, gebore op -06-03-1971 te Vereeniging.
   3.  Johannes Abraham (kyk X.83).

X.80    Thomas Regardt van ZYL [31765], gebore op -21-03-1969 te Roodepoort, seun van Johannes Abraham van ZYL [31756] (kode: b6.c6.d3.e1.f7.g1.h1.i1) (kyk IX.185) en Alida Johanna OOSTHUIZEN [31764].
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -13-01-2001 te Pretoria met Natasha du PREEZ, 26 jaar oud, gebore op -15-05-1974 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Helen Anika, gebore op -06-02-2004 te Pretoria.

X.83    Johannes Abraham van ZYL [31767], gebore op -23-03-1973 te Vereeniging, seun van Johannes Abraham van ZYL [31756] (kode: b6.c6.d3.e1.f7.g1.h1.i1) (kyk IX.185) en Alida Johanna OOSTHUIZEN [31764].
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -05-09-1998 te Springs met Dalene ROBERTSON, 25 jaar oud, gebore op -27-11-1972 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Veronique Cornelia, gebore op -25-09-2002 te Pretoria.
   2.  Johannes Hilton, gebore op -04-11-2005 te Pretoria.

IX.187    Christiaan Hendrik van ZYL [31757] (kode: b6.c6.d3.e1.f7.g1.h1.i2), gebore op -05-12-1945 te Calvinia, oorlede op -17-06-2006 te Somerset Wes op 60-jarige ouderdom, seun van Thomas Richard van ZYL [30731] (kode: b6.c6.d3.e1.f7.g1.h1) (kyk VIII.291) en Johanna Petronella Cecilia MOCKE [31214].
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -05-10-1968 te Alberton met Anna Maria de SWARDT, 20 jaar oud, gebore op -13-07-1948 te Alberton, oorlede 10-1990 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Thomas Richard, gebore op -30-12-1974 te Alberton, oorlede op -05-05-2010 te Kaapstad op 35-jarige ouderdom.
   2.  Adriana Catharina, gebore op -06-07-1984 te Alberton.

IX.189    Thomas Richard van ZYL [31758] (kode: b6.c6.d3.e1.f7.g1.h1.i3), gebore op -28-12-1946 te Calvinia, seun van Thomas Richard van ZYL [30731] (kode: b6.c6.d3.e1.f7.g1.h1) (kyk VIII.291) en Johanna Petronella Cecilia MOCKE [31214].
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -07-07-1971 te Stellenbosch met Sylvia May LOURENS, 19 jaar oud, gebore op -08-06-1952 te Stellenbosch.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Bernadette, gebore op -18-10-1947 te Stellenbosch.
   2.  Annamarie, gebore op -27-05-1971 te Stellenbosch.
   3.  Johanna Petronella Cecilia, gebore op -29-09-1979 te Stellenbosch.

IX.191    Pieter Hendrik van ZYL [31759] (kode: b6.c6.d3.e1.f7.g1.h1.i4), gebore op -13-04-1949 te Calvinia, seun van Thomas Richard van ZYL [30731] (kode: b6.c6.d3.e1.f7.g1.h1) (kyk VIII.291) en Johanna Petronella Cecilia MOCKE [31214].
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -12-08-1972 te Bellville met Catharina Johanna Maria HANEKOM, 23 jaar oud, gebore op -04-12-1948 te Darling.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Thomas Richard, gebore op -23-04-1974 te Port Elizabeth.
   2.  Anna Alida, gebore op -03-10-1975 te Cradock.
   3.  Johanna Petronella Cecilia, gebore op -29-09-1979 te Cradock.

IX.195    Jacobus Wilhelm Adriaan van ZYL [31760] (kode: b6.c6.d3.e1.f7.g1.h1.i.6), gebore op -24-01-1953 te Riebeeck-Wes, seun van Thomas Richard van ZYL [30731] (kode: b6.c6.d3.e1.f7.g1.h1) (kyk VIII.291) en Johanna Petronella Cecilia MOCKE [31214].
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -10-01-1976 te Velddrift met Alida Hendrika van DYK, 20 jaar oud, gebore op -30-01-1955 te Velddrift.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Thomas Richard, gebore op -11-11-1974 te Goodwood.
   2.  Marjorie, gebore op -29-08-1984 te Goodwood.

IX.199    Marius Nel van ZYL [31762] (kode: b6.c6.d3.e1.f7.g1.h1.i8), gebore op -18-08-1959 te Porterville, seun van Thomas Richard van ZYL [30731] (kode: b6.c6.d3.e1.f7.g1.h1) (kyk VIII.291) en Johanna Petronella Cecilia MOCKE [31214].
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -03-03-1983 te Vredendal met Henriëtta BAARD, 21 jaar oud, gebore op -14-03-1961 te Vredendal.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Thomas Richard, gebore op -22-04-1985 te Paarl.
   2.  Natali, gebore op -23-08-1987 te Paarl.

IX.201    Johan Petro van ZYL [31763] (kode: b6.c6.d3.e1.f7.g1.h1.i9), gebore op -31-03-1962 te Porterville, seun van Thomas Richard van ZYL [30731] (kode: b6.c6.d3.e1.f7.g1.h1) (kyk VIII.291) en Johanna Petronella Cecilia MOCKE [31214].
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -07-01-1989 te Strand met Ann Elizabeth HUGGETT, 21 jaar oud, gebore op -16-03-1967 te Strand.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Lize-mari, gebore op -23-04-1991 te Bellville.
   2.  Andrea Elizabeth, gebore op -18-06-1994 te Parow.
   3.  Handré Huggett, gebore op -24-07-1996 te Parow.

VI.654    Christiaan David Johannes van ZIJL [27885] (kode: b6.c6.d3.e1.f10), boer Onder Bokkeveld, gebore op -06-01-1851, gedoop op -27-04-1851 te Calvinia, seun van Johannes Abraham van ZIJL [19164] (kode: b6.c6.d3.e1) (kyk V.347) en Susanna Francina RAS [27849].
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -14-08-1882 te Vanrhynsdorp met Johanna Maria Elizabeth OBERHOLSTER, gebore ± 1861 te v Onder Bokkeveld.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Christina van ZYL, gebore op -27-05-1883, gedoop op -13-01-1884 te Vanrhynsdorp.
   2.  Cornelis Johannes van ZYL, gebore op -29-03-1884, gedoop op -10-07-1884 te Vanrhysndorp.
   3.  Johanna Jacoba van ZYL, gebore op -29-03-1884, gedoop op -10-07-1884 te Vanrhynsdorp.
   4.  Cecilia Maria van ZYL, gebore op -10-11-1885, gedoop op -17-01-1886 te Vanrhynsdorp.
   5.  Anna Christina van ZYL, gebore op -17-07-1889, gedoop op -11-08-1890 te Calvinia.
   6.  Johannes Jacobus van ZYL (kyk VII.696).
   7.  Johanna Maria Elizabeth van ZYL, gebore op -11-08-1893, gedoop op -07-01-1894 te Vanrhynsdorp.
   8.  Maria Margaretha van ZYL, gebore op -10-06-1895, gedoop op -25-08-1895 te Vanrhysndorp.

VII.696    Johannes Jacobus van ZYL [27892] (kode: a5.b6.c6.d3.e1.f10.g6), gebore op -06-03-1891, gedoop op -23-08-1891 te Vanrhynsdorp, oorlede 1978 te Pretoria, Transvaal (SA), seun van Christiaan David Johannes van ZIJL [27885] (kode: b6.c6.d3.e1.f10) (kyk VI.654) en Johanna Maria Elizabeth OBERHOLSTER [27886].
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -29-01-1923 te Vanrhynsdorp met Johanna Jacoba OBERHOLSTER, gebore ± 1902 te v Timmermanskop, distr. Vanrhynsdorp, oorlede 1977 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Christiaan David Johannes, gebore ± 1925 te ??
   2.  Adriaan Jacobus, gebore op -18-10-1927 te Vanrhynsdorp, oorlede op -06-05-1994 te Brandfort, Vrystaat (SA) op 66-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1952 te ?? Vrou is Petronella Welhelmina N.N. Gebore ± 1929 te ??
   3.  Joahanna Maria Elizabeth, gebore op -20-11-1929 te ?? Oorlede op -20-02-1957 op 27-jarige ouderdom, begrawe te Sonop begraafplaats, Transvaal (SA).
Getroud in die kerk ± 1951 te ?? Man is MACALPINE, gebore ± 1926 te ??
   4.  Baba, gebore ± 08-1931 te ?? Oorlede ± 11-1931, jong ovl.
   5.  Johannes Jacobus (kyk VIII.299).
   6.  ?? Gebore op -08-08-1934 te Weskaap (SA), oorlede ± 1944, begrawe te Renosterkop, Noordkaap (SA).
   7.  Johannes Adriaan, gebore ± 1936 te ??

VIII.299    Johannes Jacobus van ZYL [35874] (kode: a5.b6.c6.d3.e1.f10.g6.h5), gebore op -08-08-1934 te Weskaap (SA), seun van Johannes Jacobus van ZYL [27892] (kode: a5.b6.c6.d3.e1.f10.g6) (kyk VII.696) en Johanna Jacoba OBERHOLSTER [27893].
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -05-07-1958 te Pretoria, Transvaal (SA) met Emily Hobhouse KENNEDY, 17 jaar oud, gebore op -13-10-1940 te ?? Oorlede op -02-07-1992 te Pretoria op 51-jarige ouderdom, dogter van John Hunter KENNEDY en Gloudiuna Margrieta van den HEEVER.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Joey, gebore op -08-10-1959 te Pretoria, Transvaal (SA).
Getroud in die kerk (1) op 21-jarige ouderdom op -08-05-1981 te ?? Geskei 10-1994 te Pretoria van Wessel du PREEZ, gebore op -08-08-1960 te ??
Getroud in die kerk (2) op 39-jarige ouderdom op -11-06-1999 te Oberholzer, Carletonville, Transvaal (SA) met Joshua CORDIER, gebore ± 1957 te ?? Oorlede op -22-10-2003 te Welkom, Vrystaat (SA). {hy was vroeër getroud in die kerk ± 1982 te ?? Geskei ± 1996 te ?? Vrou is Leatitia Dorothea HARTMAN, gebore ± 1958.}
   2.  Glaudina Magrietha, gebore op -23-04-1962 te Pretoria, Transvaal (SA).
Getroud in die kerk 1981 te ?? Man is Hugo NAUDÉ, gebore op -23-05-1959 te ??
   3.  Johannes Jacobus, gebore op -03-08-1966 te Pretoria, Transvaal (SA).
Getroud in die kerk ± 1989 te Pretoria met Elsie Elizabeth POTGIETER, gebore op -01-11-1966 te ??

II.11    Johannes van ZIJL [15244] (kode: b6.c6), gebore op -13-04-1743 te Paarl, seun van Pieter van ZIJL [6989] (kode: a5.b6) (kyk I.1) en Hester van WIJK [6334].
Getroud op 26-jarige ouderdom op -16-04-1769 te Cape (SA) met Cecilia van ZIJL, gebore ± 1747.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Martha Johanna (kyk III.43).
   2.  Pieter (kyk III.44).
   3.  Albertus (kyk III.45).
   4.  Hester, gebore op -17-03-1776.
Getroud op 17-jarige ouderdom op -03-11-1793 te Cape (SA) met Albertus Erasmus van WIJK, gebore ± 1774, seun van Gerrit van WIJK en Martha SMIT.
   5.  Johannes Abraham (kyk III.48).
   6.  Christina Jacomina (kyk III.51).
   7.  Willem Adriaan (kyk III.52).
   8.  Hendrik (kyk III.55).
   9.  Gideon Andries (kyk III.57).
   10.  Izaak Jacobus (kyk III.58).

III.43    Martha Johanna van ZIJL [15443], gedoop op -25-12-1772 te Swartland, dogter van Johannes van ZIJL [15244] (kode: b6.c6) (kyk II.11) en Cecilia van ZIJL [15442].
Getroud op 20-jarige ouderdom op -03-11-1793 te Swartland met Albert van ZIJL, 21 jaar oud, gedoop op -18-10-1772 te Kaapstad, seun van Hendrik van ZIJL en Geertruy SMIT.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Albertus (kyk IV.149).
   2.  Geertruida Cecilia (kyk IV.151).
   3.  Cecilia Johanna (kyk IV.153).
   4.  Martha Johanna, gebore op -08-08-1804, gedoop op -06-01-1805 te Swartland.

IV.149    Johannes Albertus van ZIJL [15796] (kode: a5.b2.c7.d1.e1), gebore op -01-10-1794, gedoop op -15-03-1795 te Swartland, seun van Albert van ZIJL [15265] (kode: a5.b2.c7.d1) en Martha Johanna van ZIJL [15443] (kyk III.43).
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -04-10-1818 te Tulbagh met Catharina Alida BEUKES, 17 jaar oud, gedoop op -02-11-1800 te ?? Dogter van Hendrik BEUKES en Anna Margaretha CORDIER.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Albertus Johannes Andreas Jacobus van ZYL (kyk V.351).
   2.  Hendrik Andries Marthinus van ZYL, gebore op -05-06-1823, gedoop op -26-10-1823 te Malmesbury.
   3.  Anna Margaretha Johanna van ZYL, gebore op -15-06-1825 te Olifantsrivier, gedoop op -18-12-1825 te Malmesbury.
   4.  Martha Johanna Cecilia van ZYL (kyk V.355).
   5.  Anna Catharina Jeremia van ZYL, gebore op -30-12-1829, gedoop op -28-03-1830 te 'Elandsfontein', distr. Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -24-05-1852 te Clanwilliam met Frederik Gideon LOUW, 25 jaar oud, gebore op -15-12-1826, oorlede op -22-11-1877 op 50-jarige ouderdom.
   6.  Geertruida Cecilia van ZYL, gebore op -26-05-1833, gedoop op -07-07-1833 te Clanwilliam.
   7.  Margaretha Maria Alida van ZYL (kyk V.359).

V.351    Albertus Johannes Andreas Jacobus van ZYL [27240] (kode: b2.c7.d1.e1.f1), landbouwer op Elandsfontein, gebore op -05-02-1820, gedoop op -08-10-1820 te Tulbagh, oorlede op -20-11-1884 te 'Sterkstroom', distr. Ventersdorp op 64-jarige ouderdom, seun van Johannes Albertus van ZIJL [15796] (kode: a5.b2.c7.d1.e1) (kyk IV.149) en Catharina Alida BEUKES [27239].
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -27-07-1840 te Clanwilliam met Hester Wilhelmina KOTZÉ, 21 jaar oud, gebore op -06-08-1818, gedoop op -14-11-1819 te Swartland, oorlede op -22-07-1898 te 'Koppiesfontein', distr. Ventersdorp op 79-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Albertus, gebore op -20-07-1842 te Victoria-Wes, gedoop op -05-03-1843 te Beaufort-Wes, oorlede op -12-07-1916 te Ventersdorp op 73-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -06-10-1862 te Clanwilliam met Martha Johanna Christina ENGELBRECHT, gebore ± 1843 te ??
   2.  Maria Gloudina Johanna, gedoop op -28-07-1844 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -06-10-1862 te Clanwilliam met Johannes Pieter Albertus ENGELBRECHT, gebore ± 1842.
   3.  Theunis Johannes, boer op 'Annagas', gebore op -24-05-1847, gedoop op -01-08-1847 te Victoria-Wes, oorlede op -20-07-1900 te 'Sterkstroom', distr. Ventersdorp op 53-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk (1) op 26-jarige ouderdom op -02-02-1874 te Namakwaland met Sophia Petronella van ZYL, gebore ± 1849 te ?? Oorlede op -02-06-1893 te 'Sterkstroom', distr. Ventersdorp.
Getroud in die kerk (2) > 1893 te ?? Vrou is Catharina Dorothea Gertruida LOTTER, gebore ± 1850 te ??
   4.  Albertus Ananias Christoffel (kyk VI.665).
   5.  Hendrik Willem Marthinus (kyk VI.668).
   6.  Catharina Alida, gebore op -27-12-1855, gedoop op -22-03-1856 te Clanwilliam.
   7.  Dirk Jacobus Jeremias (kyk VI.671).
   8.  Hermanus Egbert Peter, gebore op -21-03-1859, gedoop op -25-12-1859 te Clanwilliam.
   9.  Willem Johannes (Jacobus) Maarten (kyk VI.674).

VI.665    Albertus Ananias Christoffel van ZYL [27249] (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4), gebore op -17-09-1849, gedoop op -14-04-1850 te Victoria-Wes, seun van Albertus Johannes Andreas Jacobus van ZYL [27240] (kode: b2.c7.d1.e1.f1) (kyk V.351) en Hester Wilhelmina KOTZÉ [27241].
Getroud in die kerk (1) op 23-jarige ouderdom op -01-09-1873 te Namakwaland met Anna Margaretha JANSEN, gebore ± 1851, oorlede op -18-05-1876 te 'Verlatenkraal', distr. Bloemhof.
Getroud in die kerk (2) ± 1884 te ?? Vrou is Elizabeth Cecilia WESSELS, gebore ± 1852 te ??
Uit die tweede huwelik:
   1.  Albertina Johanna Hendrika Jacoba, gebore op -07-02-1885, gedoop op -12-04-1885 te Griekwastad.
   2.  Johannes Albertus (kyk VII.701).
   3.  Wesselina Hermina, gebore op -31-01-1889, gedoop op -14-04-1889 te Griekwastad, oorlede op -18-08-1950 te ?? op 61-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± ?? Man is Edmund William Jefferson WEBSTER, gebore ± 1887 te ??

VII.701    Johannes Albertus van ZYL [27253] (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2), gebore op -11-04-1887, gedoop op -18-09-1887 te Griekwastad, oorlede op -28-10-1918 op 31-jarige ouderdom, begrawe te Buffelskloof, distr. Middelburg, seun van Albertus Ananias Christoffel van ZYL [27249] (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4) (kyk VI.665) en Elizabeth Cecilia WESSELS [27251].
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -21-05-1912 te Langlaagte met Susarah Johanna Christina (Sarie) van den HEEVER, 19 jaar oud, gebore op -15-06-1892 te Maraisburg, distr. Krugersdorp, oorlede op -29-09-1971 op 79-jarige ouderdom, begrawe te Potgietersrus.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Albertus Christoffel Ananias (Albert) (kyk VIII.303).
   2.  Anna Cesulya, gebore op -21-11-1914 te Elangslaagte, distr. Middelburg, oorlede 2005, begrawe te Middelburg.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -04-04-1934 te Middelburg Tvl met Jacobus Petrus (Koos) LIEBENBERG, gebore 1906 te ?? Oorlede op -14-09-1960, begrawe te Mikddelburg. Uit dit huwelijk 2 kindern.
   3.  Petrus Johannes (Piet) (kyk VIII.307).

VIII.303    Albertus Christoffel Ananias (Albert) van ZYL [34216] (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i1), gebore op -12-05-1913 te Delray, Johannesburg, oorlede op -30-01-1971 op 57-jarige ouderdom, begrawe te Heatherdale, Pretoria Noord, seun van Johannes Albertus van ZYL [27253] (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2) (kyk VII.701) en Susarah Johanna Christina (Sarie) van den HEEVER [34215].
Getroud in die kerk 1937 te Pretoria met Catharina Elizabeth (Dollie) le ROUX, gebore op -09-07-1910 te Alexandria, Oos-Kaap, oorlede op -30-10-1976 op 66-jarige ouderdom, begrawe te Heatherdale, Pretoria Noord.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Elizabeth Johanna Wilehelmina Catharina (Joey), gebore op -13-06-1938 te Pretoria, oorlede op -01-04-2013 op 74-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -15-07-1961 te Pretoria met Pieter Daniël Franz (Piet) ROSSOUW, 24 jaar oud, gebore op -15-07-1937 te Kimberley, oorlede op -30-06-2008 op 70-jarige ouderdom. Uit dit huwelijk 5 kinderen.
   2.  Susarah Johanna Christina (Babsie), gebore op -18-10-1940 te Pretoria.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -09-12-1961 te Pretoria met Alwijn Johannes PRETORIUS, 28 jaar oud, gebore op -10-07-1933 te Ellisras, oorlede op -18-11-1993 op 60-jarige ouderdom, begrawe te 'Panorama', Roodepoort.
   3.  Johannes Albertus (Johan) (kyk IX.215).

IX.215    Johannes Albertus (Johan) van ZYL [34222] (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i1.j3), gebore op -09-08-1945 te Pretoria, oorlede op -05-05-1993 op 47-jarige ouderdom, begrawe te Heatherdale, Pretoria-Noord, seun van Albertus Christoffel Ananias (Albert) van ZYL [34216] (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i1) (kyk VIII.303) en Catharina Elizabeth (Dollie) le ROUX [34219].
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -03-05-1969 te Pretoria met Anna Alida HAVENGA, 24 jaar oud, gebore op -19-12-1944 te Pretoria.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Leonie Jacqueline (kyk X.101).
   2.  Carien Marie, gebore op -07-12-1972 te Pretoria.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -14-01-1995 te Pretoria met Elmor van STADEN, 22 jaar oud, gebore op -20-06-1972 te Pretoria. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

X.101    Leonie Jacqueline van ZYL [34226], gebore op -27-01-1970 te Pretoria, dogter van Johannes Albertus (Johan) van ZYL [34222] (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i1.j3) (kyk IX.215) en Anna Alida HAVENGA [34225].
Getroud met André OLIVIER, gebore op -13-11-1975 te Klerksdorp, ongehuwd.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Leandra van ZIJL, gebore op -06-02-2002 te Pretoria.

VIII.307    Petrus Johannes (Piet) van ZYL [34218] (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i3), gebore op -26-07-1916 te Rooikop, distr. Middelburg, oorlede op -01-01-1990 te Pretoria op 73-jarige ouderdom, begrawe te Pretoria-Oos, seun van Johannes Albertus van ZYL [27253] (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2) (kyk VII.701) en Susarah Johanna Christina (Sarie) van den HEEVER [34215].
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -03-01-1942 te Pretoria (Herv) met Maria Magdalena Elizabeth (Marie) van der MERWE, 20 jaar oud, gebore op -28-10-1921 te Pretoria, oorlede op -21-09-1991 te Pretoria op 69-jarige ouderdom, begrawe te Pretoria-Oos.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Albertus (Hannes) (kyk IX.217).
   2.  Willem Andries Stephanus (kyk IX.219).
   3.  Petrus Johannes (Buks) (kyk IX.221).
   4.  Catharina Johanna (Dot), gebore op -22-04-1949 te Pretoria.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -29-06-1974 te Pretoria (Herv) met Barend Johannes (Ben) KRUGER, 23 jaar oud, gebore op -17-06-1951 te Usakos Suidwes Afrika (Namibië)_. Uit dit huwelijk 1 zoon.
   5.  Josias Jacobus (Sias) (kyk IX.225).
   6.  Benjamin (Ben) (kyk IX.227).

IX.217    Johannes Albertus (Hannes) van ZYL [34233] (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i3.j1), gebore op -12-01-1943 te Pretoria, oorlede op -18-07-1996 te Pretoria op 53-jarige ouderdom, begrawe te Pretoria Noord, seun van Petrus Johannes (Piet) van ZYL [34218] (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i3) (kyk VIII.307) en Maria Magdalena Elizabeth (Marie) van der MERWE [34232].
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -13-01-1967 te Pretoria met Jacomina Gertruida (Gerda) VISSER, 25 jaar oud, gebore op -14-01-1941 te Johannesburg, oorlede op -20-03-2010 op 69-jarige ouderdom, begrawe te Heatherdale, Pretoria Noord.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Bertus (kyk X.104).

X.104    Bertus van ZYL [34241] (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i3.j1.k1), gebore op -28-05-1970 te Pretoria, seun van Johannes Albertus (Hannes) van ZYL [34233] (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i3.j1) (kyk IX.217) en Jacomina Gertruida (Gerda) VISSER [34240].
Getroud in die kerk op 42-jarige ouderdom op -04-06-2012 te Pretoria met Sindy VILJOEN, 28 jaar oud, gebore op -14-11-1983 te Pretoria.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Adeley Lilly-Ann, gebore op -07-06-2010 te Pretoria.

IX.219    Willem Andries Stephanus van ZYL [34234] (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i3.j2), gebore op -18-06-1944 te Pieterburg, oorlede op -25-01-2007 op 62-jarige ouderdom, seun van Petrus Johannes (Piet) van ZYL [34218] (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i3) (kyk VIII.307) en Maria Magdalena Elizabeth (Marie) van der MERWE [34232].
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -22-06-1968 te Louis Trichardt met Hendrina Wilhelmina (Nina) VENTER, 33 jaar oud, gebore op -01-11-1934 te distr. Pietersbrurg.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Melt (kyk X.106).

X.106    Melt van ZYL [34245] (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i3.j2.k1), gebore op -09-01-1973 te Pretoria, seun van Willem Andries Stephanus van ZYL [34234] (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i3.j2) (kyk IX.219) en Hendrina Wilhelmina (Nina) VENTER [34244].
Getroud in die kerk (1) op 22-jarige ouderdom op -09-09-1995 te Pretoria met Joyce Lillian SMIT, 21 jaar oud, gebore op -08-08-1974 te Pretoria.
Getroud in die kerk (2) op 38-jarige ouderdom op -26-11-2011 te Pretoria met Susanna Fransina (Fransie) BEZUIDENHOUT, 29 jaar oud, gebore op -19-11-1982 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Armandt, gebore op -14-02-2000 te Pretoria.

IX.221    Petrus Johannes (Buks) van ZYL [34235] (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i3.j3), gebore op -07-04-1947 te Bethlehem Ovs, oorlede op -23-06-2006 op 59-jarige ouderdom, begrawe te Carltonville, seun van Petrus Johannes (Piet) van ZYL [34218] (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i3) (kyk VIII.307) en Maria Magdalena Elizabeth (Marie) van der MERWE [34232].
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -08-11-1969 te Carltonville met Catharina Maria (Rina) SMOOK, 20 jaar oud, gebore op -23-01-1949 te Geldenhuis, distr. Germison.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Melanie, gebore op -06-12-1970 te ??
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -04-08-1990 te Carltonville met André FOUCHÉ, 20 jaar oud, gebore op -10-02-1970 te Krugersdorp. Uit dit huwelijk 2 kinderen.
   2.  Eugène (kyk X.111).

X.111    Eugène van ZYL [34251] (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i3.j3.k2), gebore op -21-12-1972 te ?? Seun van Petrus Johannes (Buks) van ZYL [34235] (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i3.j3) (kyk IX.221) en Catharina Maria (Rina) SMOOK [34249].
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -25-05-2000 te Krugersdorp met Loretta van NIEKERK, 31 jaar oud, gebore op -25-08-1968 te Carltonville.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Kiara, gebore op -23-10-2000 te Carltonville.

IX.225    Josias Jacobus (Sias) van ZYL [34238] (kode: b2.c6.d1.e1.f1.g4.h2.i3.j5), gebore op -29-09-1951 te Vereeniging, oorlede op -28-01-2006 te ?? op 54-jarige ouderdom, seun van Petrus Johannes (Piet) van ZYL [34218] (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i3) (kyk VIII.307) en Maria Magdalena Elizabeth (Marie) van der MERWE [34232].
Getroud in die kerk 1973 te Pretoria, geskei 1978 te Pretoria van Johanna Christina (Hannie) ERASMUS, gebore op -22-12-1955 te Pretoria, oorlede op -22-05-2013 te Pretoria op 57-jarige ouderdom, begrawe te 'Zandfontein', Pretoria.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Riaan, gebore op -21-05-1976 te Pretoria. Riaan is door zijn stiefvader aangenomen; draagt nu de naam Coetzee.
Getroud in die kerk ± 2001 met Charmaine N.N. Gebore ± 1978 te ??

IX.227    Benjamin (Ben) van ZYL [34257] (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i3.j6), gebore op -07-10-1952 te Vereeniging, seun van Petrus Johannes (Piet) van ZYL [34218] (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g4.h2.i3) (kyk VIII.307) en Maria Magdalena Elizabeth (Marie) van der MERWE [34232].
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -27-12-1975 te Pretoria met Catharina Elizabeth (Rina) CALITZ, 20 jaar oud, gebore op -27-12-1955 te Pretoria.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Ilse, gebore op -11-01-1979 te Pretoria.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -15-07-2000 te Pretoria met Jacobus Johannes (Whitey) BRINK, 25 jaar oud, gebore op -07-04-1975 te Vanderbylpark. Uit dit huwelijk 2 kinderen.
   2.  Madelyn, gebore op -11-11-1980 te Pretoria.
Getroud in die kerk (1) op 22-jarige ouderdom op -18-10-2003 te Pretoria, geskei na 9 jarige op -12-03-2013 te Pretoria, geen kinderen van Etienne Richard van ZYL, gebore op -04-07-1978 te Pretoria.
Getroud in die kerk (2) op 34-jarige ouderdom op -19-09-2015 te Pretoria met Wessel Bernardus Johannes BADENHORST, 37 jaar oud, gebore op -03-10-1977 te Pretoria.
   3.  Nicolene, gebore op -14-02-1985 te Pretoria.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -20-03-2010 te Pretoria met Jacques Hendrik KLOPPER, 24 jaar oud, gebore op -12-07-1985 te Pretoria. UIt dit huwelijk 2 kinderen.
   4.  Benjamin, gebore op -14-02-1985 te Pretoria.
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -15-06-2015 te Pretoria met Elizabeth Magdalena NEL, 29 jaar oud, gebore op -20-03-1986 te Brits.
   5.  Elmarie, gebore op -28-09-1986 te Pretoria.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -20-03-2011 te Pretoria met Herman OTTO, 27 jaar oud, gebore op -10-04-1983 te Virginia Ovs. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

VI.668    Hendrik Willem Marthinus van ZYL [27259] (kode: a5.b2.c7.d1.e1.f1.g5), gebore op -25-09-1853, gedoop op -26-12-1853 te Victoria-Wes, oorlede op -22-03-1900 te 'Rietfontein', distr. Swartruggens op 46-jarige ouderdom, seun van Albertus Johannes Andreas Jacobus van ZYL [27240] (kode: b2.c7.d1.e1.f1) (kyk V.351) en Hester Wilhelmina KOTZÉ [27241].
Getroud in die kerk ± 1878 te Potchefstroom met Elize Petronella Paulina CRONJÉ, gebore ± 1864, oorlede op -16-05-1926 te Rustenburg, distr. Noord-Wes, dogter van Andries Stephanus CRONJÉ en Hendrina Barendina Petronella HAVENGA.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Andries Stephanus Cronjé (kyk VII.705).
   2.  Hendrik Willem Marthinus, gebore op -18-11-1887 te ??
   3.  Stephanus Andries Barend Gysbertus, gebore op -26-05-1889 te ??
   4.  Hermanus Frederik Pieter Jacobus, gebore op -01-08-1893 te ??
   5.  Elsie Petronella Paulina, gebore op -17-02-1896 te ??
   6.  ElizabethMargaretha, gebore op -24-12-1898 te ??
   7.  Hendrina Barendina Petronella, gebore ±.
Getroud in die kerk ± 1921 te ?? Man is Jan Tait NEVELING, gebore ± 1897 te ??

VII.705    Andries Stephanus Cronjé van ZYL [35018] (kode: b5.c7.d1.e1.f1.g5.h1), gebore op -03-01-1885 te ?? Seun van Hendrik Willem Marthinus van ZYL [27259] (kode: a5.b2.c7.d1.e1.f1.g5) (kyk VI.668) en Elize Petronella Paulina CRONJÉ [27261].
Getroud in die kerk ± 1909 te ?? Vrou is Hendrina Johanna BUITENDAG, gebore op -01-09-1886 te ?? Oorlede op -10-02-1928 te Rustenburg, distr. Noord-Wes op 41-jarige ouderdom, dogter van Petrus Cornelis BUITENDAG en Cornelia Janetta van ZIJL.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Cornelia Janetta, gebore op -24-12-1914 te ?? Oorlede op -28-04-2000 te ?? op 85-jarige ouderdom.
   2.  Elsie Petronella, gebore op -12-10-1917 te ?? Oorlede op -17-07-1960 te Johannesburg, Gauteng (SA) op 42-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1933 te ?? Man is Robert Richard SUTTON, gebore ± 1909 te ?? Oorlede op -11-02-1950 te Magaliesburg, West Rand, Gauteng (SA).
   3.  Hendrina Johanna, gebore op -03-12-1923 te ?? Oorlede op -23-04-1955 te ?? op 31-jarige ouderdom.

VI.671    Dirk Jacobus Jeremias van ZYL [27255] (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g7), wagenmaker, gebore ± 1858 te Clanwilliam, Kaapkolonie, oorlede op -11-01-1883 te Mampoer? Gesneuveld in gevecht tijdens Command tegen Mampoer en Niabel. Seun van Albertus Johannes Andreas Jacobus van ZYL [27240] (kode: b2.c7.d1.e1.f1) (kyk V.351) en Hester Wilhelmina KOTZÉ [27241].
Getroud in die kerk op -17-09-1877 te Clanwilliam met Anna Catharina LAUBSCHER, 17 jaar oud, gebore op -23-09-1859 te Witteklip, Hopefield, gedoop op -24-03-1860, oorlede op -01-07-1927 te Sterkstroom-Wes op 67-jarige ouderdom, dogter van Johannes Theodorus LOUBSER (Laubscher) en Maria Susanna Petronella JORDAAN. {sy is later getroud in die kerk 1895 te Potchefstroom met Pieter Frederik du BRUYN, gebore op -03-12-1864 te Potchefstroom.}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Anna Petronella, gebore op -09-03-1878, gedoop op -05-05-1878 te Clanwilliam.
   2.  Albertus Johannes Andreas, gebore op -02-05-1880, gedoop op -15-07-1880 te Clanwilliam.
   3.  Johannes Theodorus, gebore ± 1882 te ??

VI.674    Willem Johannes (Jacobus) Maarten van ZYL [27263] (kode: b2.c7.d1.e1.f1.g9), gebore op -10-07-1861, gedoop 22-121-1861 te Clanwiliam, oorlede op -05-09-1910 te 'Sterkstroom', distr. Ventersdorp op 49-jarige ouderdom, seun van Albertus Johannes Andreas Jacobus van ZYL [27240] (kode: b2.c7.d1.e1.f1) (kyk V.351) en Hester Wilhelmina KOTZÉ [27241].
Getroud in die kerk ± 1888 te ?? Vrou is Catharina Frederika BRITS, gebore ± 1863 te 'Mooiplaas', Migdol, distr. Schweizr-Reneke.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacobus Johannes, gebore op -30-04-1889 te ??
   2.  Hester Wilhelmina, gebore op -28-11-1890 te ??
   3.  Catharina Frederika, gebore op -22-10-1892 te ??
   4.  Maria Claudina Johanna, gebore op -06-08-1894 te ??
   5.  Lea Magdalena, gebore op -15-12-1896 te ??
   6.  Willem Johannes Marten, gebore op -23-03-1899 te ?? Oorlede op -04-07-1949 te ?? op 50-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± 1925 te Ladybrand met Maria Magdalena Elisabeth OLIVIER, gebore ± 1901 te ??
   7.  Louis Joachim, gebore op -10-07-1904 te ??
   8.  Catharina Alida, gebore op -13-06-1906 te ??
   9.  Johannes Petrus, gebore op -03-07-1908 te ??

V.355    Martha Johanna Cecilia van ZYL [27277], gebore op -01-09-1827, gedoop op -14-09-1828 te Clanwilliam, dogter van Johannes Albertus van ZIJL [15796] (kode: a5.b2.c7.d1.e1) (kyk IV.149) en Catharina Alida BEUKES [27239].
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -06-10-1845 te Clanwilliam met Albertus Marthinus Johannes van ZYL, 22 jaar oud (kyk V.365).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Aldert Heremias Cornelis (kyk VI.676).
   2.  Johannes Albertus Marthinus, gebore op -18-09-1851, gedoop op -01-02-1852 te Clanwilliam.
   3.  Cecilia Johanna Albertha, gebore te 'Elandsfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -18-04-1854 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -19-01-1874 te Clanwilliam met Frans Jacobus SMIT, gebore ± 1852 te v Kafferkraal.
   4.  Johannes Marthinus, gebore te 'Kleinfontein', gedoop op -31-08-1856 te Clanwilliam.
   5.  Dirk Ernst Hendrik (kyk VI.682).
   6.  Catharina Alida, gebore op -28-09-1861 te Vredendal, gedoop op -09-01-1862 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -01-09-1879 te Vanrhynsdorp met Johannes Hendrik de WAAL, boer distr. vredendal, gebore ± 1856.
   7.  Martha Johanna Aletta, gebore op -24-10-1863 te 'Windhoek', distr. Clanwilliam, gedoop op -24-10-1863 te Clanwilliam.
   8.  Maatje Hester Geertruida, gebore op -26-03-1866, gedoop op -09-09-1866 te 'Troe-Troe', distr. Clanwilliam.
   9.  Frederik Willem (kyk VI.689).

VI.676    Aldert Heremias Cornelis van ZYL [30228] (kode: b6.c10.d6.e3.f1), gebore op -22-04-1848 te v Vredendal, gedoop op -16-05-1848 te Clanwilliam, seun van Albertus Marthinus Johannes van ZYL [19032] (kode: b6.c10.d6.e3) (kyk V.365) en Martha Johanna Cecilia van ZYL [27277] (kyk V.355).
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -27-01-1873 te Clanwilliam met Janetta Glaudina ENGELBRECHT, gebore ± 1853 te v Elandsfontein.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Geertruida Johanna Alberta, gebore op -02-04-1874 te Vredendal.
   2.  Martha Johanna Cecilia, gebore op -30-06-1876, gedoop op -25-12-1876 te Clanwilliam.
   3.  Jeanettta Glaudina Sophia, gebore op -19-05-1878, gedoop op -26-01-1879 te Vanrhynsdorp.
   4.  Johanna Albertha Cornelia, gebore op -18-07-1880, gedoop op -09-08-1885 te Vanrhynsdorp.
   5.  Albertus Marthinus Johannes, gebore op -29-01-1885, gedoop op -09-08-1885 te Vnarhynsdorp.
   6.  Cecilia Johanna Albertha, gebore op -08-01-1888, gedoop op -14-02-1889 te Vanrhynsdorp.
   7.  Catharina Alida, gebore op -11-10-1889, gedoop op -13-04-1890 te Vanrhynsdorp.
   8.  Aldert Heremias Cornelis, gebore op -01-09-1891, gedoop op -07-01-1892 te Vanrhynsdorp.

VI.682    Dirk Ernst Hendrik van ZYL [30230] (kode: b6.c10.d6.e3.f5), gebore op -16-09-1859, gedoop op -08-01-1860 te Clanwilliam, seun van Albertus Marthinus Johannes van ZYL [19032] (kode: b6.c10.d6.e3) (kyk V.365) en Martha Johanna Cecilia van ZYL [27277] (kyk V.355).
Getroud in die kerk (1) op 29-jarige ouderdom op -24-01-1889 te Clanwilliam met Rosina Catharina de WAAL (Johanna Christina Gertruida), gebore ± 1858 te ?? Oorlede op -10-07-1894 te distr. Vanrhynsdorp. Op SK staan dus andere namen.
Getroud in die kerk (2) op 35-jarige ouderdom op -14-01-1895 te Vanrhynsdorp met Henriette Susanna Sophia GREEFF, gebore ± 1863 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Johannes Christiaan Hendrik, gebore op -26-04-1889, gedoop op -02-06-1889 te Vanrhynsdorp.
Uit die tweede huwelik:
   2.  Dirk, gebore op -27-01-1896, gedoop op -01-03-1896 te Vanrhynsdorp.
   3.  Ernst, gebore op -12-06-1898, gedoop op -04-09-1898 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -26-05-1925 te Villiersdorp met Aletta Elizabeth du TOIT, gebore ± 1900 te ??
   4.  Maria.
Getroud in die kerk ± ?? Man is E WOLFAARDT.

VI.689    Frederik Willem van ZYL [33065] (kode: b6.c10.d6.e3.f9), boer distr. Clanwilliam, gebore op -28-09-1868, gedoop op -07-02-1869 te Clanwilliam, seun van Albertus Marthinus Johannes van ZYL [19032] (kode: b6.c10.d6.e3) (kyk V.365) en Martha Johanna Cecilia van ZYL [27277] (kyk V.355).
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -26-08-1889 te Vanrhynsdorp met Johanna Margaretha BRINK, gebore ± 1871 te v Oorlogsfontein.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Albertus Marthinus (Nicolaas) Johannes, gebore op -07-06-1890, gedoop op -06-07-1890 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -02-04-1917 te Vanrhynsddorp met Magdalena Josephina Christina SMIT, gebore ± 1895 te ??
   2.  Daniël Brink, gebore op -17-09-1891, gedoop op -06-11-1891 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -07-12-1920 te Clanwilliam met Dorothea Hendrika BURGER, gebore ± 1892 te ??
   3.  Anna Susanna Paulina, gebore op -27-05-1894, gedoop op -01-07-1894 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk (1) op 25-jarige ouderdom op -30-12-1919 te Kaapstad met Frederik van NIEKERK, gebore ± 1892 te ??
Getroud in die kerk (2) op 51-jarige ouderdom op -08-11-1945 te Vredendal met Daniël Jacobus BRUWER, gebore ± 1888 te ??
   4.  Frederik Willem, gebore op -20-07-1896, gedoop op -23-08-1896 te Vanrhynsdorp.
   5.  Martha Johanna Cecilia, gebore op -18-07-1898, gedoop op -30-10-1898 te Vanrhynsdorp.

V.359    Margaretha Maria Alida van ZYL [27281], gebore op -12-08-1836, gedoop op -25-12-1836 te Clanwilliam, dogter van Johannes Albertus van ZIJL [15796] (kode: a5.b2.c7.d1.e1) (kyk IV.149) en Catharina Alida BEUKES [27239].
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -02-08-1859 te Clanwilliam met Andreas van ZIJL, 26 jaar oud (kyk IV.201).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Alberta Jeremia Cornelia van ZYL, gebore op -18-08-1859, gedoop op -09-02-1860 te Clanwilliam.
   2.  Andries Jacobus van ZYL, gebore op -09-07-1861 te Langvlei, distr. Clanwilliam, gedoop op -06-03-1862 te Clanwilliam.
   3.  Sanetta Alberta van ZYL, gebore op -09-07-1861 te Langvlei, distr. Clanwilliam, gedoop op -06-03-1862 te Clanwilliam.
   4.  Johannes Marthinus Cornelius van ZYL (kyk VI.694).
   5.  Geesje Maria Jacoba van ZYL, gebore op -01-09-1865, gedoop op -31-01-1866 te Troe-Troe, distr. Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -31-12-1888 te Vanrhynsdorp met Jourdan van ELLEWEE, boer op Naasdrif, gebore ± 1865 te ??
   6.  Catharina Alida van ZYL, gebore op -22-11-1866, gedoop op -07-02-1867 te Clanwilliam.
   7.  Catharina van ZYL, gebore op -22-09-1868, gedoop op -07-02-1869 te Troe-Troe, distr. Clanwilliam.
   8.  Margaretha Maria Alberta van ZYL, gebore op -10-12-1871 te Troe-Troe, distr. Clanwilliam, gedoop op -03-02-1872 te Clanwilliam.

VI.694    Johannes Marthinus Cornelius van ZYL [30298] (kode: b6.c7.d2.e5.f4), gebore op -07-09-1863 te Bo-Langvlei, distr. Clanwilliam, gedoop op -09-03-1864 te Clanwilliam, seun van Andreas van ZIJL [23006] (kyk IV.201) en Margaretha Maria Alida van ZYL [27281] (kyk V.359).
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -09-08-1891 te Garies met Geesie Glaudina Margaretha AGENBACH, gebore ± 1865 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Andries Johannes, gebore op -17-08-1893, gedoop op -21-02-1894 te Vanrhynsdorp.
   2.  Hendrik Ananias Johannes, gebore op -26-04-1896 te Elandsfontein, dsitr. Clanwilliam, gedoop op -20-02-1897 te Clanwilliam.
   3.  Johannes Marthinus Cornelis, gebore op -02-08-1898, gedoop op -04-07-1899 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 34-jarige ouderdom op -20-02-1933 te Springbok met Gertruida Catharina MaRIA van ZYL, gebore ± 1913 te ??

IV.151    Geertruida Cecilia van ZIJL [15797], gebore op -03-08-1796, gedoop op -02-10-1796 te Swartland, dogter van Albert van ZIJL [15265] (kode: a5.b2.c7.d1) en Martha Johanna van ZIJL [15443] (kyk III.43).
Getroud (1) op 17-jarige ouderdom op -02-10-1813 te Tulbagh met Johannes van ZIJL, 22 jaar oud (kyk III.135). {hy is later getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -04-11-1815 te Tulbagh met Claudina Geertruida van ZIJL, 19 jaar oud (kyk IV.131).}
Getroud in die kerk (2) op 41-jarige ouderdom op -02-10-1837 te Clanwilliam met Johannes ENGELBRECHT, gebore ± 1794 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Geertruida Cecilia Johanna Alberta, gebore op -30-10-1814.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -02-10-1837 te Clanwilliam met Johannes ENGELBRECHT, gebore ± 1812 te ??

IV.153    Cecilia Johanna van ZIJL [15798], gebore op -21-06-1798, gedoop op -07-10-1798 te Swartland, dogter van Albert van ZIJL [15265] (kode: a5.b2.c7.d1) en Martha Johanna van ZIJL [15443] (kyk III.43).
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -07-06-1817 te Tulbagh met Allert Heremias Cornelis van ZIJL, 22 jaar oud (kyk III.93). {hy is later getroud in die kerk op 64-jarige ouderdom op -25-08-1859 te Clanwilliam met Catharina Johanna van ZIJL, 60 jaar oud, gebore op -30-08-1798, gedoop op -11-11-1798 te Sartland, dogter van Gideon Johannes van ZIJL (kyk II.20) en Catherina Johanna KRIEL.}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Martha Johanna Cecilia Alberta, gebore op -14-02-1819.
   2.  Aldert (kyk V.363).
   3.  Albertus Marthinus Johannes van ZYL (kyk V.365).
   4.  Dirk Ernst Hendrik (kyk V.366).
   5.  Gerrit Johannes, gebore op -16-08-1828, gedoop op -02-03-1829 te Clanwilliam.
   6.  Pieter Johannes (kyk V.370).
   7.  Hendrik Izak Jacobus van ZYL, gebore op -27-12-1837 te Vredendal, gedoop op -12-01-1838 te Clanwilliam.
   8.  Maatje Hester Johanna Christina van ZYL, gebore op -06-11-1840, gedoop op -11-04-1841 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -01-06-1857 te Clanwilliam met Jacobus Gideon LOUW, gebore ± 1838 te ??

V.363    Aldert van ZIJL [19031] (kode: b6.c10.d6.e2), gebore op -01-01-1821 te Olifantsrivier, gedoop op -28-10-1821 te Swartland, seun van Allert Heremias Cornelis van ZIJL [15492] (kode: b6.c10.d6) (kyk III.93) en Cecilia Johanna van ZIJL [15798] (kyk IV.153).
Getroud op 23-jarige ouderdom op -10-06-1844 te Clanwilliam met Catharina Johanna van ZYL, 14 jaar oud, gebore op -06-08-1829.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Gesien Martha Maria (Gesie), gebore op -27-06-1845, gedoop op -18-01-1846 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -27-04-1863 te Clanwilliam met Andries Petrus Everhardus VISSER, gebore ± 1841 te ??
   2.  Aldert Heremias Cornelis (kyk VI.703).
   3.  Pieter Adriaan Marthinus van ZYL (kyk VI.705).

VI.703    Aldert Heremias Cornelis van ZIJL [19603], gebore op -31-07-1852 te Olifantsrivier, Klipkuil (SA), gedoop op -01-09-1852 te Clanwilliam, seun van Aldert van ZIJL [19031] (kode: b6.c10.d6.e2) (kyk V.363) en Catharina Johanna van ZYL [19601].
Getroud in die kerk (1) op 26-jarige ouderdom op -09-03-1879 te Namakwaland met Anna Maria Johanna Frederika van ZYL, 19 jaar oud (kyk V.926).
Getroud (2) ± 1894 met Sophia Maria Catharina MULDER, gebore ± 1855.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Johannes Cornelis François, gebore ± 1882.
   2.  Albert Heremias Cornelis van ZYL, gebore op -27-09-1884, gedoop op -18-01-1885 te Namakwaland.
   3.  Gideon Johannes van ZYL, gebore op -20-08-1886 te Garies, gedoop op -13-02-1887 te Namakwaland.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -29-08-1910 te Garies met Magdalena Elizabeth Johanna AURET, gebore ± 1888 te v Klipkuil.
   4.  Dirk Ernst Hendrik, gebore op -28-09-1888 te v Groenrivier, gedoop op -24-02-1889 te Namakwaland.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -22-09-1913 te Garies met Cornelia Johanna HUISAMEN, gebore ± 1890 te ??
Uit die tweede huwelik:
   5.  Helena Wilhelmina, gebore op -19-09-1896 te Garies, gedoop op -04-04-1897 te Namakwaland.
   6.  Frederik Gerhardus Heremias (Fritz) (kyk VII.761).
   7.  Aldert Heremias Cornelis, gebore op -24-01-1902.
   8.  Johannes Cornelis François, gebore ± 1904.

VII.761    Frederik Gerhardus Heremias (Fritz) van ZIJL [19625], gebore op -05-08-1899, oorlede op -07-07-1967 op 67-jarige ouderdom, seun van Aldert Heremias Cornelis van ZIJL [19603] (kyk VI.703) en Sophia Maria Catharina MULDER [19604].
Getroud ± 1924 met Susanna Johanna ENGELBRECHT, gebore op -08-02-1905 te Van Rhynsdorp, oorlede op -01-11-1952 op 47-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Sophia Maria Aletta (Lettie), gebore op -08-09-1925, oorlede op -22-03-2007 te ?? op 81-jarige ouderdom.
   2.  Frederik Gerhardus Heremias (Gerrie) (kyk VIII.314).
   3.  Johanna Susanna (Joyce), gebore op -25-05-1930, oorlede op -10-09-2000 te ?? op 70-jarige ouderdom.
   4.  Maria Cornelia (Mollie), gebore op -08-06-1932.
   5.  Helena Alberta (Helene), gebore op -18-05-1935.
   6.  Christina Anetta (Tina), gebore op -08-05-1938.
   7.  Anna Wilhelmina (Willemien), gebore op -31-01-1942.

VIII.314    Frederik Gerhardus Heremias (Gerrie) van ZIJL [19652], gebore op -02-03-1928 te Olifantsrivier, oorlede op -29-08-2004 te St. Helena Bay (SA) op 76-jarige ouderdom, seun van Frederik Gerhardus Heremias (Fritz) van ZIJL [19625] (kyk VII.761) en Susanna Johanna ENGELBRECHT [19650].
Getroud ± 1954 met Dawie van SCHALKWYK, gebore ± 1930.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Frederik Gerhardus Heremias (Ferdi) (kyk IX.229).
   2.  Engela Susan, gebore op -15-04-1960 te Kimberley.

IX.229    Frederik Gerhardus Heremias (Ferdi) van ZIJL [21371], gebore op -21-05-1955 te Kimberley, seun van Frederik Gerhardus Heremias (Gerrie) van ZIJL [19652] (kyk VIII.314) en Dawie van SCHALKWYK [21361].
Getroud (1) ± 1981 met Louise JACOBS, gebore ± 1957.
Getroud (2) ± 1995 met Elmarie DROTSCHIE, gebore ± 1958.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Etienne Ferdi, gebore op -23-11-1982.
Uit die tweede huwelik:
   2.  Frederik Jakobus (Drikus), gebore op -07-01-1998.

VI.705    Pieter Adriaan Marthinus van ZYL [19606] (kode: b6.c10.d6.e2.f3), gebore op -14-10-1854, gedoop op -18-02-1855 te Clanwilliam, seun van Aldert van ZIJL [19031] (kode: b6.c10.d6.e2) (kyk V.363) en Catharina Johanna van ZYL [19601].
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -07-08-1875 te Piketberg met Catharina Sara van ZYL, 19 jaar oud (kyk V.709).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hermanus Adriaan, boer, distr. Clanwilliam, gebore op -05-08-1877, gedoop op -17-09-1877 te Vanrhynsdorp.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -15-08-1904 te Kaapstad met Anna Johanna MALAN, 26 jaar oud, gebore op -05-01-1878 te Paarl, gedoop op -03-02-1878 te Paarl.
   2.  Jacoba Christina, gebore op -17-06-1881, gedoop op -21-08-1881 te Vanrhynsdorp.
   3.  Aldert, gebore op -28-07-1886, gedoop op -16-01-1887 te Vanrhynsdorp.
   4.  Hester Wilhelmina, gebore op -24-06-1890, gedoop op -04-01-1891 te Vanrhynsdorp.
   5.  Petrusa Catharina, gebore op -25-05-1891, gedoop op -25-09-1892 te Vanrhynsdorp.
   6.  Sara Johanna Laurina, gebore op -02-01-1898 te Seekoevlei, gedoop op -14-03-1898 te Clanwilliam.

V.365    Albertus Marthinus Johannes van ZYL [19032] (kode: b6.c10.d6.e3), gebore op -12-06-1823 te Olifantsrivier, gedoop op -01-02-1824 te Swartland, seun van Allert Heremias Cornelis van ZIJL [15492] (kode: b6.c10.d6) (kyk III.93) en Cecilia Johanna van ZIJL [15798] (kyk IV.153).
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -06-10-1845 te Clanwilliam met Martha Johanna Cecilia van ZYL, 18 jaar oud (kyk V.355).
Uit hierdie huwelik: 9 kinders (kyk onder V.355).
 
V.366    Dirk Ernst Hendrik van ZIJL [30233] (kode: b6.c10.d6.e4), gebore op -26-11-1825, gedoop op -13-06-1827 te Clanwilliam, oorlede op -19-09-1890 te Winterhoek, Boshof op 64-jarige ouderdom, seun van Allert Heremias Cornelis van ZIJL [15492] (kode: b6.c10.d6) (kyk III.93) en Cecilia Johanna van ZIJL [15798] (kyk IV.153).
Getroud in die kerk (1) op 22-jarige ouderdom op -21-02-1848 te Clanwilliam met Sara Debora NIEUWOUDT, gebore ± 1827 te ?? Oorlede ± 1850.
Getroud in die kerk (2) op 25-jarige ouderdom op -21-04-1851 te Clanwilliam met Maria Christina Geertruida van ZIJL, 30 jaar oud (kyk IV.299).
Getroud in die kerk (3) op 38-jarige ouderdom op -07-12-1863 te Clanwilliam met Johanna Catharina Gerendina de WAAL, gebore ± 1828 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Maria Margaretha van ZYL, gebore op -27-04-1849 te Onder Olifantsrivier, gedoop op -12-08-1849 te Clanwilliam.
Uit die tweede huwelik:
   2.  Aldert Heremias Cornelis van ZYL, gebore op -06-03-1853 te 'Langvlei', distr. Clanwilliam, gedoop op -19-02-1854 te Clanwilliam.
   3.  Johannes David van ZYL, gebore op -26-05-1860, gedoop op -02-09-1860 te Clanwilliam.
   4.  Susanna Aletta Johanna van ZYL, gebore ± 1861 te ??
   5.  Dirk Ernst Hendrik van ZYL, gebore ± 1863 te ??
Uit die derde huwelik:
   6.  Johannes Christiaan van ZYL, gebore ± 1864 te ??

V.370    Pieter Johannes van ZIJL [27907], gebore op -23-12-1830, gedoop op -30-03-1831 te Clanwilliam, oorlede op -07-01-1903 te Klipkraal, Namakwaland op 72-jarige ouderdom, seun van Allert Heremias Cornelis van ZIJL [15492] (kode: b6.c10.d6) (kyk III.93) en Cecilia Johanna van ZIJL [15798] (kyk IV.153).
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -28-04-1851 te Piketberg met Christina Elisabeth Margaretha BASSON.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Aldert Heremias Cornelis van ZYL (kyk VI.712).
   2.  Elizabeth Christina Willemina van ZYL, gebore op -29-01-1856, gedoop op -06-07-1856 te Piketberg.
Getroud met Albert Stephanus van ZYL, gebore ± 1854 te ??
   3.  Cecilia Johanna van ZYL, gebore op -01-08-1858, gedoop op -03-10-1858 te Piketberg.
   4.  Christina Margaretha Susanna van ZYL, gebore op -27-02-1861, gedoop op -06-10-1861 te Piketberg.
Getroud in die kerk ± 1883 met Jacobus Gerrit NIEUWOUDT, gebore ± 1859 te ??
   5.  Maatje Hester Johanna van ZYL, gebore op -27-09-1863, gedoop op -18-09-1864 te Piketberg.
Getroud in die kerk ± 1885 te ?? Man is Willem Stephanus ENEGLBRTECHT, gebore ± 1861 te ??
   6.  Pieter Johannes van ZYL, gebore op -01-11-1865, gedoop op -31-01-1866 te 'Troe-Troe', distr. Clanwilliam.
   7.  Johanna Adriana van ZYL, gebore ± 1867 te ??
Getroud in die kerk ± 1890 te ?? Man is Gert ENGELBRECHT, gebore ± 1864 te ??
   8.  Margaretha Johanna van ZYL, gebore ± 1868 te ??
   9.  Dirk Ernst Hendrik van ZYL, gebore ± 1870 te ??

VI.712    Aldert Heremias Cornelis van ZYL [33084] (kode: b6.c10.d6.e6.f1), gebore op -01-05-1853, gedoop op -17-07-1853 te Piketberg, seun van Pieter Johannes van ZIJL [27907] (kyk V.370) en Christina Elisabeth Margaretha BASSON [33086].
Getroud in die kerk op 43-jarige ouderdom op -15-03-1897 te Vanrhynsdorp met Martha Johanna van ZYL, gebore ± 1855 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Catharina Johanna, gebore op -14-09-1898, gedoop op -30-10-1898 te Vanrhynsdorp.
   2.  Aldert Heremias, gebore op -21-09-1900, gedoop op -22-11-1900 te Vanrhynsdorp.

III.44    Pieter van ZIJL [15444] (kode: b6.c6.d2), gedoop op -23-01-1774 te Kaapstad, burger van Stellenbosch, seun van Johannes van ZIJL [15244] (kode: b6.c6) (kyk II.11) en Cecilia van ZIJL [15442].
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -25-03-1798 te Kaapstad met Anna Christina NEL, 18 jaar oud (kyk IV.147).
Uit hierdie huwelik: 9 kinders (kyk onder IV.147).
 
III.45    Albertus van ZIJL [15445] (kode: b6.c6.d3), gedoop op -23-01-1774 te Kaapstad, oorlede ± 1812 te ?? burger van Stellenbosch, seun van Johannes van ZIJL [15244] (kode: b6.c6) (kyk II.11) en Cecilia van ZIJL [15442].
Getroud in die kerk (1) op 30-jarige ouderdom op -19-02-1804 te Kaapstad met Christina Magdalena NEL, 17 jaar oud (kyk IV.148).
Getroud in die kerk (2) op 35-jarige ouderdom op -01-04-1809 te Tulbagh met Kristina Margrita van ZIJL, 16 jaar oud (kyk III.92).
Uit die eerste huwelik: 2 kinders (kyk onder IV.148).
Uit die tweede huwelik:
   3.  Albert (kyk IV.155).
   4.  Albertus Pieter Dirk Erasmus (kyk IV.157).

IV.155    Albert van ZIJL [19166] (kode: b6.c6.d3.e3), gebore op -14-10-1810 te 'Vredendal', distr. Tulbagh, gedoop op -14-10-1810 te Kaapstad, seun van Albertus van ZIJL [15445] (kode: b6.c6.d3) (kyk III.45) en Kristina Margrita van ZIJL [15491] (kyk III.92).
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -03-02-1833 te Kaapstad met Elizabeth Christina Wilhelmina BASSON, 20 jaar oud, gedoop op -30-08-1812 te ?? Dogter van Johannes Albertus BASSON en Johanna Adriana Christina KOTZÉ. {sy was vroeër getroud in die kerk ± 1832 met Johannes KOTZÉ, gebore ± 1810 te ??}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Christina Margarita Susanna van ZYL, gebore op -28-03-1834 te Piketberg, gedoop op -15-06-1834 te Malmesbury.
   2.  Johanna Adriana van ZYL, gebore op -16-03-1836, gedoop op -10-07-1836 te Piketberg, jong overleden.
   3.  Johanna Adriana van ZYL, gebore op -17-09-1837, gedoop op -14-01-1838 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -30-04-1860 te Piketberg met Johannes Hendrik COETZEE, gebore ± 1836 te ??
   4.  Elizabeth Christina Wilhelmina van ZYL, gebore op -16-11-1840, gedoop op -06-05-1860 te Piketberg.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -06-05-1860 te Piketberg met Gideon Jozua ROSSOUW, gebore ± 1829 te ??
   5.  Albertus Johannes van ZYL (kyk V.381).
   6.  Johannes Albertus van ZYL, gebore op -16-08-1845, gedoop op -19-10-1845 te Piketberg.
   7.  Pieter Dirk Johannes van ZYL, gebore op -13-02-1848, gedoop op -26-03-1848 te Piketberg.
   8.  Catharina Hendrika van ZYL, gebore op -27-02-1852, gedoop op -23-05-1852 te Piketberg.

V.381    Albertus Johannes van ZYL [27900] (kode: b6.c6.d3.e3.f5), gebore op -13-04-1843, seun van Albert van ZIJL [19166] (kode: b6.c6.d3.e3) (kyk IV.155) en Elizabeth Christina Wilhelmina BASSON [27899].
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -19-03-1868 te Piketberg?? Vrou is Geesje Martha Maria van ZYL, gebore > 1833 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Albert Johannes Adriaan (kyk VI.726).
   2.  Catharina Johanna Jacoba, gebore op -11-09-1872 te 'Bo-Langvlei', Sandvlei, distr. Clanwilliam, gedoop op -25-02-1873 te Clanwilliam.

VI.726    Albert Johannes Adriaan van ZYL [27912] (kode: b6.c6.d3.e3.f5.g1), gebore op -04-11-1869, gedoop op -23-12-1869 te Clanwilliam, seun van Albertus Johannes van ZYL [27900] (kode: b6.c6.d3.e3.f5) (kyk V.381) en Geesje Martha Maria van ZYL [27901].
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -04-11-1890 te Piketberg met Johanna Margaretha SMIT.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Albertus Johannes, gebore op -14-09-1891 te v Malkopsvlei, gedoop -??-??-1891 te Porterville. Let OP: doopdatum (van cd-17) kan niet juist zijn!!
   2.  Johannes Nicolaas, gebore op -08-11-1894, gedoop op -09-12-1894 te Porterville.
   3.  Maria Susanna, gebore op -25-02-1898, gedoop op -25-02-1898 te Porterville.

IV.157    Albertus Pieter Dirk Erasmus van ZIJL [19167] (kode: b6.c6.d3.e4), gebore op -18-10-1812 te Olifantsrivier, gedoop op -18-10-1812 te Kaapstad, seun van Albertus van ZIJL [15445] (kode: b6.c6.d3) (kyk III.45) en Kristina Margrita van ZIJL [15491] (kyk III.92).
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -30-09-1842 te Clanwilliam met Helena Jacoba Susanna GOUS, gebore ± 1814 te ?? Dogter van Johannes GOUS en Christina Wilhelmina LOCK.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Petrus van ZYL, gebore op -26-11-1843 te 'Enkele Wilgeboom', gedoop op -28-08-1844 te Clanwilliam.
   2.  Johannes Petrus Jacobus van ZYL (kyk V.387).
   3.  Christina Wilhelmina Margaretha van ZYL, gebore op -27-05-1846 te Hantam, gedoop op -21-01-1847 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -13-01-1868 te Calvinia met Daniël Petrus Gous BRAND, gebore ± 1843 te ??
   4.  Helena Cecilia, gebore op -01-11-1858, gedoop op -05-12-1858 te Calvinia.
   5.  Albertus Petrus van ZYL (kyk V.392).

V.387    Johannes Petrus Jacobus van ZYL [27928] (kode: b6.c6.d3.e4.f2), gebore op -26-11-1845 te ?? Oorlede op -24-04-1921 te ?? op 75-jarige ouderdom, seun van Albertus Pieter Dirk Erasmus van ZIJL [19167] (kode: b6.c6.d3.e4) (kyk IV.157) en Helena Jacoba Susanna GOUS [27922].
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -25-12-1876 te Calvinia met Susanna Helena BOSCH, 16 jaar oud, gebore op -21-07-1860 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Wilhelmina Christina, gebore op -15-03-1878, gedoop op -21-04-1878 te Calvinia, oorlede op -03-07-1878 te ??, 110 dae oud.
   2.  Helena (Jacoba) Susanna, gebore op -09-10-1879, gedoop op -23-11-1879 te Calvinia.
   3.  Maria Willemina, gebore op -04-01-1881, gedoop op -20-03-1881 te Calvinia.
   4.  Johannes Petrus Jakobus, gebore op -26-08-1883, gedoop op -23-09-1883 te Calvinia, oorlede op -26-01-1884 te ??, 153 dae oud.
   5.  Wilhelmina Louisa, gebore op -31-12-1884, gedoop op -05-04-1885.
   6.  Albertus Petrus, gebore op -17-10-1886, gedoop op -30-01-1887 te Calvinia, oorlede op -09-07-1895 te ?? op 8-jarige ouderdom.
   7.  Willem Johannes, gebore op -13-12-1887, gedoop op -01-04-1888 te Calvinia, oorlede op -23-01-1889 te ?? op 1-jarige ouderdom.
   8.  Aletta Susanna, gebore op -04-04-1889, gedoop op -26-05-1889 te Calvinia.
   9.  Johannes Petrus (Jacobus), boer op Springbokkeel, distr. Calvinia, gebore op -01-08-1890, gedoop op -14-09-1890 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -07-10-1918 te Nieuwoudtville met Johanna Christina Jacoba THERON, gebore ± 1894, oorlede ± 1922 te ??
   10.  Susanna Helena, gebore op -04-06-1896, gedoop op -04-10-1896 te Calvinia.
   11.  Jacob Albertus, gebore op -04-03-1898, gedoop op -09-06-1898 te Calvinia.

V.392    Albertus Petrus van ZYL [27943] (kode: b6.c6.d3.e4.f5), gebore ± 1859 te ?? Seun van Albertus Pieter Dirk Erasmus van ZIJL [19167] (kode: b6.c6.d3.e4) (kyk IV.157) en Helena Jacoba Susanna GOUS [27922].
Getroud in die kerk op -19-06-1880 te Calvinia met Johanna Jacoba van ZYL, 19 jaar oud, gebore op -14-03-1861, gedoop op -16-06-1861 te Calvinia, dogter van Nicolaas Johannes Albertus van ZYL en Johanna Christina Jacoba van ZYL.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Albertus Petrus, gebore op -16-11-1881 te 'Springbokkeel', distr. Calvinia, gedoop op -08-01-1882 te Calvinia.
Getroud in die kerk (1) op 23-jarige ouderdom op -23-05-1905 te Nieuwoudtville met Anna Jacoba MOSTERT, gebore ± 1884 te 'Kapiteinskraal', distr. Calvinia, oorlede ± 1915.
Getroud in die kerk (2) op 34-jarige ouderdom op -09-10-1916 te Nieuwoudtville met Martha Maria MOSTERT, gebore ± 1896 te Kenhardt.
   2.  Nicolaas Johannes Albertus, boer in Nieuwoudtville, gebore op -12-04-1884, gedoop op -21-09-1884 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -13-09-1909 te Calvinia met Maatje Maria MOSTERT, gebore ± 1886 te ??
   3.  Helena Jacoba Susanna, gebore op -12-04-1886 te 'Springbokkeel', distr. Calvinia, gedoop op -30-01-1887 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -22-05-1905 te Nieuwoudtville met Tobias Gerhardus MOSTERT, gebore ± 1879 te 'Kapiteinskraal', distr. Calvinia.
   4.  Johannes Petrus Jacobus, gebore op -09-03-1890, gedoop op -06-04-1890 te Calvinia.
   5.  Christiaan David Petrus (Johannes), gebore op -05-04-1892 te 'Springbokkeel', distr. Calvinia, gedoop op -11-12-1892 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -06-10-1919 te Nieuwoudtville met Beatrix Hendrina Johanna Maria MOSTERT, gebore ± 1888 te ??
   6.  Hendrik Albertus, gebore op -23-03-1894, gedoop op -07-10-1894 te Calvinia.
   7.  Johanna Christina Jacoba, gebore op -24-06-1896, gedoop op -04-10-1896 te Calvinia.

III.48    Johannes Abraham van ZIJL [15450] (kode: b6.c6.d5), burger van Stellenbosch, gebore op -14-03-1779, seun van Johannes van ZIJL [15244] (kode: b6.c6) (kyk II.11) en Cecilia van ZIJL [15442].
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -19-02-1804 te Kaapstad met Maria Dorothea Margaretha COETZEE, 14 jaar oud, gedoop op -27-09-1789 te ?? Dogter van Jacobus COETZEE en Maria Magdalena de KLERK.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Magdalena Maria, gebore op -03-11-1806, gedoop op -25-12-1806 te Swartland.
   2.  Johannes (kyk IV.160).

IV.160    Johannes van ZIJL [19169] (kode: b6.c6.d5.e2), gebore op -30-06-1809, gedoop op -03-09-1809 te George, seun van Johannes Abraham van ZIJL [15450] (kode: b6.c6.d5) (kyk III.48) en Maria Dorothea Margaretha COETZEE [15451].
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -07-03-1831 te Beaufort-Wes met Johanna Margaretha Maria Jacoba JACOBS, gebore ± 1811 te ?? Dogter van Lourens Marthinus JACOBS.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Abraham Lourens (kyk V.394).
   2.  Lourens Marthinus Jacobs (kyk V.396).
   3.  Magdalena Maria, gebore op -23-04-1836, gedoop op -16-11-1836 te Beaufort-Wes.
   4.  Joseph Adriaan Lukas, gebore op -01-04-1837, gedoop op -20-05-1838 te Colesberg.
   5.  Petrus Daniël, gebore op -23-02-1839, gedoop op -24-05-1840 te Colesberg.
   6.  Daniël Johannes Jacobus, gebore op -20-08-1840, gedoop op -03-06-1845 te Victoria=Wes.
   7.  Daniël Jacobus, gebore op -28-08-1844, gedoop op -03-06-1845 te Victoria-Wes.
   8.  Maria Margaretha Johanna, gebore op -11-02-1849, gedoop op -08-07-1850 te Victoria-Wes.
   9.  Abraham Jacobus, gebore op -10-07-1854, gedoop op -18-09-1854 te Hopetown. Let op: kan foutief zijn >> volgorde opgegeven geboortejaren te ver uiteen (p 306).

V.394    Johannes Abraham Lourens van ZIJL [32543] (kode: b6.c6.d5.e2.f1), boer op Middelveld, gebore op -25-12-1831, gedoop op -12-08-1832 te Beaufort-Wes, seun van Johannes van ZIJL [19169] (kode: b6.c6.d5.e2) (kyk IV.160) en Johanna Margaretha Maria Jacoba JACOBS [19170].
Kinders:
   1.  Johannes Abram Lourens (kyk VI.753).
   2.  Marthinus Petrus van ZYL, gebore op -07-12-1854, gedoop op -21-05-1855 te Hopetown, oorlede op -19-05-1891 te ?? op 36-jarige ouderdom, seun van Maria Jacomina van STADEN.
Getroud in die kerk ± 1879 te ?? Vrou is Martha Maria van STADEN, gebore op -10-08-1856 te ?? Dogter van Marthinus Jacobus van STADEN en Maria Jacomina Wilhelmina van STADEN.
   3.  Lourens Marthinus Jacobus, gebore op -02-04-1856, gedoop op -11-05-1856 te Hopetown, seun van Maria Jacomina van STADEN.
   4.  Martha Maria, gebore op -04-02-1858, gedoop op -08-05-1859 te Hopetown, dogter van Maria Jacomina van STADEN.

VI.753    Johannes Abram Lourens van ZIJL [32527] (kode: b6.c6.d5.e2.f1.g1), gebore op -18-11-1853 te ?? Gedoop op -19-02-1854 te Hopetown, seun van Johannes Abraham Lourens van ZIJL [32543] (kode: b6.c6.d5.e2.f1) (kyk V.394) en Maria Jacomina van STADEN [32544].
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -12-02-1877 te Pretoria (Ned Herv) met Maria Jacomina Wilhelmina van STADEN, 18 jaar oud, gebore op -07-07-1858 te Transvaal, oorlede op -28-10-1918 te Yzervarkfontein, Pretoria op 60-jarige ouderdom, oud: 60 jr, 3 mnd, 3 dgn (geb. datum teruggerekend).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Abraham, gebore ± 1885 te ??
   2.  Marthinus Jacobus, gebore ± 1886 te ??
   3.  Nicolaas Hermanus, gebore ± 1888 te ??
   4.  Lourens Jakobus, gebore ± 1891 te ??
   5.  Jacobus Marthinus van ZYL (kyk VII.781).
   6.  Maria Jacomina Willemina, gebore ± 1895 te ??
   7.  Johanna Maria, gebore ± 1896 te ?

VII.781    Jacobus Marthinus van ZYL [31754] (kode: b6.c6.d5.e2.f1.g1.h5), gebore op -25-12-1894 te ?? Oorlede op -16-04-1962 te ?? op 67-jarige ouderdom, begrawe te Pretoria Noord (Heatherdale), woonde in 1933 samen met zijn gezin op de Springbokvlakte (omgeving Groblersdal), seun van Johannes Abram Lourens van ZIJL [32527] (kode: b6.c6.d5.e2.f1.g1) (kyk VI.753) en Maria Jacomina Wilhelmina van STADEN [32528].
Getroud in die kerk ± 1918 te ?? Vrou is Isabella Jacoba (Bella) de BEER, gebore op -23-07-1897 te ?? Oorlede op -03-09-1965 te ?? op 68-jarige ouderdom, dogter van Franz Hendrik de BEER en Anna Catharina Maria FOURIE.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Abram Louwrens, gebore 1919, oorlede 04-1920 te ??
   2.  Frans Hendrik, gebore op -10-01-1921 te ?? Oorlede op -10-01-1978 te ?? op 57-jarige ouderdom.
   3.  Maria Jacomina Welmina, gebore op -04-06-1922 te ?? Oorlede 11-1922 te ??
   4.  Jacobus Marthinus (Koos), gebore op -03-06-1923 te ?? Oorlede op -01-05-1998 te ? op 74-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -20-08-1945 te ?? Vrou is Catharina Johanna JORDAAN, 22 jaar oud, gebore op -23-09-1922 te ?? Oorlede op -25-08-1998 te ?? op 75-jarige ouderdom.
   5.  David Gerhardus (Dawid), gebore op -12-05-1925 te ?? Oorlede op -26-12-2002 te ?? op 77-jarige ouderdom.
   6.  Anna Catharina Maria, gebore op -16-12-1927 te ?? Oorlede op -28-05-2001 te ?? op 73-jarige ouderdom.
   7.  Laurens Jacobus (Louw), gebore op -25-12-1929 te ?? Oorlede ± 1961.
   8.  Johannes Abraham Lourens (Jan), gebore op -26-04-1932 te ?? Oorlede op -13-08-2011 te ?? op 79-jarige ouderdom.
   9.  Isabella Jacoba (Issie) (kyk VIII.331).
   10.  Marthinus Jacobus (Koos), gebore op -10-06-1937 te ?? Oorlede op -01-10-1937 te ??, 113 dae oud.
   11.  Martha Maria, gebore op -21-12-1938 te ?? Oorlede op -21-12-1938 te ??, 0 dae oud.
   12.  Nicolaas Hermanus (Nic), gebore op -05-04-1940 te ?? Oorlede op -06-02-2002 te ?? op 61-jarige ouderdom.

VIII.331    Isabella Jacoba (Issie) van ZYL [32529], gebore op -21-02-1934 te ?? Oorlede op -28-11-2011 te ?? op 77-jarige ouderdom, dogter van Jacobus Marthinus van ZYL [31754] (kode: b6.c6.d5.e2.f1.g1.h5) (kyk VII.781) en Isabella Jacoba (Bella) de BEER [32525].
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -04-04-1953 te ?? Man is Petrus Jacobus (Piet) BOSCH, 25 jaar oud, gebore op -04-05-1927 te ?? Oorlede op -15-05-2009 te ?? op 82-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Isabella Jacoba (Kobie), gebore op -25-03-1955 te ??
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -08-08-1976 te ?? Man is Dirk Johannes MATTHYSER, 23 jaar oud, gebore op -26-07-1953 te ?? UIt dit huwelijk twee kinderen: Dimirie en renier.

V.396    Lourens Marthinus Jacobs van ZIJL [32550] (kode: b6.c6.d5.e2.f2), gebore op -27-11-1834, gedoop op -04-08-1835 te Beaufort-Wes, seun van Johannes van ZIJL [19169] (kode: b6.c6.d5.e2) (kyk IV.160) en Johanna Margaretha Maria Jacoba JACOBS [19170].
Getroud in die kerk (1) op 20-jarige ouderdom op -21-05-1855 te Hopetown met Catharina Louisa KEMPER, gebore ± 1836 te ??
Getroud in die kerk (2) op 23-jarige ouderdom op -23-07-1858 te Hopetown met Catharina Louisa NEL, gebore ± 1837.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Louisa Catharina, gebore op -05-05-1857, gedoop op -11-06-1857 te Hopetown.
Uit die tweede huwelik:
   2.  Johanna Maria Margaretha, gebore op -08-06-1859, gedoop op -20-11-1859 te Hopetown.
   3.  Lourens Marthinus Jacobus (kyk VI.761).

VI.761    Lourens Marthinus Jacobus van ZIJL [32555] (kode: b6.c6.d5.e2.f2.g3), gebore op -01-11-1861, gedoop op -28-01-1862 te Hopetown, seun van Lourens Marthinus Jacobs van ZIJL [32550] (kode: b6.c6.d5.e2.f2) (kyk V.396) en Catharina Louisa NEL [32552].
Getroud in die kerk ± 1887 te ?? Vrou is Ellie Johanna Wesselina OTTO, gebore ± 1863 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Lourens Marthinus Jacobus, gebore te 'sanddrif', distr. Calvinia, gedoop op -08-11-1891 te Du Plooysburg.
   2.  Catharina Louisa, gebore op -10-08-1893, gedoop op -14-01-1894 te Du Toitspan.
   3.  Jan Michiel Daniël, gebore te 'Middelplaas', distr. Douglas, gedoop op -12-02-1899 te Douglas.

III.51    Christina Jacomina van ZIJL [15452], gedoop op -04-10-1781 te Swartland, dogter van Johannes van ZIJL [15244] (kode: b6.c6) (kyk II.11) en Cecilia van ZIJL [15442].
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -25-03-1798 te Kaapstad met Jacobus Maarten LOUBSER, 21 jaar oud, gedoop op -05-05-1776 te ?? Seun van Nicolaas LOUBSER en Jacomina Hendrina van ZIJL.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Cecilia Johanna Christina LAUBSCHER, gedoop op -25-10-1801 te ??
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -25-04-1824 te ?? Man is Willem Adriaan van ZIJL, 23 jaar oud, gebore op -18-05-1800, gedoop op -04-10-1800 te Swartland, seun van Pieter van ZIJL (kyk III.44) en Anna Christina NEL (kyk IV.147).

III.52    Willem Adriaan van ZIJL [15454] (kode: b6.c6.d7), veeboer, gedoop op -15-02-1784 te Rootfontein, Roggeveld (SA), burger van Tulbagh, seun van Johannes van ZIJL [15244] (kode: b6.c6) (kyk II.11) en Cecilia van ZIJL [15442].
Getroud (1) op 22-jarige ouderdom op -20-07-1806 te Malmesbury met Johanna COETZEE, 15 jaar oud, gedoop op -27-02-1791 te ??
Getroud (2) op 45-jarige ouderdom op -08-11-1829 te Kaapsatd met Johanna Susanna van WIJK, gebore ± 1786, oorlede op -13-04-1874.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Johannes Jacobus, gebore op -02-06-1807 te 'Buffelskloof', gedoop op -22-11-1807 te Kaapstad.
   2.  Magdalena Maria, gebore op -27-04-1810 te Hantam, gedoop op -07-10-1810 te Swartland.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -08-11-1829 te Kaapstad met Elias Abraham BASSON, gebore ± 1808 te ??
   3.  Jacobus Andreas (kyk IV.166).
   4.  Cecilia Aletta Francina, gebore op -30-06-1816 te Piketberg, gedoop op -26-10-1817 te Swartland.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -09-11-1834 te Kaapstad met Nicolaas Albertus KARSTEN, gebore ± 1814 te ??
   5.  Johanna Christina, gebore op -18-11-1821 te Hantam, gedoop op -27-10-1822 te Swartland.
Getroud in die kerk op 18-jarige ouderdom op -10-09-1840 te Clanwilliam met Johannes Petrus Casparus GOUS, gebore ± 1819 te ??
   6.  Willem Adriaan (kyk IV.172).
Uit die tweede huwelik:
   7.  Hendrik Jacobus (Henning Jacobus) (kyk IV.175).
   8.  Pieter Albertus, gebore op -18-12-1831, gedoop op -16-09-1832 te Clanwilliam.
   9.  Lucas Christoffel (kyk IV.178).
   10.  Geesje Helena Christina van ZYL, gebore op -26-07-1840, gedoop op -10-09-1840 te Clanwilliam.
   11.  Gesie Jacoba van ZYL, gebore op -24-04-1844 te 'Enkele Wilgeboom', distr. Clanwilliam.
Getroud in die kerk ± 1867 te ?? Man is Hendrik Christoffel PAULSEN, gebore ± 1842.
   12.  Johannes Abraham van ZYL, gebore te 'Douwmis', Roggeveld, distr. Clanwilliam, gedoop op -30-08-1847 te Clanwilliam.

IV.166    Jacobus Andreas van ZIJL [23126] (kode: b6.c6.d7.e3), gebore op -12-10-1813 te 'Buffelsfontein', gedoop op -20-02-1814 te Kaapstad, seun van Willem Adriaan van ZIJL [15454] (kode: b6.c6.d7) (kyk III.52) en Johanna COETZEE [15455].
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -20-03-1842 te Clanwilliam met Elsje Johanna van der MERWE, gebore ± 1815 te v Lokenburg.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Karel Petrus, gebore op -03-01-1843, gedoop op -28-01-1843 te Clanwilliam.
   2.  Johanna Magdalena Christina, gebore op -25-11-1845, gedoop op -20-12-1846 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -20-09-1862 te Calvinia met Frederik Johannes STRAUSS, gebore ± 1843 te ??
   3.  Anna Francina Petronellla, gebore op -01-02-1848, gedoop op -10-09-1848 te Calvinia.
Getroud in die kerk (1) op 16-jarige ouderdom op -26-09-1864 te Calvinia met Johannes Abraham VOLGRAAFF, gebore ± 1846 te ??
Getroud in die kerk (2) op 34-jarige ouderdom op -04-08-1882 te Carnarvon met Hendrik Willem STRAUSS, boer op 'Wegdraai', distr. Calvinia, gebore ± 1845.
   4.  Elsje Jacoba Willemina, gebore op -02-07-1853, gedoop op -31-07-1843 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -30-01-1871 te Calvinia met Johann Herman NORGARB, gebore ± 1840 te ??

IV.172    Willem Adriaan van ZIJL [23128] (kode: b6.c6.d7.e6), gebore op -23-06-1826, gedoop op -27-09-1826 te Clanwilliam, seun van Willem Adriaan van ZIJL [15454] (kode: b6.c6.d7) (kyk III.52) en Johanna COETZEE [15455].
Getroud in die kerk (1) op 25-jarige ouderdom op -24-11-1851 te Calvinia met Hester Johanna Christina VOLGRAAFF, 21 jaar oud, gebore op -14-11-1830 te Klipfontein, oorlede op -24-11-1861 te Jakhaksvallei op 31-jarige ouderdom, dogter van Hendrik VOLGRAAFF en Hilletje van WYK.
Getroud in die kerk (2) op 37-jarige ouderdom op -21-09-1863 te Calitz met Elizabeth Susanna Cornelia HENNING, 20 jaar oud, gebore op -24-02-1843, gedoop op -02-04-1843 te Clanwilliam (getuies: Maria Magdalena Unger, Johannes hermanus Redelinghuyse, Maria Magdalena Zantberg & Catharina Elizabeth Louw), dogter van George Frederik HENNING en Johanna Von WIELLIGH.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Willem Adriaan Jacobus van ZYL (kyk V.414).
   2.  Hilletje van ZYL, gebore op -30-09-1854, gedoop op -16-09-1855 te Calvinia.
   3.  Hendrik Heremias van ZYL, boer op 'Zuurwater', distr. Calvinia, gebore op -06-09-1857, gedoop op -05-12-1858 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 54-jarige ouderdom op -23-05-1912 te Springbok met Helena Maria Susanna Martina CALLAGHAN, gebore ± 1859 te ??
   4.  Johannes Abraham van ZYL (kyk V.419).
Uit die tweede huwelik:
   5.  George Frederik van ZYL (kyk V.421).
   6.  Petrronella Susanna Elizabeth van ZYL, gebore op -02-04-1866, gedoop op -22-04-1866 te Calvinia.
   7.  Johanna Willemina van ZYL, gebore op -07-04-1868, gedoop op -28-10-1869 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -25-11-1889 te Kenhardt met Johannes Andries THERON, gebore ± 1866 te v Hartbeesriviermond.
   8.  Jacobus Andries van ZYL, gebore op -12-11-1870, gedoop op -17-01-1871 te Calvinia.
   9.  Johannes Hendrik van ZYL (kyk V.427).
   10.  Elizabeth Susanna Cornelia van ZYL, gebore op -05-12-1877, gedoop op -21-03-1878 te Carnarvon.
   11.  Magdalena Maria van ZYL, gebore op -24-09-1879, gedoop op -14-12-1879 te Carnarvon.
   12.  Anna Francina Susanna van ZYL, gebore op -05-03-1884 te 'Koeboeb', distr. Carnarvon, gedoop op -07-09-1884 te Carnarvon.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -05-04-1904 te Kakamas met Hermanus Johannes STADTLER, boer, gebore ± 1879 te ??
   13.  Catharina Cornelia Petronella van ZYL, gebore op -05-03-1884 te 'Koeboeb', distr. Carnarvon, gedoop op -07-09-1884 te Carnarvon.
   14.  Elsje Johanna Josina van ZYL, gebore op -30-05-1886 te 'Koeboeb', distr. Carnarvon, gedoop op -19-05-1889 te Kenhardt.

V.414    Willem Adriaan Jacobus van ZYL [27775] (kode: b6.c6.d7.e6.f1), boer op 'Rhenosterkop', gebore op -30-08-1852, gedoop op -02-10-1853 te Calvinia, seun van Willem Adriaan van ZIJL [23128] (kode: b6.c6.d7.e6) (kyk IV.172) en Hester Johanna Christina VOLGRAAFF [27639].
Getroud in die kerk op 32-jarige ouderdom op -27-04-1885 te Carnarvon met Catharina Elisabeth STRAUSS, gebore ± 1850 te ?? Oorlede op -25-03-1899 te Upington, dogter van Frederik Johannes STRAUSS en Margaretha Huibrecht LOCK. {sy was vroeër getroud in die kerk op -16-12-1861 te Calvinia, Noordkaap (SA) met Kayde Marthinus Daniel Stephanus CALLAGAN.}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hester Johanna Christina, gebore op -10-02-1886, gedoop op -08-05-1887 te Calvinia.

V.419    Johannes Abraham van ZYL [27781] (kode: b6.c.6.d7.e6.f4), boer op 'Swartputs', distr. Calvinia, gebore op -11-09-1859, gedoop op -25-03-1860 te Calvinia, seun van Willem Adriaan van ZIJL [23128] (kode: b6.c6.d7.e6) (kyk IV.172) en Hester Johanna Christina VOLGRAAFF [27639].
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -15-08-1887 te Carnarvon met Barendina Frederika van TAAK, gebore ± 1868 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Christina Sophia, gebore op -24-05-1888 te Swartput.
   2.  Willem Adriaan Jacobus, gebore op -11-07-1890 te 'Rietfontein', distr. Kenhardt, gedoop op -08-10-1890 te Kenhardt.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -14-01-1914 te Marchand met Maria Elisabeth Cornelia LUBBE, gebore ± 1898 te 'Vaalhoek', distr. Uppington.
   3.  Pieter Andries Willem, veeboer 'Onder Narries', distr. Kenhardt, gebore op -12-07-1893, gedoop op -17-09-1893 te Kenhardt.
Getroud in die kerk op 36-jarige ouderdom op -31-12-1929 te Marchand met Cornelia Frederika Cornelia van ZYL, gebore ± 1906 te ??
   4.  Hester Johanna christina, gebore op -15-08-1895 te 'Rietfontein'. distr. Kenhardt, gedoop op -15-09-1895 te Kenhardt.
   5.  Barendina Frederika, gebore op -14-02-1898 te 'Rietfontein', distr. kenhardt, gedoop op -27-03-1898 te Kenhardt.

V.421    George Frederik van ZYL [27790] (kode: a5.b6.c6.d7.e6.f5), boer op 'Renosterkop', distr. Calvinia, gebore op -06-12-1864, gedoop op -15-01-1865 te Calvinia, oorlede op -07-05-1999 te Vryburg op 134-jarige ouderdom, seun van Willem Adriaan van ZIJL [23128] (kode: b6.c6.d7.e6) (kyk IV.172) en Elizabeth Susanna Cornelia HENNING [34534].
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -11-02-1889 te Carnarvon met Anna Sophia Willemina THERON, 20 jaar oud, gebore op -31-08-1868 te Fraserburg, Namakwa, Noordkaap. Het gezin vertrok naar Namibië, waar hij boerde op 'Kallakfontein' nabij Karasburg.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Adriaan, gebore op -24-06-1890, gedoop op -10-08-1890 te Kenhardt.
   2.  Anna Sophia Wilhelmina, gebore op -05-03-1900, oorlede op -22-12-1979 op 79-jarige ouderdom, begrawe te Upington, Benden Oranje, Northern Cape.
Getroud in die kerk ± 1923 met Jean François OOSTHUIZEN, gebore op -26-06-1904, oorlede op -08-04-1992 op 87-jarige ouderdom.
   3.  Petronella Susanna Elizabeth, gebore op -02-12-1903, gedoop op -11-09-1904 te Kakamas.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -22-02-1921 te Kakamas met John Hunter van NIEKERK, boer op 'Kotzesdal', distr. Kenhardt, gebore ± 1901 te ??
   4.  Magdalena Margaretha (Lenie) (kyk VI.777).
   5.  Jacomina Gertruida, gebore ± ??
   6.  George Frederik, gebore ± ??

VI.777    Magdalena Margaretha (Lenie) van ZYL [27795], gebore op -04-09-1905 te Skuitklip, Benede Oranje, Noorkaap, gedoop op -28-01-1906 te Kakamas, oorlede op -07-05-1999 te Vryburg (SA) op 93-jarige ouderdom, begrawe te Vryburg. Zij zou in het graf van haar man worden begraven; echter: de laatste jaren voor haar dood woonde zij in Vryburg en is daarom daar begraven. Dogter van George Frederik van ZYL [27790] (kode: a5.b6.c6.d7.e6.f5) (kyk V.421) en Anna Sophia Willemina THERON [27791].
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -11-01-1926 te Kakamas met Gert Johannes van ZYL, 24 jaar oud, gebore op -28-10-1901 te Graafwater, Kenhardt, gedoop op -05-05-1904 te Kenhardt, oorlede op -07-02-1970 te Marchand, Kakamas op 68-jarige ouderdom, begrawe te Marchand, seun van Gerrit Johannes van ZYL en Johanna Christina van ZYL. Het gezin 'boerde' in of nabij Marchand.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Anna Sophia Wilhelmina, gebore op -03-09-1927 te Kakamas.
   2.  Gert Johannes, gebore op -14-04-1931 te Marchand.
   3.  Johanna Christina (kyk VII.791).
   4.  George Frederik, gebore op -21-06-1938 te Marchand.

VII.791    Johanna Christina van ZYL [33709], gebore op -04-09-1936 te Marchand, dogter van Gert Johannes van ZYL [33403] en Magdalena Margaretha (Lenie) van ZYL [27795] (kyk VI.777).
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -12-07-1958 te Worcester met Willem Monti CONRADIE, 26 jaar oud, gebore op -23-10-1931 te 'Deelfontein', De Aar. Uit dit huwelijk 3 kinderen: Nico, Johan & Marieta.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jacobus Nicolaas (Nico), gebore op -05-11-1962 te Noupoort.

V.427    Johannes Hendrik van ZYL [27800] (kode: b6.c6.d7.e6.f9), landbouwer op Kakamas, gebore op -20-06-1874, gedoop op -21-06-1875 te Calvinia, seun van Willem Adriaan van ZIJL [23128] (kode: b6.c6.d7.e6) (kyk IV.172) en Elizabeth Susanna Cornelia HENNING [34534].
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -08-02-1904 te Kenhardt met Elizabeth STADTLER, gebore ± 1884 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Christina Johanna Wilhelmina, gebore op -05-12-1904, gedoop op -01-01-1905 te Kakamas.

IV.175    Hendrik Jacobus van ZIJL (Henning Jacobus) [23129] (kode: b6.c6.d7.e7), gebore op -02-06-1830, gedoop op -11-09-1831 te Clanwilliam, seun van Willem Adriaan van ZIJL [15454] (kode: b6.c6.d7) (kyk III.52) en Johanna Susanna van WIJK [23124].
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -25-12-1854 te Calvinia met Johanna Sophia van der MERWE, gebore ± 1834 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Willem Adriaan Carel Petrus van ZYL (kyk V.435).
   2.  Anna Magdalena Johanna van ZYL, gebore op -14-11-1858, gedoop op -05-12-1858 te Calvinia.
   3.  Carel Petrus van ZYL, gebore op -20-06-1862, gedoop op -21-09-1862 te Calvinia.
   4.  Johanna Susanna van ZYL, gebore op -01-06-1870, gedoop op -28-12-1870 te Calvinia.

V.435    Willem Adriaan Carel Petrus van ZYL [27810] (kode: b6.c6.d7.e7.f1), gebore op -29-12-1855, gedoop op -20-01-1856 te Calvinia, seun van Hendrik Jacobus van ZIJL (Henning Jacobus) [23129] (kode: b6.c6.d7.e7) (kyk IV.175) en Johanna Sophia van der MERWE [27809].
Getroud in die kerk op 32-jarige ouderdom op -26-06-1888 te Knysna met Johanna Christina ZEELIE, gebore ± 1870 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Elizabeth, gebore op -22-05-1889, gedoop op -23-06-1889 te Knysna.
   2.  Philippus Jacobus, gebore op -13-05-1890, gedoop op -20-07-1890 te Knysna.
   3.  Anna Sophia, gebore op -13-01-1891, gedoop op -28-02-1892 te Knysna.

IV.178    Lucas Christoffel van ZIJL [23131] (kode: b6.c6.d7.e9), boer op Zand- en Zittersvlei, gebore op -30-03-1833, gedoop op -29-08-1833 te Calvinia, oorlede op -18-04-1918 te Kenhardt op 85-jarige ouderdom, seun van Willem Adriaan van ZIJL [15454] (kode: b6.c6.d7) (kyk III.52) en Johanna Susanna van WIJK [23124].
Getroud op 26-jarige ouderdom op -04-04-1859 te Calvinia met Elizabeth Christina Frederika LAUBSCHER, gebore ± 1839, oorlede op -12-06-1914 te Kenhardt, dogter van Johannes Jacobus LAUBSCHER en Jacoba Christina N.N.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Christina Jacoba van ZYL, gebore ± 1862.
Getroud ± 1886 met Fredrik STRAUSS, gebore ± 1860.
   2.  Johanna Susanna Elizabeth van ZYL, gebore ± 1863.
   3.  Willem Adriaan Frederik van ZYL (kyk V.443).
   4.  Johannes Jacobus Laubscher van ZYL (kyk V.445).

V.443    Willem Adriaan Frederik van ZYL [23133] (kode: b6.c6.d7.e9.f3), gebore op -25-05-1865 te v 'Breipaal', distr. Calvinia, gedoop op -15-04-1866 te Calvinia, seun van Lucas Christoffel van ZIJL [23131] (kode: b6.c6.d7.e9) (kyk IV.178) en Elizabeth Christina Frederika LAUBSCHER [23132].
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -03-10-1887 te Calvinia met Anna Wilhelmina BASSON, gebore ± 1871 te 'Tontelboskolk', distr. Calvinia.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Margaretha Helena Sophia, gebore op -26-01-1889, gedoop op -26-06-1889 te Kenhardt.
   2.  Jasper Nicolaas, gebore op -27-03-1891, gedoop op -04-10-1891 te Kenhardt.
   3.  Willem Adriaan Frederik, gebore op -29-08-1893, gedoop op -12-05-1894 te Kenhardt.
   4.  Johannes Jacobus Loubser, gebore op -06-06-1896 te 'Sandvlei', distr. Kenhardt, gedoop op -28-06-1896 te 'Breipaal', distr. Kenhardt.

V.445    Johannes Jacobus Laubscher van ZYL [23137] (kode: a5.b6.c6.d7.e9.f4), boer op Zand- en Zittersvlei, gebore op -09-07-1867, gedoop op -22-09-1867 te Calvinia, oorlede op -29-04-1959 op 91-jarige ouderdom, woont Kakamas, seun van Lucas Christoffel van ZIJL [23131] (kode: b6.c6.d7.e9) (kyk IV.178) en Elizabeth Christina Frederika LAUBSCHER [23132].
Getroud op 21-jarige ouderdom op -26-08-1888 te Kenhardt met Catharina Gesina van ZYL, 17 jaar oud, gebore op -18-03-1871 te Calvinia, Noordkaap (SA), gedoop op -26-05-1871 te Victoria-Wes (SA), oorlede op -01-01-1958 te Alheit, Kakamas (SA) op 86-jarige ouderdom, dogter van Jacobus Johannes van ZIJL (J.J. Andries van Zyl) en Cornelia Frederika Magdalena van ZIJL.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Cornelia Frederika Magdalena (Nelie), gebore op -07-07-1890, gedoop (NG) op -10-08-1890 te Kenhardt, oorlede op -13-01-1985 op 94-jarige ouderdom.
Getroud ± 1911 met Jacobus LOUW, gebore ± 1888.
   2.  Elizabeth Christina Frederika (Bettie), gebore op -12-10-1891, gedoop (NG) op -03-07-1892 te Kenhardt, oorlede op -15-08-1979 op 87-jarige ouderdom.
Getroud ± 1915 met Albertus Barend Johannes RAS, gebore ± 1889.
   3.  Catharina Gesina (Tienie), gebore op -06-09-1893 te Kenhardt, Noordkaap (SA), gedoop (NG) op -08-07-1894 te Kenhardt, oorlede op -19-08-1980 op 86-jarige ouderdom.
Getroud ± 1914 met Christoffel Hendrik van WIJK, gebore ± 1891.
   4.  Johanna Susanna Elizabeth (Hannie), gebore op -08-07-1895, gedoop (NG) op -25-08-1895 te Kenhardt, oorlede op -17-07-1986 op 91-jarige ouderdom.
Getroud op 19-jarige ouderdom op -15-06-1915 met Louis Christiaan van WIJK, gebore ± 1983.
   5.  Lucas Christoffel (Loet), gebore op -10-04-1897 te Zandvlei, Noordkaap (SA), gedoop (NG) op -10-04-1898 te Kenhardt, oorlede op -25-06-1972 op 75-jarige ouderdom.
Getroud op 22-jarige ouderdom op -13-10-1919 met Hester Josina Christina NEL, gebore ± 1899.
   6.  Jacoba Johanna (Kotie), gebore op -14-05-1899 te Kenhardt, Noordkaap (SA), gedoop (NG) op -24-09-1899 te Kenhardt, oorlede op -16-03-1988 op 88-jarige ouderdom.
Getroud ± 1922 met Izak VIVIER, gebore ± 1897.
   7.  Johannes Jacobus Loubser (Jan Baai) (kyk VI.800).
   8.  Petronella Johanna (Donsie), gebore op -06-08-1903, gedoop (NG) op -10-02-1903 te Kenhardt.
   9.  Willem Adriaan Frederik, gebore op -29-08-1904 te Kenhardt? (kerkverband: NG) (getuies: Willem Adriaan Frederik van Zyl & Anna Wilhelmina Basson), oorlede op -29-08-1971 op 67-jarige ouderdom.
Getroud ± 1930 met Gesina Christina van WYK, gebore ± 1906.
   10.  Maria Johanna Gertruida (Mieta), gebore op -18-08-1906, gedoop (NG) op -20-01-1907 te Kenhardt (getuies: Johannes Petrus van Zyl & Petronella Johanna van Zyl), oorlede op -11-08-1995 op 88-jarige ouderdom.
Getroud op 20-jarige ouderdom op -05-09-1926 met Willem Adriaan NEL, gebore ± 1904.
   11.  Jacobus Johannes (Koolman), gebore op -18-10-1908 te Kenhardt, Noordkaap (SA), gedoop (NG) op -24-01-1908 te Kenhardt (getuies: Johannes Petrus van Zyl & Elizabeth Susanna Fredrika van Zyl), oorlede op -03-09-1999 op 90-jarige ouderdom.
Getroud op 30-jarige ouderdom op -02-10-1939 met Janetta Sophia HENDRIKSE, gebore ± 1910.
   12.  Gert Marthinus (Gertjie), gebore op -10-03-1911 te Kenhardt, Noordkaap (SA), gedoop (NG) op -23-04-1911 te Kenhardt (getuies: Jacobus Gideon Louw & Cornelia Fredrieka Magdalena van Zyl), oorlede op -26-11-1992 op 81-jarige ouderdom.
Getroud ± 1937 met Margrietha du PLESSIS, gebore ± 1914.

VI.800    Johannes Jacobus Loubser (Jan Baai) van ZYL [23151] (kode: a5.b6.c6.d7.e9.f4.g7), gebore op -24-05-1901, gedoop (NG) op -28-09-1902 te Kenhardt, oorlede op -10-01-1987 op 85-jarige ouderdom, seun van Johannes Jacobus Laubscher van ZYL [23137] (kode: a5.b6.c6.d7.e9.f4) (kyk V.445) en Catharina Gesina van ZYL [23138].
Getroud ± 1926 met Maria Susanna Aletta SCHEEPERS, gebore ± 1903.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Jacobus Loubser (kyk VII.793).

VII.793    Johannes Jacobus Loubser van ZYL [33981], gebore op -21-11-1930 te ?? Seun van Johannes Jacobus Loubser (Jan Baai) van ZYL [23151] (kode: a5.b6.c6.d7.e9.f4.g7) (kyk VI.800) en Maria Susanna Aletta SCHEEPERS [23152].
Getroud in die kerk ± 1955 te ?? Vrou is Margrita Magdalena BURGER, gebore ± 1932 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Jacobus Loubser.
   2.  Andries Bartholomeus.
   3.  Elizabeth Catharina.

III.55    Hendrik van ZIJL [27585] (kode: b6.c6.d8), gedoop op -12-02-1786 te Kaapstad, oorlede < 1858, seun van Johannes van ZIJL [15244] (kode: b6.c6) (kyk II.11) en Cecilia van ZIJL [15442].
Getroud in die kerk ± 1811 te ?? Vrou is Christina (Elizabeth) Wilhelmina LOCK, gebore ± 1788 te ?/.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik Albertus (kyk IV.184).
   2.  Izaak Jacobus van ZYL, gebore op -10-12-1833, gedoop op -02-08-1834 te Clanwilliam.
   3.  Abraham Johannes van ZYL (kyk IV.187).
   4.  Jacobus Albertus van ZYL, gebore op -02-04-1838, gedoop op -20-09-1838 te Clanwilliam.
   5.  Catharina Elizabeth van ZYL, gebore op -18-10-1840, gedoop op -15-10-1841 te Clanwilliam.

IV.184    Hendrik Albertus van ZIJL [20626] (kode: b6.c6.d8.e1), gebore op -12-01-1832, gedoop op -08-05-1832 te Clanwilliam, seun van Hendrik van ZIJL [27585] (kode: b6.c6.d8) (kyk III.55) en Christina (Elizabeth) Wilhelmina LOCK [27586].
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -10-09-1855 te Calvinia met Elizabeth Geertruida WENTZEL, gebore ± 1834 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik Albertus van ZYL (kyk V.447).
   2.  Lodewyk Martinus van ZYL, gebore op -17-07-1858, gedoop op -05-12-1858 te Calvinia.
   3.  Jacobus Albertus (Jakob) van ZYL (kyk V.450).
   4.  Izak Jacobus (kyk V.452).

V.447    Hendrik Albertus van ZYL [20627] (kode: b6.c6.d8.e1.f1), boer op Hantam, gebore op -14-06-1856, gedoop op -21-09-1856 te Calvinia, seun van Hendrik Albertus van ZIJL [20626] (kode: b6.c6.d8.e1) (kyk IV.184) en Elizabeth Geertruida WENTZEL [27581].
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -12-11-1877 te Calvinia met Maria Magdalena CALLAGHAN, gebore ± 1860 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik Albertus, boer, gebore op -12-04-1883, gedoop op -23-09-1883 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -06-11-1912 te Calvinia met Anna Margaretha Louisa NOLTE, gebore ± 1891 te 'Witfontein', distr. Calvinia.
   2.  Morgan CALLAGHAN van ZYL, boer, gebore op -25-11-1884, gedoop op -27-09-1885 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 24-jarige ouderdom op -06-09-1909 te Calvinia met Magdalena Jacoba THERON, gebore ± 1889 te ??
   3.  Abraham Izak en Jacob, gebore op -05-05-1888, gedoop op -07-10-1888 te Calvinia.
   4.  Jurie Elias (kyk VI.816).

VI.816    Jurie Elias van ZYL [27832] (kode: b6.c6.d8.e1.f1.g4), boer op 'Buffelskop', distr. Calvinia, gebore op -14-06-1892, gedoop op -17-01-1893 te Calvinia, seun van Hendrik Albertus van ZYL [20627] (kode: b6.c6.d8.e1.f1) (kyk V.447) en Maria Magdalena CALLAGHAN [27582].
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -29-10-1917 te Amandelboom , Williston (SA) met Helena Johanna Margaretha THERON, gebore ± 1899 te 'Klipputs', distr. Williston.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Jeanetta Sophia, gebore op -19-06-1921, gedoop op -26-06-1921 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -21-07-1941 te Williston met Frans Jacobus SMIT, boer op 'Nelsrust', distr. Willison, gebore ± 1910 te ??

V.450    Jacobus Albertus (Jakob) van ZYL [20628] (kode: b6.c6.d8.e1.f3), gebore op -20-10-1861, gedoop op -15-12-1861 te Calvinia, seun van Hendrik Albertus van ZIJL [20626] (kode: b6.c6.d8.e1) (kyk IV.184) en Elizabeth Geertruida WENTZEL [27581].
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -05-12-1881 te Calvinia met Maria Elizabeth STRAUSS, gebore ± 1864 te 'Wilgebos', distr. Calvinia.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrik Albertus, boer op 'Buffelskop', gebore op -19-11-1882, gedoop op -08-04-1883 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -06-11-1912 te Calvinia met Anna Margaretha Louisa NOLTE, gebore ± 1891 te ??
   2.  Helena Jacoba Hendrika, gebore op -14-06-1884, gedoop op -12-10-1884 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 19-jarige ouderdom op -28-10-1903 te Calvinia met William Henry HERBERT, boer op Boskloof, gebore ± 1874 te ??
   3.  Elizabeth Gertruida, gebore op -19-03-1886 te ??
Getroud in die kerk op 35-jarige ouderdom op -13-03-1922 te Calvinia met Jacob Jethro van ZYL, gebore ± 1896 te ??
   4.  Maria elizabeth, gebore op -18-05-1887, gedoop op -10-07-1887 te Calvinia.
   5.  Istachius Placidus Jacob Albertus, gebore op -22-05-1890, gedoop op -30-08-1890 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -16-08-1919 te Calvinia met Annie van SCHALKWIJK, gebore ± 1898 te ??
   6.  Hilletje Maria, gedoop 125-01-1893 te Calvinia.
Getroud in die kerk op -18-12-1911 te Calvinia met Wilhelm Friedrich BEINECKE, onderwijzer op Buffelskop, gebore ± 1891 te ??
   7.  Frederik Johannes Strauss, gebore op -11-12-1894, gedoop op -14-04-1895 te Calvinia.
   8.  Izak Jacobus, gebore op -26-12-1896 te Boskloof, distr. Calvinia, gedoop op -19-09-1897 te Calvinia.
   9.  Jacob Albertus, gebore op -26-10-1900, gedoop op -29-08-1901 te Calvinia.

V.452    Izak Jacobus van ZIJL [20623], gebore op -26-06-1868 te Calvinia, gedoop op -04-10-1868 te Calvinia, oorlede op -13-02-1942 te Calvinia op 73-jarige ouderdom, seun van Hendrik Albertus van ZIJL [20626] (kode: b6.c6.d8.e1) (kyk IV.184) en Elizabeth Geertruida WENTZEL [27581].
Getroud ± 1892 te ?? Vrou is Christina Jacoba HEIDENRIJK LOUBSER, gebore op -15-05-1875 te Middelp.. Oorlede op -25-05-1938 op 63-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  helletjie maria, gebore op -27-02-1893.
   2.  Elisabeth Gertruida, gebore op -11-03-1894.
   3.  Christina Magdalena, gebore op -21-02-1895.
   4.  Hendrik Albertus, gebore op -03-03-1896.
   5.  Jan Abraham (Johanna), gebore op -05-03-1897.
   6.  Hester Geertruida, gebore op -02-08-1898.
   7.  Izak Jacobus, gebore op -18-09-1899.
   8.  Frederik Jacobus, gebore op -11-06-1901, ws vroeg ovl.
   9.  Frederik Jacobus, gebore op -29-07-1902, oorlede ± 1971.
   10.  Maria Magdalena, gebore op -16-08-1903.
   11.  Elisa Geertruida, gebore op -06-01-1905.
   12.  Jacob Albertus, gebore op -09-01-1906.
   13.  Johannes Jacobus LOUBSER van ZIJL (kyk VI.844).
   14.  Hendrik Albertus, gebore op -09-01-1910.
   15.  Elisabeth Christina Frederika, gebore op -04-07-1911, oorlede < 04-1916, op basis geb. datum zus.
   16.  Miriam, gebore op -05-07-1912.
   17.  Elisabeth Christina Frederika, gebore op -25-04-1916.

VI.844    Johannes Jacobus LOUBSER van ZIJL [20640], magistraat, gebore op -05-03-1908 te Calvinia, begrawe op -29-01-1953 te Calvinia op 44-jarige ouderdom, seun van Izak Jacobus van ZIJL [20623] (kyk V.452) en Christina Jacoba HEIDENRIJK LOUBSER [20624].
Getroud ± 1945 met Lily Maud BOSTOCK, gebore op -17-09-1910 te Bristol, oorlede op -29-08-1998 te Parys, Free State (SA) op 87-jarige ouderdom.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Pieter Frederick van ZIJL (kyk VII.797).
   2.  Johannes van ZIJL (kyk VII.799).
   3.  Robert van ZIJL (kyk VII.802).

VII.797    Pieter Frederick van ZIJL [20646], gebore op -15-07-1946 te Zeerust Gt. Marico, seun van Johannes Jacobus LOUBSER van ZIJL [20640] (kyk VI.844) en Lily Maud BOSTOCK [20641].
Getroud ± 1974 met Carol Wendy COX, gebore op -25-05-1950.
Uit hierdie huwelik:
   1.  John Charles, gebore op -27-01-1975 te Vanderbijlpark.
Getroud ± 2003 met Petro GREEFF, gebore op -16-01-1982.
   2.  David Andrew, gebore op -06-01-1977 te Cape Town.
Getroud op 30-jarige ouderdom op -08-01-2007 te ?? Vrou is Bing HE, 30 jaar oud, gebore op -28-11-1976.

VII.799    Johannes van ZIJL [20652], gebore ± 1948 te ?? Seun van Johannes Jacobus LOUBSER van ZIJL [20640] (kyk VI.844) en Lily Maud BOSTOCK [20641].
Getroud (1) ± 1972 met Elisabeth BARSON, gebore op -27-11-1942, oorlede op -18-11-2004 op 61-jarige ouderdom.
Getroud (2) op -30-10-2008 met Hester BOTHA, gebore ± 1950.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Johannes Jacobus BASSON van ZIJL, gebore ± 1974.
   2.  Coenraad Jacobus BASSON van ZIJL, gebore ± 1976.

VII.802    Robert van ZIJL [20653], gebore ± 1950, seun van Johannes Jacobus LOUBSER van ZIJL [20640] (kyk VI.844) en Lily Maud BOSTOCK [20641].
Getroud (1) op -03-04-1970 met Alida NEL, gebore ± 1951.
Getroud (2) ± 1978 met Nicolene BOSHOFF, gebore ± 1953.
Getroud (3) 2000 met Ina VIVIERS, gebore ± 1952.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Christine, gebore ± 1972.

IV.187    Abraham Johannes van ZYL [27588] (kode: b6.c6.d8.e3), gebore op -11-01-1836, gedoop op -16-11-1836 te Clanwilliam, seun van Hendrik van ZIJL [27585] (kode: b6.c6.d8) (kyk III.55) en Christina (Elizabeth) Wilhelmina LOCK [27586].
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -19-04-1865 te Calvinia met Catharina Cornelia HENNING, gebore ± 1848 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Petronella Susanna Elizabeth, gebore op -08-05-1866, gedoop op -11-11-1866 te Calvinia.
   2.  Hendrik Albertus, boer op 'Kalkgat', gebore op -29-11-1867, gedoop op -16-02-1868 te Calvinia.
Getroud in die kerk (1) op 35-jarige ouderdom op -15-06-1903 te Calvinia met Elizabeth Susanna van ZYL, gebore ± 1880 te ??
Getroud in die kerk (2) op 51-jarige ouderdom op -12-05-1919 te Calvinia met Martha Johanna Wilhelmina Petronella ANTONISSEN, gebore ± 1893 te ??
   3.  Abraham Johannes (kyk V.458).

V.458    Abraham Johannes van ZYL [27594] (kode: b6.c6.d8.e3.f3), gebore op -28-11-1882, gedoop op -14-01-1883 te Calvinia, seun van Abraham Johannes van ZYL [27588] (kode: b6.c6.d8.e3) (kyk IV.187) en Catharina Cornelia HENNING [27589].
Getroud op 20-jarige ouderdom op -15-06-1903 te Calvinia met Janetta Helena Christina van ZYL, gebore ± 1882 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Abraham Johannes, gebore op -15-04-1904, gedoop op -28-08-1904 te Calvinia.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -07-04-1931 te Calvinia met Sophia Maria Jacoba NIEUWOUDT, gebore ± 1911 te ??

III.57    Gideon Andries van ZIJL [15457] (kode: b6.c6.d9), gebore te Buffelsfontein, gedoop op -18-02-1787 te Kaapstad, oorlede op -24-11-1834 te ?? op 47-jarige ouderdom, seun van Johannes van ZIJL [15244] (kode: b6.c6) (kyk II.11) en Cecilia van ZIJL [15442].
Getroud in die kerk op 35-jarige ouderdom op -27-10-1822 te Swartland met Wilhelmina Hendrina van ZIJL, 18 jaar oud (kyk IV.128). {sy is later getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -05-06-1835 te Clanwilliam met Petrus Abraham CARSTENS, 20 jaar oud, gebore op -10-07-1814 te ??}
Uit hierdie huwelik: 4 kinders (kyk onder IV.128).
 
III.58    Izaak Jacobus van ZIJL [15459] (kode: b6.c6.d10), gebore op -13-03-1791 te Kaapstad, seun van Johannes van ZIJL [15244] (kode: b6.c6) (kyk II.11) en Cecilia van ZIJL [15442].
Getroud in die kerk op 28-jarige ouderdom op -03-10-1819 te Tulbagh met Aletta Elisabeth GOUS, gebore ± 1793 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Petrus Jacobus van ZYL (kyk IV.191).

IV.191    Johannes Petrus Jacobus van ZYL [27625] (kode: b6.c6.d10.e1), gebore op -14-05-1832 te Hantam, gedoop op -11-09-1832 te Clanwilliam, seun van Izaak Jacobus van ZIJL [15459] (kode: b6.c6.d10) (kyk III.58) en Aletta Elisabeth GOUS [15456].
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -24-07-1854 te Calvinia met Maria Magdalena GOUS, gebore ± 1832 te v. Agter Hantam.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Aletta Elizabeth, gebore op -24-04-1855, gedoop op -03-06-1855 te Calvinia.
   2.  Maria Magdalena, gebore op -06-01-1857, gedoop op -01-01-1858 te Calvinia.
   3.  Izak Jacobus (kyk V.462).
   4.  Hendrik Jacobus, gebore op -12-09-1860, gedoop op -16-12-1860 te Calvinia.
   5.  Susanna Elizabeth, gebore op -28-11-1862, gedoop op -25-01-1863 te Calvinia, jong ovl.
   6.  Johannes Petrus (kyk V.466).
   7.  Frederik Johannes, gebore op -31-01-1867, gedoop op -07-07-1867 te Calvinia.
   8.  Hendrik Jacobus, gebore op -27-04-1869, gedoop op -13-06-1869 te Calvinia.
   9.  Marthinus David, gebore op -27-10-1870, gedoop op -17-03-1871 te Calvinia.

V.462    Izak Jacobus van ZYL [30252] (kode: b6.c6.d10.e1.f3), boer op uitdraai, distr. Calvinia, gebore op -20-10-1858, gedoop op -05-12-1858 te Calvinia, seun van Johannes Petrus Jacobus van ZYL [27625] (kode: b6.c6.d10.e1) (kyk IV.191) en Maria Magdalena GOUS [27626].
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -07-08-1882 te Carnarvon met Anna Elizabeth STRAUSS, gebore ± 1856 te v Wegdraai.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Magdalena, gebore op -12-02-1885, gedoop op -05-07-1885 te Klein Boetsap?
   2.  Anna Elizabeth, gebore op -25-01-1889, gedoop op -29-09-1889 te Klein Boetsap (Reivilo).
   3.  Aletta Elizabeth, gebore op -27-03-1891, gedoop op -26-04-1891 te Klein Boetsap.
   4.  Jacobus Coenraad, gebore op -05-01-1895 te 'Izaksfontein', distr. Klein Boetsap, gedoop op -17-02-1895 te Klein Boetsap.
   5.  Susanna Elizabeth, gebore op -29-09-1896 te 'Izaksfontein', distr. Klein Boetsap, gedoop op -09-12-1896 te Klein Boetsap.

V.466    Johannes Petrus van ZYL [30261] (kode: b6.c6.d10.e1.f6), gebore op -24-12-1864, gedoop op -16-04-1865 te Calvinia, seun van Johannes Petrus Jacobus van ZYL [27625] (kode: b6.c6.d10.e1) (kyk IV.191) en Maria Magdalena GOUS [27626].
Getroud in die kerk ± 1889 te ?? Vrou is Maria Magdalena van NIEKERK, gebore ± 1866 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johannes Petrus Jacobus, gebore op -02-12-1890, gedoop op -22-02-1891 te Klein Boetsap.
   2.  Cornelis Gysbert Johannes, gebore op -30-12-1892, gedoop op -02-04-1893 te Klein Boetsap.
   3.  Maria Magdalena, gebore op -31-10-1895 te 'Driefonten', distr. Klein Boetsap, gedoop op -22-12-1895 te Klein Boetsap.

II.13    Pieter van ZIJL [15245] (kode: b6.c7), gedoop op -24-10-1745 te Kaapstad, burger van Stellenbosch, seun van Pieter van ZIJL [6989] (kode: a5.b6) (kyk I.1) en Hester van WIJK [6334].
Getroud op 34-jarige ouderdom op -12-03-1780 te Cape (SA) met Johanna Maria MOSTERT, 19 jaar oud, gedoop op -22-06-1760 te Kaapstad, dogter van Eduard MOSTERT en Anna Catharina RAS.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Pieter, gebore op -18-05-1781, gedoop op -23-08-1781 te Stellenbosch? Oorlede op -25-03-1858 te Clauds Kraal, Bokkeveld op 76-jarige ouderdom.
   2.  Andries (kyk III.61).
   3.  Eduard, gedoop op -15-09-1786 te Stellenbosch.
   4.  Hester, gebore op -24-10-1788, gedoop op -31-03-1789 te Stellenbosch.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -05-11-1814 te Tulbagh met Pieter Johannes LUCAS, gebore ± 1787.
   5.  Johanna Catharina, gedoop op -10-04-1791 te Stellenbosch.
Getroud in die kerk op 69-jarige ouderdom op -19-10-1860 te Tulbagh met Charl Johannes BURGER, 79 jaar oud, gedoop op -25-03-1781 te ??
   6.  Christina Jacoba, gebore op -11-04-1793, gedoop op -14-04-1793 te Paarl.
Getroud (1) ± 1819, geskei ± 1820 van Andries ESTERHUIZEN, gebore ± 1791. {hy was vroeër getroud ± 1729 met Hilletje van ZIJL, gedoop op -21-11-1795 te Stellenbosch, dogter van Pieter van ZIJL (kyk II.13) en Johanna Maria MOSTERT.}
Getroud in die kerk (2) op 26-jarige ouderdom op -05-03-1820 te Tulbagh met Joseph BENSCH, gebore ± 1788 te Bergen op Zoom (Nl).
   7.  Hilletje, gedoop op -21-11-1795 te Stellenbosch.
Getroud ± 1729 met Andries ESTERHUIZEN, gebore ± 1791. {hy is later getroud ± 1819, geskei ± 1820 van Christina Jacoba van ZIJL, gebore op -11-04-1793, gedoop op -14-04-1793 te Paarl, dogter van Pieter van ZIJL (kyk II.13) en Johanna Maria MOSTERT.}
   8.  Johannes Albertus (kyk III.72).
   9.  Nicolaas Hendrik (kyk III.74).
   10.  Albertus, gedoop op -16-03-1803 te Stellenbosch.
   11.  Aletta Petronella, gebore op -09-09-1808 te 'Vaderlandsed Rietkuil', gedoop op -07-05-1809 te Kaapstad.
Getroud in die kerk op 21-jarige ouderdom op -20-12-1829 te Malmesbury met Cornelis Johannes van den HEEVER, 48 jaar oud, gedoop op -28-10-1781 te ??

III.61    Andries van ZIJL [15462], gedoop op -21-12-1783 te Stellenbosch, seun van Pieter van ZIJL [15245] (kode: b6.c7) (kyk II.13) en Johanna Maria MOSTERT [15460].
Getroud in die kerk op 38-jarige ouderdom op -22-10-1822 te Swartland met Gesina Wilhelmina (Geesje) van der WESTHUIZEN, 20 jaar oud, gedoop op -13-12-1801 te Stellenbosch, dogter van Josias van der WESTHUIZEN en Johanna Wilhelmina AGGENBACH.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Pieter, gebore op -10-09-1823 te Verlorevallei, gedoop op -17-11-1823 te Swartland.
   2.  Johanna Wilhelmina, gebore op -16-05-1825 te Olifantsrivier, gedoop op -30-08-1826 te Swartland.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -06-03-1848 te Clanwilliam met Frederik Gideon LOUW, gebore ± 1823 te ??
   3.  Josias (kyk IV.196).
   4.  Gesie Maria, gebore op -17-11-1830, gedoop op -20-03-1831 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk (1) op 22-jarige ouderdom op -31-01-1853 te Clanwilliam met Willem ROSSOUW, gebore ± 1790 te ??
Getroud in die kerk (2) op 50-jarige ouderdom op -22-08-1881 te Vanrhynsdorp met Christiaan DERNBERG, gebore ± 1810.
   5.  Andreas (kyk IV.201).
   6.  Cornelis Johannes Jacobus (kyk IV.202).
   7.  Maria Jacoba, gebore op -31-05-1841, gedoop op -04-11-1841 te Clanwilliam.
   8.  Christina Aletta Francina, gebore op -09-01-1846, gedoop op -13-08-1846 te Clanwilliam.

IV.196    Josias van ZIJL [23004] (kode: b6.c7.d2.e3), gebore op -22-06-1828, gedoop op -22-03-1829 te Clanwilliam, seun van Andries van ZIJL [15462] (kyk III.61) en Gesina Wilhelmina (Geesje) van der WESTHUIZEN [15463].
Getroud in die kerk op 34-jarige ouderdom op -15-12-1862 te Clanwilliam met Maria Magdalena VERMEULEN, gebore ± 1843 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Andries Johannes van ZYL (kyk V.471).
   2.  Josias van ZYL, gebore op -13-04-1866, gedoop op -16-12-1866 te Clanwilliam.
   3.  Dirk Jacobus Johannes van ZYL, gebore op -12-11-1869, gedoop op -30-01-1870 te Clanwilliam.
   4.  Pieter Jacobus van ZYL, gebore op -04-06-1871, gedoop op -03-02-1872 te Troe-Troe, distr. Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 34-jarige ouderdom op -19-03-1906 te Vanrhynsdorp met Martha Magdalena HUISAMEN, gebore ± 1873 te ??

V.471    Andries Johannes van ZYL [30282] (kode: b6.c7.d2.e3.f1), boer op Naasdrift, gebore op -23-01-1864 te 'Bo-Langvlei', gedoop op -09-03-1864 te Clanwilliam, seun van Josias van ZIJL [23004] (kode: b6.c7.d2.e3) (kyk IV.196) en Maria Magdalena VERMEULEN [30281].
Getroud in die kerk (1) op 29-jarige ouderdom op -20-03-1893 te Vanrhynsdorp met Margaretha Maria Aletta van ZYL, gebore ± 1866 te ??
Getroud in die kerk (2) op 42-jarige ouderdom op -30-07-1906 te Vanrhynsdorp met Dina Johanna COETZEE, gebore ± 1867.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Maria Magdalena, gebore op -12-02-1894, gedoop op -25-03-1894 te Vanrhynsdorp.
   2.  Andreas Johannes, gebore op -07-12-1895 te Elandsfontein, distr. Clanwilliam, gedoop op -15-03-1896 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 22-jarige ouderdom op -15-04-1918 te Vanrhynsdorp met Johanna Margaretha ROSSOUW, gebore ± 1895 te ??
   3.  Josias Jakobus, gebore op -11-08-1898, gedoop op -22-01-1899 te Vanrhynsdorp.

IV.201    Andreas van ZIJL [23006], gebore op -05-01-1833, gedoop op -11-09-1833 te Clanwilliam, seun van Andries van ZIJL [15462] (kyk III.61) en Gesina Wilhelmina (Geesje) van der WESTHUIZEN [15463].
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -02-08-1859 te Clanwilliam met Margaretha Maria Alida van ZYL, 22 jaar oud (kyk V.359).
Uit hierdie huwelik: 8 kinders (kyk onder V.359).
 
IV.202    Cornelis Johannes Jacobus van ZIJL [23007] (kode: b6.c7.d2.e6), landbouwer op Vredendal, gebore op -20-05-1836, gedoop op -19-02-1837 te Clanwilliam, oorlede op -20-11-1907 te Clanwilliam op 71-jarige ouderdom, seun van Andries van ZIJL [15462] (kyk III.61) en Gesina Wilhelmina (Geesje) van der WESTHUIZEN [15463].
Getroud op 37-jarige ouderdom op -19-01-1874 te Tru Tru (nabij Clanwilliam; SA) met Sara Cecilia Elizabeth VISAGIE, 33 jaar oud, gebore op -08-12-1840 te Kalkfontein, Clanwilliam (SA), oorlede op -26-11-1929 op 88-jarige ouderdom, dogter van Hermanus Jacobus VISAGIE en Sarah Cecilia BURGER.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Andries Hermanus Cornelis, gebore op -09-11-1880, gedoop op -16-01-1881 te Vanrhynsdorp, oorlede ± 1891, begrawe te Zeekoevlei.
   2.  Hermanus Jacobus (kyk V.479).

V.479    Hermanus Jacobus van ZIJL [23012] (kode: b6.c7.d2.e6.f2), boer van Karoovlei (Poskantoor Komkans), gebore op -20-05-1884, gedoop op -10-01-1885 te Vanrhynsdorp, oorlede op -09-03-1969 te Karoovlei (SA) op 84-jarige ouderdom, seun van Cornelis Johannes Jacobus van ZIJL [23007] (kode: b6.c7.d2.e6) (kyk IV.202) en Sara Cecilia Elizabeth VISAGIE [23010].
Getroud (1) op 20-jarige ouderdom op -03-03-1905 te Vanrhynsdorp met Catharina Wilhelmina van EEDEN, 20 jaar oud, gebore op -04-11-1884 te Malmesbury, oorlede op -25-01-1915 te Karoovlei op 30-jarige ouderdom, dogter van Pieter Willem van EEDEN en Carolina Susanna Maria GRYFFENSTYN.
Getroud (2) op 32-jarige ouderdom op -28-01-1917 te Vanrhynsdorp met Anna Catharina Magdalena LOCHNER, 19 jaar oud, gebore op -06-12-1897 te Aalwijnsfontein, Noordkaap (SA), oorlede op -24-02-1991 te Vredendal op 93-jarige ouderdom, dogter van Jan Hendrik Marthinus LOCHNER en Martha Susanna VISSER.
Uit die eerste huwelik:
   1.  Carolina Susanna van ZYL, gebore op -15-11-1905, gedoop op -21-01-1906 te Vanrhynsdorp, oorlede op -05-06-1920 te Rietfontein op 14-jarige ouderdom.
   2.  Cornelis Johannes Jacobus van ZYL, gebore op -09-05-1908, oorlede op -19-02-1910 op 1-jarige ouderdom.
   3.  Sara Cecilia Elizabeth (Sarie) van ZYL, gebore op -12-07-1910, gedoop op -05-02-1911 te Vanrhynsdorp, oorlede op -24-03-1928 op 17-jarige ouderdom.
   4.  Catharina Isabella (Kittie) van ZYL, gebore op -02-10-1912, gedoop op -19-01-1913 te Vanrhynsdorp.
Uit die tweede huwelik:
   5.  Cornelius Johannes Jacobus van ZYL, gebore op -22-10-1917 te Karoovlei, poskantoor Komkans (SA), gedoop op -27-01-1918 te Vanrhynsdorp, oorlede op -22-07-1983 op 65-jarige ouderdom, begrawe te Lutzville.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -13-12-1940 te Nuwerus (NedGer) met Margrita du TOIT LAUBSCHER, 20 jaar oud, gebore op -17-01-1920.
   6.  Martha Susanna (Mattie) van ZYL, gebore op -02-06-1919 te Karoovlei, gedoop op -21-09-1919 te Vanrhynsdorp, oorlede op -01-10-1983 op 64-jarige ouderdom, begrawe te Stkland.
Getroud in die kerk op 20-jarige ouderdom op -07-08-1939 te Lutzville (Sending) met Gert Jacobus COETZEE, gebore ± 1917 te ??
   7.  Jan Hendrik Marthinus van ZYL, gebore op -23-12-1920, gedoop op -03-04-1921 te Nuwerus, oorlede op -22-10-1991 op 70-jarige ouderdom, begrawe te Karoovlei.
Getroud in die kerk op 27-jarige ouderdom op -07-06-1948 te Vredendal (Ned. Ger) met Anna Louisa Christina NIEUWOUDT, 16 jaar oud, gebore op -13-05-1932 te distr. Vanrhynsdorp, Weskaap.
   8.  Hermanus Jacobus van ZYL (kyk VI.874).
   9.  Andries van ZYL, gebore op -14-08-1924, gedoop op -05-10-1924 te Nuwerus, oorlede op -02-08-2006 te Kaapstad op 81-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk op 26-jarige ouderdom op -03-01-1951 te Kaapstad (Groote kerk) met Fenetta MOSTERT, 18 jaar oud, gebore op -12-08-1932 te ??
   10.  Maria Margaretha van ZYL, gebore op -30-12-1926 te Karoovlei.
Getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -07-10-1950 te Woodstock (Ned.D.Ger) met Gerhardus Johannes LABUSCHAGNE, 29 jaar oud, gebore op -29-05-1921 te Kopje Allen, distr. Ladysmith.
   11.  Sara Cecilia Elizabeth van ZYL, gebore op -07-05-1929 te Karoovlei, gedoop op -13-11-1929 te Nuwerus, oorlede op -23-09-2015 te Tygerberg, Kaapstad op 86-jarige ouderdom, begrawe op -27-09-2015 te Koringhuis, Springbok, Namakwaland.
Getroud in die kerk op 33-jarige ouderdom op -06-04-1963 te Vredendal met Johannes Frederick ARCHER, 37 jaar oud, gebore op -11-02-1926 te Koringhuis, Springbok, Noord-Kaap.

VI.874    Hermanus Jacobus van ZYL [28098] (kode: b6.c7.d2.e6.f2.g8), gebore op -02-11-1922 te Karoovlei, oorlede op -09-09-2016 te Luitzville? op 93-jarige ouderdom, seun van Hermanus Jacobus van ZIJL [23012] (kode: b6.c7.d2.e6.f2) (kyk V.479) en Anna Catharina Magdalena LOCHNER [23020].
Getroud in die kerk op 29-jarige ouderdom op -20-12-1951 te Vanrhynsdorp met Helena Johanna Wilhelmina SMITH, 18 jaar oud, gebore op -22-11-1933 te Neilersdrift, Keimoes, Noordkaap.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Herman.
   2.  Mike.
   3.  Janneman.
   4.  Willeman.
   5.  Helena (Lena'tjie).

III.72    Johannes Albertus van ZIJL [15473] (kode: b6.c7.d8), gebore op -06-04-1797, gedoop op -25-02-1798 te Stellenbosch, seun van Pieter van ZIJL [15245] (kode: b6.c7) (kyk II.13) en Johanna Maria MOSTERT [15460].
Getroud in die kerk op 31-jarige ouderdom op -14-09-1828 te Clanwilliam met Hendrina Johanna ESTERHUIZEN, 23 jaar oud, gedoop op -07-02-1805 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Maria Johanna, gebore op -04-10-1829, gedoop op -28-03-1830 te Clanwilliam.
   2.  Johanna Maria, gebore op -12-09-1831, gedoop op -09-09-1832 te Clanwilliam.
   3.  Johannes Albertus Jacobus, gebore op -07-09-1833, gedoop op -05-10-1834 te Clanwilliam.
   4.  Andries Mattheus Hermanus (kyk IV.209).
   5.  Hendrina Johanna Magdalena Jacoba van ZYL, gebore op -24-02-1839, gedoop op -16-10-1839 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk ± 1863 te ?? Man is Pieter Johannes ROUX, gebore ± 1837 te ??
   6.  Aletta Petronella Christina van ZYL (kyk IV.212).
   7.  Pieter Nicolaas van ZYL (kyk IV.213).

IV.209    Andries Mattheus Hermanus van ZIJL [30310] (kode: b6.c7.d8.e4), boer op Ratelkraal, gebore op -26-10-1835 te Groenrivier, Bokkeveld, gedoop op -13-11-1836 te Clanwilliam, seun van Johannes Albertus van ZIJL [15473] (kode: b6.c7.d8) (kyk III.72) en Hendrina Johanna ESTERHUIZEN [30309].
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -24-01-1866 te Namakwaland met Johanna Maria Aletta van ZYL, 22 jaar oud (kyk IV.225).
Uit hierdie huwelik:
   1.  Johanna Aletta van ZYL, gebore op -23-06-1872 te Bowesdorp, gedoop op -29-09-1872 te Namakwaland.
   2.  Johannes Albertus van ZYL, gebore op -08-07-1874 te Bowesdorp, gedoop op -26-09-1875 te Namakwaland.
   3.  Nicolaas Hendrik van ZYL, gebore op -08-01-1876, gedoop op -29-09-1878 te Namakwaland.
   4.  Elizabeth Louisa van ZYL, gebore op -29-06-1887 te 'Harderug', gedoop op -11-08-1887 te Namakwaland.
   5.  Aletta Johanna van ZYL, gebore op -05-01-1891, gedoop op -14-02-1892 te Namakwaland.

IV.212    Aletta Petronella Christina van ZYL [30335], gebore op -26-12-1841, gedoop op -17-09-1843 te Piketberg, dogter van Johannes Albertus van ZIJL [15473] (kode: b6.c7.d8) (kyk III.72) en Hendrina Johanna ESTERHUIZEN [30309].
Getroud in die kerk ± 1866 met Jurgen Jacobus van ZYL (kyk IV.218). {hy was vroeër getroud in die kerk op 23-jarige ouderdom op -18-09-1856 te 'Soebatsfontein', Namakwaland met Hilletje Maria Jacoba MOSTERT, gebore ± 1835 te ?? Oorlede op -30-09-1862 te ??}
Uit hierdie huwelik:
   1.  Hendrina Johanna, gebore op -22-07-1867 te Bowesdorp, gedoop op -26-09-1875 te Namakwaland.
   2.  Nicolaas Hendrik, gebore ± 1869, gedoop op -26-09-1875 te Namakwaland.
   3.  Jurgen Jacobus, gebore op -20-05-1872 te Bowesdorp, gedoop op -26-09-1875 te Namakwaland.

IV.213    Pieter Nicolaas van ZYL [30363] (kode: a5.b6.c7.d8.e7), gebore op -11-09-1844 te Namakwaland, gedoop op -21-08-1846 te Clanwilliam, 1e eigenaar plaas Kweekfontein, seun van Johannes Albertus van ZIJL [15473] (kode: b6.c7.d8) (kyk III.72) en Hendrina Johanna ESTERHUIZEN [30309].
Getroud in die kerk (1) op 25-jarige ouderdom op -30-08-1870 te Spektakel, Springbok met Johanna Catharina Glaudina Jacoba van den HEEVER, gebore ± 1846 te ??
Getroud in die kerk (2) op 38-jarige ouderdom op -24-01-1883 te Okiep, Springbok met Jacomina Belia DIPPENAAR, gebore ± 1863 te ??
Uit die eerste huwelik:
   1.  Hendrina Johanna Magdalena, gebore op -21-06-1871 te Springbok, gedoop op -07-09-1873 te Namakwaland.
   2.  Pieter Johannes Hendrik, gebore op -31-08-1874, gedoop op -08-08-1287 te Namakwaland.
Uit die tweede huwelik:
   3.  Andries Albertus, gebore op -07-03-1890, gedoop op -14-09-1890 te Namaqualand, oorlede op -10-05-1949 op 59-jarige ouderdom.
   4.  Nicolas Pieter (kyk V.493).
   5.  Gerbrecht Johanna, gebore op -13-12-1896 te ??
   6.  Willem, gebore ± 1899 te ??

V.493    Nicolas Pieter van ZYL [36134] (kode: a5.b6.c7.d8.f3), gebore op -30-08-1894 te Strijrivier, gedoop op -11-10-1896 te Port Nolloth, oorlede op -31-12-1964 te Versuipkrans, Lutzville op 70-jarige ouderdom, seun van Pieter Nicolaas van ZYL [30363] (kode: a5.b6.c7.d8.e7) (kyk IV.213) en Jacomina Belia DIPPENAAR [19534].
Getroud in die kerk ± 1920 te ?? Vrou is Elizabeth Christina RUPPING, gebore op -20-06-1900 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  David, gebore ± 1921.
   2.  Peter Nicholas, gebore op -07-10-1923 te ?? Oorlede op -23-11-1980 te ?? op 57-jarige ouderdom.
   3.  Sarel Marthinus, gebore ± 1924 te ??
   4.  Johannes Albertus (kyk VI.885).
   5.  Jacomina Belia, gebore op -11-08-1928 te Kweekfontein? Oorlede op -05-10-2013 te ?? op 85-jarige ouderdom.
Getroud in die kerk ± ?? Man is CLAASSENS, gebore ± 1926 te ??
   6.  Nicolaas Pieter, gebore op -19-07-1930 te ?? Oorlede op -01-07-1988 te ?? op 57-jarige ouderdom.
   7.  Frederik Georg, gebore op -05-06-1932 te Kweekfontein?? Oorlede op -18-05-2007 te ?? op 74-jarige ouderdom.
   8.  Elizabeth Maria, gebore op -05-11-1936 te Kweekfontein? Oorlede op -28-02-1994 te ?? op 57-jarige ouderdom.
   9.  Andreas Albertus, gebore op -28-01-1938 te Kweekfontein?? Oorlede op -27-06-1971 te ?? op 33-jarige ouderdom.
   10.  Gezina Christina, gebore op -12-12-1940 te Kweekfontein??
Getroud in die kerk ± ?? Man is van HEERDEN, gebore ± 1938 te ??
   11.  Willem Hermanus, gebore op -29-09-1945 te Kweekfontein?? Oorlede op -28-05-2009 te ?? op 63-jarige ouderdom.

VI.885    Johannes Albertus van ZYL [36142] (kode: a5.b6.c7.d8.e7.f3.g4), gebore op -30-09-1926 te Kweekfontein, Namakwaland, oorlede op -23-05-1984 te Johannesburg op 57-jarige ouderdom, seun van Nicolas Pieter van ZYL [36134] (kode: a5.b6.c7.d8.f3) (kyk V.493) en Elizabeth Christina RUPPING [36138].
Getroud in die kerk ± 1952 te ?? Vrou is Naomi Frederina HOUPS, gebore op -19-06-1931 te Danielskuil, dogter van Johannes Franciscus HOUPS en Christina Hetta MONG.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Nicolas Pieter (kyk VII.811).
   2.  Johannes.

VII.811    Nicolas Pieter van ZYL [36153] (kode: a5.b6.c7.d8.f3.g4.h1), gebore op -24-11-1953 te Johannesburg, seun van Johannes Albertus van ZYL [36142] (kode: a5.b6.c7.d8.e7.f3.g4) (kyk VI.885) en Naomi Frederina HOUPS [36152].
Getroud in die kerk op 25-jarige ouderdom op -05-05-1979 te Johannesburg met Emmarencia Frederika GERSTNER, 21 jaar oud, gebore op -06-11-1957 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Ewan (kyk VIII.346).
   2.  Nico (kyk VIII.348).
   3.  Lizette, gebore op -08-03-1988 te ??

VIII.346    Ewan van ZYL [36158] (kode: a5.b6.c7.d8.e7.f3.g4.h1.i1), gebore op -23-09-1982 te ?? Seun van Nicolas Pieter van ZYL [36153] (kode: a5.b6.c7.d8.f3.g4.h1) (kyk VII.811) en Emmarencia Frederika GERSTNER [36157].
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -07-12-2012 te Plettenbergbaai Bitou, Westkaap met Hella Magdalena CRONJÉ, 29 jaar oud, gebore op -10-02-1983 te Bloemfontein.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Ruben Pieter, gebore op -12-12-2014 te Sydney (Australia).
   2.  Philip George, gebore op -13-06-2017 te Sydney (Australia).

VIII.348    Nico van ZYL [36159] (kode: a5.b6.c7.d8.e7.f3.g4.h1.i2), gebore op -12-03-1984 te ?? Seun van Nicolas Pieter van ZYL [36153] (kode: a5.b6.c7.d8.f3.g4.h1) (kyk VII.811) en Emmarencia Frederika GERSTNER [36157].
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -27-09-2014 te Paarl, Weskaap met Amanda Lee NEL, 25 jaar oud, gebore op -19-09-1989 te Nelspruit.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Emma Ann, gebore op -10-09-2016 te Sydney (Australia).

III.74    Nicolaas Hendrik van ZIJL [15474] (kode: b6.c7.d9), gebore op -07-06-1799 te Stellenbosch, gedoop op -18-01-1800 te Swartland, seun van Pieter van ZIJL [15245] (kode: b6.c7) (kyk II.13) en Johanna Maria MOSTERT [15460].
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -21-03-1830 te Swartland met Louisa Sara KOTZÉ, 18 jaar oud, gedoop op -25-12-1811 te ??
Uit hierdie huwelik:
   1.  Nicolaas Hendrik van ZYL (kyk IV.216).
   2.  Jurgen Jacobus van ZYL (kyk IV.218).
   3.  Pieter Albertus van ZYL, gebore op -21-08-1835 te 'Kookfontein', distr. Clanwilliam, gedoop op -20-08-1837 te Clanwilliam.
   4.  Elizabeth Louisa van ZYL, gebore op -17-03-1839, gedoop op -11-10-1839 te Clanwilliam.
Getroud in die kerk op 17-jarige ouderdom op -18-09-1856 te 'Soebatsfontein', Namakwaland met Eduard ARCHER, gebore ± 1837 te ??
   5.  Dirk Johannes van ZYL (kyk IV.223).
   6.  Johanna Maria Aletta van ZYL (kyk IV.225).
   7.  Hendrik Philippus Johannes van ZYL (kyk IV.226).
   8.  Hermanus Louis van ZYL (kyk IV.228).
   9.  Martha Magdalena, gebore op -05-10-1851 te Wolvepoort, Namakwaland, gedoop op -26-08-1851 te Namakwaland.

IV.216    Nicolaas Hendrik van ZYL [30368] (kode: b6.c7.d9.e1), gebore op -26-04-1831, gedoop op -11-09-1831 te Clanwilliam, seun van Nicolaas Hendrik van ZIJL [15474] (kode: b6.c7.d9) (kyk III.74) en Louisa Sara KOTZÉ [30367].
Getroud in die kerk op 30-jarige ouderdom op -19-08-1861 te Namakwaland met Elizabeth Maria ROUX, gebore ± 1838 te 'Rietfontein', distr. Clanwillia.
Uit hierdie huwelik:
   1.  Ale4tta Barendina, gebore op -20-04-1863 te 'Mesklip', Namakwaland, gedoop op -16-08-1863 te Namakwaland.
   2.  Petrus Johannes Roux (kyk V.498).
   3.  Louisa Sara, gebore op -06-07-1867, gedoop op -27-01-1868 te Namakwaland.
Getroud in die kerk op 16-jarige ouderdom op -02-09-1883 te Namakwaland met Johannes Albertus Christoffel KOTZÉ, gebore ± 1857 te ??
   4.  Elizabeth Maria, gebore op -08-07-1870 te 'Komaggas', Namakwaland, gedoop op -28-08-1870 te Namakwaland.
   5.