Parenteel van Willem Arendszoon van ZIJL korte geschiedenis van Oud-Wulven

laatst gewijzigd en aangevuld op: 12-09-2017

Deze parenteel bevat gegevens zoals die door mij -samen met anderen- zijn verzameld tot en met december 2009.
Een deel van de Bunnikse van Zijl-en ging naar het naastgelegen Oud-Wulven en bezat daar grond. De eerst hier genoemde Willem Arendszoon was er zelfs schout. Vooral omdat ik sinds 2000 in Houten woon, waar Oud-Wulven sinds 1857 gemeentelijk onder valt, intrigeert mij de geschiedenis van deze tak. Maar: er is nog een tweede tak(je) -aanvangend met Stephanus (Ernstz?) van Zijl- dat zeer wel met de hieronder genoemde Van Zijl-en kan zijn verbonden. 


Publicatie van deze parenteel is daarom vooral bedoeld om anderen de mogelijkheid te geven op onderstaande gegevens te reageren en hopelijk aan te vullen,

Voor reactie kunt u altijd een e-mail sturen naar: stamboom@moustache.nu
Alvast hartelijk dank voor uw bereidwillige medewerking.

In verband met privacy van gegevens zijn geen data opgenomen vanaf de negende generatie, tenzij daarvoor toestemming werd verleend via de toegezonden formulieren of op andere wijze..


  
I.1    Willem Arendszoon van ZIJL, Schout van Oudwulven (1489), geboren ± 1454 te Wijk bij Duurstede? Overleden > 1489. Vertrok naar Oudwulven onder Houten (± 1486); geeft in datzelfde jaar aan een kollekte voor de St. Nicolaaskerk in Utrecht, waaronder Oudwulven ressorteert. Zoon van Arend Gijsbertszoon van ZIJL en Margriet van GREVENBROEK.grondgebeid Oud-Wulven; klik voor vergroting
Gehuwd ± 1480 te Oudwulven? Echtgenote is N.N. Geboren ± 1460.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arend Willemszoon (zie II.1).

II.1    Arend Willemszoon van ZIJL, geboren ± 1482, overleden < 1534 te Oud-Wulven? komt van 1497 tot 1525 voor
 als bezitter van grond en een huis in Oudwulven.
Zoon van Willem Arendszoon van ZIJL (zie I.1) en N.N.
Gehuwd ± 1510 met Aleid N.N. Geboren ± 1480.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem, geboren ± 1511.
   2.  Adriaan, geboren ± 1512.
   3.  Steven Arendsz (zie III.3).
   4.  Gijsbert, geboren ± 1515.

III.3    Steven Arendsz van ZIJL, geboren ± 1514, overleden ± 1561 te Oudwulven, wordt op 02-03-1560 beleend
 met 4 morgen land op Heemstede, maar sterft kort daarna.
Zoon van Arend Willemszoon van ZIJL (zie II.1) en Aleid N.N.
Kind:
   1.  Aert Stevens (zie IV.1).

IV.1    Aert Stevens van ZIJL, schout, geboren ± 1546 te Oudwulven, overleden 1624. Volgt zijn vader op in het leen van 4 morgen land op Heemstede.
Hij is pas in 1566 meerderjarig, maar in 1570 al schout van Oudwulven. Zoon van Steven Arendsz van ZIJL (zie III.3).
Gehuwd (1) ± 1572 te Oudwulven? Echtgenote is Neeltje N.N. Geboren ± 1548.
Gehuwd (2) met Lijsje. Zij hertrouwt met.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Steven Aerts (zie V.1).
   2.  Maechje Aerts, geboren ± 1576 te Oudwulven, overleden voor 1634.
Gehuwd ± 1600 te Bunnik? Echtgenoot is Peter Anthonisz van ZIJL, landbouwer, geboren ± 1569 te Bunnik? Overleden -00-03-1639 te Bunnik, notaris G. van Way; boedelscheiding. In de persoon van Peter komt in 1595 opnieuw een van Zijl op Ter Hul, nadat het goed tussentijds was gepacht door moa. Witboom. De pacht door Peter van Ziujl gaat officieel in op 22-02-1595. Hij komt in 1602 voor als schepen van Bunnik.
Uit 1626 is een tekening bekend van de situatieschets van Ter Hul. De Groeneweg of Kerkweg had een aftakking naar de Odijkerweg. Juist ten zuiden van deze zijweg en met de voorgevel naar de Groeneweg lag de hofstede, met zijn ruim 3 meter boven NAP het hoogste punt van de omgeving. Dat blijkt ook uit de naam: een hul of hil is een verhevenheid in het terrein. Zoon van Anthony Janszoon van Zijl enMarrichje Hermansdr SCHIJF.
   3.  Jannichgen Aertsdr, geboren ± 1580 te Bunnik? Overleden voor 1641.
Gehuwd circa 1595 te Oudwulven? Echtgenoot is Johan (Jan Pauwelsz) van SLACHMAET, landbouwer, geboren circa 1570 te Oudwulven? Overleden na 1641. Hij leeft nog in 1641.
# leefde: in Waeijen Uit een charter in het archief van het kapittel van St Jan te Utrecht (RAU721) blijkt, dat Jan Pauwelsz op 26 Sep 1595 van dat kapittel in pacht nam ruim 37morgen land in Slagmaat en nog 11 morgen onder Vechten (totaal ongeveer 41 ha)
De jaarlijkse pacht bedroeg 131 oude schilden van 42 stuivers 't stuk (ongeveer 275,-) bovendien nog 131 "goede pacht capoenen" (gemeste jonge haantjes), waarvan er 65 "in pluijmen" geleverd moesten worden, de rest dus blijkbaar geplukt, (waarde in totaal ongeveer 52,-). Met Pasen moesten nog twee vette lammeren geleverd worden.
Borg bij het huurcontract bleef Aert Stevensz van Zijl (Jans schoonvader). Zoon van Pauwel Jansz van SLACHMAET, landbouwer.
   4.  Adriaantje Aertsdr (zie V.8).

V.1    Steven Aerts van ZIJL, geboren ± 1574 te Oud-Wulven, overleden 1627. Hij overlijdt vrij jong. Zoon van Aert Stevens van ZIJL (zie IV.1) en Neeltje N.N.
Gehuwd voor de kerk ± 1599 te Oudwulven? Echtgenote is Hendrikje Aertsdr N.N. Gedoopt ± 1576, dochter van Lijsje.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arend Stevensz (de Oude), gedoopt ± 1602 te Oud-Wulven. Hij volgt zijn vader op in diens bezit te Oudwulven.
   2.  Arend Stevensz (de jonge), gedoopt ± 1605 te Oudwulven? Overleden 1638 te Odijk, vermoord. Hij trekt naar zijn ooms en tantes in Bunnik om als boerenknecht op Ter Hul, de Nieënhof en andere boerderijen om de kost te verdienen, tot hij in 1638 te Odijk wordt vermoord.
Opm: Beide zoons dragen de naam Arend, omdat de vaders van zowel  vaders als moederskant een Arend zijn.


V.8    Adriaantje Aertsdr van ZIJL, geboren ± 1582 te Oudwulven, dochter van Aert Stevens van ZIJL (zie IV.1) en Neeltje N.N.
Gehuwd op 13-12-1597 te Utrecht (ondertr) met Laurens Antonisz van ZIJL, geboren ± 1571 te Bunnik? *Hij was schepen van Bunnik 1598-1625 en woonde op de Niënhof.
Hij behoorde in 1618 tot de "principaelste" inwoners van Bunnik. Zoon van Anthony Janszoon van Zijl en Marrichje Hermansdr SCHIJF.
Uit dit huwelijk:Klik voor vergroting; Wulven anno 2010
   1.  Antonis, geboren ± 1599 te Bunnik? Hij was schepen van Bunnik 1630-1640.
   2.  Dirck, gedoopt ± 1600 te Bunnik?
   3.  Jan, geboren ± 1602.
   4.  Neeltje, geboren ± 1606.
Gehuwd op 09-07-1631 te Utrecht (ondertr) met Gerrit Claes de jongste.
   5.  Jannichje, geboren 1612. In 1630 was ze 18 jaar.
   6.  Marrichje, geboren ± 1612. In 1630 was ze 18 jaar.

Wulven anno 2010

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software