Parenteel van Ghisekijn UTER LYERE

voor het laatst bijgewerkt op:  06-10-2017

Onderstaande parenteel begint in het Zuid-Hollandse De Lier, gaat dan via de naam Van Ammers naar Leiderdorp, waar Jan van Ammers een waterkasteel laat bouwen en vanaf dat moment de naam Van den Zile - Van Zijl aanneemt. Hoewel in de loop der jaren enkele studies naar dit geslacht zijn verschenen en er diverse aanvullingen zijn gevonden, zitten de onderzoeksresultaten nog vol vraagtekens.
Voortgaande studie en hopelijk hulp van anderen kan wellicht meer licht op de zaak brengen
.
Opvallend is dat Van Zijl-en uit Hazerswoude-Rijndijk (dichtbij Leiderdorp) 'terugkeren' naar het Westland;
Vragen of opmerkingen kunt u altijd per e-mail sturen: stamboom@moustache.nu 

Bij voorbaat dank voor inbreng van welke soort dan ook.

I.1    Ghisekijn UTER LYERE, geboren ± 1175 te De Lier? Hij wordt voor het eerst vermeld in 1226 als leenman van de heren van Wassenaar.>>
Zijn naam is een verkleining (koosnaam) van Ghijsbrecht.
Kinderen:
   1.  N.N. (zie II.2).
   2.  Elyaes, geboren ± 1220 te De Lier? Overleden > 1284.

II.2    N.N. UTER LYERE, geboren ± 1195 te De Lier? Dochter van Ghisekijn UTER LYERE (zie I.1).
Gehuwd ± 1218 te De Lier? Echtgenoot is N.N. van der BURCH, geboren ± 1195 te Wassenaar? Gezien het wapen van de familie Van der Burch (schuinbalk) dat wordt gevoerd door (zoon) Ghisekijn van Ammers, moet hij de vader zijn.>>
In aanmerking komen Simon van der Burch of Dirc van der Burch.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ghisekijn van AMMERS (Gijsbrecht) (zie III.1).

III.1    Ghisekijn van AMMERS (Gijsbrecht), geboren ± 1231 te De Lier? Overleden < 1282 te De lier? woning te Maasland; ook belending onder Poeldijk, Ambacht Monster
Bron: OV 1970/p81-136; C. Hoek: 'Repertorium op de grafelijke lenen te Maasland 1258-1648'. Zoon van N.N. van der BURCH en N.N. UTER LYERE (zie II.2).
Ondertrouwd ± 1256 met N.N. van OEGSTGEEST? Geboren ± 1220. Patronymicum valt af te leiden uit de naam van zoon Willem van Oegstgeest, die verm. de naam van zijn opa van moederszijde gebruikte.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ghisekijn (Gijsbrecht) (zie IV.1).
   2.  Jan (zie IV.3).
   3.  Clare (zie IV.6).
   4.  Willem van OEGSTGEEST (van Ammers) (zie IV.7).

IV.1    Ghisekijn van AMMERS (Gijsbrecht), baljuw; ridder, geboren ± 1258 te De Lier? Overleden <04-05-1309 te De Lier? Ghisekijn jr. houdt omstreeks 1282 een korentiende te Poeldijk, een halve hoeve te Ammers en een deel van de smaltiende te Naaldwijk in leen van de graaf (Bron: leenkamer van Holland, inv. nr. 5, f 49).
Omstreeks 1295 is hij baljuw van Delfland en Schieland en kort hierna ridder. Op 4 mei 1309 blijkt hij niet meer in leven te zijn. Zoon van Ghisekijn van AMMERS (Gijsbrecht) (zie III.1) en N.N. van OEGSTGEEST?
Gehuwd ± 1288 met N.N. Geboren ± 1260.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aleyt, geboren ± 1289 te De Lier? Overleden 1343. Zij legateert aan de kerk van De Lier ½ morgen land in de Hoeve voor haar memorie (Van Dijk 1979, blz. 346).
   2.  Ghisekijn (zie V.2).

V.2    Ghisekijn van AMMERS, geboren ± 1291 te De Lier? Overleden >19-10-1373 te De Lier? Op 29-06-1336 zegelt hij, met als wapen een schuinbalk(archief Abdij Van Leeuwenhorst; charter). Houdt op 15-09-1337 de omgrachte hofstad Diepenburch met 26 morgen land aan het einde van de Burgersdijk in leen van de graaf. Dit is niet zijn hele leenbezit, wat blijkt wanneer hij op zijn oude dag, n.l. op 19-10-1373 er over beschikt ten behoeve van zijn kleinzoons, kinderen van zijn dochter die eerst met Gerrit Hannenszoon en later met Adam van Berwairde gehuwd is geweest.
Gerrit Hannenz. wordt op 14-12-1335 door jan van Polanen beleend met 5 morgen land in Boeckesteijn (bij De Lier). Zoon van Ghisekijn van AMMERS (Gijsbrecht) (zie IV.1) en N.N.
Gehuwd ± 1314 met N.N. Geboren ± 1290.
Uit dit huwelijk:
   1.  Agniese, geboren ± 1315 te Leiderdorp? zie ook OV nr 234 juli/aug '74; p 256.
Gehuwd (1) ± 1320 met Gerrit Hannenszoon N.N. Geboren ± 1302. Hij wordt op 14-12-1335 door Jan van Polanen beleend met 5 morgen land bij Boeckenstein, dat wordt belend door Kathrijn, de weduwe van Ghiskkijn uter Lyere Janszoon en door hemzelf met land dat hij in leen houdt van de Hofstad Ter Spange.
Gehuwd (2) ± 1340 te Leiden? Echtgenoot is Adam van BERWAERDE, geboren ± 1280, hij was waarschijnlijk bastaardzoon van graaf Willem IV.

IV.3    Jan van AMMERS, ridder, geboren ± 1260 te De Lier? Overleden >18-03-1309 te Leiderdorp? Op 31 mei 1292 maakt hij zijn omgracht Huis ter Zijl met 50 morgen land, 'legghende tot het oud kerkhof', leenroerig aan de burggraaf van Leiden: Hendrik van Cuyk.
Info: ..'bij gebrek aan zoons en hun nakomleingen te versterven op zijn drie oudste zusters, waarbij de twee jongsten hun deel van hun oudste zuster in leen zullen houden'. (bron: ARA ZH Leenregisters AA, f24v).
Ook 20 morgen land van Polanen (Drossaars, 1949; leen nr. 194) en 3 morgen van Heemskerk worden door zijn nakomelingen in leen gehouden (Gemeente-archief Leiden, handschrft nr. 85189).
Op 01-04-1296 zegelt hij met een schuinbalk (Archief Abdij van Rijnsburg, inv. nr. 698).
Jan werd genoemd: 11-08-1305: als laatste met name genoemde (20e) ridder ter dagvaart in Den Haag;
18-03-1309: Heer Jan van Ammers, als zwager van Gerard van Zwieten welke gehuwd was met Clara van Zijl (van Ammers)(= 1048); (Cartularium S.Jansheren op GA Haarlem nr. 285 en Muller, Regesta Hanonensia); dit is de laatste maal dat hij voorkomt. Zoon van Ghisekijn van AMMERS (Gijsbrecht) (zie III.1) en N.N. van OEGSTGEEST?
Gehuwd ± 1280 te Leiderdorp? Echtgenote is N.N. van der ZILE, geboren ± 1255 te Leiderdorp? Dochter van Jonaes van der ZILE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan van den ZIJL (zie V.4).
   2.  Jonys van der ZILE, geboren ± 1282 te Leiderdorp? Overleden >12-10-1323 te Leiderdorp? Genoemd op 12-10-1323
Jonys overleed kinderloos (LK Holland, inv. nr 1, f.38v).
   3.  N.N. (van der Zile?) (zie V.8).
   4.  Lisebet van der ZILE (van Ammers) (zie V.10).
   5.  N.N. van der ZILE (van Ammers) (zie V.12).

V.4    Jan van den ZIJL, geboren ± 1281 te Leiderdorp? Overleden <11-06-1332 te Leiderdorp? 19-12-1310: Jan van der Zijl als baljuw van Zuid-Holland (Hano, blz. 37 en archief Nassause domeinen, reg. 110);
03-04-1313: tegenwoordig bij de bezegeling van de leenbrief voor Aleid, dochter van heer Nicolaas van der Putte;
1316: baljuw van Rijnland....

Op 28-09-1324 wordt een uitspraak gedaan door Willem de Goede over een twirst, ontstaan n.a.v. de volgorde van het voorofferen in de kerk te Leyderdorp. De twistende partijen zijn ter ener zijde Jan van den Zijl, ridder, Daniël Uyterwaart, Dirck van der Does en Gerrit Ramp; ter andere zijde: Dirck, Boudewijn, Floris en Thiman van Swieten en Gijsbrecht van Leyderdorp;

In 1325 komt Jan van den Zijl voor als Raad van Graaf Willem III: als zodanig is hij medezegelaar op 28-03-1326 bij het vaststellen van de lijftocht voor Badeloghe, gehuwd met Willem van Leyden, broer van burggraaf Dirck.

Heer Jan stierf ná 1329 kinderloos, waardoor 21 morgen land, die hij van de graaf hield, gelegen naast Diepenborch, op een zoon van zijn oudste zuster vererft. Zoon van Jan van AMMERS (zie IV.3) en N.N. van der ZILE.
Gehuwd ± 1304 te Leiderdorp? Echtgenote is Agniese van OUTSHOORN, geboren ± 1288. Zij hertrouwt met Roelof van MONTFOORT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Badeloghe van ZIJL, geboren ± 1295 te Leiderdorp?
Gehuwd ± 1325 te Leiden? Echtgenoot is Willem van LEYDEN, geboren ± 1295.

V.8    N.N. van AMMERS (van der Zile?), geboren ± 1286 te Leiderdorp? Dochter van Jan van AMMERS (zie IV.3) en N.N. van der ZILE.
Gehuwd ± 1308 te Leiderdorp? Echtgenoot is N.N. Geboren ± 1285.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan van den ZIJL (zie VI.6).

VI.6    Jan van den ZIJL, geboren ± 1310 te Leiderdorp? Overleden 1396 te Leiderdorp? Begraven te Coudekerk? Het is niet bekend of hij oomzegger van vaders- of moederskant is (waarsch. dit laatste): brief in Handschrift Van Alkemade, gedateerd 28-05-1310: >>
'Jan van den Zijl oorkondt gegeven te hebben een stuk land dat heet 'Volghbruke' aan Heer Bartholomeus of houder deser letter, dat mijn oude vader Haer Jan van Ammers en mijn Vrouwe mijn moeder bespraken en gaven tot een capelrije te Leyderdorp.'
Bij het begin van de Hoekse en Kabeljauwse twisten kiest hij partij voor Margaretha, wat blijkt uit de verklaring van bijstand aan de Keizerin, gravinne van Henegouwen, op 5 september 1350, tezamen met andere ridders en knapen; hij staat daar vermeld onder de knapen.

Jan van Henegouwen, Heer van Beaumont, beleent Jan op 15-09-1337 met het land in Maasland dat zijn oom (Jan van Ammers) bezeten had [bron: Lk 11 (=B.B.Blois) fol. 96vs, Lk 46 (=J.J.) fol. 32 en Hano 248. Spoedig daarna, op 31-10-1337 volgt de belening met 20 morgen aan de Zijl bij het slot (Oorkonde van Jan van Polanen).
Op 07-05-1340 wordt Jan door de Heer en Vrouwe van Voorne beleend met 12 morgen in Naaltwijk, "die heer Jan van den Sile, daer God die ziele of hebben moete, te houden plach en nu ter wile in huerwarde heeft Heyne Wivenzoen." [bron: Lk. 49 (=Albr. XVIII), fol. 4vs] Uit een korte aantekening onder deze akte blijkt dat Hertog Jan van Beijeren deze 12 morgen 'later' "ten vrye eygen" heeft gegeven aan Heer Gerijt (Dirkszoon) van Zijl (zijn kleinzoon). Zoon van N.N. en N.N. van AMMERS (van der Zile?) (zie V.8).
Gehuwd <02-03-1338 te Leiderdorp? Echtgenote is Machteld Gerard Alewijnssonedochter van RIJSOORDE, geboren ± 1295, overleden <11-12-1364 te Leiderdorp? Dochter van Gerrit Alewijnszoon van RIJSOORDE, rentmeester en klerk (van het leenregister), en Machteld Aerntsdochter van LEYDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem van ZIJL (zie VII.1).
   2.  Dirk Janszoon (zie VII.3).
   3.  Machteld Jansdochter van ZIJL (zie VII.7).
   4.  Jutte, geboren ± 1348 te Leiderdorp?
Gehuwd voor de kerk ± 1370 te Utrecht met Gerrit DEDEL, Raad (van de stad Utrecht), geboren ± 1345, zoon van Lambert DEDEL.

VII.1    Willem van ZIJL, geboren ± 1335 te Leiderdorp? Zoon van Jan van den ZIJL (zie VI.6) en Machteld Gerard Alewijnssonedochter van RIJSOORDE.
Gehuwd ± 1355 te Leiderdorp met N.N. Geboren ± 1325.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Willemszoon, schepen, geboren ± 1360 te Leiderdorp? Schepen van Leiden op 03-05-1418.
   2.  Claas Willemszoon (zie VIII.2).

VIII.2    Claas Willemszoon van ZIJL, geboren ± 1375 te Leiderdorp? Zoon van Willem van ZIJL (zie VII.1) en N.N.
Gehuwd ± 1405 te Leiden? Echtgenote is N.N. Geboren ± 1370.
Uit dit huwelijk:
   1.  N. Claesdochter, geboren ± 1406 te Leiden?
Gehuwd ± 1430 te Leiden? Echtgenoot is Wermbout van HEEMSKERK, geboren ± 1406 te Leiden?
   2.  Jan Claeszoon (zie IX.3).

IX.3    Jan Claeszoon van ZIJL, schepen, geboren ± 1418 te Leiden? schepen van Leiden in 1439, zoon van Claas Willemszoon van ZIJL (zie VIII.2) en N.N.
Gehuwd ± 1446 met N.N. Geboren ± 1422.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem (Janszoon), geboren ± 1448 te Leiden? Overleden > 1479 te Duitsland. In 1479, met Gerrit van Poelgeest, burgemeester van Leiden. Op 03-07-1479 uit de stad Leiden verjaagd bij Hoekse en Kabeljauwse twisten. Willem en zijn broer Jan vluchten naar Duitsland, waar hij overlijdt. 'Hij ziet vrouw en kind nimmer terug'...
Hij zou een dochter hebben gehad, die een welgesteld Leids poorter trouwt, die de naam Van Zijl aanneemt. Van hun kinderen wordt dan weer genoemd: Daniël van Zijl, die een dochter Catharina achterlaat die met Oem van Wijngarden was gehuwd.
   2.  Jan (Janszoon), geboren ± 1452 te Leiden? Overleden > 1486 te Vianen. Vlucht met zijn broer in 1481 naar Aken, waar hij trouwt. Keert in 1486 naar Holland terug.
Gehuwd ± 1482 te Aken met N.N. van ARNEFELD, geboren ± 1455 te Aken?

VII.3    Dirk Janszoon van den ZIJL, geboren ± 1338 te Leiderdorp? Overleden <05-07-1394 te Leiderdorp? Op die dag stelt Albrecht in een zeer uitvoerige brief orde op zaken van Jan van Zijl Dirxzoon 'omdat wij Jan van den Zijl binnen onze lande niet hebben en willen'. Zijn eerste 'optreden' blijkt uit een vidimus van 06-12-1364, waarin Dirc van Wassenaer, burggraaf van Leiden, zegt dat Dirc van Zijl, "mijn man", getoond heeft een handvest van 1292 "en omdat dese hantveste teder ende cranc was ende si van ouder niet wel langher duren en mochte" heeft hij om menige trouwe dienst enz. het handvest vernieuwd.
Op 11 december 1364 beleent hij Dirc met negen morgen en één hont in den Broecke in 't Hageambacht. Dit was de grond waaraan zijn moeder Machteld haar lijftocht had. Op die datum was zij dus reeds overleden.

In 1378 wordt hij genoemd als Welgeboren man te !!<Monster>!! (Maandblad Ned. Leeuw 1956, k. 282); pas in 1379 krijgt hij de 20 morgen aan de Zijl in leen. Op 08-01-1381 geeft Albrecht hem in leen de drie morgen in Leiderdorp 'daer vroeger de kerk op stond' en die de Van Zijl's van de Heren van Heemskerk hadden gehouden. Zoon van Jan van den ZIJL (zie VI.6) en Machteld Gerard Alewijnssonedochter van RIJSOORDE.
Gehuwd (1) ± 1361 met Badeloghe N.N. Geboren ± 1336, overleden 05-1374 te Leiderdorp? "Anno 1374 obiit Domicella Badeloghe de Zijl die mensa Mai ipso die Petronella Virginis en heeft gemaakt een testament met Dirck van den Zijl". Daaronder volgt zonder datum: "Dirk van den Zijl en Badeloghe mijn wijf besprken de godshuyzen van Leyderdorp... Zij is eerder getrouwd geweest met Henric van der DOES.
Gehuwd (2) ± 1378 te Leiderdorp? Echtgenote is Aleida van der DOES, geboren ± 1335 te Leiderdorp? Overleden >15-03-1410 te Leiderdorp? Mogelijk als overleden gemeld door haar dochter Badeloghe op 11-03-1342 (zie Gen. Jaarboek 1964 p 193) Haar geboortedatum zal dan later zijn geweest!! Dochter van Dirc Hugheszoon van der DOES en Badeloghe van CRALINGEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Dirkszoon, geboren ± 1362 te Leiderdorp? Overleden >03-01-1397 te Leiderdorp? overleden tussen 03-01-1397 en 28-03-1400 (1399), als het Oud Kerkhof over gaat aan Gerrit, bij dode van zijn broer Jan. Koopt op 6 juli 1394 van Hertog Albrecht de goederen terug van hemzelf en van de erfgenamen van zijn vader, welke door de hertog in beslag waren genomen. Hij mag deze goederen 'niet verbueren of versuymen, maar hij sal zijn goederen versoeken dair hi se sculdig is te versoeken', maar hij mag wel verkopen en dan zal de hertog vrijwaring geven aan zijn kopers.
Op Pasen 1395 wordt hij beleend met de drie morgen van het Oud Kerkhof, op 1 april gevolgd door de 20 morgen bij het slot en op de vrijdag na Paasdag 1395 (=16 april) belooft Albrecht Coen van Haerlaer en Dirk van Leyenburg bastaard schadeloos te houden van dat zij Jan van den Zijl in 's hertogen dienst gevangen hebben.
Gehuwd ± 1385 te Leiderdorp? Echtgenote is Katrijn POESONIS, geboren ± 1365. Katrijn stierf aan de pest (vriendelijke mededeling ir. De Graaf).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Lijsbet van ZIJL, geboren ± 1376 te Leiderdorp?
Gehuwd ± 1395 te Leiderdorp? Echtgenoot is Coen van OOSTERWIJK, geboren ± 1370, overleden < 1431, zoon van Jan van ARKEL (van Oisterwijk).
   3.  Badeloghe van ZIJL, non? Geboren ± 1376 te Leiderdorp.
   4.  Machteld van ZIJL, geboren ± 1378 te Leiderdorp.
Gehuwd ± 1390 met Dirck Floriszoon van TOL, geboren ± 1375.
   5.  Gerrit Dirkszoon van ZIJL (zie VIII.11).

VIII.11    Gerrit Dirkszoon van ZIJL, Raad en kamerling van hertog Philips, geboren ± 1380 te Leiderdorp? Overleden op 01-02-1453 te Leiderdorp? Jaarboek 1964: 'Hij is dus ongeveer 73 jaar geworden', ridder; Heer van Purmerend (deze heerlijkheid gekocht van zijn zwager Jan Eggert); leenman van hertog Willem IV;
compareert op 03-10-1398, maar is dan nog niet ' tot de mondige jaren gekomen' >>
Gerrit (Gerijt) ontvangt van Hertog Jan van Beijeren 12 morgen land in Naaltwijk (was van zijn grootvader) 'ten vryen eigen'.
Op 26-03-1400 krijgt hij de 20 morgen land in Leiderdorp (oost van de Zijl) (repertorium op de lenen van de Hofstede Polanen; 6461 fol. 324v-325.)

In de winter van 1405 belegerde hij met Hertog Willem de sloten Everdingen en Hagesteijn, welk laatste stormenderhand werd ingenomen. In de burgertwisten van die tijd (Hoekse en Kabeljauwse?) koos hij de partij van Jacoba (van Beijeren).
Volgens De Jong van Rodenburg moet hij in 1415 Hoogheemraad van Rijnland zijn geworden. In 1417 behoort hij tot de Hollandsche Heerscaren, in dienst van Jacoba (van Beijeren) voor Gorinchem.
Op deze tocht was de hoofdman Jan van Zijl Willemszoen (nog niet nader geïdentificeerd.

In 1420 wordt het slot Huys ter Zijl net als vele andere 'Hoekse" kastelen door Jan van Beijeren verwoest. De vier 'bussen' waarmee het was bewapend werden door de overwinnaar gebruikt om de stad Leiden uit het blokhuis buiten de Hogewoerdsche Poort te beschieten. Gerrit kreeg een deel van de boete van 27000 schilden opgelegd.
Op 15-08-1429 werd hij beleend met 13 morgen in het Ambacht Maasland. Hij wordt dan genoemd 'Heer van Purmerend', hetgeen ook al het geval was bij de zoen van Leiden in 1420.
In 1453 (op 21-09) draagt hij de Leiderdorpse grond over aan Zweder van Montfoort, maar in 1460 komt het terug in de familie.

Het wapen van Gerrit is; gevierendeeld: 1 en 4 een rood veld met een gouden enkelen adelaar (Van Zijl); 2 en 3 een rood veld met negen gouden ruiten 5.4. (Van der Does; zijn moeder). Hartschild: het wapen van Purmerend. Zoon van Dirk Janszoon van den ZIJL (zie VII.3) en Aleida van der DOES.
Gehuwd ± 1410 te Leiderdorp? Echtgenote is Aleidt Willemsdochter EGGERT, geboren ± 1385, dochter van Willem EGGERT, overste tresorier, en Nelle Heynenzoondochter VECHTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk Gherijtszoon, geboren ± 1410 te Leiderdorp, overleden > 1453 te Brugge? vermoedelijk doodgeslagen in Brugge, genoemd in 1432; overleden vóór zijn vader Gerrit.
Gehuwd ± 1438 met Agatha van HOOF, geboren ± 1412.
   2.  Claes, pastoor, geboren ± 1411 te Leiderdorp? pastoor van Hoogland.
   3.  Willem Gherijtszoon (zie IX.8).

IX.8    Willem Gherijtszoon van ZIJL, Raad (van karel van Bourgondië), geboren ± 1420 te Leiderdorp, overleden <18-08-1480 te Leiderdorp? Volgens '??" sterft hij in 1475, twee onmondige kinderen nalatend: Gherijt en Frederik. Op 24-04-1454 wordt hij door Philips van Bourgondië beleend met het Oudkerkhof.
Op 27-08-1460 beleend met 20 morgen land in Leiderdorp (oost van de Zijl); hij wordt genoemd: neef van de leenheer (OV jrg. 52, no 487. pag. 716), vermeld 1472, zoals heer Gerard van den Zijl, zijn vader. Zoon van Gerrit Dirkszoon van ZIJL (zie VIII.11) en Aleidt Willemsdochter EGGERT.
Gehuwd ± 1460 te Leiderdorp? Echtgenote is Katharina UTEN HAMME, geboren ± 1432, overleden <20-10-1505 te Leiderdorp? zij komt niet meer voor in een acte op die dag, waarop haar zoon Frederik de 20 morgen bij de Zijl beleend. Dochter van Vrederick UTEN HAMME en Dirkje Philipsdochter van HEEMSKERK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerijt Willemszoon (Gerard), kerkelijk persoon? Geboren ± 1474 te Leiderdorp, overleden <1501 te Leiderdorp? overeleed tussen 1498 en 1501; ongehuwd. Op 18-08-1480 beleend door Engelbrecht van Nassau (zijn oom?) met de 20 morgen aan de Zijl als wijlen Willem zijn vader van hem in erfleen hield, behoudens de lijftocht die Geryt's moeder aan dit land heeft. Ook in 1480 beleent Maximiliaan hem met Oud Kerkhof.
Op 30-10-1483 verscheen hij voor notaris .."Op heden is voor mij verschenen den hooggeboren jongeling Gerrit van Zijl, kerkelijk persoon onder het bisdom van Utrecht, negen jaar oud, beneffens Adriaen van Bo(e)ckhorst, weesmeester en Johan van Lokhorst, burgemeester der stad Leiden, en Thomas Hoogstraat, zijn neef, en heeft het recht van patronaatschap tot een eeuwige kapelrij ter eere van den almachtigen God en deszelfs roemrijke moeder, gesticht en begiftigd en gelegen in de parochiekerk van Leyderdorp, genaamd de kapel Van Zijl. welk recht hem is aangekomen door de dood van de heer Niclaas van Zijl. priester, in zijn leven laatste bezitter, en heeft dat recht <voor eene reyse> overgedaan aan Adriaen van Zwieten, schout van Leyden.".
   2.  Frederick Willemszoon, geboren ± 1475 te Leiderdorp? Overleden < 1529 te Leiderdorp? Frederick overlijdt bij het oversteken van de rivier (Zijl of Rijn?), 'wel geteerd zijnde' ofwel : dronken. Op 26-02-1501 oorkont Janne van Haleweij, voogdes van Johan van Wassenaar, haar zoon, dat zij verleydt Frederick van Zijl met de hofstede van Zijl met de boomgaarden enz., hem aangekomen bij doode van Gerrit van Zijl, zijn broeder (V. Alkemade, blz 47 gr.). Ook in 1501 krijgt hij Oud Kerkhof. DEze acte is mede ondertekent door Jan van Rijsoorde.
Op 23-04-11507 verkoopt hij Zijlhof aan Roelof le Fèvre, heer van Lieshout, die er op 05-04-1508 door Janne van Halewijn mee wordt beleend.
Gehuwd ± 1497 met Alijt UYTTER BROECK, geboren ± 1476.

VII.7    Machteld Jansdochter van ZIJL, geboren ± 1344 te Leiderdorp, overleden > 1403 te Leiderdorp? Het was een oudhollandse gewoonte de kinderen naar de vader van de vrouw te noemen: haar kinderen kregen dus niet de achternaam Rengher (Nuweveen) maar Van Zijl. >>
Machteld en Claes zijn bekend als stichters van het OLV Gasthuis te Leiden bij testament voor schepenen op 02-06-1403 verleden. Dochter van Jan van den ZIJL (zie VI.6) en Machteld Gerard Alewijnssonedochter van RIJSOORDE.
Gehuwd ± 1370 te Leiderdorp? Echtgenoot is Claes Rhengerszoon NUWEVEEN, 40-raad van Leiden, geboren ± 1340, overleden ± 1406, beter bekend als Claes Rengher, zoon van Rhenger (NUWEVEEN) en Geertruyd REGNIERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Claeszoon van ZIJL (zie VIII.13).

VIII.13    Jan Claeszoon van ZIJL, schepen van Leiden, schutter, geboren ± 1375 te Leiderdorp? Overleden te Leiderdorp? Begraven op 07-12-1468 te Leiden, St. Pieterskerk. Sticht in 1431 de Maria-vicarie (archief Kerken van Leiden, inv. nr. 407, pag. 10) in 't gasthuis .
Jan maakte (als Hoek) deel uit van de burgers die voor Jacoba strijden voor Woudrichem (zie ook: Fibula: Hoekse en Kabeljauwse twisten, pag. 51 e.v.), zoon van Claes Rhengerszoon NUWEVEEN, 40-raad van Leiden, en Machteld Jansdochter van ZIJL (zie VII.7).
Gehuwd ± 1405 te Leiderdorp? Echtgenote is Catharina van BERENDRECHT, geboren ± 1378 te ? Overleden <02-06-1465 te Leiderdorp? Begraven op 02-06-1465 te Leiden, St. Pieterskerk. Er is van dit echtpaar een boedelscheiding bekend geweest, die Van Alkemade nog gezien moet hebben. Hij zegt: 'scheidinge des boedels van Jan van Zijl en zijn vrou Katherine door Heer Claes van Zijl, Dirc van Zijl, Willem van Zijl en Floris van Zijl, gebroeders'.
Uit dit huwelijk:
   1.  Claes Renger, geboren ± 1406 te Leiderdorp? Overleden op 17-08-1483 te Leiden. Hij werd gedood bij een Hoeksche en Kabeljauwse rel, begraven te Leiden, Pieterskerk, priester; kanunnik te Leiden; deken in de jurisdictie van Rijnland.
Staat bij een leen op 31-08-1439 aan Dirck van den Zijl (1747) genoemd als de oudste zoon (= broer van Dirck).
Hij is verwant met Gerrit Willemszoon van Zijl [1735]: die krijgt na de dood van Claes de rechten over de Kapelrij te Leyderdorp.
   2.  Dirc Janszoon (zie IX.11).
   3.  Floris (zie IX.13).
   4.  Willem (Foytgen) Jan Claeszoon (zie IX.15).

IX.11    Dirc Janszoon van ZIJL, schepen van Leiden; schutter, geboren ± 1408 te Leiderdorp? Overleden op 27-03-1473 te Leiderdorp, begraven te Leiden, St. Pieterskerk, genoemd als schepen in 1441 en zeer vele malen nadien tot 1471; schutter in 1455 en in 1462.
Hij schijnt in de troebelen de stad te hebben moeten veralten, want op 24-08-1446 geeft Philips aan hem een 'vrije geleyde rurende seekere tijd mits op twee mijlen na niet komende binnen de stad ofte vrijheid van Leiden'. Zoon van Jan Claeszoon van ZIJL (zie VIII.13) en Catharina van BERENDRECHT.
Gehuwd ± 1440 te Leiderdorp? Echtgenote is Aechte Fijxdochter BOUWEN, geboren ± 1412 te ?
Uit dit huwelijk:
   1.  Machteld, geboren ± 1440 te Leiden? Overleden ± 1528.
   2.  Clemeynse Dirksdochter, geboren ± 1442 te Leiderdorp? Overleden ± 1480 te Leiden? Zij wordt genoemd als oudste dochter van Dirck bij het vererven van een leen op 16-09-1452 (Ons Voorgeslacht nr. 195 jan '71 p 21)
vraag is of zij dezelfde is als [1748!].
Gehuwd ± 1470 met Lauris Willemszoon N.N. Geboren ± 1440.
   3.  Foy (zie X.10).

X.10    Foy van ZIJL, geboren ± 1445 te Leiderdorp? Overleden 1513 te Leiden? Zoon van Dirc Janszoon van ZIJL (zie IX.11) en Aechte Fijxdochter BOUWEN.
Gehuwd ± 1475 met Mary Pieter-Jacobszoondr. van ANTWERPEN, geboren ± 1448.
Uit dit huwelijk:
   1.  Clemeynse, geboren ± 1478 te Leiderdorp? ongehuwd overleden, begraven te Leiden, Pancraskerk.

IX.13    Floris van ZIJL, schepen en thesaurier van Leiden, geboren ± 1415 te Leiderdorp, overleden <06-04-1486 te Leiderdorp? overleden tussen 20-07-1485 (ziek te Kampen) en 06-04-1486, ook genoemd: Floris van Rijsoorde; schepen in 1467 en 1475/76; schutter in 1442, 1446, 1455, 1457 en 1462.

Hij compareert op 03-10-1443 en verkoopt aan Aechte Jan Jansz weduwe een huis en erf op de hoogracht ende stege. Borg: Jan Claeszoon van Zijl, zijn vader.

Floris was als burgemeester van Leiden betrokken bij de Hoekse en Kabeljauwse twisten; zelf was hij Hoek.

'Op 1 juli 1445 ging de president van de Raad op de opstandelingen af.
Een groepje Hoeken kwam, hun bogen schietklaar en de pieken in stoot-
houding, uit de hoofdmacht naar voren. Onder hen de burgemeesters
Willem van Berendrecht en Florijs van Zijl. Zij weigerden, tot drie
maal toe, hun dreigende houding te laten varen.
Met de stadsbanier voorop kwam het vervolgens tot een treffen. Een
aantal Hoeken werd gevangen genomen, anderen wisten te ontkomen. Bij
verstek verbande de Raad 23 voortvluchtigen voor eeuwig uit Holland,
Zeeland en Friesland. Hun goederen werden verbeurd verklaard. Tot deze
groep behoorden Pieter van Berendrecht en Florijs van Zijl.'

Hij heeft zo goed als zeker zijn rechten weten terug te kopen; zo betaalde zijn vader voor hem 800 pond Hollands. Op 04-03-1447 geeft de president van het Hof van Holland verlenging van vrijgeleide voor Floris van Zijl. Rond 1450 waren alle ballingen weer in de stad terug. Zoon van Jan Claeszoon van ZIJL (zie VIII.13) en Catharina van BERENDRECHT.
Gehuwd ± 1445 te Leiderdorp? Echtgenote is Clara Floris Philipsdochter N.N. Geboren ± 1421. Lenen van de Hofstad van der Wateringe: 8 morgen land in Hazerswoude
29-08-1433: Claer Floris Philipsdochter, gehuwd met Floris van Zijl Janszoon;
..-..-..: Jacob van Zijl, na overdracht van zijn ouders Claer en Floris Janszoon;
..-..-..: Katrijn Jacob van Zijlsdochter, gehuwd met Jan Corneliszoon Hont in den Briele, bij dode van haar vader Jacob van Zijl;
18-09-1512: Meester Jan van Zeijst na overdracht door Katrijn Jacob van Zijlsdochter, gehuwd met Jan Corneliszoon
Bron: OV 65/66 - p.529-530, dochter van Floris Philipszoon N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aleid, geboren ± 1450 te Leiderdorp? Overleden <08-10-1522 te Leiderdorp, begraven te Leiden, Pieterskerk. Aleid liet in 1510/11 samen met haar zoon Hendrik Jacobszoon van der Does een raam in het klooster Leeuwenhorst (Noordwijkerhout) aanbrengen. (betaling abdij 6 schelling, 8 denier).
Gehuwd (1) op 06-08-1485 te Leiderdorp? Echtgenoot is Jacob van der DOES, schepen van Leiden, geboren ± 1450 te Leiderdorp? Overleden < 1491 te Leiderdorp? o.a. schepen in 1473, mogelijk lag hun trouwdatum nog iets eerder.
Gehuwd (2) < 1497 met Jan van ZEIST, dokter; burgemeester van Leiden, geboren ± 1460 te Leiden, overleden >25-07-1534 te Leiden? Mr. Jan van Zeist was behalve stadsdokter van Leiden ook tussen 1492/93 en 25-07-1528 geneesheer van de kloosters Rijnsburg en Leeuwenhorst.
In 1503/1504/1505, 1507/1508 en 1526 was hij schepen van Leiden. Zoon van Jan van ZEIST en Elizabeth Jan Arendsdochter N.N. Hij hertrouwt met Russent Michiel Gerrit Collinsdr. N.N.
   2.  Jacob Floriszoon (zie X.15).

X.15    Jacob Floriszoon van ZIJL, geboren ± 1450, overleden < 1500. Krijgt op onbekende datum het leen van 8 morgen land in Hazerswoude in bezit [OV 65/66 p.529-530: Repertorium op de lenen der Hofstad van der Wateringe: Hazerswoude, 8 morgen in een kamp van 12 morgen, belend ten oosten: de heren van Sint Jan te Haerlem, ten westen: de kapelrie op het Sint Jacobsaltaar in de Sint Pieterskerk te Leyden, strekkende uit de Rijn aan de Buermade. De overige 4 morgen liggende ten oosten van het leen, hiervan zijn 2 morgen eigendom van de Heilige Geest te Leyderdorp en de andere 2 morgen van Boudewijn van Steen.

13-03-1429: Floris Philipsz.
29-08-1433: Claer Floris Philipszoonsdochter krijgt totdat zij 17 jaar zal zijn uitstel van het doen van hulde;
12-10-1438: Claer Floris Philipszoonsdochter, gehuwd met Floris van Zijl Janszoon
..-..-....: Jacob van Zijl na overdracht door zijn ouders Claer Floris Philipszoonsdochter en Floris van Zijl Janszoon (vermeld in 1473; zie aanvulling OV nr. 387 - 1988 - p 444).
..-..-....: Katrijn Jacob van Zijlsdochter, gehuwd met Jan Corneliszoon Hant in den Brielle, bij dode van haar vader Jacob van Zijl;
18-09-1502: Meester Jan van Zeyst na overdracht door Katrijn Jacob van Zijlsdochter, gehuwd met Jan Corneliszoon;, zoon van Floris van ZIJL (zie IX.13) en Clara Floris Philipsdochter N.N.
Gehuwd ± 1478 met N.N. Geboren ± 1450. Nog onbekende vrouw van Jacob van Zijl [2949].
Uit dit huwelijk:
   1.  Katrijn Jacobsdochter, geboren ± 1480.
Gehuwd ± 1505 met Jan Corneliszoon HANT, geboren ± 1480 te Den Briel?

IX.15    Willem (Foytgen) Jan Claeszoon van ZIJL, schepen van Leiden, geboren ± 1417 te Leiderdorp? Overleden <19-07-1473 te Leiderdorp? op genoemde datum wordt zijn zoon Gerryt Willem Foytgen beleend met 9 morgen op de Medenborger Watering in Zoeterwoude. ook genoemd: Willem Foytgen van Zijl; schepen in 1443;, zoon van Jan Claeszoon van ZIJL (zie VIII.13) en Catharina van BERENDRECHT.
Gehuwd ± 1448 te Leiderdorp? Echtgenote is Alijt van der GRAFT, geboren ± 1418.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit (Gerard), schutter te Leiden, geboren ± 1449 te Leiderdorp? kinderloos overleden, poorter van Leiden in 1484; werd op 19-03-1473 beleend met 9 morgen aan de Medenborger Watering te Zoeterwoude
Hij is hoogstwaarschijnlijk ook: Gerard , op 21-05-1493 beleend met de tiende van Amsterdam (1440: Amstelveen) buiten de Veldrecht.
Gehuwd ± 1478 te Leiderdorp? Echtgenote is Lijsbet Willem Claeszondochter N.N. Geboren ± 1455.
   2.  Jan Willem Foytgenzoon (zie X.19).
   3.  Catharina, geboren ± 1450 te Leiderdorp? Overleden > 1486. Catharina bezit in 1486 een schepenbrief van Dirck van Zijl en Aechte Bouwen Fijcxdochter betreffende leenland (van Utrecht) in Leiderdorp (Achthoven). Med. W. van Duijn, Sassenheim. Bron: Leiden, Kenningen deel E, f.34).
   4.  Catharina van der GRAFT, geboren ± 1452 te Leiderdorp? Overleden > 1486.
   5.  Pieter Willem Foytgenzoon (zie X.23).

X.19    Jan Willem Foytgenzoon van ZIJL, geboren ± 1450 te Leiden? Overleden < 1498 te Leiden? Poorter van Leiden in 1487; in 1498 worden de weeskinderen van 'Jan van Zijl' aangeslagen in de bon Burgstreng voor 6 £ 1 sc. Zoon van Willem (Foytgen) Jan Claeszoon van ZIJL (zie IX.15) en Alijt van der GRAFT.
Gehuwd ± 1482 te Leiden? Echtgenote is Catharina van BOLGERSTEYN, geboren ± 1455, overleden ± 1109 te Rotterdam?
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem, geboren ± 1487, jong overleden.
   2.  Maritje Jansdochter, geboren ± 1490, overleden te Schiedam, zij overleed in het St. Annaklooster in Schiedam, waar zij na de dood van haar tweede man non was geworden. Charters Archief 'Huis te Poort' in Schiedam nr. 3a: Ijsbrand Solerius, notaris, instrumenteert dat Maritje Jansdochter van Zijl in aanwezigheid van de mater en de procuratrice van haar convent van Sinte Anna binnen Sciedam testeert en het volgende bepaalt:
Het huis te Rotterdam, waarin wijlen haar zuster Lijsbeth heeft gewoond, gelegen in het Wetseinde binnendijks, met het huis dat er ten westen van staat, het erf van Bolghersteyn met de boomgaard, de kamertjes en toebehoren, alle huisraad en inboedel zullen worden verkocht en de opbrengst gebruikt door de executeurs om arme meisjes tot de huwelijksdag te helpen en om arme jongens een vak te leren; een en ander behoudens de lijftocht di heer IJsbrant Solerius aan de tuin en het erf van Bolghersteyn heeft...... (OV nr. 234; juli/aug '74 p 154).
Gehuwd (1) ± 1500 met Dirck Claeszoon N.N. Geboren ± 1480, overleden ± 1514.
Gehuwd (2) > 1514 met Huych van ZEVENBERGEN, geboren ± 1480, zie OV nr. 234; juli/aug '74 p 154.
   3.  Elizabeth, geboren ± 1494, overleden <18-01-1552 te Schiedam. Op genoemde datum maakt haar zus een akte bij de notaris op waarin staat dat Lijsbeth toe reeds overleden was. Op 05-03-1560 verklaart zekere Cornelis Janszoon, linnewever aan de executeurs van Elizabeth Jans schuldig te zijn 20 Kar, guldens, waarvoor hij zij n huis als onderpand geeft. ongehuwd.

X.23    Pieter Willem Foytgenzoon van ZIJL, geboren ± 1455 te Leiderdorp? Overleden <08-06-1516 te Leiden? Begraven op 08-06-1516 te Leiden, St. Pieterskerk. Hij wordt op 09-03-1479 na opdracht van zijn broer Geryt beleend met 9 morgen in Zoeterwoude bij de Medenborger Wetering. Poorter van Leiden in 1486; schutter van de handboog in 1494 en 1506. Zoon van Willem (Foytgen) Jan Claeszoon van ZIJL (zie IX.15) en Alijt van der GRAFT.
Gehuwd ± 1480 te Leiderdorp? Echtgenote is Alijd van ZWIETEN, geboren ± 1455 te Leiden, overleden op 04-06-1529 te Leiden? Begraven te Leiden, St. Pieterskerk, dochter van Bartholomeus van TETRODE en Clementia Gillisdochter van ZWIETEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas Pieterszoon (Claes) (zie XI.9).
   2.  Willem, clericus, geboren ± 1485 te Leiderdorp? Overleden op 24-01-1563 te Leiderdorp? Begraven te Leiden, werd 1511-1512 priester van de St. Martijnskapelanie, door Gillis van Zwieten (vader van 1732) gesticht; vicaris van de Mariavicarie in het O.L.V.-gasthuis in Leiden op 16-11-1500. >>
Beleend met 9 morgen land op de Medenburger Watering op 13-06-1517, 22-05 en 15-11-1518.
Voogd voor zijn nicht Elizabeth Jansdochter van Zijl in Schiedam op 09-05-1558, 01-06-1558 en 05-03-1560.
Bezzt in het laatst van zijn leven een huis met erf op de Pieterskerkgracht n° 22 in Leiden, dat familieleden erfden.
   3.  Foy Pieterszoon (zie XI.13).
   4.  Gerrit Pieterszoon (zie XI.14).
   5.  Maria Pietersdochter, geboren ± 1498 te Leiderdorp? Overleden < 1537. Zij was overleden toen haar broer Mr. Willem in 1537 zijn testamnet maakte.
Gehuwd ± 1525 te Leiderdorp? Echtgenoot is Cornelis van BUYTEN, geboren ± 1495.

XI.9    Nicolaas Pieterszoon (Claes) van ZIJL, geboren ± 1480 te Leiderdorp? Overleden >27-04-1530 te Leiden? Er is over hem weinig bekend. Hij moet diverse kinderen hebben gehad, want zowel zijn moeder als broer Cornelis spreken in hun testament over kindereN. Waarschijnlijk Alijt en Clementia; deze laatste gehuwd met Gerrijt Wiggers. Een zoon Pieter ligt - gezien vernoeming - voor de hand. Zoon van Pieter Willem Foytgenzoon van ZIJL (zie X.23) en Alijd van ZWIETEN.
Gehuwd (1) ± 1510 te Leiderdorp? Echtgenote is Margriet Gerijt Heyedochter N.N. Geboren ± 1480 te Gouda? Overleden op 15-02-1515 te Leiden, dochter van Gerrit Heye N.N. Brouwer.
Gehuwd (2) > 1515 te Leiden? Echtgenote is Hillegond WILLEMS, geboren ± 1490. Dit huwelijk is (nog) niet zeker; op 11-09-1528 compareert Hillegond, vrouw van Claes van Zijl. (Leiden, wedboek; med. W. van Duijn, Sassenheim) Als het deze Claes is, dan klopt dat omdat zijn eerste vrouw Margriete Geryt Heyendochter reeds is overleden.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Alijdt, geboren ± 1500 te Leiden? Overleden >1515, 1515 April 26: (grote Bewijzen B, Leiden) f.11v: Alijdt, kind van Claes van Zijl en van wijlen Margriete Geryt Heyendochter;
Pieter van Zijl, Heer Willem van Zijl priester, Aefgen Geryt Heyen weduwe ende meester Pieter Heyen als naeste magen.
12m. 2h. lants gelegen in Zwammerdam ende bruyct die coster van Bodegraven om 20 Rinsche gulden tsiaers.
400 Rinsche gulden als den boel van Geryt Heyen voorscreven den boel van Claes van Zijl schuldich is ter cause van een huys ende erve an Sinte Pancras Kerckhoff, welke voorscreven gelden Aefgen Geryt Heyen weduwe voorscreven onderhouden ende die voorscreven landen gebruycken zal de tijt van 12 jaren eerstcomende, waarvoor zij 't weeskind sal onderhouden. Jaerlicx 16 Rinsche gulden.
   2.  Heijndrick Claeszoon, geboren ± 1520 te Leiden? Overleden >01-01-1587 te Leiden? Maakt op 18-11-1582 (zieckelijck, te bedde) testament met zijn 'tegenwoordige' huysvrouw Marijtgen Jacobsdochter.
Gehuwd ± 1550 met Marijtgen Jacobsdochter de KUVE, geboren ± 1520, overleden >01-01-1587.

XI.13    Foy Pieterszoon van ZIJL, priester, geboren ± 1490 te Leiderdorp? Overleden op 10-03-1572 te Leiderdorp? Begraven te Leiden, Pieterskerk. Volgens ir. De Graaf was hij eerst burger, daarna priester.
Dat kan wel kloppen: in 1514 komt hij voor als oude schut onder nr. 23 voor Foey van Zijl en in 1528 bij de 'rapacie' onder nr. 27 wordt Heeren Foeyt van Zijls dochter aangeslagen voor 1 sc. 8 d.
Hij werd priester gewijd op 28-03-1517.
Als priester en pater van St. Ursula vinden wij hem in charters Kloosters van 1531 tot 1539. In dit laatste jaar schenkt hij aan het St. Ursulaklooster alles wat dit hem gedurende zijn leven schuldig is gebleven. In 1547 was hij kapelaan op het altaar van Sinte-Catharina in de Pieterskerk in Leiden. Op 9 mei 1569 staat hij vermeld als provenier van het St. Ursulaklooster.
In 1526 kocht hij een drukpers, was waarschijnlijk drukker en bezat een bibliotheek.
In de Morgenboeken van Koudekerk (1541-1640) komt hij voor als eigenaar van perceel 23, groot 7 morgen (OAR 5281-5283) dat wordt gebruikt door Jaspar Dammaenszoon; strekt zich uit tot en met de 'uyterdijck'
Hij had een gewettigde dochter Clemeynse. [2130], zoon van Pieter Willem Foytgenzoon van ZIJL (zie X.23) en Alijd van ZWIETEN.
Kind:
   1.  Clemeynse, geboren ± 1515 te Leiderdorp? Vanaf 08-10-1523 was zij een jaar bij de zusters van het klooster Leeuwenhorst in Noordwijk(erhout) om onderwijs te volgen. Zij was een gewettigde dochter van Foy, die wellicht voor zijn priesterschap eerst gewoon burger was.

XI.14    Gerrit Pieterszoon van ZIJL, schutter, geboren ± 1492 te Leiderdorp? Zoon van Pieter Willem Foytgenzoon van ZIJL (zie X.23) en Alijd van ZWIETEN.
Gehuwd ± 1520 te Leiderdorp? Echtgenote is Margriet Gerritsdochter van ALKEMADE, geboren ± 1492.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter, priester, geboren ± 1522 te Leiderdorp? Pieter wordt door zijn oom Willem voorgedragen als vicaris. Het geslacht Van Zijl is dus niet via hem voortgezet.
Is hij degene die op 29-07-1510 13 morgen land in Hazerswoude in leen krijgt (Repertorium lenen Hofstad Polanen): Pieter van den Zijl voor heer IJsbrand Jacobszoon, priester, bij dode van Dirk Engbertsz., 6463 fol. 61.
   2.  Marritgen Gerritsdochter, geboren ± 1530 te Leiderdorp? Overleden <04-06-1588 te Leiderdorp. Zij was in 1587 onder meer in het bezit van portretten van Willem en Foy van Zijl, haar ooms. Deze schilderijen waren waarschijnlijk afkomstig uit het St. Ursula-klooster in Leiden.
Gehuwd ± 1560 te Leiderdorp? Echtgenoot is Pieter Gerritszoon SMALING, geboren ± 1530.

V.10    Lisebet van der ZILE (van Ammers), geboren ± 1294 te Leiderdorp? Dochter van Jan van AMMERS (zie IV.3) en N.N. van der ZILE.
Gehuwd ± 1325 te Leiderdorp? Echtgenoot is N.N. van RENNEGHEM, geboren ± 1298.
Uit dit huwelijk:
   1.  Floris, geboren ± 1330, vermeld op 04-11-1332 (Hoek 1970, leen nr. 71)
N.B. Dit zou inhouden dat hij veel eerder is geboren!

V.12    N.N. van der ZILE (van Ammers), geboren ± 1296 te Leiderdorp? Zij laat een zoon na - Jan uten Waerde. Haar man kan dus een U(y)tenwaarde zijn. Bij het geschil over het voorofferen in de kerk van Leiderdorp compareerde aan de zijde van Jan van den Zijl ene Daniël Uyttenwaerde! Dochter van Jan van AMMERS (zie IV.3) en N.N. van der ZILE.
Gehuwd ± 1320 te Leiderdorp? Echtgenoot is N.N. UYTENWAERDE? Geboren ± 1290. Hij zou, gezien de naam van hun zoon, getrouwd kunnen zijn met N.N. van der Zile, alaias Van Ammers, die een zoon Jan Uytenwaerde achterlaat. Huwelijk is niet zeker.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan UYTENWAERDE, geboren ± 1322. Vast staat alleen dat N.N. van den Zile zijn moeder is.
Gehuwd ± 1350 met Christina van OEGSTGEEST, geboren ± 1325, dochter van Willem van OEGSTGEEST.

IV.6    Clare van AMMERS, geboren ± 1262 te De Lier? Overleden >28-03-1309 te Leiderdorp? Zij was op die datum weduwe en deed toen voor Schepenen ten behoeve van Hughen Veren Baertradensone van Haarlem afstand van haar lijftocht aan de Groenendijk. dochter van Ghisekijn van Ammers; doet afstand van haar lijftocht op 28-03-1309, dochter van Ghisekijn van AMMERS (Gijsbrecht) (zie III.1) en N.N. van OEGSTGEEST?
Gehuwd ± 1285 met Gerrit Rampszoon van ZWIETEN, geboren ± 1270 te Leiderdorp? Overleden <29-09-1324 te Leiderdorp? Overleden tussen 1306 en 28-03-1309. Heer Rampszoon; leenman Hofstad Oud-Teylingen, bezat land onder Zoeterwoude ('het goed Swieten') op 02-02-1292. Hij compareert te Leiden op 26-12-1296: hij belooft voor de schepenen van Leiden om Hughen Veren Baertradensone ongemoeid te laten betreffende het handgeld als waarborg bij de koop, dat deze hem schuldig was vanwege land te Groenendijk onder Hazerswoude, door Gerard aan Hughen verkocht (bron: Oorkondenboek van Holland en Zeeland, Supplement (Den Haag, 1901), 270.
Hij verkocht in 1306 een jaarrente van 10 pond uit de tiende van Bodegraven, Holland leen, aan Jan van de Werve (bron: RA Z-H, Graven van Holland, 709, f.4. Zoon van Ramp van SWIETEN en N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Floris van SWIETEN (zie V.13).
   2.  Dirck van SWIETEN (zie V.15).

V.13    Floris van SWIETEN, geboren ± 1290 te Leiderdorp? Overleden <08-05-1348, pacht de lammen- en smaltiende te Koudekerk a/d Rijn in 1344, leenman Hontshol van een tiende te Oudshoorn, belening niet gedateerd, betrokken bij een geschil over het vóórofferen in de kerk te Leiderdorp op 28-09-1324, zoon van Gerrit Rampszoon van ZWIETEN en Clare van AMMERS (zie IV.6).
Gehuwd ± 1308 met Kateline N.N. Geboren ± 1295, behoudt lijftocht aan een tiende te Alphen aan den Rijn op 08-05-1348.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina (zie VI.12).

VI.12    Catharina van SWIETEN, geboren ± 1315, scheidsrechter in een geschil tussen haar kinderen in 1382, dochter van Floris van SWIETEN (zie V.13) en Kateline N.N.
Gehuwd ± 1315 met Jan WIT, geboren ± 1300, overleden <08-05-1348. Ver Lizebettenzoon; vermeld in 1311, 1332; genoemd in een grafboek van de Oude Kerk te Delft;
heeft een zoon, Dirck Bokel, vermeld 1348 en 1361, zoon van Dirck BOKEL, ridder, ambachtsheer van Matenesse, en Ver Lizebet N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ermgaert Jan Wittendochter N.N. (zie VII.11).

VII.11    Ermgaert Jan Wittendochter N.N. Geboren ± 1340, overleden > 1407 te Leiden? Begraven in de St. Pieterskerk, begraven te Leiden. Memorie St. Catharinagasthuis (Leiden) en H. Geest (idem); genoemd met haar kinderen in het grafboek van de Oude Kerk te Delft, tussen 1367 en 1420, dochter van Jan WIT en Catharina van SWIETEN (zie VI.12).
Gehuwd ± 1367 te Leiden? Echtgenoot is Geryt HEERMAN, schepen van Leiden, burgemeester, schout, geboren ± 1340 te Leiden? Overleden <31-12-1420 te Leiden, overleden tussen 23-08-1406 en 31-12-1420; memorie St. Catharina Gasthuis na 1407/08, begraven te Leiden, St. Pieterskerk, woont te Leiden in de Breestraat, vermeld aldaar op 02-02-1369; op het St. Pieterskerkhof vermeld 1398-1399, 1399-1400; schepen van Leiden 1355-1356, 1357-1358, 1360-1361, 1365-1366/1368, 1369-1370, 1396-1397, burgemeester van Leiden 1375-1376, 1377-1378, 1381-1382, 1382-1383, 1383-1384, schout in 1378, grafelijk leenmen, woning Ambacht Kethel en Spaland op 10-04-1393 en 17-06-1395, leenman van Wassenaar (Hofstad Rodenrijs) op 31-03-1353, borg o.m. voor het kapittel van St. Pancras op 05-12-1382. Zoon van Willem Willemszoon N.N. Schepen van Leiden, en Baertaet van OEGSTGEEST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Luytgaert Gerritsdochter (zie VIII.16).

VIII.16    Luytgaert Gerritsdochter HEERMAN, geboren ± 1368 te Leiden? Overleden > 1409 te Leiden, overleden rond 1409-1410, begraven te Leiden, St. Pieterskerk, dochter van Geryt HEERMAN, schepen van Leiden, burgemeester, schout, en Ermgaert Jan Wittendochter N.N. (zie VII.11).
Gehuwd ± 1380 te Leiden? Echtgenoot is Dirck van de WERVE, wijn- & korenkoper, schepen, schout, burgm. Geboren ± 1360 te Leiden? Overleden > 1417 te Leiden? overleden rond 1417-1418? Zoon van Pieter Janszoon van LEYDEN, wijnkoper?; schepen, en Baertraet Heynricxdochter van ALCKEMADE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alijd Dircxdochter (zie IX.18).

IX.18    Alijd Dircxdochter van de WERVE, geboren ± 1402, dochter van Dirck van de WERVE, wijn- & korenkoper, schepen, schout, burgm., en Luytgaert Gerritsdochter HEERMAN (zie VIII.16).
Gehuwd <04-08-1439 met Gerrit Andrieszoon van LIS, geboren ± 1400. Schenkt op 04-08-1439, samen met zijn vrouw, 1/7 van zekere percelen land aan het convent van St. Marinpoel en aan hun dochter Aleid, zoon van Andries Nannenzoon van LIS, drapenier en kerkmeester, en Alijd DIJKEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nanne Gerritsdochter (zie X.26).

X.26    Nanne Gerritsdochter van LIS, geboren ± 1439, dochter van Gerrit Andrieszoon van LIS en Alijd Dircxdochter van de WERVE (zie IX.18).
Gehuwd ± 1470 met Wigger Pieterszoon N.N. Geboren ± 1435, overleden op 27-08-1482.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aleid Wiggersdochter (zie XI.19).

XI.19    Aleid Wiggersdochter N.N. Geboren ± 1480, overleden >24-11-1528, dochter van Wigger Pieterszoon N.N. en Nanne Gerritsdochter van LIS (zie X.26).
Gehuwd ± 1500 met Jacob Engelbrechtszoon van BERCKEL, geboren ± 1476, overleden <24-11-1528, overleden tussen 11-08-1519 en 24-11-1528.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margriet Jacobsdochter van ENDEGEEST (zie XII.9).

XII.9    Margriet Jacobsdochter van ENDEGEEST, geboren ± 1490, overleden <11-08-1519, dochter van Jacob Engelbrechtszoon van BERCKEL en Aleid Wiggersdochter N.N. (zie XI.19).
Gehuwd <07-12-1510 met Jan Claeszoon van LEEUWEN, geboren ± 1490 te Leiden? Overleden >08-01-1537, overleden tussen 08-01-1537 en 17-06-1542(?), woont te Leiden; leenman van Wassenaar (Hof) 12-09-1526 (nog onmoindig), zoon van Claes Willemszoon van LEEUWEN en Cornelie Pietersdochter STOOP. Huwelijksdatum klopt niet met onmondigheid in 1526, c.q. met geboortedatum!
Uit dit huwelijk:
   1.  Claes Janszoon (zie XIII.1).

XIII.1    Claes Janszoon van LEEUWEN, geboren <11-08-1519 te Leiden, overleden <21-03-1565, burger van Leiden, zoon van Jan Claeszoon van LEEUWEN en Margriet Jacobsdochter van ENDEGEEST (zie XII.9).
Gehuwd <21-11-1545 met Geertgen Evertsdochter N.N. Geboren ± 1517, overleden <02-11-1582, overleden tussen 1575 en 02-11-1582.
Uit dit huwelijk:
   1.  Evert Claeszoon (zie XIV.1).

XIV.1    Evert Claeszoon van LEEUWEN, lakenbereider, geboren ± 1552 te Leiden, op 16-02-1579 oud omtrent 26 jr; op 08-12-1579 oud omtrent 27 jaar, overleden <15-10-1637 te Leiden? overleden tussen 03-08-1623 en 15-10-1637, poorter van Leiden. schutter, collateur van een vicarie in de St. Pancraskerk en van een beneficie in de St. Pieterskerk; bezit de woning Adegeest onder Voorschoten vóór 13-10-1581, koopt de woning 'onder den Aeckerboom' onder Voorschoten op 02-03-1585, woont te Voorschoten vóór 10-06-1584, welgeboren man aldaar. Zoon van Claes Janszoon van LEEUWEN (zie XIII.1) en Geertgen Evertsdochter N.N.
Ondertrouwd op 09-11-1577 te Leiden, gehuwd op 22-11-1577 te Leiden met Pieternelletgen (Petronella) Arentsd N.N. Geboren ± 1555 te Leiden, overleden <15-10-1637 te Leiden?
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Evertszoon, geboren ± 1585 te Voorschoten, overleden <21-03-1664 te Voorschoten? koopt huis en schuur aldaar (in 't dorp) en verkoopt deze op 20-04-1645.
Ondertrouwd (1) op 08-04-1616 te Leiden, gehuwd >08-04-1616 te Leiden? Echtgenote is Jannetgen Franssendochter van der LINDEN, geboren ± 1588 te Leiden.
Gehuwd (2) op 07-12-1636 te Voorschoten met Marijtgen Claesdochter N.N. Geboren ± 1588, overleden >24-05-1663.

V.15    Dirck van SWIETEN, geboren ± 1292, overleden op 26-09-1345 te Warns, gesneuveld, zoon van Gerrit Rampszoon van ZWIETEN en Clare van AMMERS (zie IV.6).
Kind:
   1.  Claes (zie VI.13).

VI.13    Claes van SWIETEN, geboren ± 1315, overleden op 23-08-1350 te Delft, omgebracht, zoon van Dirck van SWIETEN (zie V.15).
Kind:
   1.  Dirck, geboren ± 1340, overleden <22-02-1413, overleden tussen 24-12-1412 en 22-02-1413. Leenheer van de hofstad Swieten.

IV.7    Willem van OEGSTGEEST (van Ammers), geboren ± 1263 te De Lier? Overleden 1320 te De Lier? Hij laat na aan de kerk in De Lier 1½ morgen land in de weren bij Burgersdijk (onder Maasland), waar reeds vóór 1241 de oudste Uter Lyere's en in 1292 Clays Rotemuyl land nalieten. Hij gebruikt waarschijnlijk de geslachtsnaam van de vader van zijn moeder, zoon van Ghisekijn van AMMERS (Gijsbrecht) (zie III.1) en N.N. van OEGSTGEEST?
Kinderen:
   1.  Clays RUYSCHE, schout van Rijswijk, geboren ± 1295. Hij zegelt op 9 maart 1356 met een schuinbalk als schout en erft het leen van Polanen (Delftse Statenkloosters, Koningsveld, inv. nr. 65).
   2.  Ghisekijn (zie V.17).

V.17    Ghisekijn van OEGSTGEEST, geboren ± 1298 te De Lier? Overleden > 1344. Hij blijkt in 1334 een rente van 6 pond uit de lentebede van Monster van de graaf te houden, die sedert 1328 over de lenen van Teylingen neschikt. Mogelijk heeft hij de oudere rente die niet meer voorkomt, geruild.
Op 8 maart 1339 tocht hij zijn vrouw aan 7½ morgen land ten oosten van de kerk in De Lier, dat hij nog in 1344 van de graaf in leen houdt (Hoek 1973, leen nr. 33), zoon van Willem van OEGSTGEEST (van Ammers) (zie IV.7).
Gehuwd ± 1330 met Bairte N.N. Geboren ± 1300.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem, geboren ± 1340.

 

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software