Parenteel van Jan van ZIJL - Esselijckerwoude (Jacobswoude/Woubrugge)

voor het laatst bijgewerkt op:  09-04-2017

 

Deze parenteel bevat gegevens zoals die door mij -samen met anderen- zijn verzameld tot en met december 2012.
Met dank aan André de Kleine voor het spoor dat leidde naar koppeling van Van Zijl-en uit Alkemade aan deze tak.

De aansluiting van Jan van Zijl (opgenomen op basis van het patronym van zijn zoon) met bijvoorbeeld de Van Zijl'en van de Zijlhof in Leiderdorp is vooralsnog niet vast te stellen. Maar wellicht heeft iemand een tip?
Vooral om anderen de mogelijkheid te geven op onderstaande gegevens te reageren en hopelijk aan te vullen, is toch besloten deze parenteel op te nemen.
Voor reactie kunt u altijd een e-mail sturen naar:
stamboom@moustache.nu  Alvast hartelijk dank voor uw bereidwillige medewerking. 

 
I.1    Jan van ZIJL, geboren ± 1409.
Gehuwd ± 1435 met N.N. Geboren ± 1411.
Uit dit huwelijk:
   1.  Baen Janszoon (zie II.1).

II.1    Baen Janszoon van ZIJL, geboren ± 1437 te Esselyckerwoude? 14-06-1460: Leen 126 Hofstede Warmond; 1½ morgen in Esselijckerwoude, noord: Baen Janszoon; oost: de wetering van Offwegen; zuid en west: de leenman. Vermeld: Hendrik Allardszoon (bron: OV 1980, pag. 751).
1460: (Huisarchief Warmond, no 570, f. 162): belending Baen Janszoon, zoon van Jan van ZIJL (zie I.1) en N.N.
Gehuwd ± 1465 met N.N. Geboren ± 1439.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Baenenzoon (zie III.1).
   2.  Cornelis Baenen, geboren ± 1470 te Esselyckerwoude.

III.1    Jan Baenenzoon van ZIJL, geboren ± 1468 te Esselyckerwoude? 08-03-1505: Jan Banen tot Jacobswoude draagt op 4 morgen in Jacobswoude
(bron: Leiden, Stadsheerlijkheid + vroonwateren, 57 f 17v)
vr. med. van W van Duijn, zoon van Baen Janszoon van ZIJL (zie II.1) en N.N.
Gehuwd ± 1496 met N.N. Geboren ± 1470.
Uit dit huwelijk:
   1.  Baen Janszoon (zie IV.1).

IV.1    Baen Janszoon van ZIJL, geboren ± 1498 te Esselyckerwoude? Overleden < 1564 te Esselyckerwoude? Baen maakte op die dag met zijn vrouw een mutueel testament. Leen 139 (Warmond): 4 hont in Eslikerwoude, belend o.a. zuid: Nikolaas Giesenzoon en Baen Janszoon (1631: Dirck janszoon van Zijl en Jan Leendertszoon);
03-10-1534: Baen Janszoon van Ofwegen verkoopt 2/11 van de helft van een huys aan den Rijn naast het OLVC Gasthuis enz.....
1561: noch die zelfde Jan Baeneszoon in huyze van Baen Janszoon, zijn vader s.g. met Cornelis zijn broeder, wonende up Offwegen, 28 morgen lants tsiaerlicx om elcke morgen 5 gls. (10. penning Esselickerwoude; Staten van Holland v,1572 no 1307), zoon van Jan Baenenzoon van ZIJL (zie III.1) en N.N.
Gehuwd ± 1528 te Esselyckerwoude? Echtgenote is N.N. Geboren ± 1504.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Baenenszoon (zie V.1).
   2.  Jan Baeneszoon (zie V.3).

V.1    Cornelis Baenenszoon van ZIJL, schout, geboren ± 1528 te Esselijckerwoude? Overleden > 1591 te Esselyckerwoude? Overleden tussen 1588 en 1592. 1592: Morgenboeken Esselijckerwoude: ´Offwegen´: die erfgenamen van Cornelis Banen, schoudt. In 1588 zegelt hij nog in functie, op verzoek van de schepenen va Warmond, voor Dirck Janszoon de Roomschen, omdat deze geen zegel heeft. schout van Jacobswoude (van Esselyckerwoude, van Offwegen); welgeboren man van Rijnland. Vermeld in 1575 t/m 1582, 1584, 1586 t/m 1591. (S. v Leeuwen, Batavia ill.) Na zijn ambtsaanvaarding gebruikt hij de achternaam Van Zijl.
1561, 10e penning van Esselickerwoude (St. v Holland v. 1572, no 1307): ´Offwegen´:
Cornelis Baeneszoon, die soen van Baen Janszoon, in eigen een huys ende erf, barch ende schuyr, getauxeert up 6 gls: ----> 12 stuivers. Zoon van Baen Janszoon van ZIJL (zie IV.1) en N.N.
Gehuwd ± 1549 met Lijsbeth Willems N.N. Geboren ± 1532, overleden > 1602 te Esselyckerwoude? 200. penning Esselyckerwoude 1602 (Leiden Secr. Arch. 7370, f.84); wordt genoemd in 1602 als weduwe van Cornelis Banen van Zijl.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Corneliszoon (zie VI.1).
   2.  Baen Corneliszoon (zie VI.3).
   3.  Willem Corneliszoon, geboren ± 1560 te Esselyckerwoude? weerbare mannen van Esselyckerwoude (1599) (Hoogh. Rijnland 9479.
   4.  Dammes Corneliszoon (zie VI.6).

VI.1    Jan Corneliszoon van ZIJL, geboren ± 1548 te Esselyckerwoude, overleden >23-12-1623 te Esselyckerwoude? Maakt op die datum met zijn vrouw Maritgen Pietersdochter, wonend in Hoogmade, testament, weerbare mannen Esselyckerwoude (Hoogh. Rijnland 9479).
Hoofdgeld Rijnland 1623: Jan Cornzn van Zijl met zijn vrouw Maritgen Pietersdr.; meid: Maritgen Lourisdr. (Hoogmade f. 1321v). Zoon van Cornelis Baenenszoon van ZIJL (zie V.1) en Lijsbeth Willems N.N.
Gehuwd ± 1560 te Esselyckerwoude? Echtgenote is Maritgen Pietersdochter BLEIJSWIJCK, geboren ± 1540, overleden >23-12-1623 te Hoogmade? maakt op die datum met haar man testament.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Janszoon, geboren ± 1562 te Esselyckerwoude? Overleden > 1623, 1597 juni 17: Pieter, gehuwd met Trijntje Jacobs, wonende Hoogmade; get.: Baen Corneliszoon van Sijl
ook: Hoofdgeld Rijnland 1623, f.1317.
Gehuwd op -17-06-1597 te Hoogmade? (getuige(n): Baen Corneliszoon van Zijl) met Trijntgen Jacobsdochter N.N. Geboren ± 1560.
   2.  Jan Janszoon (zie VII.3).

VII.3    Jan Janszoon van ZIJL, geboren ± 1565 te Esselyckerwoude, overleden > 1625 te Esselyckerwoude? Hoofdgeld Rijnland 1623: weduwnaar met 3 kinderen. wordt genoemd in de Morgenboeken van Esselyckerwoude 1613 en 1623.
Hij kan een broer zijn van Cornelis
Wijziging kohier op de penningen Rijnland: ES 3842: Jan Janszoon gaf het moederlijk erfdeel aan zijn kinderen: Cornelis Janszoon; Neeltgen Jans en Baen Leendertszoon x Marytgen Jans. Zoon van Jan Corneliszoon van ZIJL (zie VI.1) en Maritgen Pietersdochter BLEIJSWIJCK.
Gehuwd ± 1588 met N.N. Geboren ± 1580.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Janszoon, geboren ± 1584 te Esselyckerwoude? Jan woonde met drie kinderen.... Overleden >23-03-1638.
Gehuwd ± 1604 met Annetgen Jansdochter van TOL, geboren ± 1584.
   2.  Maritgen Jansdochter (zie VIII.4).
   3.  Neeltgen Jansdochter, geboren ± 1604 te Esselyckerwoude? vader Jan woonde in Offwegen met zijn drie kinderen. Overleden > 1625.

VIII.4    Maritgen Jansdochter van ZIJL, geboren ± 1592 te Esselyckerwoude. Hoofdgeld Rijnland 1623: wed´e met 3 kinderen (f.1286v), overleden >08-08-1658 te Alphen a/d Rijn? Een andere bron zegt: nog in leven op 15-09-1656! Dochter van Jan Janszoon van ZIJL (zie VII.3) en N.N.
Gehuwd (1) < 1628 te Esselickerwoude met Baen Lenaerts N.N. Geboren ± 1604 te Ofwegen? Overleden > 1635 te Koudekerk? Wijziging kohieren 200ste penning 1635 (GAL 4533; Rynl. 16.314)
ES 367: Baen Lenaerts x Marytgen Jans, erve van Leendert Cornelisz. naar Koudekerk. Zoon van Lenaert Cornelis Marseliszoon N.N. (Jonge Leen), boer, en Trijntge Willemsdochter N.N.
Gehuwd (2) op -13-12-1637 te Koudekerk? Echtgenoot is Aert Jacobszoon van OUWELANT, geboren ± 1600 te Leiderdorp? Overleden <27-04-1651.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maritje Baenen, geboren ± 1628.
Gehuwd voor de kerk op -10-02-1647 te Koudekerk met Eeuwout Gerritszoon BATELAAN, geboren ± 1623, overleden > 06-1669.
   2.  Jan Baenen, geboren ± 1629 te Alphen a/d Rijn.
Ondertrouwd op -13-02-1650 te Koudekerk, gehuwd voor de kerk ± 03-1650 te Woubrugge met Gooltje Gerritse VIS, geboren ± 1626.
   3.  Mouring Baenen, geboren ± 1630 te Alphen a/d Rijn.
Ondertrouwd op -23-02-1653 te Koudekerk met Jannetje Dircksdr BATELAEN, geboren ± 1630.
   4.  Meynsien Baenen (zie IX.8).
   5.  Cornelis Baenen, gedoopt (NH) op -26-04-1634 te Alphen a/d Rijn (getuige(n): Claertgen Leenderts).

IX.8    Meynsien Baenen N.N. Gedoopt (NH) op -19-02-1632 te Alphen a/d Rijn (getuige(n): Claertgen Leenderts), overleden <15-09-1656 te Alphen a/d Rijn? zie ook akte 201. Genoemd in weesboek van Alphen 1577 - 1683 (D), dochter van Baen Lenaerts N.N. en Maritgen Jansdochter van ZIJL (zie VIII.4).
Ondertrouwd op -13-06-1655 te Koudekerk met Willem Gijsbertszoon PLEMPER, bouman, geboren ± 1628 te Alphen? Overleden >13-08-1658 te Koudekerk? Wijzigingen Kohier vd penningen Rijnland (1652): ALPHEN: Gijsbert Corneliszoon overleden. Erve zijn zoon Willem Gijsbertszoon Plemper aan de Rijndijk van Hazerswoude.


WEESBOEK ALPHEN aan den RIJN: deel D akte 171.....

Ick Adriaan Rosenboom Schout in die Ambacht van Alphen ... dat voor mijn .. gecompt sijn ... Wilhem Gijsbertsz Plemper, weduwnaar en boedelhouder van Meijnsjen Baenes zaliger ... en Marrichje Jans van Sijl als ...moeder .... van saliger Meijnsjen Baenes geprocureet bij de voornoemde Willem Gijsbertsz Plemper .. met Jan Baenes ..zoon die gekozen voocht is .......
...
>>Willem bewijst zijn kind het moederlijk erfdeel. Gijsbert krijgt 325 roeden teelland op de Hooge Burch onder Alphen en 200 gulden van de verkochte goederen van zijn moeder.
...
dat Willem Gijsbertszoon Plemper als vader en boedelhouder van het voorschreven? sijn kindt ... eijgendom .... omtrent ...

>>Willem Plemper behoudt het huis , de boomgaard en 4 morgen weiland in de Zuideinderpolder te Aarlanderveen.<<

Maarten .. van Rossum en Jan Corneliszoon Ram,
15 september 1656. Zoon van Gijsbert Corneliszoon PLEMPER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsbert Willemszoon, gedoopt ± 1656 te Alphen a/d Rijn? Overleden <14-11-1662 te Alphen a/d Rijn? Rekening 239 dd. 14-11-1662: opm. Gijsbert Willemszoon Plemper, de zoon, is nu ook dood. Jan Baenen en Eeuwout Gerritsz. Batelaen waren de laatste voogden over het kind. Eeuwout brengt 140 gld. 17 st. in rekening voor 2 jaar en 3 maanden onderhoud. Enkele andere posten (voor kleding): * hoed, 2 paar kousen, roklijf: 9 gld. 16 st. * hemden en linnen: 20 gld. 16 st. Als enig erfgenaam ontvangt zijn vader Willem 147 gld. 12 st. 14 penn. van de weesmeesters.

VI.3    Baen Corneliszoon van ZIJL, schout, geboren ± 1550 te Esselyckerwoude, overleden > 1625 te Esselyckerwoude? Hij wordt in de wijziging Kohieren Penningen Rijnland 1625 nog genoemd. relatie met deze vader nog niet geheel zeker;
Schout van Esselyckerwoude (19-06-1606); van Jacobswoude (17-12-1611)
Genoemd als welgeboren man van Rijnland?? (1595, 1596, 1598, 1599)
Bron: S. van Leeuwen: Batavia Ill. p 89 e.v.
29-11-1597: (Oud Archief Rijnland 222, f 123v - 124v)
Baen Corneliszoon van Zijl, schout van Jacobswoude, voor hemselven ende uytten naman van Willem Cornsz, Anthonis Joostenz, Pieter Pietersz,Jan Banenz, Leendert Pietersz, Dammas Cornsz, Reynout Cornsz, Vranck Banenz, ende medegebruijcen, zoo op Offwegen als omtrent Hoogemade in Jacobswoude voorsz, ende Baan Adriaan Reynoutszoon ende Gijsbert Thonisz. wonende op Hogemade - verkrijgen consent te mogen baggeren tot beteringe van hen resp. landen. [krt. ThvZ].
19-06-1606: (R.A. Alckemade 67, f 62n - 63n)
Baen Cornelisz. van Zijl, schout van Esselijckerwoude, twee acten gepasseerd vooor hem, schepenen van Esselijckerwoude, en schepenen van Alckemade, in gecombineerde zitting. [krt. ThvZ].
17-12-1611: (R.A. Zoeterwoude 11, f 332r) [tekst onbekend; krt. ThvZ].
Hoofdgeld Rijnland 1623: Baen Cornelisz. van Zijl, schout
broeder: Willem Cornelisz. van Zijl
meid: Grietgen Cornelisdr.
Esselickerwoude, Offwegen, f.1284, zoon van Cornelis Baenenszoon van ZIJL (zie V.1) en Lijsbeth Willems N.N.
Gehuwd ± 1574 met N.N. Geboren ± 1558.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Baanszoon (zie VII.5).

VII.5    Cornelis Baanszoon van ZIJL, schout, geboren ± 1575 te Esselyckerwoude, 4. schout van Esselyckerwoude, o.a. 1602 (Van Hemessen: ´Een wandeling door Woubrugge en Hoogmade; historische plaatsbeschrijving deze beide dorpen. Wageningen, NV Drukkerij Vaxa; 1904; 243p/ ill. fotogr.);, zoon van Baen Corneliszoon van ZIJL (zie VI.3) en N.N.
Gehuwd ± 1604 met N.N. Geboren ± 1578.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirck Corneliszoon, schout, geboren ± 1606 te Esselyckerwoude? Overleden <06-05-1684 te Esselyckerwoude? Op die datum wordt zijn vrouw Jacomijntje genoemd als weduwe (hertrouwd). (bron ?? kan niet: zie not. arch!), 5. schout van Esselyckerwoude, o.a. 1639 (Van Hemessen: ´Wandeling..)
wordt genoemd bij Hoofdgeld Rijnland 1623 met zijn (1e) vrouw Aeltgen en de meid: Lijsbet Willemsdr. (Esselickerwoude, Woubrugge f.1265v)
1644: (Leenregister Poelgeest 2, f. 175-176) Esselijckerwoude: 1½ morgen lants verlyt aan Dirck Corneliszoon van Zijl, schoudt van Esselijckerwoude, na overdracht door Doctor Ottho van Zeijst, schepen van Schoonhoven.
29-11-1663: (Not. Arch. ´s-Hage 457, f 90; Not. J.B.) Dirck Cornzn van Zijl en zijn 2e huisvrouw.
Gehuwd (1) ± 1620 met Aeltgen Harckensdochter N.N. Geboren ± 1590, overleden < 1663 te Esselickerwoude? Zij maken op 15-07-1621 een testament (bron: Not. Arch. Leiden, 138, f.54).
Gehuwd (2) ± 1635 te Esselyckerwoude? Echtgenote is Jacobmijnien Cornelisdochter VER HOEF, geboren ± 1605, overleden >06-05-1654, achternaam ook: ver Hoofs.
06-05-1654: 1½ m lants verlijt aan Jacob Arentszoon van Tholl, als getrouwd hebbende Jacobmijnien.., wed. z.a. Dirck Corn. van Zijl, in sijn leven schout van Esselyckerwoude. (Leenregister Poelgeest 2, f.176). {Zij is later gehuwd ± 1654 te Esselyckerwoude met Jacob Arentszoon van THOLL, geboren ± 1610, overleden >06-05-1654.}

VI.6    Dammes Corneliszoon van ZIJL, geboren ± 1562 te Esselyckerwoude? Overleden < 1613 te Esselyckerwoude. Weerbare mannen Esselyckerwoude 1599 (Hoogh. Rijnland 9479) en 200. penning Esselyckerwoude 1602, zoon van Cornelis Baenenszoon van ZIJL (zie V.1) en Lijsbeth Willems N.N.
Gehuwd ± 1598 met N.N. Geboren ± 1560, overleden > 1613 te Esselyckerwoude? Ofwegen 1613 (Morgenboek Esselyckerwoude): Dammes Corneliszoon van Sijls weduwe. (med. Van Duijn).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Dammes, geboren ± 1600, overleden <29-06-1653, datum niet zeker, maar af te leiden uit OV 1980, p. 710>> daar wordt zijn (verm) vrouw genoemd als weduwe, genoemd in 1636 (Ofwegen, Hoogmade) med. Van Duijn
Relatie met deze vader nog niet geheel zeker!
Gehuwd ± 1630. Huwelijk niet zeker, maar af te leiden uit gegevens OV 1980, p. 709/710 met Cunera Maurijnsdochter QUACKENBOSCH? Geboren ± 1600, overleden >29-06-1653, zie OV 1980, p. 709: haar verm broer ´Gerard Maurijnszoon Quackenbosch´; overdracht van 3 morgen geestland in Lisse.

V.3    Jan Baeneszoon van ZIJL, geboren ± 1529 te Esselyckerwoude? Overleden > 1585 te Esselyckerwoude? 1561: 10. penning van Esselyckerwoude:
´noch die zelfde Jan Baenes in huyse van die edele heere van Warmond zeker viswater tsiaerlicx om 3 st.- 5p
noch brenct Jan Baenes vanwegen zijn vader s.g. in huyse vant godshuys van Esselyckerwoude 6 m, gelegen up Offwegen tsiaerlicx om 23 gls :- 15st. 4p.
noch diezelfde voor zijn vader voorscr. 3 m eygen lant met 1 hont hennip lants getauxeert up 4 gls. :- 8st. Zoon van Baen Janszoon van ZIJL (zie IV.1) en N.N.
Gehuwd ± 1564 te Esselyckerwoude? Echtgenote is N.N. Geboren ± 1538.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirck Jan Baenenzoon (zie VI.8).
   2.  Dirk Janszoon, geboren ± 1566, 4 hont land in Esselijckerwoude in 4½ morgen 1 hont gemeen met Dirk Janszoon in een weer van 13 morgen, belend zuid: Nikolaas Gisenzoon en Baan Janszoon (1631: Dirk Janszoon van Zijl en Jan Leendertszoon)
N.b.: Baan (Baen) Janszoon kan een Van Zijl zijn!
   3.  Baen Janszoon, geboren ± 1578 te Esselyckerwoude, overleden >12-04-1608 te Esselyckerwoude. Op die datum maakt hij met zijn vrouw Engeltgen Vranckendochter een testament op de langstlevende.
Gehuwd ± 1605 te Esselyckerwoude? Echtgenote is Engeltje Vranckendochter N.N. Geboren ± 1580.

VI.8    Dirck Jan Baenenzoon van ZIJL, geboren ± 1565 te Esselyckerwoude? Overleden > 1623 te Esselijckerwoude (Offwegen)? Vermeld Hoofdgeld Rijnland 1623 als weduwnaar met 2 kinderen (Jan en Cornelis) en 2 meiden: Aechgen Cornelisdr. en Erckgen Philipsdr. (Esselickerwoude, Offwegen, f.1284v). Vermeld in Morgenboeken Esselyckerwoude in 1592 (Hoogh. Rijnland, 4046) en 1613; bezit xiiij morgen lant in Offwegen, zoon van Jan Baeneszoon van ZIJL (zie V.3) en N.N.
Gehuwd ± 1592 met N.N. Geboren ± 1568, overleden > 1623.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Dirckszoon, geboren ± 1594 te Esselyckerwoude? genoemd in 1623: Hoofdgeld Rijnland (Esselyckerwoude, f.1284v).
Gehuwd ± 1620 met N.N. Geboren ± 1598.
   2.  Jan Dirckszoon (zie VII.11).

VII.11    Jan Dirckszoon van ZIJL, geboren ± 1595 te Esselijckerwoude? wordt genoemd in 1623 (Hoofdgeld Rijnland) en 1636: Morgenboeken Esselyckerwoude: Ofwegen 1636, zoon van Dirck Jan Baenenzoon van ZIJL (zie VI.8) en N.N.
Gehuwd ± 1626 met N.N. Geboren ± 1598.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mouring Janszoon (zie VIII.10).

VIII.10    Mouring Janszoon van ZIJL, geboren ± 1626, overleden ± 1700 te Alkemade, zoon van Jan Dirckszoon van ZIJL (zie VII.11) en N.N.
Gehuwd voor de kerk ± 1650 te Alkemade? Echtgenote is ... Gerritsdr? N.N. Geboren ± 1622.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Mourijnszoon (Diepenhoeck) (zie IX.10).
   2.  Haesje Mourings, geboren ± 1659 te Alkemade? Overleden op -16-10-1697 te Rijpwetering. In 1700 erven de kinderen van Haesje Mourings de helft van het bezit van hun opa Mouring Janszoon. [bron: Kohier 100e penning Rijnland].
Gehuwd op -05-02-1686 te Alkemade met Gerrit Louris HOGENDORP, geboren ± 1652. {Hij was eerder gehuwd op -12-01-1682 te Rijpwetering, Oud Ade met Teunisje Jansdochter SCHUIN, geboren ± 1656 te Rijpwetering.}
   3.  Jannetje Mourings, geboren ± 1668 te Alkemade? getuige bij Anna Gerritsdochter van Hogendorp op 14-12-1686.
Gehuwd voor de kerk (1) op -29-01-1692 te Alkemade met Jan Willemszoon van WIERINGEN, geboren ± 1668 te Alkemade? Overleden < 06-1694 te Alkemade?
Ondertrouwd (2) op -27-06-1694 te Rijpwetering, Oud Ade, gehuwd op -28-07-1694 te Alkemade met Willem Huygen van VELZEN, geboren ± 1670.

IX.10    Cornelis Mourijnszoon van ZIJL (Diepenhoeck), gedoopt ± 1652 te Alkemade (de Poel), zoon van Mouring Janszoon van ZIJL (zie VIII.10) en ... Gerritsdr? N.N.
Gehuwd voor de kerk (1) ± 1674 te Alkemade? Echtgenote is Sijtje Pieters N.N. Gedoopt ± 1653.
Gehuwd voor de kerk (2) op -19-01-1682 te Rijpwetering met Maria Hendriksdr. N.N. Gedoopt ± 1656 te Rijpwetering?
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Mouring Corneliszoon (zie X.2).
   2.  Gerarda Cornelisdr. Geboren te De Poel, gedoopt op -09-08-1678 te Alkemade.
   3.  Gerrit Cornelisz, gedoopt op -19-10-1680 te Alkemade, overleden op -14-07-1715 te Rijpwetering op 34-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Sijtje Cornelisse, geboren ± 1685 te Alkemade. Genoemd als getuige op 15-03-1711 bij de geboorte van Cornelis Mouringzoon van Zijl en op 07-02-1716 bij de geboorte van Maria Hendriksdochter van Zijl.
Gehuwd op -03-06-1710 te Alkemade met Willem Jacobszoon QUACKENBOSCH, geboren ± 1684, zoon van Jacob Willemszoon QUACKENBOSCH.
   5.  Hendrik Corneliszoon (zie X.8).

X.2    Mouring Corneliszoon van ZIJL, geboren te De Poel, gedoopt op -21-10-1675 te Alkemade, overleden ± 1725 te Alkemade? 15-03-1711: getuige bij geb. Antonia Willemnsdr. Quackenbosch
07-02-1716: getuige bij geb. Maria Hendriksdr. van Zijl
Op 23-04-1714 beleent hij een hennepakker groot 47 roeden voor Maartje Teunisdr. Groenewerf (zijn vrouw);
op 14-10-1727 beleent Jan Janszoon van Grieken diezelfde akker voorzijn vrouw Maartje Teunisdr. Groenewerf bij dode van Mouring Cornelisz. van Zijl. Zoon van Cornelis Mourijnszoon van ZIJL (Diepenhoeck) (zie IX.10) en Sijtje Pieters N.N.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op -02-05-1706 te Alkemade met Maartje Teunisdochter GROENEWERF, geboren ± 1679 te Vrije en Lage Boekhorst. Zij is op 01-10-1727 oud 48 jaar; zij wordt dan genoemd als vrouw van Jan Janszoon van Grieken. Overleden <12-04-1732 (OV 1981, p.404), dochter van Teunis Pieterszoon GROENEWERF. {Zij is later gehuwd ± 1727 met Jan Janszoon van GRIEKEN, geboren ± 1675. Op 14-10-1727 oud 52 jaar (OV 1981, p.407).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Mouringszoon, geboren op -15-03-1711 te Alkemade, Sevenhuizen.
   2.  Pieter Mouringszoon (zie XI.2).
   3.  Leentje Mouringsdochter, geboren op -17-10-1714 te Alkemade, Sevenhuizen.
   4.  Cornelis, gedoopt op -27-12-1718 te Sevenhuizen (Alkemade). Wijziging tbv kohier van de penningen van Rijnland 1688: Alkemade 352: Cornelis Mouringszoon is een zoon van Mouring Corneliszoon van (der) Zijl op de Oude A.

XI.2    Pieter Mouringszoon van ZIJL, geboren op -14-04-1713 te Alkemade, Sevenhuizen, overleden > 1755 te Zevenhuizen (Alkemade). Volgens overdracht op 12-04-1732 van een huis met schuur en erf is hij op die datum 19 jaar. De overdracht geschiedt voor hem aan Huibert Kortswager;
Op 11-03-1735 overdracht aan Reinier Cornelisz. Groenewegen door Huibert Willem Kortswager, Mouring Jansz. van der Bijl en Piter Cornlisz. Verkade voor Pieter Mouringsz. van Zijl, zoon van Mouring Corneliszoon van ZIJL (zie X.2) en Maartje Teunisdochter GROENEWERF.
Ondertrouwd op -15-08-1739 te Alkemade, gehuwd op 26-jarige leeftijd op -31-08-1739 te Alkemade met Maartje Alderse (Maartie) van EGMOND, geboren ± 1716 te Oud Ade, dochter van Aldert Pieterszoon van EGMOND en Duifje Jacobsdochter VERCADE. Het gezin verhuist op 23-03-1759 van De (Vrije) Boekhorst naar Alkemade (bron: aktes van indemniteit).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba, gedoopt op -06-03-1738 te Alkemade.
   2.  Mourus Pieterszoon, gedoopt op -10-12-1739 te Oud Ade.
   3.  Antonius Pieterszoon (Teunis) (zie XII.3).
   4.  Maria Pietersdr, gedoopt op -28-07-1742 te Woubrugge, overleden <05-1789 te Leiden?
Ondertrouwd op -09-08-1776 te Zoeterwoude, gehuwd op 34-jarige leeftijd op -24-08-1776 te Leiden, gehuwd voor de kerk op -24-08-1776 te Leiden (RK) met Willem KNIEST, geboren ± 1745 te Oegstgeest. {Hij is later gehuwd op -09-05-1789 te Leiden met Hilletje BOONEBURG, geboren ± 1750 te Stompwijk.}
   5.  Cornelia, gedoopt op -15-11-1743 te Woubrugge.
   6.  Theodora Pieterse (Dirkje), gedoopt op -18-02-1746 te Rijpwetering.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op -08-04-1771 te Rijpwetering (RK) (getuige(n): Antonius Bakker & Antonius van Zijl) met Wilhelmus Dirkszoon KOLIJN, 30 jaar oud, gedoopt (RK) op -16-12-1740 te Rijpwetering, zoon van Dirk Arisse KOLIJN (Colijn) en Maartje Huybertse SNEIJ.
   7.  Aldert (zie XII.11).
   8.  Emerentiana, gedoopt op -06-09-1749 te Zevenhuizen, overleden <10-01-1753, zie [6737] : zus >Emerentiana.
   9.  Pieter, gedoopt op -08-02-1751 te Zevenhuizen (Alkemade).
   10.  Emerentiana, gedoopt op -10-01-1753 te Zevenhuizen.
   11.  Wilhelma, gedoopt op -20-09-1755 te Zevenhuizen.

XII.3    Antonius Pieterszoon (Teunis) van ZIJL, geboren te Vrije Boekhorst, gedoopt op -02-04-1741 te Esselijckerwoude, overleden op -08-03-1832 te Zoeterwoude op 90-jarige leeftijd. Bij zijn tweede huwelijk wonende aan de Hogen Rijndijk onder Hazerswoude. Zoon van Pieter Mouringszoon van ZIJL (zie XI.2) en Maartje Alderse (Maartie) van EGMOND.
Gehuwd (1) op 33-jarige leeftijd op -20-02-1775 te Alkemade, gehuwd voor de kerk op -20-02-1775 te Alkemade (RK) met Marijtje Mourisdochter van GRIEKEN, geboren ± 1738, overleden <01-11-1796, dochter van Mouris Dirks van GRIEKEN en Cornelia Jansse van NES. {Zij was eerder gehuwd ± 1768 met Jacobus SCHUYN, geboren ± 1740 te Zoeterwoude.}
Gehuwd (2) op 55-jarige leeftijd op -20-11-1796 te Hazerswoude met Marijtje van der GEEST, 33 jaar oud, geboren te Voorschoten, gedoopt op -28-07-1763 te Voorschoten, overleden op -27-03-1832 te Zoeterwoude op 68-jarige leeftijd, dochter van Johannes Pieterszoon van der GEEST en Richarda Evertsdochter HOOGHWERF.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Pieter, gedoopt op -20-11-1797 te Hazerswoude.

XII.11    Aldert van ZIJL, gedoopt op -29-09-1747 te Zevenhuizen (Alkemade), overleden op -29-11-1807 te Hoogmade op 60-jarige leeftijd, wonende te Esselickerwoude. Zoon van Pieter Mouringszoon van ZIJL (zie XI.2) en Maartje Alderse (Maartie) van EGMOND.
Ondertrouwd op -22-04-1785 te Woubrugge, gehuwd op 37-jarige leeftijd op -15-05-1785 te Zoeterwoude met Cunera Janse (Kniertje) GULDEMOND, 40 jaar oud, winkelierster, gedoopt op -18-02-1745 te Zoeterwoude, overleden >13-10-1811, dochter van Jan GULDEMOND.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marijtje, gedoopt op -13-03-1786 te Woubrugge.
Ondertrouwd op -27-09-1811 te Hoogmade, gehuwd op 25-jarige leeftijd op -13-10-1811 te Hoogmade met Cornelis van REIJSEN, 31 jaar oud, timmermansknegt, geboren op -02-08-1780 te Hoogmade, zoon van Cornelis van REIJSEN en Kaatje WESTGEEST, arbeidster.
   2.  Jan, gedoopt op -19-02-1787 te Woubrugge.

X.8    Hendrik Corneliszoon van ZIJL, mastenmaker, geboren ± 1688 te Oud Ade, Alkemade? Quotisatie Rijnland 1742: ´samen met Bart van der Zaa, mastenmaker´ / paerden: 1 / classe 8 / getauxeerd op f 40.- ; 1746: alleen Hendrik van Zeyl, op f 6.-
15-11-1711: Getuige bij de doop van Cornelis Mouringzoon van Zijl [9045]. Zoon van Cornelis Mourijnszoon van ZIJL (Diepenhoeck) (zie IX.10) en Maria Hendriksdr. N.N.
Ondertrouwd op -06-05-1714 te Rijpwetering, Oud Ade, gehuwd op -08-05-1714 te Alkemade met Neeltje Pieterse den BOER, 24 jaar oud, geboren op -14-08-1689 te Rijpwetering, dochter van Pieter Dirkszoon den BOER en Annetje Pieters van WIERINGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, gedoopt op -07-02-1716 te Alkemade, overleden <06-09-1718 te Alkemade? zie [8043].
   2.  Cornelis, gedoopt op -21-05-1717 te Alkemade, overleden <19-12-1721 te Alkemade? zie [8045].
   3.  Maria, gedoopt op -06-09-1718 te Alkemade.
   4.  Anna, gedoopt op -04-11-1719 te Alkemade.
   5.  Cornelis, gedoopt op -19-12-1721 te Alkemade, overleden <06-07-1723 te Alkemade? zie [8046].
   6.  Cornelis, gedoopt op -06-07-1723 te Alkemade.
   7.  Petrus, gedoopt op -19-09-1724 te Alkemade.

 

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software