Parenteel van Matthijs VERZIJLWoudrichem
               met daarin tevens de schrijfwijzen Van Zijl en Van Zeijl.

voor het laatst bijgewerkt op:  12-09-2017

Deze parenteel bevat gegevens zoals die door mij -samen met anderen- zijn verzameld tot en met februari 2009; met dank aan Dick van Vugt, Leo van Zijl, Floor van Zijl, Albert Veldhuis, Jaap den Ouden, Corrie van Zeijl, Yvonne den Ouden-Van Zeijl en Alice van Straalen voor hun vele bijdragen en het meezoeken naar aanvullingen en oplossingen.
Mede dankzij het spitwerk van Dick van Vugt in het doopboek van Loevestein, durf ik de stelling aan dat de vader van Frans van Zijl geen Jan Willemszoon was, maar Claes Matthijsse. Juist in de periode laat deze namelijk (met zijn vrouw Mayke Verweij) kinderen dopen in -de kapel van- Loevestein. De vier zonen hebben exact dezelfde namen als Frans en zijn drie broers. Helaas zijn van hen geen juiste data bekend: het doopboek begint pas met dochter Neeltje in 1721.
Dat betekent dus wel dat we de parenteel met twee generaties kunnen ophogen: Matthijs Verzijl (op basis van patronym), zoon Claes Matthijsse en dan kleinzoon Frans (Claese) Verzijl (later:  Van Zijl).
Dankzij een vraag van F. van Raaij naar Justinus Hendrikus van Zijl, kon weer een deel van het nageslacht worden toegevoegd (oktober 2007);  bovendien gaf Floor van Zijl mij diverse aanvullingen en verbeteringen en bleken de kinderen van Frans van Zijl (III.14) de schrijfwijze met 'eij' te hebben aangenomen. In de periode na 1800 konden in juni 2008 dankzij de bijdrage van Alice van Straalen enkele 'ontbrekende kinderen' worden toegevoegd en een aantal fouten in data gecorrigeerd. Jos Slieker uit Dordrecht leverde een belangrijke bijdrage met het nageslacht van Frans Gerrit van Zijl.

Vooral om anderen de mogelijkheid te geven op onderstaande gegevens te reageren en hopelijk aan te vullen, is besloten deze parenteel op te nemen.
Voor reactie kunt u altijd een e-mail sturen naar:
stamboom@moustache.nu
Alvast hartelijk dank voor uw bereidwillige medewerking.
Van de generaties zeven en acht zijn meer gegevens bekend. Om privacy-redenen zijn die hieronder NIET opgenomen, tenzij met toestemming via het toegezonden formulier of anderszins.

Interessant is de vondst door Leo van Zijl van enkele actes in het notarieel archief, waarin de broers Frans, Jan en Matthijs Verzijl verklaren dat ene Christiaan Verzijl een kind is van broer Willem Verzijl. Deze Christiaan is geboren op 4 aug. 1748, een week voor het plotselinge overlijden van zijn moeder, een week na de afkondiging van het tweede gebod van hun huwelijk. Dat werd ''dadelijk voltrokken, den 11den augustus 1748'', waarna de moeder overleed.
Gezien het noemen van de drie broers, moeten we de conclusie trekken dat deze Frans Verzijl dezelfde is als degene die in Rotterdam trouwde met Jannetie van Gent. Zijn huwelijk met Anneke den Boef kan haast niet anders dan zijn tweede huwelijk zijn. Wat betreft kinderen -ook die in het testament genoemd- klopt het, alleen niet dat hij bij zijn overlijden (in Rotterdam) slechts één meerderjarig kind achterlaat (de andere woonden in Woudrichem!!). Ondanks deze onduidelijkheden, is vooralsnog deze hypothese hieronder opgenomen. 

 Parenteel...

 
I.1    Matthijs VERZIJL, geboren ± 1654. Op basis van patronym zoon.
Kind:
   1.  Claas Matthijszoon (zie II.1).

II.1    Claas Matthijszoon VERZIJL, gedoopt ± 1675 te Munnikenland? Zoon van Matthijs VERZIJL (zie I.1).
Gehuwd ± 1699 met Mayke VERWEIJ (Verwaeij), geboren ± 1677.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje, geboren ± 1700 te Woudrichem? Het is nog niet duidelijk waar zij tussen de kinderen hoort.
   2.  Frans (van Zijl) (zie III.2).
   3.  Jan, geboren te Woudrichem? Gedoopt ± 1704 te Loevestein. Jan maakt in 1760 een testament op, waarbij hij zijn oudste broer Frans een somma van 600 gls nalaat. Hij benoemt zijn jongste broer Willem -en bij diens vooroverlijden zijn zoon Christiaan- tot universeel erfgenaam.
   4.  Matthijs (zie III.6).
   5.  Willem (zie III.8).
   6.  Neeltje, geboren te Woudrichem, gedoopt (NH) op 07-09-1721 te Loevestein (getuige(n): Maeijke de Jonge).
   7.  Hendrik Claasse (zie III.11).

Kasteel Munnikenland, waar -naast de reeds bekende Verzijlen- mogelijk ook de Van Zijl-en, zoals hieronder aangegeven, hun oorsprong vonden.

III.2    Frans VERZIJL (van Zijl), geboren te Woudrichem, gedoopt ± 1702 te Loevestein, begraven op 22-03-1788 te Rotterdam, op de Molestraat hoek Niestraat; laat na één meerderjarig kind. N.b.: 1: Het ouderschap van vader Claas is nog niet bewezen; er zijn echter sterke aanwijzingen omdat deze Claas ten minste vier zonen had, waarvan zowel de namen als de geschatte geboortedata overeenkomen met de broers van Frans; bovendien klopt de naamgeving kleinkind/grootouder.
2: In de geboorte-akte van zijn zoon Willem wordt hij Jan Frans genoemd; de naam komt verder niet voor, het zal dus een verschrijving zijn.
3. In een notarieel attest uit Woudrichem, doet Frans Verzijl, wonende te Rotterdam, het verzoek tot het 'egten van een kind' (genaamd Christiaan), geboren -op 4 aug. 1748- uit de relatie van zijn broer Willem Verzijl met Maria Anna Verzijl; hun tweede huwelijksafkondiging werd eveneens gedaan op diezelfde datum, waarna het huwelijk 'dadelijk werd voltrokken den 11den augustus 1748', waarna de moeder overleed! De namen van de andere broers worden in dat stuk eveneens genoemd: Jan en Matthijs Verzijl. Zij zijn afkomstig uit Munnikenland.
4. Frans laat op 07-10-1749 een testament opmaken -hij is dan weduwnaar- ten gunste van zijn drie kinderen. Het testament legt vast dat een eventuele nalatenschap niet mag worden verdeeld tot het moment dat zijn jongste zoon Jacob 25 is geworden of trouwt. Broer Willem treedt op als getuige en wordt als voogd aangesteld.

Zoon van Claas Matthijszoon VERZIJL (zie II.1) en Mayke VERWEIJ (Verwaeij).
Gehuwd voor de kerk (1) op 17-02-1726 te Rotterdam (Oostpoort) met Jannetie van GENT, gedoopt ± 1704, begraven op 11-08-1746 te Rotterdam. Moolestraat bij de Noorderhaave; overledene liet na 3 minderjarige kinderen.
Ondertrouwd (2) op 07-04-1752, gehuwd op 23-04-1752 te Woudrichem met Anneken den BOEF, 24 jaar oud, gedoopt op 07-09-1727 te Almkerk-Emmikhoven, overleden > 1787, dochter van Willem Claese den BOEF en Adriaantje Giele VERSCHOOR.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  Jan, gedoopt (Ger) op 17-03-1726 te Rotterdam (getuige(n): Johanna de Ruijter & Aaltie van Duel), op de Nieuwe Have. Overleden op 06-04-1726 te Rotterdam, 20 dagen oud.
   2.  Jan, gedoopt op 02-03-1727 te Rotterdam (getuige(n): Jan Versijl & Willem Pijl).
   3.  Susanna, gedoopt (Ger) op 26-06-1729 te Rotterdam (getuige(n): Johanna de Wijter & Arijaantje Arijaantje van Fiege), begraven op 10-11-1731 te Rotterdam op 2-jarige leeftijd. St. Janskerkhof; overledene was 2 jaar; Molestraat b/N.Haven.
   4.  Abraham, gedoopt (Ger) op 26-09-1730 te Rotterdam (getuige(n): Adriana van Ham & Jannitie van der Ton). Op de Nieuwehaven, overleden op 14-03-1804 te Rotterdam op 73-jarige leeftijd, begraven op 17-03-1804 te Rotterdam, overledene was bejaarde jongeman; Geldersche Kaaij, hoek Wijnstraat; vervoerd naar Uytwijk.
   5.  Jacobus (Verseijl), gedoopt (Ger) op 27-07-1732 te Rotterdam (getuige(n): Johanna Stam & Elijsabeth de Jong). Nieuwe Have, begraven op 11-08-1732 te Rotterdam, 15 dagen oud. St. Janskerkhof; Nieuwehaven bij de Meulestraat.
Er is geen leeftijd vermeld, maar dit moet wel kloppen: er komen nog twee Jacobussen na.
   6.  Jacobus, gedoopt (Ger) op 12-07-1733 te Rotterdam (getuige(n): Elisabeth van Ham & Haasje den Oude), op de Nieuwehaven, begraven op 26-03-1735 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd, overledene was 3/4 jaar (klopt niet: moet zijn 1 3/4 jr.; Franse ker; in de Moolestraat op Nieuwe Haven.
   7.  Jacobus, gedoopt (Ger) op 16-09-1736 te Rotterdam (getuige(n): Pieter Kramer & Johanna Kramer). Molestraat op den Hoek.
Uit het tweede huwelijk:
   8.  Johanna Margrita (van Zijl), geboren op 25-12-1752 te Woudrichem, gedoopt op 25-12-1752, overleden < 1803 te Woudrichem?
   9.  Willem van ZIJL, geboren op 06-10-1754 te Woudrichem, overleden op 10-12-1754 te Woudrichem, 65 dagen oud.
   10.  Adriana (van Zijl), geboren op 07-03-1756 te Woudrichem, gedoopt op 07-03-1756 te Woudrichem (getuige(n): Seijke den boef), overleden op 10-01-1767 te Woudrichem op 10-jarige leeftijd.
   11.  Willem Franszoon (van Zijl) (zie IV.11).
   12.  Robbert Franszoon (van Zijl) (zie IV.14).
   13.  Adriana (van Zijl), geboren op 01-03-1767 te Woudrichem, gedoopt op 01-03-1767.

IV.11    Willem Franszoon VERZIJL (van Zijl), gedoopt op 29-03-1761 te Woudrichem, overleden op 14-08-1834 te Woudrichem op 73-jarige leeftijd, zoon van Frans VERZIJL (van Zijl) (zie III.2) en Anneken den BOEF.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 29-01-1783 te Woudrichem met Anna (Anneke) van VUGT, 21 jaar oud, gedoopt (Ned Ger) op 08-02-1761 te Woudrichem (getuige(n): Anneke van Vugt), 'geboren op den Oudendijk' (buurt onder Woudrichem), overleden op 01-06-1807 te Woudrichem op 46-jarige leeftijd, dochter van Aart Hendrikszoon? van VUGT en Dingenadochter LENING.
Ondertrouwd (2) op 17-02-1810 te Woudrichem, gehuwd voor de kerk op 48-jarige leeftijd op 04-03-1810 te Woudrichem met Beateriks van STRAATEN, geboren ± 1770. Zij is eerder getrouwd geweest met Anthony HAVELAAR.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Frans Willemszoon van ZIJL (zie V.1).
   2.  Aartje van ZIJL, geboren op 02-04-1785 te Woudrichem, gedoopt op 24-04-1785 te Woudrichem (getuige(n): Adriana van Vugt).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-06-1811 te Woudrichem met Anthonij OUWERKERK, 25 jaar oud, geboren op 26-02-1786 te Emmikhoven & Waardhuizen, zoon van Willem OUWERKERK en Dingena van MALSUM.
   3.  Anna van ZIJL, gedoopt op 17-01-1787 te Woudrichem.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13-05-1815 te Gorinchem met Franciscus VERHULST, geboren ± 1784, zoon van Nicolaas VERHULST en Catharina SIMONS.
   4.  Klasina van ZIJL, geboren op 19-07-1789 te Woudrichem.
   5.  Klaas van ZIJL, gedoopt op 05-06-1791 te Woudrichem.
   6.  Willemina van ZIJL, geboren op 18-03-1793 te Woudrichem, gedoopt op 24-03-1793 te Woudrichem, geboren des zondags tevoren.
   7.  Nikolaas van ZIJL, gedoopt op 14-06-1795 te Woudrichem (getuige(n): Johanna Margaretha Verzijl [6330]).
   8.  Dingena van ZIJL, geboren op 22-03-1797 te Woudrichem, gedoopt op 02-04-1797 te Woudrichem.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 19-06-1815 te De Werken & Sleeuwijk met Albert van VARK, 31 jaar oud, geboren op 16-05-1784 te Werkendam, zoon van Wijnand van VARK en Anna de VRIES.
   9.  Willem van ZIJL, geboren op 21-11-1799 te Woudrichem, gedoopt op 01-12-1799 te Woudrichem.

V.1    Frans Willemszoon van ZIJL, opzichter Domeinen, gedoopt op 25-05-1783 te Woudrichem (getuige(n): Grietje van Zijl), overleden op 09-06-1857 te Amersfoort op 74-jarige leeftijd. Achternaam soms geschreven als van Zeijl. Zoon van Willem Franszoon VERZIJL (van Zijl) (zie IV.11) en Anna (Anneke) van VUGT.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 08-11-1807 te Woudrichem? Echtgenote is Adriana Jacoba STAVAST, geboren ± 1780 te Dalem (Vuren), overleden op 29-11-1826 te Zuilen, (memorie op 01-12-1826). Het gezin vertrok in november 1814 naar Zuilen.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 02-05-1829 te Woudenberg met Margaretha (Grietje) ter BURG, geboren 23-01-1800 te Woudenberg, gedoopt 16-02-1800 te Woudenberg (Grote Kerk). Overleden op 09-01-1848 te Amersfoort, memorie Amersfoort 20-07-1842. Achternaam ook: ter Borg. Dochter van Aalbert ter BURG en Aaltje van ZANTEN. De kinderen gebruiken de achternaam Van Zeijl, maar ook Frans wordt bij hun doopaktes zo aangeduid.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johannes (zie VI.1).
   2.  Aart (zie VI.3).
   3.  Karel Martinus, geboren op 14-10-1819 te Zuilen.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Albertus van ZEIJL (zie VI.6).
   5.  Adriana Jacoba, geboren op 28-11-1831 te Amersfoort, overleden op 27-11-1840 te Amersfoort op 8-jarige leeftijd.
   6.  Alida Cornelia van ZEIJL, geboren op 02-05-1834 te Amersfoort.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-11-1857 te Amersfoort (getuige(n): GenLias) met Wilhelm van der HEIJDEN, 23 jaar oud, geboren op 18-04-1834 te Amersfoort, zoon van Gerrit van der HEIJDEN en Wilhelmina van ESSEVELD.
   7.  Willem van ZEIJL, geboren op 26-01-1836 te Amersfoort.
   8.  Jacob van ZEIJL, geboren op 20-07-1838 te Amersfoort, overleden op 16-05-1845 te Amersfoort op 6-jarige leeftijd.

VI.1    Johannes van ZIJL, daggelder; opzichter Domeinen, gedoopt op 03-04-1808 te Woudrichem, overleden op 14-11-1857 te Hierden (gem. Harderwijk) op 49-jarige leeftijd, zoon van Frans Willemszoon van ZIJL (zie V.1) en Adriana Jacoba STAVAST.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-10-1834 te Amersfoort met Hendrika (Hendrikje) VETKAMP, 25 jaar oud, tolgaardster, geboren op 09-04-1809 te Hoogland, overleden op 29-03-1881 te Harderwijk op 71-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Janse VETKAMP en Aaltje Jans N.N. (Jansen of: de Jong?).
Uit dit huwelijk:
   1.  Frans, geboren op 06-06-1835 te Amersfoort, overleden op 27-12-1844 te Nunspeet (gem. Ermelo) op 9-jarige leeftijd.
   2.  Hendrik (zie VII.2).
   3.  Adriana, geboren op 27-02-1839 te Ermelo, overleden op 04-03-1839 te Nunspeet (gem. Ermelo), 5 dagen oud.
   4.  Adrianus (zie VII.5).
   5.  Albertus (zie VII.7).
   6.  Willem (zie VII.9).
   7.  Aleyda Francina, geboren op 09-10-1846 te Nunspeet, overleden op 27-11-1849 te Hierden (gem. Harderwijk) op 3-jarige leeftijd.
   8.  Martinus (zie VII.12).
   9.  Frans, werkman, geboren op 21-09-1851 te Hierden (gem. Harderwijk), overleden op 18-01-1881 te Tonsel (gem. Harderwijk) op 29-jarige leeftijd.

VII.2    Hendrik van ZIJL, schilder, geboren op 26-10-1837 te Harderwijk, overleden op 08-07-1861 te Harderwijk op 23-jarige leeftijd, zoon van Johannes van ZIJL (zie VI.1) en Hendrika (Hendrikje) VETKAMP, tolgaardster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-06-1861 te Harderwijk met Hendrika Johanna AARTSEN, 27 jaar oud, dienstmeid, geboren op 22-02-1834 te Harderwijk, dochter van Aalt Willem AARTSEN en Johanna Wilhelmina LUITING.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Johannes (zie VIII.1).

VIII.1    Hendrik Johannes van ZIJL, timmerman, geboren op 13-10-1861 te Harderwijk, zoon van Hendrik van ZIJL (zie VII.2) en Hendrika Johanna AARTSEN, dienstmeid.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-02-1888 te Apeldoorn met Christina KLEINLEUGENMORS, 22 jaar oud, dienstbode, geboren op 04-09-1865 te Apeldoorn, dochter van Hendrik KLEINLEUGENMORS en Johanna Frederika KERSEBOOM, baker.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik, geboren op 19-05-1888 te Apeldoorn.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-07-1912 te Rotterdam met Catharina Johanna STERK, geboren ± 1887 te Bennekom, dochter van Olivier STERK, schoenmaker, en Errisje MEURS.
   2.  Johanna Frederika, geboren op 16-07-1889 te Rotterdam.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 08-09-1920 te Arnhem met Aart AARTSEN, meubelmaker, geboren ± 1892 te Arnhem, zoon van Aart AARTSEN, loopknecht, en Magteld van BERGHUIS.
   3.  Hendrik Johannes, geboren ± 1890 te Apeldoorn.
Gehuwd op 27-08-1913 te Rotterdam met Pieternella Hendrika HARDAM, geboren ± 1891 te Dordrecht, dochter van Willem HARDAM en Wilhelmina van BOHEEMEN.

VII.5    Adrianus van ZIJL, spoorwegconducteur, geboren op 13-03-1840 te Ermelo, zoon van Johannes van ZIJL (zie VI.1) en Hendrika (Hendrikje) VETKAMP, tolgaardster.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 30-05-1877 te Harderwijk met Anna van de POL, 26 jaar oud, geboren op 12-08-1850 te Harderwijk, dochter van Gerrit van de POL, schoenmaker, en Janna KARNEBEEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Hendrika, geboren op 26-10-1878 te Kampen, overleden op 04-01-1948 te 's Hertogenbosch op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 31-05-1904 te Drunen met Dirk Hendrik SCHUIT, geboren ± 1875 te Heusden, zoon van Dirk SCHUIT en Wilhelmina Catharina van den BROEK.
   2.  Janna, geboren ± 1879 te Tiel.
Gehuwd op 31-10-1919 te 's Hertogenbosch met Adriaan van LIERE, geboren ± 1877 te Kapelle, zoon van Gommert van LIERE en Wilhelmina GEELHOED.
   3.  Gerrit (zie VIII.7).
   4.  Martinus, geboren ± 1883.
   5.  Aleida Francina, geboren ± 1887 te Oss.
Gehuwd op 29-12-1911 te Drunen met Jan van RUITENBERG, geboren ± 1886 te Zegwaart, zoon van Jan van RUITENBERG en Marijtje WESTMAAS.
   6.  Adriana, geboren ± 1891 te Oss.
Gehuwd op 20-05-1914 te Drunen met Theodorus van der KLIJN, geboren ± 1889 te Tilburg, zoon van Cornelis Johannes van der KLIJN en Dorothea Maria SWAABEN.

VIII.7    Gerrit van ZIJL, geboren op 21-05-1881 te Kampen, zoon van Adrianus van ZIJL (zie VII.5) en Anna van de POL.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-07-1906 te Boxtel met Catharina Susanna (Catrien) van de VRIES, 22 jaar oud, geboren op 20-08-1883 te Boxtel, dochter van Jan van de VRIES en Anna JONKMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna (Annie), geboren op 25-08-1908.
Gehuwd ± 1935 met Gerardus (Gerrit) LOMAN, geboren ± 1900, overleden 1987.
   2.  Adrianus Jan (zie IX.9).

IX.9    Adrianus Jan van ZIJL, geboren op 08-01-1910 te Boxtel, overleden 08-1980, zoon van Gerrit van ZIJL (zie VIII.7) en Catharina Susanna (Catrien) van de VRIES.
Gehuwd ± 1939 met Pieternella KORNAAT, geboren op 11-11-1915, overleden op 17-03-1990 op 74-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rudolf (zie X.1).
   2.  Johannes (Hans) (zie X.4).
   3.  Annelies (zie X.7).
   4.  Dick, geboren op 06-08-1955.

X.1    Rudolf van ZIJL, geboren op 17-05-1940, zoon van Adrianus Jan van ZIJL (zie IX.9) en Pieternella KORNAAT.
Gehuwd (1) ± 1962 met Pauline LAUTERSLAGER, geboren op 22-09-1938.
Gehuwd (2) ± 1984 met G van GRINSVEN, geboren op 16-07-1959.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Reggie, geboren op 31-01-1963.
   2.  Niels, geboren op 14-01-1964.
   3.  Vanessa, geboren op 04-06-1967.
   4.  Olav, geboren op 28-04-1969.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Lotte, geboren op 18-07-1986.

X.4    Johannes (Hans) van ZIJL, geboren op 26-05-1945, zoon van Adrianus Jan van ZIJL (zie IX.9) en Pieternella KORNAAT.
Gehuwd ± 1966 met Bertie WORTMAN, geboren op 15-08-1943.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sven (zie XI.6).
   2.  Arjen, geboren op 19-11-1968.
   3.  Catalijn, geboren op 11-12-1972.

XI.6    Sven van ZIJL, geboren op 21-05-1967, zoon van Johannes (Hans) van ZIJL (zie X.4) en Bertie WORTMAN.
Gehuwd met Natasja BOLDEWIJN, geboren ± 1969, wonen samen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kevin, geboren op 02-11-1990.
   2.  Jordy, geboren op 11-12-1991.

X.7    Annelies van ZIJL, geboren op 25-04-1951, dochter van Adrianus Jan van ZIJL (zie IX.9) en Pieternella KORNAAT.
Gehuwd ± 1979 met P HILARIUS, geboren op 31-12-1951.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sjoerd van ZIJL, geboren op 11-12-1980.

VII.7    Albertus van ZIJL, koopman, geboren op 29-05-1842 te Ermelo, zoon van Johannes van ZIJL (zie VI.1) en Hendrika (Hendrikje) VETKAMP, tolgaardster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-05-1866 te Harderwijk met Marrigje NIJHOFF, geboren ±19-07-1842 te Zwolle, dochter van Gerrit Jan NIJHOFF en Jacobje LOKHORST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes (zie VIII.14).
   2.  Hendrik Jan, geboren op 02-07-1870 om 12:00 uur te Rotterdam.
   3.  Hendrika, geboren op 09-12-1872 te Rotterdam.
   4.  Jacoba, geboren op 24-05-1875 te Rotterdam.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 03-04-1907 te Rotterdam met Johannes OVERGAUW, geboren ± 1876 te Nieuwlekkerland, zoon van Matthijs OVERGAUW en Maria KIEVIT.
   5.  Alberta Margaretha, geboren op 15-07-1877 om 03:00 uur te Rotterdam, overleden op 02-04-1884 te Rotterdam op 6-jarige leeftijd.
   6.  Wilhelmina, geboren op 16-06-1879 te Rotterdam, overleden op 05-08-1881 te Rotterdam op 2-jarige leeftijd.
   7.  Wilhelmina, geboren op 13-05-1881 te Rotterdam.

VIII.14    Johannes van ZIJL, conducteur, geboren ± 1868 te Waardenburg, zoon van Albertus van ZIJL (zie VII.7) en Marrigje NIJHOFF.
Gehuwd op 17-08-1892 te Rotterdam met Geertruida VLEUGELS, geboren ± 1869 te Culemborg, dochter van Theodorus VLEUGELS en Johanna Maria VREENEGOOR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria, geboren op 24-10-1891 om 09:00 uur te Rotterdam.

VII.9    Willem van ZIJL, poelier; koopman, geboren op 27-07-1844 te Ermelo-Nunspeet, overleden op 10-04-1920 te Harderwijk op 75-jarige leeftijd, zoon van Johannes van ZIJL (zie VI.1) en Hendrika (Hendrikje) VETKAMP, tolgaardster.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-10-1868 te Harderwijk met Bartjen TROOST, 24 jaar oud, geboren op 05-11-1843 te Harderwijk, overleden op 04-04-1917 te Harderwijk op 73-jarige leeftijd, dochter van Jan TROOST, kleermaker, en Frederika Alijda SCHRADA, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem (zie VIII.23).
   2.  Jan, kellner, geboren op 17-12-1869 te Harderwijk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-11-1894 te Nijmegen met Henriette BERGMAN, 24 jaar oud, geboren op 14-02-1870 te Materborn (Dld), dochter van Wilhelm BERGMAN, schrijnwerker, en Catharina IJSSELMANN.
   3.  Hendrika, geboren op 07-01-1872 te Harderwijk, overleden op 20-01-1945 te Zuilen op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-04-1895 te Harderwijk met Jan VONK, 27 jaar oud, geboren op 20-12-1867 te Assen, zoon van Kasper VONK en Arendina MEIJER.
   4.  Jacoba, geboren op 29-10-1873 te Harderwijk, overleden op 23-09-1878 te Harderwijk op 4-jarige leeftijd.
   5.  Johannes (zie VIII.30).
   6.  Frederik (zie VIII.32).
   7.  Jacobus (zie VIII.34).
   8.  Jacoba, geboren op 30-12-1885 te Harderwijk, overleden op 12-01-1959 te Harderwijk op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-10-1909 te Harderwijk met Nikus Lambertus GERMANS, 26 jaar oud, geboren op 07-05-1883 te Harderwijk, overleden op 09-03-1964 te Harderwijk op 80-jarige leeftijd, zoon van Heimen GERMANS en Jannetje HIJMENS. Het gezin kwam op 11-09-1919 van Spaarndam naar Harderwijk (Burgtstraat A 227-17).
   9.  Frederika Aleida, geboren op 07-02-1888 te Harderwijk.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 18-09-1907 te Harderwijk met Gerrit Lubbert Bartus SCHOUTEN, 21 jaar oud, timmerman, geboren op 25-09-1885 te Harderwijk, zoon van Dirk SCHOUTEN en Gerritje NELLEN.

VIII.23    Willem van ZIJL, arbeider, geboren op 30-05-1868 te Harderwijk, overleden op 22-01-1945 te Utrecht op 76-jarige leeftijd, erkend bij huwelijk ouders, zoon van Willem van ZIJL (zie VII.9) en Bartjen TROOST.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-05-1892 te Harderwijk, wettiging van een kind met Aaltje MELGERT, 21 jaar oud, geboren op 09-03-1871 te Nijkerk, overleden op 28-04-1950 te Utrecht op 79-jarige leeftijd, dochter van Jan MELGERT en Jannetje GESKES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem (zie IX.12).
   2.  Jannetje, geboren op 28-05-1892 te Harderwijk, overleden op 10-10-1892 te Harderwijk, 135 dagen oud.
   3.  Jan (zie IX.15).
   4.  Bartus (zie IX.17).
   5.  Frederik, geboren op 24-11-1896 te Harderwijk, overleden op 04-09-1958 te Utrecht op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-04-1921 te Utrecht met Maria Hendrika BRONS, 24 jaar oud, geboren op 07-01-1897 te Utrecht, overleden op 18-05-1976 te Utrecht op 79-jarige leeftijd, dochter van Hermanus Nicolaas BRONS en Willemijntje van SOEST.
   6.  Jannetje, geboren op 09-11-1898 te Harderwijk, overleden op 19-06-1958 te Utrecht op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27-11-1918 te Utrecht met Gerardus Theodorus MIDDELWEERD, 27 jaar oud, geboren op 27-09-1891 te Harmelen, overleden op 21-01-1973 te Utrecht op 81-jarige leeftijd, zoon van Anthonie MIDDELWEERD en Sophia van DIJK.
   7.  Hendrika, geboren op 23-08-1900 te Harderwijk, overleden op 22-05-1959 te Eindhoven op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 19-05-1920 te Utrecht met Willem Paulus HUBERT, 21 jaar oud, geboren op 29-10-1898 te Utrecht, overleden op 04-09-1964 te Eindhoven op 65-jarige leeftijd, zoon van Willem HUBERT en Barbara Margaretha SLOESARWIJ.
   8.  Wouter, geboren op 12-03-1902 te Harderwijk, overleden op 18-09-1946 te Utrecht op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 05-10-1922 te Utrecht met Johanna GEELMUIDEN, 19 jaar oud, geboren op 08-10-1902 te Utrecht, dochter van Gabriel Jacobus GEELMUIDEN en Anthonia van ZANTEN.
   9.  Adrianus, geboren 1904, overleden op 06-12-1904 te Utrecht.
   10.  Petronella, geboren op 03-09-1905 te Utrecht, overleden op 26-07-1978 te Bilthoven op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-03-1931 te Utrecht met Gijsbertus Jacobus van DORSSEN, 26 jaar oud, geboren op 09-01-1905 te Utrecht, overleden op 30-04-1986 te De Bilt op 81-jarige leeftijd.
   11.  Elisabeth, geboren op 30-12-1906 te Utrecht, overleden op 21-11-1985 te Calgary (Cnd) op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd ± 1932 met Hendrik Gerard LINTERMAN, geboren op 16-09-1904 te Utrecht, overleden op 27-11-1992 te Calgary (Cnd) op 88-jarige leeftijd.
   12.  Martinus, geboren op 11-09-1908 te Utrecht, overleden op 25-08-1972 te Utrecht op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-11-1929 te Vreeswijk met Johanna BLOOS, 20 jaar oud, geboren op 24-12-1908 te IJsselstein, dochter van jan BLOOS en Geertrui KUIF.
   13.  Johannes, geboren op 12-05-1913 te Utrecht, overleden op 10-04-1936 te Utrecht op 22-jarige leeftijd.

IX.12    Willem van ZIJL, geboren op 02-11-1891 te Harderwijk, overleden op 03-06-1958 te Utrecht op 66-jarige leeftijd, geboren Melgert, zoon van Willem van ZIJL (zie VIII.23) en Aaltje MELGERT.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 13-12-1911 te Utrecht met Anthonia Catharina WILSON, 21 jaar oud, geboren op 17-05-1890 te Utrecht, dochter van Dirk Adrianus WILSON en Cato VERMEULEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Dirk (zie X.9).

X.9    Willem Dirk van ZIJL, geboren op 06-05-1912 te Utrecht, overleden op 17-07-1974 te Utrecht op 62-jarige leeftijd, zoon van Willem van ZIJL (zie IX.12) en Anthonia Catharina WILSON.
Gehuwd ± 1937 te Utrecht? Echtgenote is Geertruida van DOORN, geboren op 08-07-1913 te Utrecht, overleden op 20-04-1992 te Utrecht op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anthonia Catharina, geboren op 14-05-1938 te Utrecht.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-11-1960 te Arnhem met Theodorus Bernardus Gerardus RATERING, 23 jaar oud, geboren op 27-03-1937 te Gendringen, zoon van ?? RATERING en ?? ??

IX.15    Jan van ZIJL, geboren op 07-10-1893 te Harderwijk, overleden op 05-09-1967 te De Bilt op 73-jarige leeftijd, zoon van Willem van ZIJL (zie VIII.23) en Aaltje MELGERT.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-11-1919 te De Bilt met Heintje Johanna van DELFT, 23 jaar oud, geboren op 02-11-1896 te De Bilt, overleden op 16-01-1984 te Doorn op 87-jarige leeftijd, dochter van Geurt van DELFT en Aaltien DRENTHE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Jan (zie X.11).
   2.  privacy-filter.

X.11    Willem Jan van ZIJL, geboren op 12-03-1920 te De Bilt, overleden op 08-01-1990 te Arnhem op 69-jarige leeftijd, zoon van Jan van ZIJL (zie IX.15) en Heintje Johanna van DELFT.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-04-1949 te De Bilt met Wilhelmina BROUWER, 27 jaar oud, geboren op 22-11-1921 te Meerkerk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Floor (zie XI.13).

XI.13    Floor van ZIJL, geboren op 23-01-1958 te Leiden, zoon van Willem Jan van ZIJL (zie X.11) en Wilhelmina BROUWER.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 02-03-1990 te Albrandswaard met Monica Paulina Margaretha (Monique) HOOGSTAD, 28 jaar oud, geboren op 07-07-1961 te Vlaardingen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan-Willem, geboren op 19-09-1990 te Vlaardingen.
   2.  Marjolein Paulien Willemijn, geboren op 06-02-1992 te Vlaardingen.
   3.  Roosmarijn Annefleur, geboren op 21-07-1994 te Vlaardingen.

IX.17    Bartus van ZIJL, geboren op 02-05-1895 te Harderwijk, overleden op 05-01-1947 te Utrecht op 51-jarige leeftijd, zoon van Willem van ZIJL (zie VIII.23) en Aaltje MELGERT.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-09-1916 te Utrecht, gescheiden na 15 jaar op 07-10-1931 te Utrecht van Johanna Elisabeth KALEUWEE, geboren op 23-10-1898 te Bokhoven, dochter van Johannes KALEUWEE en Andrijntje de KOSTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alida, geboren ± 1917 te Utrecht? Overleden op 27-11-1918 te Utrecht.

VIII.30    Johannes van ZIJL, geboren op 08-01-1876 te Harderwijk, zoon van Willem van ZIJL (zie VII.9) en Bartjen TROOST.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 11-03-1908 te Utrecht, erkend: Maria Adriana met Maria Adriana ZWEERES (Zweeris), geboren ± 1882 te Utrecht, dochter van Pieter ZWEERES (Zweeris) en Antoinette Jeanette van den HEUVEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Adriana, geboren op 12-05-1901 te Utrecht, erkend bij huw ouders, overleden op 26-04-1920 te Utrecht op 18-jarige leeftijd.
   2.  Antoinetta Jeannetta, geboren ± 1918 te Utrecht, overleden op 06-09-1918 te Utrecht.

VIII.32    Frederik van ZIJL, arbeider, geboren op 21-07-1878 te Harderwijk, overleden op 09-10-1943 te Harderwijk op 65-jarige leeftijd, zoon van Willem van ZIJL (zie VII.9) en Bartjen TROOST.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-04-1903 te Harderwijk met Maria HAMSTRA, 19 jaar oud, geboren op 10-02-1884 te Harderwijk, overleden op 17-02-1942 te Harderwijk op 58-jarige leeftijd, dochter van Jan HAMSTRA en Maria SCHAFTENAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bartje, geboren op 08-04-1903 te Harderwijk.
   2.  Maria, geboren op 21-08-1904 te Harderwijk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-10-1929 te Harderwijk met Jacob DIRKSEN, geboren ± 1900 te Putten, zoon van Hendrik DIRKSEN, landbouwer, en Janna GEURTS, dienstbode.
   3.  Willem, geboren op 05-11-1907 te Harderwijk, overleden op 09-06-2001 te Harderwijk op 93-jarige leeftijd.
Gehuwd op 54-jarige leeftijd op 13-06-1962 te Harderwijk met Jacoba SCHUURKAMP, 24 jaar oud, geboren op 21-12-1937 te Hierden, dochter van Teunis Gerrit SCHUURKAMP en Lubbertje PROPHITIUS.
   4.  Frederik, geboren op 22-10-1913 te Harderwijk.
   5.  Johannes (Jan), geboren op 15-06-1917 te Harderwijk.
   6.  Johannes (Joop) (zie IX.44).
   7.  Ali, geboren op 07-12-1923 te Harderwijk, overleden op 14-02-1925 te Harderwijk op 1-jarige leeftijd.

IX.44    Johannes (Joop) van ZIJL, buschauffeur, geboren op 23-05-1922 te Harderwijk, zoon van Frederik van ZIJL (zie VIII.32) en Maria HAMSTRA.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-10-1948 te Amsterdam? Echtgenote is Berta Gerdina Johanna MEKKES, 21 jaar oud, geboren op 06-09-1927 te Amsterdam, dochter van Hendrikus Theodorus MEKKES, adm. ambtenaar; reiziger; n.pluimvee c, en Gerritje GROEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  H (Harry), geboren op 23-05-1953 te Harderwijk?

VIII.34    Jacobus van ZIJL, arbeider; visser, geboren op 21-02-1880 te Harderwijk, zoon van Willem van ZIJL (zie VII.9) en Bartjen TROOST.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-07-1901 te Harderwijk met Antje TWEEHUIZEN, geboren 104-01-1880 te Harderwijk, dochter van Johannes TWEEHUIZEN, poelier, en Antje JANSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  N.N. Geboren op 17-08-1901 te Harderwijk, overleden op 17-08-1901 te Harderwijk, 0 dagen oud, levenloos geboren.
   2.  Johannes, geboren op 17-08-1901 te Harderwijk, overleden op 23-08-1901 te Tonsel (Harderwijk), 6 dagen oud.
   3.  Antje, geboren op 29-09-1902 te Harderwijk.
   4.  Bartje, geboren ± 1904 te Harderwijk, overleden op 06-11-1908 te Harderwijk.
   5.  Willem, geboren ± 1906 te Harderwijk, overleden op 06-11-1908 te Harderwijk.
   6.  Jacobus, geboren op 22-09-1914 te Harderwijk, overleden op 26-09-1914 te Harderwijk, 4 dagen oud.

VII.12    Martinus van ZIJL, conducteur, geboren op 18-02-1849 te Nunspeet, overleden op 18-04-1928 te Harderwijk op 79-jarige leeftijd, zoon van Johannes van ZIJL (zie VI.1) en Hendrika (Hendrikje) VETKAMP, tolgaardster.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 04-05-1887 te Harderwijk, wettiging 1 kind met Maria BRANDS, 37 jaar oud, geboren op 15-02-1850 te Harderwijk, overleden op 22-05-1908 te Baarn op 58-jarige leeftijd, dochter van Arie BRANDS, landbouwer, en Grietje WITTEVEEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie, geboren op 18-10-1878 te Harderwijk.
   2.  Grietje, geboren op 18-10-1878 te Harderwijk, overleden op 14-07-1879 te Amsterdam, 269 dagen oud.

VI.3    Aart van ZIJL, geboren ± 1814 te Woudrichem, overleden op 23-01-1857 te Zeist, zoon van Frans Willemszoon van ZIJL (zie V.1) en Adriana Jacoba STAVAST.
Gehuwd op 31-10-1840 te Zeist met Willemina PIJPER, geboren ± 1814, dochter van Justus Hendrikus PIJPER en Hendrika LENTING.
Uit dit huwelijk:
   1.  Justus Hendrikus van ZEIJL (zie VII.15).
   2.  Adriana Jacoba, geboren ± 1842 te Zeist, overleden op 04-01-1856 te Zeist.
   3.  Margaretha, geboren ± 1844 te Zeist, overleden op 30-05-1867 te Zeist.
   4.  Hendrika, geboren ± 1844 te Zeist, overleden op 13-12-1844 te Zeist.
   5.  Jacob, geboren ± 1846 te Zeist, overleden op 08-09-1846 te Zeist.
   6.  Frans, geboren ± 1846 te Zeist, overleden op 08-10-1846 te Zeist.
   7.  Frans, geboren ± 1847 te Zeist, overleden op 22-07-1847 te Zeist.
   8.  Hendrika Maria, geboren ± 1849 te Zeist.
Gehuwd op 16-12-1892 te Leerdam met Hendrik van den BROEK, geboren ± 1840 te Leerdam, zoon van Gerrit van den BROEK en Elisabeth Cornelia STROOISNIJDER.
   9.  Frans, geboren ± 1853 te Zeist, overleden op 14-11-1857 te Zeist.

VII.15    Justus Hendrikus van ZEIJL, geboren ± 1842 te Zeist, overleden te Zeist? Zoon van Aart van ZIJL (zie VI.3) en Willemina PIJPER.
Gehuwd op 24-10-1878 te Zeist met Geertruida van RAAIJ, 28 jaar oud, geboren op 15-07-1850 te Scherpenzeel, overleden op 14-04-1927 te Den Haag op 76-jarige leeftijd, dochter van Willem Frederik van RAAIJ en Willemijntje BAKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wimpje Frederika, geboren ± 1878 te Maarsseveen.
Gehuwd op 18-05-1916 te Apeldoorn met Arnoldus MELSBROEK, geboren ± 1873 te Apeldoorn.
   2.  Willemina Hendrika, geboren op 03-09-1879 te Maasland.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 26-05-1910 te Zeist met Johannes van OORT, geboren ± 1880 te Driebergen.
   3.  N.N. Geboren op 03-03-1886 te Zeist, overleden op 03-03-1886 te Zeist, 0 dagen oud.
   4.  Adrianus, geboren op 21-01-1888 te Soest.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-08-1910 te Renswoude met Maatje van de POL, geboren ± 1885 te Veenendaal, dochter van Willem van de POL en Evertje van MAANEN.
   5.  Gertruida, geboren ± 1891 te Zeist.
Gehuwd op 22-11-1917 te Zeist met Willem FOX, geboren ± 1889 te Utrecht, zoon van Andreas FOX en Maria van EE.
   6.  Justinus Henricus, geboren ± 1895 te Zeist.
Gehuwd op 22-11-1917 te Zeist met Christina Maria van der KOOIJ, geboren ± 1895 te 's Gravenhage, dochter van Naatje van der KOOIJ.

VI.6    Albertus van ZEIJL, geboren op 22-02-1830 te Amersfoort, zoon van Frans Willemszoon van ZIJL (zie V.1) en Margaretha (Grietje) ter BURG.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-03-1853 te Amersfoort met Wilhelmina RIJNINK, 22 jaar oud, geboren op 10-06-1830 te Amersfoort, dochter van Jan RIJNINK en Anna Margaretha WARMELINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frans Jan, geboren op 07-01-1854 te Scherpenzeel, overleden op 16-11-1931 te Rotterdam op 77-jarige leeftijd.
   2.  Jan Hendrik (zie VII.27).
   3.  Willem, geboren op 18-05-1858 te Woudenberg.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-04-1885 te Dordrecht met Adriana Sophia Cornelia BAAN, geboren ± 1864 te Brielle, dochter van Arie BAAN en Maria Johanna BLAAS.
   4.  Albertus, geboren op 03-06-1862 te Scherpenzeel, overleden op 16-11-1873 te Rotterdam op 11-jarige leeftijd.
   5.  Grietje, geboren op 11-09-1865 te Zaltbommel, overleden op 17-04-1940 te Rotterdam op 74-jarige leeftijd.
   6.  Hendrik Lambertus (zie VII.33).
   7.  Jacob, geboren op 05-06-1870 te Kralingen.
   8.  Wilhelmina, geboren op 02-01-1873 te Rotterdam.

VII.27    Jan Hendrik van ZEIJL, metselaar, geboren op 14-01-1856 te Woudenberg, overleden op 15-02-1931 te Rotterdam-Overschie op 75-jarige leeftijd, zoon van Albertus van ZEIJL (zie VI.6) en Wilhelmina RIJNINK.
Gehuwd ± 1882 te Rotterdam? Echtgenote is Johanna Wilhelmina van der GRAAF, geboren op 29-04-1862 te Maassluis, overleden op 27-04-1921 te Rotterdam op 58-jarige leeftijd, algemene begraafplaats Crooswijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertus, opzichter Ned.-Ind. Spoorweg Mij, geboren op 19-04-1884 te Kralingen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-09-1909 te Rotterdam (getuige(n): Frans Jan van Zeijl, 21 jr, timmerman bij de marine, treedt op als bijzonder gevolmachtigde van de bruidegom) met Sophia van der GRAAF, geboren ± 1886 te Charlois, dochter van Pieter van der GRAAF, graancontroleur, en Aaltje den HARTIGH.
   2.  Johannes (zie VIII.55).
   3.  Frans Jan, geboren ± 1888 te Kralingen?
   4.  Pieter, geboren 1890 te Maassluis, overleden op 13-03-1891 te Rotterdam.
   5.  Wilhelmina, geboren op 12-10-1892 te Rotterdam.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 20-09-1923 te Rotterdam met Hartenberg MEIJER, geboren ± 1893 te Overschie, zoon van Aalbertus MEIJER en Maria KLOE.
   6.  Willem, geboren op 02-12-1895 te Rotterdam.
   7.  Jan Hendrik, geboren op 25-12-1897 te Rotterdam, overleden op 23-12-1937 te Schiebroek op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd ± 1922 met Maartje van VLIET, geboren ± 1899.

VIII.55    Johannes van ZEIJL, geboren op 21-12-1885 te Dordrecht, overleden op 26-02-1970 te Rhenen op 84-jarige leeftijd, begraven te Amerongen, zoon van Jan Hendrik van ZEIJL (zie VII.27) en Johanna Wilhelmina van der GRAAF.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-10-1909 te Rotterdam met Cornelia van WENSVEEN, 23 jaar oud, geboren op 09-06-1886 te Rotterdam, overleden op 27-10-1967 te Rhenen op 81-jarige leeftijd, begraven te Amerongen, dochter van Lambertus van WENSVEEN en Janneke JONGBLOED.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Wilhelmina (zie IX.54).
   2.  Janneke, diacones, geboren op 24-07-1913 te Rotterdam, overleden op 13-02-2003 te Zwolle op 89-jarige leeftijd, begraven te Amerongen.
   3.  Jan Hendrik (zie IX.56).
   4.  Cornelia (Neeltje), geboren ± 1918 te Rotterdam, overleden op 17-02-1979 te Diever.
Gehuwd ± 1939 te Rotterdam? Echtgenoot is Marinus VOS, geboren op 01-06-1914 te Rotterdam, overleden op 27-11-1997 te Wezep op 83-jarige leeftijd.

IX.54    Johanna Wilhelmina van ZEIJL, geboren op 06-03-1910 te Rotterdam, overleden op 23-10-1957 te Rotterdam op 47-jarige leeftijd, begraven te Rotterdam, Oud-Kralingen, dochter van Johannes van ZEIJL (zie VIII.55) en Cornelia van WENSVEEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-08-1933 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 02-08-1933 te Rotterdam (Hoflaan) met Aart den OUDEN, 24 jaar oud, tunnelwachter; agent van politie, geboren op 09-02-1909 te Rotterdam, overleden op 15-03-1991 te Capelle aan den IJssel op 82-jarige leeftijd, begraven op 19-03-1991 te Rotterdam (Oud-Kralingen), zoon van Johannes den OUDEN en Maria Johanna KOEDOOD. Hij hertrouwt met Johanna Wilhelmina Maria van ZEIJL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob (Jaap), geboren op 03-07-1949 te Rottterdam.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 05-10-1979 te Heinkenszand (Borsele), gehuwd voor de kerk op 05-10-1979 te Baarland met Adriana Paulina HUISSEN, 22 jaar oud, geboren op 01-07-1957 te Baarland.

IX.56    Jan Hendrik van ZEIJL, geboren op 08-02-1915 te Rotterdam, overleden op 05-07-1991 te Apeldoorn op 76-jarige leeftijd, begraven te Apeldoorn. Familiegraf op begraafplaats Heidehof, zoon van Johannes van ZEIJL (zie VIII.55) en Cornelia van WENSVEEN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-12-1942 te Rotterdam met Petronella van der SANDEN, 24 jaar oud, geboren op 13-08-1918 te Niederkassel (Dld), overleden op 11-07-1996 te Apeldoorn op 77-jarige leeftijd, begraven te Apeldoorn, bijgezet in familiegraf.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia (Corrie), gezinsverzorgster, geboren op 23-07-1943 te Rotterdam.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 23-01-1963 te Rotterdam, gescheiden 1986 te Rotterdam van Willem SPRINGER, geboren op 01-09-1937 te Berkel en Rodenrijs.
   2.  Irene, geboren op 05-05-1945 te Rotterdam.
   3.  Yvonne Marijke, geboren op 17-06-1947 te Rotterdam.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 19-12-1968 te Rotterdam, gescheiden na 22 jaar op 22-03-1991 te Rotterdam van Abraham Willem NIEUWVELD, geboren op 23-09-1946 te Rotterdam.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 15-08-1997 te Apeldoorn met Hugo Pieter den OUDEN, 51 jaar oud, geboren op 05-07-1946 te Rotterdam, zoon van Arend den OUDEN en Pieternella Cornelia KORPORAAL. Hij is gescheiden echtgenoot van Anna Maria de HAAN.
   4.  Johannes, geboren op 10-08-1952 te Rotterdam.

VII.33    Hendrik Lambertus van ZEIJL, opzichter (1892); bouwkundige (1894); aannemer (1897), geboren ± 1868 te Hooge & Lage Zwaluwe, overleden op 07-05-1929 te Zandvoort, zoon van Albertus van ZEIJL (zie VI.6) en Wilhelmina RIJNINK.
Gehuwd voor de kerk op 24-11-1892 te Zandvoort (getuige(n): Jacob Koning (46), broodbakker; Jacob Koper (43; oom), timmerman; August van der Mije (33; zwager) arbeider; Willem Zwemmer (32; broer), landbouwer) met Mengsje ZWEMMER, 28 jaar oud, geboren op 27-05-1864 te Zandvoort, overleden op 03-09-1940 te Zandvoort op 76-jarige leeftijd, dochter van Albert ZWEMMER en Jannetje KOPER. Hendrik was opzichter bij het graven van het kanaal in de Zuidduinen. Dat was een grote, maar tijdelijke klus en daarom woonde het gezin in een tijdelijk huis. Dat stond ter hoogte van de huidige ingang van Nieuw Unicum -bij haast elke Zandvoorter bekend- op een plek die ook wel werd aangeduid als het 'stuifzandduin'. In die jaren zo'n bekend begrip, dat de kinderen van dit gezin vaak werden aangeduid als ''..dat is er ien van Mengsie van stuifzand...''.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertus (Bertus), geboren op 16-05-1893 te Zandvoort.
   2.  Jan Willem, geboren op 01-05-1894 te Zandvoort. Schreef boekje ''De Chinezenmoeder' over het werk van zijn vrouw voor de Chinese gemeenschap.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 04-12-1930 te Zandvoort met Wilhelmina Johanna van EEKE ('De Chinezenmoeder'), 43 jaar oud, officier bij het Leger de Heils, geboren op 28-09-1887 te Amsterdam, overleden op 20-08-1962 te Amerongen op 74-jarige leeftijd.
   3.  Willem Frans, uitvoerder, geboren op 05-03-1896 te Zandvoort, overleden op 09-10-1957 te Zandvoort op 61-jarige leeftijd, begraven te Zandvoort.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 28-07-1921 te Zandvoort (getuige(n): Jacobus Gerhardus Dietz (26), elektricien; Albertus van Zeijl (28; broer), timmerman) met Arendje MOLENAAR, 22 jaar oud, geboren op 07-06-1899 te Zandvoort, overleden op 22-01-1984 te Zandvoort op 84-jarige leeftijd, begraven te Zandvoort, dochter van Jacob MOLENAAR en Jaapje SCHUITEN.
   4.  Jansje Alberta, geboren op 25-08-1897 te Zandvoort.
   5.  Wilhelmina Alberta (Mientje), kraamverzorgster; verpleegster; ziekenhulp, geboren op 25-08-1899 te Zandvoort, overleden op 15-09-1997 te Zandvoort op 98-jarige leeftijd, begraven te Zandvoort.
Gehuwd ± 1917 met Jan Otto KUIK, kapper, geboren op 01-04-1893 te Meppel, zoon van Arent KUIK en Hendrika SCHONEWILLE.
   6.  Jacob Cornelis, geboren op 17-01-1902 te Zandvoort, overleden op 04-02-1903 te Zandvoort op 1-jarige leeftijd.

IV.14    Robbert Franszoon VERZIJL (van Zijl), gedoopt op 10-03-1765 te Woudrichem, overleden op 01-02-1819 te Woudrichem op 53-jarige leeftijd. Hij wordt samen met Peter van Vugt in 1810 aangesteld als voogden over de kinderen van zijn broer Willem (weduwnaar van Annke van Vugt). Bron: Inventaris van het Oud-rechterlijk archief van Woudrichem (1579-1811), stuk 492. Zoon van Frans VERZIJL (van Zijl) (zie III.2) en Anneken den BOEF.
Ondertrouwd op 02-12-1786 te Woudrichem, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-12-1786 te Woudrichem met Adriana Aartsdochter van VUGT, 23 jaar oud, geboren te Oudendijk, gedoopt (Ned. Ger.) op 12-05-1763 te Woudrichem, overleden op 02-10-1819 te Woudrichem op 56-jarige leeftijd, dochter van Aart Hendrikszoon? van VUGT en Dingenadochter LENING.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aartje van ZIJL, geboren te Woudrichem, gedoopt (Ned. Ger.) op 15-04-1787 te Woudrichem, overleden op 12-05-1819 om 18:00 uur te Woudrichem op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-05-1810 te Woudrichem met Dirk VIVEEN, 24 jaar oud, gedoopt op 05-03-1786 te Woudrichem, overleden ± 1850 te Woudrichem? Zoon van Johannes VIVEEN en Johanna SPITS. Hij hertrouwt met Maria Johanna IMANS.
   2.  Anna van ZIJL, geboren te Woudrichem, gedoopt op 17-12-1788 te Woudrichem (getuige(n): Anna den Boef), overleden op 15-06-1873 om 12:00 uur te Woudrichem op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-07-1813 te Woudrichem met Frans SCHETSELAAR, 25 jaar oud, geboren op 04-11-1787 te Woudrichem, zoon van Antonie SCHETSELAAR en Elizabeth BOUWMAN.
   3.  Aart van ZIJL, geboren op 27-02-1791 te Woudrichem, gedoopt (NGer) op 27-02-1791 te Woudrichem, overleden < 04-1796 te Woudrichem?
   4.  Frans van ZIJL, geboren op 04-05-1794 te Woudrichem, gedoopt op 04-05-1794, overleden < 03-1800 te Woudrichem?
   5.  Aart van ZIJL, geboren op 04-04-1796 te Woudrichem, gedoopt (NGer) op 10-04-1796 te Woudrichem.
   6.  Frans van ZIJL (zie V.22).
   7.  Adrianus van ZIJL (zie V.24).

V.22    Frans van ZIJL, visser, geboren op 22-03-1800 te Woudrichem, overleden op 08-08-1831 om 11:00 uur te Woudrichem op 31-jarige leeftijd, zoon van Robbert Franszoon VERZIJL (van Zijl) (zie IV.14) en Adriana Aartsdochter van VUGT.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-09-1822 te Woudrichem met Adriana BURG (Borg), 21 jaar oud, geboren op 09-03-1801 te Woudrichem, dochter van Jan BURG en Jenneke VERSCHUUR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Robberdina, geboren op 08-07-1823 te Woudrichem.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-10-1851 te Woudrichem met Cornelis BREKELMANS, 28 jaar oud, geboren op 02-03-1823 te Hilvarenbeek, zoon van Godefridus BREKELMANS en Walthera BRUURS.
   2.  Jan (zie VI.15).
   3.  Adriana, geboren op 19-09-1830 om 14:00 uur te Woudrichem.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-12-1857 te Dordrecht met Wilhelmus Leonardus REMKEN, geboren ± 1831 te Ridderkerk, zoon van Johannes Bernardus REMKEN en Maria Hendrika KRAMERS.

VI.15    Jan van ZIJL, geboren op 26-11-1826 te Woudrichem, zoon van Frans van ZIJL (zie V.22) en Adriana BURG (Borg).
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 15-11-1856 te Andel met Teuntje NAIJEN, 21 jaar oud, geboren op 01-01-1835 te Andel, overleden op 21-10-1871 te Woudrichem op 36-jarige leeftijd, dochter van Gerrit NAIJEN en Grietje van der HIJDE.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 08-02-1873 te Woudrichem met Lijsbeth KOOIJMAN, 49 jaar oud, geboren op 07-06-1823 te Andijk, dochter van Pieter KOOIJMAN en Antje SCHOONEBEEK.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Francina, geboren op 14-02-1857 te Woudrichem, overleden op 26-01-1858 om 06:00 uur te Woudrichem, 346 dagen oud.
   2.  Frans (zie VII.38).
   3.  Corstiaan, geboren op 04-09-1859 om 11:00 uur te Woudrichem, overleden op 15-01-1860 om 08:00 uur te Woudrichem, 133 dagen oud.
   4.  Gerardus, geboren op 03-01-1861 om 02:00 uur te Woudrichem, overleden op 18-01-1861 om 19:00 uur te Woudrichem, 15 dagen oud.
   5.  Grita, geboren 12-1862 te Woudrichem, overleden op 14-08-1863 om 18:00 uur te Woudrichem.
   6.  Gerardus, geboren op 28-03-1864 te Woudrichem.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16-08-1884 te Woudrichem met Pieternella RUIS, 21 jaar oud, geboren op 05-07-1863 te Woudrichem, dochter van Jan RUIS en Lena TROUW.
   7.  Grietje Adriana, geboren op 08-06-1865 om 02:30 uur te Woudrichem, overleden op 27-07-1865 om 09:00 uur te Woudrichem, 49 dagen oud.
   8.  Adriana, geboren op 01-08-1866 om 18:00 uur te Woudrichem, overleden op 29-10-1866 om 08:00 uur te Woudrichem, 89 dagen oud.
   9.  Adriana, geboren op 08-03-1868 om 10:00 uur te Woudrichem, overleden op 27-03-1868 om 01:00 uur te Woudrichem, 19 dagen oud.
   10.  Gradus, geboren op 22-10-1870 om 11:00 uur te Woudrichem, wijk A, nr. 19, overleden op 26-12-1870 om 18:00 uur te Woudrichem, 65 dagen oud.
   11.  Jan, geboren op 23-08-1969 om 10:00 uur te Woudrichem. Hij werd wegens broederdienst vrijgesteld.
Gehuwd op 22-08-1891 te Woudrichem (getuige(n): Frans van Zijl, visser, broer; & Gerrit Havelaar, 28 jr, visser, zwager bruid) met Josina WIJGERS, 20 jaar oud, geboren op 30-08-1870 te Wijk en Aalburg, dochter van Eimert WIJGERS en Maria van GAMMEREN.

VII.38    Frans van ZIJL, visser, geboren op 25-01-1858 te Woudenberg, overleden op 09-10-1914 te Leerdam? op 56-jarige leeftijd, zoon van Jan van ZIJL (zie VI.15) en Teuntje NAIJEN.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 25-05-1882 te Woudrichem met Johanna den OUDEN, 22 jaar oud, geboren op 07-09-1859 te Dordrecht, dochter van Cornelis den OUDEN en Johanna BAX.
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 26-11-1886 te Woudrichem met Jannigje RUIS, 26 jaar oud, geboren op 14-08-1860 te Woudrichem, overleden op 18-01-1931 te Leerdam op 70-jarige leeftijd, dochter van Jan RUIS en Lena TROUW.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Teuntje, geboren op 06-02-1883 te Woudrichem, overleden op 15-12-1900 te Woudrichem? op 17-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Gerarda, geboren op 15-07-1887 te Woudrichem, overleden te Leerdam, op hoge leeftijd.
   3.  Jan, geboren op 27-10-1888 te Woudrichem, overleden op 27-10-1888 te Woudrichem, 0 dagen oud.
   4.  Lena, geboren op 16-09-1889 te Woudrichem, overleden op 13-06-1890 te Woudrichem, 270 dagen oud.
   5.  Jan Adrianus, geboren op 15-03-1891 te Woudrichem, overleden op 22-03-1909 te Woudrichem op 18-jarige leeftijd.
   6.  Leendert Martinus (zie VIII.78).
   7.  Neeltje Lia, geboren op 10-12-1894 te Woudrichem, overleden op 30-04-1895 te Woudrichem, 141 dagen oud.
   8.  Magdalena Neeltje, geboren op 18-12-1896 te Woudrichem, overleden op 12-05-1898 te Woudrichem op 1-jarige leeftijd.
   9.  Frans Gerrit (zie VIII.82).
   10.  Magdalena Neeltje, geboren op 27-07-1899 te Woudrichem, overleden op 27-11-1899 te Woudrichem, 123 dagen oud.
   11.  Teuntje, geboren op 24-01-1901 te Woudrichem, overleden op 24-03-1983 te Leerdam op 82-jarige leeftijd, op hoge leeftijd.

VIII.78    Leendert Martinus van ZIJL, geboren op 11-02-1893 te Woudrichem, overleden op 25-03-1952 te Gorinchem op 59-jarige leeftijd, begraven te Leerdam, zoon van Frans van ZIJL (zie VII.38) en Jannigje RUIS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-03-1916 te Leerdam met Geertruida Clazina de WITH, 23 jaar oud, geboren op 31-05-1892 te Leerdam, overleden op 03-07-1971 te Leerdam op 79-jarige leeftijd, dochter van Gerrrith de WITH en Jansje van DIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Govert Leendert Martinus (Goof) (zie IX.60).

IX.60    Govert Leendert Martinus (Goof) van ZIJL, geboren op 19-06-1925 te Leerdam, zoon van Leendert Martinus van ZIJL (zie VIII.78) en Geertruida Clazina de WITH.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16-09-1954 te Leerdam, gehuwd voor de kerk op 16-09-1954 te Leerdam met Kaatje van der LEEDEN, 26 jaar oud, geboren op 29-08-1928 te Leerdam, dochter van Jacob van der LEEDEN en Pieternella VERBEEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert Martinus (zie X.25).
   2.  Jacob, geboren op 31-12-1959 te Gorinchem.

X.25    Leendert Martinus van ZIJL, geboren op 12-09-1955 te Leerdam, zoon van Govert Leendert Martinus (Goof) van ZIJL (zie IX.60) en Kaatje van der LEEDEN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-07-1978 te Haaften met Jenneke Adriana SATTER, 23 jaar oud, geboren op 01-05-1955 te Haaften?
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonard Martijn (Leon), geboren op 17-07-1983 te Gorinchem.

VIII.82    Frans Gerrit van ZIJL, geboren op 24-05-1898 te Woudrichem, overleden op 14-01-1984 te Leerdam op 85-jarige leeftijd, zoon van Frans van ZIJL (zie VII.38) en Jannigje RUIS.
Gehuwd ± 1926 te Leerdam? Echtgenote is Wilhelmina Sophia LETTINCK, geboren op 13-02-1900 te Leerdam, overleden op 01-04-1995 te Leerdam op 95-jarige leeftijd, begraven te Leerdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Gerarda (Jannie), geboren op 10-03-1924 te Leerdam, overleden op 09-07-2002 te 's Hertogenbosch op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-12-1948 te Leerdam met Jan van WINGAARDEN, 30 jaar oud, geboren op 31-01-1918 te Leerdam, overleden op 09-07-2002 te 's Hertogenbosch op 84-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk 2 kinderen.
   2.  Sophia Frederika, geboren op 02-11-1925 te Leerdam, overleden op 08-01-2008 te Leerdam op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-05-1950 te Leerdam met Johan George SLIEKER, 27 jaar oud, geboren op 23-12-1922 te Zwijndrecht, zoon van Joseph SLIEKER en Teuntje STEENHOEK, uit dit huwelijk twee kinderen.
   3.  Frans Gerrit (zie IX.66).
   4.  Piet, geboren ± 1927 te leerdam.
   5.  Pieternella Hendrika, geboren op 19-01-1928 te Leerdam, overleden op 16-12-2007 te Asperen op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-06-1951 te Leerdam met Harm Albertus VOLDERS, 30 jaar oud, geboren op 09-01-1921 te ?? uit dit huwelijk 8 kinderen.
   6.  Catharina (Toos), geboren ± 1929 te leerdam.
   7.  N.N. Geboren op 24-05-1931 te Leerdam, overleden op 24-05-1931 te Leerdam, 0 dagen oud, doodgeboren kind.
   8.  Grada, geboren ± 1932 te Leerdam.
   9.  Hendrika Pieternella (Riek), geboren op 09-02-1933 te Leerdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-06-1956 te Leerdam met Antonie VERKUIL, 25 jaar oud, geboren op 12-07-1930 te Leerdam. Uit dit huwelijk 2 kinderen.
   10.  Cornelia (Nel), geboren ± 1934 te Leerdam.
   11.  Antonia (Teuntje) (zie IX.78).
   12.  Pieter Hendrik (zie IX.79).

IX.66    Frans Gerrit van ZIJL, geboren op 22-10-1926 te Leerdam, zoon van Frans Gerrit van ZIJL (zie VIII.82) en Wilhelmina Sophia LETTINCK.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23-01-1956 te Veendam met Hermanna Johanna Grietje VEENHUIS, 24 jaar oud, geboren op 23-03-1931 te Veendam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Engelina Wilhelmina, geboren op 15-12-1956 te ??
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-07-1980 te ?? Echtgenoot is Hendrik BOELKEMA, 25 jaar oud, geboren op 12-11-1954 te 's Gravenhage, uit dit huwelijk 1 kind.
   2.  Frans Gerrit, geboren op 16-08-1962 te ??
   3.  Alexander, geboren op 25-03-1968 te ??

IX.78    Antonia (Teuntje) van ZIJL, geboren op 26-10-1934 te Leerdam, dochter van Frans Gerrit van ZIJL (zie VIII.82) en Wilhelmina Sophia LETTINCK.
Gehuwd ± 1968 met N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Wilhelmina Sophia van ZIJL, geboren op 21-02-1970 te ??

IX.79    Pieter Hendrik van ZIJL, geboren op 30-05-1937 te Leerdam, overleden op 10-08-2005 te Gorinchem op 68-jarige leeftijd, zoon van Frans Gerrit van ZIJL (zie VIII.82) en Wilhelmina Sophia LETTINCK.
Gehuwd (1) 05-1963 te New York (USA) met Barbara Jean AHRENS, geboren op 12-07-1937 te Salamanca (New York).
Gehuwd (2) ± 1980?? te ?? Echtgenote is Therese Marie GERMAGNAN, geboren op 14-02-1951 te Springfiels (Massachusets; USA).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Frederick Glenn, geboren op 26-06-1964 te Columbus (Ohio; USA).
   2.  Linda Maria, geboren op 26-06-1964 te Columbus (Ohio; USA).

V.24    Adrianus van ZIJL, geboren op 04-11-1803 te Woudrichem, overleden op 08-05-1870 om 12:00 uur te Woudrichem op 66-jarige leeftijd, zoon van Robbert Franszoon VERZIJL (van Zijl) (zie IV.14) en Adriana Aartsdochter van VUGT.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-05-1829 te Woudrichem met Maria BAKS, 23 jaar oud, geboren op 09-12-1805 te Woudrichem, gedoopt op 19-12-1805 te Woudrichem? Overleden op 15-04-1847 te Woudrichem op 41-jarige leeftijd, dochter van Bastiaan BAKS en Anneke van OLDEREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana, geboren op 17-12-1829 te Woudrichem.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 01-02-1862 te Woudrichem, akte bevat meer info met Albertus Johannes HARTMAN, 34 jaar oud, geboren op 02-01-1828 te Woudrichem, zoon van Hendrik HARTMAN en Jenneke SMITS.
   2.  Anneke, geboren op 01-06-1831 te Woudrichem, overleden op 16-06-1831 om 09:00 uur te Woudrichem, 15 dagen oud.
   3.  Bastiaan (zie VI.23).
   4.  Robbert, geboren op 25-10-1833 om 11:00 uur te Woudrichem, overleden op 28-12-1833 om 07:00 uur te Woudrichem, 64 dagen oud.
   5.  Anneke, geboren op 21-01-1835 om 21:00 uur te Woudrichem, overleden op 09-12-1867 te Gorinchem op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-06-1861 te Gorinchem met Leendert van DAALEN, pakhuisknecht, geboren ± 1833 te Gorinchem, zoon van Adrianus van DAALEN, schipper, en Adriana GROENEVELD.
   6.  Robbert (zie VI.28).
   7.  Maria, geboren op 16-04-1840 te Woudrichem.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-12-1867 te Woudrichem met Livinus MAAS, 27 jaar oud, geboren op 18-04-1840 te Woudrichem, zoon van Pieter MAAS en Maria BAKS.
   8.  Adrianus, geboren op 02-02-1844 om 14:00 uur te Woudrichem, overleden op 20-05-1864 om 08:30 uur te Woudrichem op 20-jarige leeftijd.
   9.  Johanna, geboren op 13-03-1847 om 10:00 uur te Woudrichem, overleden op 29-03-1847 om 07:00 uur te Woudrichem, 16 dagen oud.

VI.23    Bastiaan van ZIJL, geboren op 24-07-1832 te Woudrichem, zoon van Adrianus van ZIJL (zie V.24) en Maria BAKS.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 10-10-1867 te Woudrichem met Engeltje den TEK, 24 jaar oud, geboren op 26-02-1843 te Brakel, dochter van Jan den TEK en Jenneke de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus, geboren op 17-08-1868 om 43170 uur te Woudrichem, overleden op 30-08-1868 om 03:00 uur te Woudrichem, 13 dagen oud.
   2.  Maria, geboren op 28-12-1871 om 15:00 uur te Woudrichem, overleden op 01-02-1872 om 17:00 uur te Woudrichem, 35 dagen oud.
   3.  Maria, geboren op 20-03-1873 om 04:30 uur te Woudrichem, overleden op 02-04-1873 om 12:00 uur te Woudrichem, 13 dagen oud.
   4.  Adrianus, geboren op 31-03-1876 om 07:00 uur te Woudrichem.

VI.28    Robbert van ZIJL, geboren op 06-10-1837 te Woudrichem, overleden te Woudrichem, zoon van Adrianus van ZIJL (zie V.24) en Maria BAKS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30-11-1866 te Rijswijk met Johanna (Janna) REIJLING, 22 jaar oud, geboren op 04-03-1844 te Rijswijk, dochter van Klaas REIJLING en Antonetta van VUGT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus, geboren op 17-03-1867 te Woudrichem.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-04-1894 te Woudrichem met Maria den TEK, 26 jaar oud, geboren op 04-10-1867 te Brakel, dochter van Jacob den TEK en Johanna Maria Cornelia WIJBURG.
   2.  Nicolaas, geboren op 18-07-1868 om 19:00 uur te Woudrichem.
   3.  Marinus, geboren op 29-07-1870 om 22:00 uur te Woudrichem, overleden op 08-08-1870 om 14:00 uur te Woudrichem, 10 dagen oud.
   4.  Marinus (zie VII.60).
   5.  Robbert, geboren op 19-01-1873 om 10:00 uur te Woudrichem, overleden op 27-01-1873 om 06:00 uur te Woudrichem, 8 dagen oud.
   6.  Bastiaan Albertus (zie VII.63).
   7.  Maria, geboren op 05-09-1882 te Woudrichem, overleden op 06-09-1961 te Woudrichem op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-11-1903 te Woudrichem met Teunis WIJNBELT, geboren ± 1880 te Woudrichem, zoon van Willem WIJNBELT en Anna STRUIK.
   8.  Antoinette, geboren op 24-12-1883 om 03:00 uur te Woudrichem.
   9.  Robbert (zie VII.68).

VII.60    Marinus van ZIJL, geboren op 26-08-1871 om 01:00 uur te Woudrichem, zoon van Robbert van ZIJL (zie VI.28) en Johanna (Janna) REIJLING.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 28-02-1903 te Woudrichem met Hermina de GROOT, geboren ± 1875 te Woudrichem, dochter van Wouter de GROOT en Martijntje WIJKMANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Robbert (zie VIII.86).

VIII.86    Robbert van ZIJL, geboren op 27-06-1904 te Woudrichem, overleden op 01-09-1977 te Woudrichem op 73-jarige leeftijd, zoon van Marinus van ZIJL (zie VII.60) en Hermina de GROOT.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 02-04-1937 te Woudrichem met Adriana Johanna (Aria) VERWOERDT, 28 jaar oud, geboren op 25-09-1908 te Woudrichem, overleden op 14-09-1986 te Gorinchem op 77-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria, geboren op 24-07-1939 te Woudrichem.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-07-1967 te Woudrichem? Echtgenoot is Arie van WIJNGAARDEN, geboren ± 1947 te Woudrichem?
   2.  Marinus, geboren op 09-09-1944 te Woudrichem.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-12-1967 te Beesd met Anthonia Gertruida van LITH, geboren ± 1946 te Beesd?

VII.63    Bastiaan Albertus van ZIJL, schipper, geboren op 04-02-1876 om 11:00 uur te Woudrichem, overleden op 24-08-1955 te Den Bosch op 79-jarige leeftijd. Bastiaan komt uit een vissersfamilie, die leefde van de zalmvangst in de Merwede. Toen daar geen zalm meer zat, zijn er verschillende 'Van Zijlen' uit Woudrichem vertrokken. Zoon van Robbert van ZIJL (zie VI.28) en Johanna (Janna) REIJLING.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-07-1897 te Woudrichem met Willemina GROENEVELD, 21 jaar oud, geboren op 22-04-1876 te Woudrichem, overleden op 17-11-1948 te Den Bosch op 72-jarige leeftijd, dochter van Cornelis GROENEVELD en Gijsbertje KENTIE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Robbert, geboren op 06-09-1897 om 19:30 uur te Woudrichem.
   2.  Robert, geboren op 16-10-1898 te Woudrichem, overleden op 31-07-1899 te Woudrichem, 288 dagen oud.
   3.  Robertus (Rob), geboren op 24-11-1899 te Woudrichem, overleden op 03-09-1958 te Woudrichem op 58-jarige leeftijd.
   4.  Cornelis, geboren op 22-01-1901 te Woudrichem, overleden op 22-10-1931 te 's Hertogenbosch op 30-jarige leeftijd.
   5.  Jan, geboren op 14-06-1903 te Woudrichem, overleden op 03-08-1903 te Woudrichem, 50 dagen oud.
   6.  Jan (zie VIII.93).
   7.  Gijsberta, geboren op 15-02-1907 te Woudrichem, overleden op 04-08-1999 te Koudekerke (Zld) op 92-jarige leeftijd.
   8.  Adrianus Hendrikus, geboren op 14-07-1908 te Woudrichem, overleden op 03-02-1977 te Eindhoven op 68-jarige leeftijd.
   9.  Hendrikus (Driekus), geboren op 24-02-1913 te Woudrichem, overleden op 04-08-1999 te 's Hertogenbosch op 86-jarige leeftijd.
   10.  Bastiaan Albertino (Bas), geboren op 20-06-1916 te 's Hertogenbosch, overleden op 16-11-1987 te Hengelo op 71-jarige leeftijd.
   11.  Wilhelmina (Zus), geboren op 21-12-1917 te 's Hertogenbosch, overleden op 20-07-2002 te 's Hertogenbosch op 84-jarige leeftijd.

VIII.93    Jan van ZIJL, loopknecht; medewerker boekhandel, geboren op 25-07-1904 te Woudrichem, overleden op 05-10-1970 te Rosmalen op 66-jarige leeftijd, begraven op 09-10-1970 te Den Bosch, zoon van Bastiaan Albertus van ZIJL (zie VII.63) en Willemina GROENEVELD.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-04-1927 te Den Bosch met Jannetje (Janna) van MONDFRANS, 22 jaar oud, geboren op 05-08-1904 te Nijkerk, overleden op 30-08-1995 te 's Hertogenbosch op 91-jarige leeftijd, begraven op 30-08-1995 te 's Hertogenbosch, dochter van Renger van MONDFRANS, magazijnknecht, en Teuntje VONK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bastiaan Albertus (Bas) (zie IX.86).
   2.  Renger (zie IX.88).
   3.  Wilhelmina Cornelia, geboren op 22-12-1931 te Den Bosch, gedoopt (NH) op 03-05-1932 te Den Bosch, overleden op 18-12-1999 te Hedel op 67-jarige leeftijd, gecremeerd op 24-12-1999 te Vlijmen.
Gehuwd ± 1958 met Martinus Hendrikus van den HEUVEL, geboren op 24-02-1927 te Engelen, overleden op 20-03-1987 te Hedel op 60-jarige leeftijd, gecremeerd op 25-03-1987 te Vlijmen.
   4.  Cornelis, geboren op 13-05-1933 te Den Bosch, gedoopt (NH) op 02-07-1933 te Den Bosch.
Gehuwd ± 1960 met Everdina BOL, geboren op 12-05-1939 te Amsterdam.
   5.  Teuntje, geboren op 30-07-1934 te Den Bosch, gedoopt (NH) op 07-10-1934 te Den Bosch.
Gehuwd ± 1962 met Cornelis van den HEUVEL, geboren op 17-03-1930 te Engelen.
   6.  Robbert, geboren op 27-04-1938 te Den Bosch, overleden op 13-05-1938 te Den Bosch, 16 dagen oud.
   7.  Jannetje, geboren op 24-06-1939 te Den Bosch, gedoopt (NH) op 06-08-1939 te Den Bosch.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-10-1962 te 's Hertogenbosch met Adrianus Petrus van GEEL, 23 jaar oud, geboren op 09-12-1938 te Vlaardingen.
   8.  Gijsberta Hendrika, geboren op 07-06-1941 te Den Bosch, gedoopt (NH) op 28-06-1942 te Den Bosch.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-02-1966 te 's Hertogenbosch met Adrianus GOOSSENS, 23 jaar oud, geboren op 28-06-1942 te Den Dungen.
   9.  Jan (zie IX.101).
   10.  Robbert, geboren op 19-11-1944 te Den Bosch.
Gehuwd ± 1972 met Elisabeth COENSE, geboren op 03-02-1951 te Den Bosch.
   11.  Marijke, geboren op 22-12-1949 te Den Bosch.
Gehuwd op 15-jarige leeftijd op 01-10-1965 te 's Hertogenbosch met Cornelis Lambertus Gerardus VENROOY, 20 jaar oud, geboren op 07-06-1945 te Den Bosch.

IX.86    Bastiaan Albertus (Bas) van ZIJL, ber. militair K.M. Geboren op 28-09-1927 te Den Bosch, gedoopt (NH) op 06-11-1927 te Den Bosch, overleden op 06-02-2002 te Houten op 74-jarige leeftijd, gecremeerd op 09-02-2002 te Nieuwegein, zoon van Jan van ZIJL (zie VIII.93) en Jannetje (Janna) van MONDFRANS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-08-1952 te 's-Hertogenbosch, gehuwd voor de kerk op 01-09-1952 te Kerkdriel met Wilhelmina (Mien) PLUGGERS, 27 jaar oud, gezinsverzorgster, geboren op 15-07-1925 te Kerkdriel, gedoopt (NH) te Kerkdriel, dochter van Willem PLUGGERS en Jenneke van BOKSEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jenneke, geboren op 03-08-1953 te 's-Hertogenbosch (gezindte: NH).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-11-1975 te Vught met M STOFFELS, 25 jaar oud, geboren op 20-03-1950 te Vught.
   2.  Jannetje, geboren 1958 te Amsterdam, gedoopt (NH) 1962 te Willemstad (Curacao).
Gehuwd op 14-12-1980 te Zeist met G van GINKEL, 25 jaar oud, geboren op 30-03-1955 te Zeist.

IX.88    Renger van ZIJL, geboren op 14-12-1929 te Den Bosch, gedoopt (NH) op 02-03-1930 te Den Bosch, zoon van Jan van ZIJL (zie VIII.93) en Jannetje (Janna) van MONDFRANS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-05-1958 te Rosmalen? Echtgenote is Anna Maria van OSCH, 30 jaar oud, geboren op 08-03-1928 te Rosmalen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Michel Renger (Jan) (zie X.39).

X.39    Johannes Michel Renger (Jan) van ZIJL, stempelmaker, geboren op 18-11-1958 te Den Bosch, zoon van Renger van ZIJL (zie IX.88) en Anna Maria van OSCH.
Gehuwd met Maria Antonetta Theodora (Marian) van PROOIJEN, geboren op 10-11-1959 te Den Bosch, gedoopt te Den Bosch, dochter van Wilhelmus Antonius van PROOIJEN en Maria Adriana Johanna N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Richard Johannes Wilhelmus, geboren op 12-09-1981 te Den Bosch, gedoopt op 01-11-1981 te Den Bosch.
   2.  Wesley Wilhelmus Johannes Reinier, geboren op 14-01-1983 te Den Bosch, gedoopt op 02-04-1983 te Den Bosch.
   3.  Kevin Johannes Reinier Wilhelmus, geboren op 27-12-1986 te Den Bosch, gedoopt op 02-05-1987 te Den Bosch.

IX.101    Jan van ZIJL, machine-steller, geboren op 15-12-1942 te Den Bosch, gedoopt (NH) te Den Bosch, overleden op 12-01-2000 te 's Hertogenbosch op 57-jarige leeftijd, zoon van Jan van ZIJL (zie VIII.93) en Jannetje (Janna) van MONDFRANS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-02-1965 te 's Hertogenbosch met Johanna SCHOLS, 21 jaar oud, geboren op 19-04-1943 te Den Bosch.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan, geboren op 12-03-1966 te Den Bosch, gedoopt (NH) te Drunen.
Gehuwd ± 1990 met Ria NETTEN, geboren op 03-07-1962 te Den Bosch.
   2.  Ronald Petrus, geboren op 20-03-1969 te Drunen, gedoopt (NH) te Drunen.
   3.  René Mathias, geboren op 20-04-1973 te Drunen, gedoopt (NH) te Drunen.

VII.68    Robbert van ZIJL, geboren ± 1885 te Woudrichem, zoon van Robbert van ZIJL (zie VI.28) en Johanna (Janna) REIJLING.
Gehuwd op 11-06-1921 te Woudrichem, akte bevat meer info met Adriana de JOODE, geboren ± 1887 te Woudrichem, dochter van IJsbrand de JOODE en Anna Sophia VENDERBOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Robbert, geboren op 14-05-1922 te Woudrichem, overleden op 07-01-1985 te Woudrichem op 62-jarige leeftijd.

III.6    Matthijs VERZIJL, geboren te Woudrichem, gedoopt ± 1706 te Loevestein, zoon van Claas Matthijszoon VERZIJL (zie II.1) en Mayke VERWEIJ (Verwaeij).
Ondertrouwd op 04-04-1749 te Woudrichem, gehuwd voor de kerk op 04-05-1749 te Woudrichem met Francina (Francijntje) van ANDEL, 26 jaar oud, gedoopt op 17-01-1723 te Andel, dochter van Dirk van ANDEL en Margaretha (Grietje) van RIJSSENBORGH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maayke, gedoopt (Ned Ger) op 14-09-1749 te Woudrichem (getuige(n): Trijntje Verzijl).
   2.  Dirk, gedoopt (Ned. Ger.) op 25-12-1750 te Woudrichem.
   3.  Dirk, gedoopt (Ned Ger) op 07-05-1752 te Woudrichem, overleden < 12-1756 te Woudrichem.
   4.  Maijke, gedoopt (Ned. Ger.) op 10-02-1754 te Woudrichem.
   5.  Dirk, gedoopt (Ned Ger) op 12-12-1756 te Woudrichem (getuige(n): Francijntje van Andel), overleden op 24-11-1821 te Woudrichem op 64-jarige leeftijd.
   6.  Clasina, gedoopt (Ned Ger) op 18-11-1759 te Woudrichem, overleden op 05-01-1823 te Woudrichem op 63-jarige leeftijd.
   7.  Margje, gedoopt (Nedc Ger) op 22-08-1762 te Woudrichem (getuige(n): niet vermeld).
   8.  Frans Mattheis, gedoopt (Ned Ger) op 05-01-1766 te Woudrichem.

III.8    Willem VERZIJL, geboren te Woudrichem? Gedoopt (Ger) ± 1708 te Loevestein? Zoon van Claas Matthijszoon VERZIJL (zie II.1) en Mayke VERWEIJ (Verwaeij).
Ondertrouwd op 29-07-1748 te Uijtwijk, gehuwd voor de kerk op 11-08-1748 te Waarthuijzen / Uitwijk, ''...werde gelegitimeert en gequalificeerd even als of het selve kindt (Christiaan) door een dadelijk en wettig huwelijk was ge-egt geworden.'' met Maria Anna VERZIJL, 39 jaar oud, geboren op 30-03-1709 te Loevestein? Gedoopt op 30-04-1709 te Uitwijk, controleren in welke maand: 03 of 04 !! Overleden op 10-08-1748 te Waarthuijzen op 39-jarige leeftijd. In de akte verklaren de broers Jan en Matthijs Verzijl op verzoek van hun broer Willem dat diens zoon Christiaan op 04-08-1748 is geboren uit Maria Anna Verzijl. Zij overleed op 11-08-1748 in de vroege morgenstond te Waarthuijzen, horende onder de kerk van Uijtwijk, op de dag van hun tweede huwelijksgebod. (het eerste vond plaats op 04-08-1748, zowel in de kerk van Uijtwijk als in de kerk van Loevesteijn. Dochter van Gijsbert VERZIJL, rentmeester van het Munnikenland, en Suzanna DONKERSLOOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Christiaan, geboren op 04-07-1748 te Uijtwijk, ge-echt bij het ''dadelijk huwelijk tussen zijn ouders (een week later), op het moment dat moeder overlijdt.'', gedoopt (Ref) op 14-08-1748 te Uitwijk (getuige(n): juffrouw Elizabeth Verzijl).

III.11    Hendrik Claasse VERZIJL, geboren te Woudrichem? Gedoopt (NH) op 10-01-1734 te Brakel (getuige(n): Stijntje Verzijl, wed. v Cornelis Jongkind), zoon van Claas Matthijszoon VERZIJL (zie II.1) en Mayke VERWEIJ (Verwaeij).
Ondertrouwd op 11-10-1771 te Brakel, gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 03-11-1771 te Brakel met Elisabeth BIJSTERVELD, geboren ± 1736.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maaike, geboren op 15-02-1772 te Munnikenland (getuige(n): neeltje Vereijl).
   2.  Staas, geboren op 25-12-1773 te Munnikenland.

 

Homepage | E-mail

gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software