Parenteel van Dirck Corsse van ZIJLWestland

voor het laatst bijgewerkt op:  12-09-2017

Onderstaand een deel uit de gegevens van het onderzoek naar de eerste generaties van de familie Van Zijl uit het Westland. In dit overzicht ziet u in rechte lijn de afstamming van mijn voorouders.

De eerstgenoemde: Banckeris Corsse is een van de vijf zonen van molenaar Cors Janszoon en Leuntje Banken van Veen. Zijn voorgeslacht sluit aan op de reeks onder ''Aelbrecht van Zijl'' -onder meer te vinden onder de link op de pagina INLEIDING. Cors Janszoon is daar te vinden als VI.8 > zoon van Jan Dirkszoon van Zijl en Trijntje Sollevelt.

Door de afstamming op deze manier gesplitst weer te geven, hoop ik het overzicht voor anderen duidelijk te houden. Overige afstammingslijnen van Aelbrecht zijn te vinden op de pagina 'Westland'.

Vragen of opmerkingen kunt u altijd per e-mail sturen: stamboom@moustache.nu 
Bij voorbaat dank voor inbreng van welke soort dan ook.

In verband met de privacy zijn van nog levende personen slechts gegevens opgenomen die op verzoek is aangegeven op de verstuurde gezinsbladen.

 I.1    Dirck Corsse van ZIJL, Molenaar; Bouwman, geboren ± 1690 te Zandambacht (gezindte: RK), overleden op 04-02-1769 te Monster. Bediend: 09-08-1768. Op 03-04-1727 maken Dirck Corszoon van Zijll, bouwman, en Helena Cornelisse van der Voort een mutueel testament voor notaris Jacob van de Werff te Delft. Dirck was molenaar van de Nieuwlandse molen in Zandambacht (1720 - 1725), bouwman en lid van het polderbestuur van de Oostmadepolder onder Monster (1739 - 1761). Van 1726 t/m 1730 was hij kroosheemraad en werd in 1731 als molenmeester aangesteld. In of vóór 1733 vertrok hij metterwoon uit het ambacht Monster. Zijn functie werd waargenomen door zijn schoonvader, Cornelis Dammisse van der Voort. De vraag waar Dirck in de jaren 1731 - 1739 verbleef, kan nog niet met zekerheid worden beantwoord. Er woonde in die tijd echter een Dirck Corsse van Sijll in de Driemanspolder onder Zoetermeer. Hij was blijkbaar in financiële problemen geraakt, want op 13-02-1737 en op 26-06-1738 droeg hij ter voldoening van schulden diverse goederen over aan Willem Snellen, koopman te Rotterdam, o.a. meubilair, gereedschap, levende have en partijen koren, hooi en gras. Hij gaf duidelijk zijn bedrijf op. Wellicht was dit dezelfde Dirck Corsse van Zijl (ARA, NA, inv.nr. 8963 (Zoetermeer).
Daarna duikt Dirck weer op als molenaar in de Oostmade Polder, nu als molenaar. Hij bekleedde deze functie van 1739 t/m 1761, terwijl hij nog 2 morgen, 1 hont land pachtte {GA Monster, Oud Archief, inv.nr. 1044 (Ordinaire Verpondingen)}, zoon van Cors Janszoon van ZIJL, watermolenaar; gerechtsbode, en Leuntje Bancken van VEEN.
Gehuwd op 09-11-1725 te Monster, gehuwd voor de kerk op 04-11-1725 te Poeldijk (RK) met Lena Cornelisse van der VOORT, geboren ± 1690 te Monster (gezindte: RK), overleden >12-01-1733 te ? Op 03-04-1727 maakten Lena en Dirck een mutueel testament. Dochter van Cornelis Dammisse van der VOORT en Marie Cornelisdochter van der HOEVEN.
Uit dit huwelijk:

   1.  Cors, geboren ±17-05-1727 te Monster. Getuigen: Willem Corsse van Zeijl en Leuntje Bancken van Veen. Gedoopt op 19-05-1727 te Poeldijk, overleden ? <02-1730 te Monster? Eeen broer 'Cors' werd op 07-02-1730 gedoopt.
   2.  Cornelis, geboren ±15-07-1728 te Monster? Getuigen: Cornlelis Dammis van der Voort en Marie Cornelis van der Hoeven. Gedoopt op 17-07-1728 te Poeldijk.
   3.  Corstiaan Dirkszoon (zie II.3).
   4.  Geertruy, gedoopt op 18-09-1731 te Poeldijk, overleden op 21-10-1782 te Poeldijk op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-08-1758 te Monster, gehuwd voor de kerk op 07-08-1758 te Poeldijk (RK) met Teunis Cornelisse van LUCK, geboren ±13-02-1728 te Naaldwijk, gedoopt (RK) op 15-02-1728 te Poeldijk, overleden ?? Zoon van Cornelis Franse van (der) LU(Y)K en Creyntje Cornelisse van der SMAEL. Hij is weduwnaar van Caatje Pouwels BOM.
   5.  Maria, gedoopt (RK) op 12-01-1733 te Poeldijk, overleden >14-04-1778 te Poeldijk.
Ondertrouwd op 23-04-1775 te 's-Gravenhage, gehuwd op 42-jarige leeftijd op 07-05-1775 te 's-Gravenhage, gehuwd voor de kerk op 07-05-1775 te 's-Gravenhage (RK) met Arij SOLLEVELD, geboren ± 1750 te Haagambacht (gezindte: RK), overleden ?? Zoon van Pieter SOLLEVELD.

II.3    Corstiaan Dirkszoon van ZIJL, geboren ±05-02-1730 te Monster. Getuigen: Cornelis Corsse van Zijl en Leuntje Bancken van Veen. Gedoopt (RK) op 07-02-1730 te Poeldijk, overleden op 24-09-1781 te Haagambacht. Overleden aan koortsen. Begraven te Eikenduinen. Noch van de kinderen uit zijn eerste huwelijk noch van zijn tweede huwelijk zijn verdere gegevens bekend. Aangenomen moet worden dat deze tak spoedig is uitgestorven. Zoon van Dirck Corsse van ZIJL (zie I.1) en Lena Cornelisse van der VOORT.
Gehuwd (1) op 23-04-1758 te Monster, gehuwd voor de kerk op 23-04-1758 te Poeldijk (RK) met Martijntie Cornelisdochter HENSBROEK, geboren ± 1730 te Hillegersberg (gezindte: RK), overleden < 1781 te Monster.
Gehuwd (2) op 29-04-1781 te 's Gravenhage (stadhuis), gehuwd voor de kerk op 28-04-1781 te 's Gravenhage (RK, Oude Molstraat) met Antje Willemsdochter LAGERMANS, geboren ± 1730 te Lingen (in het Pruisische) (gezindte: RK), overleden > 1782. Zij hertrouwt met Johannes Leendertszoon van PUTTEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Dirkje, geboren 1759 te Monster, overleden op 11-08-1823 te Rijswijk.
Gehuwd voor de kerk op 08-05-1791 te Schipluiden met Arie Janszoon ZUIJDERWIJK, geboren ± 1760 te ? Overleden op 29-12-1817 te Rijswijk, zoon van Jan Willemszoon SUYD(ER)WIJCK en Ariaantje Gerrits van KAMPEN.
   2.  Johanna, geboren ± 03-1764 te Monster? Gedoopt op 25-03-1764 te Poeldijk (getuige(n): Piter Zuijdgeest/Johanna Cornelisdr. Heinsbroek), overleden < 07-1766. Zus Johanna gedoopt op 23-07-1766.
   3.  Johanna, geboren ± 07-1766 te Monster? Getuigen: Piter Zuijdgeest en Johanna Cornelisdr. Heinsbroek. Gedoopt (RK) op 23-07-1766 te Poeldijk.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software