voor het laatst bijgewerkt op:  06-10-2017      >> nieuwe gegevens toegevoegd.                                                                                                                                             (drie illustraties)

Onderstaand een deel uit de gegevens van mijn stamboom-onderzoek. De parenteel van Gijsbert Arendszoon geeft zijn nakomelingen in en rond BUNNIK. Een eerdere uitdraai ving aan met zijn (gelijknamige) kleinzoon. Door nu uit te gaan van de grootvader, zijn ook nakomelingen van dit geslacht in en rond Oud-Wulven opgenomen.
Deze parenteel is zeker niet compleet, maar dient voor anderen ter informatie en wellicht als mogelijkheid aanvullende gegevens te verstrekken.

Vragen of opmerkingen kunt u altijd per e-mail sturen: stamboom [at] moustache.nu 
Met dank aan Piet van Zijl uit Houten voor het aanvullen van recente gegevens.

Bij voorbaat dank voor inbreng van welke soort dan ook.


In verband met privacy-wetgeving zijn van nog levende personen geen data opgenomen, tenzij dit is aangegeven op de toegezonden formulieren of anderszins.

Parenteel van Gijsbert Arendszoon van ZIJL,  (zie ook zijn voorouders onder ''Kromme Rijn'')
met daarin zijn kleinzoon Gijsbert Arendszoon van Zijl - eerste bewoner van Ter Hul in Bunnik.

Voor een goed begrip van de situatie van het oude Ter Hul dient men te bedenken dat het wegenpatroon in Bunnik in vroeger eeuwen tamelijk eenvoudig was. Op de Brink kwamen vier wegen samen: uit het oosten de weg uit Zeist via de Bunnikerbrug, uit het noorden de weg van het huis Beesde (tegenwoordig Langstraat), uit het westen de Vechterweg (tegenwoordig Provinciale weg en Dorpsstraat) en uit het zuiden de Odijkerwqg (tegenwoordig Schoudermantel en Smalleweg). Dan was er nog een vijfde belangrijke weg, die komend uit het zuidwesten niet doorliep tot de Brink maar iets westelijker op de Vechterweg uitkwam en de verbinding vormde tussen het gehucht Rijsbrug en het dorp Bunnik. Deze Groeneweg of Kerkweg (tegenwoordig Groeneweg en Molenweg) had een aftakking naar de Odijkerweg.

kaart van de ligging van Ter HulJuist ten zuiden van deze zijweg naar de Odijkerweg en met de voorgevel naar de Groeneweg lag de hofstede Ter Hul. Met zijn meer dan 3 m + NAP was dit punt het hoogste van zijn omgeving, hetgeen trouwens al in de naam tot uiting komt, want een hul of hil is een verhevenheid in het terrein, een (meestal natuurlijke) hoogte. Een plaats dus, bij uitstek geschikt voor een vroege bewoning, buiten bereik van een buiten zijn oevers tredende Kromme Rijn en met goede verbindingswegen. Al omstreeks 1320 was hier Budding van der Hullen woonachtig, maar waarschijnlijk mag de eerste bewoning ter plaatse nog enkele eeuwen eerder gesitueerd worden, dus in de tijd dat het bisschoppelijk domein Bunnik nog intakt was, waaruit de twee hoeven, die later het goed Ter Hul uitmaakten, zijn voortgekomen. Overigens kan alleen een archeologisch onderzoek hieromtrent zekerheid verschaffen evenals inzake de vraag - en dat nog maar tot op zekere hoogte - hoe de hofstede er in de middeleeuwen heeft uitgezien.

De oudste en eigenlijk enige afbeelding van het boerderij
complex Ter Hul dateert uit 1626 en is getekend door de landmeter Hendrik Verstrale in het kaartboek van het kapittel van Oudmunster 29). Hoofdtaak van de landmeter was de opmeting en het in kaart brengen van de landerijen van Ter Hul en in de weergave van de hofstede kon hij dus globaal zijn, maar Verstrale staat bekend als een nauwkeurig tekenaar, die ook de relevante gebouwen tamelijk getrouw weergeeft. Klik voor vergroting; situatie van Ter Hul in BunnikVolgens zijn tekening uit 1626 bestond de boerderij toen uit een huis aan de Groeneweg, met de noordelijke zijgevel -waarin een deur- gekeerd naar de verbindingsweg tussen de Groene en de Odijkerweg, een schuur dwars tegen de achtergevel van het huis aan, een vrijstaand bijgebouw, twee hooibergen en een waterput. Dit alles in een boomgaard en het geheel omgeven door een palissade waarin twee hekken: één voor de deur naar de weg en één naar het land ten zuiden van de hofstede. Het huis lijkt eerder een - voor die tijd - modern dan een middeleeuws karakter te hebben.

Bron: Ter Hul en het geslacht Van Zijl - dr. C. Dekker

 

Over Ter Hul is door Sanne van Zijl een Facebookpagina gemaakt:                           De geschiedenis van Ter Hul en haar bewoners       Zij belicht daarin niet alleen de geschiedenis van het landgoed, maar besteedt ook aandacht aan de bewoners.

 
I.1    Gijsbert Arendszoon van ZIJL, geboren ± 1449 te Wijk bij Duurstede? Overleden ± 1513 te Bunnik.
Poorter van Utrecht (1463). Dit was waarsch. de eerste pachter uit de familie Van Zijl van het landgoed Ter Hul. Zowel in 1501 als in 1511 komt hij voor als belastingplichtige in Bunnik voor 32 morgen (n.b.: in 1501 staat daar bij: betaelt bij den rentmeester van Beverweert). Hij pacht dus van de Vrouwe van Beverweert (mogelijk is zijn pacht al vóór 1497 ingegaan).
Bij het opmaken van zijn testament vermeldt de vorige eigenaar -Proost Willem van Montfoort- dat hij legateert voor de kosten van zijn zielmissen aan de kerk van Oudmunster: "twee hoeven land met toebehoren, zoals zij vanouds gelegen zijn in Bunnik, in de volksmond genaamd "´t goed ten Hulle", door mij gekocht van Daniel van Boechout en thans in gebruik bij Gijsbert van Zijl, tegen een jaarlijkse pacht van 36 gouden schilden, 10 kapoenen (gecastreerde hanen) en 10 hoenders.
In 1513 werd hij als zodanig opgevolgd door Cornelis Janszoon Witboom.
In 1511 betaalde Gijsbert ook oudeschildgeld voor een andere hoeve land in Bunnik, die in 1501 nog deel uitmaakte van een complex van twee hoeven, waarvoor Jan van Werkhoven werd aangeslagen. In 1510 werd dit gekocht door de abdij van St Laurens te Oostbroek bij De Bilt. Deze verpachtte de ene hoeve blijkbaar aan Gijsbert, de andere hoeve aan Belie, de weduwe van Jan van Werkhoven. In 1523 wordt de belasting voor het huis - waarvoor Belie in 1519 nog huisgeld betaalde - opgebracht door Gijsberts zoon Jan.
In 1596 pacht Peter Anthoniszoon van Zijl de hofstede, die dan verder in de familie blijft. Zoon van Arend Gijsbertszoon van ZIJL en Margriet van GREVENBROEK.
Gehuwd ± 1496 te Bunnik? Echtgenote is Anna Cornelia ODIJK, geboren ± 1460.
Uit dit huwelijk:

   1.  Jan Gijsbertsz (zie II.1).

II.1    Jan Gijsbertsz van ZIJL, geboren ± 1500, overleden 1570. In 1535 pacht hij twee hoeven land in Bunnik van de S.Laurensabdij. Omdat hij vindt dat hij te hoog is aangeslagen in het huisgeld, dient Jan in dat jaar een rekest in bij het Hof van Utrecht om vermindering in deze belasting te verkrijgen. Jan zegt daarin dat hij geen eigen land heeft, maar twee hoeven van de abdij pacht onder Bunnik en nog eens 12 morgen in het gerecht van Kattenbroek tussen Bunnik en Zeist. Hij noemde dit land "zeer dor" en aangezien hij er met vrouw en negen kinderen van moet leven, moet het Hof de overtuiging krijgen dat hij maar een arm man is. Vermoedelijk stelt hij zijn positie slechter voor dan ze is. Uit een omschrijving in 1574, als zijn zoon Anthonis hem is opgevolgd, blijkt dat zijn pachtgoed in Bunnik de Nieenhof was, een uithof van de S.Laurensabdij, groot 40 morgen. Verder had hij nog de 12 morgen in Kattenbroek, sinds 1541 nog 8 morgen van de Duitse Orde aan de Koppeldijk onder Zeist en sinds 1542 nog 8 morgen van het kapittel van S.Pieter, eveneens onder Zeist. Zoon van Gijsbert Arendszoon van ZIJL (zie I.1) en Anna Cornelia ODIJK.
Gehuwd met N.N. Geboren ± 1502.
Uit dit huwelijk:
   1.  Steven Janszoon (zie III.1).
   2.  Anthonie Janszoon (zie III.3).

III.1    Steven Janszoon van ZIJL, geboren ± 1532, zoon van Jan Gijsbertsz van ZIJL (zie II.1) en N.N.
Gehuwd ± 1560 met N.N. Geboren ± 1535.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaan Stevens (zie IV.1).
   2.  Cornelis Stevensz, geboren ± 1562. In 1599 is hij eigenaar van twee morgen land te Bunnik.

IV.1    Adriaan Stevens van ZIJL, geboren ± 1561 te Bunnik? Zijn zoon bij een onbekende vrouw; Op 05-08-1598 verkoopt hij ten overstaan van het gerecht van Bunnik zijn Kromme-Rijnschuit. Zoon van Steven Janszoon van ZIJL (zie III.1) en N.N.
Kind:
   1.  Steven Adriaanszoon (zie V.1).

V.1    Steven Adriaanszoon van ZIJL, schipper, geboren ± 1606 te Bunnik? Hij laat tussen 1630 en 1639 vier kinderen dopen in de hervormde kerk te Bunnik. Zoon van Adriaan Stevens van ZIJL (zie IV.1) en N.N.
Gehuwd voor de kerk ± 1629 te Bunnik? Echtgenote is N.N. Geboren ± 1610.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aeltgen Stevensdochter, gedoopt (Herv) op -31-01-1630 te Bunnik.
   2.  Jannigen Stevensdochter, gedoopt (Herv) op -16-09-1632 te Bunnik.
   3.  Jacob Stevensz, gedoopt (Herv) op -17-04-1636 te Bunnik.
   4.  Gijsbertus Stevens (zie VI.4).

VI.4    Gijsbertus Stevens van ZIJL, gedoopt (Herv) op -06-06-1639 te Bunnik, woont in de Langstraat in Bunnik, in een huis van de hervormde kerk. Zoon van Steven Adriaanszoon van ZIJL (zie V.1) en N.N.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op -09-11-1662 te Bunnik (Ger) met Jannichje Henricus N.N. Geboren ± 1640.
Uit dit huwelijk:
   1.  Steven Gijsberts (zie VII.1).
   2.  Petrus (Petertjen), gedoopt (Ger) op -24-12-1665 te Bunnik.
   3.  Lijsbeth, gedoopt (Ger) op -12-02-1671 te Bunnik.
   4.  Hermen Gijsbertz, gedoopt (Ger) op -16-10-1673 te Bunnik.

VII.1    Steven Gijsberts van ZIJL, gedoopt (Herv) op -27-09-1663 te Bunnik, overleden < 1696 te Bunnik? Hij sterft kort na de geboorte van zijn enige zoon. Zoon van Gijsbertus Stevens van ZIJL (zie VI.4) en Jannichje Henricus N.N.
Ondertrouwd op -14-10-1693 te Bunnik, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op -29-10-1693 te Bunnik (Ger) met Helena Leenderts van NIEUWENDIJK (Schippers), geboren ± 1665 (getuige(n): in 1719 (als Helena Schippers)), overleden > 1696 te Bunnik? Dochter van Leendert van NIEUWENDIJK. {Zij is later gehuwd voor de kerk op -24-11-1696 te Bunnik (Ger) met Huybert Joosten van STERKENBURGH, geboren ± 1668 te Bunnik, overleden ± 1741 te Bunnik, zoon van Joost van STERKENBURGH.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsbert Stevens (zie VIII.1).
   2.  N.N. Geboren ± 1696 te Bunnik?

VIII.1    Gijsbert Stevens van ZIJL, herbergier in Vechten; schepen van Bunnik en Vechten (1731-1745), gedoopt (Ger) op -16-12-1694 te Bunnik, overleden op -20-07-1745 te Bunnik-Vechten op 50-jarige leeftijd, begraven op -28-07-1745 te Bunnik. Hij is -na het tweede huwelijk van zijn moeder- RK opgevoed. Vanaf 1731 tot zijn dood is hij schepen van Bunnik. Uit zijn drie huwelijken laat hij 14 kinderen na. Van zijn zes zonen schijnt er tenslotte geen in Bunnik te zijn gebleven. Zelf woonde hij te Vechten, een kleine gemeenschap juist ten zuiden van Bunnik.
Akten bij notaris Doorslag:
20-04-1745: verklaring van Gijsbert van Zijl;
22-11-1745: boedelinventaris van Gijsbert van Zijl
28-11-1745: Lijsbeth Vulto stelt voogden aan over de kinderen. Zoon van Steven Gijsberts van ZIJL (zie VII.1) en Helena Leenderts van NIEUWENDIJK (Schippers).
Ondertrouwd (1) op -22-04-1724 te Utrecht, gehuwd op 29-jarige leeftijd op -06-05-1724 te Bunnik, gehuwd voor de kerk op -08-05-1724 te Utrecht (RK) met Johanna van ERP, 24 jaar oud, gedoopt (RK) op -13-02-1700 te Utrecht (getuige(n): Annigi Dirkx), overleden op -20-12-1734 te Vechten op 34-jarige leeftijd, dochter van Michiel Lubberts van ERP, hovenier; fruitteler, en Geertrui Wouters van GIJN.
Gehuwd voor de kerk (2) op 40-jarige leeftijd op -07-06-1735 te Bunnik (RK) met Elisabeth VULTO, geboren ± 1711 te Odijk, overleden > 1753, dochter van Gerrit Janszoon VULTO en Wilhelmina van BEMMEL.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Helena, gedoopt (RK) op -30-03-1725 te Bunnik (getuige(n): Maria van Erp).
   2.  Michael (Maghiel) (zie IX.2).
   3.  Maria Gertrudis, gedoopt (RK) op -08-09-1727 te Bunnik-Vechten (getuige(n): Pitronella van Erp), begraven op -07-07-1795 te Bunnik op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd ± 1752 te Bunnik? Echtgenoot is Hendrik GOES, geboren te Heemstede, gedoopt 16-02-1724 te Jutphaas, begraven op -28-08-1794 te Bunnik, zoon van Cosijn Hendrixse GOES en Gerarda Wouterse VONK.
   4.  Gertrudis, gedoopt (RK) op -04-10-1728 te Bunnik-Vechten (getuige(n): Michael van Erp).
   5.  Stephanus (van Seyl), gedoopt (RK) op -16-11-1729 te Bunnik-Vechten (getuige(n): Stephanus van Zijl), ws jong ovl.
   6.  Henricus (zie IX.8).
   7.  Stephanus (zie IX.10).
   8.  Nicolaus, gedoopt (RK) op -02-01-1734 te Bunnik-Vechten (getuige(n): Michael van Erp).
Uit het tweede huwelijk:
   9.  Joanna (van Seyl), gedoopt (RK) op -24-07-1736 te Bunnik-Vechten (getuige(n): Willemina van der Velden).
   10.  Joanna Cornelia (Anna), gedoopt (RK) op -13-01-1738 te Bunnik-Vechten (getuige(n): in 1764), begraven op -19-07-1798 te Vleuten op 60-jarige leeftijd, begraven in haar eigen graf.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op -10-11-1767 te Bunnik, gehuwd voor de kerk op -09-11-1767 te Bunnik met Cornelius HOLLAAR, 38 jaar oud, gedoopt (RK) op -22-04-1729 te Vleuten (getuige(n): Teuntje Hollaar), overleden op -07-04-1796 te Vleuten op 66-jarige leeftijd. Huw. voorwaarden op 28-10-1767 voor not. A. van den Doorslagh te Utr.
Lyftocht op de langstlevende met benoeming van de langstlevende tot voogd.
Brgom: woonplaats Vleuten; bruid woonplaats Vechten.
Bruid geass. door haar moeder: Lysbeth Vulto.
   11.  Wilhelmina (van Seyl), gedoopt (RK) op -26-10-1739 te Bunnik-Vechten (getuige(n): Wilhelmina van Bemmel).
   12.  Gerarda, gedoopt (RK) op -07-01-1741 te Bunnik (getuige(n): Franciscus Vulto).
Gehuwd ± 1764 met Jan HELMERS, geboren ± 1739, genoemd als doopgetuige >> geh. met Gerrigje van Zijl.
   13.  Cornelia (van Seyl), gedoopt (RK) op -08-11-1743 te Bunnik-Vechten (getuige(n): Willemina van der Velden), begraven op -06-06-1795 te Bunnik op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op -09-10-1776 te Bunnik met Matthijs UTTELS, geboren ± 1748 te ??

IX.2    Michael (Maghiel) van ZIJL, gedoopt (RK) op -12-05-1726 te Bunnik-Vechten (getuige(n): Michael van Erp), begraven op -11-01-1761 te Amsterdam op 34-jarige leeftijd, wonend: in de Amstelstraat, tussen de Paarde- en Wagenstraat, zoon van Gijsbert Stevens van ZIJL (zie VIII.1) en Johanna van ERP.
Ondertrouwd op -08-10-1756 te Amsterdam met Hermina (Harmijntje) ten DAM, geboren ± 1727 te Oldenzaal, overleden op -05-05-1790 te Utrecht, begraven te Utrecht, Nicolaikerk. {Zij is later ondertrouwd op -03-09-1762 te Amsterdam (getuige(n): Hendrik Koppers, broer), kantmelding: 1. sij mans dood goet ingebragt; 2. sij weescamer voldaan 03-09-1762. Echtgenoot is Willem KOPPERS, geboren 1734, ´van Leend´.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna, gedoopt op -29-01-1758 te Amsterdam (getuige(n): Barent van den Bosch & Gertruij van Zijl), overleden op -05-07-1834 te Utrecht op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd ± 1784 met Johannes Antonius van DIJK, geboren ± 1756 te Utrecht? Overleden op -11-07-1816 te Utrecht.
   2.  Gertrudis, gedoopt op -31-12-1758 te Amsterdam (getuige(n): Jan van den Burgh & Joanna ten Dam).
   3.  Geertruij, gedoopt op -13-04-1760 te Amsterdam (getuige(n): Pieter ten Dam & Anna Cornelia van Zijl).
   4.  Johanna, gedoopt op -27-06-1761 te Amsterdam (getuige(n): Jan van den Burgh & Jannetje ten Dam).

IX.8    Henricus van ZIJL, gedoopt (RK) op -28-12-1730 te Bunnik Vechten (getuige(n): Joanna van Best & Michiel van Erp), begraven op -22-02-1782 te Werkhoven op 51-jarige leeftijd, zoon van Gijsbert Stevens van ZIJL (zie VIII.1) en Johanna van ERP.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -26-05-1757 te Cabauw (getuige(n): geass. met haar voogd Cornelis Straves), gehuwd voor de kerk op -26-05-1757 te Willige-Langerak (getuige(n): Joanna Vermeulen & Mari van Pelt) met Cornelia (Neeltje) BAARS, geboren ± 1735 te Cabauw, bruidegom woont te Werkhoven.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna, gedoopt (rk) op -07-04-1759 te Werkhoven (getuige(n): Anna Cornelia van Zijl).
Gehuwd ± 1783 te ?? Echtgenoot is Jacobus van der MAST, geboren ± 1757 te ??
   2.  Angela, gedoopt (rk) op -10-10-1760 te Werkhoven (getuige(n): Steven van Zijl).
Gehuwd ± 1784 te Werkhoven?? Echtgenoot is Jan VLOK, geboren ± 1758 te ??
   3.  Helena, gedoopt op -22-03-1763 te Werkhoven (getuige(n): Geertruij van Zijl).
Gehuwd ± 1786 te Werkhoven?? Echtgenoot is Adolph RONGEN, geboren ± 1761 te ??
   4.  Gisbertus (zie X.12).
   5.  Cornelia, gedoopt (rk) op -20-03-1768 te Werkhoven (getuige(n): Willem Baars).
Gehuwd ± 1791 te Werkhoven?? Echtgenoot is Johannes Cornelis van ROOIJEN, geboren ± 1766 te ??
   6.  Willemijntje, gedoopt (rk) op -21-10-1770 te Werkhoven (getuige(n): Willemijntje de Groot (ws geboren Vulto)).
   7.  Elisabeth, gedoopt (rk) op -29-01-1773 te Werkhoven (getuige(n): Willemijntje Coppes), mogelijk gehuwd met Hendricus Bos.
   8.  Cornelis, gedoopt (rk) op -17-05-1775 te Werkhoven (getuige(n): Joanna van Zijl), begraven op -03-06-1775 te Bunnik?, 17 dagen oud.

X.12    Gisbertus van ZIJL, schoenmaker, gedoopt (rk) op -17-06-1765 te Werkhoven (getuige(n): Cornelia van Zijl), overleden op -30-08-1831 te Loenen op 66-jarige leeftijd, woont in 1792 in Nieuwersluis, zoon van Henricus van ZIJL (zie IX.8) en Cornelia (Neeltje) BAARS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -04-05-1790 te Mijnden, gehuwd voor de kerk op -04-05-1790 te Loenen (rk) met Catharina (Caetje) BILLIK, 30 jaar oud, geboren op -24-01-1760 te Slootdijk (Mijnden), gedoopt (RK) op -24-01-1760 te Mijnden (getuige(n): Regina Beukens), overleden op -15-07-1834 te Loenen aan de Vecht op 74-jarige leeftijd, dochter van Hermanus BILLIK en Caetje Gerrits BEUKENS (Beukers).
Uit dit huwelijk:
   1.  Caetje, geboren ± 1791 te Loenen, overleden op -02-05-1835 te Loenen.
Gehuwd op -24-05-1816 te Loenen met Hendrik KOK, geboren ± 1784 te Amsterdam, zoon van Gerrit KOK en Willemijntje PIETERS.
   2.  Cornelia (Neeltje), geboren ± 1793 te Loenen.
Gehuwd op -09-02-1823 te Loenen met Hendrikus van GALEN, geboren ± 1800, zoon van Arie Jansz van GALEN en Lucia LEESENS.
   3.  Hendricus (zie XI.5).

XI.5    Hendricus van ZIJL, geboren ± 1798 te Loenen, overleden op -19-08-1863 te Loenen, zoon van Gisbertus van ZIJL (zie X.12) en Catharina (Caetje) BILLIK.
Gehuwd (1) op -03-08-1838 te Vreeland met Emmetje JACOBIJ, geboren ± 1799 te Vreeland, dochter van Adolf JACOBIJ en Jacoba BON, bruidegom zich noemende en schrijvende ´Van Sijl´.
Gehuwd (2) op -11-05-1850 te Loenen met Hendrika (Hendrikje) de BIRK, geboren ± 1820 te Hilversum, overleden op -10-06-1855 te Loenen, dochter van Pieter de BIRK en Geertruij MIND (Men).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Catharina Gertruida, geboren op -31-08-1851 te Loenen.
   2.  Gijsbert Hendricus, geboren op -09-02-1853 te Loenen, overleden op -21-08-1854 te Loenen op 1-jarige leeftijd.
   3.  Cornelia Geertruida, geboren op -30-04-1855 te Loenen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -21-05-1880 te Loenen met Dirk PEET, geboren ± 1853 te Hilversum, zoon van Krijn PEET en Jannetje KORREL.

IX.10    Stephanus van ZIJL, gedoopt (RK) op -23-07-1732 te Bunnik-Vechten (getuige(n): Stephanus van Sterkenburg), overleden op -08-10-1771 te Utrecht op 39-jarige leeftijd. Uitkoop - uit de boedel van Steven van Zyll en Jannigje van Odyk:
18-02-1772; akte 16 / nt. L. van der Pauw
Uitkoper: Jannigje van Odyk & de kinderen van Steven van Zyll: Johanna van Zyl, 10 jr / Gysberta van Zyl, 8 jr / Johannes van Zyl, 5 jaar
voogd: Hendrik van Zyll, oom. Bron: U205a026, begraven te Utrecht, Jacobikerk, zoon van Gijsbert Stevens van ZIJL (zie VIII.1) en Johanna van ERP.
Ondertrouwd op -16-01-1761 te Utrecht, gehuwd op 28-jarige leeftijd op -31-01-1761 te Utrecht met Johanna van ODIJK, geboren ± 1740, dochter van Jan van ODYK en Hermina PAEK. Huwelijkse voorwaarden: op 01-08-1760 bij not. G.J. van Spall; wonenden buiten de Catrynepoort; lyftocht op de langstlevende met benoeming van de langstlev ende tot voogd. De bruid onmondig en geass. door haar moeder: Hermina Paek, wed. v Jan van Odyk. bron: U-196a014.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsberta, geboren ± 1664 te Utrecht, doop niet gevonden in doopboek W-vrouwen.
   2.  Johanna, gedoopt (rk) op -01-09-1762 te Utrecht, Buiten Wittevrouwen (getuige(n): Willemijntje van sijl).
   3.  Hermijntje, gedoopt (rk) op -13-03-1764 te Utrecht, Buiten W@ittevrouwen (getuige(n): Cornelia van Sijl), overleden op -22-06-1767 te Utrecht, buiten de Catharijnepoort op 3-jarige leeftijd, begraven te Jobsk Utrecht.
   4.  Gijsbertus, gedoopt (rk) op -01-05-1766 te Utrecht, Buiten Wittevrouwen (getuige(n): Martinus van Dijck).
   5.  Johannes, gedoopt (rk) op -26-03-1768 te Utrecht, Walsteeg (getuige(n): Geertuij van Sijl).
   6.  Hermina, gedoopt (rk) op -22-04-1770 te Utrecht, Walsteeg (getuige(n): Wilhemina van Odijck), overleden op -28-12-1771 te Utrecht, buiten de Catharijnepoort op 1-jarige leeftijd, begraven te Utrecht, Jobsk.

III.3    Anthonie Janszoon van ZIJL, schepen van Bunnik, geboren ± 1535. Hij was in 1574 pachter van de Nieënhof in Bunnik. In 1582 bekleedt hij het ambt van schepen van Bunnik en Vechten. Van 1586 tot 1595 pacht hij samen met zijn zwager Cornelis Hermansz Schijf, 5 morgen land te Bunnik van het Brigitteklooster. Zoon van Jan Gijsbertsz van ZIJL (zie II.1) en N.N.
Kinderen:
   1.  Andries Antonisz (Arris) (zie IV.4).
   2.  Peter Anthonisz (zie IV.7).
   3.  Jan, geboren ± 1570 te Bunnik. In 1594 was hij pachter van land in Zeist, zoon van Marrichje Hermansdr SCHIJF.
   4.  Laurens Antonisz (zie IV.10).
   5.  Daem Antonisz (zie IV.12).
   6.  Hillegond, geboren ± 1575 te Bunnik? Dochter van Marrichje Hermansdr SCHIJF.
Gehuwd met Cornelis Gerritsz, geboren ± 1580.
   7.  Judith Anthonisdr, geboren ± 1579, overleden 1632, dochter van Marrichje Hermansdr SCHIJF.
Gehuwd voor de kerk ± 1601 met Cornelis GOES, gedoopt ± 1577.

IV.4    Andries Antonisz (Arris) van ZIJL, geboren ± 1565 te Bunnik? Zoon van Anthonie Janszoon van ZIJL (zie III.3) en Marrichje Hermansdr SCHIJF.
Gehuwd voor de kerk (1) ± 1588 met Aeltje Claesdr, geboren ± 1568, overleden ± 1622. Op 21-11-1622 krijgt haar zoon Sebastiaan een huizing en hofstede met timmering in Vleuten zoals begraven is, enz. Bron:repertorium op de lenen van Gaasbeek.
Gehuwd (2) op -27-04-1616 te Utrecht (ondertr) met Gerrichgen Willemsdr van WIJCK, geboren ± 1578.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Bastiaen Andrieszn van SIJLL (zie V.3).
   2.  Dirckgen, gedoopt ± 1596 te Vleuten?
Gehuwd voor de kerk ± 1626 te Vleuten? Echtgenoot is Jan Antonisz de LANGE, gedoopt ± 1594.

V.3    Bastiaen Andrieszn van SIJLL, schepen van Vleuten, geboren ± 1586 te Vleuten? Overleden ± 1639. In 1617 wordt hij beleend met een hofstede te Vleuten en twee akkers, na het overlijden van zijn moeder Aeltie. In 1642 - na zijn overlijden, gaat het leen over op zijn zoon Cornelis. In 1622 wordt Bastiaen ook beleend met een leen van de hofstede van Abcoude: 21-11-1622: Een huizing en hofstede met timmering te Vleuten, zoals begraven is, (eigendom vanaf 1408; daarna: 03-03-1424: Hugo Gijsbertsz van Belie, zijn vrouw) en dan op 21-11-1622: Sebastiaan Andrieszoon van Zijl, bij dode van Aaltje (= zijn moeder), dochter van Nicolaas Jacobszoon en Aris Tonisz, zijn ouders met lijftocht van Elisabeth Cornelisdr., zijn vrouw. Bron: Repertorium op de lenen van Gaasbeek; 100 fol. 149v-150v)
17-02-1644: Cornelis van Zijl (zie verder onder deze zoon).
Blijkens een overzicht van grondgebruikers van Oudmunster (1635) gebruikt Bastiaen 80½ morgen te Vleuten en 10 morgen te Themaat. In 1668 verklaren Cornelis van Sijl in Vleuten en Aeltgen van Sijl te Houten -weduwe van Gerrit van Schaijck- en Dirck Gosenszn van Schaijck op de Daal -weduwnaar van Gauchgen van Sijl- dat hun moeder Elisabeth Cornelisdr is overleden. Zij willen haar ´uyt kinderlijcke liefde´ begraven, maar aanvaarden niet haar boedel. Zoon van Andries Antonisz (Arris) van ZIJL (zie IV.4) en Aeltje Claesdr.
Gehuwd op -15-02-1612 te Utrecht (gerecht) met Elisabeth Cornelisdr, geboren 1592 te Hogenham, Vleuten, ovl tussen 20-12-1653 en 29-02-1668, dochter van Cornelis Thonisz N.N. en Weijntgen Gijsbertsdr N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Sebastiaensz van ZIJL (zie VI.6).
   2.  Aeltgen Bastiaensdr van ZIJL, geboren ± 1616 te Vleuten?? Overleden >05-10-1681 te Houten? woont 1667-1669 te Houten.
Gehuwd ± 1641 met Gerrit Jans van SCHAIK, Schepen van Vleuten, geboren ± 1613 te Vleuten? Overleden ± 1666 te Vleuten? Zoon van Jan de With Gijsbertszn van SCHAIK en Hermken Cornelis Joostendr. N.N.
   3.  Emmichgen Bastiaensdr van ZIJL, geboren ± 1618 te Vleuten, overleden ± 1632 te Vleuten? jong overleden.
   4.  Gouda Sebastiaensdr van ZIJL, geboren ± 1619 te Vleuten?? Overleden 1653 te Utrecht, overlijden op 05-10-1653 te Utrecht aangegeven.
Gehuwd op -05-07-1645 te Utrecht, huw. vw. opgemaakt door notaris Gijsbert Wttewael op 05-07-1643 met Dirck Gosenszn van SCHAIJCK, geboren ± 1617 te ?? Overleden op -19-08-1672 te Utrecht, ovl op die datum aangegeven. Hij koopt in 1641 de hofstede ten Dael van zijn moeder.

VI.6    Cornelis Sebastiaensz van ZIJL, schepen van Vleuten, geboren ± 1614 te Vleuten ?? Overleden ± 1674 te Vleuten, ovl tussen 30-03-1672 en 09-05-1679. Huizing en hofstede te Vleuten (zie bij zijn vader): Cornelis van Zijl, bij dode van zijn vader, Sebastiaan Andrieszoon van Zijl, met lijftocht van Elisabeth Cornelisdr (zijn moeder); 104 fol. 168-169 uit: Repertorium op de lenen van Gaasbeek. Zoon van Bastiaen Andrieszn van SIJLL (zie V.3) en Elisabeth Cornelisdr.
Gehuwd (1) op -18-07-1647 te Veldhuizen (gerecht), attestatie naar Harmelen en Vleuten met Maijchgen Adriaensdr van VELTHUYSEN, geboren ± 1620, begraven op -12-08-1700 te Vleuten, dochter van Adriaan Wernaarts van VELTHUYSEN en Elisabeth Hendriksdr de VEER (Spijcker).
Gehuwd (2) > 1656 te ?? Echtgenote is Maeychie van RIJN, geboren ± 1640.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Bastiaen cornelisz (van Sijl) (zie VII.6).
   2.  Arien (van Sijl), geboren ± 1651 te Vleuten?? Overleden ± 1696 te Werkhoven?? woont op 25-07-1696 te Werkhoven.`.
Gehuwd ± 1677 te Vleuten? Echtgenote is Sophia Dircksdr. DEURGOED, geboren ± 1653.
   3.  Dirckje Cornelisse (van Sijl), geboren ± 1656 te Vleuten??

VII.6    Bastiaen cornelisz van ZIJL (van Sijl), geboren ± 1649 te Vleuten?? Zoon van Cornelis Sebastiaensz van ZIJL (zie VI.6) en Maijchgen Adriaensdr van VELTHUYSEN.
Gehuwd ± 1671 te ?? Echtgenote is Hendrickje Paulusdr van ZUILEN, geboren ± 1651, dochter van Paulus Thonisz van ZUILEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Emmerentia Bastiaensdr, geboren ± 1672, overleden <03-11-1720.
Gehuwd voor de kerk op -05-01-1692 te Maarssen (RK) met Jan PRINS, geboren ± 1669 te ?? {Hij is later gehuwd op -03-11-1720 te Maarssen met N.N. Geboren ± 1674 te Maarssen??}
   2.  Cunera Bastiaensdr, geboren ± 1673.
Gehuwd voor de kerk op -10-07-1692 te Maarssen (RK) met Jan BOUVER, geboren ± 1670.
   3.  Adriana (Ariaantie), geboren ± 1675.
Gehuwd voor de kerk (1) ± 1694 te Maarssen met Anthoni AMELISSE (Amelisweerd?), geboren ± 1670, uit dit huwelijk geen kinderen.
Gehuwd voor de kerk (2) op -14-08-1704 te Maarssen met Willem Gerritsz de HAES, geboren ± 1671 te Maarssen?? uit dit huwelijk geen kinderen.

IV.7    Peter Anthonisz van ZIJL, landbouwer, geboren ± 1569 te Bunnik? Overleden -00-03-1639 te Bunnik, notaris G. van Way; boedelscheiding. In de persoon van Peter komt in 1595 opnieuw een van Zijl op Ter Hul, nadat het goed tussentijds was gepacht door moa. Witboom. De pacht door Peter van Zijl gaat officieel in op 22-02-1595. Hij komt in 1602 voor als schepen van Bunnik. Dit is ook de tijd (na 1596) dat de uit zijn kerk verdreven pastoor gaat mislezen op boerderijen en kastelen, zoals Ter Hul.
Uit 1626 is een tekening bekend van de situatieschets van Ter Hul. De Groeneweg of Kerkweg had een aftakking naar de Odijkerweg. Juist ten zuiden van deze zijweg en met de voorgevel naar de Groeneweg lag de hofstede, met zijn ruim 3 meter boven NAP het hoogste punt van de omgeving. Dat blijkt ook uit de naam: een hul of hil is een verhevenheid in het terrein. Zoon van Anthonie Janszoon van ZIJL (zie III.3) en Marrichje Hermansdr SCHIJF.
Gehuwd ± 1600 te Bunnik? Echtgenote is Maechje Aerts van ZIJL, geboren ± 1576 te Oudwulven, overleden voor 1634, dochter van Aert Stevens van ZIJL, schout, en Neeltje N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonis Peters, geboren ± 1602, bewoner en pachter ( <1624 - 1640) van hofstede Overdam aan de Rietdijk in Houten.
   2.  Jan Petersz (zie V.8).
   3.  Jan Peters, geboren ± 1606.
   4.  Jacob Peters, geboren ± 1609.
Gehuwd te Utrecht? notaris B. van Eck
acte
25 Jan 1654 met Petertje Petersdr van de GEER, gedoopt ± 1610. Haar achternaam is niet zeker. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk ± 1635 met Jan Hendrikszoon van RHIJN, geboren ± 1612.}
   5.  Marrichje, geboren ± 1610.
Gehuwd met Antonis Jacobs VERHOEF.
   6.  Neeltje, geboren ± 1612.
Gehuwd op -22-09-1627 te Utrecht (ondertr) met Joost Peters.
   7.  Truichje, geboren ± 1614.
Gehuwd op -01-02-1632 te (huw vw), notaris G. van Way
huw vw
1 Feb 1632 met Cornelis Jans van OOSTWEERD.

V.8    Jan Petersz van ZIJL, landbouwer, geboren ± 1605 te Bunnik? Overleden 1672 te Bunnik. Hij was sinds 1639 boer op Ter Hul. Eerst was hij waarsch. pachter, maar moet kort daarop plaats maken voor kanunnik Andries van der Meulen. Hij blijft echter wel op Ter Hhul wonen.
Naast een klein stukje eigen grond, was hij een van de grootste pachtboeren van Bunnik. Hij was rijk, had knechten en meiden en was een steunpilaar van de Katholieke gemeenschap. Bij gebrek aan een geschikte hervormde kerkmeester wordt Jan Petersz van Zijl van Ter Hul als zodanig in 1648 gekozen. In 1649 maakt hij de kerkmeestersrekening op. In 1650 is hij weer de enige pachter van Ter Hul.
Op 17 Apr 1672 is Jan Petersz van Zijl nog schepen, maar als later dat jaar de Franse bezettingsmacht overgaat tot het vorderen van paarden en wagens, is het zijn weduwe die wagens moet leveren voor troepenvervoer naar Harderwijk.
De schout van Bunnik tekende achter op een instructie voor een te innen belasting het volgende aan: "De 3 novembris 1672 heeft Cornelis Wouterz ende Teunis Janssoon van Jan Petersz questie gehad ende is Cornelis Woutersz met hagel in syn hant geschoten ende meynich dagh te voren heeft Claas Woutersz de knegt van Jan Petersz met een mes in de hand gesneden.", zoon van Peter Anthonisz van ZIJL (zie IV.7) en Maechje Aerts van ZIJL.
Gehuwd op -01-03-1634 te Bunnik (getuige(n): Jasper Hermans van der Meer; Marrichje Spruyt alias van Meerwijck). Huw.vw. opgemaakt dd 01-03-1634 bij notaris G. van Way, gehuwd voor de kerk op -19-07-1634 met Marrichje Elberts SPRUYT, landbouwster, geboren ± 1600 te Utrecht? Overleden na 1672, dochter van Elbert Cornelisz SPRUYT en Elsgen Hermans van der MEER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter Jansz (zie VI.14).
   2.  Antonis, gedoopt ± 1640 te Bunnik? *Hij was ongehuwd.
   3.  Maria Jansdr, geboren ± 1642 te Bunnik?
Gehuwd op -24-06-1668 te Bunnik. Huw. vw. gemaakt op 24-06-1668 bij notaris B. van Eck. Echtgenoot is Anthonis Jansz (Thonis) van RHIJN (van Rijn), gedoopt ± 1640 te Utrecht? Overleden <01-05-1700 te Utrecht? Zoon van Jan Hendrikszoon van RHIJN en Petertje Petersdr van de GEER.
   4.  Neeltje.
Gehuwd met Arie Aalberts van OOSTWEERD, overleden voor 1700.

VI.14    Peter Jansz van ZIJL, landbouwer, geboren ± 1638 te Bunnik, overleden ± 1719 te Bunnik? Eigenaar/bewoner Boerderij Ter Hul. Hij was schepen van Bunnik in 1677. Hij treedt in akten van 1696 op namens zijn schoonmoeder. Met ingang van 01-01-1678 wordt Ter Hul aan hem verpacht. Hij neemt dan op zich ´de waegeschuur ende schaepshock behoorlijk te doen repareren ende alles nodigh daertoe te leveren, maar nog eens zestig jaar later staat de schuur op instorten.
De datum van zijn laatste pachtcontract van Ter Hul is 06-02-1717. Op 24-06-1720 worden bij een belending zijn kinderen als eigenaars opgegeven.
Hij was ook pachter van de hofstede Runnenburg tussen Bunnik en Vechten. Uit zijn boedelscheiding van 09-05-1722 blijkt dat hij het 37 morgen land in eigendom had. Hiervan 8 morgen in Schonauwen, 5½ in Kattenbroek tussen Bunnik en Zeist, het overige rond Ter Hul. De taxatiewaarde bedroeg 6300 guldens. Het erfdeel van zijn oudste dochter Maria zat al niet meer in deze boedel.
Verder worden alleen de roerende goederen van de boerderij genoemd ten bedrage van 3634 guldens en 10 stuivers. Deze worden toebedeeld aan Klaas Petersz van Zijl, die zijn vader op Ter Hul opvolgde. Zoon van Jan Petersz van ZIJL (zie V.8) en Marrichje Elberts SPRUYT, landbouwster.
Gehuwd op -28-01-1690 te Jutphaas Overeind met Weijntje Claesdr VOSCH, landbouwster, geboren ± 1660 te Bunnik? Overleden < 1715 te Bunnik? Dochter van Claes Adriaansz VOSCH en Jannichje Luyten van SCHAIK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, gedoopt ± 1693 te Bunnik?
Gehuwd op -17-06-1713 te Bunnik met Jan van SCHAIK, gedoopt ± 1686 te Bunnik?
   2.  Nicolaas Peterszoon (Klaas) (zie VII.13).
   3.  Aart Petersz (Arnoldus) (zie VII.15).
   4.  Cornelia Petersdr, gedoopt ± 1700 te Bunnik? Overleden 1769 te Bunnik, begraven op -10-05-1769 te Bunnik in de Oude Dorpskerk. Boedelscheiding op 23-06-1770 bij notaris Helmert van Dam.
Gehuwd (1) op -21-06-1723 te Bunnik met Jacob Hendricks de CRUIJF, geboren ± 1695 te ´t Goy, overleden 1728-1729 te Vechten. Hij pacht boerderij "de Prins" te Vechten. Hij overleed rond de geboorte van zijn derde kind.
Gehuwd (2) op -25-10-1729 te Bunnik (RK), bron: Houtens/Bunniks Nieuws; twee artikelen (19-01/09-02-1995): ´Geschiedenis van de Prins´ door Henk Reinders. Echtgenoot is Elias Hendrikse van MILTENBURG, pachtboer, overleden op -10-08-1761 te Bunnik. In 1751 bewerkt hij 82 morgen land en heeft hij 9 koeien. Hij pachtte onder andere ook boerderij "de Prins" te Vechten.
   5.  Jan Petersz (zie VII.21).
   6.  Johanna, gedoopt ± 1703 te Bunnik. In 1722 is zij onmondig. Haar voogd is Aelbert Arisse van Oostweert.
Gehuwd op -05-04-1728 te Bunnik en Vechten, gehuwd voor de kerk op -20-04-1728 te Bunnik (RK) met Cornelis TERWEIJ, geboren te Breukelen, gedoopt ± 1701.
   7.  Gertruyd, gedoopt ± 1704 te Bunnik?
   8.  Meynsje, gedoopt ± 1705, begraven op -16-06-1777 te Bunnik.
Gehuwd op -26-01-1722 te Bunnik met Claas HAASBERG.

VII.13    Nicolaas Peterszoon (Klaas) van ZIJL, gedoopt ± 1699 te Bunnik, begraven op -06-10-1762 te Bunnik. Vanaf 01-01-1720 wordt Ter Hul aan hem verpacht. Hij is schepen van Bunnik tussen 1723 en 1753. Hij was ook pachter van de hofstede Runnenburg tussen Bunnik en Vechten. Zoon van Peter Jansz van ZIJL (zie VI.14) en Weijntje Claesdr VOSCH, landbouwster.
Gehuwd op -20-07-1723 te Wijk bij Duurstede met Gertrudis de CRUIJF, 24 jaar oud, geboren te Amerongsedijk, gedoopt op -04-03-1699 te Wijk bij Duurstede.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wenselina, gedoopt op -06-05-1724 te Bunnik, overleden voor 1764.
   2.  Johanna, gedoopt op -16-10-1725 te Bunnik.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op -05-11-1757 te Bunnik. Huw. vw. op 05-11-1757 bij notaris R. van Vliet. Echtgenoot is Willem van der HORST, gedoopt ± 1737 te Werkhoven, zoon van Wouter Willemsz van der HORST en Wilhelmina Hendricksdr de BIE.
   3.  Petrus, gedoopt op -28-02-1728 te Bunnik.
   4.  Petronella, gedoopt op -22-03-1729 te Bunnik.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op -15-11-1761 te Bunnik met Stephanus (Steven) van RIJN (van Rhijn), 44 jaar oud, gedoopt op -29-03-1717 te Bunnik. {Hij was eerder gehuwd 1749.}
   5.  Willemijn Claesse, gedoopt op -15-10-1730 te Bunnik, overleden op -10-08-1808 te Cothen op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -17-11-1755 te Bunnik (Huw. vw. op 11-11-1755 bij notaris J. Smit). (RK) met Antonie Gijsbertsz VERNOIJ, 35 jaar oud, geboren te Cothen, gedoopt op -18-08-1720 te Werkhoven (RK), overleden voor 1816, zoon van Gijsbert VERNOIJ.
   6.  Petrus Klaaszoon (Pieter) (zie VIII.20).
   7.  Gerardus, gedoopt op -28-03-1734 te Bunnik.
   8.  Gerardus, gedoopt op -20-10-1736 te Bunnik.
   9.  Gerardus (Gerrit) (zie VIII.24).

VIII.20    Petrus Klaaszoon (Pieter) van ZIJL, landbouwer, gedoopt op -14-07-1732 te Bunnik, overleden op -16-01-1813 te Bunnik op 80-jarige leeftijd. Hij pacht Ter Hul vanaf 01-01-1768 tot het kapittel in 1802 Ter Hul van de hand doet. Hij liet het goed op 30-05-1810 taxeren door schout en schepenen: de waarde was 12.800 gls. Zoon van Nicolaas Peterszoon (Klaas) van ZIJL (zie VII.13) en Gertrudis de CRUIJF.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op -24-06-1764 te Bunnik met Catharina (Kretje) van MILTENBURG, 29 jaar oud, geboren te Amelisweerd, gedoopt op -16-03-1735 te Bunnik, dochter van Hendrik Willemsz van MILTENBURG en Mechteld Willemsdr PIJSELMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas Pieterszoon (Klaas) (zie IX.21).
   2.  Hendrika, gedoopt op -14-03-1767 te Bunnik, overleden op -06-02-1824 te Zeist op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -25-04-1795 te Bunnik, notaris C. van Hees: huw vw op 25 Apr 1795 met Arie SCHOUTEN.
   3.  Gertrudis (Geertruida), gedoopt op -08-04-1770 te Bunnik, overleden op -11-04-1844 te Vleuten op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op -09-02-1808 te Bunnik met Hendrik PEEK, 35 jaar oud, gedoopt op -19-11-1772 te Utrecht achter Tweystraat (RK), overleden op -27-10-1847 te Vleuten op 74-jarige leeftijd.
   4.  Mechtelt, geboren op -27-02-1771.
Gehuwd met Laurens van de HEUVEL.
   5.  Catharina, geboren op -14-01-1776.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op -24-04-1810 te Bunnik met Jan PEEK, geboren circa 1775.

IX.21    Nicolaas Pieterszoon (Klaas) van ZIJL, landbouwer, gedoopt op -12-04-1765 te Bunnik, overleden op -05-04-1842 te Bunnik op 76-jarige leeftijd. Klaas werd tegen inbreng van f 17.000,- in de boedel eigenaar van hofstede Ter Hul. Op 18-07-1832 ziet Klaas zich genoodzaakt deze te verkopen voor 14.000 gulden. Het goed is dan 36 bunder, 6 roeden en 32 ellen groot. Daarna krijgt hij het in pacht terug van Arnold Willem baron van Brienen, een schatrijke grondeigenaar te Amsterdam. Deze kocht op verschillende plekken in Nederland onroerend goed. Rentmeester Kronenburg beheerde zijn zaken. Deze werd aangesteld tot voogd over de kinderen Van Zijl.

In 1765, het jaar van zijn geboorte, werd bepaald dat de Kermis voortaan gehouden mocht worden te Bunnik, vechten en Ter Hul ´´op den derden Dingsdag na Paschen´´. Zoon van Petrus Klaaszoon (Pieter) van ZIJL (zie VIII.20) en Catharina (Kretje) van MILTENBURG.
Gehuwd op 46-jarige leeftijd op -14-04-1811 te Bunnik met Henrica Maria VULTO, 24 jaar oud, gedoopt op -06-02-1787 te Bunnik, overleden op -27-10-1827 te Bunnik op 40-jarige leeftijd, dochter van Gerardus VULTO en Cornelia van BENTHUM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina, geboren op -29-06-1813 te Bunnik, overleden op -09-05-1847 te Bunnik op 33-jarige leeftijd. Zij was ongehuwd.
   2.  Cornelia, geboren op -30-11-1814 te Bunnik.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op -09-11-1849 te Bunnik met Johannes van INGEN, landbouwer, gedoopt 1809 te IJsselstein, zoon van Gerrit van INGEN en Mijntje van der LEE.
   3.  Pieter Klaaszoon (Piet) (zie X.28).
   4.  Gerrit (zie X.30).
   5.  Megtel, geboren op -29-03-1819 te Bunnik, overleden op -11-02-1913 te Vleuten op 93-jarige leeftijd.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op -03-05-1858 te Oudenrijn met Gijsbert BALVERT, 40 jaar oud, geboren op -05-06-1817 te Zegveld, zoon van Jan BALVERT en Geertruij VERHAAR.
   6.  Hendrica, geboren op -29-06-1821 om 17:00 uur te Bunnik, overleden op -07-01-1904 te Benschop op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -20-10-1849 te Bunnik met Cornelis SPRUIT, geboren ± 1824 te Utrecht.
   7.  Wijntje, geboren op -17-10-1824 te Bunnik, overleden op -20-01-1896 te Harmelen (gem. Woerden) op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -02-09-1850 te Bunnik met Antonie van PEER, smid, geboren ± 1816 te Abcoude-Baambrugge, zoon van Jacobus van PEER en Petronella van DIJK.

X.28    Pieter Klaaszoon (Piet) van ZIJL, landbouwer, geboren op -23-06-1816 te Bunnik, overleden op -08-02-1886 te Bunnik op 69-jarige leeftijd. Na zijn dood nemen de twee jongste zonen Pieter en Nicolaas de pacht van ter Hul over. Pieter volgde samen met zijn broer Gerrit hun vader Klaas als pachters (Ter Hul) op. Zij huurden ook 7 bunder onder Laagraven. In 1841 werde 100 roeden van hun grond onteigend voor de aanleg van de Rijnspoorweg (Utrecht - Arnhem).
In 1861 bezat Pieter van Zijl 5 ha in eigendom. Toen hij in 1886 stierf, liet hij drie percelen bouw- en weiland in Bunnik na met een totale oppervlakte van bijna 11 ha, tegen een geschatte waarde van f 10.600,-. De totale boedel van hem en zijn vrouw bedroeg f 136.709,39 hetgeen wijst op een redelijke welgesteldheid. Na Pieters dood nemen de twee jongste zonen -Pieter en Klaas- de pacht van Ter Hul over.
In het liber memorialis van de rk kerkparochie Bunnik zijn twee belangrijke schenkingen van hem opgetekend: in 1867 een zilveren altaarschel en in 1877 tgv zijn zilveren bruiloft een missaal met zilver beslagen ter waarde van f 200,-, zoon van Nicolaas Pieterszoon (Klaas) van ZIJL (zie IX.21) en Henrica Maria VULTO.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op -30-04-1852 te Harmelen met Antonia SMORENBURG, 25 jaar oud, geboren op -17-12-1826 te Vleuten, overleden op -15-12-1890 te Bunnik op 63-jarige leeftijd, dochter van Joannes SMORENBURG en Hillegonda Maria MUIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes, geboren op -07-11-1850 te Bunnik, overleden op -16-03-1860 te Bunnik op 9-jarige leeftijd, overleden als gevolg van een epidemie.
   2.  Henrica (zie XI.10).
   3.  Hillegonda (Hilligje), geboren op -28-08-1854 te Bunnik, overleden op -16-08-1908 te Utrecht op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op -08-11-1883 te Bunnik met Kornelis van MELSEN, 32 jaar oud, geboren op -24-10-1851 te Schonauwen, zoon van Antonie van MELSEN en Dirkje van den HAM.
   4.  Catharina, geboren op -27-12-1855 te Bunnik, overleden op -06-03-1860 te Bunnik op 4-jarige leeftijd, overleden als gevolg van een epidemie.
   5.  Nicolaas, geboren op -06-06-1857 te Bunnik, overleden op -29-02-1860 te Bunnik op 2-jarige leeftijd, overleden als gevolg van een epidemie.
   6.  Petrus (Pieter) (zie XI.15).
   7.  Nicolaas (Klaas) (zie XI.18).

XI.10    Henrica van ZIJL, geboren op -29-03-1853 te Bunnik, overleden op -11-10-1929 te Bunnik op 76-jarige leeftijd, begraven op -15-10-1929 te Bunnik (RK), dochter van Pieter Klaaszoon (Piet) van ZIJL (zie X.28) en Antonia SMORENBURG.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -21-02-1878 te Bunnik met Gijsbertus (Gijs) van BENTUM, 27 jaar oud, landbouwer, geboren op -01-03-1850 te Bunnik, overleden op -07-01-1930 te Bunnik op 79-jarige leeftijd, begraven op -11-01-1930 te Bunnik (RK). Hij was sinds april 1902 kerkmeester der parochie van de H. Barbara te Bunnik. Zoon van Hendricus van BENTUM en Agatha van VELDHUIZEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana Hillegonda (zie XII.6).

XII.6    Adriana Hillegonda van BENTUM, geboren op -05-01-1884 te Bunnik, overleden op -25-02-1959 te Bunnik op 75-jarige leeftijd, dochter van Gijsbertus (Gijs) van BENTUM, landbouwer, en Henrica van ZIJL (zie XI.10).
Gehuwd op 56-jarige leeftijd op -03-09-1940 te Bunnik met Nicolaas Johannes Jacobus (Klaas) MAKKER, geboren 1887 te Eemnes.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Hillegonda Maria (zie XIII.1).

XIII.1    Hendrika Hillegonda Maria MAKKER, geboren op -01-02-1915 te Eemnes, overleden op -31-08-1993 te Bunnik op 78-jarige leeftijd, dochter van Nicolaas Johannes Jacobus (Klaas) MAKKER en Adriana Hillegonda van BENTUM (zie XII.6).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -04-11-1942 te Eemnes met Hendrikus Hillegondus (Driekus) van ZIJL, 37 jaar oud (zie XII.22).
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Nicolaas (Piet) (zie XIV.1).
   2.  Nicolaas Anthonius Cornelis (Nico) (zie XIV.3).
   3.  Margaretha Clasina Maria (Greet), geboren op -17-10-1946 te Ter Hul, Bunnik.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -03-08-1970 te Bunnik? Gehuwd voor de kerk op -18-08-1970 met G M van E, 24 jaar oud, geboren op -05-07-1946 te Werkhoven.
   4.  Hendrikus Johannes (Harry) (zie XIV.7).

XIV.1    Petrus Nicolaas (Piet) van ZIJL, ondernemer, geboren op -03-02-1944 om 16:40 uur te Utrecht, gedoopt (RK) te Bunnik, zoon van Hendrikus Hillegondus (Driekus) van ZIJL (zie XII.22) en Hendrika Hillegonda Maria MAKKER (zie XIII.1).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -21-07-1969 te Bunnik, gehuwd voor de kerk op -25-07-1969 te Bunnik met Maria Cornelia (Riet) de JONG, 25 jaar oud, medisch analyste, geboren op -06-08-1943 te Bunnik, gedoopt (RK) te Bunnik.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eduardus Hendrikus Nicolaas, geboren op -16-03-1976 te Bunnik, gedoopt (RK) op -01-06-1976 te Bunnik.
   2.  Petrus Marius Nicolaas, geboren op -13-09-1978 te Utrecht, gedoopt (RK) op -04-11-1978 te Bunnik.

XIV.3    Nicolaas Anthonius Cornelis (Nico) van ZIJL, geboren op -09-10-1945 te Bunnik, zoon van Hendrikus Hillegondus (Driekus) van ZIJL (zie XII.22) en Hendrika Hillegonda Maria MAKKER (zie XIII.1).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op -05-07-1975 te Bunnik met Annemieke KOCHEN, 21 jaar oud, geboren op -12-10-1953 te Utrecht, dochter van Pierre KOCHEN en Constance KROES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roland Hendrikus Marinus (zie XV.3).
   2.  Stefan Nicolaas Maria (zie XV.5).
   3.  Nicole Anne Maria, geboren op -14-06-1981 te Bunnik.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op -20-11-2001 te Daun (Dld) met Burim HAIRIZI, 20 jaar oud, geboren op -23-02-1981 te Kosovo. Uit dit huwelijk 1 kind: Nick * 29-09-2008.

XV.3    Roland Hendrikus Marinus van ZIJL, geboren op -12-10-1976 te Bunnik, zoon van Nicolaas Anthonius Cornelis (Nico) van ZIJL (zie XIV.3) en Annemieke KOCHEN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op -01-09-2007 te Bunnik, gehuwd voor de kerk op -01-09-2007 te Bunnik met Sabrina GOMEZ, 25 jaar oud, geboren op -29-04-1982 te Aruba.
Uit dit huwelijk:
   1.  Thijs, geboren op -21-06-2010 te Utrecht.

XV.5    Stefan Nicolaas Maria van ZIJL, geboren op -15-05-1978 te Bunnik, zoon van Nicolaas Anthonius Cornelis (Nico) van ZIJL (zie XIV.3) en Annemieke KOCHEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -26-06-2004 te Utrecht met Sanne Marieke OLDENBORG, 26 jaar oud, geboren op -29-04-1978 te Utrecht, dochter van Vincent OLDENBORG en Marianne van MEURS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maike Annemarie, geboren op -15-09-2005 te Nieuwegein.
   2.  Anouk Ellemieke, geboren op -03-12-2009 te Nieugein.

XIV.7    Hendrikus Johannes (Harry) van ZIJL, fruitkweker; eigenaar camping De Boomgaard, langs de A12. Geboren op -16-01-1950 te Bunnik (gezindte: RK), zoon van Hendrikus Hillegondus (Driekus) van ZIJL (zie XII.22) en Hendrika Hillegonda Maria MAKKER (zie XIII.1).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -16-11-1973 te Bunnik? Echtgenote is Wilhelmina Maria (Helma) KRUYSSEN, 23 jaar oud, verpleegkundige, geboren op -22-09-1950 om 00:40 uur te Schalkwijk, dochter van Jozephus Hendrikus KRUYSSEN en Juliana Regina Maria van WIJNGAARDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Juliana Regina Maria, geboren op -10-01-1975 te Utrecht, gedoopt (RK) te Bunnik.
   2.  Hillegonda Maria, geboren op -30-01-1977 te Utrecht, gedoopt (RK) te Bunnik.
   3.  Hendrik Jozephus, geboren op -09-04-1978 te Utrecht, gedoopt (RK) te Bunnik.
   4.  Maria Wilhelmina, geboren op -20-09-1979 te Utrecht, gedoopt (RK) te Bunnik.

XI.15    Petrus (Pieter) van ZIJL, landbouwer, geboren op -21-02-1860 te Bunnik, overleden op -29-05-1938 te Bunnik op 78-jarige leeftijd. Pachter -tot 1889 samen met zijn broer Nicolaas- van Ter Hul. Een deel van het terrein wordt in 1894 geschonken voor de bouw van een nieuwe school en in 1938 werd een stuk afgestaan voor de bouw van een nieuwe kerk. Langzaamaan brokkelt het eigendom af, want er wordt ook nog een strook onteigend voor de aanleg van de A12. Deze doorsnijdt het land. Zoon van Pieter Klaaszoon (Piet) van ZIJL (zie X.28) en Antonia SMORENBURG.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op -09-05-1889 te Bunnik met Johanna Cornelia (Anna) de WIT, 30 jaar oud, geboren op -30-06-1858 te Odijk, overleden op -18-09-1894 te Bunnik op 36-jarige leeftijd, dochter van Pieter Antonie de WIT en Adriana BROEKHUIJSE.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op -04-08-1896 te Blaricum met Margaretha Klaasina de JONG, 31 jaar oud, geboren op -02-03-1865 te Blaricum, overleden op -23-12-1940 te Bunnik op 75-jarige leeftijd, dochter van Nicolaas Jan de JONG en Elisabet van den BRINK.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Antonia Adriana (Toos), geboren op -07-04-1890 te Bunnik, overleden op -20-04-1956 te Bunnik? op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -12-06-1917 te Bunnik met Jacobus Gerardus (Job) van DIJK, 31 jaar oud, geboren op -05-04-1886 te Houten, overleden op -12-01-1970 te Houten? op 83-jarige leeftijd, zoon van Sebastianus Theodorus van DIJK en Martina van BENNEKOM.
   2.  Petrus Anthonius (zie XII.9).
   3.  Adriana Petronella, geboren op -26-05-1893 te Bunnik, overleden op -24-02-1968 te Bunnik op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -01-06-1920 te Bunnik met Gerardus Cornelis PEEK, 33 jaar oud, geboren op -25-06-1886 te Bunnik, overleden < 1968 te Bunnik? Zoon van Hendrikus PEEK en Elisabeth VERNOOIJ.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Johanna Cornelia, geboren op -17-08-1897 te Bunnik, overleden op -27-07-1975 te Schalkwijk op 77-jarige leeftijd. Zij richtte de afdeling Schalkwijk van de Katholieke Plattelandsvrouwen op.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -04-11-1925 te Bunnik met Sebastianus Cornelis UIJTEWAAL, 26 jaar oud, veehouder, geboren op -12-07-1899 te Schalkwijk, overleden op -30-03-1987 te Schalkwijk op 87-jarige leeftijd.
   5.  Nicolaas Petrus (zie XII.15).
   6.  Petrus Nicolaas (Pieter) (zie XII.17).
   7.  Johannes Lambertus, geboren op -30-04-1901 te Bunnik, ongehuwd.
   8.  Cornelis Gijsbertus (pater Theophilus), priester, geboren op -29-04-1902 te Bunnik, overleden op -03-08-1979 op 77-jarige leeftijd, missionaris in Bolivia.
   9.  Elisabeth Antonia, geboren op -30-11-1903 te Bunnik.
   10.  Hendrikus Hillegondus (Driekus) (zie XII.22).
   11.  Margaretha Antonia Adriana, geboren op -29-04-1906 te Bunnik.
   12.  Lambertus Gerardus (zie XII.24).

XII.9    Petrus Anthonius van ZIJL, geboren op -16-03-1892 te Bunnik, overleden op -04-03-1968 te Bunnik op 75-jarige leeftijd, kocht de dicht bij Ter Hul staande Bunnikse molen en werd grondlegger van de thans nog bestaande NV Van Zijl´s Industrie en Handelsonderneming. Zoon van Petrus (Pieter) van ZIJL (zie XI.15) en Johanna Cornelia (Anna) de WIT.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op -23-09-1929 te Laren met Elisabeth Antonia HILHORST, 37 jaar oud, geboren op -11-09-1892 te Laren, overleden op -08-10-1969 te Blaricum op 77-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Johannes Anthonius (Piet) (zie XIII.2).
   2.  Johannes Petrus Anthonie, geboren op -07-03-1933 te Bunnik, overleden op -08-09-1933 te Bunnik, 185 dagen oud.
   3.  Anthonie Gerardus Cornelis (Ton), geboren op -19-05-1937 te Bunnik.
Gehuwd ± 1961 te Bunnik? Echtgenote is Cornelia (Corrie) de JONG, geboren op -24-03-1945.

XIII.2    Petrus Johannes Anthonius (Piet) van ZIJL, directeur, geboren op -10-12-1930 te Bunnik, gedoopt (RK) te Bunnik, zoon van Petrus Anthonius van ZIJL (zie XII.9) en Elisabeth Antonia HILHORST.
Kinderen:
   1.  Elisabeth Cornelia Maria, geboren op -22-10-1964 te Bunnik, gedoopt (RK) op -24-10-1964 te Odijk.
   2.  Petrus Henricus Cornelis, geboren op -15-12-1965 te Bunnik, gedoopt (RK) op -19-12-1965 te Odijk.
   3.  Bernardus Johannes Anthonius Maria, geboren op -23-07-1967 te Bunnik, gedoopt (RK) op -29-07-1967 te Odijk.
   4.  Johanna Maria Cornelia Elisabeth, geboren op -10-10-1968 te Bunnik, gedoopt (RK) op -22-12-1968 te Odijk.

XII.15    Nicolaas Petrus van ZIJL, geboren op -30-08-1898 te Bunnik, overleden op -12-01-1973 te Houten op 74-jarige leeftijd, zoon van Petrus (Pieter) van ZIJL (zie XI.15) en Margaretha Klaasina de JONG.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op -04-06-1935 met Maria Johanna Jozepha MOCKING (Moeking), 26 jaar oud, geboren op -14-03-1909 te Cothen, overleden op -07-04-1987 te Nieuwegein op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margaretha Wilhelmina Maria (Gré), geboren op -08-12-1936 te Houten.
Gehuwd ± 1952 met Johan (Jo) BARTELS, geboren op -28-08-1937, overleden op -20-08-1987 te Houten? op 49-jarige leeftijd.
   2.  Wilhelmina Margaretha (Miep), geboren op -05-01-1939 te Houten.
Gehuwd ± 1964 te Houten? Echtgenoot is Rokus Jozef van SEETERS, geboren op -24-12-1933.
   3.  Petrus Jacobus Cornelis (Piet) (zie XIII.10).
   4.  Jacoba Maria (Coby), geboren op -17-10-1941 te Houten.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op -26-11-1970 te Utrecht met Robert Karel (Rob) TIMMER, 24 jaar oud, geboren op -25-05-1946.
   5.  Nicolaas Jozephus (Niek) (zie XIII.14).
   6.  Maria Adriana (Ria), geboren op -11-06-1947 te Houten.
Gehuwd ± 1971 te Houten? Echtgenoot is Hendricus Antonius Michael (Henny) GROENEN, geboren op -09-10-1946.
   7.  Cornelia (Corry), geboren op -18-09-1950 te Houten.
   8.  Theophila Gerarda (Thea), geboren op -18-09-1950 te Houten.
Gehuwd 1976 te Houten? Echtgenoot is Gerardus Pieter Johannes Maria (Gerard) van VEENENDAAL, geboren op -08-08-1949.

XIII.10    Petrus Jacobus Cornelis (Piet) van ZIJL, geboren op -29-04-1940 te Houten, zoon van Nicolaas Petrus van ZIJL (zie XII.15) en Maria Johanna Jozepha MOCKING (Moeking).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op -24-06-1969 te Utrecht, gehuwd voor de kerk op -27-06-1969 te Utrecht met Harmina Maria Margaretha (Herma) van BUNNIK, 22 jaar oud, geboren op -25-08-1946.
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena Maria Hermina, geboren op -03-09-1970 te Houten.
Gehuwd ± 1995 te Houten? Echtgenoot is Martin Cornelis KOK, geboren op -27-10-1965.
   2.  Anna Maria (Natasja), geboren op -22-07-1974 te Houten, overleden op -27-11-1999 te Houten op 25-jarige leeftijd.

XIII.14    Nicolaas Jozephus (Niek) van ZIJL, bankmedewerker, geboren op -17-03-1943 te Houten, gedoopt (RK) op -17-03-1943 te Jutphaas, overleden op -10-01-2001 te Sevenum op 57-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas Petrus van ZIJL (zie XII.15) en Maria Johanna Jozepha MOCKING (Moeking).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -29-04-1970 te Houten, gehuwd voor de kerk op -29-04-1970 te Houten met Laurentia Romana (Renske) van BAARSEN, 20 jaar oud, restaurantkok, geboren op -20-03-1950 te Amsterdam, gedoopt (RK) op -20-03-1950 te Amsterdam Z-O, dochter van Joannes Mattheus van BAARSEN en Johanna TERMEULEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Monique Suzanne, geboren op -11-07-1971 te Houten, gedoopt (RK) op -15-08-1971 te Houten.
   2.  Maaike, geboren op -11-07-1974 te Heeze, gedoopt (RK) op -31-08-1974 te Heeze.

XII.17    Petrus Nicolaas (Pieter) van ZIJL, geboren op -08-11-1899 te Bunnik, overleden op -15-11-1979 te ? op 80-jarige leeftijd, zoon van Petrus (Pieter) van ZIJL (zie XI.15) en Margaretha Klaasina de JONG.
Gehuwd ± 1930 met Joanna Petronella Maria (Anna) VERNOOY, geboren op -25-06-1906, overleden op -06-02-1967 op 60-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrian Agatha Maria (Sjaan), geboren op -20-05-1931.
Gehuwd ± 1962 met Johannis Gerrit (Joop) DELPUT, geboren op -29-03-1927, overleden op -06-02-1967 op 39-jarige leeftijd.
   2.  Petrus Wilhelmus (Piet) (zie XIII.23).
   3.  Gerarda (Gré), geboren op -31-05-1934.
Gehuwd ± 1964 met Martinus Wilhelmus Aloysius (Martien) VIANEN, geboren op -13-10-1936.
   4.  Wilhelmus (Wim), geboren ± 1935.
   5.  Anna (Annie), geboren ± 1936.
Gehuwd ± 1965 met DERKS, geboren ± 1938.
   6.  Cornelis (Kees), geboren ± 1938.
   7.  Johannes Lambertus (Jan) (zie XIII.31).

XIII.23    Petrus Wilhelmus (Piet) van ZIJL, benzine- en oliehandelaar, geboren op -24-12-1932 te Kockengen, gedoopt (RK) op -25-12-1932 te Kockengen, zoon van Petrus Nicolaas (Pieter) van ZIJL (zie XII.17) en Joanna Petronella Maria (Anna) VERNOOY.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op -19-02-1966 te Berkhout, gehuwd voor de kerk op -19-02-1966 te Spierdijk met Maria Johanna (Ria) VIS, 25 jaar oud, geboren op -02-09-1940 te Berkhout.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Jacobus, geboren op -03-04-1967 te Spierdijk, gedoopt (RK) op -04-04-1967 te Spierdijk.
   2.  Petrus Nicolaas (Patrick), geboren op -29-06-1969 te Spierdijk, gedoopt (RK) op -30-06-1969 te Spierdijk.
   3.  Wilhelmina Johanna Agatha (Wendy), geboren op -20-05-1971 te Spierdijk, gedoopt (RK) op -21-05-1971 te Spierdijk.
Gehuwd ± 1998 met Robertus Wilhelmus Cornelis (Rob) HEEMSKERK, geboren op -27-06-1965.

XIII.31    Johannes Lambertus (Jan) van ZIJL, benzine-/oliehandelaar, geboren op -25-08-1945 te Kockengen, zoon van Petrus Nicolaas (Pieter) van ZIJL (zie XII.17) en Joanna Petronella Maria (Anna) VERNOOY.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -12-12-1969 te Heerhugowaard, gehuwd voor de kerk op -22-05-1970 te Heerhugowaard (De Noord) met Theodora Catharina Maria (The) WESTMEIJER, 24 jaar oud, geboren op -17-05-1945 te Heerhugowaard, dochter van Petrus WESTMEIJER en Catharina Maria BROERSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Petrus (Jan) (zie XIV.22).
   2.  Anna Catharina Maria (Angelique), geboren op -24-11-1973 te Berkhout.
Gehuwd ± 1997 met Bernardus Johannes Adrianus (Ben) STEUR, geboren op -16-05-1965.
   3.  Charles Leonardus (Charl), geboren op -13-12-1977 te Spierdijk.
Gehuwd ± 2003 met Ilona ROOS, geboren op -22-05-1981.

XIV.22    Johannes Petrus (Jan) van ZIJL, geboren op -28-05-1971 te Berkhout, zoon van Johannes Lambertus (Jan) van ZIJL (zie XIII.31) en Theodora Catharina Maria (The) WESTMEIJER.
Gehuwd ± 1999 met Brigit (Bridget) HUGES, geboren op -28-09-1972.
Uit dit huwelijk:
   1.  Milan Samuel, geboren op -12-07-2001.

XII.22    Hendrikus Hillegondus (Driekus) van ZIJL, geboren op -01-12-1904 te Bunnik, overleden op -22-07-1993 te Bunnik op 88-jarige leeftijd. Pachter van Ter Hul. Koopt het restant van het complex (er was veel grond van afgegaan) voor f 5.000,- en op 24 mei 1949 koopt hij voor f 41.000,- het totale complex van Marguérite d´Alsace. Zo kwam er na 117 jaar opnieuw een Van Zijl als eigenaar van Ter Hul. Temidden van de nieuwe uitbreidingswijk van Bunnik veranderde de boerderij echter van functie. Tussen 1940 en 1955 werden er paarden en rijtuigen voor de kerkgangers gestald. Van Zijl begon met de verkoop van zuivelproducten en fruit, hetgeen uiteindelijk resulteerde in de vestiging van een supermarkt. Zoon van Petrus (Pieter) van ZIJL (zie XI.15) en Margaretha Klaasina de JONG.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op -04-11-1942 te Eemnes met Hendrika Hillegonda Maria MAKKER, 27 jaar oud (zie XIII.1).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder XIII.1).
 
XII.24    Lambertus Gerardus van ZIJL, aannemer van grondwerken, geboren op -21-04-1908 te Bunnik, overleden op -10-03-1983 te Wijk bij Duurstede op 74-jarige leeftijd, zoon van Petrus (Pieter) van ZIJL (zie XI.15) en Margaretha Klaasina de JONG.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op -16-11-1949 te Eemnes met Maria MAKKER, 28 jaar oud, geboren op -07-07-1921 te Eemnes.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margriet, onderwijzeres in Houten, geboren 1951.
Gehuwd met Florian LAMBERMONT.
   2.  Petrus Nicolaas Theophilus Jozef (Peter) (zie XIII.35).
   3.  Jeanet, geboren 1955.

XIII.35    Petrus Nicolaas Theophilus Jozef (Peter) van ZIJL, onderwijzer, geboren op -22-07-1953 om 14:00 uur te Bunnik, zoon van Lambertus Gerardus van ZIJL (zie XII.24) en Maria MAKKER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -04-07-1980 te Driebergen, gehuwd voor de kerk op -04-07-1980 te Werkhoven met Alda HOEK, 25 jaar oud, bacteriologisch analyste, geboren op -19-02-1955 om 02:30 uur te Driebergen (gezindte: NH), dochter van Lambertus Hendrik HOEK en Hendrijntje BOERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Claziena Maria (Claran), geboren op -05-12-1983 te Wijk bij Duurstede, gedoopt (RK) op -13-05-1984 te Wijk bij Duustede.
   2.  Wilfreda Hennie (Wieke), geboren op -22-09-1985 te Wijk bij Duurstede, gedoopt (RK) op -20-04-1986 te Wijk bij Duurstede.
   3.  Gijsbertus Pieter (Tijs), geboren op -05-03-1987 te Wijk bij Duurstede.

XI.18    Nicolaas (Klaas) van ZIJL, geboren op -10-09-1861 te Bunnik, overleden op -14-01-1939 te Schalkwijk op 77-jarige leeftijd, vertrok naar Schalkwijk, nadat zijn broer de enige pachter van ter Hul werd. Zoon van Pieter Klaaszoon (Piet) van ZIJL (zie X.28) en Antonia SMORENBURG.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op -10-07-1893 te Schalkwijk met Anna Maria van WIJK, 27 jaar oud, geboren op -14-04-1866 te Schalkwijk, overleden op -28-08-1940 te Schalkwijk op 74-jarige leeftijd, dochter van Arie van WIJK en Johanna VERKERK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus, geboren op -03-05-1894 te Schalkwijk.
   2.  Adrianus Johannes (zie XII.27).
   3.  Antonius Johannes, geboren op -30-03-1897 te Schalkwijk, overleden op -18-07-1897 te Schalkwijk, 110 dagen oud.
   4.  Johannes Antonius (zie XII.30).
   5.  Antonius Johannes, geboren op -08-08-1899 te Schalkwijk.
   6.  Johanna Antonia, geboren op -30-09-1900 te Schalkwijk.
   7.  Antonia Helena, wijkverpleegster, geboren op -03-02-1902 te Schalkwijk, overleden op -17-10-1945 te Culemborg op 43-jarige leeftijd.
   8.  Gijsbertus Cornelis, geboren ± 1903 te Schalkwijk, overleden op -30-12-1905 te Schalkwijk.
   9.  Johannes Cornelis (zie XII.36).

XII.27    Adrianus Johannes van ZIJL, geboren op -20-01-1896 te Schalkwijk, overleden op -20-04-1965 te Schalkwijk op 69-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas (Klaas) van ZIJL (zie XI.18) en Anna Maria van WIJK.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -18-05-1922 te Schalkwijk met Johanna Cornelia UIJTEWAAL, 25 jaar oud, geboren op -21-05-1896 te Schalkwijk, dochter van Johannes Antonius UIJTEWAAL en Johanna van der WORP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas Johannes (Nico), fruitkweker, geboren op -20-12-1923 te Schalkwijk.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op -28-12-1964 te Woensdrecht met Adriana Agatha (Jeanne) SCHIPPER, 35 jaar oud, geboren op -28-06-1929 te Opmeer (gezindte: RK), dochter van Ariën SCHIPPER, landman, en Maria GROOT.
   2.  Johannes, geboren ± 1924.
   3.  Johanna Maria (Jo), geboren op -05-06-1929 te Schalkwijk.
Gehuwd ± 1954 te Schalkwijk met Antonius Henricus Maria STURKENBOOM, geboren op -12-11-1926 te Schalkwijk, overleden op -02-01-1997 te Schalkwijk op 70-jarige leeftijd, zoon van Cornelis STURKENBOOM en Johanna (Hanna) UYTTEWAAL.

XII.30    Johannes Antonius van ZIJL, geboren op -01-07-1898 te Schalkwijk, zoon van Nicolaas (Klaas) van ZIJL (zie XI.18) en Anna Maria van WIJK.
Gehuwd ± 1926 te Schalkwijk met Margaretha Johanna van DIJK, geboren op -01-05-1900 te Schalkwijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas Petrus (zie XIII.43).

XIII.43    Nicolaas Petrus van ZIJL, agrariër, geboren op -09-06-1933 te Schalkwijk, overleden op -20-11-2010 te Schalkwijk op 77-jarige leeftijd, begraven op -25-11-2010 te Schalkwijk, zoon van Johannes Antonius van ZIJL (zie XII.30) en Margaretha Johanna van DIJK.
Gehuwd ± 1960 te Schalkwijk (Houten)? Echtgenote is Agnes Adriana SCHOLMAN, geboren ± 1938 te Schalkwijk?
Uit dit huwelijk:
   1.  Margaretha Johanna Maria, geboren op -08-08-1963 te Houten (Schalkwijk).
Gehuwd ± 1988 met Adrianus Gerardus Maria van ROOIJEN, geboren op -15-10-1961 te Houten?
   2.  Johannes Jacobus Nicolaas (Hans), automonteur, geboren op -11-09-1964 te Houten (Schalkwijk).
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op -02-02-2007 te Houten, huwelijk door mijzelf voltrokken met Goverdina Cornelia STEENBEEK, 41 jaar oud, geboren op -06-04-1965 te Vleuten-De Meern, dochter van Evert STEENBEEK en Maria Francijna VEEN.

XII.36    Johannes Cornelis van ZIJL, geboren op -18-07-1907 te Schalkwijk, zoon van Nicolaas (Klaas) van ZIJL (zie XI.18) en Anna Maria van WIJK.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op -04-11-1942 te Schalkwijk met Anna Maria van SCHIP, 35 jaar oud, geboren op -05-09-1907 te Schalkwijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anne Maria Hendrika (Ria), geboren op -23-05-1944 te Lienden, overleden op -23-05-1995 te Breukelen op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd ± 1968 met Willem HILDEBRAND, geboren op -22-08-1944 te Breukelen.
   2.  Nicolaas Cornelis (Klaasje), geboren ± 04-1946 te Lienden, overleden op -03-02-1947 te Lienden, 9 maanden oud.
   3.  Nicolaas Cornelis (Klaas) (zie XIII.48).

XIII.48    Nicolaas Cornelis (Klaas) van ZIJL, geboren op -20-01-1948 te Lienden, zoon van Johannes Cornelis van ZIJL (zie XII.36) en Anna Maria van SCHIP.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -21-08-1973 te Langeweg? Echtgenote is Petronella Perpetua Clementine (Elly) van OERS, 25 jaar oud, geboren op -12-05-1948 te Langeweg, dochter van Mattheus van OERS en Pieternella Maria.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas Johannes Mattheus (Niels), geboren op -29-07-1983 te Zeist.

X.30    Gerrit van ZIJL, geboren op -30-01-1818 te Bunnik, overleden op -14-09-1903 te Bunnik op 85-jarige leeftijd. Volgde samen met zijn broer Pieter zijn vader op in de pacht van Ter Hul tot Gerrit een boerderij van de weduwe Dorresteyn kon overnemen. Zijn vermogen was f 50.000,-, zoon van Nicolaas Pieterszoon (Klaas) van ZIJL (zie IX.21) en Henrica Maria VULTO.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op -23-04-1852 te Bunnik met Catharina DORRESTEIN, 29 jaar oud, geboren op -29-01-1823 te Bunnik, overleden op -20-12-1885 te Bunnik op 62-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Hendrika, geboren op -20-02-1853 te Langbroek, overleden op -26-08-1890 te Bunnik op 37-jarige leeftijd. Vermogen 2280.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op -04-05-1883 te Bunnik met Jacobus van OOSTROM, 37 jaar oud, geboren op -07-10-1845 te Schalkwijk, overleden te Vechten, zoon van Johannes van OOSTROM en Willemijntje van ROOIJEN. {Hij is later gehuwd op 45-jarige leeftijd op -17-08-1891 te Schalkwijk met Cornelia de BREE, geboren ± 1843 te Schalkwijk, dochter van Hendrik de BREE en Jaantje de KRUIJF.}
   2.  Hendrika Catharina, geboren op -14-02-1854 te Odijk, overleden op -08-08-1939 te Bunnik op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op -27-04-1884 te Bunnik met Antonius van OOSTRUM, 31 jaar oud, geboren op -15-11-1852 te ´t Goy, zoon van Johannes van OOSTROM en Willemijntje van ROOIJEN.
   3.  Cornelia, geboren op -27-05-1856 te Odijk, overleden op -15-06-1856 te Odijk, 19 dagen oud, 0 jaar.
   4.  Nicolaas, geboren op -31-12-1857 te Odijk, overleden op -15-01-1858 te Odijk, 15 dagen oud.
   5.  Nicolaas (zie XI.26).
   6.  Cornelia, geboren op -02-11-1860 te Odijk, overleden op -19-10-1869 te Odijk op 8-jarige leeftijd, 8 jaar.
   7.  Marrigje, geboren op -24-09-1862 te Odijk, overleden op -27-05-1919 te Houten op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -02-05-1886 te Bunnik met Albertus van OOSTRUM (van Oostrom), 30 jaar oud, geboren op -05-10-1855 te ´t Goy, overleden op -03-01-1938 te Bunnik op 82-jarige leeftijd, zoon van Johannes van OOSTROM en Willemijntje van ROOIJEN.
   8.  Cato, geboren op -28-11-1864 te Odijk.

XI.26    Nicolaas van ZIJL, geboren op -24-07-1859 te Odijk, overleden op -10-05-1928 te Bunnik op 68-jarige leeftijd, zoon van Gerrit van ZIJL (zie X.30) en Catharina DORRESTEIN.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op -21-10-1892 te Cothen met Maria Margaretha VERNOOY, geboren 1866 te Cothen, dochter van Johannes Nicolaas VERNOOY en Maria STURKENBOOM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerardus Johannes, geboren op -24-08-1894 te Bunnik.
   2.  Johannes Nicolaas, geboren op -03-11-1895 te Bunnik, overleden op -05-11-1895, 2 dagen oud.
   3.  Catharina Maria, geboren op -16-04-1897 te Bunnik.

VIII.24    Gerardus (Gerrit) van ZIJL, gedoopt op -30-05-1741 te Bunnik, begraven op -23-10-1804 te Maarssen op 63-jarige leeftijd. In "Ter Hul en het geslacht van Zijl" door C.Dekker wordt als huw. datum 9 nov 1765 genoemd. Dit berust waarschijnlijk op een vergissing, net als het door Dekker genoemde 2e huw met Johanna Voet. Dit laatste huw betreft een andere Gerardus die wel op 9 november begraven is. Zoon van Nicolaas Peterszoon (Klaas) van ZIJL (zie VII.13) en Gertrudis de CRUIJF.
Ondertrouwd op -07-04-1765 te Bunnik, gehuwd op 23-jarige leeftijd op -23-04-1765 te Bunnik (RK), testament opgemaakt op 09-10-1804 voor notaris Helmert van Dam. Echtgenote is Antonia (Teuntje) van der WEL, 21 jaar oud, gedoopt op -14-06-1743 te Bunnik (getuige(n): Neeltje Sweserijn (op Rijnewijck)), overleden te Zuilen (Lage Weide) op 56-jarige leeftijd, begraven op -09-06-1800 te Maarssen, dochter van Johannes van der WEL en Cornelia SWESERIJN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruida, gedoopt (RK Walsteeg) op -12-03-1766 te Zuilen, overleden op -10-03-1841 te Maarssen op 74-jarige leeftijd.
   2.  Cornelia, geboren te Zuilen, gedoopt op -09-04-1767 te Maarssen, overleden op -02-11-1826 te Ruwiel op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op -30-04-1805 te Maarssen met Johannes (Jan) van WENSEN (van Winsen), 46 jaar oud, koehouder, gedoopt op -01-01-1759 te Ruwiel, overleden op -30-10-1830 te Ruwiel op 71-jarige leeftijd. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op -24-04-1798 te Slootdijk (rk) met Marritje de HAAN (van Baambrugge), geboren ± 1776 te Baambrugge??}
   3.  Wijnanda (Wijntje), geboren te Zuilen (Lage Weide), gedoopt op -23-09-1768 te Maarssen.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op -25-04-1805 te ?? huw. vw. op 25-04-1805 voor notaris C. van Hees. Echtgenoot is Steven MILTENBURG, geboren te Zuilen, gedoopt 1780 te Maarssen, overleden op -20-04-1857 te Zuilen.
   4.  Jannigje, geboren te Zuilen (Lage Weide), gedoopt op -10-04-1770 te Maarssen.
   5.  Nicolaas (Klaas) (zie IX.37).
   6.  Maria, geboren te Zuilen (Lage Weide), gedoopt op -30-04-1774 te Maarssen.
   7.  Antonia (Antoinette), geboren te Zuilen (Lage Weide), gedoopt op -23-05-1775 te Zuilen (Maarssen), overleden op -08-06-1823 te Vinkeveen op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op -15-09-1804 te Zuilen, huw. vw. op 15-09-1804 voor notaris Koppen. Echtgenoot is Cornelis van den NIEUWENDIJK, geboren ± 1770, overleden op -05-05-1811 te Vinkeveen.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op -07-10-1812 te Vinkeveen met Gijsbertus SPRUIT, geboren circa 1779 te Vinkeveen, zoon van Willem SPRUIT en Gijsberte HOOGBURG.
   8.  Johanna, gedoopt op -26-04-1777 te Maarssen (Lage Weide), overleden op -18-10-1822 te Schonauwen op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -06-05-1801 te Maarssen met Arnoldus (Aart) van OOSTROM, geboren ± 1775, overleden 1847.
   9.  Pieternella, geboren te Zuilen (Lage Weide), gedoopt op -29-09-1778 te Maarssen.
   10.  Ketie (van Seyl), geboren te Zuilen (Lage Weide), gedoopt op -06-06-1780 te mAARSSEN.
   11.  Jan, geboren te Zuilen (Lage Weide), gedoopt op -07-12-1782 te mAARSSEN.
   12.  Maria, geboren te Zuilen (Lage Weide), gedoopt op -20-05-1784 te Maarssen.

IX.37    Nicolaas (Klaas) van ZIJL, landbouwer, geboren te Zuilen (Lage Weide), gedoopt op -13-07-1772 te Maarssen, overleden op -30-07-1850 te Zuilen op 78-jarige leeftijd, zoon van Gerardus (Gerrit) van ZIJL (zie VIII.24) en Antonia (Teuntje) van der WEL.
Gehuwd (1) op 33-jarige leeftijd op -28-10-1805 te Teckop met Maria WILDSCHUT, 28 jaar oud, geboren te Gieltjensdorp, gedoopt op -08-02-1777 te Vleuten, overleden op -02-08-1815 te Zuilen op 38-jarige leeftijd. Zij wordt in ovl akte zoon hendricus Maria Okhuizen genoemd.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op -22-02-1816 te Zuilen, notaris Teunis van Vliet te Maarssen >> huw vw met Johanna MILTENBURG, 24 jaar oud, gedoopt op -13-09-1791 te Zuilen, overleden op -30-07-1872 te Zuilen op 80-jarige leeftijd, dochter van Willem van MILTENBURG en Aaltje van RIJN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Antonia (Toontje), geboren op -16-08-1806 te Zuilen (Lage Weide), gedoopt te Maarssen, overleden op -03-07-1866 te Utrecht op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op -28-11-1825 te Zuilen met Pieter de BREE, 18 jaar oud, gedoopt op -08-08-1807 te Schalkwijk, overleden op -22-05-1868 te Utrecht op 60-jarige leeftijd, zoon van Pieter de BREE en Maria VOLKERS LEEMKOLK.
   2.  Wijnanda (Wilhelmina) (Wijntje), geboren 1809 te Zuilen (Lage Weide), gedoopt te Maarssen, overleden op -09-03-1855 te Harmelen.
Gehuwd op -17-10-1838 te Harmelen met Willem VOORHOUT, geboren ± 1803 te Harmelen, overleden op -11-05-1878 te Woerden.
   3.  Gerrit, geboren te Zuilen (Lage Weide), gedoopt ± 1811 te Maarssen, overleden op -26-02-1860 te Vinkeveen & Waverveen.
Gehuwd ± 1846 met Antje van der TOORN, geboren ± 1822, overleden op -08-04-1885 te Vinkeveen & Waverveen, dochter van Dirk van der TOORN en Meintje van ES. {Zij is later gehuwd ± 1866 met Adrianus van der MAANDEN, geboren ± 1824.}
   4.  Johanna (Annigje), geboren op -30-05-1812 te Zuilen (Lage Weide), gedoopt te Maarssen, overleden op -30-06-1866 te Vinkeveen &Waverveen op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op -24-05-1850 te Zuilen met Jacobus VERHOEK, geboren 1809 te Linschoten, overleden op -12-05-1883 te Uithoorn.
   5.  Hendrikus (zie X.46).
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Maria, geboren op -14-01-1817 te Zuilen, overleden op -23-06-1817 te Zuilen, 160 dagen oud.
   7.  Aaltje, geboren op -22-11-1818 te Zuilen (Lage Weide), gedoopt te Maarssen, overleden op -02-01-1895 te Zuilen op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op -20-12-1850 te Zuilen met Bernardus TIJSSEN, 34 jaar oud, geboren op -13-04-1816 te Zuilen, overleden op -22-05-1886 te Zuilen op 70-jarige leeftijd.
   8.  Willem, geboren op -02-03-1820 te Zuilen, overleden op -14-06-1837 te Zuilen op 17-jarige leeftijd.
   9.  Jan van SIJL (van Zijl) (zie X.52).
   10.  Maria, geboren op -05-06-1824 te Zuilen (Lage Weide), gedoopt te Maarssen.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op -17-12-1851 te Zuilen met Johannes MAARSCHALKERWEERD, geboren 1808 te Oudewater, overleden op -30-09-1857 te Vinkeveen & Waverveen.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op -04-10-1859 te Vinkeveen & Waverveen, maakten op 27-09-1859 huw vw bij notaris Borret met Willem STEENBERGEN, geboren ± 1819 te Bodegraven?
   11.  Steven van SIJL (zie X.58).

X.46    Hendrikus van ZIJL, geboren op -07-04-1814 te Zuilen (Lage Weide), gedoopt te Maarssen, overleden op -23-01-1875 te Lopik op 60-jarige leeftijd, in zijn ovl-akte wordt Maria okhuizen als moeder genoemd. Zoon van Nicolaas (Klaas) van ZIJL (zie IX.37) en Maria WILDSCHUT.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op -27-11-1844 te Houten met Elisabeth van der WORP, 39 jaar oud, gedoopt (rk) op -29-04-1805 te Schalkwijk, overleden op -20-08-1883 te Lopik op 78-jarige leeftijd, dochter van Toon van der WORP en Maria van ROOIJEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, geboren op -23-06-1846 te Lopik, overleden op -23-03-1942 te Lopik op 95-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op -09-05-1867 te Lopik met Adrianus van VLIET, 26 jaar oud, geboren op -12-07-1840 te Lopik, overleden op -13-11-1929 te Lopik op 89-jarige leeftijd, zoon van Maarten van VLIET en Maria van den NIEUWENDIJK.

X.52    Jan van SIJL (van Zijl), geboren op -19-11-1821 te Zuilen (Lage Weide), gedoopt te Maarssen, overleden op -15-07-1878 te Zuilen op 56-jarige leeftijd, notaris Borret acte 19 Mei 1880. Vermogen 16900,-, zoon van Nicolaas (Klaas) van ZIJL (zie IX.37) en Johanna MILTENBURG.
Gehuwd (1) op 35-jarige leeftijd op -30-04-1857 te Ruwiel met Martha (Marretje) van WINSEN (van Wensen), 22 jaar oud, geboren op -05-03-1835 te Ruwiel, overleden op -23-03-1872 te Zuilen op 37-jarige leeftijd, dochter van Nicolaas van WINSEN en Maria KIPPERSLUIS.
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op -31-01-1873 te Houten met Maria STURKENBOOM, 39 jaar oud, geboren op -20-04-1833 te Oudwulven, overleden op -16-01-1899 te Zuilen op 65-jarige leeftijd, dochter van Cornelis STURKENBOOM en Geertruyda den HARTOG.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Nicolaas (zie XI.34).
   2.  Johannes Nicolaas, geboren 11-1859 te Zuilen, overleden op -14-11-1859 te Zuilen.
   3.  Johannes van ZIJL, geboren op -02-07-1863 te Zuilen, overleden op -29-05-1937 te Harmelen op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op -02-06-1905 te Harmelen met Anthonia Cornelia GROEN, geboren ± 1867 te Utrecht, dochter van Cornelis Arnoldus GROEN en Anthonia HOOGLAND.
   4.  Maria Clasina, geboren op -21-07-1864 te Zuilen, overleden op -22-03-1869 te Zuilen op 4-jarige leeftijd.
   5.  Nicolaas (zie XI.40).
   6.  Stefanus (Steven) (zie XI.42).
   7.  Johanna, geboren op -28-06-1869 te Zuilen, overleden op -29-07-1870 te Zuilen op 1-jarige leeftijd.
   8.  Wilhelmus Willebrordus van ZIJL, geboren op -07-11-1870 te Zuilen, overleden op -29-09-1906 te Zuilen op 35-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   9.  Martha Christina Maria van ZIJL (van Sijl), geboren op -11-03-1874 te Zuilen, overleden op -04-03-1946 te Zeist op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op -10-05-1907 te Zuilen met Cornelis Joseph HESP, 34 jaar oud, geboren op -04-05-1873 te Abcoude-Proosdij.

XI.34    Nicolaas van SIJL, winkelier, geboren op -07-04-1858 te Zuilen, overleden op -19-03-1891 te Werkhoven op 32-jarige leeftijd, zoon van Jan van SIJL (van Zijl) (zie X.52) en Martha (Marretje) van WINSEN (van Wensen).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -30-01-1885 te Zuilen met Adriana BOS, 23 jaar oud, geboren op -23-10-1861 te Zuilen, overleden op -26-12-1936 te Mijdrecht op 75-jarige leeftijd, dochter van Petrus BOS en Elisabeth VERBEEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes (zie XII.41).
   2.  Petrus van ZIJL, geboren op -11-06-1887 te Werkhoven, overleden op -05-04-1912 te Werkhoven op 24-jarige leeftijd.
   3.  Johannes Nicolaas van ZIJL (zie XII.44).
   4.  Elisabeth Martina van ZIJL, geboren op -02-09-1890 te Werkhoven, overleden op -16-02-1891, 167 dagen oud.

XII.41    Johannes van SIJL, geboren op -03-11-1885 te Werkhoven, overleden op -09-10-1948 te Lisse op 62-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas van SIJL (zie XI.34) en Adriana BOS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -24-07-1914 te Werkhoven met Cornelia FRANKEN, 34 jaar oud, geboren op -19-03-1880 te Rotterdam, overleden op -17-08-1925 te Arnhem op 45-jarige leeftijd, dochter van Johannes FRANKEN en Maria Johanna MACKAAIJ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas Johannes Josephus (zie XIII.50).

XIII.50    Nicolaas Johannes Josephus van SIJL, geboren op -10-06-1915 te Amersfoort, overleden 09-1994 te Heemstede, zoon van Johannes van SIJL (zie XII.41) en Cornelia FRANKEN.
Gehuwd ± 1939 met Augusta MASCHMEIJER, geboren op -12-03-1913 te Amsterdam, overleden op -05-02-1997 te Drempt op 83-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Paulus Maria (Paul) (zie XIV.36).

XIV.36    Paulus Maria (Paul) van SIJL, geboren op -06-05-1950 te Amsterdam, zoon van Nicolaas Johannes Josephus van SIJL (zie XIII.50) en Augusta MASCHMEIJER.
Gehuwd ± 1975 met Margaretha Elisabeth Catharina (Marlies) PORTEGIES, geboren op -24-08-1951 te Haarlem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marije, geboren op -15-09-1978 te Lisse.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -01-09-2005 te Hillegom met Geert BERGER, 29 jaar oud, geboren op -11-03-1976 te Zaandam, zoon van Andries BERGER.

XII.44    Johannes Nicolaas van ZIJL, geboren op -31-01-1889 te Werkhoven, overleden -1110-1944 te Abcoude, zoon van Nicolaas van SIJL (zie XI.34) en Adriana BOS.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op -06-07-1917 te Breukelen-Nijenrode met Wilhelmina Maria van RIET, 28 jaar oud, geboren op -26-08-1888 te Breukelen-Nijenrode, overleden op -10-04-1937 te Breukelen-Nijenrode op 48-jarige leeftijd, dochter van Martinus van RIET en Adriana van KUIJK.
Gehuwd (2) ± 1939 met Elisabeth SAELMANS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Adriana Cornelia, geboren ±20-12-1918 te Maarssen, overleden op -06-05-1919 te Maarssen.

XI.40    Nicolaas van SIJL, geboren op -11-10-1865 te Zuilen, overleden op -14-09-1908 te Willeskop op 42-jarige leeftijd, zoon van Jan van SIJL (van Zijl) (zie X.52) en Martha (Marretje) van WINSEN (van Wensen).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op -31-01-1901 te Jutphaas met Geertruida Johanna van KIPPERSLUIS, 33 jaar oud, geboren op -22-08-1867 te Jutphaas, overleden op -20-12-1938 te IJsselstein op 71-jarige leeftijd, dochter van Willem van KIPPERSLUIS en Emmigje van den HAM. {Zij is later gehuwd op 43-jarige leeftijd op -15-09-1910 te Willeskop met Gijsbertus BATENBURG, geboren ± 1876 te IJsselstein, zoon van Willem BATENBURG en Elizabeth GEURTS.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Antonius, geboren op -28-01-1902 te Oudewater.
   2.  Nicolaas, geboren 12-1904 te Oudewater, overleden op -16-01-1905 te Oudewater, één maand oud.

XI.42    Stefanus (Steven) van SIJL, veehouder, geboren op -08-03-1867 te Zuilen, zoon van Jan van SIJL (van Zijl) (zie X.52) en Martha (Marretje) van WINSEN (van Wensen).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -29-04-1893 te Loosdrecht met Gijsberta de REUVER, 25 jaar oud, geboren op -17-09-1867 te Loenen, overleden op -27-04-1941 te Oudenrijn op 73-jarige leeftijd, dochter van Johannes de REUVER en Anna JANSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martha Clazina, geboren ± 1894 te Maarssen, overleden op -24-09-1899 te Maarssen.
   2.  Johanna, geboren ± 1895 te Maarssen.
   3.  Johanna Jacoba, geboren 12-1896 te Maarssen, overleden op -21-07-1897 te Maarssen.
   4.  Johannes Willebrordus, geboren 12-1897 te Maarssen, overleden op -17-02-1898 te Maarssen, oud tien weken.
   5.  Johanna (Annie) (zr. Jeanne), geboren op -16-03-1902 te Maarssen.
   6.  Johannes Willebrordus, geboren op -09-07-1903 te Maarssen, overleden op -22-07-1905 te Maarssen op 2-jarige leeftijd.
   7.  Johanna Agnes, geboren 02-1905 te Maarssen, overleden op -06-08-1905 te Maarssen.
   8.  Stephanus Martinus, geboren 06-1906 te Maarssen, overleden op -15-07-1906 te Maarssen.
   9.  Bertha (zr. Electa), geboren ± 1908 te Maarssen.
   10.  Maria (Marie) (zr. Rosa), geboren op -09-11-1911 te Maarssen.

X.58    Steven van SIJL, landbouwer, geboren op -10-03-1830 te Zuilen, overleden op -03-10-1896 te IJsselstein op 66-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas (Klaas) van ZIJL (zie IX.37) en Johanna MILTENBURG.
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op -12-05-1862 te IJsselstein met (Joh)Anna Pietronella KORTLAND, geboren ± 1832, overleden op -15-02-1867 te IJsselstein, dochter van Sijbrant KORTLAND en Adriana van DIJK.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op -26-10-1868 te IJsselstein met Maria van der WORP, 31 jaar oud, geboren op -04-10-1837 te IJsselstein, overleden op -28-01-1903 te IJsselstein op 65-jarige leeftijd, dochter van Albert van der WORP en Jacoba den HARTOG.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Adriana Maria, geboren op -15-09-1865 te IJsselstein, overleden op -01-01-1866 te IJsselstein, 108 dagen oud.
   2.  Johanna Petronella, geboren op -16-02-1867 te IJsselstein, overleden op -29-10-1926 te Lopik op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd ± 06-05-189 te IJsselstein met Johannes van KATS, geboren ± 1858 te Benschop, overleden op -07-10-1868 te IJsselstein.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Jacoba van ZIJL (van Sijl), geboren op -27-02-1869 te IJsselstein, overleden op -23-02-1942 te IJsselstein op 72-jarige leeftijd.
   4.  Nicolaas Johannes, geboren op -21-04-1871 te IJsselstein.
   5.  Johanna van ZIJL (van Sijl), geboren op -29-12-1872 te IJsselstein.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op -23-01-1902 te IJsselstein met Adrianus van BREUKELEN, geboren ± 1872 te Benschop, overleden op -13-04-1939 te Benschop.
   6.  Anthonius van ZIJL (van Sijl), geboren op -02-08-1875 te IJsselstein.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op -13-05-1919 te Langbroek met Cornelia Johanna van RIJN, 26 jaar oud, geboren op -10-02-1893 te Langbroek, dochter van Petrus van RIJN en Adriana RIJSWIJK.
   7.  Johannes van ZIJL (van Sijl), geboren op -23-04-1877 te IJsselstein.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op -22-09-1908 te IJsselstein met Johanna Petronella KROMWIJK, 26 jaar oud, geboren op -10-11-1881 te IJsselstein, overleden op -27-03-1942 te IJsselstein op 60-jarige leeftijd, dochter van Antonius KROMWIJK en Willemina KIPPERSLUIS.
   8.  Anna Maria, geboren op -20-11-1879 te IJsselstein.

VII.15    Aart Petersz van ZIJL (Arnoldus), schepen, geboren ± 1700 te Bunnik? Overleden 1777, begraven op -06-08-1777 te Bunnik. In 1722 is hij onmondig. Zijn voogd is Aelbert Arisse van Oostweert.
Hij was schepen van 1740 tot 1749.
Op 20 Okt 1772 geeft hij aan schout en schepenen van Bunnik te kennen dat hij "niet van zijne geringe goederen konde bestaan en wegens zijne hoge jaren en swakkelijken toestand buiten staat geraakte na behoren sijn kost te kunnen winnen". Met instemming van zijn zonen Pieter, Jan, Adriaan en Hendrik draagt hij alles wat hij nog heeft - "roerende en onroerende goederen, schuiten, huiscieraden, inboedel" - over aan zijn zoon Gerrit, in ruil voor kost en inwoning. Zoon van Peter Jansz van ZIJL (zie VI.14) en Weijntje Claesdr VOSCH, landbouwster.
Gehuwd voor de kerk (1) op -18-04-1730 te Bunnik (RK) met Hendrica van RIJN, 25 jaar oud, gedoopt (RK) op -16-03-1705 te Vechten (getuige(n): Aelbertie Geurtse), dochter van Berend Arisse van RIJN en Teuntje Baars van MALSEN.
Gehuwd (2) op -15-05-1742 te Bunnik met Johanna van SCHERPENZEEL, overleden -00-02-1772, begraven op -20-02-1772 te Bunnik, gerecht Bunnik acte 20 Feb 1772.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Wenselina, gedoopt (rk) op -04-01-1731 te Bunnik (getuige(n): Joanna Termeij).
   2.  Petrus, gedoopt (rk) op -28-01-1732 te Bunnik (getuige(n): Joanna van Zijl uit Breukelen).
   3.  Johannes (Jan), gedoopt (rk) op -05-03-1734 te Bunnik (getuige(n): Mechtildis Hertog).
   4.  Adrianus (Aart / Arie) (zie VIII.29).
   5.  Winanda, gedoopt (rk) op -19-06-1738 te Bunnik (getuige(n): Cornelia Miltenburg uit Vechten).
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Henricus, gedoopt (rk) op -08-03-1744 te Bunnik (getuige(n): Huberta van Beek).
   7.  Gerardus (zie VIII.34).

VIII.29    Adrianus (Aart / Arie) van ZIJL, gedoopt (rk) op -29-10-1735 te Bunnik (getuige(n): Adrianus van Rijn), overleden op -04-02-1808 te Houten op 72-jarige leeftijd, zoon van Aart Petersz van ZIJL (Arnoldus) (zie VII.15) en Hendrica van RIJN.
Ondertrouwd (1) op -07-04-1770, gehuwd op 34-jarige leeftijd op -24-04-1770 te Houten/´t Goy, woont bij huwelijk in ´t Goy, gehuwd voor de kerk op -24-04-1770 te Schalkwijk (RK) (getuige(n): Maria de Becker & Christina van Hengstum) met E1isabeth Joannesdr (Lijp) van VELDHUIZEN (Velthuijsen), 28 jaar oud, geboren te ´t Goy, gedoopt (rk) op -03-09-1741 te Schalkwijk (getuige(n): Adriana Vermeulen-Scherpenzeel, tante), dochter van Johannes van VELDHUIZEN en Maria Huijgsdsr van SCHERPENZEEL.
Gehuwd (2) op 58-jarige leeftijd op -29-04-1794 te Houten en ´t Goy, gehuwd voor de kerk op -29-04-1794 te Jutphaas (NH) met Maria COLSTEEG (Keesteegh / Kolsteeg), geboren ± 1756, overleden op -08-06-1814 te Jutphaas, dochter van Steven COLSTEEG en Megteld van der LINDEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johannes Arentse (Jan) (van Sijl) (zie IX.50).
   2.  Arnoldus, gedoopt (rk) op -13-10-1773 te Schalkwijk (getuige(n): Hendrik van Zijl), overleden <02-1778 te Schalkwijk, ivm patronym broer.
   3.  Johanna, geboren te ´t Goy, gedoopt (RK) op -17-09-1775 te Schalkwijk (getuige(n): Hendrik van Zijl).
Ondertrouwd op -15-09-1798 te Houten en ´t Goy, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op -03-10-1798 te Schalkwijk met Cornelis de BRUIJN, geboren ± 1772 te Spengen. Johanna woont bij haar huwelijk in Culemborg.
   4.  Arnoldus, gedoopt (rk) op -08-02-1778 te Schalkwijk (getuige(n): Gradus van Zijl).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Elisabeth (Kolsteeg / Keesteegh), gedoopt (RK) op -22-02-1800 te Schalkwijk (getuige(n): Hanna de Bruijn).

IX.50    Johannes Arentse (Jan) van ZIJL (van Sijl), gedoopt (rk) op -25-03-1771 te Schalkwijk (getuige(n): Cornelia (van) Velthuijsen), overleden op -17-08-1849 te Jutphaas op 78-jarige leeftijd, zoon van Adrianus (Aart / Arie) van ZIJL (zie VIII.29) en E1isabeth Joannesdr (Lijp) van VELDHUIZEN (Velthuijsen).
Ondertrouwd (1) op -08-12-1797 te Houten / ´t Goy, gehuwd op 26-jarige leeftijd op -25-12-1797 te Jutphaas met Margaretha (Grietje) BLANKENSTEIN, geboren ± 1772 te Nedereind, overleden <16-09-1803, dochter van Jan BLANKENSTEIN en Maria BARREVELD. {Zij was eerder gehuwd op -24-02-1792 te Jutphaas met Adrianus (Arie) KOLSTEEG, 21 jaar oud, geboren op -24-05-1770.}
Ondertrouwd (2) op -16-09-1803 te Jutphaas, gehuwd op 32-jarige leeftijd op -03-10-1803 te Jutphaas met Elisabeth (Lijsje) KOCK (Koek), 34 jaar oud, geboren te Galecop, gedoopt (RK) op -15-10-1768 te Jutphaas (getuige(n): Baertje Kock), overleden op -18-03-1814 te Jutphaas op 45-jarige leeftijd, woont: Nedereind, woont bij huwelijk te Nedereind (buurt onder Jutphaas, maar gedeeltelijk Schalkwijk). {Zij was eerder gehuwd ± 1800 met Pieter van DOORN, geboren ± 1770, overleden <16-09-1803.}
Gehuwd (3) op 47-jarige leeftijd op -04-11-1818 te Houten met Anthonia WENNEKES, 32 jaar oud, geboren te Cothen, gedoopt (RK) op -09-01-1786 te Werkhoven, overleden op -15-08-1849 te Jutphaas op 63-jarige leeftijd, dochter van Hendrik WENNEKES en Hendrijn RIJNTJES.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Adrianus, gedoopt (rk) op -06-11-1798 te Jutphaas (getuige(n): Ary van Sijl), ´Kerkvelt´.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op -28-10-1829 te Jutphaas met Antonia ALBERS, geboren ± 1799 te IJsselstein, dochter van Willem ALBERS en Henrica LUBBERS.
   2.  Maria, gedoopt (rk) op -13-07-1801 te Jutphaas (getuige(n): Maria Kolsteeg).
   3.  Lijsebeth, gedoopt (rk) op -28-06-1802 te Jutphaas (getuige(n): Ary van Sijl).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Wouter (Walterus) (zie X.65).
   5.  Margaritha (Grietje), gedoopt (rk) op -27-02-1806 te Jutphaas (getuige(n): Piet van der Kuijl), overleden op -16-09-1817 te Jutphaas op 11-jarige leeftijd.
   6.  Elisabeth (Leipje), gedoopt (rk) op -23-09-1807 te Jutphaas (getuige(n): Antonia Blaas (vr v Steven Boggum) en Ary van Zijl), overleden op -24-12-1817 te Jutphaas op 10-jarige leeftijd.
   7.  Arnoldus, gedoopt (rk) op -29-12-1808 te Jutphaas (getuige(n): Cees de Bruijn & Joanna van Zijl), overleden op -24-11-1872 te Utrecht op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op -18-11-1840 te Jutphaas met Hendrina TIJSSEN (Tijsen-Muilwijk), geboren ± 1806 te Everdingen, overleden op -06-07-1879 te Jutphaas, dochter van Petrus TIJSSEN en Gijsje WERKHOVEN.
   8.  Gerrit, gedoopt (rk) op -14-01-1811 te Jutphaas (getuige(n): Hanna Kok), overleden op -14-12-1811 te Jutphaas, 334 dagen oud.
Uit het derde huwelijk:
   9.  Hendrik, geboren op -25-12-1819 te Jutphaas.
   10.  Johannes, geboren op -06-12-1820 te Jutphaas, overleden op -29-12-1820 te Jutphaas, 23 dagen oud.
   11.  Elisabeth, geboren ± 1826 te Jutphaas, overleden op -15-09-1843 te Jutphaas.

X.65    Wouter (Walterus) van ZIJL, gedoopt (rk) op -22-09-1804 te Jutphaas (getuige(n): Klaasje Tukker (geboren Kok)), zoon van Johannes Arentse (Jan) van ZIJL (van Sijl) (zie IX.50) en Elisabeth (Lijsje) KOCK (Koek).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op -10-11-1830 te Utrecht met Henrica JANSEN, geboren ± 1806 te Utrecht, overleden op -14-02-1855 te Oud-Wulven, dochter van Johannes JANSEN en Elisabeth Francina van OORD.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op -14-02-1855 te Jutphaas met Grietje van KOUWEN, geboren ± 1817 te Houten, dochter van Dirk van KOUWEN en Aaltje van OORD (Van Oort).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria van SIJL, geboren op -13-11-1831 te Jutphaas.
   2.  Jan van SEIJL (zie XI.61).
   3.  Jacoba, geboren op -27-08-1835 te Oud-Wulven, overleden op -04-03-1901 te Houten op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd ± 1860 te Houten? Echtgenoot is Willem Johannes van WIJK, geboren ± 1834.
   4.  Johannes Hendrikus, geboren op -19-04-1837 te Oud-Wulven, overleden op -24-04-1889 te Utrecht op 52-jarige leeftijd. Waarschijnlijk is hij als zouaaf naar Rome vertrokken; in de archieven van de Zouaven staat echter als geboiortedatum: 16-04-1836 te Oud-Wulven.
   5.  Hermanus, geboren op -15-05-1839 te Oud-Wulven.
   6.  Wouter, geboren op -22-12-1841 te Oud-Wulven.
   7.  Elizabeth, geboren op -05-10-1844 te Oud-Wulven, overleden op -19-11-1863 te Utrecht op 19-jarige leeftijd.
   8.  Hendrika, geboren op -12-09-1849 te Oud-Wulven.
Uit het tweede huwelijk:
   9.  Hermanus, geboren op -20-08-1856 te Houten, overleden op -09-09-1929 te Jutphaas op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -03-11-1880 te Jutphaas met Alida van MILTENBURG, 25 jaar oud, geboren op -17-01-1855 te Veldhuizen (Harmelen), overleden op -20-02-1927 te Houten op 72-jarige leeftijd, dochter van Johannes (Hannes) van MILTENBURG en Geertrui van den HEUVEL.
   10.  Wouter, geboren ± 1860 te Houten, overleden op -18-04-1861 te Houten.

XI.61    Jan van SEIJL, geboren op -25-12-1833 te Jutphaas, overleden op -19-10-1904 te Jutphaas op 70-jarige leeftijd, zoon van Wouter (Walterus) van ZIJL (zie X.65) en Henrica JANSEN.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op -30-05-1866 te Jutphaas met Hendrika van WIJK, geboren ± 1835 te Culemborg, dochter van Antonie van WIJK en Elisabeth van LEEUWENSTEIN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika van ZIJL, geboren op -06-12-1866 te Jutphaas, overleden op -03-06-1938 te Jutphaas op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -18-11-1892 te Linschoten met Jan van den BERG, geboren ± 1856 te Vleuten, zoon van Jan van den BERG en Johanna DONGERMAN.
   2.  Elisabeth van ZIJL (zie XII.62).
   3.  N.N. Geboren op -10-10-1871 te Jutphaas, overleden op -10-10-1871 te Jutphaas, 0 dagen oud, levenloos kind.
   4.  Jacoba van ZIJL (zie XII.66).
   5.  Anthonia van ZIJL, geboren op -01-10-1877 te Jutphaas.
Gehuwd op 48-jarige leeftijd op -05-05-1926 te Amsterdam met Adrianus HARTSUIKER, koetsier, geboren ± 1874 te Hoogeveen, zoon van Albertus HARTSUIKER en Catharina BENKEMA.

XII.62    Elisabeth van ZIJL, geboren op -17-03-1869 te Jutphaas, dochter van Jan van SEIJL (zie XI.61) en Hendrika van WIJK.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op -14-11-1898 te Lopik. Erkennen kind, genaamd Elisabeth van Seijl, geb. Jutphaas op 20-11-1897. Echtgenoot is Johannes Hermanus van KLEEF, geboren ± 1850 te Lopik, zoon van Adrianus van KLEEF en Maria SNOEK.
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op -02-04-1920 te Montfoort met Adrianus Marinus KRAAN, geboren ± 1872 te Wilnis, zoon van Arie KRAAN en Aaltje HULSHOF. {Hij was eerder gehuwd op -21-06-1895 te ?? Echtgenote is Teuntje VALK, geboren ± 1873 te Linschoten. Hij was eerder gehuwd op -16-04-1915 te ?? Echtgenote is Anthonia BAARS, geboren ± 1872 te Wilnis.}
Kind:
   1.  Elisabeth van ZIJL, geboren op -20-11-1897 te Jutphaas.

XII.66    Jacoba van ZIJL, geboren op -10-05-1875 te Jutphaas, dochter van Jan van SEIJL (zie XI.61) en Hendrika van WIJK.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op -10-08-1905 te IJsselstein, beiden erkennen een kind Jan, * 23-05-1898 te Jutphaas, kind v Jacoba met Gijsbert MAARSSEVEEN, geboren ± 1866 te IJsselstein, zoon van Gijsbert MAARSSEVEEN en Johanna BLOM.
Kind:
   1.  Jan van ZIJL (Maarsseveen), geboren op -23-05-1898 te Jutphaas.

VIII.34    Gerardus van ZIJL, gedoopt (rk) op -16-04-1747 te Bunnik (getuige(n): Huberta Lokhorst), overleden 1809, begraven op -09-11-1809 te Bunnik, zoon van Aart Petersz van ZIJL (Arnoldus) (zie VII.15) en Johanna van SCHERPENZEEL.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op -03-11-1777 te Bunnik met Johanna VOET, overleden op -04-09-1819 te Bunnik.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna, geboren 1778, gedoopt te Bunnik, overleden op -15-10-1831 te Maarssen.
Gehuwd (1) ± 1804 met Gerrit van der LINDEN, geboren ± 1775.
Gehuwd (2) op -04-06-1811 te Maarssen, huw. voorw op 01-06-1811 bij notaris Rother met Thomas BRANDSEN, kastelein, geboren ± 1774 te Oudenrijn, zoon van Jan BRANDSEN.
   2.  Adriaan Gerritsz (zie IX.62).

IX.62    Adriaan Gerritsz van ZIJL, schipper en winkelier, gedoopt op -04-09-1780 te Bunnik, overleden op -30-11-1872 te Bunnik op 92-jarige leeftijd, notaris B.G. van Heyst te Wijk bij Duurstede inv 13 Dec 1872, zoon van Gerardus van ZIJL (zie VIII.34) en Johanna VOET.
Gehuwd (1) ± 1805 met Johanna KOLENBERG, geboren ± 1786, overleden op -16-04-1820 te Bunnik.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op -30-11-1820 te Oudenrijn met Geertrui van BATUM, 27 jaar oud, gedoopt (RK) op -04-04-1793 te Utrecht achter Tweystraat, overleden op -09-01-1869 te Bunnik op 75-jarige leeftijd, dochter van Jan van BATUM en Erkje LAURENCAMP.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gerarda, huishoudster, geboren ± 1810 te Bunnik? Overleden op -01-01-1876 te Wijk bij Duurstede. Zij had een vermogen van 5000,-.
   2.  Johannes (zie X.77).
   3.  Johanna Maria, dienstmeid, geboren op -08-09-1814 te Bunnik.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op -19-05-1837 te Varik (getuige(n): Arch Utrecht) met Hendrik van SCHAIK, 23 jaar oud, schipper, geboren op -08-08-1813 te Varik, zoon van Peter van SCHAIK, landman, en Maria van de GEIJN. {Hij was eerder gehuwd ± 1834 te Varik? Echtgenote is Maria Catharina PAGANO, geboren ± 1814 te Varik? Overleden <19-05-1837 te Varik?}
   4.  Gerrit (zie X.81).
   5.  Johanna, geboren op -02-06-1818 te Bunnik, overleden op -11-01-1894 te Wijk bij Duurstede op 75-jarige leeftijd. Zij bleef ongehuwd.
   6.  Aart, geboren op -30-01-1820 om 16:00 uur te Bunnik, overleden op -31-01-1820 te Bunnik, 1 dag oud.
Uit het tweede huwelijk:
   7.  Johanna (Naatje), geboren op -24-01-1822 te Bunnik, overleden op -05-03-1900 te Schalkwijk op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -03-10-1845 te Zeist met Antonius van KESTEREN, tuinman, geboren ± 1819 te Stoutenburg, zoon van Jacobus van KESTEREN en Johanna SCHELPROOD.
   8.  Johannes (zie X.88).
   9.  Arnoldus (Arie) (zie X.90).
   10.  Petrus (zie X.92).
   11.  Franciscus (zie X.96).
   12.  Maria Margaritha, geboren op -02-02-1831 te Bunnik, overleden op -11-08-1866 te Cothen op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op -09-02-1860 te Bunnik met Johannis DAMEN, 30 jaar oud, geboren op -06-01-1830 te Langbroek, zoon van Willem Sanderse DAMEN en Wilhelmina KRONENBURG.
   13.  Adrianus (zie X.101).
   14.  Wilhelmus, geboren op -14-02-1835 om 14:00 uur te Bunnik, overleden op -05-01-1836 te Bunnik, 325 dagen oud.

X.77    Johannes van ZIJL, schipper, geboren 1812 te Bunnik? Overleden op -09-03-1847 te Utrecht, zoon van Adriaan Gerritsz van ZIJL (zie IX.62) en Johanna KOLENBERG.
Gehuwd op -14-02-1838 te Bunnik (getuige(n): Gerrit van Zijl, 22 jr, bakker, woont Utrecht; broer) met Adriana LOOG, 22 jaar oud, geboren op -02-12-1815 te Bunnik, overleden op -28-02-1863 te Utrecht op 47-jarige leeftijd, dochter van Jan LOOG, kleermaker, en Cornelia BROUWER. {Zij is later gehuwd op 32-jarige leeftijd op -19-01-1848 te Utrecht met Jan VERGEER, geboren ± 1823 te Zeist, zoon van Theodorus VERGEER en Maria de RIJK.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Gerardus, geboren ± 1839 te Utrecht, overleden op -10-04-1847 te Utrecht.
   2.  Johannes, geboren ± 1841 te Utrecht? Overleden op -03-07-1842 te Utrecht.
   3.  Johanna, geboren ± 1844 te Utrecht.
Gehuwd op -20-01-1864 te Utrecht met Martinus Anthonij VERWEERD, geboren ± 1839 te Utrecht, zoon van Willem VERWEERD en Anthonia van den BERG.
   4.  Cornelia, geboren ± 1846 te Utrecht? Overleden op -21-06-1861 te Utrecht.

X.81    Gerrit van ZIJL, beambte, tapper, geboren op -11-01-1816 te Bunnik, overleden op -18-11-1879 te Renswoude op 63-jarige leeftijd, zoon van Adriaan Gerritsz van ZIJL (zie IX.62) en Johanna KOLENBERG.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op -25-04-1838 te Utrecht met Francisca (Francina) van SWOL (van Zwol), geboren ± 1815 te Utrecht, overleden op -01-01-1857 te Utrecht, dochter van Margaretha van SWOL.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op -26-05-1858 te Utrecht met Wilhelmina Hubertina DANIELS, geboren ± 1830 te Nijmegen, dochter van Peter DANIELS en Christina Jacoba LUYKERS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johanna Brigitta, geboren ± 1845 te Utrecht, overleden op -05-05-1915 te Utrecht.
Gehuwd op -02-02-1870 te Utrecht met Petrus Jacobus van ARNHEM, tuinman, geboren ± 1843 te Utrecht, zoon van Willem van ARNHEM en Magdalena C.M. van DILLEN.
   2.  Carolina Brigitta, geboren ± 1847 te Utrecht.
Gehuwd op -11-05-1870 te Utrecht met Stephanus Hendrikus ELLING, kleermaker, geboren ± 1835 te Utrecht, zoon van Johannes J. ELLING en Catharina J. LARIVE. {Hij was eerder gehuwd ± 1862 met Jacoba M.A. STEVENS, geboren ± 1836.}
   3.  Bregitta Carolina, geboren ± 1848 te Utrecht, overleden op -10-01-1931 te Utrecht.
Gehuwd ± 1874 te Utrecht? Echtgenoot is Stephanus Hendrikus ELLINGS, geboren ± 1846 te Utrecht?
   4.  Gerarda Adriana, geboren ± 1849, overleden op -01-03-1851 te Utrecht.
   5.  Franciscus Gerardus (zie XI.85).
   6.  Johanna Gerarda, geboren ± 1854 te Utrecht? Overleden op -17-04-1858 te Utrecht, 4 jaar.
   7.  Francisca Geertruida (Francina), geboren op -20-06-1855 te Bunnik, overleden op -29-08-1856 te Utrecht op 1-jarige leeftijd.
   8.  Antonia Wilhelmina.

XI.85    Franciscus Gerardus van ZIJL, schoenmaker, geboren ± 1851 te Utrecht, zoon van Gerrit van ZIJL (zie X.81) en Francisca (Francina) van SWOL (van Zwol).
Gehuwd op -27-06-1877 te Houten met Antonia LEMMERS, geboren ± 1853 te Houten, dochter van Hendrik LEMMERS en Johanna van der WIELEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerardus Hendrikus, geboren op -16-04-1878 te Houten, overleden op -06-08-1888 te Houten op 10-jarige leeftijd.
   2.  Hendrikus Lambertus, geboren op -11-01-1880 te Houten, overleden op -27-08-1880 te Houten, 229 dagen oud.
   3.  Hendrikus Lambertus (zie XII.72).
   4.  Francina Johanna, geboren op -11-10-1882 te Houten.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -18-05-1911 te Utrecht met Martinus Johannes NIEUKERK, geboren ± 1878 te Utrecht, overleden op -12-08-1911 te Utrecht, zoon van Folkert NIEUKERK en Helena Elisabeth van den HOVEN.
   5.  Johanna Maria, geboren op -26-04-1884 te Houten, overleden op -16-08-1884 te Houten, 112 dagen oud.
   6.  Johanna Maria, geboren op -05-01-1886 te Houten.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -26-06-1913 te Utrecht met Johannes Wilhelmus de LEEUW, 32 jaar oud, geboren op -23-12-1880 te ´s Hertogenbosch, zoon van Hendrikus de LEEUW en Geertruida ROOYAKKERS. {Hij was eerder gehuwd ± 1904 te ´s Hertogenbosch? Echtgenote is Johanna Wilhelmina Catharina van der ELST, geboren ± 1882, overleden < 1913.}
   7.  Wilhelmina, geboren ± 1888 te Houten.
Gehuwd op -01-07-1912 te Vianen met Johannes Bernardus DELPEUT, geboren ± 1870 te Vianen, zoon van Pieter Antonie DELPEUT en Cornelia van GEMERT.
   8.  Franciscus Gerardus, geboren op -27-06-1890 te Houten, overleden op -06-09-1890 te Houten, 71 dagen oud.
   9.  Antonia Francisca, geboren op -05-06-1892 te Houten.
   10.  Gerarda Geertruida, geboren op -18-01-1894 om 09:30 uur te Vianen.

XII.72    Hendrikus Lambertus van ZIJL, geboren op -20-08-1881 te Houten, zoon van Franciscus Gerardus van ZIJL (zie XI.85) en Antonia LEMMERS.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op -14-05-1919 te Vianen met Cornelia KEMP, geboren ± 1886 te Vianen, dochter van Cornelis Jacobus KEMP en Geertruida Maria POOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Franciscus Gerardus, geboren ± 03-1920, overleden op -30-07-1920 te Utrecht.

X.88    Johannes van ZIJL, timmerman, geboren op -25-08-1823 om 20:00 uur te Bunnik, overleden op -31-12-1913 te Utrecht op 90-jarige leeftijd, zoon van Adriaan Gerritsz van ZIJL (zie IX.62) en Geertrui van BATUM.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -01-11-1848 te Utrecht met Maria Wilhelmina SABEE, 24 jaar oud, geboren op -05-11-1823 te Utrecht, dochter van Martinus SABEE en Catharina van den BERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Martinus (zie XI.90).
   2.  Andreas Martinus H. Geboren op -10-03-1851 te Utrecht, overleden op -16-07-1852 te Utrecht op 1-jarige leeftijd.
   3.  Theresia Geertruida, geboren op -02-10-1852 te Utrecht.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op -13-04-1887 te Utrecht, weduwnaar van Maria van Schaik. Echtgenoot is Johannes HENDRIKS, geboren ± 1845 te Utrecht, zoon van Cornelis HENDRIKS en Joanna ELSENDOORN.
   4.  Hendrikus Johannes (zie XI.95).
   5.  Geertruida Cornelia, geboren op -28-12-1856 te Utrecht.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op -08-11-1893 te Utrecht. Bruidegom wednr van Margaretha Elisabeth van Putten met Bernardus de WINTER, geboren ± 1865 te Utrecht, zoon van Bernardus de WINTER en Johanna HOFMAN. {Hij was eerder gehuwd ± 1888 te Utrecht? Echtgenote is Margaretha Elisabeth van PUTTEN, geboren ± 1866.}
   6.  Martinus Johannes, geboren op -28-07-1857 te Utrecht, overleden op -01-08-1857 te Utrecht, 4 dagen oud.
   7.  Catharina Rosa, geboren op -28-01-1859 te Utrecht.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -13-04-1887 te Utrecht met Hendricus Johannes van SOEST, geboren ± 1863 te Lopik, zoon van Everardus van SOEST en Willemijntje MULDER.
   8.  Huberdina Wilhelmina, geboren op -07-03-1861 te Utrecht.
   9.  Johannes Gerardus, geboren op -07-03-1863 te Utrecht.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op -26-07-1899 te Utrecht met Cornelia Maria OOSTVEEN, geboren ± 1878 te Utrecht, dochter van Steven OOSTVEEN en Deodora Jacoba GRAM.
   10.  Hermanus Franciscus, kelner, geboren op -18-01-1866 te Utrecht.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op -20-10-1897 te Delft met Alida Francina de BIE (de Bré), geboren 1864 te Rotterdam, dochter van Pieter de BIE en Maria HUIZER.
   11.  Maria Johanna, geboren op -20-12-1867 te Utrecht.
   12.  Franciscus Gerardus, geboren op -29-12-1869 te Utrecht, overleden op -08-05-1870 te Utrecht, 130 dagen oud.

XI.90    Adrianus Martinus van ZIJL, geboren op -27-04-1850 te Utrecht, zoon van Johannes van ZIJL (zie X.88) en Maria Wilhelmina SABEE.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op -27-05-1885 te Utrecht met Anna Elisabeth van BERKESTEIJN, 35 jaar oud, geboren op -02-01-1850 te Breukelen, dochter van Willem Adriaan van BERKESTEIJN en Clasina BOTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Clasina Maria Geertruida, geboren op -04-04-1886 te Utrecht.
   2.  Maria Anna Jacoba, geboren op -12-03-1888 te Utrecht, overleden op -09-03-1890 te Utrecht op 1-jarige leeftijd.
   3.  Jacoba Anna, geboren op -16-09-1889 te Utrecht.
   4.  Maria Jacoba Anna, geboren op -12-03-1891 te Utrecht.
   5.  Adrianus Willem, geboren op -22-11-1894 te Utrecht.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op -04-07-1917 te Ginneken en Bavel met Anna Maria van der PLUIJM, geboren ± 1881, dochter van Adriaan Cornelis van der PLUIJM en Adriana Cornelia NUIJTEN.

XI.95    Hendrikus Johannes van ZIJL, geboren op -02-08-1854 te Utrecht, overleden op -30-12-1907 te Utrecht op 53-jarige leeftijd, zoon van Johannes van ZIJL (zie X.88) en Maria Wilhelmina SABEE.
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op -09-02-1887 te Utrecht met Elisabeth van MASTWIJK, geboren ± 1863 te Maarssen, dochter van Nicolaas van MASTWIJK en Theresia van KESTEREN.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op -06-11-1894 te Utrecht met Maria van ZIJL, 40 jaar oud, geboren op -04-08-1854 te Utrecht, overleden op -24-09-1918 te Utrecht op 64-jarige leeftijd, dochter van Albertus van ZIJL, hovenier, en Hendrika de GROOT.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johannes Nicolaas, geboren op -19-11-1887 te Utrecht.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op -20-11-1919 te Utrecht met Elisabeth Maria de WIT, geboren ± 1896 te Achttienhoven.
   2.  Nicolaas Johan Marie, geboren op -06-01-1889 te Utrecht.
   3.  Hendrikus Johannes, geboren ± 1892 te Utrecht? Overleden op -21-06-1892 te Utrecht.
   4.  Hendrika Johanna, geboren ± 04-1893 te Utrecht, overleden op -20-11-1893 te Utrecht.

X.90    Arnoldus (Arie) van ZIJL, koopman en schipper, geboren op -09-12-1825 te Bunnik, overleden op -25-06-1899 te Bunnik op 73-jarige leeftijd. Zijn vermogen was 64.000,-, zoon van Adriaan Gerritsz van ZIJL (zie IX.62) en Geertrui van BATUM.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op -15-11-1848 te Bunnik met Wilhelmina LOOG, 26 jaar oud, geboren op -19-05-1822 te Bunnik, overleden op -26-11-1881 te Bunnik op 59-jarige leeftijd, notaris B.G. van Heyst te Wijk bij Duurstede inv 11 Nov 1882, dochter van Jan LOOG, kleermaker, en Cornelia BROUWER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruida, geboren op -27-03-1850 te Bunnik, overleden op -25-01-1927 te Jutphaas op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op -28-04-1881 te Bunnik met Huybertus VULTO, 31 jaar oud, geboren op -15-04-1850 te Gerverscop, overleden op -14-12-1900 te Jutphaas op 50-jarige leeftijd, zoon van Willem VULTO en Cornelia UYTERWAAL, winkelierster.
   2.  Cornelia, geboren op -14-04-1851 te Bunnik, overleden op -20-02-1929 te Mijdrecht op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op -10-10-1889 te Bunnik met Gerrit van MONTFOORT, 36 jaar oud, smid, geboren op -02-06-1853 te IJsselstein, overleden op -26-03-1934 te Breukelen-Nijenrode op 80-jarige leeftijd, zoon van Cornelis van MONTFOORT en Maria van SCHAIK.
   3.  Adrianus, geboren op -27-03-1853 te Bunnik, overleden op -15-06-1854 te Bunnik op 1-jarige leeftijd.
   4.  Adrianus (zie XI.115).
   5.  Johannes, geboren op -04-07-1857 te Bunnik, overleden op -12-01-1858 te Bunnik, 192 dagen oud.
   6.  Johannes (Jan) (zie XI.118).
   7.  Maria, geboren op -23-01-1861 te Bunnik, overleden op -29-03-1924 te Soest op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op -11-07-1900 te Bunnik met Hendrikus van KLOOSTER, geboren ± 1871 te Eemnes, zoon van Rutger van KLOOSTER en Grietje KUIJER.
   8.  Wilhelmina, geboren op -04-10-1862 te Bunnik, overleden op -12-01-1863 te Bunnik, 100 dagen oud.
   9.  Arnoldus, geboren op -24-02-1864 te Bunnik, overleden op -12-03-1864 te Bunnik, 17 dagen oud.
   10.  N.N. Geboren op -02-03-1867 te Bunnik, overleden op -02-03-1867 te Bunnik, 0 dagen oud.

XI.115    Adrianus van ZIJL, koopman, geboren op -23-01-1855 te Bunnik, overleden op -24-04-1934 te Bunnik op 79-jarige leeftijd, zoon van Arnoldus (Arie) van ZIJL (zie X.90) en Wilhelmina LOOG.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op -13-05-1884 te Cothen met Wilhelmina DAME, 28 jaar oud, geboren op -19-09-1855 te Cothen, overleden < 1934 te Bunnik? Dochter van Alexander DAME en Hendrika van BERKEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arnoldus Alexander, geboren op -22-06-1885 te Bunnik, overleden op -25-07-1885, 33 dagen oud.
   2.  Arnoldus Alexander (zie XII.96).
   3.  Alexander Johannes (zie XII.98).
   4.  Wilhelmina Hendrika, geboren op -04-11-1889 te Bunnik.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -05-09-1917 te Bunnik met Johannes Petrus BOSBOOM, rijwielhandelaar.
   5.  Johannis Geertrudis (Geert) (zie XII.102).
   6.  Hendrikus Cornelis, geboren op -13-02-1893 te Bunnik.
   7.  Hendrika Maria, geboren op -02-09-1894 te Bunnik.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op -30-06-1931 te Bunnik met Adrianus Wilhelmus van SCHAIK, geboren te Langbroek.
   8.  Maria Catharina, geboren op -02-09-1894 te Bunnik.
   9.  Catharina Maria Alphonsa, geboren op -07-01-1896 te Bunnik.

XII.96    Arnoldus Alexander van ZIJL, koopman, geboren op -18-06-1886 te Bunnik, overleden op -17-09-1965 te Utrecht op 79-jarige leeftijd, zoon van Adrianus van ZIJL (zie XI.115) en Wilhelmina DAME.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op -04-06-1919 te Landsmeer met Maartje HUIBERTS, 32 jaar oud, geboren op -29-03-1887 te Landsmeer, overleden op -19-06-1961 te Utrecht op 74-jarige leeftijd, dochter van Pieter HUIBERTS en Maartje SLUIT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Adrianus (Piet) (zie XIII.56).
   2.  Albertus Aloysius (Bep) (zie XIII.58).

XIII.56    Petrus Adrianus (Piet) van ZIJL, boer, geboren op -29-03-1926 te Bunnik, gedoopt op -29-03-1926 te Bunnik, overleden op -06-02-1991 te Bunnik op 64-jarige leeftijd, zoon van Arnoldus Alexander van ZIJL (zie XII.96) en Maartje HUIBERTS.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op -03-07-1963 te Bunnik met Maria Allegonda (Rie) van RIJN, 37 jaar oud, geboren op -31-05-1926 te Bunnik.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Anna Gerarda (Marieke), radiologisch laborante, geboren op -28-03-1964 om 15:10 uur te Bunnik, gedoopt (RK) op -29-03-1964 te Bunnik.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -08-06-1990 te Bunnik met Johannes Gijsbertus Antonius (Leon) TERLINGEN, 25 jaar oud, wetenschappelijk medewerker, geboren op -22-07-1964 om 00:10 uur te Utrecht, gedoopt (RK) op -30-07-1964 te Utrecht, zoon van Johannes Hermanus Antonius (Jan) TERLINGEN en Geertruida Bernardina Maria (Truus) N.N.
   2.  Anna Maria Josina, geboren op -07-02-1966 te Bunnik.
Gehuwd ± 1990 met Johannes (John) BOSMA, geboren op -29-03-1965 te Zeist.
   3.  Arnoldus Cornelis Petrus, geboren op -20-08-1968 te Bunnik.

XIII.58    Albertus Aloysius (Bep) van ZIJL, fruitbewerker, geboren op -24-07-1929 te Bunnik, gedoopt (RK) op -25-07-1929 te Bunnik, overleden op -15-09-2010 te Bunnik op 81-jarige leeftijd, zoon van Arnoldus Alexander van ZIJL (zie XII.96) en Maartje HUIBERTS.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op -16-11-1962 te Cothen, gehuwd voor de kerk op -24-04-1963 te Cothen met Jacoba Maria (Cobie) OOSTVEEN, 29 jaar oud, geboren op -07-02-1933 te Cothen, gedoopt (RK) op -08-02-1933 te Cothen, dochter van Stephanus Theodorus OOSTVEEN en Maria Elisa de SWART.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mirjam Maria Elisa Martina, geboren op -05-02-1964 te Bunnik, gedoopt (RK) op -09-02-1964 te Bunnik.
Gehuwd ± 1986 met Gerard, geboren ± 1962.
   2.  Diana Jacoba Albertha Maria, geboren op -30-12-1965 te Bunnik, gedoopt (RK) op -01-01-1966 te Bunnik.
   3.  Renate Johanna Maria, geboren op -09-11-1969 te Bunnik, gedoopt (RK) op -15-11-1969 te Bunnik.

XII.98    Alexander Johannes van ZIJL, fruithandelaar, geboren op -19-11-1887 te Bunnik, overleden op -22-10-1967 te Bunnik op 79-jarige leeftijd, zoon van Adrianus van ZIJL (zie XI.115) en Wilhelmina DAME.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op -27-07-1926 te Bunnik met Carolina Frederika BEEMER, 33 jaar oud, geboren op -29-12-1892 te Bunnik, overleden op -22-04-1978 te Bunnik op 85-jarige leeftijd, dochter van Willebrordus BEEMER, metselaar, en Maria Catherina Friederica FREITAG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willebrordus Adrianus Maria (Wim) (zie XIII.60).

XIII.60    Willebrordus Adrianus Maria (Wim) van ZIJL, geboren op -28-08-1929 te Bunnik, gedoopt (RK) op -29-08-1929 te Bunnik, zoon van Alexander Johannes van ZIJL (zie XII.98) en Carolina Frederika BEEMER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -02-08-1954 te Utrecht, gehuwd voor de kerk op -02-08-1954 te Utrecht met Adriana Leopoldine Josepha Maria (Addy) SWAGEMAKERS, 24 jaar oud, geboren op -30-01-1930 te De Bilt, gedoopt (RK) te De Bilt, dochter van Josephus Antonius SWAGEMAKERS en Hertha Margaretha SCHINDLER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Josephus Alexander Willebrordus Mari (Jeff) (zie XIV.47).
   2.  Maria Hertha Caroline (Mariëtte), PR manager, geboren op -17-12-1957 om 01:00 uur te Gouda, gedoopt (RK) op -17-12-1957 te Gouda.
   3.  Dorinna Josepha Maria, geboren op -09-12-1959 te Uithoorn, gedoopt (RK) op -24-12-1959 te Uithoorn.
Gehuwd ± 1984 met Bart-Jan van MILTENBURG, geboren ± 1959 te Luxemburg.
   4.  Leopoldina Hertha Maria, geboren op -09-07-1964 te ´s-Gravenhage, gedoopt (RK) op -10-07-1964 te ´s-Gravenhage.
Gehuwd 2004 met Arthur NIEMAN, geboren op -05-11-1965 te ´s Gravenhage.
   5.  Alexandra Theresia Maria, geboren op -07-11-1965 te ´s-Gravenhage, gedoopt op -08-11-1965 te ´s-Gravenhage.
Gehuwd ± 1989 met Ronald VORWERK, geboren op -07-11-1965 te Apeldoorn.

XIV.47    Josephus Alexander Willebrordus Mari (Jeff) van ZIJL, gyneacoloog, geboren op -10-09-1956 te Gouda (gezindte: RK), zoon van Willebrordus Adrianus Maria (Wim) van ZIJL (zie XIII.60) en Adriana Leopoldine Josepha Maria (Addy) SWAGEMAKERS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -25-05-1985 te ´s-Gravenhage, gehuwd voor de kerk op -25-05-1985 te ´s-Gravenhage met Carlina (Carlette) de JONG, 22 jaar oud, geboren op -27-12-1962 te Helmond (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1.  Floris Vincent Willem Joseph, geboren op -22-08-1988 te Maastricht.
   2.  Maurits Gerard Alexander, geboren op -23-08-1990 te Maastricht.
   3.  Sebastiaan Ewoud Maarten, geboren op -20-08-1993 te Zoetermeer.

XII.102    Johannis Geertrudis (Geert) van ZIJL, geboren op -06-05-1891 te Bunnik, overleden op -11-03-1973 te Driebergen op 81-jarige leeftijd, zoon van Adrianus van ZIJL (zie XI.115) en Wilhelmina DAME.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -18-10-1917 te Driebergen met Anna Maria Wilhelmina HAZEKAMP, 29 jaar oud, geboren op -03-03-1888 te Woerden, overleden op -11-03-1975 te Driebergen op 87-jarige leeftijd, dochter van Kornelis HAZEKAMP en Wilhelmina HOMBERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Wilhelmina, geboren op -28-02-1920 te Driebergen, gedoopt (RK) op -28-02-1920 te Driebergen.
   2.  Adrianus Johannes Maria (Ad) (zie XIII.63).
   3.  Christiaan Johannes Maria (zie XIII.65).
   4.  Johannes Alexander, geboren ± 1924 te Driebergen? Overleden op -06-08-1925 te Driebergen, oud 1 jaar.

XIII.63    Adrianus Johannes Maria (Ad) van ZIJL, electromonteur, geboren op -06-05-1921 te Driebergen, gedoopt (RK) te Driebergen-Rijsenburg, overleden op -14-01-2004 te Eindhoven op 82-jarige leeftijd, zoon van Johannis Geertrudis (Geert) van ZIJL (zie XII.102) en Anna Maria Wilhelmina HAZEKAMP.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -19-08-1949 te Eindhoven, gehuwd voor de kerk op -23-08-1949 te Eindhoven met Maria Cornelia (Rie) PAULUSSEN, 30 jaar oud, huisvrouw, geboren op -21-04-1919 te Boxtel, gedoopt (RK) te Boxtel, dochter van Johannes Antony PAULUSSEN en Mechelina van der KEER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mechelina Wilhelmina, geboren op -03-06-1950 te Eindhoven, gedoopt (RK) op -04-06-1950 te Eindhoven.
Gehuwd ± 1975 met Harrie SERTON, geboren op -29-07-1948 te Eindhoven.
   2.  Johannes Adrianus Maria (Hans) (zie XIV.58).

XIV.58    Johannes Adrianus Maria (Hans) van ZIJL, verpleegkundige, geboren op -07-11-1954 om 04:30 uur te Eindhoven, gedoopt (RK) op -07-11-1954 te Eindhoven, zoon van Adrianus Johannes Maria (Ad) van ZIJL (zie XIII.63) en Maria Cornelia (Rie) PAULUSSEN, huisvrouw.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op -06-11-1977 te Eindhoven, gehuwd voor de kerk op -27-01-1978 te Eindhoven met Maria Henrica Antonia Jacoba (Mary) van GENNIP, 20 jaar oud, verpleegkundige, geboren op -25-10-1957 om 22:00 uur te Eindhoven, gedoopt (RK) op -27-10-1957 te Eindhoven, dochter van Franciscus van GENNIP en Mia VERSPAANDONK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert Johannes Maria, geboren op -10-08-1982 te Eindhoven, gedoopt (RK) op -07-11-1982 te Eindhoven.
   2.  Marieke Henrica Maria, geboren op -23-08-1984 te Son, gedoopt (RK) op -05-11-1984 te Son.

XIII.65    Christiaan Johannes Maria van ZIJL, geboren op -22-10-1922 te Driebergen, gedoopt (RK) op -22-10-1922 te Driebergen, zoon van Johannis Geertrudis (Geert) van ZIJL (zie XII.102) en Anna Maria Wilhelmina HAZEKAMP.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op -16-08-1951 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op -29-12-1951 te Amsterdam met Helena J M (Leny) SCHEERDER, 33 jaar oud, geboren op -08-03-1918 te Rotterdam, gedoopt (RK) op -08-03-1918 te Rotterdam, overleden op -20-04-1974 te Alkmaar op 56-jarige leeftijd. Gecremeerd, begraven te Schagen, dochter van Th E SCHEERDER en M A JANSEN.
Gehuwd (2) op 65-jarige leeftijd op -09-05-1988 te Best met Gertruida J M (Truus) van de SANDE, 65 jaar oud, geboren op -09-05-1923 te Best, gedoopt (RK) op -09-05-1923 te Best, dochter van Henricus J van de SANDE en Geertruida G HEUTINK.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Angelique Catharina Maria, geboren op -13-03-1953 te Amsterdam, gedoopt (RK) op -13-03-1953 te Amsterdam.
   2.  Joseph Johannes Theodorus Maria, geboren op -21-07-1955 te Amsterdam, gedoopt (RK) op -21-07-1955 te Amsterdam.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -18-12-1980 te Maarssen met Mechelien JANSEN, 27 jaar oud, geboren op -28-10-1953 te Naarden.
   3.  Petrus Christiaan Maria (zie XIV.63).

XIV.63    Petrus Christiaan Maria van ZIJL, geboren op -14-06-1956 te Amsterdam, gedoopt (RK) op -14-06-1956 te Amsterdam, zoon van Christiaan Johannes Maria van ZIJL (zie XIII.65) en Helena J M (Leny) SCHEERDER.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op -08-10-1988 te Williamsburg (USA) met Cynthia Mae (Cindy) SKOGLUND, 29 jaar oud, geboren op -07-05-1959 te Tachikawa (US) Air Force Base, Japan, dochter van Clifford Ellis SKOGLUND en Shizuko OGAWA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Isabel Marie, geboren op -11-10-1991 te Baltimore (Maryland; USA).
   2.  Erik Christiaan, geboren op -07-01-1995 te Baltimore (Maryland; USA).

XI.118    Johannes (Jan) van ZIJL, herbergier, geboren op -10-03-1859 te Bunnik, overleden op -12-11-1933 te Beesd (Culemborg) op 74-jarige leeftijd, zoon van Arnoldus (Arie) van ZIJL (zie X.90) en Wilhelmina LOOG.
Gehuwd (1) op 34-jarige leeftijd op -20-04-1893 te Jutphaas met Adriana van ROOIJEN, 25 jaar oud, geboren op -20-08-1867 om 13:00 uur te Jutphaas, gedoopt op -23-08-1867 te Jutphaas (RK), overleden op -27-01-1904 te Beesd op 36-jarige leeftijd. Overleden bij de geboorte van haar dochter Geertruida, begraven op -30-01-1904 te Beesd, dochter van Cornelis van ROOIJEN, landbouwer, en Cornelia KLEVER.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op -11-01-1906 te Beesd met Theodora Philippina KRIELEN, 18 jaar oud, geboren op -25-01-1887 te Beesd, overleden 1953, dochter van Jan KRIELEN en Johanna van DIEJEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Arnoldus Adrianus (Arie) (zie XII.109).
   2.  Cornelis Hermanus (Cees) (zie XII.111).
   3.  Wilhelmus Hermanus (zie XII.113).
   4.  Hermanus Hendrikus (Herman) (zie XII.115).
   5.  Johannes Maria (Jo) (zie XII.117).
   6.  Cornelia Sophia Maria (Cor), geboren op -26-05-1900 te Beesd.
Gehuwd met C. WEERDENBURG.
   7.  Wilhelmina Geertruida Antonia, geboren op -30-07-1901 te Beesd, overleden op -04-04-1904 te Beesd op 2-jarige leeftijd.
   8.  Adriana Cornelia (Sjaan), geboren op -11-02-1902 te Beesd.
Gehuwd met Arie van NIEUWKERK.
   9.  Geertruida Wilhelmina, geboren op -27-01-1904 te Beesd. Geertruida is ongehuwd.
Uit het tweede huwelijk:
   10.  Jan, geboren 1906.
   11.  Janus, geboren 1906.
   12.  Mien, geboren 1909.
   13.  Jo, geboren 1916.
   14.  Marie, geboren 1919.
   15.  Theodora (Door), geboren 1924.
   16.  Johannes (Johan), geboren 1927.

XII.109    Arnoldus Adrianus (Arie) van ZIJL, geboren 02-1894 te IJsselstein, overleden 1975, zoon van Johannes (Jan) van ZIJL (zie XI.118) en Adriana van ROOIJEN.
Gehuwd op -05-10-1921 te Utrecht met Maria Elisabeth J. van KESSEL, geboren ± 1889 te Nijmegen, overleden 1979, dochter van Antoon van KESSEL en Elisabeth Johanna VERHOEVEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana (Ada), geboren ± 1920.
Gehuwd ± 1948 met G D (Dick) van HUMMEL, geboren ± 1920.
   2.  Antonius Marinus (Ton) (zie XIII.71).
   3.  Arnoldus Maria, geboren op -20-02-1924 te Utrecht, overleden op -21-06-1984 te Amstelveen op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op -27-02-1954 te Klagenfurt (O) met Rosemarie (René) KÖKOL, 30 jaar oud, geboren op -06-08-1923 te Marburg (O).

XIII.71    Antonius Marinus (Ton) van ZIJL, geboren op -02-02-1922 te Rotterdam? Zoon van Arnoldus Adrianus (Arie) van ZIJL (zie XII.109) en Maria Elisabeth J. van KESSEL.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op -09-09-1951 te Rotterdam? Echtgenote is Hendrika Alida (Rietje) OUDENALLER, 23 jaar oud, geboren op -05-07-1928 te Hilversum, overleden op -16-06-2005 te Huizen op 76-jarige leeftijd, gecremeerd op -22-06-2004 te Bilthoven, crematorium Den en Rust.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Elisabeth, geboren op -10-09-1952 te Rotterdam?
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op -28-07-1973 te ?? Echtgenoot is Johannes (Johan) VEUGER, 24 jaar oud, geboren op -29-09-1948 te ??
   2.  Margaretha (Margot), geboren op -09-02-1956 te Rotterdam?
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op -07-04-1976 te ?? Echtgenoot is Franciscus (Frans) REEUWIJK, 24 jaar oud, geboren op -29-09-1951 te ??

XII.111    Cornelis Hermanus (Cees) van ZIJL, slager, geboren op -30-04-1895 te IJsselstein, overleden op -17-06-1979 te IJsselstein op 84-jarige leeftijd, zoon van Johannes (Jan) van ZIJL (zie XI.118) en Adriana van ROOIJEN.
Gehuwd ± 1922 met Agatha Maria (Agaath) BANIS, geboren op -26-08-1893 te Laren, overleden op -21-01-1987 te IJsselstein op 93-jarige leeftijd, begraven op -24-01-1987 te IJsselstein, dochter van Willem BANIS en Elisabeth (Betje) PANDELAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus (Ad) (zie XIII.75).
   2.  Cornelis Wilhelmus Aloysius (Kees) (zie XIII.77).
   3.  Elisabeth (Bep), geboren ± 1930.
Gehuwd ± 1952 met Ben ZEGERS.
   4.  Wilhelmina J. (Wil), geboren ± 1930, overleden op -15-04-2003 te IJsselstein.
Gehuwd ± 1954 met Cor HOEBOER, geboren ± 1928.
   5.  Agaath, geboren ± 1931, ongehuwd.
   6.  M.M. Geboren 1931.
Gehuwd met Piet KRAAIKAMP.
   7.  Willie, geboren ± 1932, overleden ± 1933.
   8.  Greet, geboren ± 1935.
   9.  Wilhelmus J. (Wim), geboren ± 1937.
Gehuwd ± 1956 met Ria ten BRAAK.
   10.  Truus, geboren ± 1938.
   11.  Cornelia Maria (Cor), geboren ± 1940.
Gehuwd ± 1964 met Jan JONGERIUS.

XIII.75    Adrianus (Ad) van ZIJL, slager, geboren op -06-02-1924 te IJsselstein, zoon van Cornelis Hermanus (Cees) van ZIJL (zie XII.111) en Agatha Maria (Agaath) BANIS.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op -19-07-1955 te IJsselstein met Johanna (Anna) GEURTS, 27 jaar oud, geboren op -22-02-1928 te IJsselstein, dochter van Johannes GEURTS en Adriana ARTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana (Diana), geboren op -24-01-1957 te IJsselstein.
Gehuwd ± 1982 met B SCHNEIDER, geboren ± 1957.
   2.  Cornelis Johannes Gerardus (Cees) (zie XIV.71).
   3.  Desirée, geboren op -11-01-1960 te IJsselstein, gedoopt (RK) op -12-01-1960 te IJsselstein.
   4.  Johannes P P (Jan), geboren op -11-10-1961 te IJsselstein, gedoopt (RK) op -12-10-1961 te IJsselstein.
Gehuwd ± 1987 met Karin van EKEREN, geboren op -30-03-1966 te IJsselstein.
   5.  Robert Maria (Rob), geboren op -31-12-1964 te IJsselstein, gedoopt (RK) op -01-01-1965 te IJsselstein.

XIV.71    Cornelis Johannes Gerardus (Cees) van ZIJL, zelfstandig ondernemer, geboren op -08-02-1958 te IJsselstein, gedoopt (RK) op -09-02-1958 te IJsselstein, zoon van Adrianus (Ad) van ZIJL (zie XIII.75) en Johanna (Anna) GEURTS.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op -13-11-1992 te IJsselstein, gescheiden na 5 jaar op -31-12-1997 te IJsselstein van Anna Maria Francisca (Annemiek) van EDE, intercedente, geboren op -18-08-1967 te Utrecht, dochter van François Gerrit Antonius van EDE en Gertrudus Maria N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  N.N. Geboren 1993 te IJsselstein.

XIII.77    Cornelis Wilhelmus Aloysius (Kees) van ZIJL, geboren op -15-06-1928 te IJsselstein, gedoopt op -15-06-1928 te IJsselstein, zoon van Cornelis Hermanus (Cees) van ZIJL (zie XII.111) en Agatha Maria (Agaath) BANIS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op -31-12-1957 te IJsselstein, gehuwd voor de kerk op -05-02-1958 te IJsselstein met Cornelia Henrica Maria (Corine) DOESBURG, 27 jaar oud, geboren op -24-12-1930 te IJsselstein, gedoopt op -24-12-1930 te IJsselstein, dochter van Nicolaas Petrus DOESBURG en Henrica Geertruida Mathilda SCHIPPERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Agatha Henrica Maria, geboren op -27-10-1958 te Utrecht, gedoopt (RK) op -27-10-1958 te Utrecht.
Gehuwd ± 1977 met J A de BAKKER, geboren op -16-04-1954 te Haarlem.
   2.  Franciscus Cornelis Nicolaas (Frank), journalist, geboren op -28-10-1959 te Utrecht, gedoopt (RK) op -28-10-1959 te Utrecht.
Gehuwd met Saron PETRONILIA, journaliste, geboren op -02-08-1961 te Amsterdam, samenwonend.
   3.  Carolina Henrica Maria, geboren op -10-06-1962 te IJsselstein, gedoopt (RK) op -11-06-1962.
Gehuwd ± 1987 met J R MULLER, geboren op -17-04-1959 te Lochem.
   4.  Patricia Elisabeth, geboren op -05-03-1966 te IJsselstein, gedoopt (RK) op -08-05-1966 te Vleuten.

XII.113    Wilhelmus Hermanus van ZIJL, slager, geboren op -27-09-1896 te IJsselstein, overleden op -24-05-1957 te Houten op 60-jarige leeftijd, vgls zijn zoon WCA is hij ovl op 26-05-1956, zoon van Johannes (Jan) van ZIJL (zie XI.118) en Adriana van ROOIJEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -18-01-1921 te Houten, gehuwd voor de kerk te Houten? Echtgenote is Adriana (Sjaan) van der SCHOUW, 26 jaar oud, geboren op -11-02-1894 te Houten, overleden op -07-11-1983 te Groenekan op 89-jarige leeftijd, dochter van Gerrit van der SCHOUW en Antonia MULDER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana (Sjaan), geboren op -01-01-1922 te Jutphaas.
   2.  Gerardus Hendrikus Antonius (Gerard) (zie XIII.94).
   3.  Cornelia (Corrie), geboren op -24-10-1924 te Jutphaas.
Gehuwd ± 1948 met Freek van DOORN, geboren ± 1922.
   4.  Anna (Annie), geboren op -12-04-1926 te Jutphaas.
Gehuwd met Co KERSTEN.
   5.  Wilhelmus Cornelis Antonius (Wim) (zie XIII.100).
   6.  Hendrikus Nicolaas Antonius (Henk) (zie XIII.102).
   7.  Wilhelmina (Mien), geboren op -25-03-1931 te Jutphaas, overleden 1975 te Beneden-Leeuwen.
Gehuwd met Toon van de MISPEL, geboren ± 1930.
   8.  Sien, geboren op -21-01-1933 te Jutphaas.
Gehuwd met Antoon MICHIELSE.
   9.  Joop, geboren op -24-09-1934 te Houten.
Gehuwd met Beb van der HEIDEN.
   10.  Agnes, geboren ± 1936 te Houten, overleden ± 1995 te Houten?
Gehuwd ± 1960 met Wim WILDENBURG, geboren ± 1935.

XIII.94    Gerardus Hendrikus Antonius (Gerard) van ZIJL, fotograaf, geboren op -12-04-1923 te Jutphaas, gedoopt (RK) te Jutphaas, overleden op -05-05-1998 te Alphen a/d Rijn op 75-jarige leeftijd. In ovl-advertentie staat: Mieke (van Zijl) en Jack Zuijdervliet / Romy en Bas. Begraven op -09-05-1998 te Alphen a/d Rijn, zoon van Wilhelmus Hermanus van ZIJL (zie XII.113) en Adriana (Sjaan) van der SCHOUW.
Gehuwd ± 1950 te Bodegraven? Echtgenote is Cornelia (Nel) GROENENDIJK, geboren op -08-11-1925 te Bodegraven, gedoopt (RK) te Bodegraven.
Uit dit huwelijk:
   1.  (Mieke), geboren ± 1962 te ??
Gehuwd ± 1992 met Jacobus? (Jack) ZUIJDERVLIET, geboren ± 1962.

XIII.100    Wilhelmus Cornelis Antonius (Wim) van ZIJL, slager, geboren op -02-10-1927 te Jutphaas (gezindte: RK), zoon van Wilhelmus Hermanus van ZIJL (zie XII.113) en Adriana (Sjaan) van der SCHOUW.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -20-10-1953 te Vleuten, gehuwd voor de kerk op -20-10-1953 te Vleuten met Maria Geertruida (Riet) VERHOEF, 27 jaar oud, slager, geboren op -27-05-1926 te Vleuten, gedoopt (RK) op -28-05-1926 te Vleuten, dochter van Lucas Johannes Petrus VERHOEF en Gerarda RAM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Lucas Geertruida (Willy), geboren op -29-11-1954 te Houten.
Samenwonend sinds 1980 te Utrecht met Johannes (John) ENGELS, geboren op -29-08-1955 te Utrecht, zoon van Hendrikus M. ENGELS en Wilhelmina de PRETER.
   2.  Lucas Wilhelmus (Loek) (zie XIV.88).
   3.  Adriana Gerarda Maria, geboren op -19-04-1963 te Houten, gedoopt (RK) op -20-04-1963 te Houten, overleden op -25-04-1971 te Houten op 8-jarige leeftijd.
   4.  Geraldine Gerarda Maria, vertegenwoordiger, geboren op -20-02-1970 te Houten, gedoopt (RK) op -21-02-1970 te Houten.

XIV.88    Lucas Wilhelmus (Loek) van ZIJL, verkoopleider, geboren op -02-01-1959 om 04:00 uur te Houten, gedoopt (RK) te Houten, zoon van Wilhelmus Cornelis Antonius (Wim) van ZIJL (zie XIII.100) en Maria Geertruida (Riet) VERHOEF, slager.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op -09-10-1980 met Johanna (Joke) van LEEUWEN, 25 jaar oud, geboren op -06-08-1955 te Abbenes, gedoopt (RK) te Abbenes, dochter van Cornelis Hendrikus van LEEUWEN en Margaretha Wilhelmina BEERENDONK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geoffrey Guillaume, geboren op -20-02-1982 te Baarn.
   2.  Mylène Marguarite, geboren op -02-06-1985 te Baarn.

XIII.102    Hendrikus Nicolaas Antonius (Henk) van ZIJL, geboren op -22-08-1929 te Jutphaas, gedoopt (RK) op -22-08-1922 te Jutphaas, overleden op -16-05-2011 te Houten op 81-jarige leeftijd, gecremeerd op -21-05-2011 te Nieuwegein, zoon van Wilhelmus Hermanus van ZIJL (zie XII.113) en Adriana (Sjaan) van der SCHOUW.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -06-10-1953 te Utrecht, gehuwd voor de kerk op -06-10-1953 te Utrecht met Hendrika Cornelia (Riek) TIENHOVEN, 26 jaar oud, huisvrouw, geboren op -10-02-1927 te Utrecht, gedoopt (RK) op -10-02-1927 te Utrecht, overleden < 2011 te Houten? Dochter van Cornelis Antonius TIENHOVEN en Margaretha REIJMERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Cornelis Gerardus (Wim) (zie XIV.92).
   2.  Margaretha Adriana Maria (Margreth), geboren op -04-02-1957 te Utrecht.
Gehuwd ± 1982 met Antonius EBERGEN, geboren op -25-02-1955 te Langbroek.
   3.  Hendrikus Willibrordus (Henny) (zie XIV.96).

XIV.92    Wilhelmus Cornelis Gerardus (Wim) van ZIJL, accountant, geboren op -15-11-1954 te Utrecht, zoon van Hendrikus Nicolaas Antonius (Henk) van ZIJL (zie XIII.102) en Hendrika Cornelia (Riek) TIENHOVEN, huisvrouw.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op -26-10-1976 te ?? Echtgenote is Francis Johanne Huberte (Frannij) SOUDANT, 21 jaar oud, geboren op -22-09-1955 te Utrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Robertus Hendrikus Martinus (Bob), kandidat-notaris, geboren op -10-11-1979 te Utrecht.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -19-05-2007 te ?? Echtgenote is Jennifer van DIJK, geboren ± 1981.
   2.  Dionne Gertrude, geboren op -19-04-1981 te Houten.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -20-05-2008 te Houten?? Echtgenoot is Martijn JURJES, geboren ± 1978 te ?? Het echtpaar heeft een dochter: Cato.
   3.  Hendrik Wilhelmus Franciscus (Harry), geboren op -26-08-1984 te Nieuwegein.

XIV.96    Hendrikus Willibrordus (Henny) van ZIJL, slager, geboren op -15-11-1960 te Utrecht, gedoopt (RK) op -17-11-1960 te Utrecht, zoon van Hendrikus Nicolaas Antonius (Henk) van ZIJL (zie XIII.102) en Hendrika Cornelia (Riek) TIENHOVEN, huisvrouw.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op -11-10-1982 te Beverwijk met Maria Christine Anne (Marietta) WELLING, 22 jaar oud, verkoopster, geboren op -11-03-1960 te Borculo, dochter van Johannes WELLING en Margaretha MOORMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Charlotte Hendrika Margaretha Olga, geboren op -02-01-1985 te Nieuwegein.
   2.  Cornelis Wilhelmus Franciscus (Coen), geboren op -29-04-1986 te Houten.
   3.  Jacobus Antonius (Jaap), geboren op -10-10-1988 te Nieuwegein.
   4.  Johannes Nicolaas (Joep), geboren op -10-10-1988 te Nieuwegein.

XII.115    Hermanus Hendrikus (Herman) van ZIJL, geboren op -23-11-1897 te IJsselstein, overleden op -18-05-1965 te Zeist op 67-jarige leeftijd, zoon van Johannes (Jan) van ZIJL (zie XI.118) en Adriana van ROOIJEN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -29-04-1925 te Houten met Antonia van der SCHOUW, 25 jaar oud, geboren op -20-10-1899 te Houten, gedoopt op -22-10-1899 te Houten (RK), overleden op -11-04-1981 te IJsselstein op 81-jarige leeftijd, begraven op -13-04-1981 te Nieuwegein, dochter van Gerrit van der SCHOUW en Antonia MULDER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Arnoldus Antonius (Ad) (zie XIII.112).
   2.  Antonia W. (Annie), geboren 1927.
Gehuwd met Dirk LUBBERSEN, geboren 1926.
   3.  Gerardus Hendrikus Jozef (Gerard) (zie XIII.117).
   4.  Cornelia A. (Corrie), geboren 1932.
Gehuwd ± 1960 met Hendrikus R. HEIJMAN, geboren 1920.
   5.  N.N. Geboren op -12-01-1942 te IJsselstein, overleden op -12-01-1942 te IJsselstein, 0 dagen oud.

XIII.112    Adrianus Arnoldus Antonius (Ad) van ZIJL, geboren op -18-02-1926 te IJsselstein, gedoopt op -20-02-1926 te IJsselstein (RK), zoon van Hermanus Hendrikus (Herman) van ZIJL (zie XII.115) en Antonia van der SCHOUW.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op -15-01-1952 te IJsselstein, gehuwd voor de kerk op -14-02-1952 te IJsselstein (RK) met Maria Wilhelmina BATENBURG, 25 jaar oud, geboren op -26-10-1926 te IJsselstein, overleden op -29-11-1979 te Huntington Beach (Can) op 53-jarige leeftijd, dochter van Theodorus BATENBURG en Hendrika Maria van der NEUT.
Gehuwd (2) >11-1979 met Yvonne Hermine KLUVERS, geboren 1939.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Irene, geboren ± 1953.
Gehuwd ± 1980 met Tommy LOCKAU.
   2.  Ivonne, geboren ± 1954 te IJsselstein?
Gehuwd ± 1983 met Jim BUTLER, geboren ± 1952.
   3.  Harrie, geboren ± 1956.
   4.  Marian, geboren ± 1957.

XIII.117    Gerardus Hendrikus Jozef (Gerard) van ZIJL, geboren 1929, overleden 1978, zoon van Hermanus Hendrikus (Herman) van ZIJL (zie XII.115) en Antonia van der SCHOUW.
Gehuwd ± 1957 met Catharina (Katie) KOENDERS, geboren 1932.
Uit dit huwelijk:
   1.  Herbert, geboren ± 1958.
   2.  Albert, geboren ± 1959.

XII.117    Johannes Maria (Jo) van ZIJL, geboren op -05-06-1899 te Beesd, overleden op -06-02-1987 te Tilburg op 87-jarige leeftijd, zoon van Johannes (Jan) van ZIJL (zie XI.118) en Adriana van ROOIJEN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -30-06-1927 te Rumpt met Elisabeth Geertruida Maria van LEEUWEN, 25 jaar oud, geboren op -25-10-1901 te Slagharen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Johannesz (zie XIII.122).
   2.  Adrianus (Ad) (zie XIII.124).
   3.  Matthias Cornelis (Theo) (zie XIII.126).
   4.  Riet (Marie), geboren ± 1936.
Gehuwd ± 1962 met Jan van de KERKHOF, geboren ± 1934.
   5.  Albertus Joseph Maria (Ab) (zie XIII.130).

XIII.122    Jan Johannesz van ZIJL, geboren ± 1930, zoon van Johannes Maria (Jo) van ZIJL (zie XII.117) en Elisabeth Geertruida Maria van LEEUWEN.
Gehuwd ± 1958 met Johanna (Annie) SMOLDERS, geboren ± 1932.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes (Hans), geboren ± 1960.

XIII.124    Adrianus (Ad) van ZIJL, geboren ± 1931, overleden op -08-03-2001 te Tilburg, zoon van Johannes Maria (Jo) van ZIJL (zie XII.117) en Elisabeth Geertruida Maria van LEEUWEN.
Gehuwd ± 1956 met Maria (Riet) KETELAARS, geboren ± 1932.
Uit dit huwelijk:
   1.  Els, geboren ± 1958.
Gehuwd ± 1983 met Jan Peter van DOORN, geboren ± 1956.

XIII.126    Matthias Cornelis (Theo) van ZIJL, administrateur, geboren op -03-07-1932 te Rumpt (gem. Deil), zoon van Johannes Maria (Jo) van ZIJL (zie XII.117) en Elisabeth Geertruida Maria van LEEUWEN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -26-11-1960 te Tilburg, gehuwd voor de kerk op -26-11-1960 te Tilburg met Joanna Catharina Maria (Jeanne) CLAASSEN, 28 jaar oud, huisvrouw, geboren op -29-04-1932 te Tilburg (gezindte: RK), dochter van Paulus Franciscus Maria CLAASSEN en Francisca Adriana BERKELMANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Paulus Maria (Joop) (zie XIV.109).
   2.  Franciscus Paulus Maria, geboren op -25-02-1963 te Goirle.
Gehuwd ± 1986 met C KOOLEN, geboren op -20-07-1961 te Tilburg.
   3.  Francisca Adriana Elisabeth Maria, geboren op -19-09-1965 te Tilburg, gedoopt (RK) op -20-09-1965 te Tilburg.
Gehuwd ± 1990 met N A F M de COCK, geboren op -23-09-1966 te Tilburg.
   4.  Rudolphus Matthias Franciscus Maria, geboren op -31-01-1968 te Tilburg, gedoopt (RK) op -01-02-1968 te Tilburg.

XIV.109    Johannes Paulus Maria (Joop) van ZIJL, juridisch & belastingadviseur, geboren op -13-09-1961 om 12:40 uur te Tilburg, gedoopt (RK) te Tilburg, zoon van Matthias Cornelis (Theo) van ZIJL (zie XIII.126) en Joanna Catharina Maria (Jeanne) CLAASSEN, huisvrouw.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -24-01-1986 te Tilburg, gehuwd voor de kerk op -24-01-1986 te Tilburg met Maria Johanna Geertruida (Marijke) van der BURGT, 29 jaar oud, secretaresse, geboren op -28-02-1956 om 23:50 uur te Acht (gem. Eindhoven), gedoopt (RK) te Tilburg, dochter van Petrus Josephus van der BURGT en Nellij Gertruda Johanna Maria van der VOORT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Matthias Johannes Maria, geboren op -23-10-1987 te Tilburg, gedoopt (RK) op -15-11-1987 te Tilburg.
   2.  Louise Nellij Maria, geboren op -04-04-1989 te Tilburg, gedoopt (RK) op -25-06-1989 te Tilburg.
   3.  Casper Petrus Maria, geboren op -16-05-1990 te Tilburg, gedoopt (RK) op -10-08-1990 te Tilburg.

XIII.130    Albertus Joseph Maria (Ab) van ZIJL, geboren op -12-10-1938 te Tilburg, zoon van Johannes Maria (Jo) van ZIJL (zie XII.117) en Elisabeth Geertruida Maria van LEEUWEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -22-07-1964 te Tilburg met Geertruida Josyna (Truus) WAARTS, 26 jaar oud, geboren op -24-07-1937 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Petrus Willibrordus Maria (Hans), zelfstandig IT-er, geboren op -18-05-1965 te Goirle, gedoopt op -19-05-1965 te Goirle.
   2.  Willibrordus Petrus Albertus Maria (Wilbert), assurantie tussenpersoon, geboren op -13-01-1967 om 07:30 uur te Goirle, gedoopt (RK) op -14-01-1967 te Goirle.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op -26-10-1999 te ?? Echtgenote is Simone van HEIJNSBERGEN, 30 jaar oud, geboren op -07-06-1969 te ??
   3.  Maria Elisabeth Cornelia (Mariëlle), geboren op -23-03-1969 te Goirle, gedoopt op -24-03-1969 te Goirle.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -06-02-1998 te ?? Echtgenoot is Cornelis (Kees) VERWATER, 29 jaar oud, geboren op -26-02-1968.

X.92    Petrus van ZIJL, timmerman, geboren op -15-04-1828 om 21:00 uur te Bunnik, zoon van Adriaan Gerritsz van ZIJL (zie IX.62) en Geertrui van BATUM.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op -03-11-1852 te Rotterdam met Geertruy BIERMANS, geboren ± 1829 te Rotterdam? Overleden op -26-12-1866 te Oudewater, dochter van Nicolaas Willem BIERMANS en Jannigje VOORN.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op -31-07-1867 te Rotterdam met Johanna Catharina MEIJER, geboren ± 1828 te Bunnik?
Gehuwd (3) op 46-jarige leeftijd op -06-05-1874 te Rotterdam met Geertruida Anthonia GARTSEN, dienstbode, geboren ± 1839 te Nijmegen, dochter van Bernardus GARTSEN en Wilhelmina BOSMAN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Geertruida Johanna, geboren op -07-04-1854 te Rotterdam.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op -07-09-1899 te Rotterdam met Mattheus Philippus KAAMER, broodbakker, geboren ± 1856 te Rotterdam? Zoon van Henricus KAAMER en Antonia Philippa SCHARFF. {Hij was eerder gehuwd ± 1885 te Rotterdam? Echtgenote is Adriana Maria van der GRIENT, geboren ± 1858 te Rotterdam? Overleden <09-1899 te Rotterdam?}
   2.  Johanna Maria, geboren op -21-01-1856 om 02:00 uur te Rotterdam.
   3.  Adrianus Nicolaas (zie XI.129).
   4.  Johanna Maria, geboren op -19-10-1859 te Oudewater.
   5.  Nicolaas Gerardus, geboren op -02-02-1861 te Oudewater, overleden op -03-03-1861 te Oudewater, 29 dagen oud, 3 weken oud.
   6.  Nicolaas Franciscus, geboren op -22-02-1862 te Oudewater, overleden op -13-05-1862 te Oudewater, 80 dagen oud, 3 maanden oud.
   7.  Petronella Geertruida Maria, geboren op -14-08-1863 te Oudewater.
Uit het tweede huwelijk:
   8.  Johanna Catharina, geboren ± 1866 te Bunnik?
   9.  Johannes Josephus Hendrikus, geboren -04-1868 te Oudewater, overleden op -26-05-1868 te Oudewater.
Uit het derde huwelijk:
   10.  Bernardus Antonius (zie XI.138).
   11.  Herman Bernardus Antonius, geboren ± 1882 te Rotterdam?
   12.  Wilhelmina Theodora Geertruida Maria, geboren ± 1884 te Rotterdam?
Gehuwd op -21-11-1906 te Rotterdam met Petrus Adrianus van BAVEL, meubelmakersknecht, geboren ± 1866 te Rotterdam, zoon van Gerardus van BAVEL en Joanna Conradina SPRANGEMEIJER. {Hij was eerder gehuwd ± 1892 te Rotterdam? Echtgenote is Anna Eva van LOENHOUT, geboren ± 1868 te Rotterdam?}

XI.129    Adrianus Nicolaas van ZIJL, machinist, geboren ± 1858 te Oudewater, zoon van Petrus van ZIJL (zie X.92) en Geertruy BIERMANS.
Gehuwd (1) op -04-09-1884 te Rotterdam met Anna Pieternella VERVOORT SCHAAP, geboren ± 1858 te Rotterdam, dochter van Hendrik VERVOORT SCHAAP, zeilmaker, en Christina WESFELS.
Gehuwd (2) op -26-11-1924 te Rotterdam met Johanna Geertruida BUSKENS, geboren ± 1872 te Kralingen, dochter van Lambertus BUSKENS en Everdina Johanna Geertruida SPROKOP.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gertruida Christina Antonia, geboren op -07-10-1891 te Rotterdam.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -30-06-1920 te Rotterdam met Gerardus Johannes Joseph WATERREUS, geboren ± 1888 te Rotterdam, zoon van Theodorus Marcus WATERREUS en Anna Maria NELLEN.

XI.138    Bernardus Antonius van ZIJL, timmermansknecht, geboren op -01-02-1880 om 13:00 uur te Rotterdam, overleden op -06-07-1958 te Utrecht op 78-jarige leeftijd, zoon van Petrus van ZIJL (zie X.92) en Geertruida Anthonia GARTSEN, dienstbode.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -12-08-1903 te Rotterdam met Petronella Adriana GLOUDI, 21 jaar oud, geboren op -30-04-1882 te Rotterdam, overleden op -17-01-1970 te Utrecht op 87-jarige leeftijd, dochter van Willem Johannes GLOUDI en Elisabeth Jacoba LOOMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Jacoba, geboren op -21-04-1906 te Rotterdam, overleden op -25-08-1994 te ´s Gravenhage op 88-jarige leeftijd.
   2.  Petronella Geertruida Maria, geboren op -06-05-1908 te Rotterdam, overleden op -09-06-1957 te Tilburg op 49-jarige leeftijd.
   3.  Petrus (Piet) (zie XII.136).
   4.  Geertruida Catharina, geboren op -03-01-1916 te Rotterdam? Overleden op -31-12-2004 te Utrecht op 88-jarige leeftijd.
   5.  Bernardus Antonius (Ben) (zie XII.139).

XII.136    Petrus (Piet) van ZIJL, geboren op -03-06-1911 te Rotterdam, overleden op -21-10-1991 te Valkenswaard op 80-jarige leeftijd, begraven op -24-10-1991 te Valkenswaard, zoon van Bernardus Antonius van ZIJL (zie XI.138) en Petronella Adriana GLOUDI.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -13-05-1936 te ´s-Gravenhage met Helena Isabella Maria (Bella) LOOMANS, 25 jaar oud, geboren op -05-12-1910 te ´s-Gravenhage, overleden op -13-08-1985 te Valkenswaard op 74-jarige leeftijd, begraven op -17-08-1985 te Valkenswaard, dochter van Bernardus Gabriël Marie LOOMANS en Helena Maria ANTHEUNIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernardus Antonius Maria (Ben) (zie XIII.132).
   2.  Helena Isabella Maria (Heleen), geboren op -24-01-1940 te Tilburg.
   3.  Peter, geboren op -12-09-1941 te Tilburg, overleden op -13-08-1996 te Veldhoven op 54-jarige leeftijd.

XIII.132    Bernardus Antonius Maria (Ben) van ZIJL, geboren op -26-05-1937 te Tilburg, zoon van Petrus (Piet) van ZIJL (zie XII.136) en Helena Isabella Maria (Bella) LOOMANS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -31-07-1964 te Amersfoort met Maria Johanna Bastiana (Ria) van der LINDEN, 27 jaar oud, geboren op -30-12-1936 te Amersfoort, dochter van Wijnand van der LINDEN en Clasina Maria van DOORN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeroen Pieter (zie XIV.121).
   2.  Marcel François, geboren op -25-07-1967 te Eindhoven.

XIV.121    Jeroen Pieter van ZIJL, geboren op -31-05-1965 te Eindhoven, zoon van Bernardus Antonius Maria (Ben) van ZIJL (zie XIII.132) en Maria Johanna Bastiana (Ria) van der LINDEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -19-04-1991 te Waalre (Aalst) met Antonia Cornelia E. Maria (Anita) van de VIJFEIJKE, 25 jaar oud, geboren op -15-10-1965 te Waalre, dochter van Petrus Gerardus (Piet) van de VIJFEIJKE en Johanna Maria (Annie) MAAS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernardus Petrus (Bart), geboren op -28-09-1995 te Veldhoven.
   2.  Lieke Johanna Maria, geboren op -12-08-1998 te Dommelen.

XII.139    Bernardus Antonius (Ben) van ZIJL, systeem ontwerper, geboren op -19-01-1926 te Rotterdam, overleden op -27-04-2001 te Oss op 75-jarige leeftijd, zoon van Bernardus Antonius van ZIJL (zie XI.138) en Petronella Adriana GLOUDI.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -05-03-1952 te Utrecht, gehuwd voor de kerk op -05-05-1955 te Utrecht met Cristina Maria (Tine) van der MARK, 26 jaar oud, geboren op -17-08-1925 te Utrecht, gedoopt (RK) op -17-08-1925 te Utrecht, dochter van Wilhelmus van der MARK en Antonia Hermania de ZEEUW.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michaël Hyacinthus Maria (Michel) (zie XIII.136).
   2.  Eugenius Gabriël Maria (Eugène), geboren op -30-04-1956 te Utrecht, gedoopt (RK) op -01-05-1956 te Utrecht, voorzitter Rotary Houten.
Gehuwd ± 1982 met R OOSTVEEN, geboren op -31-01-1954 te Houten.
   3.  Astrid Bernadette Maria, geboren op -03-08-1959 te Utrecht, gedoopt (RK) op -04-08-1959 te Utrecht.
Gehuwd ± 1984 met J PAULISSEN, geboren op -29-11-1955 te Breda.
   4.  Jacintha Maria, geboren op -25-10-1964 te Utrecht, gedoopt (RK) op -26-10-1964 te Utrecht.
Gehuwd ± 1989 met A KRUL, geboren op -05-06-1960 te IJmuiden.

XIII.136    Michaël Hyacinthus Maria (Michel) van ZIJL, docent aardrijkskunde, geboren op -06-07-1954 te Utrecht, gedoopt (RK) te Utrecht, zoon van Bernardus Antonius (Ben) van ZIJL (zie XII.139) en Cristina Maria (Tine) van der MARK.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -26-07-1982 te Driebergen-Rijsenburg, gehuwd voor de kerk op -07-08-1982 te Nistelrode met Francisca Johanna Maria (Ciske) de JONG, 28 jaar oud, docente aardrijkskunde, geboren op -12-05-1954 te Schaijk (gezindte: RK), dochter van Jan de JONG en Riek de GROOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henrica Rosina Maria, geboren op -14-09-1985 te Nijmegen, gedoopt (RK) op -13-10-1985 te Schaijk.
   2.  Bernardus Franciscus Maria, geboren op -20-11-1987 te Oss, gedoopt (RK) op -10-01-1988 te Schaijk.
   3.  Jan Gregorius Maria, geboren op -18-08-1990 te Oss, gedoopt (RK) op -07-10-1990 te Schaijk.

X.96    Franciscus van ZIJL, koopman, geboren op -10-11-1829 om 08:00 uur te Bunnik, zoon van Adriaan Gerritsz van ZIJL (zie IX.62) en Geertrui van BATUM.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op -07-02-1861 te Wijk bij Duurstede met Cunera Maria van NINTEL, geboren ± 1820 te Wijk bij Duurstede, overleden op -19-04-1862 te Wijk bij Duurstede, notaris B.G. van Heyst te Wijk bij Duurstede inv 18 Jul 1862, dochter van Rijnier van NINTEL en Johanna van ROSSUM.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op -13-07-1864 te Utrecht, notaris B.G. van Heyst te Wijk bij Duurstede; inv 4 Jun 1879 met Anna Antonia van ROSSUM, geboren ± 1826 te Utrecht, dochter van Hendrik van ROSSUM en Wilhelmina STAAL.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johanna Geertruida Maria, geboren ± 1862 te Wijk bij Duurstede?
Gehuwd op -29-10-1885 te Wijk bij Duurstede met Johannes Wilhelmus STOKMAN, koopman, geboren ± 1861, zoon van Hermanus STOKMAN en Maria Wilhelmina Benedicta REIJERS.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Adrianus Hendrikus Wilhelmus, geboren op -16-06-1865 te Wijk bij Duurstede.
   3.  Wilhelmina Francina Alida, geboren op -28-08-1868 te Wijk bij Duurstede.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op -13-04-1891 te Wijk bij Duurstede met Albert Heinrich FISCHER, meubelmaker, geboren ± 1868 te Bolsward, zoon van Adam Joseph FISCHER en Nimia Dorothea Bernardina JORRITSMA.
   4.  Geertruida Johanna Antonia, boekhandelaarster, geboren op -10-09-1870 te Wijk bij Duurstede.

X.101    Adrianus van ZIJL, geboren op -08-11-1832 om 23:00 uur te Bunnik, zoon van Adriaan Gerritsz van ZIJL (zie IX.62) en Geertrui van BATUM.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op -22-01-1872 te Kockengen met Agnes DIJKERS, 37 jaar oud, geboren op -24-04-1834 te Kockengen, dochter van Aart DIJKERS en Grietje de BOER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus, geboren ± 09-1875, overleden op -12-01-1875 te Bunnik, 4 maanden.

VII.21    Jan Petersz van ZIJL, landbouwer, gedoopt ± 1702 te Bunnik? Overleden op -15-06-1730 te Bunnik, zoon van Peter Jansz van ZIJL (zie VI.14) en Weijntje Claesdr VOSCH, landbouwster.
Gehuwd op -30-11-1723 te Bunnik, notaris H. Dons
acte
10 Jan 1733 met Mechtelt Hendriks van SWESERIJN, 19 jaar oud, geboren te Vechten, gedoopt op -15-03-1704 te Utrecht achter Tweystraat (RK) (getuige(n): Magtelt Hendriks (van Segvelt?)), overleden 1772, begraven op -09-04-1772 te Bunnik, dochter van Hendrik Hermansz van SWESERIJN (van Zweserengh) en Sybilla Hendriksdr van ZEGVELD. {Zij is later gehuwd op 28-jarige leeftijd op -01-07-1732 te Bunnik, gehuwd voor de kerk op -01-07-1732 te Bunnik (RK) met Gerrit den HARTOG, 29 jaar oud, gedoopt (RK) op -21-06-1703 te Werkhoven. Zij is later gehuwd ± 1746 met Hendrik van de HAM, geboren ± 1700.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus, gedoopt op -09-09-1724 te Bunnik.
   2.  Hendrikus (Hendrik Jansz), gedoopt op -13-12-1725 te Bunnik.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -22-05-1753 te Bunnik (RK) (getuige(n): Aert van Schaik & Jan Jacobsz de Hertog) met Geertruy E(nge)lberts van RIJN, 27 jaar oud, gedoopt op -12-05-1726 te Bunnik, overleden 1771, begraven op -19-02-1771 te Bunnik, dochter van Elbert Anthonisse van RIJN, landbouwer en schepen van Zeist, en Cornelia van den HOOGEN. {Zij is later gehuwd op 30-jarige leeftijd op -23-11-1756 te Bunnik, notaris Koppen
acte
8 Jul 1803 met Anthoinius (Toon) BAARS, geboren ± 1726.}
   3.  Antonius, gedoopt (RK) op -23-05-1727 te Bunnik (getuige(n): Antonius van Seijl op Bunnik).
   4.  Antonius, gedoopt (RK) op -25-08-1728 te Bunnik/Vechten (getuige(n): Cornelia Swezerijn & Arnoldus van Seijl uit Bunnik).
   5.  Wijnanda (Wijntje), geboren te Oud-Wulven, gedoopt (RK) op -07-04-1730 te Bunnik (getuige(n): Arnoldus van Zijl), overleden 1774, begraven op -09-12-1774.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op -27-01-1750 te Bunnik, gehuwd voor de kerk op -27-01-1750 te Bunnik (RK) met Franciscus (Frans) VULTO, landbouwer, overleden -00-04-1765, notaris B. Sluyterman acte 20 Nov 1773, begraven op -24-04-1765 te Bunnik, notaris C. van Hees acte 1 Mrt 1793. {Hij was eerder gehuwd op -26-11-1742 te Utrecht met Marrigje van der HORST, geboren ± 1732, overleden < 01-1750.}

IV.10    Laurens Antonisz van ZIJL, geboren ± 1571 te Bunnik? *Hij was schepen van Bunnik 1598-1625 en woonde op de Niënhof.
Hij behoorde in 1618 tot de "principaelste" inwoners van Bunnik. Zoon van Anthonie Janszoon van ZIJL (zie III.3) en Marrichje Hermansdr SCHIJF.
Gehuwd op -13-12-1597 te Utrecht (ondertr) met Adriaantje Aertsdr van ZIJL, geboren ± 1582 te Oudwulven, dochter van Aert Stevens van ZIJL, schout, en Neeltje N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonis, geboren ± 1599 te Bunnik? Hij was schepen van Bunnik 1630-1640.
   2.  Dirck, gedoopt ± 1600 te Bunnik?
   3.  Jan, geboren ± 1602.
   4.  Neeltje, geboren ± 1606.
Gehuwd op -09-07-1631 te Utrecht (ondertr) met Gerrit Claes de jongste.
   5.  Jannichje, geboren 1612. In 1630 was ze 18 jaar.
   6.  Marrichje, geboren ± 1612. In 1630 was ze 18 jaar.

IV.12    Daem Antonisz van ZIJL, geboren ± 1573. In 1624 geland in Driebergen. Zoon van Anthonie Janszoon van ZIJL (zie III.3) en Marrichje Hermansdr SCHIJF.
Gehuwd ± 1598 met N.N. Geboren ± 1580.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaen, geboren ± 1599. Hij was op 16 Feb 1626 schepen van Cattenbroek (Zeist).
   2.  Aert, geboren ± 1601.
   3.  Cornelis, geboren ± 1603.
   4.  Jan, geboren ± 1605.

 

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software