Parenteel van Dirk Cornelissen van ZIJL - Krommenie (oorsprong >> Amsterdam?)
(een deel van dit nageslacht gebruikt de naamvariant Van Zeijl of van Zeyl; veel nazaten in Maastricht e.o.)

voor het laatst bijgewerkt op:  06-10-2017

Deze parenteel bevat gegevens zoals die door mij -samen met anderen- zijn verzameld tot en met juli 2015. Door een bezoek aan het archief in Zaandijk kon definitief de uitbreiding van Klaas Dirks naar zijn vader Dirk worden gemaakt. Echter: bij de huwelijken staan geen verdere vermeldingen van de oorsprong, dus het blijft gissen waar ze van origine vandaan komen.
Echter, dankzij verdergaand speurwerk van Gied van Zeijl en zijn echtgenote was het mogelijk om de stamboom weer ''een generatie op te hogen". Deze Dirk Cornelissen huwde in Purmerend, maar daarbij staat vermeld dat hij afkomstig is uit Amsterdam!

Door de bijdrage van Laurentius Arnold kon ik vele recente Van Zeijl-en / Van Zeyl-en in en rond Maatsricht toevoegen. tevens heb ik dankbaar gebruik mogen maken van de gegevens van 'Krommeniese gezinnen' van Marian Louw (zie: www.katerstede.nl)

Vooral om anderen de mogelijkheid te geven op onderstaande gegevens te reageren en hopelijk aan te vullen, is besloten deze parenteel op te nemen, ondanks dat er nog vele aansluitingen ontbreken. Er is nog een korte tak van een Klaas Jansz. uit Schagen, maar ook daar loopt vooralsnog het spoor dood (1673 / 1710).
Met hartelijke dank aan / Avec remerciement Mme. Sylvie van den Brink (Paris)

Voor reactie kunt u altijd een e-mail sturen naar:
stamboom@moustache.nu 
Alvast hartelijk dank voor uw bereidwillige medewerking. 

In verband met de privacy-wetgeving is van nog levende personen geen informatie opgenomen, tenzij daarvoor toestemming werd verleend via het toegezonden gezinsblad of op andere wijze.
Mocht u desondanks ten onrechte gegevens aantreffen, verzoek ik u dit te willen berichten.

  
I.1    Cornelis van ZIJL, geboren ± 1625 te Amsterdam?
Gehuwd voor de kerk ± 1646 te ?? Echtgenote is N.N. Geboren ± 1629 te ??
Uit dit huwelijk:

   1.  Dirk Cornelissen (zie II.1).

II.1    Dirk Cornelissen van ZIJL, geboren ± 1648 te Amsterdam, zoon van Cornelis van ZIJL (zie I.1) en N.N.
Gehuwd op -04-12-1667 te Purmerend met Brecht Dirks N.N. Geboren ± 1625 te Purmerend? {Zij was eerder ondertrouwd op -18-01-1650 te Purmerend met Pieter Claesz CROON.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk Dirks (zie III.1).
   2.  Gerrit Dirks, geboren ± 1674 te ??

III.1    Dirk Dirks van ZIJL, geboren te Wormer, gedoopt (RK) op -19-05-1671 te Purmerend (getuige(n): Wolmet Melis (grootmoeder moederszijde)), overleden <11-10-1718 te Krommenie? aangifte op 11-10-1718 door zijn broer Gerrit Dirksz. Dirk wordt genoemd in het register van voogden: ´Op huyden, den 13ed september 1719 is bij de heere weesmeesteren van Crommenije en dijc tot wettige voogden gestelt en gecommitteert over de minderjarige kinderen van Dirck van Zeijl, geprocureert bij wijle Martje Claes Bisschop, Aris Bisschop en Jan Duijn, omme de voorsz. kinderen haar goederen behoorlijck te dirigeeren en in alle billijcheijt voor te staan en daarvan is ´t nood, rekening en bewijs en reliqua te doen. Aldus gedaan,, G. van Manen. Zoon van Dirk Cornelissen van ZIJL (zie II.1) en Brecht Dirks N.N.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op -30-01-1695 te Purmerend met Geertje MELIS, geboren ± 1675, overleden op -20-02-1696 te Wormer, kan ook zijn: Melisdr. !
Ondertrouwd (2) op -27-12-1697 te Krommenie, gehuwd op 26-jarige leeftijd op -29-12-1697 te Wormer met Maartje Claasse BISSCHOP, geboren ± 1677 te Krommenie, overleden op -04-10-1717 te Krommenie, aangegeven door Wulbort Bogert; impost f 3,- / begraven in de ker, recht f 4,-, dochter van Claes Jorisz BISSCHOP en Aegt Baerts SCHOUTEN. Op huyden den 14e jannuarii 1699 compareerde ter weescamer Baart Claesz Schouten en Dirck Dircksz van Seijl, als getrout zijnde met Maritje Claes bkende voor soo veel haar portie aen belasngt van desen voorenstaanden inventatis ten vollen voldaan te sijn, derhalven de voogden beneffens de heere weesmeesteren bedanckende voor haare goede voorsorge, actum op den raethuyse tot Crommenije en bij de comparanten getekent. Uit het eerste huwelijk:
   1.  Dirck, gedoopt op -27-10-1695 te puremerend (getuige(n): Brecht Dirks), overleden op -24-01-1696 te Wormer, 89 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Dirck Dircksz, geboren ± 1696 te Wormer, overleden op -29-07-1697 te Wormer.
   3.  Dirck (zie IV.3).
   4.  N.N. Geboren op -29-09-1700 te Krommenie, overleden op -29-09-1700 te Krommenie, 0 dagen oud.
   5.  Aagtje Dirks, geboren 1701 te Krommenie, overleden op -03-09-1701 te Krommenie.
   6.  Aagtje Dirks, geboren 1703 te Krommenie, overleden op -04-06-1703 te Krommenie.
   7.  Claas Dirks, geboren 1704 te Krommenie, overleden op -01-09-1704 te Krommenie.
   8.  Claas Dirks (zie IV.9).
   9.  Aagtje Dirks, geboren 1707 te Krommenie, overleden op -18-05-1707 te Krommenie.
   10.  Aagje Dircks, geboren 1711 te Krommenie, overleden op -12-03-1763 te Krommenie.
Gehuwd ± 1735 te ?? Echtgenoot is Willem de HAAN, geboren ± 1709 te ?? "Den 27e april 1763 is voor de weesmeesteren vertoont hnet testament van Wiullem de Haan en Aagje Dirks van Zeijl...".
   11.  Cornelis Dirks, geboren 1712 te Krommenie, overleden op -25-06-1712 te Krommenie.
   12.  Bregtje Dirks, geboren 1715 te Krommenie, overleden op -10-05-1715 te Krommenie.

IV.3    Dirck van ZIJL, geboren ± 1699 te Wormer, overleden op -09-04-1766 te Krommenioe, zoon van Dirk Dirks van ZIJL (zie III.1) en Maartje Claasse BISSCHOP.
Ondertrouwd op -10-11-1724, bruidegom woonde vanaf 1724 bij de Haarlemmerpoort met Aaltje Jans N.N. Geboren ± 1696 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leijsbeth, gedoopt op -23-11-1726 te Amsterdam (getuige(n): Claes Dircks van Zijl & Aagje Dirks van Zijl).
   2.  Leijsje, gedoopt op -30-04-1729 te Amsterdam (getuige(n): Claas Dirks van Zijl & Aagje Dirks van Zijl).
   3.  Maria, gedoopt op -08-05-1732 te Amsterdam (getuige(n): Claas Dirks van Zijl & Aagje Diks van Zijl).
   4.  Dirk, gedoopt op -20-08-1734 te Amsterdam (getuige(n): Claas DFirks & Aagje Dirks).

IV.9    Claas Dirks van ZIJL, geboren ± 1706 te Krommeniedijk (gezindte: RK), overleden 1784 te Krommenie. Aangifte van zijn overlijden op 09-03-1784 door schoonzoon Cornelis Cornelisz Molenaar. Begraven op -09-03-1784 te Krommenie, van hem zijn div. aklten bekend (o.a. over erflating), zoon van Dirk Dirks van ZIJL (zie III.1) en Maartje Claasse BISSCHOP.
Ondertrouwd (1) op -28-03-1739 te Krommenie, gehuwd voor de kerk op -12-04-1739 te Krommenie (St. Petrus), parochie = Krommeniedijk, waar Krommenie onder viel met Meijnssie Gerrits N.N. Geboren ± 1718, overleden op -01-01-1756 te Krommenie. Aangegeven door Willem Boere. Ondertrouwd (2) op -14-08-1756 te Krommenie, gehuwd voor de kerk op -24-08-1757 te Krommenie (St. Petrus) (getuige(n): Catharina Pieters & Wilhelmina Willems), als datum staat ook 29-08 genoemd. Echtgenote is Neeltje Jans BONT, 34 jaar oud, gedoopt op -08-01-1723 te Krommeniedijk, overleden op -09-12-1765 te Krommenie op 42-jarige leeftijd, dochter van Jan Gerritsz BONT en Aagje Willems WIT.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Theodorus (Dirk), gedoopt (RK) op -17-02-1740 te Krommenie, overleden op -23-02-1740 te Krommenie, 6 dagen oud.
   2.  Theodorus (Dirk), gedoopt (RK) op -26-01-1741 te Krommenie (getuige(n): Aagt van Zijl).
   3.  Maartje, gedoopt (RK) op -27-07-1742 te Krommenie, overleden op -21-11-1825 te Heremskerk op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -21-06-1767 te Krommenie met Cornelis Cornelisse MOLENAAR, geboren ± 1740.
   4.  Gerrit, gedoopt (RK) op -10-10-1743 te Krommenie, overleden op -06-04-1744 te Krommenie, 179 dagen oud.
   5.  Gerrit Claasz, gedoopt op -12-03-1746 te Krommeniedijk, overleden op -06-06-1752 te Krommenie op 6-jarige leeftijd.
   6.  Grietje, gedoopt (RK) op -20-04-1747 te Krommenie, overleden < 1753 te Krommenie.
   7.  Arie, gedoopt (RK) op -06-08-1748 te Krommenie.
   8.  Gerrit Klaasz (zie V.13).
   9.  Grietje Claasse, geboren ± 1753, overleden op -24-06-1800 te Krommenie.
Uit het tweede huwelijk:
   10.  Klaas Klaasz (zie V.16).
   11.  Aagje Claasse, gedoopt op -31-10-1759 te Krommeniedijk, overleden op -07-11-1760 te Krommenie op 1-jarige leeftijd.
   12.  Aagje, gedoopt (RK) op -16-12-1761 te Krommeniedijk, overleden < 1763.
   13.  Aagje Claas, geboren ± 1763 te Krommenie, overleden op -06-10-1792 te Krommenie.
Ondertrouwd op -24-05-1785 te Krommenie, gehuwd ± 1785 te Krommenie met Dirk Cornelisz KOOPMAN, gedoopt (RK) op -01-11-1760 te Krommeniedijk, overleden op -22-04-1835 te Krommenie op 74-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Jansz KOOPMAN en Neeltje Dirks van TOORNE. {Hij is later gehuwd ± 1797 met Maartje Dirks LEURING, geboren ± 1763, overleden ± 1808.}
   14.  Grietje Claasse, gedoopt (RK) op -27-08-1763 te Krommeniedijk, overleden < 1765 te Krommenie.
   15.  Grietje Claasse, geboren ± 1765, overleden op -10-12-1824 te Assendelft.

V.13    Gerrit Klaasz van ZIJL, veerschipper Egmond aan de Hoef, gedoopt (RK) ± 1752 te Krommenie, verm. kort na ovl broertje; doop nog niet gevonden! Overleden <02-1784 te Egmond aan de Hoef. Vertrok met borgtocht op 30-04-1774 en 31-05-1774 van Egmond aan de Hoef naar Schagen (OAB 5-119), maar keerde vóór 1775 weer terug. Zoon van Claas Dirks van ZIJL (zie IV.9) en Meijnssie Gerrits N.N.
Ondertrouwd op -27-04-1770 te Alkmaar, gehuwd op -20-05-1770 te Egmond aan Zee met Marijtje Dirks (Maartje) BEK, 23 jaar oud, gedoopt op -17-09-1746 te Alkmaar, overleden op -25-08-1801 te Egmond aan Zee op 54-jarige leeftijd, dochter van Dirk Engelsz BEK en Maartje Arentse KUYPER. {Zij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd op -14-05-1786 te Egmond Binnen met Klaas Ariensz ABE (Kloet), geboren ± 1744, overleden op -28-04-1808 te Egmond aan Zee, zoon van Arie Gerbrandsz ABE en Marijtje Jans SWAAY.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Gerrits (Jan), gedoopt (RK) op -18-03-1771 te Alkmaar, overleden op -22-11-1788 te Egmond aan Zee op 17-jarige leeftijd.
   2.  Aquila, gedoopt (RK) op -04-05-1772 te Alkmaar.
   3.  Theodorus (Dirk), gedoopt (RK) op -08-08-1773 te Alkmaar, overleden < 04-1776 te Alkmaar.
   4.  Theodorus Gerritsz (Dirk), gedoopt (RK) op -29-04-1776 te Egmond, overleden op -30-10-1788 te Egmond aan Zee op 12-jarige leeftijd.
   5.  Maria (Maartje), gedoopt (RK) op -17-09-1783 te Alkmaar, overleden op -23-08-1837 te Heemskerk op 53-jarige leeftijd.

V.16    Klaas Klaasz van ZIJL, tapper (1798), visverkoper. Schepen in 1798 en van 1805-1809. Gedoopt (RK) op -28-03-1758 te Krommeniedijk (getuige(n): Aagje Dirks van Zijl), overleden op -02-01-1813 te Egmond aan Zee op 54-jarige leeftijd. Bij zijn ovl 54 jr oud. Beide ouders vóór 1813 ovl. In 1783 jm te Egmond aan de Hoef. Schepen in 1798 en van 1805-1809. Zoon van Claas Dirks van ZIJL (zie IV.9) en Neeltje Jans BONT.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -16-11-1783 te Egmond aan Zee met Dirkje Jans SCHELVIS, geboren ± 1760 te Egmond aan Zee, overleden op -15-12-1809 te Egmond aan Zee. RK overlijden, 09-04-1797: Staat en scheiding van de boedel van Ariaantje Hendriks (wed. Jan Jeroensz), tot dusver gedeeld door haar dochters Dirkje Jans (hvr v Klaas van Zijl) en Ariaantje Jansdr (hvr v Almert Jansz Schol) nr. 2076 fol. 4: o.a. huis Noorderstraat. Dochter van Jan Jeroensz SCHELVIS en Ariaantje HENDRIKS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Klaasz, gedoopt (RK) op -28-06-1785 te Egmond Binnen (getuige(n): Albert Schol & Ariaantje Jans), woonden te Egmond aan Zee, maar doopten te Egmond Binnen, overleden <10-1786 te Egmond Binnen?
   2.  Johannes Klaasz (Jan) van ZEIJL (zie VI.7).
   3.  Klaas Klaasz, gedoopt op -03-08-1789 te Egmond Binnen (getuige(n): Aagje van Zijl).
   4.  Nicolaas (Klaas), geboren op -03-08-1792 te Egmond aan Zee.
   5.  Almert, gedoopt (RK) op -02-02-1793 te Egmond Binnen (getuige(n): Ariaantje Jans).

VI.7    Johannes Klaasz (Jan) van ZEIJL, mandenmaker; kruidenier; veldwachter, gedoopt (RK) op -18-10-1786 te Egmond Binnen (getuige(n): Albert Schol & Ariaantje Jans), overleden op -23-05-1866 te Beemster op 79-jarige leeftijd, zoon van Klaas Klaasz van ZIJL (zie V.16) en Dirkje Jans SCHELVIS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -30-12-1810 te Egmond Binnen met Ariaantje DEKKER, 21 jaar oud, gedoopt op -31-08-1789 te Beemster, overleden op -24-04-1870 te Beemster op 80-jarige leeftijd, dochter van Arie DEKKER en Aaltje Jans de VRIJ (de Vreij).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus (zie VII.1).
   2.  Klaas van ZIJL, geboren op -28-12-1813 te Beemster, overleden op -12-05-1814 te Beemster, 135 dagen oud.
   3.  Nicolaas (Klaas) van ZIJL (van Ceijl) (zie VII.4).
   4.  Dirkje van ZIJL, geboren op -19-09-1817 te Beemster, overleden op -07-09-1820 te Beemster op 2-jarige leeftijd.
   5.  Jan van ZIJL, geboren op -04-03-1820 te Beemster, overleden op -28-01-1823 te Beemster op 2-jarige leeftijd.
   6.  Aaltje Jans van ZIJL, naaister, geboren op -14-06-1822 te Beemster, overleden op -23-06-1897 te Beemster op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -30-11-1848 te Beemster met Pieter Pieters OUDEJANS, 32 jaar oud, veehouder, geboren op -22-10-1816 te Beemster, zoon van Pieter OUDEJANS en Grietje HOOFT.
   7.  Dirkje van ZIJL, geboren op -10-07-1824 te Beemster, overleden op -27-01-1879 te Schermerhorn op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op -29-10-1859 te Schermerhorn met Johannes WESTERHOF, kleermaker, geboren ± 1822 te Schermerhorn, zoon van Dirk WESTERHOF en Aagje BRINKMAN.
   8.  Sara van ZIJL, geboren op -24-03-1826 te Beemster, overleden op -08-10-1902 te Purmerend op 76-jarige leeftijd, begraven op -11-10-1902 te Purmerend.
Gehuwd ± 1856 met HERMES, geboren ± 1824.
   9.  Johanna (Jansje) van ZIJL, geboren op -14-02-1829 te Beemster, overleden op -07-12-1905 te Wognum op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op -12-07-1874 te Berkhout met Bernardus DELEMARRE, geneesheer, geboren ± 1817 te Berkhout, zoon van Petrus Bernardus DELEMARRE en Hendrika SCHERMER. {Hij was eerder gehuwd op -11-08-1839 te Hoorn met Johanna HOOIJKAMP, geboren ± 1819.}
   10.  Jan van ZIJL, geboren op -14-10-1836 te Beemster, overleden op -14-10-1836 te Beemster, 0 dagen oud.

VII.1    Adrianus van ZEIJL, verwer (v gebouwen), geboren op -17-02-1812 te Egmond aan Zee, overleden op -30-10-1877 te Maastricht op 65-jarige leeftijd, aangifte van ovl op 30-11-1877 door zijn zoons Petrus F.H. en Johannes L.H. Zoon van Johannes Klaasz (Jan) van ZEIJL (zie VI.7) en Ariaantje DEKKER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -06-04-1837 te Maastricht met Maria Helena Hubertina BONNEMAIJERS, 19 jaar oud, ménagère, geboren op -15-08-1817 te Maastricht, overleden op -30-06-1885 om 02:00 uur te Leuven op 67-jarige leeftijd, aangifte door François de Bekker, schoonzoon, dochter van Petrus Hubertus BONNEMAIJERS en Barbara VRIJMULDER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria Hubertina, vroedvrouw, geboren op -18-06-1837 te Maastricht, vader is op dat moment milicien kantonnier bij het derde Bataillon veld-artillerie, met onbeperkt verlof.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -09-09-1863 te Leuven, naam van de bruid wordt gespeld als: van Zeyl met Franciscus (François) de BECKER, 22 jaar oud, geboren op -07-05-1841 te Leuven, zoon van Petrus Josephus de BECKER en Anna Catharina de GROM.
   2.  Petrus Franciscus Hubertus (zie VIII.3).
   3.  Johannes Ludovicus Hubertus (zie VIII.5).
   4.  Johannes Hubertus Josephus, geboren op -04-08-1844 te Maastricht, overleden op -25-03-1846 te maastricht op 1-jarige leeftijd.
   5.  Josephina Hubertina, geboren op -03-11-1846 te Maastricht.
   6.  Hubertina Angelina, geboren op -12-04-1849 te Maastricht.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -24-09-1873 te Maastricht met Joannes Hubertus Antonius PIRONGS, 28 jaar oud, geboren op -21-12-1844 te Maastricht.
   7.  Elisabeth Hubertina, geboren op -24-04-1852 te Maastricht, overleden op -03-03-1857 te Maastricht op 4-jarige leeftijd.
   8.  Hubertus Franciscus (zie VIII.12).
   9.  Johannes Hubertus (zie VIII.14).
   10.  Maria Johanna Catharina Hubertina, geboren op -29-08-1858 te Maastricht.
   11.  Barbara Francisca, geboren op -06-03-1861 te Maastricht.
   12.  Maria Elisabeth, geboren op -01-11-1863 te Maastricht, overleden op -05-11-1863 te Maastricht, 4 dagen oud.

VIII.3    Petrus Franciscus Hubertus van ZEIJL, geboren op -28-06-1839 te Maastricht, zoon van Adrianus van ZEIJL (zie VII.1) en Maria Helena Hubertina BONNEMAIJERS, ménagère.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -13-06-1866 te Maastricht met Maria Catharina RAMAEKERS, geboren ± 1835 te Klimmen, dochter van Jan Mathias RAMAEKERS en Maria Elisabeth SMEETS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Elisabeth, geboren op -06-05-1867 te Maastricht.
   2.  Antoine Lambert, geboren ± ??
Gehuwd op -31-12-1897 te Luik (B) met Marie Victorine Henriette Joséphine DEMOULIN, geboren ± 1869 te ??

VIII.5    Johannes Ludovicus Hubertus van ZEIJL, huisschilder, geboren op -23-10-1841 te Maastricht, overleden op -01-10-1908 te Maastricht op 66-jarige leeftijd, zoon van Adrianus van ZEIJL (zie VII.1) en Maria Helena Hubertina BONNEMAIJERS, ménagère.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op -19-10-1864 te Maastricht met Maria Theresia COQUEL (Cogniel), 20 jaar oud, geboren op -19-12-1843 te Maastricht, overleden op -29-03-1929 te Maastricht op 85-jarige leeftijd, dochter van Caspar COQUEL en Naria Catharina COUMANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  N.N. Geboren op -30-04-1865 te Maastricht, dood geboren??
   2.  Maria Catharina, geboren op -27-09-1866 te Maastricht, overleden op -01-09-1872 te Maastricht op 5-jarige leeftijd.
   3.  Caspar (zie IX.6).
   4.  Franciscus, geboren op -31-05-1870 te Maastricht, overleden op -23-08-1906 te Maastricht op 36-jarige leeftijd.
   5.  Maria Anna, geboren op -13-10-1877 te Maastricht, overleden op -16-05-1937 te Maastricht op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op -17-02-1897 te Maastricht met Paulus Egidius KLIPPERT, geboren ± 1874 te Caastert (Eijsden), overleden op -18-08-1935 te Maastricht, zoon van Hendrik KLIPPERT en Ida ROUETTE.
   6.  Josephus Lambertus (zie IX.11).
   7.  Louis (zie IX.13).
   8.  Maria Elisabeth, inlijster (in kunsthandel), geboren op -09-01-1888 te Maastricht, overleden op -13-07-1962 te Maastricht op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -15-10-1913 te Maastricht met Laurentius BECKERS, 24 jaar oud, geboren op -01-11-1888 te Maastricht, overleden op -22-09-1967 te Maastricht op 78-jarige leeftijd, zoon van Petrus Leonardus BECKERS en Catharina HAUPTS.

IX.6    Caspar van ZEIJL, winkelknecht; vuurstoker; zoutzieder, geboren op -30-09-1867 te Maastricht, overleden op -26-02-1949 te Maastricht op 81-jarige leeftijd, zoon van Johannes Ludovicus Hubertus van ZEIJL (zie VIII.5) en Maria Theresia COQUEL (Cogniel).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -10-10-1894 te Maastricht met Anna Maria LIBOIS, geboren ± 1860, overleden op -30-08-1941 te Maastricht, dochter van Jan Philip LIBOIS en Catharina MOORS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth, geboren op -23-09-1895 te Maastricht.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -12-09-1924 te Maastricht met Nicolaas Hubertus BECKERS, 30 jaar oud, geboren op -17-11-1893 te Gronsveld, overleden op -13-06-1961 te Maastricht op 67-jarige leeftijd, zoon van Hendrick BECKERS.
   2.  Toussaint Hubertus Franciscus, geboren op -31-10-1896 te Oud-Vroenhoven, overleden op -13-06-1897 te Oud-Vroenhoven, 225 dagen oud.
   3.  Johannes Hubertus Franciscus (zie X.4).
   4.  Paulus Egidius, geboren op -13-11-1899 te Maastricht, overleden op -08-09-1900 te Maastricht, 299 dagen oud.
   5.  Anna Maria, geboren op -31-10-1902 te Maastricht.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op -29-02-1924 te Maastricht met Hubertus Hendrikus JONAS, 31 jaar oud, sergeant infanterie, geboren op -25-01-1893 te Maastricht, overleden op -16-05-1961 te Maastricht op 68-jarige leeftijd.

X.4    Johannes Hubertus Franciscus van ZEIJL, typograaf, geboren op -31-03-1898 te Oud-Vroenhoven, overleden op -22-02-1975 te Maastricht op 76-jarige leeftijd, zoon van Caspar van ZEIJL (zie IX.6) en Anna Maria LIBOIS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -28-08-1922 te Oud Vroenhoven met Maria Annettta TELLINGS, 22 jaar oud, geboren op -03-09-1899 te Maastricht, overleden op -30-04-1977 te Maastricht op 77-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus TELLINGS en Johanna Henrica DIZY.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lambertus (Bèrke), geboren op -29-04-1939 te ?? Overleden op -23-01-1946 te ?? op 6-jarige leeftijd.

IX.11    Josephus Lambertus van ZEIJL, ijzerdraaier, geboren op -01-08-1879 te Maastricht, overleden op -08-10-1958 te Maastricht op 79-jarige leeftijd, zoon van Johannes Ludovicus Hubertus van ZEIJL (zie VIII.5) en Maria Theresia COQUEL (Cogniel).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op -11-12-1901 te Maastricht. Achternaam bruidegom staat als ´Van Zeyl´. Echtgenote is Sophia BELMANS, 23 jaar oud, geboren op -26-03-1878 te Olen, Antwerpen (B), overleden op -20-05-1956 te Maastricht op 78-jarige leeftijd, dochter van Rochus BELMANS en Maria Josephina WOUTERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Josephina (Fina) (zuster Electa), geboren op -04-05-1902 te Maastricht, overleden op -13-06-1897 te Rijckholt, geprofest op 07-05-1924 bij de zusters ´Onder de bogen´ (zusterorde van Bartholomeus) in Maastricht.
   2.  Egidius (Jules) van ZEYL (zie X.10).
   3.  Anna Maria van ZEYL, sigarenmaakster, geboren op -12-08-1904 te Maastricht, overleden op -18-02-1978 te Maastricht op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -28-09-1928 te Maastricht met Arnoldus ARNOLD, 23 jaar oud, magazijnknecht, geboren op -12-07-1905 te Maastricht, overleden op -31-12-1994 te Maastricht op 89-jarige leeftijd.
   4.  Maria Theresia Constantia (Thaos) van ZEYL, sigarettenmaakster, geboren op -24-01-1907 te Lanaken (B), overleden op -01-03-1975 te Maastricht op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd ± 1931 te Maastricht met Peter Simon SCHUIMER, papierbewerker, geboren op -12-03-1907 te Maastricht, overleden op -12-03-1984 te Maastricht op 77-jarige leeftijd.
   5.  Maria Elisabeth van ZEYL, geboren ± 1910 te Maastricht, overleden op -23-02-1926 te Maastricht.
   6.  Josephus Laurentius (Lerang) (zie X.17).
   7.  Marie Louis (Lewie) (zie X.19).
   8.  Henricus (Harrie) (zie X.21).

X.10    Egidius (Jules) van ZEYL, geboren op -10-07-1903 te Maastricht, overleden op -22-11-1983 te Maastricht op 80-jarige leeftijd, zoon van Josephus Lambertus van ZEIJL (zie IX.11) en Sophia BELMANS.
Gehuwd ± 1927 met Gertrud LOMANN, geboren op -03-10-1904 te Lamersdorf, overleden op -30-05-1972 te Maastricht op 67-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sofia (Fia) van ZEIJL, geboren op -19-07-1929, overleden op -14-03-2009 te Maastricht op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd ± 1953 met Jeu TILMAN, geboren ± 1927.
   2.  Jacques van ZEIJL (zie XI.4).

XI.4    Jacques van ZEIJL, geboren op -07-04-1931 te Düren (Dld), overleden op -15-02-1989 te Maastricht op 57-jarige leeftijd, zoon van Egidius (Jules) van ZEYL (zie X.10) en Gertrud LOMANN.
Gehuwd ± 1961 te Maastricht? Echtgenote is Geertruda (Truus) RONDAGS, geboren op -11-01-1937 te Maastricht, overleden op -21-04-2008 te Maastricht op 71-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Helen van ZEYL, geboren ± 1963 te Maastricht? Overleden te Maastricht.
   2.  Meidske van ZEYL, geboren ± 1964 te Maastricht?
   3.  Oscar van ZEYL, geboren ± 1966 te Maastricht?

X.17    Josephus Laurentius (Lerang) van ZEIJL, geboren op -11-10-1911 te Heer, overleden op -23-10-1987 te Maastricht op 76-jarige leeftijd, zoon van Josephus Lambertus van ZEIJL (zie IX.11) en Sophia BELMANS.
Gehuwd ± 1931 met Elisabeth (Liza) DOLS, geboren ± 1913 te Maastricht? Overleden te Maatsricht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hubertina Maria (Tiny), geboren op -17-10-1932 te Heerlen.
Gehuwd ± 1959 te ?? Echtgenoot is TIMMERS, geboren ± 1930 te ??
   2.  Jules, geboren ± 1938 te Maastricht?
   3.  José, geboren ± 1940.
   4.  Louis, geboren ± 1943 te Maastricht?
   5.  Sophia, geboren ± 1946 te Maastricht?
   6.  Harrie, geboren op -13-04-1949 te Maastricht, overleden op -15-04-1997 te Maastricht op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd ± 1972 te Maastricht? Echtgenote is Johanna (Hannie) van der LINDEN, geboren ± 1950 te Maastrichty?

X.19    Marie Louis (Lewie) van ZEIJL, geboren op -13-05-1913 te Maastricht? Overleden op -24-06-1981 te Maastricht op 68-jarige leeftijd, zoon van Josephus Lambertus van ZEIJL (zie IX.11) en Sophia BELMANS.
Gehuwd ± 1946 te Maastricht? Echtgenote is Truus FIEVEZ, geboren op -08-08-1923 te Heer, overleden op -29-07-2002 te Maastricht op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Josephus (Jos), geboren ± 1948 te Maastricht?
   2.  Wielie, geboren ± 1950 te Maastricht?
   3.  Jules, geboren ± 1951 te Maastricht?
   4.  Johannes, geboren ± 1953 te Maastricht?
   5.  Ronny, geboren ± 1954 te Maastricht?

X.21    Henricus (Harrie) van ZEIJL, geboren op -26-11-1918 te Heer, overleden op -13-07-1998 te Maastricht op 79-jarige leeftijd, zoon van Josephus Lambertus van ZEIJL (zie IX.11) en Sophia BELMANS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op -17-04-1948 te Maastricht met Elisabeth Hubertina Maria (Lieke) MUNTEN, 24 jaar oud, geboren op -26-02-1924 te Maastricht, overleden op -13-11-1999 te Maatricht op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Josephus, geboren ± 1950 te Maastricht?
   2.  Gertie, geboren ± 1953 te Maastricht?
   3.  Egidius Petrus Gerardus (Broer) (zie XI.21).
   4.  Ilse, geboren ± 1955 te Maastricht?

XI.21    Egidius Petrus Gerardus (Broer) van ZEIJL, geboren op -23-10-1954 te Maastricht, zoon van Henricus (Harrie) van ZEIJL (zie X.21) en Elisabeth Hubertina Maria (Lieke) MUNTEN.
Gehuwd ± 1975 met Jeanette Petronella STASSEN, geboren ± 1954.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pim, geboren ± 1977 te Maastricht?
   2.  Noortje, geboren ± 1980 te Maastricht?
   3.  Bas, geboren ± 1982 te Maastricht?

IX.13    Louis van ZEIJL, schoenmaker, geboren op -06-09-1881 te Maastricht, overleden op -08-04-1956 te Maastricht op 74-jarige leeftijd, zoon van Johannes Ludovicus Hubertus van ZEIJL (zie VIII.5) en Maria Theresia COQUEL (Cogniel).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -29-01-1909 te Maastricht met Anna Christina MASSET, 24 jaar oud, geboren op -22-03-1884 te Maastricht, overleden op -18-02-1959 te Maastricht op 74-jarige leeftijd, dochter van Jan Pieter MASSET en Maria Anna HAARLEM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Servatia, geboren ± 1910, overleden op -12-08-1913 te Maastricht.

VIII.12    Hubertus Franciscus van ZEIJL, verver, geboren op -08-05-1854 te Maastricht, zoon van Adrianus van ZEIJL (zie VII.1) en Maria Helena Hubertina BONNEMAIJERS, ménagère.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -15-02-1881 met Maria Elisabeth CANISIUS, koffijhuishoudster, geboren ± 1849, overleden op -13-02-1907 te Maastricht, dochter van Joannes Renier CANISIUS en Maria Gertrudis VROEMEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ludovicus Hubertus Egidius (zie IX.17).
   2.  Maria Gertruda, geboren op -15-09-1882 te Maastricht, overleden op -12-10-1937 te Maastricht op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op -04-08-1914 te Oud-Vroenhoven met Théodore Hubert Lambert RITZEN, geboren ± 1888 te Luik (B), zoon van Lambert Joseph RITZEN en Marie Hubertine BOER.
   3.  Catharina Elisabeth, geboren op -25-09-1883 te Maastricht, overleden op -12-08-1968 te Maastricht op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -28-04-1908 te Maastricht met Philippus Hubertus DUMOULIN, bankwerker, geboren ± 1883 te Maastricht? Overleden op -10-07-1955 te Maastricht, zoon van Henricus Joannes DUMOULIN en Maria Elisabeth NELISSEN.
   4.  Johannes Ludovicus Hubertus, geboren op -26-02-1885 te Maastricht, overleden op -19-08-1885 te Maastricht, 174 dagen oud.
   5.  Theresia Elisabeth, geboren op -01-11-1887 te Maastricht.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op -09-10-1920 te Maastricht met Johannes Hubertus JONGEN, kantoorbediende, geboren ± 1894 te Maastricht, overleden op -26-08-1946 te Maastricht, zoon van Hubertus Franciscus JONGEN en Maria Elisabeth Hubertina MONTULET.
   6.  Anna Maria, geboren op -22-08-1889 te Maastricht, overleden op -23-08-1889 te Maastricht, 1 dag oud.
   7.  Jeanne Marie Catherine, geboren op -21-07-1892 te Maastricht.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -28-08-1920 te Oud Vroenhoven met Nicolaas Paulus BRONZWAER, geboren 1894, overleden op -21-06-1959 te Maastricht, zoon van Wilhelmus Christianus BRONZWAER en Elisabeth NICOLAAS.
   8.  Hubertina Maria Helena, geboren op -30-12-1894 te Maastricht, overleden op -20-08-1979 te Maastricht op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -19-05-1921 te Bunde met Jan Jacob LEMMENS, 29 jaar oud, geboren op -16-05-1892 te Bunde, overleden op -23-11-1937 te Maastricht op 45-jarige leeftijd, zoon van Jan Jacob LEMMENS en Maria WIJNEN.

IX.17    Ludovicus Hubertus Egidius van ZEIJL, huisschilder, geboren op -24-10-1881 te Maastricht, overleden op -13-05-1954 te Heerlen op 72-jarige leeftijd, nadere info: zie huwelijksakte! Zoon van Hubertus Franciscus van ZEIJL (zie VIII.12) en Maria Elisabeth CANISIUS, koffijhuishoudster.
Gehuwd (1) op 37-jarige leeftijd op -23-07-1919 te Maastricht met Maria Catharina de SMITS, geboren ± 1887 te Maastricht, overleden op -09-05-1937 te Heerlen, dochter van Pieter de SMITS en Christina VLASPOOL.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op -23-07-1919 te Sint Pieter met Maria Johanna Philomena de SMITS, geboren ± 1889 te Maastricht, overleden op -07-12-1918 te Maastricht, dochter van Pieter de SMITS en Christina VLASPOOL.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Hubertus Wilhelmus, geboren op -02-12-1918 te Maastricht, overleden op -04-12-1918 te Maastricht, 2 dagen oud.

VIII.14    Johannes Hubertus van ZEIJL, huisschilder, geboren op -21-02-1856 te Maastricht, zoon van Adrianus van ZEIJL (zie VII.1) en Maria Helena Hubertina BONNEMAIJERS, ménagère.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -21-05-1879 te Maastricht? Echtgenote is Maria NAUS, strijkster, geboren ± 1855 te Roermond.
Uit dit huwelijk:
   1.  Godefridus Hubertus Johannes, geboren op -09-08-1879 te Maastricht, overleden op -21-12-1880 te Maastrcht op 1-jarige leeftijd.
   2.  Anna Maria, geboren op -26-02-1881 te Maastricht.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op -21-07-1909 te Amsterdam, gescheiden na 4 jaar op -12-02-1914 te Amsterdam van Willem Pieter HUIJSTEE, koffiehuishouder, geboren ± 1881 te Amsterdam, zoon van Andries HUIJSTEE en Hendrika SLEGT.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op -14-06-1916 te Amsterdam met Jacobus Martinus Philippus van der LOF, nachtwaker, geboren ± 1881 te ´s Gravenhage, zoon van Jacobus van der LOF en Maria NIEUWENBURG. {Hij was eerder gehuwd ± 1911 met Hendrika Catharina Dorothea LESENER, geboren ± 1883.}

VII.4    Nicolaas (Klaas) van ZIJL (van Ceijl), scheermeester; kruidenier, geboren op -31-05-1815 te Beemster, overleden op -26-09-1894 te Hoorn op 79-jarige leeftijd, zoon van Johannes Klaasz (Jan) van ZEIJL (zie VI.7) en Ariaantje DEKKER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -01-09-1839 te Hoorn met Sofia ZOMERDIJK, 38 jaar oud, geboren te Beemster, gedoopt op -16-05-1801 te Beemster, overleden op -25-11-1871 te Hoorn op 70-jarige leeftijd, dochter van Willem ZOMERDIJK en Anna (Naatje) COFFERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Medartus (van Ceijl) (zie VIII.19).

VIII.19    Johannes Medartus van ZIJL (van Ceijl), horlogemaker, geboren op -08-06-1840 te Hoorn, overleden op -12-02-1907 te Nijmegen op 66-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas (Klaas) van ZIJL (van Ceijl) (zie VII.4) en Sofia ZOMERDIJK.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op -05-05-1865 te Hoorn met Christina TROS, geboren ± 1837 te Hoorn, overleden < 04-1880, dochter van Cornelis TROS en Trijntje van WILLIGEN.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op -22-04-1880 te Nijmegen met Francisca Hubertina DANIELS, 41 jaar oud, geboren op -21-04-1839 te Nijmegen, overleden <02-1881, dochter van Peter DANIELS en Christina Jacoba LUIJKERS. {Zij was eerder gehuwd ± 1870 met Stanislaus PODGORSKI, schoenmaker, geboren ± 1839 te Orpiszewo (Polen), overleden op -22-12-1876 te Nijmegen.}
Gehuwd (3) op 40-jarige leeftijd op -24-02-1881 te Nijmegen met Johanna van der VELDE, 27 jaar oud, geboren op -09-05-1853 te Nijmegen, overleden op -18-04-1917 te Nijmegen op 63-jarige leeftijd, dochter van Johannes (Jan) van der VELDE en Johanna MARNEEF.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelis, geboren ± 1867 te Hoorn, overleden op -18-03-1867 te Hoorn.
   2.  Catharina Sophia van ZEIJL (van Ceijl), geboren ± 1871 te Hoorn, overleden op -22-05-1893 te Utrecht.
   3.  Cornelis, geboren ± 1874, overleden op -06-09-1874 te Hoorn.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  NN (van Ceijl), geboren op -17-08-1880 te Nijmegen, overleden op -17-08-1880 te Nijmegen, 0 dagen oud.
Uit het derde huwelijk:
   5.  Sophia Maria (van Ceijl), geboren op -26-11-1881 te Nijmegen, overleden op -21-10-1885 te ´s Gravenhage op 3-jarige leeftijd.
   6.  Maria Sophia (van Ceijl), geboren op -04-03-1883 te Nijmegen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -08-03-1906 te Nijmegen met Johannes Hendrik Petrus SALLEHART, 28 jaar oud, militair, geboren op -05-08-1877 te Amsterdam, zoon van Hendrik SALLEHART, winkelier, en Petronella Hendriena BOSCH, wettiging van een kind.
   7.  Johannes Dominicus van ZEIJL, geboren op -06-07-1884 te Nijmegen.
   8.  Anna Maria van ZEIJL (van Ceijl; van Zijl), geboren op -16-08-1885 te Nijmegen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -11-12-1912 te Nijmegen met Gerrit Jan van RENNES, 29 jaar oud, geboren op -29-04-1883 te Valburg, zoon van Arien van RENNES en Maria van UUM.
   9.  Joseph Maria van ZEIJL (van Ceijl; van Zijl), geboren op -20-07-1887 te Nijmegen.
   10.  Franciscus Antonius van ZEIJL (van Ceijl), geboren op -28-02-1889 te Nijmegen, overleden op -17-04-1895 te Nijmegen op 6-jarige leeftijd.
   11.  Antonius Franciscus van ZEIJL, geboren op -20-10-1890 te Nijmegen.
   12.  Aloijsius Antonius van ZEIJL, geboren op -20-10-1892 te Nijmegen, overleden op -07-02-1893 te Nijmegen, 110 dagen oud.
   13.  Catharina Maria van ZEIJL (van Ceijl), geboren op -24-08-1894 te Nijmegen, overleden op -06-02-1981 te Zevenaar op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -23-11-1921 te ´s Gravenhage met Johannes Antonius Hendrikus van den BRINK, geboren ± 1892 te ??

 

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software